בית פורומים בחדרי חרדים

האם האפיפיור הראשון היה יהודי ששימש כסוכן כפול של חז"ל?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-7/1/2020 22:22 לינק ישיר 
האם האפיפיור הראשון היה יהודי ששימש כסוכן כפול של חז"ל?האפיפיור היהודי הראשון: האם זה הסוד השמור ביותר של היהדות?

צום תמוה שמוזכר בספר עתיק • אזכורים בודדים בידי רבנים ומסמכים ישנים • ומרגל בעמדה הבכירה ביותר • סוד כמוס או אגדה מפוקפקת? תשפטו אתם

אליהו גליל

פורסם ב: 07.01.2020 10:47 עודכן ב: 07.01.2020 15:53

במבט חטוף זו רק רשימה סתמית של ימי צום יהודיים שאף אחד כבר לא נוהג, אך יכול להיות שבה מסתתר אחד הסודות השמורים ביותר של היהדות. בַּרשימה, שמקורה בספר ההלכה "הלכות גדולות" בן המאה ה-9 והיא מובאת בהמשך גם בספר ההלכה החשוב "שולחן ערוך" בן המאה ה-16, מובאים כל הימים שבהם נהגו יהודים לצום מרצונם וסיבת הצום בכל אחד מהימים, מלבד יום צום אחד: תשעה בטבת, החל היום, שביחס אליו נכתב: "לא נודע איזו היא הצרה שאירע[ה] בו" (תקפ, ב).

אז מה קרה אתמול (שני) לפני מאות ואולי אלפי שנים שהביא את חכמי לישראל לקבוע את תשעה בטבת כיום צום? – מחברי הספרים הקדומים לא ידעו את התשובה לשאלה שהוגדרה כ"סוד" בידי החיד"א, החכם הירושלמי בן המאה ה-18, אך תשובה מפתיעה לשאלה דווקא נמצאת בהגהות הרב ברוך פרנקל לשולחן ערוך שנכתבו רק מאה שנה מאוחר יותר: "מצאתי בכתב יד שב-ט' טבת נפטר שמעון הקלפוס שהושיע את ישראל בצרה גדולה בזמן הפריצים נקבע יום מיתתו לתענית עולם בירושלים".

כתב היד שעמד בפני הרב פרנקל, שחי בלייפניק שבצ'כיה ונודע כאחד מגדולי דורו, היה ככל הנראה הספר "תולדות ישו", ספר עברי שהיה נפוץ בעבר והציג היסטוריה חלופית ולעגנית לקורות חייו של ישו, שבו נכתב: "וימות שמעון [הקלפוסי] ויתאבלו בני ישראל את שמעון וקבעו יום מיתתו להתענות בכל שנה ושנה והוא ט' ימים בירח טבת...". שמעון הקלפוסי שאליו מתייחס הספר הוא שמעון כיפא, דייג יהודי יליד בית צידה שליד הכנרת, שהפך בהמשך לפטרוס – ראש השליחים של ישו והאפיפיור הראשון. למותר לציין ש"תולדות ישו" הוא בבירור לא ספר היסטורי שלא ברור מתי הוא חובר ובידי מי, כך שיש לקחת את הדברים בדבר הצום לזכר פטרוס בעירבון מוגבל.

ובכל זאת, גם לפי אותה אגדה מפוקפקת, מדוע צמים לזכרו של יהודי שחצה את הקווים ושימש כמייסד הנצרות? – מתברר שיש מסורות מדרשיות על כך שהאפיפיור הראשון היה למעשה "סוכן כפול" של חכמי ישראל בקרב הנוצרים ותפקידו היה ליצור נתק בין נצרות ליהדות; האגדה מספרת שחכמי ישראל נשבעו לקחו על עצמם את כל העוונות שיעשה שמעון-פטרוס במהלך שליחותו הסודית והוא עמד בה בהצלחה כשהצליח, למשל, לגרום לנוצרים להעביר את יום המנוחה שלהם משבת לראשון; אגב, האגדות מסופית שהאפיפיור היהודי שמר על יהדותו בסתר כל ימיו ואף שיגר לחכמי ישראל פיוטים מאלי רגש שכתב במחתרת, ובהם סדר העבודה ליום הכפורים ופיוט "נשמת כל חי", ואלו נכנסו לסידור התפילה של כל יהודי. אחרי שנפטר קבעו חכמי ישראל יום צום לזכרו – שהוסתר כדי להסתיר את התרגיל שעשו היהודים לנוצרים
https://www.israelhayom.co.il/article/722305נשלח מהאנדרואיד שלי

_________________
דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/1/2020 01:20 לינק ישיר 

רש"י (במחזור ויטרי) חולק על הגלילי הזה ומפריך את "אגדת שמעון כיפא (-פטרוס)" מכל וכלדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/1/2020 02:43 לינק ישיר 

התפרסם בשבוע האחרון בגליון אספקלריא:

למה גזרו תענית צדיקים בט' טבת

ויברך דוד / הרב דוד אריה הילדסהיים, מח"ס 'ויברך דוד' ומעורכי ספרי הגאון מרוגוטשוב

כתב השו"ע סי' תק"פ ס"ב: "בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם שלשה ימים, ובט' בו לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו", וכתב הט"ז:

"תימה גדולה הא איתא בסליחות של י' בטבת דבט' בו מת עזרא הסופר וצ"ע רב", וכ"כ המג"א והמשנ"ב.

אמנם בברכי יוסף שם כתב: "אין כאן תימא, שהרי כתבו בה"ג וכלבו בט' בו לא כתבו רבותינו על מה הוא, ובו ביום מת עזרא הכהן ונחמיה בן חכליה. והדבר פשוט דהגם דידענו דמתו בו עזרא ונחמיה, ממה שלא נכתב על מה מתענין יש סוד בדבר, דאי התענית משום עזרא ונחמיה לכתבו להדיא בט' בו על שמתו עזרא ונחמיה, כדרך שכותבים בכל יום על מה. אלא מדכתוב סתם, סוד יש בענין, וכן משמע מדברי ארחות חיים סי' כ"ג שכתב וז"ל, בט' בו לא כתבו רבותינו על מה, ונסתר הסוד, ובו ביום מת עזרא הכהן ונחמיה בן חכליה, עכ"ל. וכצ"ל בכלבו, ונסתר הסוד, וכונתן כדכתיבנא בעניותין, ובספר הקבלה להראב"ד (עמ' מב) כתב שכיונו ברוח הקדש להריגת רבינו יוסף הלוי שנהרג בו ביום. ועמ"ש הרב בית דוד סי' שי"ו, ואשתמיטיתיה דברי בה"ג והכלבו, ע"ש".

ואכן כך איתא בבה"ג סי' י"ח: "בתשעה בו לא כתבו רבותינו על מה הוא, ובו ביום מת עזרא הכהן ונחמיה בן חכליה", וכן הוא הלשון בסידור רש"י סי' תתקמ"א ובראבי"ה הלכות תענית סי' תתפ"ט ובטור סי' תק"פ, וכבר העירו דהלשון "לא כתבו רבותינו על מה הוא", משמע קצת שהיה ידוע להם על מה נקבעה התענית אך משום מה לא רצו לכותבו.

אמנם בהגהות הגאון ר"ב פרענקיל על השו"ע שם גילה את דבר הסוד במילים קצרות וסתומות, וז"ל: "מצאתי בכ"י שבט' בטבת מת שמעון הקלפוס שהושיע את ישראל בצרה גדולה בזמן הפריצים ונקבע יום מיתתו לתענית עולם בירושלים".

וביאור הדברים הוא ע"פ המסופר ב'אגדתא דשמעון כיפה' (נדפסה בכמה נוסחאות בביהמ"ד ח"ה וח"ו ובאוצר מדרשים) ובספר 'מעשה ישו' (נדפס באוצר ויכוחים ובעוד מקומות) שבתחילת ימי הנצרות היו הנוצרים כת רעה בתוך בני ישראל, והיה ריב גדול בינם לשאר היהודים והיו מתנכלים ומלשינים ורוצחים וגם הדיחו רבים אחר אמונתם הטמאה, ונאספו חכמי ישראל למצוא עצה להנצל מהם, וקם זקן אחד שהיה משתמש בבת קול ושמו שמעון כיפה ואמר אם טוב בעיניכם ותקבלו עליכם העון אבדילם מעדת ישראל, ונענו לו, ואז הלך שמעון כיפה אל הנוצרים ואמר להם שהוא שלוחו של הנוצרי ימ"ש ועשה מופתים בכח השם המפורש לאמת את דבריו, וקבלוהו הנוצרים עליהם לראש, ואז תיקן להם חוקים רבים שכל עניינם היה להבדילם ולהרחיקם מכלל ישראל, כגון שאמר להם שלא ימולו ושישמרו יום ראשון במקום שבת, ושיחליפו את חגיהם של היהודים בחגים אחרים, ושלא יתחתנו עם יהודים, ואסר עליהם לעשות רע ליהודים, ואסר עליהם לכפות על יהודי להמיר את דתו, ואמר להם שנצטוה להסתגר כל ימיו בתוך מגדל ולאכול רק לחם ומים, ושם התבודד בעבודת ה' בקדושה ויסד הרבה פיוטים ושלח אותם בסתר לחכמי ישראל וישרו בעיניהם מאוד, ונתפשטו פיוטיו בכל ישראל, עד כאן קיצור המעשה שם.

ואמנם לא ידוע מי כתב את החיבורים הללו, אך ברור שהם קדומים מאוד, ובגניזה הקהירית נמצאו כמה קטעים מהם בארמית עתיקה, והרבה ראשונים הזכירו את החיבורים הללו והאמינו בהם, וברש"י בעין יעקב דפוס ראשון ע"ז י' ע"א ד"ה כתב (נדפס בש"סים החדשים בשולי הגליון) כתב: "כתב ולשון אחרים תקנו להם כל ספרי טעותם יוחנן פאולוס פיטרוס והם יהודים היו... הם שינו ועמק (אולי צ"ל: ועקמו) הלשון ועשו להם הבל לחשבם בפני עצמם ולסלקם מעל ישראל ולא שכפרו כי לטובתן של ישראל נתכוונו אלא מפני שראו ישראל בצער ובדוחק מתרמיתי ישו עשו עצמם כאילו הם עמו בקדישות וצוו עליהם הכל כמפורש בסיפור תליית ישו".

ובתשובת ר"ת המובאת במחזור ויטרי הלכות ר"ה סי' נ"ד (במחזור ויטרי הישנים הוא סי' שכ"ה) כתב: "כעין תפילות וסליחות שמסרו לנו רבותינו אנשי השם מימות שמעון כיפה שיסד סדר של יום הכיפורים אתן תהילה", ובסידור חסידי אשכנז על ברכת אהבה רבה כתב: "יש אומרים שמעון כיפה יסדה", ובסידור חסידי אשכנז בפירוש על נשמת כתב: "מר' יודא בר יעקב שר' שמעון כיפה יסד אותו עד מי ידמה לך ומי ישוה כו'", ובסידור ר' הירץ כתב: "נשמת מצאתי כי שמעון בן כיפה יסדו וי"א שמעון בן שטח ורמוז בו שמעון, ש' שוכן עד, מ' מי ידמה לך, ו' ואילו פינו, נ' נשמת", וכ"כ בסידור עבודת ישראל בשם כמה מחזורים עתיקים.

ובספר חסידים סי' קצ"א כתב: "יהודי שהמיר מכנין לו שם ואפילו לצדיק והם תועים אחריו כגון שמעון כיפה שאומרים פטר חמור".

וכפי הידוע שמעון כיפה זה היה מכונה גם שמעון הקלפוס, (ובאחת הגירסאות של ספר מעשה ישו כתוב שאמו של אותו האיש ימ"ש היתה אחותו של ר' שמעון הקלפוס), נמצא שזהו פשר סודה של התענית בט' טבת, שתענית זו נתקנה משום פטירתו של ר' שמעון כיפה שהציל את ישראל בחכמתו מיד הנוצרים, וטעם זה לא יכל להכתב בפירוש בספר המסור לכל, כי דבר המעשה ההוא נשמר בסוד כמוס, כי אם היו הנוצרים יודעים מזה היו ממהרים לבטל את כל החוקים שקבע להם שמעון כיפה, וכל עמלו היה עלול לירד לטמיון.

ואמנם באחד מכתבי היד של המחזור ויטרי בסדר ליל פסח לרש"י כתב: "ויש שאומרים על אותו נבל שמעון פטר חמור שהוא טעות של דומה יסדו עם אתן תהילה ושאר תפילות כשהיה על הסלע, וחס ושלום שלא תהא זאת בישראל וכל האומר דבר זה כשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמינה", אך מאחר שראינו שרש"י האמין במעשה זה א"כ ודאי דברים אלו לא יצאו מפי רש"י, אלא היא הוספת אחד התלמידים שלא ידע או לא האמין במעשה הנ"ל, ואכן בשאר כתבי היד של המחזור ויטרי ליתא לדברים הללו.

ובסידור אוצר התפילות בפירוש תיקון תפילה על נשמת כתב לדחות את האגדה הנ"ל על סמך דברי המחזור ויטרי הללו, והלכו בעקבותיו עוד כמה מתחכמים, וכמה מוזר לדחות את דברי רבותינו רש"י ור"ת ושאר הראשונים מחמת כת"י בודד של המחז"ו, וגם מצד הסברא פשוט שאף אחד מזרע ישראל לא היה ממציא מעצמו סיפור כזה להצדיק אדם הידוע כרשע ומומר, ובודאי שלא על אחד מראשי ומייסדי הדת הארורה שהצרה לנו ושפכה את דמינו בכל הדורות, אלא ברור שסיפור זה אכן היה במציאות, (ומעשה קצת קרוב לזה מצינו במעילה י"ז ע"א על ר' ראובן בן איצטרובלי, ע"ש).

ויותר פלא על אחד מלוחות השנה שהביא את דברי ר"ב פרענקיל ודברי רש"י הנ"ל וכתב שזה צ"ע כי ידוע ומפורסם שהיה מתלמידי אותו האיש וממייסדי הנצרות, ומוזר מאוד מה צ"ע, הלא הכל ברור.

ובפירוש תוספות חדשים על מגילת תענית פי"ג כתב ששמע בשם גדול אחד שבט' בטבת נולד אותו האיש ימ"ש, ומקור הדבר הוא בספר העיבור לר' אברהם ב"ר חייא הנשיא ז"ל שער י', אכן המעיין שם יראה שכתב שכך יוצא רק לפי מה שאומרים הנוצרים שנולד בשנת ג' אלפים תשס"א בכ"ה בדצמבר, שע"פ החשבון יוצא שאז היה ט' בטבת, אבל כתב שא"א להאמין להם שבאמת נולד אז, כי גם בספריהם לא מוזכר דבר זה, והסיבה האמיתית שהנוצרים עשו את 25 בדצמבר ל'חג המולד' היא משום שיום זה היה יום חגם של עובדי השמש, משום שאז מתחילים הימים להתארך [עי' ע"ז ח' ע"א "אמר רב חנן בר רבא קלנדא ח' ימים אחר תקופה סטרנורא ח' ימים לפני תקופה וסימנך אחור וקדם צרתני וגו', ת"ר לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים עמד וישב ח' ימים בתענית ובתפלה כיון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך אמר מנהגו של עולם הוא הלך ועשה שמונה ימים טובים לשנה האחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבעם לשם שמים והם קבעום לשם עבודת כוכבים"], ותלמידי אותו האיש החליטו 'להוליד' אותו ביום הזה כדי למשוך את הגוים לדתם, (ובאחד הנוסחאות של מעשה ישו כתוב שאמו חטאה ביום כיפור ולידתו היתה בתמוז), וגם שנת לידתו לא ידועה בבירור, נמצא שאין לטעם זה שום יסוד נאמן, אלא הטעם האמיתי הוא שתענית זו נתקנה משום פטירת ר' שמעון כיפה שהושיע את ישראל בחכמתו.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/1/2020 05:49 לינק ישיר 

לה''ו. בארורררר שנכון. זה ממשיך עד היום. יודעי הח''ן גילו לי שטראמפ, הוא בעצם טרומפלדור!!! כן כן, דiדן של יוסף, והוא שתול שלנו...
נ.ב. ועוד דבר. מוצאינו לא מהקוף. אלא מיצורים ירוקים עם עין אחת!


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/1/2020 06:07 לינק ישיר 

קצת רקע.

במאה הראשונה לספירה הנצרות בקושי היתה דת נפרדת מהיהדות.

רבן גמליאל תיקן את תפילת המינים כדי למנוע מנוצרים מלהגיע לבית הכנסת, להבדיל פאולוס (שאול הטרסי שלדבריו היה תלמיד של רבן גמליאל) פנה לגויים לאחר שלדבריו היהודים פחות התלהבו מהאמונה החדשה.

הרומאים ששלטו אז ברוב העולם ממש לא התלהבו מהדת החדשה, היהדות שמבחינתם לא היתה מציאה גדולה, לפחות היתה דת ותיקה ומכובדת בעוד הנצרות היתה אמונה חדשה ולכן הרומאים רדפו את הנוצרים והאכילו אותם לאריות בזירה. (באופן מוזר הנוצרים שיתפו פעולה וראו בכך סוג של "קידוש ה")

רק מאות שנים אח"כ, במאה הרביעית, הקיסר קונסטנטינוס בחר בדת הנוצרית והנצרות הפכה לדת חזקה עם כח פוליטי אמיתי.

הכנסיה הנוצרית מאמינה שהיא יותר ממוסד דתי, שהיא ממש נציגת הקב"ה בעולם.
זה אומר למשל שלאפיפיור יש סמכות למחול על עוונות, הוא לא יכול לטעות (רציני לגמרי) ועוד. האפיפיור אינו "הרב הראשי הנוצרי" הוא מבחינתם ממש הזכיין של הקב"ה.

לשם כך הנוצרים היו צריכים להראות שהכנסיה לא הומצאה במאה הרביעית אלא שעוד לאחר מות יש"ו הכנסיה קיבלה את סמכותה ואותו שמעון /כייפא/פטרוס היה האפיפיור הראשון.

ברור שהסטורית אותה "כנסיה" היתה חסרת כח ולא יכלה להטיל גזירות על היהודים או על כל אדם אחר.

האגדה על שמעון הסוכן היהודי בכנסיה, היא אגדה מאוחרת שמנסה להפוך את האגדה הנוצרית על הכנסיה הקדומה לאגדה יהודית אבל הסטורית כמובן ששתי האגדות מאוד בעייתיות.

אגב, למיטב זכרוני שני שליחיו המפורסמים של יש"ו, פטרוס ופאולוס (שמעון ושאול שניהם יהודים כמובן) הוצאו להורג בידי הרומאים.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/1/2020 09:22 לינק ישיר 

אופטימיסת כתב:
אגב, האגדות מסופית שהאפיפיור היהודי שמר על יהדותו בסתר כל ימיו ואף שיגר לחכמי ישראל פיוטים מאלי רגש שכתב במחתרת, ובהם סדר העבודה ליום הכפורים ופיוט "נשמת כל חי", ואלו נכנסו לסידור התפילה של כל יהודי. אחרי שנפטר קבעו חכמי ישראל יום צום לזכרו – שהוסתר כדי להסתיר את התרגיל שעשו היהודים לנוצרים


פיוט נשמת כל חי חובר עוד קודם לכן, שהרי הוא מופיע בברייתא מזמן התנאים, בסוף מסכת ברכות בתוך הברכה שמברכים על הגשמים "מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה וכו' ושם מופיע כמעט כל תפילת נשמתדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/1/2020 12:26 לינק ישיר 

בדפוסי עוז והדר הוחזר בהערות על הדף ברשי עבודה זרה דף י
שכן תומך בסיפור זהנשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/1/2020 12:27 לינק ישיר 

הוחזר מחסרונות הש"ס שהושמט על ידי הצנזור
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > האם האפיפיור הראשון היה יהודי ששימש כסוכן כפול של חז"ל?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר