בית פורומים עצור כאן חושבים

האם יש חיוב הלכתי לדאוג לקיום העם היהודי?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/1/2014 16:21 לינק ישיר 
האם יש חיוב הלכתי לדאוג לקיום העם היהודי?

קיימות משפחות של חיובים שנועדו להבדיל יהודים ממי שאינו יהודי. כמו-כן יש משפחות של חיובים שנועדו להעביר את התרבות היהודית (תורה ועוד) לדור הבא. קיימות גם משפחות של חיובים שנועדו להבטיח קיום פיזי כמו פריה וריביה, רפואה, הגנה ועוד. קיימות גם הבחנות בנוגע להצלה פיזית של יהודי מול זו של לא יהודי, אם כי נראה לי שהן נובעות מאיזשהי תפיסה של עליונות אונטולוגית של יהודי (ואני לא נכנס כאן לשאלת הכרחיותן של תפיסות אלה או נכונותן). אבל לא מצאתי חיוב להבטיח את קיומו הפיזי של העם היהודי. כן כן מרוב שניסו ומנסים לסיים את הקריירה של העם היהודי התגובה הרגשית היא שאנחנו דווקא נתקיים. אני מבין את הפואטיות של הרגש הדווקאי הזה, אבל אני לא מוצא מקור לחיוב הלכתי ברור שעניינו לדאוג לקיומו הפיזי של העם היהודי. גם אם ניקח את רעיון העם הנבחר כבסיס, אני לא בטוח שמזה ניתן לחלץ חיוב הלכתי לכל יהודי לעשות מה שהוא יכול כדי שעם יהודי ימשיך להתקיים.


התפרסם לאחרונה ציטוט של שרון שאמר משהו ברוח זו: בני (ששרתו אז בצבא) ידאגו לשימור העם היהודי בדור הזה אבל מי שידאג שיהיו יהודים בעוד מאתיים שנים זה החרדים". אני לא נכנס לשאלה האם זה נכון או לא, אבל זה מדגים את סוג האמונה בצורך העז לשימור הפיזי של העם היהודי – כלומר שיהיו יהודים בעולם. כמובן שבתוך היהדות האמונית יש כל הזמן היסטריה סביב הנושא של נישואי תערובת והאיום שלהם על עצם קיום העם היהודי.


רציתי לשמוע את דעת החברים הנכבדים האם לדעתם צורך זה נובע מההיסטוריה המפוקפקת של העם היהודי, או שיש חיוב הלכתי ממשי לדאוג לכך?דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2014 16:33 לינק ישיר 

ככל הידוע לי, לנו אין חיוב לדאוג לשימור עם ישראל. מי שחייב (אם ניתן לומר זאת) לשמור את עם ישראל הוא ה׳ שהתחייב לעשות זאת בשבועה. עם זאת, אנחנו דואגים לשמור את עם ישראל פשוט כי אנחנו רוצים את זה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2014 20:16 לינק ישיר 

בפשטות זה לא חיוב הלכתי, אבל ודאי שמטא הלכתית יש חיוב כזה. הרי אם יש עלינו חובה לקיים מצוות ודאי שיש עלינו חובה לדאוג שיהיה מי שישמור אותן. נראה שזה אחד היסודות של החובה להציל חיים. וזוהי הסברא לגבי חילול שבת למען פיקו"נ: חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. רואים שיש עניין לדאוג שיישמרו שבתות הרבה, וזה אפילו מצדיק חילול שבת. אולי יש מקום לקשור זאת למחלוקת תוס' והרשב"א לגבי חילול שבת על פיקו"נ רוחני, ויש לדחות.
עוד יש להביא כאן את הגמרא בנזיר לגבי עבירה לשמה, שם חז"ל משבחים מאד את בנות לוט שקיימו יחסי אישות עם אביהן כדי לדאוג להמשכיות האנושות (הן חשבו שהאנושות נכחדה פרט להן, כמפורש בפסוקים). זו אותה סברא מטא-הלכתית שמצדיקה עבירה חמורה ביותר.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2014 20:39 לינק ישיר 

mdabraham כתב:
וזוהי הסברא לגבי חילול שבת למען פיקו"נ: חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. רואים שיש עניין לדאוג שיישמרו שבתות הרבה, וזה אפילו מצדיק חילול שבת. אולי יש מקום לקשור זאת למחלוקת תוס' והרשב"א לגבי חילול שבת על פיקו"נ רוחני, ויש לדחות.


לדבריך יש חיוב להרבות גרים בישראל?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2014 20:44 לינק ישיר 

אמנם מה שמקובל הוא שאין חיוב הלכתי להרבות גרים, אבל היה מקום לומר שמטא הלכתית כן. ובכל זאת דומני שאין חיוב כזה (אחרת כנראה לא היו מתרים בו בעת הגיור שישראל סחופים וכו', אם כי גם זה אולי נעשה כדי לוודא שרצונו אמיתי).
אכן החילוק בין המקרים לא פשוט. ונראה שיש הבדל בין השארת הקיימים לבין הוספת אחרים. יש הבדל בין מניעת השמדת העם היהודי לבין הוספת יהודים נוספים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2014 21:13 לינק ישיר 

חיוב תורני לקיום העם היהודי אפשר ללמוד ממשה רבינו, שכאשר הקב"ה רצה לכלות את העם, הוא התנגד לכך והזכיר לקב"ה את הבטחתו לאברהם ליצחק וליעקב. על כך נאמר: נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2014 21:17 לינק ישיר 

הרב קוק, משפט כהן סימן קמג:

מיהו הדבר מצד עצמו מסתבר, דאין לך הוראת שעה כ"כ נחוצה ראוי' להורות לעבור ע"ד תורה כמו הצלת כלל ישראל.

והרב מסיק שם שלהצלת כלל ישראל מותר לעבור על ג' עברות החמורות ומסתפק בעבודה זרה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/1/2014 22:36 לינק ישיר 

הרב מיכי לא ראיתי את קו הסברה המחבר בין החובה לקיים מצוות לחובה שיהיה מי שיקיים מצוות. חלל עליו שבת אחת הוא הסבר על דרך הדרש ולא ראינו שזה היסוד לדיני פ"נ ונראה יותר שהם מצד הצורך לחיות בכלל ולאו דוקא כיהודי. מטא הלכה הופכת להיות כל יכולה ומתוקף צורך מופשט לשמור על היהדות מרשים לעצמם יהודים לעבור על מגוון עשה ול"ת. לגבי מה שהביא בעל בשם הראי"ה מדובר שהוראת שעה המצדיקה מעבר על כל התורה כולה כמעט. שוב מטא הלכה המתערבת ברגל גסה בהלכה עצמה. ומטא הלכה הלכתית זו מנין?

תוקן על ידי yerubaal ב- 28/01/2014 22:36:36תוקן על ידי yerubaal ב- 28/01/2014 22:37:00
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/1/2014 23:13 לינק ישיר 

ירובעל,
דרש? לא ראינו? הרי זהו הנימוק ההלכתי שמופיע בסוגיית יומא שמכוחו מתירים (נכון יותר: מחייבים) חילול שבת להצלת חיים. מה שהוא נדחה שם בסוגיא זה רק מפני שהוא מתיר רק בוודאי פיקו"נ ולא בספק, אבל לדעת הרבה ראשונים ופוסקים הוא נותר גם להלכה (לפחות לגבי וודאי). וראיה ברורה לכך היא שהוא מובא בפשיטות בסוגיית שבת לגבי הצלת עובר/קטן.
משמעותו של הנימוק הזה היא שיש עלינו חובה להציל אדם אחד שישמור שבתות הרבה. אז קו"ח בנו של קו"ח שיש חובה להציל את כלל ישראל שישמרו שבתות. להיפך, בפשטות זו ממש הלכה ולא רק מטא-הלכה, אבל את זה יש אולי לדחות.
ולשאלתך מניין המטא הלכה הזאת, אענה משם גופא: מאותה סברא שהיתה אצל חז"ל (חלל עליו שבת אחת). גם עליהם יכולת לשאול מניין להם. מאיפה שהם שאבו זאת גם אנחנו יכולים לשאוב זאת (מהסברא). בבחינת למה לי קרא סברא היא.
אגב, אותו נימוק קיים גם ביחס לגויים שישמרו את המצוות שלהם (וכן משמע במאירי). ומכאן ראיה לבנות לוט שהחליטו לעבור על גילוי עריות כדי להציל את המשך קיומה של האנושות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/1/2014 01:05 לינק ישיר 

הגמ׳ בב״ב ס: אמר ר' ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצות ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין:דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2014 01:13 לינק ישיר 

מפורש כאן שמשאין לנו יכולת לקיים את כל המצוות עלינו להשמיד את העם בדרך סבילה.. ונעלם לו החיוב להציל את עם ישראלדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2014 01:14 לינק ישיר 


אכן, גמרא (תמוהה) זאת היא עוד ראיה לתפיסה שתיארתי: כשאי אפשר לקיים מצוות בטלה מצוות פו"ר.
 דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/1/2014 02:01 לינק ישיר 

כוונת דברי רבי ישמאל בן אלישע - זרעו של אברהם כלה מאליו: נמנע מקיום מצות מילה מאליהן ולא על ידי גזירת מלכות, עד שתתבטל הגזירה.

מכל מקום, עמרם, קדם לרבי ישמעאל בן אלישע, שהוא ובית דינו גזרו ומנעו ישראל מפרייה ורביה והוציאו את נשותיהם. אזי אמרה לו מרים: אבא, פרעה היה טוב לישראל יותר ממך, פרעה גזר בזכרים ואתה בזכרים ובנקבות, פרעה גזר ספק נתקיימה גזרתו ספק לא, ואתה גזרת ונתקיימה גזרתך. כיון ששמע עמרם את דבריה, הביא אותה לפני סנהדרין ואמרה לפניהם. אמרו לו: עמרם, אתה אסרת, ואתה צריך להתיר את הדבר.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2014 02:19 לינק ישיר 

אבל חלק מהמצוות יש לנו אפשרות לקיים. אם כן אמור מוטב יפסיד מילה אחת ויקיים שבתות הרבה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2014 03:37 לינק ישיר 

סוטה יב : וילך איש מבית לוי להיכן הלך אמר רב יהודה בר זבינא שהלך בעצת בתו תנא עמרם גדול הדור היה כיון (שראה שאמר) פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו אמר לשוא אנו עמלין עמד וגירש את אשתו עמדו כולן וגירשו את נשותיהן אמרה לו בתו אבא קשה גזירתך יותר משל פרעה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות פרעה לא גזר אלא בעוה"ז ואתה בעוה"ז ולעוה"ב פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת שנאמר (איוב כב, כח) ותגזר אומר ויקם לך עמד והחזיר את אשתו עמדו כולן והחזירו את נשותיהן

תוקן על ידי אריאל73 ב- 29/01/2014 03:47:49
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2014 03:47 לינק ישיר 

כאן איננו רואים מקרה של גזרה מכוונת להשמדת העם אלא יאוש ספונטני מהסיכוי לקיים אותו. ותגובת מרים כוללת : טיעון א. רוחנית עדיף לילדים להיוולד ולמות כיון שנשמתם קיימת לעוה״ב. טיעון ב. אתה עצמך מבצע את מלאכתו של אויבך - פרעה. שמטרתו להשמיד את העם ואתה עושה זאת. ניתן לראות כאן שלעמרם ולמרים היה חשוב לקיים את עם ישראל, ואולי גם לעם ישראל. לא רואים כאן נידון הלכתי כלשהו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > האם יש חיוב הלכתי לדאוג לקיום העם היהודי?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.