בית פורומים עצור כאן חושבים

הרי"ד סולוביציק: הגיון אנושי בהלכה והמשך לדרכו

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/6/2004 20:45 לינק ישיר 
הרי"ד סולוביציק: הגיון אנושי בהלכה והמשך לדרכו

לעיונכם:
מאת הגאון הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל
....לסיפור המחלוקת של קרח עם משה יש רלוונטיות גדולה לזמננו. הרבה מן התלונות, שאנו שומעים עכשיו ביחס לאורתודוקסיה, למסורת, לתורה שבעל-פה ולרבנים, הן השתקפות ובעצם אינן אלא הד של תלונות קרח...
"...לימוד ההלכה ופרשנותה, טען קרח, הן פעולות אקזוטריות, פעולות דמוקרטיות, שבהן כל אדם בר-דעת מורשה להשתתף. טענתו של משה להיותו הסמכות ההלכתית הבלעדית והפרשן הבלעדי של ההלכה, טען קרח, אין לה על מה שתסמוך. ההשלכה של פילוסופיה דמוקרטית זו ברורה. מה שקרח רצה, ורבים רוצים אפילו עכשיו ואינני מדבר רק על קבוצות מתנגדים, אני מדבר על הקהילה האורתודוקסית, בין שהם מצהירים על כך בגלוי ובין שמשתמשים בלשון המשתמעת לשתי פנים, או בלשון ערמומית בכדי לחפות על כך הוא ש'כלי הפרשנות' של התורה יהיה Common sense, הדעת האמפירית היום-יומית, לא ההגיון האזוטרי הממשיג, אשר ניתן לקנותו רק על ידי לימוד בשקדנות ובאימון ובמאמץ...
...ההלכה היא, שהבת יורשת את נכסי אביה (אם בנו מת). התוספתא ב'ידיים' מספרת לנו, שהצדוקים טענו שאם יש בעיה, אם יש התדיינות בין בת האב ובין הנכדה של האבא (בת הבן שמת), אז הבת ראויה לרשת את נכסי אביה. הפרושים אמרו שאם יש התדיינות בין בת האב שנפטר, ובין הנכדה היורשת היא הנכדה! הצדוקים התעקשו לטעון שיהיה זה בלתי צודק לקפח את זכותה הלגיטימית של בת הנפטר, כאשר היורש בעל הדין שכנגדה גם הוא בת, אך לא בת האב אלא בת הבן. מדוע תוותר הבת האמיתית על הנכסים, לטובת נכדה שאינה מיוחסת בדרגת קרבה גדולה כמוה לאב שנפטר?!
מנקודת ראות ה- Common sense, 'דעת' אמפירית אקזוטרית, הצדוקים צדקו! דבריהם הגיוניים מאד. באמת, לפי בחינת Common sense של הגישה המעשית ההדיוטית, טענתו של קרח נגד פסיקתו של משה היתה גם כן צודקת. אם פתיל-תכלת אחד מספיק, למה טלית שכולה תכלת תחויב בציצית? אם אפשר לקיים מצות מזוזה על ידי קביעת שתי פרשיות לדלת, מדוע נוכחותם של ספרים רבים לא תפטור את הבית מן הצורך במזוזה? באופן בסיסי, זוהי מגמה אופנתית שקיימת עכשיו בקהילות יהודיות, בקהילות אורתודוקסיות, להכניס Common sense ככלי פרשנות. אני יודע על מה אני מדבר, כמה מן הנוכחים חושבני, לא מבינים אותי.
מכל-מקום, תורה-שבעל-פה לא ניתנת להיות מזוהה עם Common sense, עם 'דעת'. זוהי 'חכמה'! יש לה מתודולוגיה של עצמה; יש לה גישה יחודית; יש לה צורה נבדלת של ניתוח; יש לה קטגוריות משלה, 'סכמטה' נבדלת לעצמה. ביסודה, תורה-שבעל-פה משתמשת במתודה של 'המשגה'. יודע זאת כל מי שמכיר מהי תורה-שבעל-פה, ואת המתודה של הוראת תורה-שבעל-פה. השיטה המיוחדת שעוצבה על ידי החת"ם-סופר ורבי עקיבא איגר, ה"קצות", ה"נתיבות" ורבי חיים מבריסק שבעצם פיתח שיטה זו לגבהים מסחררים היא ה'למדנות' שביסודה נעוצה היכולת להגדיר הגדרה מופשטת את ההלכה. אנחנו מגדירים 'סוכה', אנו ממשיגים 'בשר בחלב', אנו מגדירים 'תערובות' על פי דרכה של התורה עצמה אנו מגדירים כל מושג בתורה...
