בית פורומים עצור כאן חושבים

פיקוח נפש מן התורה - מניין?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-25/2/2004 03:33 לינק ישיר 
פיקוח נפש מן התורה - מניין?

כתוב בתורה "אלה... אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", כלומר, אדם צריך לקיים את המצוות ולחיות, ואם הוא לא יכול לקיים את המצוות ולחיות - אז הוא פטור מן המצוות. אפשר להסיק מכאן, שמותר לאדם לעבור עבירות כדי להציל את עצמו ממוות.
* אבל, אי אפשר להסיק מכאן, שמותר לאדם לעבור עבירות כדי להציל את חבירו ממוות!

לכן הביאו חז"ל נימוק אחר (בעניין שבת): "חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה". אבל גם בנימוק זה יש בעיות:
* לפי זה, מותר לחלל שבת רק כדי להציל יהודים שומרי-שבת, מותר לבטל מצוות סוכה רק כדי להציל יהודים שמקיימים מצוות סוכה, מותר לבטל ברכת המזון רק כדי להציל יהודים שמברכים, וכו'... כלומר, עבור כל מצוה, יש קבוצה אחרת של יהודים שמותר להפר את המצוה בשבילם...
* בכלל, מי אמר שהעיקר בשבת הוא מצוות עשה שבה? אולי העיקר הוא מצוות לא-תעשה, ואם כן צריך להגיד "אל תחלל עליו שבת אחת, כדי שלא יחלל שבתות הרבה"?!דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-25/2/2004 07:41 לינק ישיר 

אראל

כרגיל, אתה מעלה שאלות נפלאות. והדברים טעונים הגדרה.

כפי שציינת, לחז"ל היו כמה דרשות שמוכיחות כי מחללים שבת להציל חיים.

אך עוד לפני שנכנסים להתמודד עם הדרשות, מעניין לשאול שאלה מקדימה. למה לי קרא, סברא היא.

אפשר שבאמת בדורות קדומים לא היה זה דבר פשוט.

אולי בטחונם בסברות, במיוחד אלו המודרניות שרואות עיקר באדם ובזכויות היסוד שלו, לא היה כשלנו?

גם אין לשכוח שרוב השאלות הפרטניות לא נכתבו, ולכן אפשר שהיו שסברו שהדבר אסור והדבר לא תועד, והיו שסברו שהדבר מותר והדבר לא תועד.

אמנם יש בידינו את המעשה הנורא ביהודים שהתקבצו במערה מפני הרומאים, ולא נלחמו איתם בשבת, ולכן מתו כולם. ואז דרשו שמותר גם להילחם בשבת.

***

לשאלתך, איך עוברים מחיי שלי לחיי זולתי -

אם יש בידינו ראיה שמותר לאדם להציל חיי עצמו, אין הבדל בין אדם לחברו.

כפי שוטו היה עונה לך, כלפי שמים אין הבדל בין יהודי ליהודי. ולהפך, לפעמים אדם צריך לצאת מעצמו כדי לשפוט על דברים באובייקטיביות. וכשאיני מסתכל על עצמי בתור עצמי, אלא בתור אדם בצלם אלקים, או יהודי שנכרתה לו ברית בסיני, אזי מה ביני לבין שכני, ביני לבין רעי.
דין אחד לכולם להקל.

ואם תרצה זאת בלשון הגמרא, מאי חזית דדמי סומק טפי להצילני בשבת, גם דמו של חברי סומק בה במידה.

***

ולגבי הדרשות

הדרשות נראות כמתבססות על כך שהניצול ישמור שבתות. ובאמת רבני זמננו דנים במי שמחלל שבת במזיד אם מותר לחלל עליו שבת להצילו (כמובן, תינוק שנשבה אינו בכלל זה ומותר להצילו).

יש לזכור כי בימי חז"ל שאלה זו לא עלתה באופק תודעתם של המשיבים, כי התופעה של מחללי שבת שהינם רוב בעם ישראל לא היתה קיימת.

עם זאת, שמא יש בידינו לחלק בין ההוכחה לבין פרטיה. העיקר הוא הסברא שחיים חשובים יותר משבת. והטעם שבכך יישמרו שבתות הרבה אינו אלא להפיס דעתו של השואל. וזה כמובן חידוש עצום.

זה גם מעורר את השאלה לגבי הצלת גוי, וכבר היה אשכול על זה. לינקזצר?

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/2/2004 09:01 לינק ישיר 

.


ורק לתיקון השגגה שנפלה, מדובר בחידושו ההלכתי של מתתיהו החשמונאי בעת המרד נגד היוונים.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/2/2004 09:10 לינק ישיר 

מואדיב

שגיאות מי יבין...שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/2/2004 11:38 לינק ישיר 

מיימוני וארא"ס

לפי האחרונים יש כאן 'צוויי דינים' :
א. דין יעבור ואל יהרג ששייך באנס . כאשר אדם נאנס לעשות מעשה מסויים הרי שאין כאן מעשה עבירה כלל , שכן רק מעשה הנעשה בכוונת זדון נחשב לעבירה , ואילו כאשר אדם נאנס לעשות משהו – 'אונס רחמנא פטריה'. אבל סברא זו שייכת רק לגבי האדם עצמו ואין ללמוד מזה שאדם אחר רשאי להצילו על ידי עבירה שכן אותו אדם אינו אנוס בעבירה זו . בנוסף על כך יש מן האחרונים שטענו שגם אי אפשר ללמוד מדין זה היתר להתרפאות באיסורי הנאה (עיין מנ"ח מצווה רצ"ו ).
ב. דין פיקוח נפש דוחה כל התורה ששייך בהתרפאות באיסורי הנאה או באיסור הנעשה בכדי להציל חבירו . סברא זו אומרת שערך חייו של אדם חשובה מערך קיום המצווה וממילא לפי זה אין הבדל בין האדם עצמו לבין אדם אחר .

ולגבי טענתך , מיימוני , למה לי קרא ? עיין תוספות סנהדרין: ד"ה בן נוח .

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/2/2004 01:10 לינק ישיר 

לאראל.

כל שאלותיך במאמרו של הרב אברהם שרמן: "פיקוח נפש בשבת כלפי הפורשים מדרך התורה", תחומין ג עמודים 24-30דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/3/2004 14:47 לינק ישיר 

נראה לי שבימי המקרא לא היה קיים כלל המושג פיקוח נפש, מפני שמי ששמר מצוות כלל לא הגיע למצב הזה כי ה' שמר עליו.
אולי העובדה שאנו מגיעים למצבים של פיקוח נפש שבשלו צריך להפסיד מצוות הוא עונש מה'. כלומר, העונש הוא שלא ניתן לקיים את המצווה, בנוסף לסכנת חיים שאותו אדם נקלא אליה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/10/2004 16:27 לינק ישיר 

לענ"ד, כדי להבין עד הסוף את המושג של "פיקוח נפש", צריך להגדיר במדוייק את המצוה "לא תעמוד על דם רעך". בקישור הבא:
http://www.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1148857
הצגתי כמה פרדוקסים מעניינים שנוצרים עקב כך. אשמח לקבל תשובות.


אראל בן דב סגל
http://tora.us.fm/erelsgl
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-4/1/2005 17:53 לינק ישיר 

שאלה שהפניתי לרב יובל שרלו בנושא זה ( http://www.moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=8518 ): "חז''ל למדו שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות מהפסוק ''ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם''. יש שתי בעיות בלימוד זה:
א. הפסוק נמצא בפרשת עריות (ויקרא יח), שדווקא עליה אמרו חז''ל ''ייהרג ואל יעבור''!
ב. מהפסוק נובע, שהאדם צריך לקיים את המצוות רק כאשר הוא חי; כאשר הוא לא יכול לקיים את המצוות וגם לחיות - עדיף שיחיה מאשר שיקיים את המצוות וימות. אבל לא נובע מזה שמותר לאדם לעבור עבירות כדי להציל אדם אחר! כלומר, אם אני יכול לקיים את המצוות ולחיות, אין לי שום היתר לעבור עבירות רק כדי שמישהו אחר יחיה - אני יכול לקיים את הפסוק ''וחי בהם'' גם בלי זה!
"

תשובת הרב: "א. מקורות רבים יש לעובדה שפיקוח נפש דוחה את המצוות. ברם, גם לו היה זה המקור היחיד, לא הייתה שאלת ייהרג ואל יעבור עולה, כיוון שזהו סיכום לגישה העקרונית למצוות ולא רק לעריות.
ב. פסוק זה נאמר בלשון רבים, והוא מדובר על האחריות לדאוג לחיים באופן כללי. "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" אינו לשון יחיד, אלא המשך הפסוק הנאמר בלשון רבים. "הערה [עזר]: "לפני שמקשים כדאי לראות בגמרא סנהדרין דף ע''ד ע''ב בתוספות האחרון בעמוד.
ולסיכום הדברים: התורה מתירה לעבור על כל המצוות כדי שלא יהרג. ורק בשלושה מצוות נאמר יהרג ועל יעבור. וכדי שלא נלמד שאר מצוות מאותם השלוש נאמר וחי בהם."תוקן על ידי - אראלסגל - 04/01/2005 17:56:36דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > פיקוח נפש מן התורה - מניין?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר