בית פורומים בחדרי חרדים

מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל: הגרש"א הוא רחוק רחוק מלהיות אדם גדול

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-7/12/2015 21:44 לינק ישיר 
מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל: הגרש"א הוא רחוק רחוק מלהיות אדם גדול

מתוך דברים שכתב נכדו ויד ימינו של מרן זצ"ל, הרה"ג ר' יוסף קורלנסקי שליט"א בקונטרס שיצא לאור בימים אלו בשם 'דברי חכמים כמסמרות' על השקרים והצביעות של המחבלים ומנהיגיהם בענייני קנאות וחוק טל ועוד.

"בעמ' 145 מגחך הכותב על ההשתטות שאני נמנע מלהביא את שמו של הגר"ש אויערבך , ומביא לקוראים את פגישתם של רבינו עם הגר"ש אויערבך במסיבת חנוכה בשנת תשס"ז בישיבת חכמת שלמה. תשובתי בקצרה )ולהלן אסביר את דברי( זה כמו שיבוא מאן דהוא ויכתוב ספר על מרן הגרא"מ שך ויביא את הידידות הגדולה ששררה בימים עברו בינו ובין מרן הגרי"מ פיינשטיין, או בינו לבין הגר"ח גריינמן וכד'. הלא לחוכא ואיטלולא יהיה.

והענין, מלבד זאת שבכל הנושאים שעמדו על הפרק לא היה אף פעם שום שיח לא במישרין ולא ע"י שליח בין רבינו לבין הגר"ש אויערבך, הרי מקיץ תשס"ז חדל רבינו לחתום על כל מכתב מכל סוג שהוא, כולל עניני צדקה פרטיים כאשר התנוססה על המכתב חתימתו של הגר"ש אויערבך באומרו לפונים במפורש, אינני חותם עמו יחד. והחלטה זו אצל רבינו היתה לאחר שבמשך שנים שמע ריעותות גדולים בעניני ממונות ברמיסת שו"ע חו"מ ולא קיבל את הדברים, אולם בקיץ תשס"ז אירע המעשה דלהלן,

נשאל רבינו בשליחותה של אלמנה: מציעים לה שידוך, אדם המוכר כתלמיד חכם חשוב, אציל מידות וירא אלקים. דא עקא, התברר כי לפני שנים זייף חתימת ערב על שטר הלואה, כדי לקבל הלואה לה נזקק באותה עת.

רבינו - שלא ידע וכלל לא הכיר את שני המדוברים גם לא את שמם - השיב נחרצות: "ודאי שלא תגש לשידוך זה... אדם שזייף חתימה, זהו חסרון גדול!".

לאחר ימים אחדים שוב נכנס השליח לבית רבינו, ואמר: "אכן התברר כי עשה כן, ולא פעם אחת אלא כמה פעמים, אבל הכל היה בתקופה אחת, בה היה שרוי במצוקה נוראית ולא היתה לפניו שום ברירה אחרת..." והוסיף והעיד בשם הגר"ש אוירבך - המכיר את האיש, וברור לו שלא היתה זו אלא מעידה חד פעמית כתוצאה מהמצב הנתון אז, ואדרבה, הוא מכיר את האיש באופן אישי, שהוא תלמיד חכם בעל מידות טובות, ולדעתו ראוי לעשות את השידוך. אך רבינו - איש האמת - לא השתכנע: "חלילה וחלילה, שלא תיגש לשידוך...

ומה שהעיד ר"י מעלות התורה, במקרה זה אין להתחשב בכך, כי ערבך ערבא צריך...". )כי היה ידוע לרבינו שאינו עומד במחויבות לערבויות שהוא חתום עליהם(.

למרות הוראתו הברורה והנחרצת של רבינו, המשיכו להפעיל לחצים על אותה אלמנה שתסכים לשידוך - שעמדה בסירובה לנוכח הוראתו של רבינו. והגיעו הדברים, שהגר"ש התקשר בעצמו לרבינו, והפליג בשבחו של המדובר, כשהוא מגדיל את מעלותיו ומרבה בשבחו, וגם טוען שוב ושוב כי אין להתחשב באותה מעידה שהיתה לפני שנים.

שמע רבינו את הדברים, ועם כל הכבוד שרחש לו, יצא הפעם מגדרו וענה בקול תקיף: "וכי זו הדרך לנהוג באלמנה, לשדך לה אדם שאינו הגון?! הרי מדינא דשולחן ערוך אותו אחד הוא 'גנב', ואם כן" - הגביה את קולו - "איך לא מפחדים מהקב"ה, לתת מכשול בפני אלמנה, שאנו מוזהרים באופן מיוחד על טובתה?!" - והמשיך בקול רועד ונסער: "יתר על כן, איך לא מרחמים על אותה אלמנה ומפעילים עליה לחצים שונים ומשונים, ומכניסים אותה למצוקה נפשית גדולה?!..."

ובמשך שעה ארוכה לאחר מכן, עוד היה רבינו נסער: איך אפשר להיות גדול בתורה ולא להבין דבר פשוט שכזה?! ולא ארחיב בנושא זה רק הוסיף משפט אחד שרבינו חזר על זה באידיש בכמה הזדמנויות 'הוא לא אדם גדול, הוא רחוק רחוק מכך'

ומאז נזהר לא להיפגש עמו, 
וגם שפעם אחת ויחידה נפגשו בשנת תשס"ט בהנחת אבן הפינה בת"ת חכמת שלמה, הושיט לו רבינו את ידו יד קרה וקפואה ללא שום מבט ומילה, וכשנעמד רבינו לשאת דבריו ורק הגר"ש ישב לצידו )היה מזרח של שני מקומות בלבד( לא הזכירו רבינו ומיד עזב את המקום. מכח כל זה נהגתי בהנהגה זו שמותירה אותי בגיחוך אצל אותו עורך שכנראה לא חי את מאורעות התקופה ונחת מאוסטרליה."
תוקן על ידי זמורת_כרם ב- 07/12/2015 22:24:23
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 21:45 לינק ישיר 

מי יואיל להביא לכאן את כל הקונטרס הנפלא לתועלת הציבור?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 21:48 לינק ישיר 

יוסף קורלנסקי שקרן, ואסור לקרוא את הקונטרס ,
חכמה גדולה להביא את הסיפור אחרי שאין מי שיכחיש או יאשר


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2015 21:51 לינק ישיר 

זמורת-

הוא את זה את זה יותר טוב ממך..   (היום זיהוי פתח אשכול על התופעה. מענין למה מחקו אותו).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 21:53 לינק ישיר 

 עוד קטע מעניין מהקונטרס

"הביא שם את מכתב מחאתם של ראשי הישיבות על סכנת המסלולים שהצטרפו לאור קריאת מרנן ורבנן, והחתומים הם, הגר"ב רוזנברג, הגר"ד לנדא, הגר"י שיינר, הגרח"ש ליבוביץ, הגר"ע זקס, הגר"א פינקל, הגרב"מ אזרחי, הגר"י עדס, הגרמ"ה הירש, הגרש"י בורנשטיין, הגרי"א וינטרויב, הגר"ז שוב, הגר"ב טולידנו, הגרב"צ בורידאנסקי, הגר"מ צדקה, הגר"ג טולידנו, למה לא נמצאים בין החותמים הגרד"צ קרלנשטיין, הגר"ש דויטש, הגר"צ פרידמן, הגר"י ארנברג הגר"ש מרקוביץ, הגר"א דויטש, ועוד מהיושבים ראשונה במלכות 'ארנה', להיכן נעלמו חתימותיהם???!!!, מה עם זעקתו של מרן הגרא"מ שך זצ"ל יהרג ואל יעבור??!! אולי זה הוכחה כי הם היו כפופים לדעת מרן הגרי"ש ולכן הם לא חתמו??. האם שמת לב שרוב החותמים הנ"ל שחתמו נגד ועדת טל הם אלו שעומדים היום מאחורי מנהיגותו של מרן הגראי"ל?!, והאחרים שמצהירים היום על שמירת ההשקפה לא מוצאים מהם שום דבר בענין," דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 21:58 לינק ישיר 

מעניין מה היתה דעתו של מרן הגרמי"ל על מרן הגרע"י אבל מה שבטוח ההיפך לגמרי ממרן הגראי"ל אך על כל פנים למחלוקת בין גדולים אני לא יכנס ואין לי גם רשות לזה


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2015 22:01 לינק ישיר 

לשם הנוחות אצטט שוב את המשפט המדויק שמרן זצ"ל אמר בכמה הזדמנויות לפי עדות נכדו ויד ימינו:

זמורת_כרם כתב:
מתוך דברים שכתב נכדו ויד ימינו של מרן זצ"ל, הרה"ג ר' יוסף קורלנסקי שליט"א בקונטרס שיצא לאור בימים אלו בשם 'דברי חכמים כמסמרות' על השקרים והצביעות של המחבלים ומנהיגיהם בענייני קנאות וחוק טל ועוד.

 ולא ארחיב בנושא זה רק הוסיף משפט אחד שרבינו חזר על זה באידיש בכמה הזדמנויות 'הוא לא אדם גדול, הוא רחוק רחוק מכך'
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 22:03 לינק ישיר 

אשכול לא ראוי ולא הגון חבל שאתם מכניסים את הראש שלכם לדברים האלו ובדרך פוגעים ברגשות של ציבור גדול


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2015 22:04 לינק ישיר 

לגבי מכתב המחאה של ראשי הישיבות שהוזכר כאן, אני אישית יודע לגבי אחד מראשי הישיבות החותמים, איך עבדו עליו ורימו אותו שההחתמה היא בעצם בשליחות הרב שטינמן כדי להפעיל לחץ על החילונים, וכל מיני כזבים ונוכלויות מהסוג הזה, והוא היה תמים וחתם. ואח"כ קיבל מקלחת קרה מהרב שטינמן מדוע הוא לא מברר אצלו וכו'.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2015 22:06 לינק ישיר 

אתם והגדולים שלכם וכל הגדול מחבירו.
מייצרים קטנים וקטני קטנים
אשכול מאוסדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 22:17 לינק ישיר 

ברדוואי כתב:
יוסף קורלנסקי שקרן, ואסור לקרוא את הקונטרס ,
חכמה גדולה להביא את הסיפור אחרי שאין מי שיכחיש או יאשר

עם כל הקושי הרגשי למקרא האשכול, והעיכול המסובך שלו, הייתי נזהר מאוד מאוד מלפנות לכיוון ההתמודדות הזה, ולו מהסיבה הפשוטה:
יוסי ממוסמך ומגובה עד העצם. הוא לא יוציא דבר כזה, בלי להיות מאורגן לשלב ההכחשות.
ניכר שנתן למשנת סבו לספוג הרבה סילופים עד שפתח ככה. לא חושב שהוא בשלב הרגיעה..

אתה יכול לחלוק על הדברים, להתווכח איתם, וזה בסדר גמור.
הכיוון האחר, זה המתכחש אוטומטית, במקרה הזה לא מתאים, ועשוי לגרור את ההיפך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 22:17 לינק ישיר 

עוד קטע מהקונטרס:

"בעמוד 121 – 120 מנסה הכותב שם להסביר את ענין החרמתו של הגרמ"ש שפירא מאיזכור ביתד נאמן, וגם שם מפריח סברות והסתברויות למה רבינו פנה במכתב בענין זה דוקא למרן הגרי"ש, אני לא מוכן להרבות בפרטים בענין זה כי בוודאי יגרם מכך מיעוט בכבוד התורה, והיה מוטב לכל אותם כותבים שמביאים ענין זה להסיר עטם מידם ולא לנגוע בזה, מבלי להכנס לכל פרטי הענין ומבלי לברר מה היו ההתפתחויות לאחר מכתבו של רבינו, איך ההחרמה אכן הסתיימה. אבל ייאמר ברורות ההחרמה לא היתה קשורה למרן הגראי"ל ולא לאנשי ביתו, ואך ורק למרן הגרי"ש. ואכמ"ל".דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 22:23 לינק ישיר 

זמורת_כרם כתב:

למרות הוראתו הברורה והנחרצת של רבינו, המשיכו להפעיל לחצים על אותה אלמנה שתסכים לשידוך - שעמדה בסירובה לנוכח הוראתו של רבינו. והגיעו הדברים, שהגר"ש התקשר בעצמו לרבינו, והפליג בשבחו של המדובר, כשהוא מגדיל את מעלותיו ומרבה בשבחו, וגם טוען שוב ושוב כי אין להתחשב באותה מעידה שהיתה לפני שנים.

שמע רבינו את הדברים, ועם כל הכבוד שרחש לו, יצא הפעם מגדרו וענה בקול תקיף: "וכי זו הדרך לנהוג באלמנה, לשדך לה אדם שאינו הגון?! הרי מדינא דשולחן ערוך אותו אחד הוא 'גנב', ואם כן" - הגביה את קולו - "איך לא מפחדים מהקב"ה, לתת מכשול בפני אלמנה, שאנו מוזהרים באופן מיוחד על טובתה?!" - והמשיך בקול רועד ונסער: "יתר על כן, איך לא מרחמים על אותה אלמנה ומפעילים עליה לחצים שונים ומשונים, ומכניסים אותה למצוקה נפשית גדולה?!..."

ובמשך שעה ארוכה לאחר מכן, עוד היה רבינו נסער: איך אפשר להיות גדול בתורה ולא להבין דבר פשוט שכזה?! ולא ארחיב בנושא זה רק הוסיף משפט אחד שרבינו חזר על זה באידיש בכמה הזדמנויות 'הוא לא אדם גדול, הוא רחוק רחוק מכך' 


זו מחלוקת ידועה, האם השקפה מבטלת הלכה או לא.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2015 22:30 לינק ישיר 

ברדוואי כתב:
יוסף קורלנסקי שקרן, ואסור לקרוא את הקונטרס ,
חכמה גדולה להביא את הסיפור אחרי שאין מי שיכחיש או יאשר

"שקרן" זה מהאוטומט שלך?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/12/2015 22:38 לינק ישיר 

תגידו אתם מזלזלים באינטילגנציה של הציבור?

מספיק לראות איך יוסי נראה בשבילי להבין את רמת האמינות שלו. וד"ל.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/12/2015 22:44 לינק ישיר 

עוד שני קטעים מהקונטרס שתפסו את עיני. (הפעם הרמז על תיעוד קלטות שנמצאים ברשותו עבה מדי לטעמי...)

"(להגרב"צ בורדיאנסקי שליט"א, ראיתי שהזכרת במכתבך, את נהמת לבו של מרן הגרי"ש זצ"ל, אני שואל, האם אתם מוכנים שאני יפרסם את תמליל שיחתכם עם רבינו הגרמי"ל באסרו חג פסח תש"ס בחדר שיעורים בבנין ישיבת פוניבז' לצעירים, רק את הקטע אודות מרן הגרי"ש שאמרתם שהוא אחראי לכל התוצאות הארורות שייצאו ממסקנות ועדת טל?!)".

"נתי גרוסמן מפרסם את מכתבו של רבינו משנת תשס"א הממוען לחתנו הגרב"ד אלישיב, שישוחח עם אביו אודותיו להשאירו כעורך יתד נאמן, שלשמחת רבינו לא היה לזה שום משמעות מעשית, והדברים לא הגיעו למרן הגרי"ש. את המכתב כתב רבינו לבקשת הג"ר ב"צ בורדיאנסקי שטען לרבינו שנז"ג נרדף ביתד על כך שעומד לימין דעת רבינו בענין ועדת טל.

ומצד שני הוא ישב בראש מערכת יתד וביזה את רבינו בפהרסיא ששיחק עם התוארים שנכתבו ביום ההלויה ולמחרתה, באופן מחפיר שלא יעלה על הדעת. ולא זאת בלבד אלא בכל השנים האחרונות שיתף פעולה ביתד לבזות ולהשפיל את כבוד רבינו, וכבר בשנת תשס"ה כשהגיע לבית רבינו לבקש הסכמה לספרו, ענה לו רבינו, לך לרבנים שאליהם אתה שומע ותבקש מהם הסכמה, ובזה פטרו מביתו. ומאז לא העיז להראות את עצמו לפני רבינו. והדבר דומה לאריה דרעי שיבוא היום ויפרסם את התמיכה הנלהבת של מרן הגרא"מ שך זצ"ל בו ובפעולותיו, האם יהיה לכך משמעות?! או שזה רק נבזות".


תוקן על ידי זמורת_כרם ב- 07/12/2015 22:51:18
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > מרן הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל: הגרש"א הוא רחוק רחוק מלהיות אדם גדול
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 11 12 13 לדף הבא סך הכל 13 דפים.