...אתם מודעים ל'תנועה לשחרור האשה'? ולתלונות נגד תורה-שבעל-פה נגד ההלכה שלנו, שהיא מקפחת את האשה, שהאשה אינה שווה לאיש בהלכה? זה מה שאני שומע. ואז יש רבנים המוכנים להיכנע בכדי לפייס כמה גבירות של 'שחרור האשה'. באופן בסיסי כל מי שלמד חומש, ויודע חומש היטב, כל מי שלמד גמרא, יודע שהאשמה זו הינה הוצאת-דיבה מוחלטת. כיון שהחומש ב'בראשית' אומר שאלוקים יצר אדם "בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם", אז השוויון הוא נתון, זה מובן מאליו. אם שתי דמויות נבראו בצלם אלוקים אינכם יכולים לומר שאחד עולה על השני.
אנשים תמיד באים ואומרים: 'ולמה אשה פסולה לעדות? אם מדובר במונחים של קרח, של Common sense אז זו טענה טובה. בחתונות אני מחפש עוד 'עד' שכשר לעדות, לעתים קרובות לא אוכל למצוא עוד עד שהינו שומר מצוות, ואינני מזמין אישה להעיד על הקידושין וכנראה שהיא מתרגזת עלי על שלא קראתי לה. אבל אם מלך המשיח היה נוכח בחתונה גם אותו לא הייתי מזמין כי גם הוא נפסל מלהעיד עדות! האם תאמרו שכל היהודים עולים הם על מלך המשיח?! מלך פסול לעדות כמו אשה מדאורייתא ובור כשר לעדות מדאורייתא, אם הוא שומר מצוות. מלך המשיח, או דוד המלך או שלמה המלך או משה רבנו בעצמו, הם פסולים להעיד עדות מה אפשר לעשות?! האם הייתם גוזרים מכך מסקנה, שדוד ומשה פחותים מחוטב עצים ועם הארץ?! האם תאמרו ש'פסול עדות' יכול להיות מתורגם למונחים אקסיולוגיים, והמסקנה תהיה באמת ובצדק שמלך המשיח נחות הוא לעומת איזה יהודי עם-הארץ? אם אתה פועל בקטגוריות של Common sense ודאי שכן!!
קרח פעל בקטגוריות של Common sense, והוא לשיטתו צדק במסקנתו שטלית שכולה תכלת בודאי צריכה להיות פטורה מחובת ציצית. אך מנקודת ראות של הקטגוריות המדויקות, הברורות והמיוחדות של ההלכה, מנקודת מבט כזו של תצורה הלכתית, הכושר להעיד אינו מצביע כלל על מעמדה של האשה בחברה, בקהילה ההלכתית. הדבר הזה נכון גם בקשר ל'מנין': איננו סופרים אשה, האם זה אומר שהאשה נחותה? הרי זה מוזר מאד שכן המורה הגדולה ביותר בכל הנוגע לתפילה היא אשה. הגמרא אומרת שאלמלא חנה לא יכולנו להתפלל. אם-כן, חנה היא המורה הגדולה מכל בנושא התפילה, אך חנה עצמה לא יכולה להצטרף למנין. האם זה אומר שחנה נחותה לעומת איזשהו עם-הארץ שנמנה בין העשרה? בכלל לא! בקטגוריות של Common sense כן. אך בקטגוריות הלכתיות מקוריות מדויקות העובדה שהאשה אינה יכולה להמנות כעשירי או כתשיעי, כחלק מן העדה, בהחלט אין לה שום קשר לשאלה האקסיולוגית של שוויון בין איש ואשה...
...כאשר אני שומע אנשים מדברים על 'הלכה בעלת משמעות', 'הפשרת קפאון ההלכה', 'הלכה אמפירית', אני יודע למה הם מתכוונים בכל הז'רגון שלהם. יש להם במוחם בדיוק מה שהיה בדעתם של קרח וחסידיו כאשר הם נגשו אל משה עם בעיית הטלית שכולה תכלת. הם רצו גישת פרשנות של 'הגיון-בריא' להלכה. פשוט לא היתה להם סבלנות ללמוד, לקבל הכשרה נכונה ולהתמחות במתודולוגיה ובהגיון המיוחדים של ההלכה. הם מרדו נגד מוסד הלמדנות. הם רצו לעולל להלכה, מה שאריסטו עשה לפיזיקה הפיכתה ללימוד שטחי, גדוש אמירות נדושות ודעות פשוטות יומיומיות. כמובן משה ניצח, ועדת קרח הודתה לבסוף: "משה אמת ותורתו אמת". אנו עודנו לומדים הלכה לאור הגיונו הממשיג האזוטרי של משה. המסורה של מתודות ומבני חשיבה הלכתיים, וקונסטרוקציה אפריורית תימשך לעולם..."תוקן על ידי - עצכח - 21/09/2006 12:00:39דווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-23/6/2004 20:55 לינק ישיר 

על מה שנראה בדבריו שיש צורך ב"הגיון בריא" בהבנת והסקת הלכה, אלא שיש לה להישאב מתוך בריאות החכמה התורניתדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/6/2004 23:51 לינק ישיר 

אוח אוח...

מאיפה להתחיל,
קורח ושאלותיו המתחכמות , משאית עם מטען מלא דלק, צריך למלא דלק?
איפה ה"קומן סנס" של שאלות קורח ,אם לא גיחוך של חז"ל על טענותיו הלגיטימיות, ולא אלו הן.
ברור שמשה החזל"י ידו על העליונה ,
הוא מייצג את דברי הא-ל וקורח מנסה למרוד עם שאלות מגוכחות.
אבל ההגיון של קורח עמוק יותר והוא ערעור על הסמכות הנשיאותית של משה, בכדי להשיג השגות א-לוהיות, ולהשלם מבחינה אנושית אין צורך בצינור כפייתי ,הכופה ריטואלים,
על האדם.
וגם על כך באה התשובה המוחלטת של ה' גזירה היא מלפני וכו'


באשר לפסול האשה מלהעיד, דומני שמפורש בחז"ל שהדבר נובע מקלות דעתה של האשה, וכך פוסק הרמב"ם ועוד.
לטעון בזה שאין אפלייה, הוא ההפך הגמור מהמשתמע מה"הגיון ההלכתי" שכה שיבח במאמרו.
יתר על כן ממקום שהביא ,מהפסוק "זכר ונקבה וכו',
התעלם הרב מהפסוק השני בבריאת האשה ובפרשנות חז"ל שמורה דוקא על נחיתות האשה ,והדברים ידועים לכל מעיין,
ולומר על זה, שזו הוצאת דיבה ,אתמהה.

גם הראיה מפסול משה, הוא תמוה, כי הרי גם אם אני לא חושד בו ב"נגיעה", אבל שורש גזירת הכתוב היא בגלל החשש הזה, ולא נתנה התורה אפשרות לחלק בין הנוגעים בדבר.
כמו כן נפסלה האשה מחמת חולשת אבחנתה ויכולתה האנליטית,
וההשוואה המתאימה תהיה, שגם אם נמצא אשה שמתאימה להעיד לא נחלק, מחמת גזירת הכתוב.

סוף דבר במקום אריכות הדברים, ותיבולם במילים הנעימות לאזנים מודרניות.
יכול היה לומר את שהרב שך צעק במאמא לשון, אסור לשנות כלום,ככה זה, וזהו זה!
ואין הבדל גדול בין ההגיון העומד מאחורי דברי שניהם.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 05:32 לינק ישיר 

איך שאתה צודק! סך הכל אפולוגטיקה במיטבה. ואני לא מאמין שהוא האמין בזה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 07:49 לינק ישיר 

דוד,
במה אתה מאמין שהוא האמין?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 08:48 לינק ישיר 

במה שאתה מאמין שמיימוני מאמין.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 09:25 לינק ישיר 

ברור שדברי הרב הם אפולוגטיקה (אם כי במיטבה), והם אינם משקפים כלל את המציאות ההיסטורית של עולם ההלכה. נקח לדוגמה את יחס ההלכה לנשים. הרב טוען שחזקות שמופיעות בתלמוד לגבי נשים, כגון 'טב למיטב טן דו מלמיטב ארמלו' [=עדיף (לאשה) להיות נשואה לכל אדם, מאשר להיות אלמנה] הן 'נצחיות', מעין חוק מטאפיזי שלא ניתן לעולם לשינוי.

אולם לאמיתו של דבר, יש הרבה מקרים בהם דינים שמופיעים בתלמוד, שהינם מבוססים על 'חזקות' - משתנים במהלך הדורות. כך למשל יש את החזקה ש'אשה לא מעזת פניה בפני בעלה', ולכן היא תמיד נאמנת להעיד לפניו. אולם כבר בראשונים אנו מוצאים את הדעה שבימינו אין הדבר כן, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך.

כמו כן הרבה הלכות אחרות שקשורות לנשים השתנו במהלך הדורות, די להזכיר את חרם רבינו גרשום שלא לישא יותר מאשה אחת, שלא לגרש אשה בעל כרחה, ההיתר של ימינו ללמד תורה שבעל פה לנשים ועוד ועוד.תוקן על ידי - רב_צעיר - 24/06/2004 9:33:30דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2004 09:41 לינק ישיר 

האם גם ר' גדלי' סבר כך?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 09:45 לינק ישיר 

ובשם המקובלים נאמר (איני זוכר מקור מדויק):
צדיק כתמר יפרח
סופי תיבות קרח


תוקן על ידי - אריק123 - 24/06/2004 9:45:57דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2004 17:24 לינק ישיר 

דוד,

אז אינך מכיר את הריד"ס. הוא האמין בכל לבו במה שאמר בצורה תמימה (כלומר טרם מצאתי בחיבוריו ודרשותיו שהוא קיבל אף רעיון מודרני מביקורת המקרא, ביקורת ההלכה התפתחות ההלכה), אם כי אצלו בהיותו פתוח לעולם החיצוני זה הפריע וניסה להתמודד עם זה, ואצלו זה הי' קרבן, ואילו אצל הרב שך שמעולם לא התמודד בזה כי בהיותו חי בחממת ההלכה לא הי' לו שום צורך לנמקה.

ואל לנו לשכוח שגם ההבדלי הסגנון והמסגרת משמעותי מאד, שכן עצם זה שהר"ס הכיר שקיים בעי' והר"ש לא הכיר, מעיד שהראשון חי בעולם המודרני והכיר שיש צד שני ואילו השני וכל אנשין לא הכירו בלגטימיות של העולם השני.

שפתו של סולובייציק הריהי בוודאי אפלוגיטיקה בעיני רב צעיר והדומה לו, אך בעיני הר"ס זה הי' אמת. הרב לעג למדעי היהדת בהזדמניות רבות. (והמלה אפוליגטיקה הינה מילה רב משמעותי, ותלויה בעיני המתבונן, לדוגמא אצל אדמו"ר מליובוויטש, אפלוגטיקה היינו מי שמנסה לתרץ את התורה לפי המדע, ולא המדע לפי התורה, בעיני רב צעיר והדומה לו שהתורה אינה חיקוי חיוות של המדע ושל העולם העתיק אפילוגטיקה היא מי שסובר שהי' משהו מקורי או נצחי אצל חז"ל).

אך המכיר קצת את איש ההלכה של הר"ס והדעת ההלכה שלו יראה שהר"ס סבור שההלכה היא פילוספיה עצמאית, כלומר כל עולמו של הר"ס בנוי להפוך את קיום ההלכה הנוקשה והקשוחה לפילוסופיה מחשבתית עיונית. יתכן שהנ"ל היא אפלוגיטקה לדידכם, אף אפלוגיטיקה זו ביסוד המחשבה הסולובייציקית. (בעצם תרגום תורת בריסק לפילוספיה)

הוא באמת סבר שפילוספיית הההלכה הפנימית מחייבת דיני נשים כשם שחוקי הפיזיקה מחייבים שמי שנופל מקומה השביעית של בנין רב קומות - ימות. כי הפיזיקה בנויה כך ולא יועיל שום הפגנת זכיות אדם לשנותו, כך פילוספיית ההלכה מחייבת כך וכל קידמה אינה שייך לשנותה.

הוא לא האמין בסוג הביקורת של רב צעיר וכיו"ב.

רג"נ אכן הי' חי בעולם אחר לגמרי.

תוקן על ידי - מסתברא - 24/06/2004 17:31:57דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 17:34 לינק ישיר 

מסתברא

אחרי כל אריכות הדברים דלעיל, אתה מוכן אולי קצת להתמקד בנושא הנידון, ולהסביר לנו כיצד הרי"ד ביאר את העובדה שחזקת 'אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה' אינה עוד להלכה, מכיוון שכעת האשה 'מעיזה ומעיזה' ?

וכיצד הוא הסביר את העובדה שבניגוד גמור לדין התלמוד, רבינו גרשום גזר שאסור לגרש אשה בעל כרחה ?

ומדוע בניגוד גמור להלכה הפסוקה בשולחן ערוך, הוא עצמו היה דווקא בעד לימוד תורה שבע"פ לנשים ?

או שאתה טוען שהרי"ד היה פשוט [סליחה על הביטוי] אידיוט שלא שם לב לעובדה שההלכה מתפתחת במהלך הדורות, או שאולי יש לך הסבר אחר, אנא האר את עינינו, שהרי ממימך אנו שותים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2004 17:45 לינק ישיר 

מסתברא
אם כבר אתה עונה לרב צעיר אולי תכלול בזה תשובה- אגב אורחא -גם לי.

אני במכוון לא משתמש במילה אפולוגטיקה,(סינגור) כי גם אם הטיעון לא יכלול עיוות עובדות עדיין בשם זה יקרא.

ואילו מה שעשה ר"ס הוא ניסה "לעבוד" על קהל שומעיו.
בזה שטען שאין אפלית האשה יסוד מוסד בהלכה,
וזאת עשה ע"י ציטוט חלקי של פרשת בריאתה.
ועוד האשים את הטוענים בהוצאת דיבה.
זו לא אפולוגטיקה,(סינגור, התנצלות.) זה ....

תוקן על ידי - קעלעמר - 24/06/2004 17:47:19דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 17:47 לינק ישיר 

זאת ועוד,

התנגדותו של הרי"ד למדעי היהדות היא מן המפורסמות, ולא היה צורך כלל לציין זאת. השאלה היא לא במה הרי"ד דגל באופן פומבי, אלא האם דבריו אכן תואמים את המציאות הריאלית של עולם ההלכה.

דוד הרטמן, שהיה מתלמידיו של הרי"ד, אמר שאחד הדברים שבגללם הוא התרחק בסופו של דבר מדרכו של הרי"ד (למרות הערכתו הגדולה אליו), הוא העובדה שהרי"ד התעלם לחלוטין מהמציאות הריאלית וממדעי היהדות. הרי"ד ניסה להפוך את עולם היהדות, ובעיקר את תחום ההלכה, למין מדע מופשט שמנותק לחלוטין מהמציאות הפיזית. דבר זה מושך אולי מאוד סוג מסויים של אנשים בעלי נטיה אינטלקטואלית מפותחת. וכמו כן הוא משמש כתריס בפני הפורענות (וד"ל) - ברם הוא מנותק לחלוטין מן המציאות.

אולם, מה שקובע בסופו של דבר הוא האם הגישה הינה אמיתית או לא, ולא עד כמה היא נראית לנו מתוחכמת ואינטלקטואלית. הרי"ד אכן כתב דברים יפים מאוד. אולם גישתו אינה מתקבלת בקרב מי שחפץ באמת ולא בפילפולים אפולוגטיים.


תוקן על ידי - רב_צעיר - 24/06/2004 17:48:43דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2004 18:10 לינק ישיר 

רב_צעיר
האם הסטרקטורות המתמטיות של ההלכה אינם תוצאה מהחשיבה הבריסקאית של משפחתו?

תוקן על ידי - אריק123 - 24/06/2004 18:11:58דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2004 18:12 לינק ישיר 

מסתברא

אתה אומר שלדעתו של רי"ד להלכה יש פילוסופיה עצמאית שיש לדון בה במונחיה שלה ולפי חוקיה הפנימיים . דברים אלה מתקבלים על הדעת כל עוד אנו אכן מתייחסים לה כפילוסופיה עצמאית , אבל לא כאשר אנו מקבלים אותה כתורת חיים .

ללמדן הבריסקאי אין ולא אמורה להיות כל בעייה עם זה שאין נאמנות לאשה , כל עוד הוא עוסק ב'דין' עדות , כל עוד עדות ונאמנות הם אובייקטים מופשטים וקונסטרוקציות כעין מתמטיות , כדברי הרי"ד . אבל אם אנו מתייחסים לעדות ככלי לבירור האמת , כאשר בירור האמת כמות שהיא חשובה לנו , אין אנו יכולים לבוא ולומר שבאמת עדותה של אשה היא ראיה משכנעת מבחינתינו אלא שמבחינת הפילוספיה העצמאית של ההלכה , עדות כזאת היא חסרת ערך . אמת יש רק אחת ואין כל אפשרות לחיות בו זמנית בשני עולמות כאלה .

יש תחומים בהלכה הכופים עלינו גישה והכרה המנוגדות לגישה ולהכרה המקובלת עלינו ממקורות אחרים . כל עוד אנו מניחים את התורה כתורה תמימה שלא נגע בה אדם מעולם , יש לה פילוסופיה עצמאית . כאשר היא הופכת לתורת חיים , היא צריכה להיות אמת לפי המונחים שלנו ולפי הכללים שלנו והיא צריכה להתיישב עם אמיתות אחרות שמקובלות עלינו .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/6/2004 18:50 לינק ישיר 

תגובתי היתה רק לדברי דוד, שסובר שהר"ס לא האמין במה שאמר כאן, ולא היא, זה משקף מכלול השקפתו בנאמנות.

לגופו של ענין, הרי רבצעיר מביא בעצמו דבר הרטמן שמסכימים לדבריי ולא חידשתי מאומה ולא מפי אנו חיים אלא מפי הרטמן. ואכן רב צעיר, שאלותיך על הר"ס אם היו אידיוט ניתן לפנות להרטמן עצמו.

לדידי אין הדוגמאות מכריחות התפתחות רצינית של הלכה. בזה שכיום מעיז ופעם לא, אין זה הכרח על התפתחות היסטורית, יתכן והר"ס יסבור שגם בזמן חז"ל היו מקומות ששם העיזו ובמקמות אחרים לא, כמו ההבל בין גליל ויהודה בנוגע לבו גס, וכיו"ב הבדלים בין פומבדיתא לסורא ועוד. בבל וארץ ישראל.

ולציין איני דוברו של הר"ס ושיטתו רק הגבתי לדוד.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הרי"ד סולוביציק: הגיון אנושי בהלכה והמשך לדרכו
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.