בית פורומים בחדרי חרדים

נאום הרב דוד לייבל שליט"א בכנס היסטורי בבנייני האומה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-1/6/2018 00:27 לינק ישיר 
נאום הרב דוד לייבל שליט"א בכנס היסטורי בבנייני האומה

הערב התקיים בבנייני האומה בירושלים ערב הוקרה ללמעלה מ-2,000 לומדי הכוללים של "אחוות תורה" ב-83 כוללים לאנשים עובדים. בתחילת הערב דיבר הגאון הרב שלום כהן ראש "מועצת חכמי התורה", אחריו דיבר הרב יצחק אזרחי מראשי ישיבת מיר, ובסרטון נשמעה ברכתם של הגאון רבי חיים קנייבסקי והרב יצחק זילברשטיין.

את המשא המרכזי נשא המייסד המחזיק את הכוללים הללו מהונו, ודבריו הנפלאים היו בעיניי התגובה הטובה ביותר לדברים המפורסמים שכתב נז"ג לפני כמה שנים על "כפוף ובוכה".
ואלו דבריו (לא ערוך):

אנחנו כאן הערב- ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, קנאים, אקדמאים, נטורי קרתא, חיילים, כלל ישראל.
כולם מתאגדים היום בנקודה עצמה המכוונת את עם ישראל- התורה! התורה וקיום המצוות. הקדוש ברוך הוא, אורייתא וישראל חד הוא.
באף תקופה לא היה רק צבע אחד וגוון אחד לכל חלקי עם ישראל. אצל החסידים היה ויש ויז'ניץ, בויאן, סרט ויזניץ, גור, בעלז , נהרא נהרא ופשטיה.
אצל הלא חסידים היו מאז ומעולם סוגים מסוגים שונים. יהדות הונגריה, יהדות עדות המזרח, יהדות אשכנז, יהדות ליטא. למרות הוויכוחים ולמרות השוני היה תמיד כבוד הדדי. השוני לא הפריע לסאטמר רב להיפגש עם הרבי מחב"ד, השוני לא הפריע לחזון איש ללכת לבקר את ר' עמרם בלוי בכלא, השוני לא הפריע לר' יוסף חיים זוננפלד ללכת עם הרב קוק ועם ר' איסר זלמן למסע בין הקיבוצים.
הגמרא במכות מקבילה את איברי האדם למניין המצוות תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים פרוש הדבר שכל קיום מצווה מאפשרת לתקן תכונה אחת בנפש האדם. כשאדם עושה ומקיים את כל המצוות מכלול המצוות מאפשרת לתקן את מכלול תכונות נפש האדם עד שבסוף יווצר האדם השלם. הבעיה שאין אפשרות לקיים את כל המצוות, לא טכנית, לא הלכתית, אז מיהו האדם השלם אם צריך לקיים את כל המצוות בשביל האדם השלם? הישראל לא יכול לעבוד בבית המקדש ולהקריב קרבנות, הכהן לא יכול לעשות מצות מחזיר גרושתו, הסוחר במכולת לא פוגש את לקט שכחה ופאה, אברך כולל לא פוגש "מאזני צדק אבני צדק" אם כן איך אפשר להיות אדם השלם? התירוץ הוא שאם עם ישראל אחד, אז כל אחד משפיע את התכונה שהוא קיבל בעשיית המצווה הספציפית על השני. ואני לא מדבר על השפעה מיסטית אלא על השפעה פשוטה ממשית. אם בעל המכולת שלי מתנהל בשיא היושר, מקפיד על כל אגורה, לא מרמה ולא משקר אני בהחלט מושפע ממנו ומנסה לתקן את מידת היושר שלי. אם החסיד או בעל המוסר עומד לידי בבית הכנסת ומצטיין בתפילה בהתלהבות ובברען, אני מושפע ורוצה להתפלל יותר טוב. אם השכן שלי האברך כולל מתמסר בכל כוחו על "והגית בו..." גם אני העורך דין השכן שלו, גם מושפע ומעריך לימוד תורה. ההשפעה מגיעה דרך החיכוך עם כל חלקי עם ישראל. כל זה שאין מקימים חומות בין הקבוצות, אז יכולה להיות השפעה הדדית. אך כשחוסמים, כשאין כבוד הדדי אז אין השפעה הדדית. אז כל אחד וכל קבוצה נשארת ב..
כולם צריכים את כולם, העובד צריך את האברך והאברך צריך את העובד. ואני לא מדברת מבחינה כספית אלא מבחינה ערכית. סאטמר צריכה את חב"ד, פונוביז' צריכה את חב"ד, חב"ד צריכה את פונוביז', פונוביז' צריכה את ברסלב. לכן קראנו לארגון הזה "אחות תורה". אחוה - כשיש אחוה מתעלים מעל השוני הלגיטימי, כשיש כבוד הדדי אז יש השפעה הדדית.
ב"ה זכינו אחרי השואה ע"י החזו"א והרב שך לבנין החדש של שבט לוי . שבט מפואר, ענק שהוא השבט שצריך להתמסר כולו לעבודת השם, השם הוא נחלתו, וממנו יצאו הרבנים המכבדים את עם ישראל שלא יסטה ימין ושמאל. גם אני הקטן משתתף ומחזיק בשבט לוי במאות אברכים בכולל ר' עקיבא אייגר. אבל, יש שבטים אחרים, והשבטים האחרים קיימים וזאת עובדה. יש מעל 60 אלף עובדים חרדים, יש מעל 11 בוגרי ישיבות באקדמיה וזאת עובדה. אפשר להחליט להתעלם מהם, לא להסתכל עליהם. אבל יש אפשרות להחליט אחרת. גדולי הדור באו כאן היום להתייחס אליהם, איך צריכים להראות שבטיים בתפארתם, איך צריך להראות שבט יהודה ושבט בנימין החדש, איך צריך להראות ראש עיר, איך צריך להראות מנכ"ל ועובדי שלטון. איך צריך להראות רופא, הייטיק ושמאי בן תורה. איך בונים מחדש שבט זבולון, סוחרים המחזיקים בעולם התורה. איך צריך להראות שבט יששכר המלמדים. כל השבטים , השבטים זה אתם, עם ישראל זה אתם, איך עם ישראל על כל שבטיו צריך להראות. זה המטרה של אחות תורה, המאפשרת ועוזרת ל12 השבטים ועם ישראל להראות כמו בני תורה. ארגון אחות תורה הוא המקום המאגד את העובדים הרוצים לקיים שולחן ערוך בשלמות. שמקיימים את השולחן ערוך אורח חיים סימן קנ"ו סעיף א' - הכותב ואחר כך ילך לעסוק בו "וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דעת קונה... " זה שולחן ערוך, גם לקיים את השולחן ערוך סימן קנ"ה סעיף א' "אחר שיצא מביה"כנס ילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד וצריך שאותה עת יהיה עת קבוע". מי שמקיים סימני שולחן ערוך אלה צריך ללכת בראש מורם, כי מי שלא מכבד את עצמו לא יכול להתקדם בחיים שלו ובאידישקייט שלו. צריך להתאמץ לקום כל יום קבוע (כדברי השו"ע קבוע) מי שבא כל יום הוא נראה אחרת, החיים שלו אחרת, הוא מתנהל אחרת, הוא מחנך את הילדים שלו אחרת, הוא מקפיד על הכשרים טובים ואשתו מתלבשת בצורה נאותה. הגמרא אומרת שכשאדם נפטר מן העולם שואלים אותו שאלות. מהי השאלה הראשונה- האם העסקים שלך ביושר? האם אתה ישר למעביד שלך? האם אין מלאכתך רמיה? ואם אתה מגיד שיעור ומלמד האם אתה מכין את השיעורים שלך. השאלה השניה היא- "קבעת עתים לתורה", ואם השאלה הראשונה נשאלת לפני השניה הוה אומר שהתכלית היא צורת האדם. האם לבסוף אתה בן תורה, האם לבסוף אתה אדם ישר ואדם טוב.האם לבסוף אתה מכבד את הבריות. אפשר להגיע לזה עוד לפני שקבעת עיתים, ע"י זה שאתה מגיע ושייך לחבורה. אחות תורה זה המקום שעוזר לך להיות בן תורה, זה המקום שמעריכים אותך, זה המקום שמכבדים אותך, זה המקום שנותן לך שיעור במעמד שלך. זה המקום שמעריכים אותך שאחרי השעות של העבודה שאתה עייף ויגע, אתה עוזב את הכל והולך ללמוד. לא כסף , לא כבוד ולא שטעלע. בתחילת הדרך הרב שטיינמן תמך במיזם הזה, הוא חשש מאד שזה לא יעבוד בלי כסף .והנה, אתם פה , אלפים הלומדים תורה לשמה, שבטי קה. זה המקום שמכבדים אותך במה שאתה, כמפרנס משפחתך כמקיים השולחן ערוך ובהתייחבותך בכתובה. כגוף המאחד והמאחד את כל העובדים והלומדים תורה ,הרוצים לקיים את השולחן ערוך ככתבו וכלשונו. אנחנו עם ישראל , וכיון שכן מגיע לנו וללומדי אחות תורה המקפידים על שולחן ערוך להיכנס בלי שום אפליה לכל חיידר, לכל ישיבה, לכל סמינר. הרב שטיינמן אמר שצריך להכניס את כולם. לדעתי לא צריך ולא נכון לפתוח מוסדות לילדים של העובדים בנפרד, אלא צריך את האיזון המבורך לכולנו יחד.
ולסיום, אני רוצה להגיד - אחות תורה לא הארגון שלי, לא התנועה שלי. אחות תורה זה לא הארגון של אף אחד. זה הארגון שלכם. שמטרתו אחד ויחידה, שכל אחד יחזיק את ידו של השני ויאמר ויקום ויכריז- אני עובד בן תורה. אני יהודי של השולחן ערוך. הערב באו גדולי ישראל מכל הגוונים , מכל הסוגים , מכל המועצות, פוסקים, ראשי ישיבות, משגיחים, רבני קהילות חשובים , כולם באו להגיד לכם- אתם העובדים החרדים הלומדים תורה, אנחנו מעריכים ומכבדים אתכם, חזקו ואמצו שבטי קה, חזקו ואמצו עם ישראל, חזקו ואמצו לומדי אחות תורה.דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 00:28 לינק ישיר 

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 00:31 לינק ישיר 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 00:41 לינק ישיר 

הייתי שם. היה ערב מדהים, מרגש ומרומם.
הנאום של הרב לייבל אכן היה נאום מכונן. הוא הציג השקפה ברורה וצלולה, אלטרנטיבית להשקפת "כפוף ובוכה" המפורסמת.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 00:56 לינק ישיר 

גם אני מצטרף להנ''ל...

אהבתי את ההקבלה ל''כפוף ובוכה'' שלא חשבתי עליה...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 00:56 לינק ישיר 
כנס מרגש ומרשים

היה מרגש לראות אנשים עמלים שעל אף טרדות הפרנסה הם קובעים עיתים לתורה וכפי שאמר מרן רבי שלום כהן, עדיף שעתיים של לימוד רציני ואיכותי מאשר ארבע שעות של פיטפוטים. הגאון רבי יצחק אזרחי הדגיש בנאומו בחשיבות של המהפכה הזו של אנשים עמלים שעובדים.
הגאון הגדול ר' דוד לייבל מקים הרשת, נשא את הנאום המרכזי ובו ציין את האחדות שיש בכולל שנמצאים בו מכל עדות וגווני היהדות החרדית, כאשר ציין את המספר הרב של ציבור העובדים החרדי ואת הגידול המרשים במספר הלומדים.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 01:06 לינק ישיר 

מקווה שהערל יודיע להפלס מה שהוא קורא פה- לפני ההבאה לדפוס.\

כדי שיהיה עוד פרסום לעניין הנשגב של הרשת...

[וכבר אמר לי מישהו שבזכות ההפגנות המטופשות והבלגן שעשו בזמנו לגבי ''אברטק''-

הוא שמע על זה- כך שלפעמים הרעש דווקא עוזר...]דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 02:58 לינק ישיר 

מישהו יודע האם היה שם רב משמעותי חוץ מר' יצחק אזרחי?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 06:12 לינק ישיר 

ברוך יהיה.

נ.ב, ר' איסר זלמן לא השתתף במסע הרבנים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 06:45 לינק ישיר 
מצדרביעי

שומר10 כתב:
מישהו יודע האם היה שם רב משמעותי חוץ מר' יצחק אזרחי?


הרב שלום כהן.

[וזה חוץ מהברכה המוסרטת שהתקבלה מר' חיים קנייבסקי ור' יצחק זילברשטיין]דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 06:48 לינק ישיר 

יש לדון בכמה מדבריו, אבל בגדול הוא האלטרנטיבה האמיתית לחרדים המודרנים. הוא בא ואומר שהמקום האמיתי של יהודי חרדי הוא בבית המדרש. שכשיש זמן פנוי לא הולכים לקולנוע ולא רואים סדרות בבית, אלא רצים לבית המדרש, שם נמצא העורק המרכזי, משם חיים אנו את חיינו...
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/6/2018 14:00 לינק ישיר 
שומר10

מצדרביעי כתב:
מישהו יודע האם היה שם רב משמעותי חוץ מר' יצחק אזרחי?

הרב שלום כהן.

[וזה חוץ מהברכה המוסרטת שהתקבלה מר' חיים קנייבסקי ור' יצחק זילברשטיין]

לא שמתי לב שפותח האשכול כתב זאת . אם לומר את האמת מדובר בכישלון גדול אם זה מה שלייבל הצליח לקושש דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 14:18 לינק ישיר 
חזקואמץ

למלא את בנייני האומה לא יכול להיחשב "כישלון גדול".
אם יש כאן כישלון גדול, הוא של הרבנים שלא השכילו להגיע.
אגב,, מראשי הישיבות הליטאים היו גם ר' יהושע אייכנשטיין מיד אהרן והרב שלזינגר מקול תורה. אנשי אמת.

תוקן על ידי חזקואמץ ב- 01/06/2018 14:20:06
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 14:46 לינק ישיר 

מצטרף לחלוטין לדבריו של חזקואמץ
אדם שהקים בתוך מספר שנים חרף כל המאבקים נגדו רשת כוללים של 83 סניפים עם למעלה מ-2,400 לומדים, זו ההצלחה הגדולה ביותר שניתן לחשוב עליה.
מי שנמנע מלתמוך במהלך כזה, הכישלון הוא שלו בלבד. מדובר גם בכישלון מבחינה ערכית ורוחנית, ובוודאי כישלון מבחינת קריאת המציאות.
ההגעה של השר אריה דרעי ושל ח"כ אורי מקלב מלמדת שכנראה הם הבינו שמדובר במגמה מתפתחת ושלא כדאי להם להישאר בחוץ.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2018 16:00 לינק ישיר 

מה יש להימנע מלהצטרף לתורה ולומדיה? 

ב"ה עוד ועוד בעלבתים שנמנעו מסיבות כאלו ואחרות להצטרף ללמוד התורה עושים זאת כעת, ובתי המדרש מתמלאים באנשים העמלים לפרנסתם, בדיוק כמו אחיי בארה"ב, שקובעים לימודם שעתיים בבוקר ושעתיים בערב, לפני ואחרי שעוסקים לפרנסתם.

אין ספק שככל שהציבור גדל, וככל שיוקר המחיה מאמיר, נראה עוד ועוד אנשים שיוצאים לעמול לפרנסתם, ובא הרב לייבל ואומר דברים פשוטים, זה שעזבת את הישיבה והכולל לא אומר שמותר לך לעזוב את הלימוד. וב"ה הדברים נתפסים ורבבות יהודים חוזרים לבתי המדרש. כה לחי.

יחד עם זאת, צריך לברר ולדון מה גרם לכך שעד שהגיע הרב לליבל זה לא קרה ומה השתנה עכשיו. בעז"ה אחרי שבת...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/6/2018 16:18 לינק ישיר 

פשוט מאוד, אם מרחיקים את האנשים העובדים, מסבירים להם שהם צריכים להיות כפופים ובוכים.

התוצאה היא שהם מתרחקים. מתרחקים גם מהתורה עצמה, וגם מסגנון החיים של אברכים.

ומאידך, אם מקרבים אותם, נותנים להם הרגשה שהם שבט חשוב בעם ישראל. ושבית הכנסת ממתין להם. טבעי שישמעו רחוקים ויבואו ויתקרבו לתורה ואורחותיה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > נאום הרב דוד לייבל שליט"א בכנס היסטורי בבנייני האומה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.