בית פורומים בחדרי חרדים

דעות מקלות על כיסוי ראש לנשים אצל רבנים ספרדים ומזרוחניקים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/9/2016 11:11 לינק ישיר 
דעות מקלות על כיסוי ראש לנשים אצל רבנים ספרדים ומזרוחניקים

השתדלתי להתמקד ברבנים בני ימינו בלבד. נקודה שכדאי לשים לב אליה זה שבממוצע שטח הקרקפת שעליו צומח השיער הוא כ-600 סמ"ר כך ש-64 סמ"ר הם כ-10% משטח זה.

ספרדים:

הרב משה שטר מישיבת כסא רחמים בראשות הרב מאיר מאזוז בב"ב:
"עדיף כיסוי ראש שמכסה השיער ממש אף על פי שבנידון השאלה מכסה רק רוב השיער ולא כל השיער מאשר לצאת לרשות הרבים בפאה שאינה נחשבת לכיסוי כלל לענין זה והרי היא יוצאת כפרועת ראש לגמרי.
מכל מקום יש לידע שגם כיסוי ראש המכסה חלק מהשיער ולא כל השיער וכמו שכותבת השואלת, יש להקפיד שהשיעור היוצא ונראה לחוץ לא יהא אורכו יותר מארבעה סנטימטר, כן מורה ובא מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. וכן מרן ראש הישיבה שליט"א. אבל אם הוא יותר מארבעה סנטימטר הרי זה אסור משום גילוי שיער בחלק זה העודף מארבעה סנטימטר, לכן מכיון שאינני מכיר את הזוג השואל אומר באופן כללי שאם הם שומרי תורה ומצוות ומדקדקים קלה כבחמורה בודאי שאין להם להקל להוציא ולגלות משערות הראש מאחור יותר מארבעה סנטימטר אלא עד ארבעה ולא יותר, זהו דין גמור."
לסיכום: מתיר לא יותר מ-4 ס"מ (שתי אצבעות) מאחור!
http://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/6956

הראשל"צ הרב יצחק יוסף:
"הנוהגות לגלות אצבע או שתים משערות ראשן כלפי פנים, אין למחות בידן. וכמו שכתב כן המהר"ם אלאשקר [שהיה לפני מאות שנים] שכך היה מנהג הנשים עוד בזמנו. ואם נשאר עד ג' אצבעות יש אומרים שטוב לכסותו בפאה נכרית חלקית, ובמקום חשש שעל ידי הפאה הנכרית החלקית תבא לחבוש פאה נכרית שלימה, יש להמנע מחבישת פאה חלקית, ותכסה את ראשה כאמור. [אוצר דינים לאשה ולבת מהדו"ק עמו' שס. ומהדוא בתרא עמ' תשפט]"
קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף סימן כ"א סעיף יא:
http://www.ateret4u.com/online/f_01355_all.html

הרב אברהם יוסף, בנו של הרב עובדיה:
"הכסוי ראש הוא איסור מן התורה כפי שלמדנו מהסוטה, ופרע את ראש האשה. וגם בזה עד טפח אין איסור דהיינו פחות מ - 8 ס"מ. (עד 6 ס"מ)"
http://www.moreshet.co.il/web/shut/print.asp?id=104614&kod=&modul=15&codeClient=58

הרב יעקב ששון, נכדו של הרב עובדיה:
"פשט בינינו המנהג שהנשים מגלות מקצת משערות ראשן מלפנים, (כשיעור בערך שתי ס"מ), ויש להן על מה שיסמוכו. מקור ההיתר הוא מדברי המהר"ם אלאשקר, שממשמעות דבריו משמע שכל שהיא מגלה פחות ממחצית הטפח, כלומר, כשתי ס"מ, אין בדבר איסור. ושכן המנהג. במקום שלא נהגו להקל, אין להקל. אבל בין הספרדים ובני עדות המזרח המנהג להקל. "
http://halachayomit.co.il/he/ReadHalacha.aspx?halachaid=1632

הרב עוזיאל אליהו (כנראה קרוב משפחה של הרב מרדכי אליהו) מתיר שתי אצבעות מלפנים ועד 8 ס"מ צמה מאחור:
באופן עקרוני מותר להשאיר 2 אצבעות סביב הראש שיער מחוץ לכיסוי כי באופן טבעי קשה לכסות את כל הראש ויש מקילים עד טפח כי טפח בכל מקום זה מידה מינימלית המוזכרת בפוסקים .
http://www.kipa.co.il/ask/show.asp?id=49516
http://www.kipa.co.il/ask/show/38961

הרב שמואל אליהו, בנו של הרב מרדכי אליהו:
מה שמותר להתפלל כנגדו הוא טפח מגולה בשער אישה - בין אם הוא מלפנים או מאחור.
היוצא מדברי המשנה ברורה שמעט היוצא מחוץ לצמתה – מותר. וכלל יש לנו בענינים אלו שעד טפח מותר ובלבד שיהיה קלוע.
http://www.kipa.co.il/ask/show/14243
http://www.kipa.co.il/ask/show/3287

הרב יניב חניא:
לרוב נוהגים שהאצבעות הללו יוצאים מקדימה, למרות שלאחרונה יש נשים שמוציאות גם מאחור, אבל אני חושב שזה מנהג לא נכון. כך שמותר להוציא עד שתי אצבעות, מקדימה.
http://www.shoresh.org.il/spages/shut/shut4162.htm

הרב רצון ערוסי:
מעיקר הדין יש לכסות כל שיער ראשה של האישה. בפועל, נמצאו פוסקי הלכה שהתירו לגלות שיער בשתי אצבעות מעל למצח, ונמצאו שהקילו לשלשל הצמה מאחור. ניתן לסמוך על פוסקים מקילים אלה, רק אם הדבר כרוך בשלום בית.
http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=158653דתיים לאומיים:

חיים ב. מצוות ישיבת הר עציון תשס"ז (לא מצאתי רב בשם הזה):
"לכן, לשיטתו (האגרות משה), מותר להשאיר שיער חשוף בגודל של טפח ( כ 9 ס"מ ). לא מדובר באורך של שיער, אלא בשטח של כ 3 על 3 ס"מ בכל השיער הלא מכוסה. כלומר ניתן להשאיר מחוץ לכיסוי ראש בלורית קצרה וקצת שיער מאחורה או בצדדים. כך נוהגות היום רוב הנשים בציבור דתי לאומי. ...התשובה שהבאתי מופיעה באגרות משה אבה"ע ח"א ס´ נ"ח.
1. בשום מקום אצל הרב פיינשטיין לא מפורשים המידות שהבאת. הביטוי היחיד הוא "ושבצירוף לא יהיה יותר מטפח, מותר 2 אצבעות מעל קצה השערות". אני לא יודע מאיפה הבאת 8*8 ו 4ס"מ וכו´, זה לא מפורש שם. צריך לזכור שהביטוי הוא "צירוף פחות מטפח"
2. השאלה שם היא לא של אישה שלא רוצה לכסות את הראש- אלא אישה שרוצה להקל ולהוציא חלק מהשער. הרב משה לא נדחק לשום פינה ולא עונה בדיעבד כלל, אלאל זה מעיקר הדין.
...בדברי הרב משה פינשטיין זצ"ל בעל השיטה המתירה להשאיר פחות מטפח שיער אין זכר לדבר. לכן אין כל בעיה להשאיר גם מאחורה או ליד האוזניים, העיקרר שבמצטבר השטח המגולה לא יעבור גודל של טפח."
לסיכום: הוא מתיר גילוי של פחות משטח של 9 סמ"ר במצטבר מכל הכיוונים.
www.kipa.co.il/ask/show/104339

הרב אייל משה מישיבת הר ברכה מביא מספר "פניני הלכה משפחה" של ראש הישיבה הרב אליעזר מלמד:
"כידוע בדרך כלל, לא כל השער נכנס ממש אל מתחת למטפחת או הכובע, על פי רוב קצת מהשער נראה הן מצד הפנים והן מאחור, והשאלה האם הדבר מותר על פי הדין. ואמנם יש לציין שמשמע מהזוהר שעל האשה להקפיד שלא יתגלה שום שער משער ראשה, וכתב על זה בעל המגן-אברהם (עה, ב) שכן ראוי לנהוג. אולם על פי דעת הפוסקים אין ההלכה כן, וברור שלא כל השערות צריכות להיות מכוסות. ...וכן פסק גם הרב פיינשטיין שמותר שקצת מהשערות שמעל המצח יראו, והגדר לזה הוא, שעד טפח מרובע משערות ראש המותר לאשה לגלות, ויותר מטפח אסור. ומכיוון שרוחב הפנים הוא כשני טפחים, אם אשה רוצה לגלות קצת מן השער שמעל מצחה, מותר יהיה לה לגלות עד שיעור של כחצי טפח, וניתן למדוד את חצי הטפח על ידי שיעור של רוחב שתי אצבעות,שרוחבן כארבעה סנטימטר. במלים אחרות, מאחר ועד טפח משערה מותר שיהיה גלוי, מותר לאישה שכיסוי ראשה יגיע עד פחות מארבעה סנטימטר מקצה השער שעל המצח. שהרי חצי טפח כפול שני טפחים, שזהו בערך שיעור רוחב המצח,שווה טפח שלם, והוסיף הרב פיינשטיין שאף שמלכתחילה ראוי להחמיר ולכסות את כל השערות, מכל מקום גם לתלמיד חכם וירא שמים אין להימנע מלשאת אישה שהיא בעלת מידות טובות ומדקדקת במצוות, אף אם היא מעוניינת לגלות מעט שער שמעל המצח, ובתנאי שלא תגלה יותר משיעור של רוחב שתי אצבעות (אג"מ אה"ע נ"ח)."
והוסיף הרב משה בתגובות: מאיפה נשים שמכסות חצי ראש מוצאות אסמכתא? אני מכירה בנות שעושות את זה מתוך תורה, האם יש אסמכתא לדבר??
תגובת הרב: "מעבר לאמור ע"פ האיגרות משה אינני מכיר היתרים נוספים."
הרב מלמד: "ומה שיוצא באקראי אין להקפיד עליו."
לסיכום: הוא מתיר גילוי של פחות מ-64 סמ"ר (4*16 או 8*8, טפח=8 ס"מ ולכן טפח בריבוע 64 סמ"ר) מעל המצח. אולי גם "קצת" בצד ומאחור אבל זה לא ברור.
http://www.kipa.co.il/ask/show/202143
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=3827

