בית פורומים בחדרי חרדים

הפלס יום ג' במאמר מקיף לבעיות התקופה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-3/2/2015 15:03 לינק ישיר 
הפלס יום ג' במאמר מקיף לבעיות התקופההרב הגאון רבי אברהם יחיאל אונא שליט"א

הזירה האמיתית: הנכונות למסור נפש

לעת כזאת, עת צרה נוראה אשר לא רבות כמותה מיום היות עם ישראל לגוי, כאשר משנאינו נשאו ראש באופן מבהיל, לפרוץ בהיכל, לעלות בחומה ולטמא ברגל גאווה של קלגסי השלטון את קודש הקדשים של דורנו, הישיבה הקדושה, אם הישיבות, ולהשליך בחורי חמד מסולאים מפז אל הכלא הצבאי - אי העט ואיה הלשון לבטא שברון הלב ועוצם הזעזוע – 
והנורא מכל, אשר רבים רבים שהורתם ולידתם בהיכלי הישיבות לא חלו ולא הרגישו בעומק תהום השפלות אליה נדרדרו, כאשר כבה מליבותם כל רגש קודש, נחלת כל איש ישראל באשר הוא, ונהפכו לחיות השדה, כדוגמת הציבור הגודש בהמוניו את מדינת הציונים כאן בארץ ישראל, לא זרה להם שפתם, אין הם קצים בקרבתם, ששים ושמחים הם בגזירותם לאמור טובים הֵמה, ושוטמים בשצף קצף את כל אשר מלאו לבו לעמוד כחומה נגד גזרותם, הפכו אויב לאוהב, ואוהב לאויב מר, אוי לנו שכך עלתה בימינו.
***
חובה קדושה עלינו, בני התורה המבינים, הזוכים לֵאור באור החיים, מול גלי הזמן ותהפוכות החיים, לחזק בלבנו את הדברים הפשוטים, לבל ימוטו ח"ו ולא יזועו זיז כלשהו מאשר קיבלנו מרבותינו זיע"א ויבלחט"א.
***
טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים, גם מקרב המבינים, כאילו היה הסדר הדיחוי לכלל בני הישיבות פרי עמלם ועבודתם של הנציגים בבית הנבחרים. מקור הטעות בעשור האחרון, כאשר עלה הנושא לדיון באותו בית משוקץ, ונציגים מטעם עצמם עשו ככל העולה על רוחם, לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן, להשתתף בהתוועדותם של חכמים להרע ושונאי הדת שנועצו יחדיו במסווה של "דאגה" כביכול להסדר חוקי של מעמד בני הישיבות.
כתוצאה מכך הרחיקו לכת לאמור, גם כעת, כאשר גזרת השמד מונפת על ראשנו, יום יום מובלים צעירים רופסי דעת לשמד ממש, כחלק ממילוי ה"יעדים", וגם אותם אשר נשארו בהיכלי הישיבות, אין אתנו יודע מה טינה נכנסה בליבותיהם רח"ל, ומי ישורנו. ועדיין מנופפים הם לאמור כי החוק טוב הוא – תצילנה אוזניים משמוע.
***
האמת הברורה והפשוטה לכל מי שמוח לו בקדקודו – 
אין @1כל אפשרות@2 חוקית בעולם לפטור את כלל בני הישיבות משרות צבאי!
השוויון בנטל – גם אם יודעים אנו ששקר גמור בפיהם, וכל חוק גיוס חובה @1הוא הוא@2 הנטל האמיתי, ובאף מדינה מתוקנת איננו נהוג, וכל מטרתו לחלן ולהתיך את כלל הצבור למקשה אחת, נטולת עבר ועתיד, בהמות מהלכות שתיים – 
למרות זאת כל עוד והחוק קיים – @1אין סיכוי בעולם@2 שלא יחול על חלק מסוים באוכלוסייה. הטענה החילונית המשפטית היא כי @1לא ייתכן@2 שצעיר בגיל 18 מהציבור הכללי יקדיש שלוש שנים לעמל מפרך, ולעתים בסיכון גבוה, ורעהו בן הצבור החרדי יחיה את חייו בהשקט ובטחה. לטענתם, אין זה מוסרי ואין זה צודק לפי אף קנה מידה.
גם הטיעון, האמיתי, כי אנו שומרים ומגנים על הארץ בלימוד התורה – איננו תופס בעניין זה, שכן, לגישתם, תמיד אפשר להעמיד מצבת לומדים כזו ואחרת, והשאר ישרתו אם מעט ואם הרבה, דוגמת ה"הסדר" המבחיל הנהוג בחוגים אחרים.
***
הטיעון היחיד הוא, באשר אנו רואים בשירות של חרדים בצבא המדינה @1שמד רוחני@2 לכל דבר. את זאת הבהיר רוח אפנו מרנא החזון איש זיע"א למנהיג המדינה בימיה הראשונים, והבהיר לו היטב, כי על עניין זה נמסור את הנפש כפשוטו, וכפי אשר שלח לבנות אחותו הרבנית קנייבסקי הוראות ברורות: להיכלא ולמסור נפש על קדושת שמו ית'. 
וכאשר הבין אותו רשע, שטיפש לא היה כלל וכלל, כי @1אין סיכוי@2 בכוח הזרוע השלטונית המבוססת על איומי כלא וכד', לכוף עלינו @1שמד@2 – נסוג מדרישתו, והעדיף להעלים עין ו"לדחות" כביכול את שירות החרדים בצבא.
