בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-9/4/2020 21:50 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט"ו ניסן -
פרק מ'.

כאשר האדם מתפלל ולומד תורה בכוונה רוחנית של אהבה ויראה, שהיא השורש לדיבורו - בכוחה להעלות את אותיות הדיבור לספירות של עולם היצירה או עולם הבריאה תלוי בכוונה ושם מאיר ומתגלה הרצון העליון.
לעתיד לבוא, העולם יתעלה מגשמיותו ואז יאיר הרצון העליון בהתגלות בתורה ומצוות כפי שהן גם בעולם הזה.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/4/2020 06:23 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט"ז ניסן -
פרק מ'.

אהבת ה' ויראת ה' הן אמנם חלק מתרי"ג המצוות ואם כן גם הן לכאורה חלק מהגוף, אך בכל זאת הן נקראות "כנפיים" לגוף.
מפני שהתכלית באהבת ה' היא לא האהבה עצמה, אלא שהאהבה תביא לעבודת ה' מאהבה.
הדרגה של אהבה לשם אהבה היא 'אהבה בתענוגים' ועיקרה בעולם הבא.
אך כל מי שלא בדרגה זו ויש בו אהבה וצימאון לה', צריך להרוות את צמאונו בלימוד התורה ובכך יגיע ל"תכלית" האהבה, ואם הוא טוען שהוא צמא לאלוקות אך אינו לומד תורה, הוא בדוגמת מי שעומד על שפת נחל ומבקש מים, אך לא ניגש לשתות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/4/2020 20:14 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ז ניסן -
פרק מ"א.

למרות שיראה מונעת מהאדם לעבור עבירות והאהבה היא המניעה את האדם לעשות טוב, עדיין אי אפשר להסתפק רק באהבה כדי שהאדם יעשה מעשים טובים.
לכך צריך לעורר תחילה את היראה הטבעית, ע"י התבוננות בגדולת ה', בכך שהקב"ה אין סוף, נמצא בכל מקום ועם כל זה הוא חושב על כל ישראל ועל כל יהודי בפרט ובוחן כליות ולב.
כל אחד יאריך בהתבוננות זו כפי יכולתו, לפני שלומד תורה או מקיים מצוה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/4/2020 06:38 לינק ישיר תקציר תניא :
|י"ח ניסן -
פרק מ"א.

ענין נוסף של התבוננות הוא התבוננות במשמעות המצווה, איך שאור אין סוף הנמצא בכל מקום, מלובש בתורה ובמצוות וכאשר הוא לומד תורה או מקיים מצוות הוא ממשיך את אורו יתברך עליו ונכלל בתוכו.
בפרטיות, יש לכל מצווה את המשמעות שלה, למשל, בתפילין ישנן ארבעה פרשיות כנגד חכמה, בינה ודעת, כשהדעת כוללת חסד וגבורה, וע"י הנחת התפילין נכללים המוחין של היהודי באור אין סוף.
גם אם התבוננות הזו לא מפילה עליו אימה ופחד בגלוי - בכל זאת, עצם העובדה שהוא חושב על כך ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הרי זה נחשב לו כיראה, כיוון שבפנימיות, קיים בטבעו של כל יהודי הרגש הזה.
אך אם יהודי לומד ומקיים מצוות רק מתוך אהבת ה' בלי יראה כלל, חסר בו עניין ה'עבודה'.
לכן כל יהודי צריך לוודא שיהיו בו שתי מדרגות:
דרגת הבן- שהיא אהבת ה'.
ודרגת עבד- שהיא יראת ה'


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/4/2020 07:05 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ט ניסן -
פרק מ"א.

מי שמקור נפשו הוא מעולם העשיה (מהמדרגות התחתונות ביותר), אין ביכולתו לגלות רגש של יראת ה', אף לא במוחו.
אך אם הוא מקיים מצוות או לומד תורה כדי לשרת את הקב"ה, זה נחשב לו מצוות "עבודה", ומכיוון שהוא מתעמק בענינים המעוררים יראה, הוא מקיים בכך גם מצוות יראה.
ישנן שתי מדרגות ביראה המביאה לקיום תורה ומצוות:
"יראה תחתונה" - המשמשת כהקדמה לקיום תורה ומצוות. "יראה עליונה" - הבאה לאחר קיום תורה ומצוות, ומבוססת על הבושה מפני גדולת ה'.
אם העבודה היא רק מאהבה או רק מיראה, אין עבודתו עולה למעלה, כמו שהעוף אינו יכול לעוף עם כנף אחד.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/4/2020 07:00 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ' ניסן -
פרק מ"א.

לא די שהאדם יתכוון לדבק את נפשו בלבד עם הקב"ה ע"י לימוד התורה וקיום המצוות, אלא עליו גם לכוון לדבק ולייחד על ידי כך את כוח הדיבור או כוח המעשה, שהוא גם מקור נפשו האלוקית ומקור נפשות כל ישראל באור אין סוף. וזהו הפרוש למה שאומרים לפני קיומן של מצוות: "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בשם כל ישראל".


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/4/2020 20:16 לינק ישיר תקציר תניא פרק מ"א.

כדי לכוון שע"י התורה והמצוות שהאדם מקיים יהיה יחוד מקור כל נפשות ישראל באור אין סוף, נזקקים לאהבה גדולה ומיוחדת לקב"ה (לרצות לגרום לקב"ה נחת רוח).
אך למרות שהאדם אינו נמצא במדרגה עליונה זו של אהבת ה', היוצרת בנפשו שאיפה ליחוד כזה, בכל זאת, מכיוון שיש בה קצת מן האמת (שהרי כל יהודי רוצה לקיים את רצון ה'), יש לאדם להרגיל את עצמו לכוון כוונה זו, ואין בכך הל רמייה עצמית, שהרי מצד הנשמה גם כוונה זו היא אמיתית כולה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/4/2020 07:10 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| כ"ב ניסן -
פרק מ"א.

קיום תורה ומצוות כרוך לרוב במסירות נפש, כאשר האדם מוותר על ענייניו הפרטיים ומתמסר ללימוד תורה.
זו הסיבה שברכות השחר מתחילות בברכה: "אלוקי נשמה שנתת בי.. ואתה עתיד לטלה ממני.. ".
אנו אומרים לבורא, שכיון שהוא נתן לנו את הנשמה והוא עתיד לקחת אותה,לכן כבר עכשיו אנו מוסרים לו אותה, ומתמסרים לקיום רצונו.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/4/2020 06:47 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ג ניסן -
פרק מ"א.

עם הכוונה שתורתו ותפילתו תהיינה באופן של מסירת נפשו לקב"ה, כמו שיהודי נפרד מגופו, כך יתחיל להתפלל ברכות השחר (ראשית התפילה), וכך יתחיל את לימוד התורה שלו בשיעור קבוע מיד לאחר התפילה ובשאר זמני לימודו.
כמו שלפני כתיבת ספר תורה יש לומר: "הריני כותב לשם קדושת ספר תורה", כך יכוון לפני הלימוד שיהיה לשמה, ואם לומד שעות רבות, אזי מידי שעה עליו להתבונן בכל האמור, מכיון שבכל שעה חוזרת החיות האלוקית המחיה את העולם למקורה, עם כל התורה והמצוות של הנבראים.
כוונתו במסירות נפש זו תהיה כדי לגרום נחת רוח לקב"ה, כמשל בן המלך המשתחרר מבית האסורים ושב אל אביו המלך, דבר הגורם שמחה עצומה למלך.
עד עכשיו דובר על כוונה טבעית, אך צריך לנסות להגיע לאהבה שכלית על ידי שיקבע עיתים להתבוננות זו.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/4/2020 22:06 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ד ניסן -
פרק מ"ב.

נאמר בגמרא שהקב"ה דורש מכל אחד מישראל להגיע ל'יראה', כאילו זה דבר קטן וקל.
הגמרא מקשה על כך ומתרצת שזה אכן קל, עבור משה רבינו. אדמו"ר הזקן מקשה על כך, שהרי הכוונה היא שזהו דבר קל כלפי כלל ישראל, ומתרץ, שלגבי בחינת משה שבכל אחד מישראל, יראה מהקב"ה היא אכן דבר קטן.
כאשר אדם מתחבר לבחינת משה רבנו שבתוכו הוא מחזק את כוח הדעת ובכך מעורר בקרבו יראה מהקב"ה, כל אחד לפי השגתו ושורש נשמתו.
בנוסף לכך, בכל דור ודור, מתלבשים ניצוצות מנשמתו של משה רבנו, בחכמי הדור כדי ללמד דעת את העם וכאשר מתקשרים אליהם מקבלים דעת שהיא ידיעה בגדולת ה' והעיקר בדעת היא, התקשרות באלוקות ע"י התעמקות הדעת בעניני גדולת ה'.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/4/2020 07:45 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ה ניסן -
פרק מ"ב.