הרב מרדכי וולנוב מצוות ישיבת אלון מורה תשס"ו:
"ישנם פוסקים המשווים בין חיוב כיסוי ראש האישה לבין האיסור לקרוא קריאת שמע ודברי תורה אל מול שיער גלוי, וכשם שמותר בהלכה לקרוא קריאת שמע אל מול אשה ששיערה גלוי בשטח הפחות מטפח (8 ס"מ) - כך מתירים הם לכתחילה להשאיר שיער גלוי בשטח של טפח.
מאידך, יש מהפוסקים (כך שמעתי למשל, מהרב אליקים לבנון, רב הישוב אלון מורה וראש הישיבה) הדוחים מכל וכל השוואה זו, ולדעתם: מותר לאדם להתפלל אל מול טפח של שיער גלוי, אך עדיין חל איסור על האישה לגלות את שיערה, - אפילו בפחות מטפח.
לכן, לכתחילה, ודאי שיש לכסות את כל השיער, ואף למקילים לגלות עד טפח, מותר לחשוף שטח כולל של פחות מטפח (= 4 אצבעות היד), ואם מודדים אותו לאורך היקף הראש - יוצא שאפשר להשאיר מקדימה שיער מגולה בגובה של שתי אצבעות בלבד, ולא מעבר לכך.
כמובן, שגם לפי קולא זו, ההיתר הוא רק למקום אחד ולא בשני מקומות!
כמו כן, הפוסקים המתירים זאת, מתירים להוציא שיער מעל המצח אך לא מאחור."
לסיכום: הוא מתיר גילוי של פחות משטח 4 אצבעות היד או שתי אצבעות מעל המצח אך לא מאחור. אין התייחסות לצדדים.
http://www.kipa.co.il/ask/show/77809

הרב יובל שרלו:
"ההלכה מחייבת אישה נשואה בכיסוי ראש, וגם אם אין אנו יודעים את טיב ההלכה ונימוקיה עד הסוף היא מחייבת. נחלקו רבנים מהו כיסוי ראש מלא, ורבים התירו להוציא מעט שערות מכיסוי הראש, אך לא בדרך אותה את מתארת ("כיום אני הולכת עם כיסוי ראש חלקי וסמלי (שיער ארוך וכובע)". "
" פוסקים רבים התירו, עד לרוחב מסוים (שתי אצבעות) ונראה כי אין לאסור דבר זה. לעומת זאת, כיסויי הראש "המדגמיים" נראים כדבר מה שהוא חילול ד' המצוי על הראש", אוסר על הוצאת צמה, מתיר שתי אצבעות מקדימה ובנוסף מאחור.
http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=65496
www.ypt.co.il/beit-hamidrash/view.asp?id=5362
http://www.moreshet.co.il/WEB/shut/shut2.asp?id=131693

יש מאמר של בוגר החינוך החילוני בשם עמוס ברכה שכתב פסק נגד כיסוי ראש ללא אף גיבוי רבני תוך שהוא מסתמך על דעת יחיד של הרב יוסף משאש ז"ל (תרנ"ב-תשל"ד), ומובאת שם תגובת הרב חיים בריסק:
"מכאן אני יכול לומר בפה מלא גם בשמי וגם בשם עמיתי הרבנים שראו דבריו של עמוס ברכה ודיברתי עמם בעניין - מדובר במאמר נחמד, אך הקשר בינו לבין ההלכה, דברי הרב משאש זצ"ל וכוונותיו בתשובה שצוטטה והבנה האמיתית במקורות נע מרופף עד מופרך. לכן ההלכה נכון להיום ולעולם היא - כיסוי ראש חלקי הינו דין תורה וכיסוי ראש מלא הינו דין דרבנן ואין כאן ולו זכר למנהג."
http://www.kipa.co.il/jew/42198.html

הרב יעקב אריאל רבה של ר"ג מתיר לכתחילה לחשוף עד שטח מצטבר של 64 סמ"ר בכל מקום, כולל צמה ומאחור, אך שולל את דעת ר' יוסף משאש. בחלק מתשובותיו הוא מסתפק באמירה "מותר עד טפח" מבלי לפרט באופן לא לגמרי ברור:
http://www.yeshiva.org.il/ask/8650
http://www.yeshiva.org.il/ask/6996
http://www.yeshiva.org.il/ask/5788
http://www.yeshiva.org.il/ask/67581
http://www.yeshiva.org.il/ask/53821
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=19514
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=60524
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=37842
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=24307

הרב זלמן מלמד ראש ישיבת בית אל:
"אכן מן הראוי לכסות את כל השערות יש שהקלו לגלות מעט שער פחות מטפח ואם החלק המגולה הוא לא במקום גידולו של השער כגון צמה מאחור זה יותר קל. ואולם המהודר הוא כמובן לכסות את השער כמה שיותר."
"יש מקילים כאשר בצדדים מתגלה השער עד שתי אצבעות כך שמעתי בשם הרב צבי פסח פרנק זצ"ל. ואמנם יש דעה ששער היוצא מחוץ למקום גידולו זה פחות חמור."
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=3966
http://www.yeshiva.org.il/ask/58375
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=17685

הרב שמואל אריאל:
"אחת הדעות המפורסמות היא דעת האגרות משה (אבן העזר א', סימן נ"ח) שהגדיר את שיעור השיער שמותר לגלותו כשטח של טפח על טפח. כאשר מדובר בפס על פני המצח, על פי דעה זו ניתן לגלות פס ברוחב של עד שתי אצבעות (4-5 ס"מ)."
http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=95015

הרב שלמה יוסף וייצן ראש כולל דיינות עונה תחת לחץ ("מאוד קשה לי נושא כיסוי הראש"):
"אין איסור לגלות מעט מהשער שמעל המצח או שבצדעיים,והקילו חכמים כדי שהאשה לא תתגנה על בעלה.
הגדר לזה הוא, שעד טפח מרובע משערות ראשה מותר לאשה לגלות, ויותר מטפח אסור. ומכיוון שרוחב הפנים הוא כשני טפחים, אם אשה רוצה לגלות קצת מן השיער שמעל מצחה, מותר יהיה לה לגלות עד שיעור של כחצי טפח, וניתן למדוד את חצי הטפח על ידי שיעור של רוחב שתי אצבעות, שרוחבן כארבעה סנטימטר. במילים אחרות, מאחר שעד טפח משערה מותר שיהיה גלוי, מותר לאשה שכיסוי ראשה יגיע עד פחות מארבעה סנטימטר מקצה השיער שעל המצח. שהרי חצי טפח כפול שני טפחים, שזהו בערך שיעור רוחב המצח, שווה טפח שלם.
גם לגבי השערות שמאחור אין להשאיר שערות מאחור מעבר ל4 סנטימטר אורך."
לסיכום, גם הוא מתיר עד טפח מרובע, אבל במשתמע גם מלפנים וגם מאחור בנפרד.
http://www.yeshiva.org.il/ask/89745

הרב דוב ליאור מתיר עד "טפח סה"כ מכל הצדדים", כנראה שהכוונה לאותה שיטה של טפח על טפח במצטבר:
http://www.yeshiva.org.il/ask/58505

הרב שלמה אבינר מתיר 2 אצבעות/4 ס"מ כשיטת האגר"מ "עדיף מקדימה", שולל את שיטת הרב משאש כדעת יחיד:
ישנה דעה נוספת הסוברת שלכתחילה מותר להוציא טפח, כלומר ארבע אצבעות על ארבע אצבעות. כיוון שרוחב המצח הינו שמונה אצבעות, לכן מי שרוצה לגלות פוני ברוחב שתי אצבעות, יש לה על מי לסמוך (שו"ת אגרות משה אה"ע נח. מקור חיים מהג"ר חיים דוד הלוי ח"א עמ' 15). אמנם המשנה ברורה פוסק שיש לצמצם את השיער כך שאף שערה לא תצא, אך אם ברצונך להקל, יש לך על מי לסמוך.
http://shlomo-aviner.net/index.php/%D7%94%D7%90%D7%9D_%D7%99%
D7%A9_%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8_%D7%9
C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7
%9C%D7%90_%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%9
5%D7%99_%D7%A8%D7%90%D7%A9%3F
http://www.havabooks.co.il/sms.asp?cat=149
http://www.havabooks.co.il/article_ID.asp?id=1624
http://www.koltuv.org/contentPage.aspx?ID=57

הרב ד"ר נחום אליעזר רבינוביץ', ראש ישיבת ההסדר מעלה אדומים ובעל תואר דוקטור בפילוסופיה של המדע:
"לסיכום: מעיקר הדין צריך לכסות את רוב שיער הראש, אבל מותר להוציא קצת שיער, ולאו דווקא שיעור מסוים אלא כפי הנהוג בחברה של שומרי תורה ומצוות אליה היא משתייכת."
http://www.ybm.org.il/Admin/uploaddata/LessonsFiles/Pdf/9690.pdf

הרב שמואל סלוטקי, רב קיבוץ עין הנצי"ב לא מקל בנושא:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3530899,00.html

הרב צבי יניר, לשעבר ר"מ בהר עציון ופ"ת, כיום ראש מדור הגיור בארגון נתיב של פרופ' בנימין איש שלום:
אם במקום שאת גרה רוב הנשים הדתיות מכסות חלקית את ראשם, או לא מכסות כלל, אז מותר לך לנהוג כמותן ובלבד שמרכז הראש יהיה מכוסה בכל מצב (בגודל של כיפה בוכרית). ...ויש לך על מי לסמוך.
http://www.kipa.co.il/ask/show/124450

הרב דוד סתיו:
אם מכל הראש ייחשפו קצוות שיער שאינן עולות על שטח של 64 ס"מ רבוע אין בכך איסור מעיקר הדין. לפי זה הגיוני לומר, שניתן לגלות קצוות שיער ברוחב של עד 2 ס"מ להיקף כל הראש שנותנים את השטח הנ"ל.
http://www.kipa.co.il/ask/show/6197

הרב אורי שרקי:
ניתן לגלות פחות מטפח, שהוא רוחב שתי אצבעות מקדימה או מאחור. יש מקילים בצמה קלועה.
http://ravsherki.org/index.php?option=c
om_content&view=article&id=86
1:861861-861&catid=26&Itemid=100512

הרב הרצל יהודה הנקין מתייחס לזה בשו"ת בני בנים:
"אם מקצת השיער מגולה בכמה מקומות, כל שרואים השערות בבת אחת מצטרפות לטפח, ואם לאו אינם מצטרפות. וטפח הוא טפח מרובע... וע"כ מותר גם רוחב חצי טפח על אורך שני טפחים (ודלא כשו"ת מקדשי השם סימן צו) ושיעור טפח הוא שמונה ס"מ לפי מנהג ירושלים והגר"ח נאה... אך שיטת החזון איש ושו"ת אגרו"מ הוא יותר מתשע וחצי ס"מ. ומודדים הטפח לפי השטח ולא לפי עובי השיער, ורק אם הוא בצורת בלורית מודדים גם את קו העיגול".
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/maaliyot/din2-2.htm
וגם בתחומין, כרך יג' (1993), עמודים 290-298:
כך נראה ללמד זכות על הנשים, ולא למחות באותן המגלות יותר מטפח. אבל לנהוג כן לכתחילה - וכי מפני שאנו מדמים נעשה מעשה?! אין זו דרך יראת שמים לחפש קולות חדשות במקום שאין צורך גדול, אלא יש לנהוג בכל דור כמנהג הנשים הצנועות.
http://www.hagigim.com/modules.php?na
me=Forums&*printview&t=3280&start=0

יש טענות אנונימיות בתגובות ופורומים שהרב אהרון ליכטנשטיין היה מתיר להימנע מכיסוי ראש בכלל, אבל לא ברור אם זו הייתה הוראה פרטית או ציבורית ובכל מקרה לא נמצא לזה מקור וגם אף אחד מתלמידיו לא מורה כך, המקל ביותר הוא הרב צבי יניר וגם הוא דורש "כיפה בוכרית". יש גם טענות כאלה שהרב מרדכי אליהו התיר עד 7 ס"מ (פחות מטפח באורך) אבל גם לזה לא מצאתי מקור.


