בית פורומים בחדרי חרדים אלעד

*** כל האמת על המדידות ***

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/4/2007 02:34 לינק ישיר 
*** כל האמת על המדידות ***

כצפוי הותקפה המועצה על נושא המדידות,
מכיוון שעסקתי בנושא קצת בשבועיים האחרונים, תוך למידה אינטנסיבית של הנושא רציתי להביא לפניכם את מקצת החומר לעיונכם ולשיקולכם.

את נושא המדידות אפשר לתקוף מכמה כיוונים.
1. למה בעצם צריך את המדידות?
2. חוקיות צורת התשלום (אחוזים מההגדלה).
3. דיוק המדידות.
4. הוספת שטחי ארנונה שלא חוייבו בעבר.

תשובות קצרות לנקודות שהועלו.
1. מכיוון שמליאת המועצה אישרה לפני כשנה את עצם המדידות, עיסוק בשאלה זו מאוחר מדי וחסר תועלת.
2. ראה תשובות בחומר המצורף, הנושא חוקי לחלוטין אם כי ישנה בעיה אתית שהועלתה ע"י כל הגורמים.
3. החברות משתמשות בציוד מתקדם והתשריטים שנבדקו (יש לציין שלא בצורה מקצועית) נמצאו מדוייקים.
   ישנם חברות פרטיות שהחלו לבדוק את התוצאות באלעד וכולנו מחכים לתוצאות בדיקות אלו.
4. מכיוון שזה הנושא היחיד שנשאר לבדוק אותו, בדק צוות "קוראים אלעד" את סעיפי המשנה ואכן כצפוי ראש המועצה
    שמראש הודיע שהוא לא מתכוון להתחיל לחייב שטחים שלא חוייבו עד היום ביטל מידיית חיוב בסעיפים אלו.
    החסכון המוערך לתושבים בעצם בדיקה זו 800,000-1,200,000 ש"ח לשנה.

אשמח להתייחסותכם לנאמר, בצורה רצינית ובוגרת ולא בסגנון מתלהם של "רוצים לקחת ממני יותר כסף" או "זה האוכל של האברכים". נקודות נוספות יתקבלו בברכה.

לעיונכם מקצת החומר שנבדק.

כללי – ארנונה

 

הרשויות המקומיות אמורות לספק לתושביהן שירותים – חינוך ורווחה, ניקיון ותברואה, מים ועוד. תקציב הרשויות למימון שירותים אלו מקורו בהכנסות עצמיות של הרשויות, במענק כללי ממשרד הפנים ובהשתתפות של משרדי הממשלה במימון שירותים ממלכתיים ייעודיים כגון חינוך ורווחה.

 

המקור העיקרי להכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הוא תשלומי ארנונה. הארנונה היא מס המשולם לרשות המקומית וכלליה מעוגנים בחקיקה ראשית (פקודות מנדטוריות וחוקים) ובחקיקת משנה (תקנות וצווים שהותקנו בידי השרים), וכן באמצעות צווי ארנונה שהמועצות של הרשויות המקומיות מחוקקות מדי שנה.

 

שיעור הארנונה נקבע לפי שטח הדירה ולפי סוג הנכס, שימושו ומיקומו (לפי אזורי מס). בחוקים ובתקנות אין הגדרה של יחידת השטח שיש להביא בחשבון לצורך קביעת הארנונה, ובכל רשות מקומית נהוגה שיטה שונה.

 

נהוגות שלוש שיטות עיקריות לחישוב הארנונה:

  1. שטח ברוטו-ברוטו: כל השטח המקורה, לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומחסן המשמשים את הבניין.
  2. שטח ברוטו: שטח הפנים של הדירה ובכללו חדרי מגורים, פרוזדורים, אולם כניסה, מרפסות מקורות, חדרי שירות ובנייני עזר, קירות פנימיים, מרפסות ושטחים מקורים, למעט קירות חיצוניים ושטחים משותפים (מקלט, חניה, חדר כניסה, חדר מדרגות ומבני עזר).
  3. שטח נטו: שטח הפנים של הדירה ובכללו חדרי שירות ומרפסות סגורות, למעט קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומוסך.

 

מבקר המדינה דן בנושא חישוב תשלום הארנונה בדוח מס' 51ב' לשנת 2000. לדעת המבקר, בשל שיטות המדידה השונות, קשה לתושבים להשוות בין חיובי הארנונה ביישוב שלהם לבין חיובי הארנונה ביישובים אחרים, ואין שקיפות בעניין זה כלפי תושבי הרשות.

 

עוד על צורת המדידה מתוך פרוטוקול של ועדת ביקורת המדינה 2001,

דברים מפי ח"כ ליצמן

"ישבתי בראש ועדת משנה לוועדת הכספים בנושא הרשויות. ניסיתי, כפי שנאמר כאן, לעשות משהו בנושא של מדידה אחידה. לדעתי, אף משרד ממשלתי ואף גורם שנוגע לנושא לא מעונין במדידה אחידה, ואסביר למה. יש כ-1,300 סוגי מדידה ואין שום קריטריון, למשל, מה נקרא אזור? למה זה אזור א'? למה זה אזור ב'? למה זה אזור ג'? אף אחד לא יודע. מישהו החליט אזור א' כי בא לו. אולי בגלל שלמי שגר שם יש חליפה לבנה. אני לא יודע, אין סיבה. ניסיתי להגיע לסיבה, מי החליט? לפי איזה קריטריונים נקבעו האזורים, אף אחד לא יודע ואף אחד לא יכול להגיד. שמישהו כאן יגיד לי, מה הקריטריון לאזורים א', ב', ג' ו-ד'?

לגבי מדידה אחידה. מה שבתל אביב הוא 90 ממ"ר, בחיפה זה יכול להיות 110 ממ"ר, בירושלים 60 ממ"ר, וכך הלאה. אתה לא יכול לצאת מזה. כאן יש מרפסת שיוצאת ככה, זה עוד 5 מטר. כאן חדר מדרגות, אפשר להשתגע רק מהסוגים שיש. ניסיתי מאוד להגיע לזה, ביקרתי במשרדי ממשלה, כולל משרד הפנים, כולל משרד האוצר, ביקשתי שיביאו לי הצעה קונקרטית על זה, עד היום לא קיבלתי שום דבר מכל האנשים שפניתי אליהם. "

בכתבה שפורסמה בYNET תוקף ראש המכון לשמאות והנדסה, חיים גלנצר

כל עירייה נוהגת שיטה משלה לחישוב הארנונה. למה? ככה. אין סיבה ממשית. "כל רשות מודדת את שטחי הדירות בשיטתה, וההבדלים יכולים להגיע לכדי הפרשים של 25% בגובה המס".

 

המועצה המקומית אלעד קיבלה על עצמה בעבר את החיוב בשיטת ברוטו/ברוטו.

דיני ההקפאה 1996 קבעו כי אין לשנות את צורת החיוב והקפיאו למעשה את שיטות החיוב שהיו נהוגות באותו יום או שהתקבלו לאחר מכן, כדי למנוע מהעיריות לשחק בתשלומי הארנונה לצרכים פוליטיים.

על פי דיני ההקפאה, המועצה הנבחרת של הרשות המקומית רשאית לחוקק תעריף שונה מהתעריף החוקי על פי הוראות השינוי הגורף, ובכלל זה שינוי בשיטת המדידה של שטח הנכס, שינוי בהגדרת השימוש או שינוי בגבולות של אזור. שינוי כזה טעון אישור של שר הפנים ושר האוצר. (זרקתי כפפה כלפי חברי המועצה)

 

צורת המדידה

סעיף 287 לפקודת העיריות [נוסח חדש], השגת ידיעות, קובע:

לעניין ארנונה רשאי מי שהוסמך לכך על-ידי ראש העירייה –

(א)   לערוך, בעצמו או על-ידי שליחיו, כל מפקד וחקירה שימצא לנכון;

(ב)    לדרוש מכל בעל או מחזיק למסור לו או לשליחיו כל ידיעה שבידו ולהראות לו או לשליחיו כל מסמך שברשותו, הדרוש לו בקשר לתפקידיו;

(ג)     להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על-ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות;

(ד)    להשתמש בכל הידיעות שהושגו כאמור ובכל ידיעה וחומר אחרים.

 

סעיף 288(ב) לפקודת העיריות קובע עונשין למי ש"עיכב או מנע את מי שהוסמך על-ידי ראש העירייה, או כל שליח משליחיו המורשים, מהיכנס לנכס כדי להשיג שם ידיעות הדרושות להם לצורך תפקידיהם או כדי לערוך שם בדיקות ומדידות לפי סעיף 287".

 

על-פי החוק, אפשר לערער על סכום הארנונה בתוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום. מינהל הארנונה חייב להשיב על הערעור בתוך 60 יום ממועד קבלתו. אם אינו משיב – הערעור נחשב לערעור שהתקבל. כמו כן, אפשר לערער על החלטת מינהל הארנונה לוועדת ערר בתוך 30 יום ממועד קבלת תשובתו על הערעור. נוסף על כך העותר ומינהל הארנונה רשאים לערער על החלטת ועדת הערר לפני בית-המשפט לעניינים מינהליים בתוך 30 יום ממועד מסירת ההחלטה למערער.

 

את מדידת שטח הדירה לצורכי ארנונה עושים עובדי העירייה או חברת מדידה (חברת סקר) שהעירייה שוכרת. על-פי רוב, הרשויות המקומיות משתמשות בשירותי חברות המדידה כאשר הן עושות "סקר נכסים" – סקר מדידות ושימושים לצורכי ארנונה, שמשמעותו מדידה מחדש של כל שטחי הנכסים ברשות המקומית (הרשות מחולקת לאזורים/מנות, ובכל מדידה נמדד מחדש אזור אחר).

יש שתי דרכים לחישוב התשלום של הרשויות המקומיות לחברות המדידה:

* תשלום של אחוז מסוים מתוספת החיוב השנתי הנובעת מהמדידה. תוספת החיוב נובעת מתוספת שטח לחיוב או משינוי סיווג הנכס.

* תשלום המתבסס על גודל השטח הנמדד, על-סמך מחיר קבוע למ"ר מדוד.

 

באלעד, כאמור התקשרה המועצה עם חברת "אורהייטק" על סמך אחוזים מהתוספת שנמצאה בפועל. הסכם בין המועצה לחברה נחתם ואושר כחוק במליאת המועצה ברוב מוחלט של החברים.

 

חוקיות צורת ההתקשרות בין המועצה לחברת המדידות

מרכז השלטון המקומי – לדברי מר רון חן, סמנכ"ל היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי, סקרי המדידות דרושים לנוכח השינויים הנעשים מפעם לפעם בשטחי הבתים (הרחבה, תוספות בנייה, שינוי יעד ועוד) ובסיווגם. סקרי המדידות נעשים באמצעות חברות שנבחרו במכרז. פעמים רבות המכרז נעשה על-ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, והדבר מבטיח את מקצועיות החברה הנבחרת.

לדבריו, אין כל פסול בכך שחברת המדידה החיצונית מקבלת תשלום מהרשות המקומית על-סמך גודל השטח הנמדד, על-סמך הגדלתו או על-סמך שינוי סיווגו (כמו עו"ד שמקבל אחוזים מסכום הזכייה). לטענתו, משרד הפנים מודע לנוהג ותומך בו, ולתושב שמורה הזכות לערער אם הוא סבור שנפגע ממדידה זו.

 

משרד הפנים

לדברי מר רן אייזנברג מהאגף למנהל מוניציפלי במשרד הפנים, בעקבות הביקורת של מבקר המדינה הקימו משרד הפנים, משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי ועדה משותפת לקביעת שיטת מדידה אחידה בכל הארץ. במסגרת פעילות הוועדה הוכנה שיטת מדידה חדשה, וכיום הם עומדים בפני יציאה למכרז לצורך בחינתה ובחינת ההשלכות האפשריות של מעבר לשיטה זו בכמה רשויות. לדבריו, ייתכן כי בד בבד עם פתרון נושא שיטת המדידה, יבוא על פתרונו אף עניין ההתקשרות בין רשות מקומית לחברה חיצונית והתשלום לה בהתבסס על שטח מ"ר מדוד או על הגדלתו.

לדברי עו"ד לאה ענתבי, סגן היועץ המשפטי במשרד הפנים, במשרד הפנים סבורים כי אין בעיה בהתקשרות בין רשויות מקומיות לחברות מדידה חיצוניות ובתשלום להם בהתבסס על גודל השטח הנמדד, על הגדלתו או על שינוי סיווגו. בכל רשות נהוגה שיטת מדידה שלפיה המודדים אמורים למדוד, ואם הם אינם עושים מלאכתם נאמנה אפשר להעמידם לדין פלילי. נוסף על כך, יש לתת את הדעת על כך שהמדידות נבדלות זו מזו בגודלן ובמורכבותן (חניות, מדרגות וכו'), וראוי שגורמים אלו יובאו בחשבון בתשלום.

 

מבקר המדינה בדו"ח ביקורת על השלטון המקומי קבע נחרצות ששיטה זו של התקשרות (תשלום כאחוז מהגדלה) יש בה טעם לפגם ופתח לטענות כלפי הרשות והחברה המודדת ולכן המליץ למשרד הפנים לשנות את השיטה ולהורות לעיריות לשלם לחברות לפי המ"ר הנמדד.

 

לצערנו עד היום הערה זו של המבקר נשארה בגדר המלצה בלבד וצורת התשלום הנוכחית חוקית לחלוטין.

 

איך חויב עד היום הדייר?

 

השיטה הנוהגת כיום היא שהקבלן ניגש למחלקת הגביה ונותן פרטים על רוכשי הדירות כולל מספר המטרים לחיוב הן של הדירה והן של הרכוש המשותף.

דיווחים אילו התגלו בכל הארץ כלא מדוייקים וכלא אמינים, בגלל שאין לקבלן חובת הגשת תוכנית מדידות שנעשו בפועל, אין לו שום אינטרס לבצע מדידות שיעלו לו כסף וכן יכולים לסבך אותו במידה וחרג ממספר המטרים שאושרו לו לבניה ולכן קבלנים נוהגים להגיש את תוכנית הדירות כפי שאושרה בועדת תיכנון ובניה בלי לבצע שום מדידה נוספת בשטח.

 

האם החברה המודדת אמינה?

 

המודדים מטעם החברה הם מודדים מקצועיים המשתמשים בציוד אלקטרוני מקצועי ופועלים בכפיפות לפקודת המדידות, מיותר לציין שהגדלה פיקטיבית של בניין במודע היא עברה פלילית לפי חוק העונשים.

בכל מקרה הדייר מקבל תשריט מדויק של דירתו וניתן להשוות בין התשריט למצב בפועל הן לבד והן ע"י שכירת מומחה מטעמו.

 

טיעונים מוסריים לעצם המדידות

 

אין סיבה שאדם ישלם פחות מחברו, נטל הארנונה מוטל על כולנו והוא צריך להיות מחולק בצורה שיוויונית בין כל התושבים. כיום הדיווח במחלקת הגבייה הוא לא נכון, לחלק מהבתים לא דווח בכלל רכוש משותף, דיירים משלמים במסגרת רכוש משותף על מחסנים פרטיים וכד'.

אין סיבה שהבלגן ימשיך לחגוג. סקר המדידות הנוכחי יאפשר לחייב את התושבים בצורה שווה ואמיתית.

 

מקורות:

1.      מדידות לצורך תשלום הארנונה- יפעת שי

מחלקת מחקר ומידע – כנסת ישראל 2003

http://www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m00640.rtf

 

  1. אתר מבקר המדינה

http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp

 

3.       בדיקת שומת הארנונה בשנת 2007- ד"ר הנריק  רוסטוביץ , עו"ד , 2007

http://arnona.co.il/index.asp?Article=784

4.       פרוטוקול ועדת ביקורת המדינה – ישיבה 125 , 2001

http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/bikoret/2001-05-21.html

5.       "באלגן" ושמו ארנונה – קרן הראל 2004

http://www.kiedf.org/pdf/arnona.pdf

  1. כל מה שרציתם לדעת על חישוב הארנונה – YNET 2005

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3041044,00.html

 

 

דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 03:04 לינק ישיר 


הכה את המומחה

ולמי שעדיין לא קלט מיהו 'המומחה' של קוראים אלעד... מסתבר שהוא לא פחות מ...כן כן, ניחשתם נכון.

ועוד סקופ קטן, גם תמונת מסך המחשב מקוראים אלעד נפתחה לפתע בזמן הצילום בנתוני התושב של... נתן שי וקדם.

_________________

  תוקן על ידי המרא_דאתרא ב- 22/04/2007 3:02:46

 
אנחנו נבחרנו לכל החיים !
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 06:27 לינק ישיר 

עם כל הכבוד לצוות "קוראים אלעד", יש כמה נקודות בדבריך שמצדיקות דיון רחב יותר:

1. למה צריך את המדידות?
תשובתך: "מכיוון שמליאת המועצה אישרה לפני כשנה את עצם המדידות, עיסוק בשאלה זו מאוחר מדי וחסר תועלת".
זו סתם התחמקות מהתשובה לשאלה. ראשית, לפני שנה סיפרו לנו שמליאת המועצה אישרה רק "פיילוט" ולאחר שהוא יסתיים יחליטו אם להמשיך. האם לא זה מה שקורה כעת? האם לפני שנה כן הסבירו לנו למה צריך את המדידות? ונניח שלפני שנה מישהו חשב שצריך - האם לא ניתן להחליט כעת שהן מיותרות?
אנחנו אוחזים עכשיו אחרי מדידה של 10% מהעיר והולכים כעת להמשיך עם כל יתר העיר, זה בהחלט זמן טוב עבור ראש וחברי המועצה, לעצור לרגע ולחשוב: האם מחליטים להמשיך? למה? מהי התועלת בזה ולמי? אלו שאלות שמן הראוי לתת עליהן את הדעת וגם להסביר את התשובות עליהן לתושבים. וכמובן, תמיד אפשר להגיע למסקנה שזה היה צעד מיותר ולהפסיק את התהליך או לדחות אותו בכמה שנים.
אם המדידות מיותרות, עכשיו זה הזמן להפסיק אותן. 

ומה היא התשובה האמיתית - למה באמת צריך את המדידות?
הנה ציטוט מהחומר שהבאת: "לדברי מר רון חן, סמנכ"ל היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי, סקרי המדידות דרושים לנוכח השינויים הנעשים מפעם לפעם בשטחי הבתים (הרחבה, תוספות בנייה, שינוי יעד ועוד) ובסיווגם." - אבל הטיעון הזה לא נכון באלעד! כאן אין כמעט בניה שאינה ידועה למועצה, ובודאי שחשיפת עוד מאה מ"ר שאינם ידועים אינה מצדיקה את העלות העצומה של מדידת כל העיר.
התשובה האמיתית והפשוטה היא שהמועצה מבקשת לאכוף את צורת המדידה של "ברוטו-ברוטו", ובכך להעלות למעשה את עלות הארנונה לתושבים בלי להעלות את התעריף (או ליתר דיוק, בנוסף על כל ההעלאות בתעריף).
וכאן נשאלת השאלה - האם זה מוצדק?! האם בעיר כל כך עניה, הדבר היחיד שחשוב למועצה הוא לחטט עוד קצת בכיסו של התושב עד שתוודא שלא נותר בו כלום?!

2. האם צורת התשלום (אחוזים מהגדלת הכנסות המועצה) היא חוקית?
השאלה הזו מנוסחת לא טוב, מכיון שהמועצה צריכה לא רק לפעול כחוק אלא גם לפעול בהגינות וגם לחשוב על טובת התושבים.
על כל פנים, כפי שהזכרת, מבקר המדינה קבע שיש בשיטה הזו "טעם לפגם", והמועצה יודעת זאת, ובכל זאת היא מעדיפה את השיטה ה"פגומה" על פני השיטה הישרה (תשלום לפי מ"ר על כל השטח הנמדד), משום שכך יהיה לחברה המודדת תמריץ גדול יותר "להגדיל" את הדירות.
במילים אחרות: זה "כשר" אבל מסריח. (וחשיבה על טובת התושבים? מאן דכר שמיה...!)

3. האם המדידה מדוייקת?
תשובתך: "(א) המודדים הם מודדים מקצועיים... (ב) הגדלה פיקטיבית היא עברה פלילית לפי חוק העונשין".
אז קודם כל, במסמך של מחלקת מחקר ומידע של הכנסת שהבאת, מצוטט סגן מנהל אגף השומה בעיריית ירושלים שמעריך שב-5% עד 10% מההשגות שנבדקו התברר שהמדידה אכן היתה שגויה, מה שאומר שאחרי כל המקצועיות של המודדים, קורות לא מעט טעויות. (ומאחר והמודדים מקבלים תשלום גדול יותר ככל שהמדידה שלהם יוצאת גדולה יותר, ניתן להניח שהם טועים תמיד בכיוון אחד - כלפי מעלה.)
הטיעון השני של "עבירה פלילית" (אמאל'ה!) הוא נאיבי מכדי להתווכח איתו. לפי אותו רציונל, אין צורך לנעול את האופניים שמושארות בכניסה לבנין - הלא זו עברה פלילית לקחת אותן בלי רשות!
והשורה התחתונה: אם המועצה היתה משלמת לחברת המדידות לפי כל מ"ר שנמדד, אולי ניתן היה להאמין למדידה, אבל מאחר והחברה מקבלת תשלום רק על הגדלה של שטחים - מי שמאמין להם הוא פתי, טיפש ופראייר גם יחד.

4. הוספת שטחים שלא חוייבו בעבר:
אצטט קודם כל את דבריך: "מכיוון שזה הנושא היחיד שנשאר לבדוק אותו, בדק צוות "קוראים אלעד" את סעיפי המשנה ואכן כצפוי ראש המועצה שמראש הודיע שהוא לא מתכוון להתחיל לחייב שטחים שלא חוייבו עד היום ביטל מידיית חיוב בסעיפים אלו. החסכון המוערך לתושבים בעצם בדיקה זו 800,000-1,200,000 ש"ח לשנה."

פוווו.... כמה דמגוגיה...
קודם כל, הניסוח המתפתל הזה, שמנסה לחלק את הקרדיט ל"בשורה" בין "קוראים אלעד" (שבדק) ובין ראש המועצה (שכצפוי... וכפי שהודיע מראש... ביטל את החיוב) - לא מריח טוב לכשעצמו...
ולגופו של ענין -
א. לראש המועצה אין סמכות לבטל סעיפים לפי רצונו. ציטטת בעצמך את ד"ר רוסטוביץ, שמזכיר את דיני ההקפאה מ-1996, לפיהם כל שינוי בצורת החישוב דורש חקיקה ע"י המועצה ואישור של שר הפנים. לפי דבריו, ומאחר והמועצה קבעה בצו המיסים מפורשות ש"כל שטח מקורה" יחוייב במס - המשמעות הפשוטה היא שכל שטח מקורה יחוייב במס, גם אם ראש המועצה מבטיח לנו אחרת. אני מהמר שלא ייקח הרבה עד זמן עד שנתבשר ש"משרד הפנים חייב את המועצה" לעדכן את החישובים ולכלול גם את הכניסות המקורות...
ב. ראש המועצה "לא התכוון לחייב שטחים שלא חוייבו עד היום"? אל תגיד לי שאתה מאמין לשקר הזה. (כי אם כן, בשביל מה למען השם עושים את כל המדידות האלו?)
ג. מעל גבי העיתון זכינו לבשורה נוספת ששכחת להזכיר: "ראש המועצה פנה למשרד הפנים בבקשה למתן פטור של 66% משטחי החנויות והמחסנים". כמה עוד אפשר לעבוד על אנשים?! כולנו זוכרים עדיין את ה"פנייה" הקודמת של ראש המועצה, להשוואת התעריף של עסקים בבתי מגורים לתעריף של עסקים אחרים (פניה שלפחות היו לה סיכויים, אם ראש המועצה היה מנסה לקדם אותה, בניגוד לבלוף החדש) - זה היה לפני שנתיים, ועד היום לא יצא מזה כלום.
ד. "החסכון המוערך לתושבים..." - מכיר את הסיפור על הרבי שהורה לחסיד להכניס את העז הביתה? זה "חיסכון" זה? גם אם ה"בשורות" של ראש המועצה היו נכונות (והן לא!), אפשר היה לכל היותר להכריז שהמועצה מצמצמת את הגזירות בכך וכך שקלים. אבל "חיסכון"? יפה שלא הגדרת את זה כ"רווח".
ה. ולסיום, הכותרת שניתנה ב"קוראים אלעד" לכל חגיגת הגזילה והשקר הזו היא "בשורה מלשכת ראש המועצה". באמת... ברוך שהחיינו וקיימנו... מצידי, שיתבשרו כל שונאי ישראל בשורות שכאלו.

