בית פורומים בחדרי חרדים

פרשת לך לך

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-3/11/2003 11:28 לינק ישיר 
פרשת לך לך

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך". (י"ב, א').

הקשו הרבה מפרשים, הסדר היה צריך להיות הפוך דביציאת אדם ממקומו הרי הוא קודם יוצא מבית אביו ואח"כ ממולדתו דהיינו עירו ואח"כ מארצו ומדוע כתבה התורה בסדר הפוך?
ענה על כך הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין: אבות החסידות יסדו כלל גדול, האדם נמצא היכן שמחשבותיו משוטטות. אם הוא נמצא בבית הכנסת ומחשבותיו הם על עסקיו ושדותיו הרי שהוא נמצא בשדה ואם נמצא במקום עבודתו ומחשבותיו על דברים שבקדושה, או שחושב על בית רבו הרי שהוא בעצם נמצא במקום קדוש. כאן כשהקב"ה אמר לאברהם אבינו לצאת מארצו ומבית אביו מלבד הכוונה הפשוטה של יציאה בפועל, היתה גם כוונה על יציאה מדרכי אביו תרח ומדרכי מולדתו ושיעקור מלבו וממחשבותיו את הליכותיהם הנלוזות וא"כ הליכה שכזאת במחשבות ובהנהגות אמנם הסדר מתאים ביותר, מקודם מארצך מדרכי המדינה ואח"כ מדרכי עירך ולבסוף אף להפרד מהקרובים ביותר מבית אביך שגם שם עבדו לאלוהי נכר וגם מהם שיעקור כל קירבה וקשר.
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/11/2003 11:32 לינק ישיר 

"ויקח אברם את שרי אשתו ... ויצאו ללכת ארצה כנען" (שם, י"ב).

בזוהר מובא : מאי "ויקח" אלא אמשיך לה במילי כי אין רשות לאדם לצאת לארץ אחרת בלי רשות אשתו.
והקשה ה"משך חכמה" שהרי האבות קיימו כל התורה כולה וישיבת א"י גם נחשבת להם מצוה וא"כ יכול היה אברהם להכריח את שרה לעלות ארצה כדברי המשנה בכתובות ק"י הכל מעלין לא"י?
בשם ה"חפץ חיים" מובא שתירץ על פי דברי הגמרא: "לעולם ידור אדם בא"י אפילו בעיר שרובה נכרים" (כתובות,ק"י,ע"ב) כלומר דוקא שרובה אבל אם כולה נכרים אין דין זה קיים וא"כ בזמן שרצה אברהם לעלות היה לא"י דין שכולה נכרים ושוב לא היה יכול לכפות את שרה לעלות. ובאמת נמצא בשיטה בשם הריטב"א שדין זה נוהג דוקא כשיש שם ישוב יהודים.
ה"משך חכמה" מתרץ שיתכן והציווי "לך לך", היה רק על אברהם ולא על שרה ולכן לא היה יכול לכוף אותה לעלות ארצה.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/11/2003 11:44 לינק ישיר 

יש כמה דברים שאינם מובנים לי בחידוש של המשך חכמה..

א) אם היה בלאו הכי ציווי לישב את ארץ ישראל והיו חייבים לעלות עד כדי כך שאברהם יכל לכוף את שרה, א"כ מדוע הקב"ה בכלל ציוה אותו? הוא בלאו הכי היה צריך לעלות (ומדוע אברהם חיכה לציווי מפורש החוזר על מצוות ישוב א"י)

ב) מי אמר שגם שרה קיימה את כל התורה? כלומר - לגבי אברהם זה מפורסם שהוא קיים הכל, אפילו עירובים (ולא ניכנס לאיזה עירובים..), לגבי שרה לא זכור לי שכתוב את זה..דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 11:44 לינק ישיר 

פתגם חבדי
(מהאדמו"ר החימישי - הרבי הרש"ב נ"ע

פרשת בראשית, מתחילה בשמחה על בריאת העולם ומסתיימת בעצב על השחתת הברואים.
פרשת נח, מתחילה בעצב על המבול ומסתיימת בשמחה על לידת אברהם אבינו.
פרשת לך לך היא פרשה שמחה מתחילתה ועד סופה. כי בכל יום מימי השבוע חיים עם אברהם אבינו!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 11:48 לינק ישיר 

צריך קצת יותר הסבר בהצגת שאלת המשך חכמה, כי לכאורא הדין דהכל מעלין לא"י, אינו שאפשר לכוף אשתו לעלות עמו, אלא שאם אינה עולה עמו תצא בלא כתובה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 12:21 לינק ישיר 

אונו,
שאלה א' נכונה היא . אבל יש ליישב בכמה אופנים.
לגבי סעיף ב', אכן כך תירץ המשך חכמה.

ליד הסנדק,
להוציא בלי כתובה, זה נקרא לכוף.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/11/2003 12:44 לינק ישיר 

הבט נא השמימה וספור את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו: כה יהיה זרעך (ט"ו, ה)

הבט השמימה – למרות שיודע אתה מראש, כי לא תוכל לספור את הכוכבים, הרי אתה מביט השמימה ומנסה לספור. כן יהיה גם זרעך, הוא לא ימוד את הרצון במדת היכולת, אלא את היכולת במידת הרצון...

- מהר"ם שפירא זצ"לדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 13:13 לינק ישיר 

התהלך לפני והיה תמים

משל לאדם שלם בכל מיני שלימות אף כנף בגדו הוא מוסבך באחד השיחים ולא יכול לנוע ולילך אנה ואנה, וא"כ הרי הוא חסר בכל מיני חסרון, ומה יועילו לו שלימיותיו והנה הוא אחוז בחבלי הסבך ההוא. ומה לעשות מביא איזמל וחותך כנף מעילו והולך לו והרי הוא שלם בתמימותו.

כך אאע"ה היה שלם, אך זה האבר הי' נאחז בסבך ס"ם, אמר לו הקב"ה תכריתו "והיה תמים" כי תוכל ל"התהלך לפני" מעתה.

- חת"ם סופר

תוקן על ידי - Knacker - 03/11/2003 13:16:13דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 14:59 לינק ישיר 

תודה על דברי התורה.
תכתוב עוד על הפרשה זה ממש מענין.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 18:56 לינק ישיר 

מתפעל עודני משתאה לתשובתך אך החריש לא אוכל

המשך חכמה שואל לשם מה היה צריך לקחת את שרה בדברים הרי היה יכול לכופה לעלות עמו.
ואני הקטן ביקשתי להשיב על כך, שהרי לא היה יכול לכופה לעלות לארץ ישראל. המקסימום שהיה יכול לכופה הוא להוציאה בלא כתובה. וא"כ שפיר הוי לי' לקחתה בדברים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 20:19 לינק ישיר 

ובכן.. בקשר למה ששאלתי לפני כן (אם זו היתה מצווה מדוע הקב"ה היה צריך לצוות אותו) - לפי התשובה השניה של המשך חכמה זה מתורץ (הוא תירץ שכל עוד שאברהם לא קנה את הארץ עוד לא היתה מצוות ישיבה בארץ ישראל)


אגב - אני חושב שאפשר לתרץ את המשך בצורה פשוטה מאד, הזוהר כתב שאסור לאדם ללכת לארץ אחרת ללא *רצונה*.

ממילא כאן אם היה כופה אותה, היא היתה מחוייבת לבוא, אבל זה לא היה עם רצונה (ולפני שכולם מזנקים בזעקות "כופים אותו עד שיאמר" - אי אפשר להעמיד כאן את "כופים אותו וכו'" כדי להקשות על המאמר - אי אפשר להעמיד ולהקשות)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 20:44 לינק ישיר 


כשאני רואה אשכול כזה אני תוהה:
נראה שהחברה' כאן רציניים ויודעים ללמוד.
לפי דעתי גלישה זה סוג של ביטול תורה רציני, ואני תוהה מה דעתכם?

(תענו מהר לפני שדוד ר. או מישהו אחר ימחק את ההודעה)
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2003 21:18 לינק ישיר 

ואילו לי קצת לא מובן תירוץ החפץ חיים

לעולם ידור בא"י ואפי' בעיר שרובה נוכרים...
אז בד"כ לא יכול לכוף בכזה מצב אבל הרי אברהם ושרה לקחו איתם "את הנפש אשר עשו בחרן"...
ועוד שלעולם הכוונה היא בד"כ אבל פה היה ציווי מיוחד
ומאיפה אני יודע שהכוונה היא בד"כ ולא מלשון ציווי?
שהרי החפץ חיים עצמו לא עלה לארץ אז כנראה שה"לעולם" הזה הוא בגדר המלצה בלבד...כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/11/2003 00:52 לינק ישיר 

לזיכוי הרבים אני מעלה את האשכול למעלה.

והצעה לדוד 10 או לחדרי חרדים, תשריינו את האשכול למעלה ליד הצריך כסף תעשו שרות דתי אחד בתוך ים המלל והבלה בלה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2003 01:25 לינק ישיר 

לציינגלע:

"אבל הרי אברהם ושרה לקחו איתם "את הנפש אשר עשו בחרן"... " - אנחנו מדברים *לפני* שהם הגיעו לישראל - אז עוד לא היו שם את הנפש.. (ולומר שישלח לשם את הנפש לפני שמגיע זו סתם התחכמות..)

"ומאיפה אני יודע שהכוונה היא בד"כ ולא מלשון ציווי?" לא הבנתי למה התכוונת.

בקשר לכך שהחפץ חיים לא עלה - ובכן.. אני משער שהיו לו סיבות, אבל לא מכך אפשר להתחיל להקשות על דבריו שלו, נכון?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/11/2003 07:31 לינק ישיר 

כידוע החפץ חיים, עמד לעלות לארץ וממש ממש באותו יום שעמד לצאת לרכבת על פי עדות בנו חלתה ל"ע אשתו ולכן לא עלה בידו לעלות לארץ ישראל, בנו מספר גם שגם המזודות היו כבר מוכנות. מדהיםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > פרשת לך לך
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 לדף הבא סך הכל 2 דפים.