פעולות נוספות

קריאת הרבנים הגאונים וראשי הצבור הדתי בירושלם - להצביע בעד רשימת המזרחי
כלי תצוגה