***
לפיד ובנט אינם מחדשים מאומה. בריטואל קבוע, אחת לכמה שנים עלה ה"חכם" התורן במטרות פופוליסטיות כאלו ואחרות, בדרך כלל בסביבת בחירות, והצהיר על כוונתו לגייס את בני הישיבות.
כולם נמוגו כעשן מסיבה אחת: כאשר עמדה ההנהגה החרדית – כמרן הגר"י אברמסקי זצוק"ל, ושנים רבות לאחר מכן מרן האבי עזרי זצוק"ל, והעמידו דברים ברורים: היֹה לא תהיה!!! ניכלא, ניהרג או נרד מהארץ – אחת היא: לעולם לא ניכנע לשמד.
וה"חכם" התורן הבין היטב את המסר, קיפל את ה"דגל" באופן כזה או אחר, והעניין הושתק.
***
באותו הרגע שהבינו ראשי השלטון כי אוזן קשבת להם בציבור החרדי, באותה הנקודה שהבינו, כי כביכול חל שינוי אמיתי בעמדת הציבור, ושוב 6איננו רואה בשירות הצבאי גזרת שמד – אלא אדרבה, "פתרון", רחמנא ליצלן, לחלקים מסוימים – מאותו הרגע נגזרה גזרת השמד ואין להשיב!
ובכך חוללו נזק בלתי הפיך ובכיה לדורות רח"ל.
כי החשש הכבד הוא שמעתה והלאה, לעולם, לעולם! גם אם יהיו שלושים ח"כים חרדים נחושים להשיב את המצב לקדמותו, לא ייתכן לתקן את המעוות באמצעות הכלים הפוליטיים המקובלים ולחוקק רשמית חוק הפוטר באופן גורף כל חרדי באשר הוא משירות בצבא השמד. ועל כן מי שכובל את עצמו רק לפתרון במסלול זה, ייאלץ לצעוד במיתווי הפשרות והויתורים.
***
כיצד יתבצע, אם כן, המאבק בגזרת השמד.
מאבק זה קיים כעת בזירה אחת ויחידה, באותו האופן שבו נאבקו מקדשי השם בכל הדורות בגזרות שונות ומשונות שתכליתן להעביר על דת:
בנכונות אמיתית למסור נפש על קדושת שמו ית',.
בהליכה לבית הכלא ברצון ובשמחה, בחינת "מתי יבוא לידי ואקיימנו",
ובסירוב @1מוחלט@2 לשמץ של הכרה והסכמה בגזרת השמד.
אותם אלפים מקדשי השם אשר לא כרעו לבעל, אינם דורכים בלשכות, משליכים בבוז צו מעצר כזה ואחר – הם המה @1התריס היחיד@2 בפני שמד מוחלט וכולל רחמנא לשיזבן.
***
נחדד את הדברים מעט יותר:
יצרא דע"ז בטל מן העולם, בעבודתם ותפילתם של אנשי כנסת הגדולה. גם בקרב אומות העולם שהפכו חילוניות יותר ויותר, שוב אין מגמה להעביר על דת בן דת אחרת.
ניסיונות הדורות האחרונים מתמקדים במתירנות ופריקת כל רסן רוחני ומוסרי – אכול ושתה כי מחר נמות. צבור כסף וכוח ככל יכולתך ותהנה מן העולם מלוא חופניים. זהו המסר, מהראש ועד לרגליים, בכל העולם כולו.
***
בכלל זה גם "מדינת היהודים", אותו פרי באושים של "ככל הגויים בית ישראל", חרתה על דגלה אותה עבודה זרה בדיוק – להעתיק את כל תאוות העולם מכל ארצות העולם במגמה אחת – לכבות כל זיק רוחני מלבות ישראל להיות "ישראלי" – זוהי תמצית הע"ז של דורנו!
חוק הגיוס שמטרתו – המוצהרת – לבולל את הציבור החרדי בציבור הכללי הינו גזרת שמד כפשוטה!!
ואם בשלב זה נדרשים כל בחורינו להיכנס – לרגעים אחדים – למקדשי הפריצות והתאוות, להנהן לרגע לכהני הע"ז המודרנית ולשוב לביתם – הרי זה ביהרג ואל יעבור!
והזוכה לישב בבית האסורים על סירובו זה איננו שונה מהותית מבנה של חנה הצדקת, אשר סירב להתכופף להרים טבעתו של מלך יוון לבל ייראה, למראית עין, כמרכין ראש בפני הע"ז. אשרי חלקו, מתי יבוא לידי ואקיימנו.
***
אמת, כאשר מוקפים אנו ברבים רבים שדעתם רופסת, לא ידעו ולא יבינו, בחשכה יתהלכו, "ימוטו כל מוסדי ארץ", מקדשים את ההתייצבות ובזים לכל הערכים שעליהם גדלו הם עצמם – הטשטוש הלזה מבלבל לעתים את הדעת ומקשה מעט על הנכונות למסור נפש. אך במעט עוז, לנער היטב את הראש, את הדעת מכל הערפילים, ולהביט נכחה: אשרינו, מקדשי ד'! רבות בשנים לא זכינו לאפשרות למסור נפש כפשוטו נוכח גזירת @1שמד@2 אמיתית, מאושרים אנו, וגדושים ברחמים על אחינו התועים-טועים כל כך.
***
חבי כמעט רגע, עד יעבור זעם.
עוד מעט קט, ויגלה כבוד מלכותו ית', 
ילמדו תועים בינה וכל הרשעה כרגע תאבד.
ואותם מקדשי ד', היחידים אשר שמרו משמרתו בתעות בני ישראל –
הֵמה יקרבו אלי לשרתני – לעמוד לפני לנצח נצחים.
ויראו שונאינו ויבושו כי אתה ד' עזרתנו וניחמתנו, במהרה בימינו.
***

דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/2/2015 15:11 לינק ישיר 

בתור ספרדי בעל עסק שפרסם בהפלס, שאפו על קבלת המאמר ישירות מבפנים בטקסט מלא, כולל השטרודלאך...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/2/2015 15:14 לינק ישיר 

עמיאן כתב:


הרב הגאון רבי אברהם יחיאל אונא שליט"א


הטיעון היחיד הוא, באשר אנו רואים בשירות של חרדים בצבא המדינה @1שמד רוחני@2 לכל דבר. את זאת הבהיר רוח אפנו מרנא החזון איש זיע"א למנהיג המדינה בימיה הראשונים, והבהיר לו היטב, כי על עניין זה נמסור את הנפש כפשוטו, וכפי אשר שלח לבנות אחותו הרבנית קנייבסקי הוראות ברורות: להיכלא ולמסור נפש על קדושת שמו ית'. 
וכאשר הבין אותו רשע, שטיפש לא היה כלל וכלל, כי @1אין סיכוי@2 בכוח הזרוע השלטונית המבוססת על איומי כלא וכד', לכוף עלינו @1שמד@2 – נסוג מדרישתו, והעדיף להעלים עין ו"לדחות" כביכול את שירות החרדים בצבא.
***הפלס רשמית פונה לדיסלקטים?
ואם זה "הטיעון היחיד" כל מילה מיותרת...

תוקן על ידי לאסלקאדעתך ב- 03/02/2015 15:26:09
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/2/2015 15:18 לינק ישיר 

עמיאן כתב:


הרב הגאון רבי אברהם יחיאל אונא שליט"א

מקור הטעות בעשור האחרון, כאשר עלה הנושא לדיון באותו בית משוקץ, ונציגים מטעם עצמם עשו ככל העולה על רוחם, לא שלוחי דרחמנא ולא שלוחי דידן, להשתתף בהתוועדותם של חכמים להרע ושונאי הדת שנועצו יחדיו במסווה של "דאגה" כביכול להסדר חוקי של מעמד בני הישיבות.
כתוצאה מכך הרחיקו לכת לאמור, גם כעת, כאשר גזרת השמד מונפת על ראשנו, יום יום מובלים צעירים רופסי דעת לשמד ממש, כחלק ממילוי ה"יעדים", וגם אותם אשר נשארו בהיכלי הישיבות, אין אתנו יודע מה טינה נכנסה בליבותיהם רח"ל, ומי ישורנו. ועדיין מנופפים הם לאמור כי החוק טוב הוא – תצילנה אוזניים משמוע


באמת?   ממ"נ...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/2/2015 15:19 לינק ישיר 

צריך לרדת מהארץ כדברי הרב שך.

או לחילופין, כפי שהציע א' מראשי הישיבות לבחור שביקש "למסור נפש". אל תמסור נפש, תחתוך את היד או אפילו אצבע, זה מספיק.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/2/2015 17:59 לינק ישיר 

למרות הגיחוך שבדברים, מן הראוי לקיים ענה כסיל כאוולתו. מפני חשש הטועין.

אמנם, לא נאריך בהתייחסות לכל השטות הנ"ל. אלא נסתפק בפרט אחד יסודי:

הבן אדם מבלבל בין גיוס בנים לגיוס בנות.
החזו"א היה מעורב רק בעניין גיוס בנות.
אין כל תיעוד או עדות על מעורבותו בעניין גיוס בנים. (מלבד עד מפי עד, בעדויות שהתגלו בשנים אלו. מסוג העדויות של רבנות רצ"פ בבית שמש והגרי"ש).
בעניין גיוס בנים, היה פעילות ענפה של רבנים עסקנים, וכמובן ח"כים.

ובנוסף, אין כל תיעוד של התנגדות הגרי"ש לחוק טל...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/2/2015 18:12 לינק ישיר 

אונא היה ועודנו, יקה טיפש מרובע ורפה שכל.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/2/2015 18:20 לינק ישיר 

למה? נראה לך שהיקים לא יודעים לשקר בענייני השקפה? חרדים הם חרדים בכל מקום ובענייני השקפה האמת נדחקת לצד, מפני ההשקפה הטהורה.

הרי היה זה ח"כ היקה של אגודת ישראל (מורנו הרב)יעקב רוזנהיים שאמר שתורה עם דרך ארץ הייתה רק הוראת שעה של הרש"ר הירש.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/2/2015 18:31 לינק ישיר 

אשקול כתב:
בתור ספרדי בעל עסק שפרסם בהפלס, שאפו על קבלת המאמר ישירות מבפנים בטקסט מלא, כולל השטרודלאך...


וואוווו.... מזמן לא היה כאן כזה אאוטינג מוצלח...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/2/2015 21:56 לינק ישיר 

עמיאן כתב:


הרב הגאון רבי אברהם יחיאל אונא שליט"א

טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים, גם מקרב המבינים, כאילו היה הסדר הדיחוי לכלל בני הישיבות פרי עמלם ועבודתם של הנציגים בבית הנבחרים.
***
הטיעון היחיד הוא, באשר אנו רואים בשירות של חרדים בצבא המדינה @1שמד רוחני@2 לכל דבר. את זאת הבהיר רוח אפנו מרנא החזון איש זיע"א למנהיג המדינה בימיה הראשונים, והבהיר לו היטב, כי על עניין זה נמסור את הנפש כפשוטו, וכפי אשר שלח לבנות אחותו הרבנית קנייבסקי הוראות ברורות: להיכלא ולמסור נפש על קדושת שמו ית'. 
וכאשר הבין אותו רשע, שטיפש לא היה כלל וכלל, כי @1אין סיכוי@2 בכוח הזרוע השלטונית המבוססת על איומי כלא וכד', לכוף עלינו @1שמד@2 – נסוג מדרישתו, והעדיף להעלים עין ו"לדחות" כביכול את שירות החרדים בצבא.
***
באותו הרגע שהבינו ראשי השלטון כי אוזן קשבת להם בציבור החרדי, באותה הנקודה שהבינו, כי כביכול חל שינוי אמיתי בעמדת הציבור, ושוב 6איננו רואה בשירות הצבאי גזרת שמד – אלא אדרבה, "פתרון", רחמנא ליצלן, לחלקים מסוימים – מאותו הרגע נגזרה גזרת השמד ואין להשיב!
ובכך חוללו נזק בלתי הפיך ובכיה לדורות רח"ל.
***


הערה ראשונה, למה רק הרב הגאון, על כזה עיון מעמיק, היה צריך לכנס את ועדת התארים שעברה מהעיתון הגנוב, ולהעלות את תארו של הגאון הרב הונא.
הערה שניה, האם באמת היה הסדר דיחויים, הרי ידוע שלהגיש דיחוי זה יהרג ואל יעבור.
הערה שלישית, החזו"א באמת הורה שגיוס חרדים זה יהרג ואל יעבור, אולי רק על גיוס בנות, גם כל השמועות שמסתובבות בזמן האחרון בשמו, הם רק על גיוס בני ישיבות, לא על גיוס כללית, הרי שנים שמרן זצ"ל ליבן של ישראל, לא הסכים שיתנו דיחויים למי שלא לומד, ולא הסכים לסייע לו שלא יעבור על עבירה חמורה זו. אם זה הטיעון היחיד, מצבינו קשה.
הערה רביעית, מי הוא זה ששיקר את השלטונות שיש כאלו שיסכימו לשמוע על זה, שיש אוזן קשבת בציבור החרדי??דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > הפלס יום ג' במאמר מקיף לבעיות התקופה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר