בית פורומים עצור כאן חושבים

פקודי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-2/3/2008 17:00 לינק ישיר 
פקודי

(אשכול זה נפתח בהתאם לנכתב כאן ובהודעה הפותחת שם)דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/3/2008 08:50 לינק ישיר 

נושאי פרשת פקודי

פקודי המשכן ל"ח כ"א-ל"ט א'
עשית הבגדים ל"ט ב'-ל"ט ל"ב
הבאת המשכן ל"ט ל"ג-ל"ט מ"ג
הקמת המשכן מ' א'-מ' ל"ח


סיכום פרשת פקודי לנושאיה

בפרשת פקודי מסכמת התורה את מלאכת המשכן. בפקודי המשכן נרשמו המופקדים על המלאכה וחשבונה במתכות ובבגדים ונאמר על עשית הבגדים, כלות המלאכה, הבאת המשכן אל משה והקמת המשכן על ידו. הפרשה והספר מסתיים בנאמר: 'ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן', דהיינו שנוצר כבר עם המוכן להשראת השכינה בתוכו, אך טרם נקרא משה בדבר השם בספר ויקרא לבוא אל האוהל ולהצטוות הדרך בה תשרה השכינה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/3/2008 19:35 לינק ישיר 

בסוף כל הפרשיות התורה יש סך מספר המילים שבפרשה, וניתן לזה מילים שעולים בגימטריא כסימן לסך הפסוקים.

בפרשתו פר' פיקודי היחידה שאין בה את הסך הפסוקים........ למה?????

חבדניקים- צריכים לדעת את התשובה!!!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/3/2008 20:06 לינק ישיר את התשובה שירוחם התכוון אני לא יודע, אבל תשובה חלקית אמיתית נמצאת כמדומני במאמרו של הרב מ' ברויאר על טעם העליון וטעם התחתון בספרו כתר אר"ץ וכו'.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/3/2008 15:56 לינק ישיר 

יעקב
למה שלא תאיר את עיננו במאמרו של הרב ברויאר, בתמצית מה הוא כותב על זה?

את התשובה לשאלתי ראיתי משמו של הרבי מלוביוויץ.
מנין הפסוקים בפרשת פיקודי הוא צ"ב. והיה כתוב -    -בלי כל- סימן.---- כמקובל.
הבוחער זעצער (להבדיל מהלינקזעזער שלנו שתמיד מוסיף) הבין, שכאן  בפרשה זה בלי כל סימן.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/3/2009 22:41 לינק ישיר 

תודה

_________________

בברכה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/3/2010 19:58 לינק ישיר 

אלה פקודי המשכן משכן העדות..

משכן העדות? עדות למה? ראיתי מפרשים המסבירים- העדות על  שם  הארון  שבו,שבו היו לוחות העדות, נראה לי ישוב די דחוק.

פקודי המשכן הם עדות לדורות, על ניהול סדרי משטר וממשל תקינים, שהאנושות הגיעה לתובנה שלה רק לפני כ30 שנה, וזאת רק ב מדינות המתוקנות שבהן.

ניהול שקוף, גילוי נאות ומדויק לעם על מה שעושים ועשו בכספו ממיסים ומתרומות, עד לרמת השרוך נעל, בדיוק בדיוק לאיפה הלך כל מחצית שקל של כל אחד, וזו היא העדות. לדורות.

_________________
תוקן על ידי ירוחםשמ ב- 13/03/2010 20:38:20

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/3/2010 20:50 לינק ישיר 

ירוחם: שבוע טוב

יפה הווארט שלך, עיין במשניות שקלים (נדמה לי) ותראה כמה באמת היקפידו בנושא,

עוד בשורה טובה לפמיניסטיות,

אבן עזרא שמות פרק לח

והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם, ונתנו מראותיהן נדבה, כי אין להם צורך עוד להתיפות. רק באות יום יום אל פתח האהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות. וזהו אשר צבאו פתח אהל מועד, כי היו רבות.

הנה לא חידשתם כלום היה כל הזמן נשים והרבה נשים שלמדו חכמה,
 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/3/2010 21:46 לינק ישיר 

מקס
שבוע טוב גם לך

רצוי גם לשם איזון של משמרות הצניעות שתצטט את רש"י על המראות הצובאות מהגמרא בסוטה. 

רש"י שמות פרק לח

(ח) במראת הצובאת - בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר (שיר השירים ח ה) תחת התפוח עוררתיך, וזהו שנאמר במראות הצובאות.

_________________
תוקן על ידי ירוחםשמ ב- 13/03/2010 21:50:00

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/3/2010 22:01 לינק ישיר 

ירוחםשמ כתב:
מקס
שבוע טוב גם לך

רצוי גם לשם איזון של משמרות הצניעות שתצטט את רש"י על המראות הצובאות מהגמרא בסוטה. 

 


אתה צודק:
אז כך במעמד הר סיני עמדו כל עם ישראל במעורב, וכן באמת באוהל מועד, וכן בבית המקדש,
ורק אחרי הרבה שנים תיקנו בבית המקדש וכו' (לא זכור לי כגרע הגמ' תעזור לנו ירוחם )
וכל התקנה היא להגן על נשים,   דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/3/2010 22:46 לינק ישיר 

מקס

העניין עם עזרת הנשים היא די לא ברורה , לפי הגמרא במקומות מסוימים זו לא היתה בדיוק עזרת נשים כמקובל היום, היו שם לשכות, הלווים היו עולים לשם במדרגות בשירי המעלות,  הענין ההפרדה הטוטלית וודאי לא היתה


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/3/2010 22:51 לינק ישיר 

לנשים קל לשמור על כללים. הקושי שלהם הוא בשמירה על רוגע ביחסים הבין אישיים.
כתבתי על כך בפורום שלי.
אך אני נהנה מהמשא ומתן ביניכם.
אם מעניין אתכם קראו מה כתבתי בעניין זה שם. אשמח לתגובותיכם.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/3/2011 20:21 לינק ישיר 

שבוע טוב לכולם:

אלה פקודי המשכן אמר ר' שמואל בר נחמן מצינו בתורה בנביאים ובכתובים שאדם צריך לצאת
ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום,
בתורה מניין ? והייתם נקיים מה' ומישראל  ובנביאים מניין ? 
אלהים ה' הוא יודע וישראל הוא ידע, ובכתובים מניין ? ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם, 
וממי אתה למד ? ממשה אע"פ שכתוב בו בכל ביתי נאמן הוא, בקש לצאת ידי הבריות שכיון שעמדה מלאכת המשכן
אמר להן אלה פקודי המשכן על אחת כמה וכמה פרנסי הצבור שהן צריכין לצאת ידי הצבור (מדרש מכת"י הגניזה)

אשר פקד על פי משה: מלמד שמשה החמיר על עצמו ועשה חשבון עם הצבור על יציאות המשכן (מדרש הגודל)

משהו למחב"תים
ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו, אמר ר' שמעון בן לקיש חביב משכן יותר ממעשה בראשית
שמעשה בראשית לא נבראו לא בעמל ולא ביגיעה ולא סייעה בו כל בריה אלא בדבר ה' שמים נעשו 
אבל משכן ?? משה וישראל נתעסקו בו בצלאל ותלמידיו אהליאב ותלמידיו נתעסקו בו, (מדרש הגודל)

בעד העובדים לפרנסתם ונגד ההשקפה:
וירא משה את כל המלאכה, גדולה היא המלאכה שלא שרתה שכינה בישראל אלא מתוך המלאכה
שנאמר וירא משה את כל המלאכה ויברך אותם משה וכבר היה הקב"ה יכול לעשות את המשכן ומפני מה צוה את ישראל לעשותו ? שהמלאכה חביבה, תדע שהוא כן שהרי נאמר בה מה שלא נאמר ביראה, ביראה כתיב אשרי איש ירא את ה'  ובמלאכה כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך (משנת רבי אליעזר)


תוקן על ידי maxmen ב- 05/03/2011 20:28:44

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/3/2011 00:53 לינק ישיר 

שאלה -לפני שאני הולך לישון


בפרשה על כל המשכן וכלו לא מופיע המשפט כאשר ציוה ה' את משה. אבל הוא כן מופיע בבגדים  למה?

אני מקווה כי לבוקר אור- ותהיה תשובהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/3/2011 19:10 לינק ישיר 

אין צרי בפורום?

ביצור של כלי המשכן לא היתה כל בעיה הלכתית,  אשר לא כן בבגדי הכהונה- שהיה בהם שעטנז- אזי התורה הקפידה לכתוב כאשר ציוה ה' את משה- שהפרומרס לא יתחילו לפסול את בגדי הכהונה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/3/2012 22:33 לינק ישיר 

שבוע טוב לכולם

(מהי עולם הבא על דעת חז"ל ?! המחר !! לעולם בעולם הזה !!!)


וכהנו לי: כל מקום שכתוב לי אינו זז לא בעולם הזה ולא לעולם הבא בכהנים כתיב וכהנו לי
(ויק"ר ב ב)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > פקודי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 ... 7 8 9 לדף הבא סך הכל 9 דפים.