בית פורומים בחדרי חרדים

לידיעת הליטאים: הציפייה האמיתית לגאולה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-11/6/2014 12:51 לינק ישיר 
לידיעת הליטאים: הציפייה האמיתית לגאולה

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/6/2014 14:01 לינק ישיר 

  דברי צדיק אמתדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/6/2014 14:02 לינק ישיר 

תוקן על ידי בחדרי חרדיםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/6/2014 14:24 לינק ישיר 


דראל:

רבי משה טייטלבוים (17581841) היה אדמו"ר באוהלי (שאטוראליאויהיי) שבהונגריה, מראשי מפיצי החסידות בהונגריה ואבי שושלת סיגט-סאטמר. מכונה הישמח משה על שם ספרו.

תולדות חייו

נולד בפרעמישלא בגליציה בשנת תקי"ט, לרבי צבי הירש וחנה. בגיל 13 נישא לחיה שרה בת רבי ניסן מפרעמישלא.

בצעירותו למד תורה אצל דודו, אחי אביו, רבי יוסף רבה של קלבסוף ואצל דודו, אחי אמו, רבי אריה יהודה הלוי בעל דרישת אריה רבה של סטריזוב.

בשנת תקמ"ד, בהיותו בן 25, התמנה לרב העיירה שינווא, ובשנת תקס"ח נתקבל לרב ואב"ד אוהלי, ואלפים ורבבות נסעו אליו.

בהשפעת חתנו, רבי אריה ליבוש ליפשיץ, בעל "אריה דבי עילאי" שהיה תלמידו של החוזה מלובלין התקרב ונעשה גם הוא תלמיד מובהק של החוזה מלובלין. קיבל גם מהמגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב והאוהב ישראל מאפטא. עסק רבות בחלוקת קמיעות ועורר בכך את התנגדותו של רבי נפתלי מרופשיץ שאמר שלפי האר"י אסור להתעסק עם שמות הקודש.

עם תלמידיו נמנו: רבי יואל אשכנזי, אב"ד זלוטשוב בעל "מלא הרועים", רבי מנחם מנדל פנט מדעעש ורבי צבי הירש פרידמן מליסקא, בעל "אך פרי תבואה".

נפטר בכ"ח בתמוז ה'תר"א ונקבר באוהלי.

בנו, רבי אלעזר ניסן, כיהן כרב בדרוהוביץ' וממנו המשיכה שושלת אדמו"רי סיגט. בתו, חנה נישאה לרבי אריה ליבוש ליפשיץ רבה של וישניצה ומחבר ספר השו"ת "אריה דבי עילאי".
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/6/2014 01:04 לינק ישיר אני מוחה נמרצות על דברי הזבל שכתבת.

אדיוט, זה שאינך מפחד לפעור את פי הפעור שלך על מלאך ה' צבקות. מראה שהנפש הבהמית שלך השתלטה עלך !
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2014 01:58 לינק ישיר 

עזוב, מי שמסוגל לכתוב על הישמח משה כאלו מילים אינו ראוי לתגובה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2014 02:17 לינק ישיר 
לידיעת החסידים: הציפיה האמיתית למשיח

מתוך שיחת מרן הגראי"ל בעניין חב"ד כאן:ל
קריאה נוחה יותר עיין בספר "מפיקודיך אתבונן" סוף חלק ב'

תוקן על ידי כברהיה ב- 12/06/2014 02:18:20
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/6/2014 03:32 לינק ישיר 


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/6/2014 03:33 לינק ישיר "ודרשתי וחקרתי היטב בכל לבבי לדעת סיבת אריכות הגלות הזה, וארא והנה בדורות האלה יש תורה הרבה בישראל, מרבים העם ללמוד משניות, גמרא ופוסקים, גם ספרי קבלה, ובכל זאת לא בא לציון גואל. והרבה אנשים בדורות אלה התחזקו בתפילה בכל כח ועוז, וגם אלה צועקים ואינם נענים. והרבה אנשים עוסקים במצוות למרבה, עד כי מלאים מצות כרימון, ועם כל זה שנת גאולי לא באה.
ואם שלש אלה יש בדורות אלו ועדיין לא שבנו לארצנו, מה נשאר עוד, ואנחנו לא נדע מה נעשה יותר מזה לרצות פני עליון.
ואמרתי אני בלבי, אין זאת כי אם שיש איזה מפסיד העומד כנגדם, ויבוא גם השטן בתוכם להחליש כוח שלש אלה. כי זבוב מוות אחד יבאיש שמן רוקח הרבה.
ויהי כאשר חיפשתי לדעת מי הוא זה המפסיד, מצאתי שהוא מה אשר כל ג' כתות הנזכרים, כולם אינם מכוונים במה שעושים כי אם לצורך עצמם ולתועלתם, לא למפרק קוב"ה ושכינתיה מן הגלות.
וכל אדם מחשבתו לדרכו פנה ולתועלת עצמו, וכל תורה או תפילה או מצוה אשר הוא עושה מכוין לקנות לו מקום חשוב בגן עדן ועולם-הבא, ושיצליח על ידי זה בכל משלח ידיו בעולם-הזה, ושיאריך ימים ושנים עם אשתו ובניו, וכל ישעו וכל חפצו של אותו יהודי אינו כי אם שיהיה לו פרנסה בכבוד, ושיזכה לבנות לו בית גדול וחצר מאבני גזית, כפיסין לבנים, הכל כמנהג המדינא הנקרא (קמעניצא) למען יעמוד ימים רבים, ויירשוה בניו ובני בניו אשר יולדו לו בארץ נכריה.
ויראה זרעו ויאריך ימים בגלות, ושימות בשיבה טובה ויספידו אותו הרב שבעירו, עם שאר תופסי תורה אצל בית הכנסת, ויהיה לו לויה גדולה ברוב עם בזוז ושסוי, זה כל תכלית המבוקש של הישראלי בגלות הזה.
וביאת המשיח רגיל על לשונו תמיד, אך משפה ולחוץ, לא בלב שלם נכון למועדי רגל, בכל מועד ורגל אומרים אנו 'לשנה הבאה בירושלים', לא היום ולא מחר, רק מדחים אותה שנה תמימה, ואף גם זאת לא בלב שלם, כי חפץ לבו לגמור הבנין שהוא בונה, שאי אפשר להשלימו כי אם אחר איזה שנים, וכן לגמור המשא-ומתן שעל ארבעה וחמשה שנים, אשר עשה עליו כתב וקשר מן השררא או מן המלכות הנקרא (קאנטראקט).
ואין קורא בצדק באמת בכל שלש כתות הנזכרים הדברים כדי למהר את הקץ ולפדות גוי ואלוקיו, ולמפרק קוב"ה ושכינתיה, זה לא יש בנו.
והוא מה שאמר הכתוב "וכל חסדו כציץ השדה" (ישעיה מ'), כלומר, 'אינם מכוונים בתורה ותפילה ומצות שלהם, כי אם לטובת עצמן, לתועלתם לבד, או לעולם-הזה או לעולם-הבא, או לשניהם יחד. ואין איש שם על לב לעשותם לי לשמי ולמעני, כדי להוציאני מצערי ומגלותי', כמו שאמרו בזהר "כל חסד דאינון עבדין, לגרמייהו עבדין". (כל חסד שהם עושים, למען טובת עצמם הם עושים).
ואוי לאזניים שכך שומעות, קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, היא אמנו, שכינתא קדישא, רוצה לצאת מן הגלות עם כל בניה, ושומע אין לה, צעקה ואין מושיע לה, ופורק אין.
ובכן, אחי ועמי, לבטח תדעו, כי כל זמן שלא נכוין בתורה ותפילה ומצות רק למפרק קודשא-בריך-הוא ושכינתיה, לא זולת, לא יבוא משיחנו.
כי הוא ית' מתנהג עמנו מידה כנגד מידה, ואומר; 'אתם אינכם חסים כי-אם על עצמכם, לא עלי, אף אני לא אחוס עליכם'. ולא נקוה לאיש, ולא נייחל לבני אדם גדולים שהמה בזכותם ותפילתם יביאו לנו הגואל, כי הרואה ללבב הוא היודע מי גדול, לא הרואה לעינים.
אך כל איש יהודי בעצמו, אפילו אינו בעל תורה ולא בר-אוריין כלל, מחויב ללחום בעד אבינו שבשמים, שהוא ימלוך על הארץ, ולעשות מלחמה וקרב בעד ארצנו, נחלת אבותינו, (פאטערלאנד), היא ארץ ישראל, במצות אשר הוא עושה, ולכוון בכל מצוה רק למיפרק קוב"ה ושכינתיה מגלותא.
אך אלוקים יפדה, יהיה כל כוונתו.
כי בשולחן-ערוך (יורה דעה) כתוב, שבכל מיני צדקות, כגון להאכיל רעבים או להלביש ערומים או לרפאות חולים, להכל פדיון שבויים קודם, ואסור לאחר אפילו רגע.
ואם כך הדין בפדיון שבויים לבן אדם אחר, מכל-שכן לפדות גוי ואלוקיו, שהוא פדיון שבויים הכללי.
ואל יאמר האדם בלבו; 'מה אני ומה ערכי, שיהיה כוח במצוותי לפעול דבר גדול כזה', כי אם מך הוא בערכו, המצווה בעצמה, ערכה גדול ורב כוחה לפעול זאת, אם יכוין בו למפרק קוב"ה ושכינתיה מגו גלותא.
ואז, עד מהרה שנת גאולנו באה, ותבנה ציון וכל ערי יהודה וארץ ישראל, וישכון כבוד ה' בירושלים אשר יכוננה עליון, וזרע עבדיו ינחלוה במהרה בימינו":

ספר הברית,
חלק א' מאמר ט'דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/6/2014 03:37 לינק ישיר 

"עלינו להתחזק בענין ולקבוע בנפשינו את החובה הגדולה לצפות לישועה ולגאולה אמיתית"

אוי וויי. הרי זו גזירה שאין הציבור יכול לקיימה ולא צריך לנאום על זה. את המצוות שיכולים לקיים כבר עשינו?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2014 09:22 לינק ישיר 
תשאל את רמ"מ שולזינגר


  "וביאת המשיח רגיל על לשונו תמיד, אך משפה ולחוץ, לא בלב שלם נכון למועדי רגל, בכל מועד ורגל אומרים אנו 'לשנה הבאה בירושלים', לא היום ולא מחר, רק מדחים אותה שנה תמימה, ואף גם זאת לא בלב שלם, כי חפץ לבו לגמור הבנין שהוא בונה, שאי אפשר להשלימו כי אם אחר איזה שנים, וכן לגמור המשא-ומתן שעל ארבעה וחמשה שנים, אשר עשה עליו כתב וקשר מן השררא או מן המלכות הנקרא (קאנטראקט)".
תוקן על ידי כברהיה ב- 12/06/2014 09:23:28תוקן על ידי כברהיה ב- 12/06/2014 09:26:15
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-12/6/2014 09:25 לינק ישיר 
שלחו לי צילום מפיקודך אתבונן, יותר ברור, בעמוד השני. ממש כפי ההסבר ה"חסידי".

תוקן על ידי כברהיה ב- 12/06/2014 09:25:24
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > לידיעת הליטאים: הציפייה האמיתית לגאולה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר