בית פורומים עצור כאן חושבים

כיצד,ומתי נכנסה אמונת הגלגול ליהדות ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-19/12/2003 11:12 לינק ישיר 
כיצד,ומתי נכנסה אמונת הגלגול ליהדות ?

כיצד,ומתי נכנסה אמונת הגלגול ליהדות ?

כיום מהוה האמונה ב"גלגול" חלק אינטגראלי של הדת היהודית , בכל אופן כפי שמקובל לראותה.

בחז"ל לא מצאנו זכר לאמונה זו, ( חוץ מהזוהר למייחסים אותו לחז"ל ואין המקום כאן להאריך)
אדרבא, ידועים דברי הרש"ש על הגמ' "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך- כשם שביאתך לעולם בלא חטא, כך יציאתך מן העולם בלא חטא" ומעיר ע"ז הרש"ש "מכאן קושיה קצת לבעלי דעת הגלגול" שכן אם יש גלגולים ,הרי ביאתו של האדם לעולם עשויה להיות כשהוא כבר נושא שק של חטאים על גבו.

לעומת זאת, בעלי הקבלה מאמינים בגלגולים , וידועים דברי הרמב"ן בפר' וישב (פרק לח פס' ח') ובעוד מקומות שמרמז רמזים עבים בסוד הגלגול.
(יש לציין את גישתו הזהירה של הרמב"ן בנושא, בגלותו טפח ובכסותו טפחיים. ולהבדיל מהאופנה בזמנינו שאנשים שלא קראו ולא שנו וכבר מנפנפים במושגים קבליים של גלגולים וכד').

האם ידועים ראשונים לפניו המדברים ומתייחסים לנושא זה לחיוב או לשלילה ?

ידוע שאמונת הגלגול נפוצה בדתות מזרחיות בהודו וכד'. מעניין אם יש מידע היסטורי על מפגשים בין חכמים יהודים לבין חכמים מדתות מזרחיות שבהם יכלה להיות אינטגרציה של רעיונות תיאולוגיים שכאלה.


דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 12:07 לינק ישיר 

בר בי רב

העלית נושא מעניין וחשוב.

המקור העברי הראשון המתייחס מפורשות לאמונת הגילגול הוא רב סעדיה גאון. הוא שולל אותה מכל וכל, וגם מחלק תארים למי שמאמין בה.

ראוי לציין כי בספר "קדמות הזוהר" ניסה אחד המחברים, מרבני הדורות האחרונים, לטעון שדברי רס"ג לא באו לשלול את האמונה בגילגולים כלל, אלא רק בגלגול של נשמה בדומם, או בבעלי חיים.
הלשון אינו סובל זאת.

מן הראוי היה לציין את המראה מקום, או להעתיק את הפסקה אם היא מצויה בתקליטורים, אלא שאין תקליטורי בידי כאן.

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 12:30 לינק ישיר 

בר בי רב
הרש"ש לא היה מקובל?
מוזר מאוד לשמוע ממנו דבר כזה...

קישור בנושא הגלגולים
www.angelfire.com/co4/gilgulim/index_sheelot2.htmדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 12:37 לינק ישיר 

זה לא אחד המקובלים הידועים בשם הרש"ש (שרעבי ושבזי) אלא ר' שמואל שטראשון מוילנה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 12:39 לינק ישיר 

הקטע הרלוונטי מאמונות ודעות, נגד הגלגול:http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/kapah/6b-2.htm#8
[כל הספר נמצא און ליין]

כהמשך לדברי בר בי רב, נראה שגם ברכת "אלהי נשמה" אינה מתיישבת עם אמונת הגלגול, באותו אופן.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2003 12:44 לינק ישיר 

רוח


שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 12:47 לינק ישיר 

צמח.תודה.
עכשיו זה ברור.

תוקן על ידי - בן_יוסף - 19/12/2003 12:48:47דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 13:21 לינק ישיר 

מועתק מתוך המקום שהביא רוח דרומית. המספרים מציינים את הערות המתרגם, הרב קאפח, אך לא יכולתי להעתיקן כאן.

***

וראיתי להזכיר אחר דברים אלו מה שנחלקו בו אשר נחלקו בעצם הנפש מה הוא69, ואמרו
להיכן מובאה.
ומצאתי שאותם שאמרו שהיא גוף אווירי או אשי, ורוב אשר אמרו79 שהיא מקרה, כולם
סבורים שהיא מתפרקת ונפסדת ונאפסת89.
אבל אשר אמרו שהיא מן הרוחניות, ומבוראה לבדו, וממנו ומדבר אחר, ומשני יסודות
קדומים - כולם חושבים שהיא תשוב אל מקורה אשר ממנו חוצבה. וכבר ביארתי נפסדות כל
הדברים הללו וביטלתים.
]נגד אמונת הגלגול[
והנני אומר כי אנשים, ממי שנקראים יהודים, מצאתים מאמינים בגילגול99 וקורים אותו
ההיעתקות, וענינו לדעתם רוח ראובן תהיה בשמעון, ואחר כך בלוי, ואחר כך ביהודה. ומהם
או רובם סוברים שיש שתהיה רוח האדם בבהמה ורוח בהמה באדם, ודברים רבים מן
ההזיות1 הללו והבלבולים.

ונתברר לי מה שמדמים שהוא הביאם לידי דבר זה, ומצאתים ארבע טעויות, וראיתי להזכירם
ולהשיב עליהם.

וראשית כל החזקתם בשיטת הרוחניות ושלוש השיטות האחרות2, או מי שלא יודע3
ממניחי שיטת הגלגול, למדוהו משיטת השניות הרוחניים, וכבר ביארתי וקבעתי מה שיש נגד
כולם.

והשני התחקותם אחרי מידות רבים מבני אדם ומצאום דומים למדות הבהמות, במה שיש
עדין4 כתכונת הכבשים, ותקיף5 כתכונת ]רטו[ הטורפים, ורע ושפל6 כתכונת הכלב, וקל
כקלות העוף, וכל הדומה לכך, והסיקו מן הדברים הללו, שלא באו המידות הללו בבני אדם
אלא מפני שיש בהם מרוחות הבהמות.
וזה ירחמך האל מורה על עודף סכלותם, שהם חושבים שגוף האדם משנה את הנפש
מעצמותה, ועד כדי שעושה אותה נפש אדם אחר שהייתה נפש בהמה7, ואחר כך היא עצמה
משנה אותו ממהותו עד שעושה מידותיו כבהמות, ואף על פי שצורתו כאדם, ולא די בכך שהם
עשו את עצמות הנפש מתהפכת ולא קבעו לה עצמות אמיתית, אלא שסתרו את דבריהם ועשו
אותה משנה את הגוף והופכתו, והגוף משנה אותה והופכה, וזהו היציאה מן המושכל8.

והשלישי הבאתם את דבריהם על דרך ההוכחה, ואומרים כי הבורא מעשיו צדק, ואינו
מייסר טף אלא על עוון שהזידה בו נפשם בזמן שהייתה בגוף אשר לפני גופם. ועל זה יש
תשובות רבות:
הראשונה שהם התעלמו מאחד סוגי הגמול אשר הזכרנוהו9.
ועוד שאנו נשאל אותם על המצב הראשון, כלומר בתחילה כאשר נבראה, האם הטיל עליה ה'
משמעת מסוימת או לאו. אם יאמרו לא הטיל עליה, הרי נפלו כל העונשים, מפני שלא היה
צווי כלל, ואם יאמרו כן התחייבה, והרי הנפש אז טרם הונחה וטרם הוזהרה01. נמצא שהודו
שהוא מחייב את בני אדם על העתיד, לא על העבר דווקא, והרי חזרו למה שאנו אומרים בגמול
ועזבו את שיטתם שאין ייסורים אלא על מה שעבר.

והרביעי במה שנתלו במה שטעו מן המקרא ראיתי להזכיר מעט מהם.

ואומר:
מהם מה שאמר ]רטז[ משה רבנו עליו השלום:

כי את ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום11,
אמרו מזה משמע כי רוחות האחרונים הם רוחות הראשונים, ולפיכך הם הנמצאים הם
הנעדרים. ולשון הפסוק מבטל מה שדימו, כי בפירוש אמר שהנוכח זולת הנעדר, אלא עניינו
שהוא מחייב כל מי שנמסר אליהם מסורת של משה שיקבלוה כמו שקיבלוה הנוכחים שם.

ומהם אמרו:

אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים21,
אמרו, כיון שאמר 'לא הלך' ולא אמר 'לא ילך' - משמע שהעונש על רע שעשתה בגוף ]הראשון[.
והם בזה בתכלית הטעות, כי הכתוב לא ציין את האמור במלת 'אשרי' אלא לאחר שלא הלך,
ולא ציינו בזה לפני שלא ילך. והרי ביאר הכתוב התשובה עליהם.
ועוד, אילו היה כמו שאמרו, כי אז לא היה הגמול אלא על הטובות הבאות, לא על מה שעבר,
שהרי אמר אחריו 'ובתורתו יהגה' ולא אמר 'הגה'. כמו שחייבו את העונש על העבירות שעברו,
לא הבאות, ממה שנאמר 'אשרי אשר לא הלך' ולא אמר 'אשר לא ילך'.

ומהם:

תתהפך כחומר חותם ויתיצבו כמו לבוש31,
וביארו תתהפך על הנפש, ואמרו שזה משמע שהיא תתהפך בבני אדם ובבהמות תמיד.
ולא הבינו הפתאים שזה לא נאמר אלא על הארץ, שהרי הקדים לפניו 'לאחוז בכנפות הארץ
וינערו רעועים ממנה'. והרי הוא אומר שהיא תתהפך ברשעים בייסורים כטיט החותם, והם
דבקים בה כאלו הם לבושה, ואינם יכולים להיעתק ממנה עד שתסתיים גזירת ה' בהם41.

ומהם מה שאמר החסיד 'נפשי ישובב'51, דימו כי ההשבה החוזרת הזו מגוף לגוף.
ולא הרגישו הסכלים שהוא נחת הנפש ומנוחתה ומרגועה מדאגה ]ריז[ שהייתה עליה, ואין זה
השבה אחר יציאה. וזה בלשון אבותינו פשוט וברור, שהרי הוא אומר על שמשון כאשר צמא
והשקהו ה' מים:
ותשב רוחו ויחי61
והיא טרם יצאה. ואומרים על המצרי שרעב והאכילו דוד עליו השלום:
ותשב רוחו אליו71.
ואמר בשליח הנאמן:
ציר נאמן לשלחיו ונפש אדניו ישיב81.
ואמר על התורה:
תורת ה' תמימה משיבת נפש91.

והייתי חס על דברי מלהזכיר שיטתם, וראוים הם לכך02 לעוצם גריעותה, לולי שאני חושש
לפתאים12.

וסוף דבריהם אומרים הרי נאמר:
מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו22,
ואני אומר מה יש בזה מה שמורה על הגלגול? הלא לא נאמר זה אלא מפני שהרוחות תנוחתן
בקצף מעלה ומטה, ובכל מקום שיהיו בשתי הקצוות ואף בארבע רוחותיהן, יבואו כאשר
יקראם ה', ועל דרך מה שאמר החסיד:
תקרא ואנכי אענך למעשה ידיך תכסף32.


נשלם המאמר הששי.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 13:29 לינק ישיר 

האמונה נכנסה בזמן שהפסיקו לקבל את גזירות ד' כפי שהם, ונהיו פרשנים למה שאין פרשנות ואין בה צורך.

למה אמונה זו יסודה דווקא אצל המקובלים?

כי המקובלים ניסו "להסביר מעבר"!

וכשאתה מתעסק מעבר לזיהויים ובמסגרתם, אתה יכול להמציא או לעגן מערכות שלימות, העיקר שהם יהיו איזה גימטריה במקום המתאים.

לגופו של עניין מומלץ לראות הסברו של הרב דסלר בספרו מכת מאליהו לעניין הגלגולים.
בקוצר מילין, עיקרון הגלגול לדבריו, היא המשכיות של מטרה או ייעוד שהתחיל בפלוני וממשיך אצל אלמוני, לא הרבה מעבר לכך.

שב"ש וחנוכה שמחדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2003 14:57 לינק ישיר 

אמונה בגלגול נשמות מופיעה כבר בקרב כיתות גנוסטיות בתקופת חז"ל. כמו כן, חוקיות מסויימת של גלגול נשמות מוזכרת כבר אצל פיתגוראס, אפלטון ובעקבותיו הנאו-אפלטוניים. העובדה שחרף זאת אין לה זכר אצל חז"ל, אומרת דרשני.

מטבע הדברים ביהדות יה"ב, מוצאת אמונת הגלגול את דרכה להגות הקבלית (והיא אינה יסוד נאו-אפלטוני יחיד שחודר כיסוד או מקביל ליסוד מיסודותיה). מאידך הפילוסופים האריסטוטלים דחו אמונה זו, שהרי לשיטתם 'נפש האדם אחת' ואין קיום לנשמה ללא הגוף. בנצרות הרשמית לא נתקבלה אמונה זו, ואף באיסלאם היא נחלת קבוצות בודדות ככת המועתזילה.

מבין הפילוסופים היהדויים שאינם אנשי קבלה, דחו אותה במפורש ר"ח קרשקש ותלמידו ר"י אלבו. הרמב"ם כלל לא איזכר אותה. דווקא האברבנאל הוא דוגמה לפילוסוף שאימץ תורה זו (בפיושו לתורה, פרשת כי תצא), שם הוא טוען שכיוון שהנשמה שבויה בגוף ולכל גוף יש את הדחפים שלו, כך שלמעשה יתכן שאותה נשמה בגוף אחר הייתה יותר מצליחה. לכן, מן הראוי לתת לכל נשמה מספר אפשרויות וגופים להוכיח את עצמה...

לענ"ד, כוחה של אמונת הגלגול ביה"ב היא הרובד הנוסף שהיא מוסיפה לבעיית הטוב והרע. אם במקרא יש לנו סדר של שכר ועונש בעוה"ז, ובתקופת חז"ל אנו רואים ניסיון להתגבר על חוסר הצדק לעינינו ע"י הדגשת אחרית הימים והעוה"ב (ביחד ולחוד), הרי שאמונת הגלגול פותרת לנו עניין נוסף: מיתת תינוקות. לכאורה הללו לא חטאו, ומאידך גם לא קיימו מצוות שנוכל לומר ששכרם ישולם בעוה"ב. אמונת הגלגול יכולה להסביר אף מצבים כאלו, ומכאן כוחה.

יצא לי אישית להיות נוכח בסימפוזיונים בענייני אמונה. שמתי לב מספר פעמים, שגם כשהמרצים היו רחוקים מעולם הקבלה ולא עשו שימוש במושגיה, הרי תמיד כשעלתה לדיון בעיית מיתת תינוקות - התשובה עברה דרך אמונת הגלגול.

למבקשים תוספת עיון ממצה, מומלץ לעיין בפרק האחרון בספרו של פרופ' משה חלמיש, "מבוא לקבלה".

שבת שלום.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/12/2003 15:17 לינק ישיר 

ממללא


והריני מוסיף על הדברים:

אמונת הגילגול משרתת שתי מטרות.

א. פתירת השאלה הגדולה על הרע בחיים. הרע שוב אינו שרירותי או אקראי, אלא צודק, והוא מגיע לכל אחד ואחד לפי מעשיו הקודמים, בגילגול זה או בגילגול אחר. וגם אם אדם נפגע במה שלא מגיע לו, מידי אחרים, כגון הבל שנרצח בידי קין, ניתנת אפשר לתגמל אותו כאן ועכשו, בעולם הזה, בגילגול אחר.

מבחינה זו, הרעיון של "קארמה", חשבון פרטי שיש לכל אדם המלווה אותו כל ימיו וגילגוליו, כפי שהוא מופיע במזרח, הוא רעיון יפה ומוסרי.

אני סבור שאמונה זו מסייעת, גם אם בעקיפין, להחדרת המסר כי לא מה שהאדם נולד איתו קובע, אלא בחירתו החופשית, לטוב ולרע.
עד כמה שידוע לי, בתורות מן המזרח הרחוק, החשבון של הקארמה מקיף לא רק את המעשים במישור הבין-אישי, אלא גם דיבורים וגם הירהורים וכוונות שבלב.

ב. לאמונת הגילגול תועלת מעשית רבה, כי היא מונעת תיסכול. צאו וראו כיצד היא שימרה את מנגנון הקאסטות ההודי במשך אלפי שנים, כיון שכל אחד ידע שגם הוא בן הכת הטמאה יש לו סיכוי לחזור בפעם הבאה בתור ברהמין, בעוד שברהמין רשע יחזור בפעם הבאה בתור צפרדע.

והערת ביקורת פילוסופית -

מבחינה שיטתית ופילוסופית, אמונה זו אינה נקיה מסתירות, כי היא אינה פותרת את השאלה היסודית כיצד בני אדם נבראים שונים, עם כוחות שונים, כשרונות שונים ובריאות שונה, כיון שבפעם ראשונה עדיין לא חטאו.


שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/12/2003 17:52 לינק ישיר 

על ראית הרש"ש מברוך אתה בבואך תשובתה בצדה, ארור אתה בבואך וארור אתה בצאתך, כשם שביאתך בחטא כך יציאתך בחטא, והאיך? אלא מאי יש גלגול. והגמרא בדרשה ברוך אתה בבואך, הוא הברכה, כלומר שנשמתך תהיה בלא חטא כשתבא לעולם.

תירוץ זה שמעתי פעם. ובאמת מצד עצמו הוא מוכרע, שהרי אם נאמר שאין גלגול, מה צריך ברכה לבא לעולם בלא חטא?

בעיקר הנדון, אף שאין גמרא מפורשת בראי' לגלגולים, אין ראי' נגד הגלגולים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/12/2003 02:59 לינק ישיר 

ראיתי בשבת זה שתי ראיות שהביאו המקובלים לגלגולים, ואבקש הערתן של הכותבים.

גלגול ל"חי" מנין?
בסנהדרין מבואר כי דור הפלגה נעשו קופים ושדים ורוחין ולולין.
הרי לנו גלגול לחי.

גלגול לדומם מנין?
לא פחות ולא יותר, פסוק מפורש בתורה, "ותהי נציב מלח".דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/12/2003 03:25 לינק ישיר 


בארא,

ונניח שיש גילגולים, והם אפילו אינם צריכים להוכחה, באם נסתמך על הסיפור של האר"י הקדוש שנהג כרב המנונא סבא שבזוהר , והיה יוצא עם תלמידיו חוץ לעיר צפת לקבל השבת, ו"כשהיה עומד בראש ההר, היה רואה חילות של נשמות נחות מקבריהן ועולות למרום, לגן עדן של מעלה. וכן היה רואה רבי רבבות נשמות אין ספור, שהיו יורדות כנגדן. לא היו אלו כי אם נשמות יתרות שמתווספות לבני אדם כשרים בכל שבת ושבת. ומתוך רוב בילבול ועירבוב של הנשמות, חילות לאין מספר, כמעט וכהו עינייו מראות. והיה הכרח לו להעצים ענייו, ואף על פי כן היה רואה."

השאלה היא מה זה רלוונטי להעולם הזה בו אתה חי? ומה זה יועיל לעבודת הה' שלך? ל"משימה" שהאל הטיל עליך והמטרה אליה אתה צריך להיות מכוון, לשאוף אליה? האם ישנם סוגיות בתורה שאי אפשר להסבירן אלא, רק על ידי גילגולים? אני עוד לא ניתקלתי בזה, אולי תעיר את עיניי, ותצביע על מקרה שכזה?

שבוע טוב, ולילה טוב.

תוקן על ידי - איקה - 21/12/2003 3:28:15דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/12/2003 08:06 לינק ישיר 

לבר_בי_רב

יישר כוחך שהעלית נושא חשוב זה.

אני הקטן יכול להעיר רק הערה אחת.
בתחילת דבריך כתבת "כיום מהוה האמונה ב"גלגול" חלק אינטגראלי של הדת היהודית , בכל אופן כפי שמקובל לראותה". עכ"ל.
ועל זה אני חולק מכל וכל.
האמונה בגלגול איננה חלק אינטגראלי מהיהדות.
אכן, היא מהווה מרכיב באמונתם של רבים מהיהודים.
אבל מכאן ועד להפיכת הגלגול חלק מהדת - המרחק עצום. גדול כל כך, שאפילו בגלגול אי אפשר לגשר עליו...

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/12/2003 08:54 לינק ישיר לא חלק מהדת היהודית, לא חלק מהמשנה העיונית של רבים מהדתיים, גם לא כל בעלי הקבלה, אבל אמונה מאוד נפוצה.

הכל מתחיל ונגמר מעיקרון שכר ועונש.

ברגע שמקבלים עקרון זה כפשוטו, עולות שאלות קשות מאוד על דרך ההנהגה של העולם. אם האל הוא רואה-חשבון גלובלי, אפשר לשאול מדוע תינוקות מתים ומדוע רשעים מצליחים בחייהם. יש שמבינים שאינם מבינים עיקרון זה בבחינת "נסתרות". יש שמבינים עיקרון זה במובן של "שכר מצווה - מצוווה". זו הגישה של המקרא, איוב לא קיבל הרצאה על גילגולים, גם לא על עולם הבא. נאמר לו שזו עולמו של הקב"ה, ואם ירצה יחיה בו.


מי שלא מחזיק בפרשנות הקודמת נאלץ להניח קיומו של עולם הבא בו יעשה הדו"ח הסופי והצודק, או גילגול על-מנת להסביר ייסורים או הצלחות בעולם הזה.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > כיצד,ומתי נכנסה אמונת הגלגול ליהדות ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.