בית פורומים עצור כאן חושבים

מתי מפסיק הרמב"ם להיות הנשר הגדול?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/5/2018 15:47 לינק ישיר 
מתי מפסיק הרמב"ם להיות הנשר הגדול?

 הפוסק הגדול הרמב"ם הנשר הגדול. ממשה עד משה לא קם כמשה. ועוד ועוד.  האם הוא מפסיק להיות כזה לאחר מה שהוא כותב   על לימודי הטבע  ספר מורה הנבוכים פתיחה 


הלא תראה כי השם יתברך כשרצה להשלימנו ולתקן עניני המוננו בתורותיו המעשיות אשר לא יתכן זה אלא אחר דיעות שכליות, תחלתם השגתו יתברך כפי יכולתנו אשר לא יתכן אלא בחכמת האלהות. ולא תגיע החכמה האלהית ההיא אלא אחר חכמת הטבע, כי חכמת הטבע מצרנית לחכמת האלהות, וקודמת לה בזמן הלמוד כמו שהתבאר למי שיעיין בזה. ולזה שם פתיחת ספרו יתברך במעשה בראשית אשר הוא חכמת הטבע כמו שבארנו. ולעוצם הענין ויקרתו והיות יכולתנו קצרה מהשיג עוצם הענינים כפי מה שהם, הגיד לנו הענינים העמוקים ההם אשר הביא הכרח החכמה האלהית. להגידם לנו במשלים וחידות ובדברים סתומים מאד, כמו שארז"ל להגיד כח מעשה בראשית לבשר ודם אי אפשר, לפיכך סתם לך הכתוב בראשית ברא אלהים וכו'. 
או כשהוא כותב דברים מפורשים     רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג 

הלכה י
כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרס /וגרם/ רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה, אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן, ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות. 


תוקן על ידי ירוחםשמ ב- 22/05/2018 15:48:25
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/5/2018 20:41 לינק ישיר 

חיפוש קצר בפרויקט השו"ת יתן לך כמה תשובות. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/5/2018 09:47 לינק ישיר 

ירוחמ

איקון ירוק.

כבר חשבתי שאתה רוצה להעלות שאלה אחרת: מתי לא נהיה משועבדים לרמב"ם. אם כי לפני זה צריך לשאול: במה אנו משועבדים לרמב"ם....

אשר לשאלתך, יש כלי עבודה של פוסקים שמאפשר להם להתעלם ממקורות סותרים. למעשה, יש אוסף של כלים. הם אינם קיימים במציאות החומרית אבל הם יעילים מאד. אלו הם כלים תיאורטיים, פרשניים.

הנה דוגמא, בהמשך לדברי תלמיד-תלמיד.

תלמיד-תלמיד הציע לך לחפש בפרוייקט השו"ת, וזו שיטה יעילה. לגבי הנושא השני, אפילו בלי פרוייקט השו"ת זכור לי שהבית יוסף מתמודד עם הסייג של הרמב"ם, מצטט מקורות, ומסיק בסופו של דבר שאין ברירה אלא לעבור על דבריו.

ולמרות שאנו רואים שהפיכת לימוד תורה למקצוע יש לה חסרונות, קשה למצוא פתרון אחר לשימוש התורה מדור לדור. אבל זה ראוי אולי לאשכול בשם אחר.

אני מוצא שאפשר לפתח את השאלה שלך בשלושה כיוונים:

א. באיזו מידה הרמב"ם ממשיך להכתיב את גישותינו, לטוב או להפך. האם זה ניתן לתיקון?

לדוגמא: האיסור על עיון מחשבתי בשאלות תיאולוגיות וב"עיקרים". באיזו מידה זה רלוונטי היום.

ב. דיון בשני הציטוטים שלך. האם הם רלוונטיים להיום? מה עושים איתם?

ג. דיון באופנים שבהם כלים פרשניים מאפשרים לפרשנים ולפוסקים להתעלם ממקורות או להפוך אותם להוכחה במקום לקושיה.

_________________

שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו < type="text/">document.write("");
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/5/2018 09:53 לינק ישיר 

"החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך."דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/5/2018 10:37 לינק ישיר 

הרב מימוני
. איני יודע אם אני תלמיד חכם אבל החצי אני כן כלומר תלמיד.  תמיד ללמוד- אבל במחילה  דברי התלמיד הן מן המפורסמות, איך לא כי הרי תלמיד חכם יודע לטהר את השרץ בק'ן טעמים.
שאלתי היתה איך עלינו להתיחס היום אל הרמב"ם . הרי אנחנו לא מקבלים את פסיקותיו.  אז הוא נשר קצוץ כנפיים פוסק למחצה? ראש השנה דף יד: 


עושה. מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל - רשע, מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל - עליו הכתוב אומר +קהלת ב+ והכסיל בחשך הולך.
אי אפשר לקבל רק את פסיקותיו הנוחות והמתאימות. ואת היתר לדחות בשתיי ידיים. על יושרה הדבר לא מעיד.
 דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/5/2018 10:59 לינק ישיר 

"תוכו אכל  - קליפתו זרק"דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/5/2018 10:59 לינק ישיר 

בארצות המזרח הפסיק הרמב"ם לשמש כפוסק מאז תקופת השו"ע.

ואילו בארצות אשכנז, מאז ומעולם לא שימש הרמב"ם כפוסק, כי דרכי פרשנותו בתלמוד היו מנוגדים לדרכי הפרשנות שהיו מקובלים בידיהם, מרבנו גרשום ורש"י ושאר חכמי הדור.


תוקן על ידי דרום_חוקר ב- 23/05/2018 11:17:56
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/5/2018 11:30 לינק ישיר 

אז כל הסופרלטיבים שמעריפים עליו.שוים כקליפת השום. ועל כך אני מלין- איך למד פיך...

אשכנזים לא ספרו אותו כי גם הוא לא ספר אותם- לא הביא את רש'י ולא את בעלי התוספות. אם לא הראב'ד ספריו לא היו זוכים לכניסה לארון הספרים.
היחידים שנשארו נאמנים לו אלו ''הדרומים'' דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/5/2018 12:40 לינק ישיר 

הביטוי הנשר הגדול מצוי כנגד הרבה מחכמי ישראל


מראה הפנים מסכת בבא בתרא פרק א

וביותר היה קשה לי על הנשר הגדול הרמב"ן ז"ל


כסף משנה הלכות ברכות פרק ג

והעיד ז"ל שלשון זה נשאל בפומבי רבתי של חכמים ושל סופרים ובכללם הנשר הגדול מהרר"י אברבנאל ז"ל בהיותו לומד בישיבת הרב הגדול מהרר"י אבוהב ז"ל

 

בית אל הלכות עבדים פרק ד

ותמיה על הנשר הגדול המשנה למלך שלא העיר בזה כלל:

 

לב מבין הלכות שלוחין ושותפין פרק ב

הלא הוא הנשר הגדול הרמ"ה בפרושיו לב"ב

 

מלך שלם הלכות איסורי מזבח פרק ד

וע"ז השיבו לו שני צנתרות הזהב האחד הנשר הגדול החכם השלם כמה"ר שבתי דוד נ"ע והחכם השלם כמה"ר מרדכי עזריא ז"ל

 

עמק המלך הלכות גירושין פרק ג

ויותר אני תמה על הנשר הגדול מהרש"ל ז"ל

 

עמק המלך הלכות יבום וחליצה פרק ג

שוב אחר כותבי זאת ימים רבים בא לידי ספר הפלאה להנשר הגדול גאון עוזינו ומופת דורינו מו"ה פנחס נ"י אב"ד דק"ק פפ"ד

 

פרשת הכסף הלכות עבודה זרה פרק ח

וכמו כן נמי ראיתי להנשר הגדול ובעל כנפים הראב"ד זלה"ה בהשגותיו ספ"ה מה' נדרים

 

תבואת שמש הלכות גירושין פרק א

ונהפוך הוא במחילת כבודו הנשר הגדול בעל פני יהושע זצלה"ה

 

קונטרס הספיקות הקדמה

 זולת הנשר הגדול שבצל כנפיו נחסה הרב הש"ך ז"ל שחיבר בהו ספר מיוחד, והוא יקר ונפלא שמו נאה לו תקפו כהן,

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/5/2018 13:05 לינק ישיר 

 דרום
כחוקר אולי תוכל להסביר לי- מדבריך עלתה לי השאלה- מדוע נבחר הנשר- הרי זו חייה טמאה , שאנשי קודש ישתמשו בשמה. מה לטמא ולקדוש?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-23/5/2018 13:21 לינק ישיר 

אכן בימינו כבר לא מקובל לשבח את חכמי ישראל כנשרים

אבל פעם, מאחר והביטוי "הנשר הגדול" נמצא בתנ"ך, ובני אדם היו הוגים בו, ומליצותיו היו שכיחות בין בני אדם, כינו את חכמי ישראל כנשר הגדול.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2018 08:31 לינק ישיר 

ירוחם

<מדוע נבחר הנשר- הרי זו חייה טמאה, שאנשי קודש ישתמשו בשמה. מה לטמא ולקדוש?<

הנשר נבחר בגלל תכונותיו כפי שהן מתוארות בתנ"ך ובמדרשים.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2018 12:14 לינק ישיר 

נישט נכון מאד אבל יש לו גם כמה תכונות מאד לא סימפטיות. הוא עוף טורף חסר רחמים. אוכל נבלות. ועוד כמה תכונות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2018 14:03 לינק ישיר 

בפרשת האזינו הומשל הקל לנשר שנאמר שם כנשר יעיר קינו, ולפי מה שלימדוני על כל פנים זה נאמר על הקל


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2018 21:46 לינק ישיר 

בחור אני מבין מדבריך הנכונים שגדולי ישראל נמשלים לקאל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/5/2018 07:34 לינק ישיר 

ירוחם 

<אבל יש לו כמה תכונות מאוד לא סימפטיות, הוא עוף טורף, חסר רחמים, אוכל נבלות> 

הנשר המקראי אינו העוף הידוע בימנו כ"נשר", ראה דברי ר"ת בתוספות, חולין, סג, א בד"ה הנץ 

זיהוי הנשר המקראי כבר נדון בפורום בעבר, ראה כאן:

 פורום: עצור כאן חושבים - על הנשר והעיט בתנ"ך – בחדרי חרדים

 גם ראה  את דברי פרופ' יהודה פליקס "טבע וארץ בתנ"ך", הועלו כאן:

https://bit.ly/2IMM1Nj

על הנשר הגדול, ראה שם בעמ' האחרון, ש"ה הנשר.

על התועלת לאדם מאכילת הנבילות ע"י הנשר, ראה שם ש"ה מגיע.

https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=9897תוקן על ידי נישטאיך ב- 27/05/2018 08:27:59
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מתי מפסיק הרמב"ם להיות הנשר הגדול?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.