 תוקן על ידי חצי_טון ב- 22/04/2007 6:49:33
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2007 06:56 לינק ישיר 

חצי טון  

כל מילה נוספת גורעת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 08:43 לינק ישיר 

ביום שישי היו כאן התקפות על עיתון "קוראים אלעד" שמשום מה לקח על עצמו להגן על המועצה בדבר המדידות שהנגזרת של מדידות אלו היא עליה דרסטית בתעריפי הארנונה.

תרשו לי לנחש שבעקבות מיתקפה זו גייס "קוראים אלעד" את הרכש שלו קרי שי נתן ושפך לכאן את כל התחקיר, אלא שאז בא "חצי טון" והוכיח שלא הכל "שחור לבן", כעת רק נותר לקיים סולם גדול ל"קוראים אלעד" לרדת מהעץ/מהמחאה במועצה, ראוי לציין כי מהסיפא קשה לרדת...

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 08:43 לינק ישיר 

ביום שישי היו כאן התקפות על עיתון "קוראים אלעד" שמשום מה לקח על עצמו להגן על המועצה בדבר המדידות שהנגזרת של מדידות אלו היא עליה דרסטית בתעריפי הארנונה.

תרשו לי לנחש שבעקבות מיתקפה זו גייס "קוראים אלעד" את הרכש שלו קרי שי נתן ושפך לכאן את כל התחקיר, אלא שאז בא "חצי טון" והוכיח שלא הכל "שחור לבן", כעת רק נותר לקיים סולם גדול ל"קוראים אלעד" לרדת מהעץ/מהמחאה במועצה, ראוי לציין כי מהסיפא קשה לרדת...

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 08:46 לינק ישיר 

תודה חצי, בדיוק לאשכול כזה התפללתי.

לפני שבועיים שהחלטנו אלון ואנוכי הקטן לבדוק את הנושא לעומק, החלה בדיקה יסודית אך הזמן שעמד לרשותינו היה קצר ואנו רק שניים. ולכן כאשר הסתיים ה"פיילוט" מבחינתנו, הוחלט לפתוח את הדיון לציבורי ולשטוח טיעונים וחומר שנאסף כדי לקבל עוד רעיונות ודעות. 
ואיפה יש מקום טוב עם חבר'ה איכותיים, אם לא זולת פורום זה...

הערה: חלק מהתשובות שאני מביא הם בעצם תשובות שהתקבלו מגורמים במועצה ולא דעותיי האישיות כדי שיהיה אפשר להמשיך ולהגיע לחקר האמת. 
אז נמשיך...

1. למה צריך את המדידות?
לפני כשנה הסתיים הפיילוט והובא לאישור המליאה חוזה ההתקשרות עם החברה למדידת כל העיר. באותו שבוע התריע "קוראים אלעד" על אופן ההתקשרות עם החברה ואף הביא את דבריו המדוייקים של מבקר המדינה. לצערי אף לא אחד מחברי המועצה לא למד את החומר ולא התריע באותה ישיבה וההחלטה עברה לה ברוב מוחץ (אני חושב שמישהו נמנע, אני לא זוכר מי).
בסיום הישיבה נכנסתי לחדרו של ראש המועצה וביקשתי, תשקול שוב את אופן התשלום, זה לא טוב מבחינה ציבורית. והתשובה הייתה "בדקנו את הנושא שוב ושוב ועם כל הצער בדבר אין לנו אפשרות אחרת, אין למועצה כסף לשלם פר מטר".
המדידות כבר לפני סיום וכל כמה שבועות יקבלו קבוצה של תושבים את התוצאות.
מה שהתבצע בשבועות האחרונים, זה פיילוט בשליחת הודעות וקבלת עירעורים ולא פיילוט במדידות.
(הערה שלא קשורה: כיום במבט לאחור ההחלטה הייתה נכונה כי התשלום לחברה פר מטר היה הרבה יותר גבוה ממה שמשולם היום. מבחינה ציבורית? קשה למדוד עלות כספית של צד זה).

הכתבה המוזכרת תעלה בהמשך היום.

ב. המדידות העלו עיוותים קשים:
    1. בניה לא מדווחת בהמונים - אין כיום קשר בין מחלקת הנדסה למחלקת גביה, גם עם בנית   
         עם כל האישורים, אם לא תגיע ותתדווח אף אחד לא יחייב אותך.
    2. המון קבלנים לא דיווחו על רכוש משותף. דייר ברח' שמאי אמר לי "בסך הכל אני אומר תודה 
        על אותם 7 שנים שלא שילמתי 17 מטר רכוש משותף".
    3. ברכוש הפרטי אכן כמעט לא היו עיוותים במדידות זולת אחוזים זניחים.

נכון, ברגע שהמועצה החליטה על צורת חיוב ברוטו/ברוטו זכותה וחובתה לאכוף את אותה צורת מדידה באופן שיוויוני בכל העיר.

2. דיוק במדידות

הזכרתי שהבדיקה שנערכה בעניין לא הייתה מקצועית, אני חוזר שוב מבדיקה לא מקצועית נראה שהמדידות מדוייקות, מספר חברות בודקות מדגמית את תוצאות הבדיקות. אני בטוח שגם אלון וגם יניב ישמחו לקבל לידיהם חוות דעת מיקצועית שבוצעו חריגות במדידה, כרגע חוץ מטענה דמגוגית של "בטח, יש להם אינטרס לטעות". אין לנו שום דבר ביד.

3. הוספת שטחים שלא חוייבו בעבר

חניות ומחסנים - תמיד חוייבו שטחים אלו (אני משלם כבר 6 שנים עבור מחסן). לפני כשנתיים שלחה המועצה בקשה להקל בעניין ונדחתה, כנראה בגלל תוכנית ההבראה.
עכשיו התחייב ראש המועצה להגיש מיידית בקשה זו שנית ותפקידנו להפעיל לחץ ולהזכיר לו שוב ושוב, כנ"ל לגבי עסקים בדירות. לפי המידע שבידי בקרוב תהיה בשורה גם שם.

שאר השטחים - מחסני כתר, כניסות מקורות וכד'
אפשר לא לאהוב את זה אבל אי אפשר לקחת את ההישג מ"קוראים אלעד". מדובר בסכום לא מבוטל של כסף שראש המועצה "וויתר" עליו כמעט מיד בטענה "אין לי שום כוונה לקחת כסף על שטחים שלא חוייבו בעבר". אפשר להסתכל על זה בציניות ואפשר גם לפעמים להגיד תודה...

הזכרת מרפסת - בדברי קודם הזכרתי את דבריו של חבר הכנסת ליצמן שישנם יותר מ-1300 סוגים שונים של מדידות. במרפסות ישנם כ-15 אופציות ואיש הישר בעיניו יעשה (הכל חוקי למהדרין). המועצה המקומית אלעד אימצה את הגישה המקילה ביותר למרפסות (4 קירות וגג בנוי- שזה בעצם חדר לכל דבר) ושוב יש לזקוף עניין זה לזכותה.

בקשר לדיני ההקפאה - בגלל שהמועצה בוחנת שטחי חיוב חדשים, יש לה את הזכות לבחור בשיטת החיוב (בתוך קטגוריית ברוטו/ברוטו) ןלכן היה יותר מחשוב ודחוף לקבל את ההחלטה לא לחייב, כי אחר כך אי אפשר לסגת והסיפור בכיה לדורות. ולכן טוב עשתה המועצה שבחרה בצדדים המקלים בעניין חיובים חדשים.

רמזתי בדברי: אפשר לשנות את שיטת החישוב (ברוטו/ברוטו) אם כי הסיכוי קטן, אני מקווה שחברי המועצה ירימו את הכפפה וינסו להלחם. לפחות את זה הם חייבים לנו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 08:49 לינק ישיר 

הינג,

אלון לא יודע על האשכול, אני צפוי לקבל במשך הבוקר טלפון בסגנון "תגיד לי השתגעת.."

האשכול על דעתי, כי אני באמת מחפש להגיע בנושא לתוצאה הכי אמיתית ונכונה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 08:52 לינק ישיר 

אלעדי ותיק, מבלי להתייחס לתוכן דבריך,
אתה מגעיל אותי!

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2007 09:20 לינק ישיר 

תודה, ברקוביץ
הייתי מעדיף התייחסות עינינית, הנושא עדין וקשה ואם לא נדבר עליו איך נדע את האמת.
הזכרתי כבר קודם אני נותן את תשובות המועצה כדי לפתח דיון ולא את דעתי האישית (שבחלק מהמיקרים חופפת ובחלק לא).

יום טוב גם לךדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 09:41 לינק ישיר 

אין לי חצי מושג ירוק בכל הנושא של המדידות ואני לא ידוע כחסיד גדול של קוראים אלעד.

אבל נראה לי שאם אסכם שקוראים אלעד ניסה כשירות לציבור למזער נזקים (והציג זאת כהישג עיתונאי. לגיטימי בעיני), אבל עדיין נשארו הרבה חורים שחורים, וחצאי שקרים (של ראש המועצה, כרגיל), אקלע לאמת.

אולי לקראת השבוע הבא זו הזדמנות ש'חדשות אלעד' יספר לנו (כמו שנרמז שם השבוע) על הצד השני של "המטבע". אני חושב שחצי טון נתן לכם יותר מכיוון.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 09:42 לינק ישיר 


חצי טון ללקק את האצבעות -

ותיק, שאלה והערה.

שאלה: מניין לך הנתון שרק 4 קירות + גג מחויבות בארנונה? בעלי הפרגולות לא משלמים?

הערה: רוב חברי המועצה מקבלים את החומר בסמוך מאוד להצבעה ורובם ככולם לא יודעים מספיק על מה הם מצביעים. אולי זה בגלל העדר אופוזיציה, אולי בגלל ש"צביקה נחמד".

את ההערה כתבתי לאחר מספר שיחות עם חברי מועצה ולא מתוך הנחה ש"ככה זה".


תוקן על ידי אאללעעדד ב- 22/04/2007 9:50:18
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 09:45 לינק ישיר 

אלעדי, האמת היא שגם אם זה כשר, זה מסריח, מאד מסריח, וכל מי שמנסה לסנגר על מהלך כזה של המועצה - שלפי כל אמת מידה אוביקטיבית - הארנונה כבר עכשיו לא זולה והמועצה לא ממש יעילה, אז שוב, מי שמנסה לסנגר על מהלך כזה, הסירחון דובק גם בו.
ויום טוב גם לך.

דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2007 11:37 לינק ישיר הבעיה כאן היא בשורש.

כשהמודד מקבל תשלום רק על תוספת שהוא ימצא - הוא אינו יכול להיחשב כאובייקטיבי.

השיטה פסולה.

שופטים פוסלים עצמם מלפסוק בתיקים מסויימים שנגיעתם בהם רחוקה בהרבה מזו שכאן.

הגורם שאמור להיות מודד מקצועי 'נטול פניות'... מתגלה לפתע כמי שמאחורי גבינו - התושבים, מקבל תשלום מהצד השני ב'אם הוא יצליח למצוא לנו תוספת'...

אז מה? אומרים לנו, תוכיחו שהוא זייף בבדיקה... התשובה לכך פשוטה:

א. אין צורך להוכיח שהוא שיקר, מספיק בשבילי שהוא מקבל כסף רק אם יש לי תוספת.

ב. את השקרים לא נמצא אנחנו הקטנים, השקרים מתחבאים ב'פינות המקצועיות', ע"ע פיר מעלית שנמדד בכל קומה מחדש... ע"ע מחסן כתר שהפך לפתע להיות שטח בנוי החייב בארנונה... ועוד ועוד עיזים שבוודאי קיימים ורק טרם עלינו עליהם.

השיטה היא שיוצרת את הדיר, העיזים הם תוצאה של השיטה.

החברות האלו שפועלות ע"פ התוספת שהשיגו, פיתחו שיטות להגדלה פיטיבית על חשבון התושבים.

ובזה צריכים להילחם.

_________________

 
אנחנו נבחרנו לכל החיים !
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-22/4/2007 12:44 לינק ישיר 

רק כדי לחדד את האבסורד - עוד שאלה אחת בנאלית:
בואו נניח, באופן היפותטי, ש-10 אנשים יפנו לחברה חיצונית שתבדוק את שטח הדירות שלהם, ויתברר שההגדלה היתה שגויה, בכולה או בחלקה. האם המועצה תודיע במקרה כזה שהיא אינה סומכת יותר על המדידות של "אורהייטק" והיא חוזרת לנתונים הקודמים, או שרק אותם 10 אנשים יזוכו וכל יתר הפרייארים ימשיכו לשלם על ההגדלה למרות שהיא התבררה כשקרית?

לי אישית אין ספק מה יקרה... המועצה תמשיך לחייב לפי נתוני "אורהייטק" ותכריז שמי שרוצה יכול לפנות למדידה עצמאית ואז הוא יזוכה. כי למועצה לא חשוב הצדק ולא השויון, אלא רק להגדיל את ההכנסות (מכיון שהאנשים שיושבים שם לא יודעים להתאים את צד ההוצאות להכנסות - אין להם ברירה אלא להתאים בכוח את צד ההכנסות להוצאות, על חשבון התושבים האומללים). הכלבים ינבחו והשיירה תעבור.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2007 13:21 לינק ישיר 

אני לא מנסה לסנגר,
המרא הגדיר את זה בצורה הכי טובה.

כדי שיהיה כדאי לחברת המדידות למדוד ולקבל אחוז מההגדלה הכניסו לנו עיזים בדמות מרפסות, מחסני כתר וכניסות מקורות.
בתחקיר של קוראים אלעד נמצאו עיזים והוצאו אחר כבוד החוצה.
פרסתי לכם את כל הנתונים כדי שתעזרו למצוא את שאר העיזים שנוכל ביחד להובילם החוצה. (גם קוראים וגם חדשות ולכן פרסתי את החומר בפומבי, אין שום רצון ליצור כותרות ולקחת קרדיט, אלא טובת הציבור קודמת).

אאללעעדד, נושא המרפסות נסגר מול המועצה, ראה פרסומם האחרון בשבת.

חצי טון, ברגע שימצאו 10 הטעויות ברור שהמועצה תנסה לפטור רק אותם ולא את כל האחרים ואז תעמוד שוב למבחן האחדות הציבורית בדמות לחץ ציבורי הן של הפורום והן של שני העיתונים ובעבר כבר הצלחנו.

המרא, צודק ב- 100%. הראשון שיצליח לערער בבית המשפט את השיטה יזכה להוקרה ארצית ולא רק מקומית כי הבעיה היא של כולם.

חבל שחברי המועצה לא שמעו לאזהרות לפני שנה ונתנו אישור לשיטה שאין ספק שהיא בעייתית מכל בחינה. התירוץ של קבלת החומר יום לפני. לצערי לא מקובלת. יש לעמוד ולצעוק בקול "אני לא מצביע כי לא למדתי את החומר". ולא להצביע בעד ואחר כך לטעון "לא ידעתי על מה".

למשפטנים שביננו, יש תקדימים? מישהו ערער על השיטה? מה אמר בבית המשפט בנושא?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים אלעד > *** כל האמת על המדידות ***
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.