בית פורומים ספרים וסופרים

מי היה הרב יודעלאוויץ מח"ס בית אב חמישאי ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-30/5/2008 00:32 לינק ישיר 
מי היה הרב יודעלאוויץ מח"ס בית אב חמישאי ?

 מה פירוש השם ?


ולאיזה אדמו"ר הוא התכוון כשכתב בתשובה את הדברים הבאים:

"בהיותי רב ואב"ד בעיר קאנסטאנטין ראיתי שהיו שולחים ציר
עכו"ם בשבת להגיד להצדיק אדמו"ר שלהם שיתפלל על חולה
ודעתם היה כי גם ע"י עצמם מותר לנסוע להרב, דאם מותר
לחלל שבת לנסוע אחרי רופא ערל כ"ש לנסוע לצדיק ובעיני
היה לפלא גדולה שלא ראיתי מימי
...

"... ומטעמא דספק נפשות להקל א"כ ה"נ דמותר לחלל שבת
לנסוע להצדיק מטעמא דפן ואולי יעורר רחמים על החולה
 ולכן הנחתי לבני עירי מנהגם ולא מחיתי בהם ובאמת
גם אם הייתי מוחה בזה לא היו שומעין לי והיו חושבים
אותי לפוגע בכבוד הצדיק והרבי שלהם ובכגון דא ודאי טובה השתיקה"


חן חן
דווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/5/2008 04:40 לינק ישיר 

מחבר הספר הלא הוא הגאון הגדול ר' אברהם אהרן יודלעביץ, מחבר ספרי בית אב ואב לחכמה ועוד הרבה ספרים.
בסוף ימיו גר בנוא יארק, והיה גאון עצום מאד.
אם תרצה, תעיין בספרו אב בחכמה, ותראה איך שלוחם בעוז ותעצומות, בפסקו על חליצה ע"י שליח, (ועי' בעמ' מ"ג ומ"ד, ותראה את הלשונות החריפים שכתב גם כנגד הגאון מרוגטשוב, ולא חת מאף אחד, להעמיד ההלכה על מתכונתה לפי דעתו).

מצו"ב צילום מהספר אנשי השם בארה"ב, בו מובא מתולדותיו.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/5/2008 04:42 לינק ישיר 

השם בית אב 'חמישאי', הכוונה, חלק חמישי. (קמא, תנינא, תליתאי, רביעאה, חמישאי וכו')

מי האדמו"ר ? צריך לדעת מי שמתמצא באותה תקופה, ובאותו אזור. מתאים לדוד אסף.

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/5/2008 13:13 לינק ישיר 

יש לשער שאנשי קאנסטאנטין נחלקו בנסיעותיהם בין האדמו"רים השונים לבית טשרנוביל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/5/2008 14:57 לינק ישיר 

תודה רבהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/6/2008 23:52 לינק ישיר 

המקור שהובא לעיל מעניין מאוד והוא מצטרף לדוגמאות רבות נוספות שהביא יצחק זאב כהנא במאמרו 'בעיות הלכתיות בעקבות החסידות' (בספרו מחקרים בספרות התשובות, ירושלים תשל"ג), שכמובן אפשר להוסיף עליהן עוד כהנה וכהנה.

קונסטנטין היא עיירה בוולין (שם נולד וחי המשכיל אברהם דוב גוטלובר), שאמנם היה לה קלסתר חסידי, אך קשה לדעת מי הוא האדמו"ר שנזכר בתשובה. באותה עת, דהיינו במחצית השנייה של המאה הי"ט, נסעו חסידי אזור זה בדרך כלל לצדיקים מבית נסכיז או טריסק (צ'רנוביל).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/6/2008 20:04 לינק ישיר 

בקונסטנטין-חדש היה קלויז של חסידי סקווירא.
האם היא זהה לקונסטנטין? דוד אסף?
לאיזו מהן מתכוין המחבר דנן?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/6/2008 23:53 לינק ישיר 

בדרך כלל עיירות המכונות 'חדש' (נובי) או' ישן' (סטארי)  סמוכות זו לזו, וה'נובי' מוקם משום שהעיירה הישנה  צרה מלהכיל את כל  יושביה. זה המקרה של צאנז למשל (ששמה הנכון הוא  נובי-סאנץ), וזה המקרה של קונסטנטין, וע"ז נאמר 'ישן מפני חדש תוציאו'.

אגב אורחא, בעניינו של חוכר נחושת מקונסטנטין נכתבו כמה וכמה מכתבי צדיקים, למן המגיד ממזריץ' ועד לנינו ר' ישראל מרוז'ין, שהגנו על זכויותיו וזכויות בני משפחתו מפני מנשלים. המכתבים נדפסו בספר זכרון טוב (נסכיז), ופרופ' שמרוק המנוח תלה עליהם את שלטי הגיבורים במאמרו על החסידות ועסקי החכירות.

בקונסטנטין גם גבה ר' ישראל מרוז'ין מס מעמדות כבר בשנת 1826 (ראה בספרי דרך המלכות, עמ' 406-405)דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/6/2008 14:29 לינק ישיר 

בשו"ת יד חנוך סימן ה דן בשאלה דומה שהייתה בימיו ששלחו בשבת לאדמו"ר רבי שלום רוקח מבעלזא להתפלל עבור חולה והיה שם בעיר הגאון רבי שלמה קלוגר והרעיש ע"ז. עיי"ש בתשובה שדן בהבט ההלכתי שבדבר [לא עיינתי במאמר שהביא דוד אסף ויתכן שקדמני במציאה זו]
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/6/2008 00:39 לינק ישיר 

הדברים מופיעים בשו"ת מהרש"ם. מה שלעני"ד פחות ידוע בעניין זה

היא עדות ר' ברוך הלוי עפשטיין "מקור ברוך" משמו של אדם בשם

ר' אפרים חמוי על המקובל ר' שלום שרעבי: 

 

"ופעם אחת אכל אחד סם המות  ב י ו ם  ה ש ב ת, וימהר רבי שלום  ל כ ת ו ב הסגולה הזאת ובלע אותה החולה ויחי מחוליו, אך אין ראוי לאדם אחר לחלל השבת באופן זה, דשאני אדם גדול, דוודאי אתמחי גברא ולית דכותי' מלעיל ... הנה המעשה שעשה המקובל השמ"ש (שלום מזרחי שרעבי) שזכרתי לכתוב  ב י ו ם  ה ש ב ת קמיעה לסגולה – תמוה מאד מצד חומר הדין, כי לא שמענו מעולם היתר חילול שבת או לעבור על המצווה באופן כזה... והנה בענין שלפנינו בא חכם ס פ ר ד י, רבי שלום מזרחי, ועשה דבר בזה (בכתיבת קמיע ביום השבת) בהיפך מוחלט מדעת הרמב"ם, וכמה נפלא הדבר!"

 

איני יודע מה טיבו של אותו ר' אפרים חמוי ואיני יודע אם דברים אלו

מקורם ב"חלק ההלכה" של בעל המקור ברוך או שמא ב"חלק האגדה" שלו.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/6/2008 07:12 לינק ישיר 

כוונתך לדברים שהבאתי  משו"ת יד חנוך?
התוכלל לגלות את ענינו איה מקומן?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/6/2008 00:43 לינק ישיר שו"ת מהרש"ם, חלק ג, סימן רכה
הסוגיה הזו נדונה באין ספור מקומות נוספים
ולמשל: ר' שלמה קלוגר, שו"ת ובחרת בחיים, סימן פזר' נסים חיים משה מזרחי,
שו"ת אדמת קודש א', חלק יו"ד, סימן ו ; החיד"א בספריו השונים: שו"ת טוב עין, סימן יח.
ברכי יוסף אורח חיים, סימן שא. חיים שאל ח"ב, סימן ל"ח, אות פ"א; הרב חיים בנימן פונרימולי,
פתח הדביר ח"ב, אורח חיים, ברכות, סימן ר"ך, עמ' פ"ה ; הרב שלמה יהודה בהמנוח ר' פסח צבי
מסיגעט מחוז מאראמראש, שו"ת תשורת ש"י,  ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, שו"ת אבני צדק,
חלק או"ח, יו"ד; הרב גדליה פעלדער, יסודי ישורון, עמ' פ'; ר' מנחם מנדל מלובביץ', שו"ת צמח צדק, 
או"ח, ל"ח ; ר' יצחק יהודה שמעלקיש, שו"ת בית יצחק, או"ח, סימן נ"ו; ר' דוד אורטינברג, תהלה לדוד, 
עמ' קי"ט; ר' אריה ליבש הלוי איש בורוויץ, שו"ת הרי בשמים,  ר' בצלאל שטרן, שו"ת בצל החכמה,
חלק א', סימן סז (ד"ה: אמנם) ; שו"ת יביע אומר, חלק ח - או"ח סימן לז ; הרב דוב בער אליעזרוב,
מורה בהלכה, סימן ל"ז;

ואגב, אני לא כזה גאון. עבדתי על הסוגיה הזו והדברים רשומים אצלי 
  דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/6/2008 00:52 לינק ישיר 

מישהו יכול לנסות לפתור את חידת ר' אפרים חמוי?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/6/2008 01:47 לינק ישיר 

היהודי. תודה רבה
ולהוסיף שו"ת בית דוד [לייטער] סי' פז
ואגב, אני לא כזה גאון. פשוט יש לי אוצרות השו"ת [הם מבאים שם למעלה מחמשים מקורות אבל מעיון חלקי נראה שרובם עוסקים בשאלה העקרונית של היתר חילול שבת מפני רפואה שלא ע"ד הטבע]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2009 11:35 לינק ישיר 

בפרקים לתולדות רבי יעקב משה שורקין* מסופר [עמ' תשכד הערה מח]  כי הגר"א התיר לחלל שבת עבור קבלת ברכה לחולה מסוכן. מהצדיק ר' ישעיה זוכאוויצער** שתפילתו וודאי מקובלת***
האם סיפור מחודש זה ידוע ממקורות נוספים?

______________
* בתוך הספר שיעורי ר' יעקב משה שורקין עמ"ס ב"ק ליקווד תשס"ט
** ידוע כצדיק נשגב. באקראי מצאתי כי לאחרונה כתבו אודותיו בפורום בחצרות חסידים. ואיני יודע מה כתבו שם.
*** כותב הסיפור שם מזכיר לראיה את דברי התוס' בב"מ [קיד ב ד"ה אמר ליה] שאליהו נטמא לבן האלמנה משום פיקו"נ שוודאי שתפילתו תתקבל. ויל"ע בזה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2009 13:44 לינק ישיר 

כתב הרב חיד"א בברכי יוסף אורח חיים סימן שא  אות קטן ו': אין יוצאין בקמיע שאינו מומחה ואם הוא מומחה יוצאין וכו'. מעשה באיש אחד שמצא סגולה אחת בספר כ"י מאדם גדול מהראשונים למי ששתה סם המות לכתוב לו, ותכף מקיא האדם וחוזר לבריאותו. ואירע כמה פעמים שאיזה נער או מר נפש בכעסו שתה סם המות וזה האיש כתב קמיעא זו ועשה והצליח, שהקיאו אותו הבריאו. ויהי היום ליל ש"ק אירע שנערה ישראלית שתתה סם המות והתחילו לה דבקי מיתה ובאו אצל האיש הלז בליל שבת וקם וכתב הקמיעא לנערה ותכף הקיאה ועמדה על בוריה. וביום השבת נודע בעיר כל אשר נעשה ולעזה עליו {ה}מדינה שחילל שבת בשאט נפש וכתב ונתן בידה. והוא השיב דפקוח נפש דוחה שבת. והיו מגמגין בדבר. 

 

ובהערות לברכ"י הנדמ"ח העירו:

 

ב. רבים שיערו מי הוא איש זה. ועתה שנדפס מכ"י [ירושלים התשנ"ט] ספר שרשי השמות להרמ"ז בתוספת הגהות מר"א אלנקר ז"ל נודע כי אינו אלא רבינו הרש"ש זלה"ה, כמ"ש שם אות פ' סי' מ' עמ' תע"ב ששמע כן מרבינו עצמו. וז"ל: "סגולה למי שאכל סם המות וכו' מהרש"ש זלה"ה. ומפי השמועה למדתי שבזמן הרב החסיד הנ"ל אדם אכל סם המות ביום שבת וכתב לו סגולה זו ויחי. ולענין דינא נלענ"ד שאין לחלל שבת באופן זה ואין למדין מאדם גדול כזה דודאי אתמחי וכו'. ובברכי יוסף להרב המופלא חיד"א נר"ו לימד זכות על הפועל וכו' ואת שמו לא הגיד מפני כבודו וכן אמר לי הרב נר"ו". וללא ספק הרב אברהם חמווי שכתב באביע חידות מע' מ' אות ד' שהוא הרש"ש ראה כן בספר שרשי השמות כ"י, כי הביאו כלשונו.

 

 -------------------------

לגבי הסיפור של שורקין, מכיון שאין לו מקור נוסף  (ובודאי שאם היה אמת היינו מוצאים על כך, ואם בגאליצייא רעש העולם בליטא על אחת כמה וכמה), הרי שיש כאן עוד סיפור שעובר רק דרך הצינור של הגרי"ד מבוסטון, וד"ל.
לגבי ר' ישעיה זכוויצער, הרבה אין יודעים עליו, היה צדיק פלאי ונסתר וכו.'בבית אהרן וישראל קובץ מ"ז אסף עליו כמה עובדות מכתבי ר"י שוב, ושם הביא מסורה סלונמאית כי ג' השיגו את דרך החסידים מבלי להצטרף אליהם והם: החסיד בעל יסוד ושורש העבודה, הגאון המקובל האלקי (זקני...) ר' משה איוויער, (שהפך אותו שם לחותן ר"א מקרלין בדמיונות מגוחכות) ור' ישעיה זה. וכמדומה שנתעלם ממנו ספר אמונת התחיה ששם בהערות שבשולי הספר יש כמה וכמה עובדות מעניינות על ר' ישעיה. עם עוד עובדות מקוריות על גאונים וצדיקים (השאג"א, רלוי"צ מב"ד, ר' משה איוויער ועוד)). .
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > מי היה הרב יודעלאוויץ מח"ס בית אב חמישאי ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.