בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-23/5/2020 21:56 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| כ"ט אייר -
פרק נ"ב.

לאחר שהשכינה ירדה והתלבשה בספירת המלכות שבעולם הבריאה, היא ירדה והתלבשה בחכמה, בינה ודעת של עולם היצירה ולאחר מכן בספירת המלכות של עולם היצירה, ומשם נוצרו בחינות ה"רוח" שבנשמות, המלאכים של עולם היצירה והמשנה.
ישנם שני קווים במידות שלמעלה:
קו ימין, חסד - פסק הלכה להקל.
קו שמאל, גבורה - פסק הלכה להחמיר.
בדרך זו ירדה והתלבשה השכינה בעולם העשיה - העולם שלנו, בקודש הקודשים (בזמן שבית המקדש קיים), שממנו נמשכת חיות לכל העולם.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/5/2020 10:23 לינק ישיר תקציר תניא:
| א' סיון -
פרק נ"ג.

אור השכינה מאיר גם בעולם הזה הגשמי, בזמן בית המקדש הראשון שרתה השכינה ב"היכל קדשי קדשים", בלוחות הברית, שהן כללות כל התורה כולה ויצירה אלוקית (שהרי האותיות החקוקות בהן עומדות בדרך נס).
התורה כפי שהיא בעשרת הדברות שבלוחות נשארה באותה מדרגה שלמעלה מהעולמות, כאשר החכמה העליונה התלבשה עד ספירת המלכות של עולם הבריאה, מבלי להתלבש בעולמות שלמטה מהם.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2020 11:19 לינק ישיר תקציר תניא :
| ב' סיון -

בבית המקדש השני לא היו לוחות הברית ולכן דרגה נמוכה יותר של שכינה היתה שורה בבית המקדש השני, שהשתלשלה עד להיכל קודש קודשים של עולם העשיה, שאינה בערך כלל למדריגת השכינה שהאירה בבית המקדש הראשון.
ומשחרב בית המקדש, התורה ומצוותיה הן הם היכל קדשי קודשים והלבוש לאור השכינה.
וכאשר אדם לומד תורה מאיר בו אור השכינה, רק שע"י התורה, צריכה השכינה לעבור גם דרך התלבשות בספירת המלכות של עולם העשיה. זאת מפני שהמצוות והתורה הן, ברובן הגדול, מצוות מעשיות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/5/2020 11:02 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| ג' סיון -

אור השכינה המאיר על ראש היהודי זקוק "לשמן", להתלבש בחכמה, המלובשת בתורה, שהיא הלבוש והכלי לאור השכינה.
כדי להמשיך את אור השכינה שיאיר בנפשו האלוקית של יהודי, צריכים לא רק לשמן (חכמה) הנהפך כולו לאור, אלא גם לפתילה שהיא פועלת שהאש תחזיק עצמה בנר.
הפתילה היא הנפש הבהמית המחיה את הגוף וכמו שבפתילה גשמית חלקה העליון נשרף, כך ע"י קיום תורה ומצוות, 'נשרפים' הלבושים של מחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבהמית, באש של אור השכינה ונהפכים מחושך לאור ובכך נמשך אור השכינה על הנפש האלוקית שבמוח.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/5/2020 09:53 לינק ישיר תקציר תניא :
| ד' סיון -
שער היחוד והאמונה.

ישנם שני אופני באחדות ה' המתבטאים בפסוקים "שמע ישראל" וב"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".
השורשים והיסודות של עבודת ה' הן: אהבת ה' ויראת ה'.
היראה - פועלת שיהודי ישמר לא לעשות מה שאסור.
והאהבה- פועלת שיקיים את כל מצות עשה מתוך רגש פנימי.
נאמר על אהבת ה': "אשר אנוכי מצוה אתכם לעשותה, לאהבה את ה'.."
שואל רבינו הזקן: כיצד מתאים להשתמש בלשון עשיה לגבי אהבה, שהיא רגש שבלב ?
ומסביר שישנם שתי בחינות של אהבה:
בחינה ראשונה - שקיימת בנפש האלוקית, הנקראת "כלות הנפש", האדם לא יוצר אותה אך עליו לגלות אותה, ע"י שנפשו השכלית מבינה ענייני אלוקות ובכך משפילה ומכניעה את חומר הגוף המסתיר על אהבה זו. לא כל אחד יכול להגיע לגלות אהבה זו, שדורשת זיכוך חומר הגוף והרבה מעשים טובים ולימוד תורה.
בחינה שניה של אהבה - כל אדם יכול להגיע אליה, כאשר יערוך התבוננות מעמיקה, איך שהקב"ה הוא הנפש והחיות של נפשו והוא חייו האמיתיים, התעמקות זו תעורר בו אהבה לקב"ה, כאהבת האדם לנפשו וחייו.
ועוד יתבונן איך שהקב"ה ממלא את כל העולמות וסובב את כל העולמות והכל נחשב לגביו לכלום ואיך שהקב"ה אוהב את בני ישראל. התבוננות זו תשפיע "כמים הפנים לפנים", שתתעורר בליבו אהבה בעומק הלב לקב"ה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/5/2020 10:58 לינק ישיר תקציר תניא :
| ה' סיון -
שער היחוד והאמונה.

כפי שהוסבר, המדרגה השניה של אהבה, באה כתוצאה מהתבוננות בדברים המעוררים אהבה לה', ולכן מתאים לומר עליה "לעשותה".
ועל פי זה מובן מה שכתוב בפרשה הראשונה בקריאת שמע , " והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך", שלגבי אהבה זו מתאים להשתמש בלשון של ציווי שכוונתו, ציווי להתבונן בדברים המעוררים את אהבת ה'.
אך לגבי האהבה במדרגה הראשונה, שאי אפשר לעורר אותה ע"י התבוננות, לא מתאים לשון ציווי, מפני שהיא ניתנת כמתנה מלמעלה.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/5/2020 21:03 לינק ישיר תקציר תניא :
| ז' סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק א'.

תוכן "שער היחוד והאמונה" הוא להבין ולו במעט מה שכתוב בזהר ש"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", הוא האופן העליון ביותר בהבנת אחדות ה', ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", הוא האופן התחתון יותר בהבנת אחדות ה'.
כתוב: "וידעת היום והשבות אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד".
מקשה רבינו הזקן: וכי יעלה על הדעת שיש מלבד הקב"ה עוד אלוקים במעמקי הים?
ומסביר, שאותיות הדיבור האלוקי "יהי רקיע בתוך המים" נמצאות ומלובשות תמיד בתוך השמים בכדי להחיותם.
דיבורו של הקב"ה הוא נצחי וקיים לעולם, ואם הדיבור האלוקי יסתלק לרגע מתוך רקיע השמים, מציאות השמים תתבטל, כאילו מעולם הם לא היו במציאות. ענין זה נכון גם לגבי שאר הנבראים, העולם הזה הגשמי ואפילו בדומם.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-31/5/2020 10:00 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| ח' סיון -

עד כאן הסביר שכל הנבראים מתחדשים כל הזמן מעשרה מאמרות המהווים אותם תמיד מאין ליש.
למרות שהמילה "אבן" לא הוזכרה בעשרה מאמרות, מכל מקום
ע"י הצירופים וחילופי אותיות, מצטמטמת החיות האלוקית שבמאמרות, ונמשכת בצירוף חדש כדוגמת "אבן" וכך גם בנוגע לכל שאר הנבראים.
בנבראים הגדולים כמו השמים, הארץ וכו.. מתלבשת החיות כפי שהיא בעשרה מאמרות, מה שאין כן הנבראים הפרטיים שהם בדרגה נמוכה יותר, שאין בהם כוח לקבל חיות אלוקית גדולה כל כך ולכן יש צורך בצירופים, חילופים וגימטריאות המצמצמים את החיות בהתאם למהות הנברא.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/6/2020 09:58 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט' סיון -
שער היחוד והאמונה -פרק ב'.

עד כאן הסביר רבינו הזקן, שהכוח האלוקי חייב להתקיים תמיד בנברא, לבוראו ולהחיותו מחדש.
זו התשובה לכופרים בכך שהקב"ה משגיח בהשגחה פרטית על כל נברא ומכאן גם כופרים בניסים, מפני שהם משווים את מעשיו של הקב"ה למעשה בשר ודם. לדעתם, כמו שלאחר שאדם יוצר כלי, הכלי לא נזקק לאדם להמשך קיומו, כך אחרי שהקב"ה ברא את העולמות, הם אינם זקוקים לו יותר ח"ו.
ומסביר רבינו הזקן, שהשוואה איננה נכונה, שכן מעשה אדם הוא מדבר שכבר קיים, 'יש' מ'יש', והוא רק משנה את צורתו, ואילו מעשיו של הקב"ה הם 'יש' מ'אין', שנברא דבר חדש שלא היה קיים כלל.
התהוות 'יש' מ'אין' היא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף, שהחידוש שנעשה בקריעת ים סוף, שהמים עמדו כחומה, היה שינוי רק בטבע המים, שניגרים בטבעם, ובריאת השמים והארץ היא חידוש גמור בעצם מציאות ה'יש'.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/6/2020 08:57 לינק ישיר תקציר תניא :
| י' סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ג'.

כיוון שהכוח האלוקי מוכרח לברוא ולחיות תמיד את הנברא מ'אין' ל'יש', אפשר להבין שהכוח האלוקי הוא המציאות האמיתית של הנברא וממילא הנברא הוא כאין ואפס לגבי הכוח האלוקי המהווה אותו כל רגע.

ואם היינו מסוגלים לראות את הכוח האלוקי (דבר ה'), גשמיות הנברא לא הייתה נראית לנו כלל, זאת מפני שרק החיות הרוחנית היא המציאות האמיתית.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/6/2020 11:41 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"א סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ג'.

משל למה שהוסבר אתמול, שהנבראים, למרות שהם נראים בעינינו כ'יש' וכ'מציאות', לאמיתו של דבר אינם מציאות אמיתית, מאחר שכל מציאותם הוא הכוח האלוקי שבהם -
ניתן ללמוד מקרני השמש, הנראים בחלל העולם כדבר ממשי וכמציאות, מה שאין כן כאשר הם נמצאים בגוף השמש, אזי הם בטלים שם במציאות, ואינם יכולים להחשב כ'יש' ומה שמאיר שם היא השמש עצמה בלבד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/6/2020 11:49 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ב סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ד'.

בכדי להבין כיצד הנבראים אינם בטלים למקורם, למרות שהנברא נמצא תמיד במקורו, מסביר רבינו הזקן, שכמו שלשמש יש נרתיק המגן עלינו, כדי שנוכל לקלוט את אור השמש, כך שם "אלוקים" מגן שיוכלו הנבראים לקבל את האור המאיר משם "הוי'ה" (שלמעלה משם אלוקים), שממנו וממידת חסדו של הקב"ה מתהווים כל הנבראים כל רגע ורגע 'מאין' ל'יש', שאם היה אור זה מאיר ללא צמצום היו הנבראים בטלים במציאות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/6/2020 10:40 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ג סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ד'.

אין ביכולת הנבראים להבין ולהשיג את יכולת הקב"ה לברוא 'יש' מ'אין', שהקב"ה ומידותיו הם דבר אחד, ומאחר שאי אפשר להשיג את הקב"ה, כך אין ביכולת הנבראים להשיג את מידת הגבורה והצמצום של הקב"ה, אשר מסתירה על הכוח האלוקי שלא יתגלה בנברא, כדי שהנברא לא יתבטל במציאות, ולכן הנברא נראה כדבר בפני עצמו למרות שלא כך הדבר.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/6/2020 22:56 לינק ישיר תקציר תניא :
| י"ד סיון -
שער היחוד והאמונה, פרק ד'.

בחינת הצמצום נקראת בלשון הקבלה 'כלים', והתגלות החיות נקראת 'אור'.
כמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחינת הצמצום מכסה על האור והחיות.
הכלים הם האותיות של עשרה מאמרות (שבהן נבראו העולמות).
שורש אותיות אלו, הן ה' גבורות (אותיות מנצפ"ך) היוצרות את כ"ב האותיות העליונות.
שורש ה' הגבורות, הוא פנימיות הכתר ('עתיק יומין').
גם שורש בחינת החסד הוא מפנימיות הכתר, זאת מכיוון שצמצום של אותיות וגילוי החיות האלוקית שורשם אחד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/6/2020 10:32 לינק ישיר תקציר תניא :
| ט"ו סיון -

בחינת הצמצום נקראת בלשון הקבלה 'כלים', והתגלות החיות נקראת 'אור'.
כמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו כך בחינת הצמצום מכסה על האור והחיות.
הכלים הם האותיות של עשרה מאמרות (שבהן נבראו העולמות).
שורש אותיות אלו, הן ה' גבורות (אותיות מנצפ"ך) היוצרות את כ"ב האותיות העליונות.
שורש ה' הגבורות, הוא פנימיות הכתר ('עתיק יומין').
גם שורש בחינת החסד הוא מפנימיות הכתר, זאת מכיוון שצמצום של אותיות וגילוי החיות האלוקית שורשם אחד.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 117 118 119 120 לדף הבא סך הכל 120 דפים.