תוקן על ידי אזנים_לכתל ב- 13/09/2016 11:15:10
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/9/2016 11:42 לינק ישיר 

זה לא הקלה רק מבהיר את המותר והאסור בכיסוי ראש אך הפאה נשארת מחוץ לתחוםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 08:55 לינק ישיר 

יש לך מושג בכלל על מה אתה מדבר? זאת לא הקלה, לגלות את הראש שחייב בכיסוי מדאורייתא? זאת אחת הקולות הגדולות ביותר, שלמעשה אין לה שום יסוד הלכתי, כפי שהארכנו לא פעם ולא פעמיים, ולכל הציטטות דלעיל אין קשר לפאה, לבד מאלה שציינו במפורש, כיון שנשאלו על כך. חלק מאותם רבנים אוסרים פאה, וחלקם מתירים. תמהני איך הגעת לקביעה מצחיקה שכזו, "הפאה מחוץ לתחום".דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:18 לינק ישיר 

אזנים_לכתל, 

לא ברור בכלל מה רצית לומר בכל האשכול המוזר הזה. עשית סלט ענק מ"רבנים" שאינם אלא מו"צים פשוטים שעונים תשובות באינטרנט, חלקם בכלל ר"מים בישיבות הסדר ואפילו לא מתיימרים לפסוק הלכה, הבאת גם את כל משפחת הגר"ע יוסף, כביכול מישהו מהם היה פוסק אחרת מראש המשפחה...

וכל הנ"ל נשענים על שני היתרים ידועים ומפורסמים, של הגר"מ פיינשטיין והגר"ע יוסף זצ"ל, שהתירו לגלות כשתי אצבעות משטח הראש, וגם לאחר כל מה שהבאת, זה היה ונשאר היתר דחוק מאוד, ללא יסוד הלכתי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:23 לינק ישיר 

Safra כתב:

יש לך מושג בכלל על מה אתה מדבר? זאת לא הקלה, לגלות את הראש שחייב בכיסוי מדאורייתא? זאת אחת הקולות הגדולות ביותר, שלמעשה אין לה שום יסוד הלכתי, כפי שהארכנו לא פעם ולא פעמיים, ולכל הציטטות דלעיל אין קשר לפאה, לבד מאלה שציינו במפורש, כיון שנשאלו על כך. חלק מאותם רבנים אוסרים פאה, וחלקם מתירים. תמהני איך הגעת לקביעה מצחיקה שכזו, "הפאה מחוץ לתחום".


כשיורים חץ ואחר כך מסמנים את המטרה,
אז פאה (כולל סינטטית קצרה) אסורה,
וכיפה בוכרית (לאשה) מותרת,
מסתבר שהנל התבלבל בין אלול לאדר,
אבל ככה זה נראה בעיני "קיצונים" מסויימים,
שהמותר נהיה אסור ואסור מותר.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:25 לינק ישיר 

ועתה ננתח אחד לאחד את רשימתך. המצחיק הוא ש"התמקדת בבני ימינו", כשבעצם אף אחד שאינו בן ימינו לא התיר זאת... ומדובר בחידוש מחודש מארץ החידושים וההמצאות.

הרב שטר מישיבת כסא רחמים, אברך בכולל דיינות שקשה אפילו לקרוא לו מו"צ, הביא את שיטת הגר"ע יוסף ואת הגר"מ מאזוז שסובר כמותו בענין הזה, שמותר לגלות שיעור שתי אצבעות. אין בזה שום חידוש.

אלא שאותו אברך המציא מדעתו שהשערות היוצאות חוץ לכיסוי צריכות להיות באורך 4 ס"מ, ולזה אין יסוד הלכתי כי זהו גדר של "שיער חוץ לצמתן" ולדעת המקילים במקום שנהגו אין שיעור לזה ואפשר לגלות גם שיער ארוך, וזה ע"פ הרשב"א וכפי שכתב 
הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, בשו"ת "אור לציון" (חלק א' סימן י"א), וזה לשונו:

"הרשב"א בחידושיו לברכות (דף כ"ד) הביאו הבית יוסף (ריש סימן ע"ה, ד"ה טפח), כתב דמותר לקרות נגד שיער של אשה שמחוץ לצמתה שאינו מתכסה, ואין חוששין להם, מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד, והובא להלכה ברמ"א (סי' ע"ה סעיף ב'), ופשטות דבריו מורין שאין האשה חייבת לכסות כל שערותיה,
ומותרת לגלות צמותיה והיינו שערותיה הקלועות לה מאחוריה".

וכתב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת "אגרות משה" (אורח חיים סי' קי"ב), שאין הגבלה לאורך הצמה שמותר להוציא מהכיסוי לדעת הרשב"א, ויש להתיר אף בטפח ויותר, כי אין זה ערוה כלל. ורק ראוי להחמיר כדברי החת"ס, לא לגלות אף שערה אחת: "וכוונת הרשב"א ברכות דף כ"ד שכנגד השערות שמחוץ לצמתה שאינה מתכסה אין חוששין להם מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד, אפשר הוא אף ביוצאות טפח... והשערות שמחוץ לצמתן שאינן ערוה הוא אף ביותר מטפח".


מובן ופשוט שהיום מנהג כל ישראל להחמיר גם בשיער שחוץ לצמתה, אבל יש לדעת שהאיסור לא מעיקר הדין אלא ממנהג ישראל, וממילא במקום שלא נהגו כך, אין בזה איסור כלל, כמפורש בראשונים.

היות וגם נתת קישור לדברים, אציין כי בין דבריו שם כתב הרב שטר דברים מופרכים, כמו זה ש"לרוב הפוסקים ראשונים ואחרונים אין הבדל בין שיער מחובר לפאה", והאמת היא הפוכה בדיוק (חוץ מה"ראשונים", כי אין נדון כזה בכלל בראשונים), ואפילו הגר"ע יוסף שהוא כמעט היחיד בדור הזה שאסר פאה (ותלמידיו ובניו אחריו), התיר פאה לגרושה ואלמנה למרות שאסור לה לגלות ראשה, וכן לנשואות התיר כמה וכמה פעמים כמובא בספר "מעין אומר" חלק ט' (שו"ת בקצרה, מפי השואל ששימש אצלו), וכן בקיצור שולחן ערוך "הרב עובדיה" (עמ' תרל"ט):

◄ לשאלת השואל, "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה".

◄ לשאלת השואל, "בחור מישיבת "חזון עובדיה" שנשא אשה, ואשתו הולכת כבר שנתיים עם מטפחת, כעת קשה לה והיא בדיכאון מזה. גרים בעיר בני ברק, ויש גם לחץ של המשפחה", ענה הרב זצ"ל: "שתלבש פאה. הרי היא בדיכאון, שלא תשתגע".

◄ לשאלת השואל, "בקהילה אחת בחו"ל בה כל הנשים ללא כיסוי ראש, התחזקה אשה אחת והחלה ללכת עם פאה. ואמר לה רב הקהילה, שאם לא תשים מטפחת, כבר עדיף לא כלום. ענה הרב זצ"ל: "ודאי שפאה עדיף מגילוי ראש".

◄ לשאלת השואל, "חוזרת בתשובה שהיתה הולכת עם פאה, כעת הולכת עם מטפחת. האם מותר לה לתת את הפאות שלה לאחותה החילונית ללבוש?" ענה הרב זצ"ל: "מותר".
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:36 לינק ישיר 

הרב יצחק יוסף שליט"א כמובן הולך אחר דעת אביו בכל מה שיפסוק, גם על אסור שהוא מותר ועל מותר שהוא אסור, ואפילו אם יחזור בו וישנה את דעתו, ילך הרב יצחק אחריו ויסביר בק"ן טעמים מדוע הוא צודק.

וגם כאן עשה העתק הדבק משו"ת יביע אומר חלק ד' סימן ג', שהגר"ע יוסף דיבר על שיער שחוץ לצמתן שמתגלה ע"י המטפחת והתירה בלשון דיעבד גדול, וזה לשונו שם: "ודמי למ"ש מהר"ם אלשקר (סי' לה) להתיר במקום שנהגו הנשים לצאת בשערות שחוץ לצמתן. ע"ש. ואף שהצמח צדק מליבאוויטש בתשו' (חאה"ע סי' קלט), ובחי' הש"ס (פ"ג דברכות ד"ה ע"א) האריך לחלוק על המהר"ם אלשקר... בודאי שהנשים הנוהגות היתר בדבר אין מזניחין אותן ויש להן ע"מ שיסמוכו".

ואכן המהר"ם אלשקר שהיה אחד מגדולי האחרונים, התיר גילוי שיער חוץ לצמתן, אולם בשום אופן לא התיר גילוי הראש עצמו, אלא רק מה שיוצא חוץ למטפחת המכסה את הראש בשלימות. 

וכמבואר בשו"ת דת והלכה סימן א': "ובשדי חמד מביא עוד מספר "משא למלך" דקצת חכמים שלמדו בבחרותם ושנו ופירשו, רצו לפקפק בהסכמתם, ותלו עצמם באילן גדול המהר"ם אלשקר, אמנם טח עיניהם מראות מהשכיל לבותם, ותלו בוקי סריקי באיש אלהים קדוש, דכל השקלא וטריא שלו היא בשערות שיצאו חוץ לצמתן וכו' ולא בכל הראש או אפי' קצת שיער".


ואכן, המעיין בשו"ת מהר"ם אלשקר יראה ש"משא מלך" צודק בטענתו, וזה לשון שו"ת מהר"ם אלשקר סימן לה:

"וכתב הרשב"א ז"ל בחדושיו בברכות זה לשונו, והא דאמר רבי יצחק טפח באשה ערוה ואוקימנא באשתו לק"ש, פירש הראב"ד ז"ל דאפשר במקום צנוע שבה, ועלה קאתי רב חסדא למימר דשוק מקום צנוע וערוה הוא אפי' לגבי בעלה, אף על פי שאינו מקום צנוע באיש. אבל פניה ידיה ורגליה וקול דיבורה שאינו זמר, ושערה חוץ לצמתה שאינו מתכסה, אין חוששין להם מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד. ובאשה אחרת אסור להסתכל אפילו באצבע קטנה ובשערה ע"כ. וכן נמי כתב בעל אורחות חיים אבל פניה ידיה ורגליה ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין להם, מפני שהוא רגיל בהן. וכן שמעתי שכתב בעל המכתם. ואין זה צריך לפנים, דלדברי כולם אין בו צד איסור כלל, אדרבה, שהתירוהו בפירוש, ואפילו לק"ש, והעידו שנהגו לגלותו, ובודאי כי כן היו נוהגות בנות ישראל בימי חכמי המשנה והתלמוד ז"ל, ואפשר דאפילו בעודן על אדמתן, בזמן שבית המקדש קיים, כדאיתא בהדיא בפרק חזקת הבתים, דאמרינן התם עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט. מאי היא, רב אמר בת צדעא, שנאמר אם אשכחך ירושלם וגו', ופירש בעל הערוך ז"ל, דכתיב בתשובות כשהאשה קולעת שערה משיירת ממנו דבר מועט בין אזניה לפדחתה כנגד צדעתה, ומביאה סיד טרוף כשהוא חבוט, וטחה אותו שיער, ואינה קולעת אותו אלא מטילה כנגד פניה זה עושה בת עניים. אבל עשירה שורקתו בבשמים ובשמן טוב כדי שיתחברו שערות זו בזו ולא תהיה כאבלות ויתייפו ע"כ. וזה המנהג בעצמו הוא מנהג הנשים היום, שהאשה קולעת כל שערה ומשיירת שיער הצדעים יורד על פניה והוא הנקרא בלשון חכמים בת צידעא כמו שנתבאר". 

וגם בענין גילוי שיער שחוץ לצמתה, יש אריכות מופלגת באחרונים שאסרו זאת בכל תוקף, ממנהג ישראל (ולא מדינא).

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:45 לינק ישיר 

גם הרב אברהם יוסף, הולך כנ"ל אחר דעת אביו הגר"ע, בבחינת העתק הדבק, למרות דלא ידע מאי קאמר. בעבר הוא הוכיח את בורותו הגדולה בתחום זה, כאשר מישהו כתב לו שהמשנה ברורה התיר פאה, והוא ענה לו "איני יודע מי הוא הרב שמסלף דבריהם של רבותינו החפץ חיים"... מי יגלה חושך מעיניו ויראה לו את דברי אביו הגר"ע בשו"ת יביע אומר חלק ד' סימן ג':

"והמשנ"ב שם (ס"ק ט"ו) כתב בשם הפמ"ג, שבמדינות שהנשים יוצאות בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו"ע... [ומסיק] עכ"פ כאן שגם בנשואות יש מקילים גם ברה"ר, בגרושה או אלמנה מיהא יש להקל, ובפרט במקום צורך גדול שהדבר נוגע לעבודתה ופרנסתה". על כל פנים, הוא הטעים את שיטת הגר"ע בענין גילוי שיער הראש עצמו, וכתב שהיות וטפח באשה ערווה, ממילא פחות מטפח מותר לגלות (טפח מרובע הוא שתי אצבעות לאורך השיער). לפי הגיון זה, מדוע לא נתיר ללבוש חצאית מיני ולגלות את הברך עצמו, בשיעור שפחות מטפח? וכן את מרפק היד?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:49 לינק ישיר 

(לא נאריך כעת בדבריו על פאות מצמר כבשים, דבר מגוחך ביותר, שסותר מפורשות את כל ספרי הפסיקה הקיימים בנדון, גם המתירים וגם האוסרים. די אם נצטט את מהר"י קצנלנבוגן, לפני כחמש מאות שנה: "ושלא יתקשטו בפאה נכרית, כי שיער באשה ערוה ולמראה עין יראה כאילו הוא שיער שלהם", ושו"ת חסד לאברהם לפני מאתיים שנה: "כאילו הולכות בשערות עצמן מגולות... שניהם דומין זה לזה ואין היכר כלל בין פאה נכרית לשערות עצמן". וכן על זה הדרך).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 09:53 לינק ישיר 

הרב יעקב ששון, נכד הרב עובדיה, מלבד היותו אברך ומו"צ אינטרנט, שמעולם לא התיימר להיות פוסק הלכה, הרי הוא ככל משפחתו הענפה, פוסק כסבו הגר"ע יוסף בכל דבר. תמהני על "המחבר", אזנים_לכתל, שלא הביא עוד מבני המשפחה... שב"ה כולם זכו למשרות תורניות מן ההפקר...

ובאשר לדבריו על מהר"ם אלשקר, לאמר: "ממשמעות דבריו משמע שכל שהיא מגלה פחות ממחצית הטפח, כלומר, כשתי ס"מ, אין בדבר איסור", המעיין בציטוט מתוך מהר"ם אלשקר לעיל, יבין עד כמה זה הזוי ומופרך, ואין לזה אפילו רמז בדבריו.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 10:06 לינק ישיר 

הרב עוזיאל אליהו, רב ד"לי המשמש במועצה איזורית כלשהי, ומו"צ אינטרנט גם הוא, כתב ש"ההלכה היא שצריך לכסות את כל השיער. ובפרט לפי דברי הזוהר יש לזה מעלה חשובה מאוד שבזכות צניעות האישה בביתה שורה הברכה". מאידך במקום אחר הוא כתב שמותר לגלות שתי אצבעות, תוך ציון לדעת הגר"מ פיינשטיין שהתיר זאת.

הטקסט שכתבת לא מופיע בקישור שהבאת, רק חיפוש בגוגל גילה את המטמון. ומה שכתב תמוה, כי אם קשה לכסות את הראש עם מטפחת וכובע וכו', מהיכי תיתי להתיר "כיסוי ראש" שכזה. האם זאת סיבה להתיר גילוי שתי אצבעות? אדרבה, זו סיבה לאסור כיסוי זה לגמרי, או לפחות להעדיף פאה. ומה שכתב בהמשך שמותר לגלות צמה עד טפח, נעלם ממנו דברי הגר"מ פיינשטיין באותה תשובה ממש, שהתיר יותר מטפח (וגם אין הגיון הלכתי לאסור שיער חוץ לצמתה יותר מטפח, לשיטת הרשב"א וכנ"ל).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 10:12 לינק ישיר 

הרב שמואל אליהו, בנו של הגר"מ אליהו זצ"ל, המשמש כרבה של צפת - לא התיר מעולם גילוי שתי אצבעות, ואדרבה הביא בזה את השו"ע וחת"ס ומשנה ברורה שדעתם ברורה שכל הראש חייב בכיסוי ואין שום היתר לגלות את מקצתו, וכדעת כל הראשונים והאחרונים לבד משני האחרונים שהתירו דבר זה וכנ"ל. יש להבהיר זאת, ולא לעשות סלט עם הנדון הבא.

בנוסף הוא כתב להתיר גילוי של צמה (שזה נפוץ במגזר הד"ל) שזה היתר פשוט ברשב"א ובראשונים, בגילוי שיער חוץ לצמתה, ובמקום שנהגו יש להתיר זאת. גם הוא כתב להתיר עד טפח, שאין לזה מקור הלכתי. 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 10:20 לינק ישיר 

הרב יניב חניא, אברך ד"ל המשמש כמו"צ אינטרנט, הרגיש חופשי להנפיק בנדון סברות כרס ללא שום מקור הלכתי. כשהרשימה שלך מורכבת מ"רבנים" שכאלה, היא נראית כמו חוכא ואיטלולא.

"לגבי הכיסוי המדוייק, כמה לכסות ואיך, זה כבר נכנס יותר לתחום של מנהג בעם ישראל..."

הדברים כמובן אינם נכונים כלל, כי גם אם כל עם ישראל היו נוהגים לגלות את מחצית הראש, זה לא היה מועיל מול איסור דאורייתא של גילוי הראש. ולמרות ש"חוץ לצמתן" הוא ענין שתלוי במנהג, הרי תוך צמתן זה איסור דאורייתא. וגם המקילים ב"שתי אצבעות" לא תלו זאת במנהג, אלא ניסו לגייס לעזרתם את מהר"ם אלשקר שהביא את הראשונים המדברים על חוץ לצמתה וכנ"ל, או שניסו להתיר פחות מטפח מדין טפח באשה ערוה.

וכתב הגר"מ שטרנבוך 
בספרו דת והלכה סימן א':


"לפני הרבה שנים נתפשטה שמועה בעיה"ק ירושלים על אחד שם שהתיר גילוי שערות עד טפח, ונכנסתי לרבינו החזון איש זצ"ל ושאלתי אותו מהי דעתו בזה, והוא ענה מיד שכל השערות אסורין בגילוי מדינא, ואלו שיצאו חוץ לצמתן אסורין ממנהג ישראל דור אחר דור. ושאלתי אותו האם האיסור במקצת שערות הוא מן התורה, והשיב שכן, הדבר אסור מהתורה. ושוב ביקשתי ממנו לפרש מהו שערות שיצאו חוץ לצמתן, ואמר שהכוונה השערות בצדדין או במצח, אבל בראש גופא אסור מן התורה כל גילוי, ואמר לי שאוכל לפרסם דבר זה משמו".

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 10:23 לינק ישיר 


◄ לשאלת השואל, "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה".

אם רב ליטאי היה פוסק ככה כבר היו מפלפלים מה בדיוק השיעור של אף ארוך...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 10:23 לינק ישיר 

הרב רצון ערוסי, רבה של קרית אונו, גם הוא ציין שיש פוסקים שמקילים בזה (מסתמא הגר"מ פיינשטיין והגר"ע יוסף) ואף סייג את דבריו שיש להקל רק במקום של שלום בית. דברי טעם ודעת.

לא ברור מה ניסית להוכיח מ"רשימה" של מו"צי אינטרנט וכמה רבנים בודדים שציטטו פוסקים שחיו בדורינו. אחרי הכל, מדובר בשני פוסקים שהתירו זאת בלשון דיעבד.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/9/2016 10:25 לינק ישיר 

פינטשיב כתב:

◄ לשאלת השואל, "זוג צעיר, נשואים שנה וחצי, וסיפרה האשה שלובשת מטפחת, אך אפה ארוך, ולא מוצאת חן בעיני בעלה, וללבוש פאה בעלה לא מוכן כי פוסק כרבינו [הגר"ע יוסף, לאסור פאה], ענה הרב זצ"ל: "יכולה ללבוש פאה".

אם רב ליטאי היה פוסק ככה כבר היו מפלפלים מה בדיוק השיעור של אף ארוך...


אני חושב שעיקר התשובה היא "לא מוצאת חן בעיני בעלה", ואין נפק"מ אם בגלל אפה הארוך או בגלל עיניה הטרוטות. כל אחת שלא מוצאת חן בעיני בעלה עם מטפחת או כובע, ומאידך עם פאה היא מוצאת חן בעיניו, יכולה להסתמך על היתר זה של הגר"ע יוסף, גם אם היא הולכת לשיטתו בכל דבר.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > דעות מקלות על כיסוי ראש לנשים אצל רבנים ספרדים ומזרוחניקים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.