בכל יהודי יש את הכח להתבונן בגדולת ה' ולהתקשר לאלוקות, באמצעות יניקה מהניצוץ של משה רבנו המלובש בחכמי הדור. אך מכיוון שהנפש מלובשת בגוף גשמי, הוא נזקק ליגיעה עצומה:
יגיעת בשר - המסירה את ההפרעות שמצד הגוף, ע"י הרהורי תשובה מעומק הלב המחלישים את חומריות וגסות הגוף ("ביטוש").
יגיעת הנפש - שיתרכז במשך שעה ארוכה להתבונן באלוקות.
ישנן נפשות 'זכות', שמולידות יראה בקלות, ולעומתן ישנן נפשות 'שפלות' (בפרט אם חטאו, שעונות מבדילים בין היהודי לבין הקב"ה), שזקוקות ליגיעה גדולה יותר.
מכל מקום אם הם יתייגעו יוכלו להגיע ליראה, לכל הפחות ליראה תחתונה, כיון שבלב כל יהודי חבויה יראה טבעית ויכול הוא לגלותה ע"י התבוננות שהקב"ה "צופה ומביט ומאזין ומקשיב ומבין אל כל מעשיו".


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/4/2020 22:11 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ו ניסן -
פרק מ''ב.

אמנם אין לקב"ה דמות הגוף ולכן אי אפשר לומר עליו שהוא רואה או שומע, אבל דווקא משום כך לא קיימים אצלו ההגבלות והחסרונות הנובעים מגוף.
על דרך משל, כשם שאדם יודע ומרגיש את כל הנעשה באברי גופו, כך הקב"ה יודע כל אחד מהנבראים, עליונים והתחתונים.
אך אין המשל דומה לגמרי לנמשל, היות ונפש האדם מושפעת ממה שעובר על הגוף, בעוד שהקב"ה אינו מושפע כלל ממה שקורה בעולם.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/4/2020 09:12 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ז ניסן -
פרק מ"ב.

כל יהודי שיתבונן כראוי שעה ביום בכך שהקב"ה מחיה את כל העולמות, מביט בו ובוחן כליותיו, ליבו, מעשיו ודיבוריו, יוכל לגלות את היראה החבויה בליבו.
בשאר היום מספיק שייזכר בהתבוננות זו, וברגע אחד יוכל לעורר יראה תחתונה זו שוב, ועל ידי כך ימנע מלעבור עברות ויקיים מצוות.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-22/4/2020 11:11 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ח ניסן -
פרק מ"ב.

דבר נוסף המעורר יראה הוא התבוננות בעולם ובטבעו.
כשם שעיקר היראה ממלך בשר ודם היא מפנימיותו ולא מגופו, זאת למרות שהוא רואה רק את גופו של המלך ולא את פנימיותו.
כך כאשר יהודי רואה את העולם, את השמים והארץ וכל הברואים (שהם חיצוניות הבורא), יכול לבוא ליראה מהקב"ה (הפנימיות).
וכשם שאדם יראה ששרים רבים משתחווים למלך יבוא כתוצאה מזה ליראה מהמלך, כך יתבונן שהעולם וכל הנבראים שבו בטלים לקב"ה ויבוא ליראה מהקב"ה. והעיקר שהאדם ירגיל את עצמו לראות שהעולם הוא רק חיצוניות והקב"ה הוא הפנימיות, ואמונה היא מלשון "אימון", שצריך להתאמן על כך ומזה לבוא לקבלת עול מלכות שמים.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/4/2020 12:57 לינק ישיר תקציר תניא :
| כ"ט ניסן -
פרק מ"ג.

בפרק שלפנינו יסביר אדמור הזקן את שתי המדרגות שביראה:
- יראה תחתונה, המביאה את האדם להימנע מעבירות ולקיים מצוות, שעליה אמרו חז"ל: "אם אין יראה אין חכמה", שבהעדר יראה זו אי אפשר שתהיה "חכמה", שהן קיום תורה ומצוות.
וגם בה יש שתי בחינות:
בחינת קטנות - שמעורר את היראה הטבעית שבו.
ובחינת גדלות - יראה הבאה ע"י התבוננות בגדולת ה'.
ישנה מדרגה עליונה יותר ביראה והיא יראה עליונה, יראה הבאה מבושה מפני גדולתו של ה', כאשר מתבונן איך כל הנבראים בטלים במציאות להקב"ה ועל יראה זו אמרו חז"ל: "אם אין יראה אין חכמה", שכן יראה עליונה היא ביטול במציאות שהוא אותו ענין של "חכמה" שתוכנה הוא ביטול במציאות (כח -מה). ומן ההכרח שיהיה לפניה יראה תחתונה, המביאה את האדם לקיום תורה ומצוות ולאחר מכן יוכל להגיע ליראה עליונה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 114 115 116 118 119 120 לדף הבא סך הכל 120 דפים.