בית פורומים בחדרי חרדים

לא יוצאים ידי חובה בדרשות שבת הגדול! (ברוב המקומות)

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/3/2015 15:53 לינק ישיר 
לא יוצאים ידי חובה בדרשות שבת הגדול! (ברוב המקומות)

שו"ע (סימן תכט סעיף א): שואלים בהלכות פסח קודם לפסח שלשים יום: 

משנה ברורה (שם ס"ק א): שואלין בהלכות פסח וכו' - שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהירן על כל הלכות פסח שני. וה''ה בשאר יו''ט נמי דורשין קודם לכן ל' יום בהלכותיהן. ועיין בביאור הגר''א שדעתו דבעצרת סגי מיום א' בסיון. וי''א דהחיוב שלשים יום הוא רק בפסח, משום דיש בהן הלכות רבות כגון טחינת חטים ואפיית המצות והגעלת כלים וביעור חמץ, שאלו אם אין עושין אותן כהלכותיהן קודם פסח לית להו תקנה בפסח, משא''כ בשאר יו''ט די באיזה ימים קודם. ועכ''פ ביו''ט גופא לכו''ע צריך לשאול ולדרוש בכל יו''ט בהלכותיה, וכדאיתא בסוף מגילה [דף לב] משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג: 

(ס"ק ב): שלשים יום - ומתחילין מיום הפורים עצמו. ועכשיו נוהגין לדרוש בשבת הגדול [כשאין ע''פ חל בו דאז צריך להקדים בשבת הקודם] ובשבת שובה [והעיקר להורות לעם דרכי ה' ללמד המעשה אשר יעשון דהיינו דיני הגעלה וביעור חמץ ואפיית המצה ושאר הלכות פסח וכן בשבת שובה לדרוש לפניהם הלכות יוה''כ וחג הסוכות לבד מה שדורש מענין התשובה אבל אם יהיה הדרשה רק בפלפול או דרוש בעלמא אין יוצאין בזה ידי חובתן] ומ''מ מצוה לכל אחד לעסוק בהלכות פסח ל' יום קודם וכן בחג עצמו [אחרונים]: 


תוקן על ידי עט_חד ב- 27/03/2015 15:53:30
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/3/2015 18:04 לינק ישיר 

רוב המגידים אכן לא נוגעים בעניני פסח בדרשתם, אלא מכים על חזה של הזולת שההוא חטא, ודנים בהלכות צניעות ואפליקציות סלולריות.
קוראים לזה ניצול הזדמנויות.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/3/2015 18:08 לינק ישיר 

בשו"ע כתוב שזה מנהג.

אם כן, לכל היותר, לא מקיימים את המנהג, אבל אין פה שום חובה שצריך לצאת ידי חובתה.

ובדרשות שאני שמעתי כל השנים, היה חלק הילכתי וחלק מוסרי.  כך שודאי הם מקיימים את המנהג כמו שצריך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/3/2015 20:41 לינק ישיר 

שמעתי דרשה שהייתה מבוססת כולה על הלכה למעשה לימי הפסח.


נשלח מהאנדרואיד שלי

_________________

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/3/2015 21:21 לינק ישיר 

עומדבפרץ כתב:
בשו"ע כתוב שזה מנהג.
אם כן, לכל היותר, לא מקיימים את המנהג, אבל אין פה שום חובה שצריך לצאת ידי חובתה.


זה כתוב בגמרא ונפסק בשו"ע.
איפה ראית "מנהג"?

בגמרא (פסחים ו ע"א למטה), שהיא המקור לדין זה, לא מוזכר "מנהג", וכן לא בשו"ע. וז"ל הגמ': "דתניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום. ר' שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות. מאי טעמא דתנא קמא? שהרי שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני שנאמר ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וכתיב ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם", ועי"ש עוד באורך גדול.

ונפסק בשו"ע שהבאתי לעיל.


המ"ב רק מחדש שבמנהג דרשת שבה"ג - יוצאים בחיוב הנ"ל.
ולא שעיקר הדבר הוא מנהג.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-28/3/2015 21:33 לינק ישיר 

יש מישהוא שיכול להוציא אותי כעת?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/3/2015 21:40 לינק ישיר 

לא צריך להוציא אותך לשום מקום...
סה"כ ללמוד הלכות פסח.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/3/2015 17:32 לינק ישיר 

יש דרשה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/3/2018 23:29 לינק ישיר 

שימו בשבת לבחור דרשה כהלכהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/3/2018 21:10 לינק ישיר 

יש דרשות לנשים?? ? ?


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/3/2018 21:53 לינק ישיר 

מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל
היה מתחיל בדרשת שבת הגדול לברר סוגיא מסויימת
ואחר כך היה ממשיך להלכות פסח סוף זמן אכילת חמץ וזמן שריפת חמץ
ועוד הלכות הנצרכות ומסיים בדברים הנצרכים חיזוק לכלל ישראלדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/3/2018 01:41 לינק ישיר 

לפותח האשכול. עיין בשו"ע הרב על אתר.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/3/2018 14:29 לינק ישיר 

המעניין הוא.
שיש רבנים, שלא היו שומעים עליהם.
לולי דרשת שבת הגדול...


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/3/2018 15:16 לינק ישיר 

כמו שאמר איזה צ'אלמער.

יש רבנים שדורשים בשבת הגדול, כדי שיראו שהם גויים גמורים שראויים למכור להם ת'חמץ..
ובשבת שובה הם דורשים כדי שיבינו שהם שווים לכפרות....


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/3/2018 23:07 לינק ישיר 

אויר_ים כתב:

כמו שאמר איזה צ'אלמער.

יש רבנים שדורשים בשבת הגדול, כדי שיראו שהם גויים גמורים שראויים למכור להם ת'חמץ..
ובשבת שובה הם דורשים כדי שיבינו שהם שווים לכפרות....העיקר התחפושת!


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/3/2018 14:39 לינק ישיר 

זה ודאי לא היה בדורות עברו שרב דורש בשבת הגדול בבית מדרשו ובקושי יצאה השבת כבר אצים רצים בניו ויחצ"ניו לכל אתרי האינטרנט לפרסם שהרב דרש כך וכך, וכמובן מאות רבנים ות"ח השתתפו בדרשה, וגולת הכותרת היתה לא לשכוח לחייג למד"א בשעת חירום, ממש הלכה נחוצה לערב פסח, דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > לא יוצאים ידי חובה בדרשות שבת הגדול! (ברוב המקומות)
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר