בית פורומים עצור כאן חושבים

מה רוצים מזבדיה?-פניה לצדיקים ולמלאכים ושמותיהם

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-20/7/2009 16:52 לינק ישיר 

"… כי בארץ ישראל תהיה תחלת הראותו, שנאמר: ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות". (לשון הרמב"ם באיגרת תימן).

ואילו בהלכות מלכים כתב הרמב"ם: "ואם יעמוד מלך מבית דוד", ללא הזכרת התנאי  שהעמידה תהיה בארץ ישראל.

האם הם סותרים:

זכורני שהרב יצחק שילת טען שתנאי העמידה בארץ ישראל  כלול בעצם העובדה שהוא מלך, שהרי אין מעמידים מלך אלא בארץ ישראל.
 
הלכה זו בלשון שצוטט אינה ברמב"ם אלא רק בתוספתא סנהדרין פ"ד ה"י, אם כי ניתן להבין כן מדברי הרמב"ם בראש הלכות מלכים. 
_____________

אור_עליון

<"אתה יודע מה? בסדר, הוא פירוש משני ואחרון וא"נ. השאלה היא מדוע שיקרת על חשבונם של הפ"מ וק"ע, שאמרת שאין הם מציינים על בירורים או "ברבורים" (כלשונך המתוק מדבש)?... לי אין כל בעיה שתכחיש, הבעיה היא שלך איתם">

היכן ראית בדבריהם  על בירורים?

<"ובשביל מה "קליפת נוגה" כמוך צריכה להתקיים? בשביל לאכול סטייק?">

אני משתדל שלא לאכול בשר בימות החול. ולא כי ראיתי אצל הרב דוד בלייך,Contemporary Halakhic Problems,Vol 3.Tradition no.23 summer 1987 מחלוקת בין המקובלים אם כל אחד יכול לברר את נפש הבהמה.

<"קליפת נוגה כשמה כן היא קליפה. רק שיש לה פוטנציאל לעלות לקדושה (נוגה) ע"י עבודת האדם. וכל עוד אין האדם מעלה אותה לקדושה היא נשארת עמוק בג' קליפות הטמאות. נכון שלא הבנת?...)">

נכון. איך ידעת?

<"מה שאתה שוכח הוא למה ואת מי מברכים. האם הקב"ה חייב לתת לבני אדם אילנות יפים? לא ולא. לכן מחובתך לברך את בורא העולם שנתן לך את ההנאה הזו. זוהי כל מטרת ההנאה!">

וויי!

<"ידעת גם ידעת והוספת גם אצבע אמצעית....">

אצבע אמצעית מה היא?

<"מרוב שכלי שכלך "רחבים" אינך יכול להבדיל בין דקירות סכין לבין "והתקדישתם והייתם קדושים"...
נו נו. ">

כי גם דקירות הסכין היו בשביל להתקדש.

<"הרב משה יאיר ויינשטוק זצ"ל הינו חסיד לעלוב מירושלים. הוא נפטר כבר לפני הרבה שנים. היה לו אכן קשר מצוין עם הרבי אבל בהחלט לא חבדניק">.

הוא חייב להיות חב"דניק, אם הינו חסיד לעלוב והוא נפטר כבר לפני הרבה שנים.

מכיוון שעברת מוויכוח עניני (להבנתך) לרמת שפת הרחוב, בל"נ יותר לא אגיב לדבריך .תוקן על ידי נישטאיך ב- 20/07/2009 17:46:19
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/7/2009 17:19 לינק ישיר 

בס"ד

ירוחם

"ואם נדייק בדברי ראשונים ואחרונים כמו הרמב"ן והחתם סופר- הרבי מעולם לא קיים שום מצווה כהלכתה -כמצווה ועושה -כולל  ובעיקר ק"ש"...

איי איי איי ירוחם הלכת רחוק מדי. חוץ מהעזות ודברי החוצפה כאלו שעליך לבקש סליחה מהרבי על ציונו שבברוקלין, הרי זה שטות וקשקוש.

עם כל הכבוד, הרמב"ן אינו ספר הלכה. להיפך, ההלכה מתירה לאדם לצאת חוצה לארץ משלוש סיבות - נשיאת אשה פרנסה ולימוד תורה (יותר מאשר בארץ הקודש).

הרבי כל חייו וכל שניה מחייו היו לימוד תורה ויחד עם זאת (בצורה מופתית) עזר לכל אחד ואחד באשר הוא בכל הענינים וע"כ יש לומר מסר נפשו כיון שלא קיים מצוות יישוב הארץ.

אחת מהסיבות שהרבי הסביר מדוע אינו עולה לארץ היתה שדווקא שם באמריקע זקוקים לו יותר וישמעו לקולו יותר מאשר יהיה בארץ הקודש וידאג רק לעצמו ולעולם הבא שלו.....

זאת גדולתו של הרבי, שהיה מוכן להחסיר מעצמו ברוחניות העיקר שיהא טוב ליהודי אחר.

_________________

נישטאיך

"נכון. איך ידעת?וויי!


אצבע אמצעית מה היא? כי גם דקירות הסכין היו בשביל להתקדש.


הוא חייב להיות חב"דניק, אם הינו חסיד לעלוב והוא נפטר כבר לפני הרבה שנים."...מכיוון שעברת מוויכוח עניני לרמת שפת הרחוב לא אגיב יותר לדבריך.


וואוו. איזה ויכוח עניני אני מפסיד מכאן ולהבא.

תוקן על ידי אור_עליון ב- 20/07/2009 17:47:08

בברכת הצלחה,
בשורות טובות
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/7/2009 18:01 לינק ישיר 

המקובלים הטוענים שלא כל אחד מסוגל להעלות את הניצוצות שבנפש הבהמה מסתייעים מדברי הגמרא  במסכת פסחים דף מט עמוד ב:

"תניא, רבי אומר: עם הארץ אסור לאכול בשר  שנאמר (ויקרא יא) זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה - מותר לאכול בשר בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה - אסור לאכול בשר בהמה ועוף".
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/7/2009 19:55 לינק ישיר 


ירמיהו,

הרמב"I מפרש את התורה- והוא עצמו ומה שכתב במקרה זה, אינו צריך פרוש, אבל אתה רוצה פרוש ראה מה פרשו גדולים

.ספר  המצוות  של  הרמב"ם  מצווה  קנ"ג:-  ד"ה     אילו  הנחנו  דרך  משל  שבני  ארץ  ישראלהיעב"ץ  -  אף  מצוות  יישוב  ארץ  ישראל  מצווה  עשה  של  התורה  היא,  כמו  שכתב  הרמב"ן  גזרת  המלך  היא  עלינו  ואינה  צריכה  טעם.  מה  גם  הטעם  גלוי,  כי  נחלת  ה'  היא,  אשר  בחר  לשכנו  ולישב  בניו  עליה  ואפילו  שפחה  בארץ  ישראל,  יש  לה  חלק  בעולם  הבא,  ואף  על  פי  שאינה  מקיימת  מצוות  התלויות  בה,  מצוות  המלך  היא,  עלינו  ליישב  ארצו  ששמו  נקרא  עליה,  בייחוד  אין  מלך  בלא  עם  וברוב  עם  הדרת  מלך  (מור  וקציעה  סימן  ש"ו).


 החתם  סופר  מסביר  את  דברי  המשנה  גיטין  פרק  ד'  משנה  ו':  המוכר  עבדו  לחוץ  לארץ  יצא  בן  חורין.  דהיינו:  כופים  את  המוכר  לפדות  את  עבדו  משום  שהוציא  מארץ  ישראל.  החתם  סופר  תמה,  מה  ראו  חכמים  לכלל  זה?  והרי  העבד  ממשיך  לקיים  את  כל  מצוות  התורה,  חוץ  מהמצוות  התלויות  בארץ,  גם  בהיותו  בחו"ל?  ומתרץ,  שכופים  את  המוכר  לשחרר  את  עבדו  משום  שבהוצאו  לחוץ  לארץ  הוא  פוגע  באיכות  קיום  כל  המצוות  של  העבד.  "דהטעם  אינו  מקיים  שום  מצווה,  אפילו  קריאת  שמע  שקורא  בחו"ל  אינו  כקורא  בארץ  ישראל  וזהו  מוסר  גדול"  (חתם  סופר  מסכת  גיטין  מ"ד.  א'). 


 הנצי"ב -- אלא  בא  המקרא  ללמד  בזה  דבר  גדול-  דכבר  כתב  הרמב"ו  שהתורה  ומצוותיה  אף  על  גב  דמצוות  שהן  תלויות  בארץ  נוהגות  אפילו  בחוץ  לארץ,  מכול  מקום  מיוחדות  הן  יותר  בארץ  ישראל,  ומעתה  הייתה  הדת  נותנת  שזה  הכלל  אינו  אלא  במצוות  שבין  אדם  לשמים...  מה  שאין  כן  כיבוד  אב  ואם,  שהיא  דעת  אנושית  בזה.  אין  סברה  לחלק  בין  ארץ  ישראל  לחוץ  לארץ...  ללמדנו  דאחר  שהיא  מצווה  עשה  הכתובה  בתורה,  הרי  היא  ככול  חוקי  התורה  (העמק  דבר  שמות) 

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/7/2009 23:01 לינק ישיר 

ב"ה.


דבר ראשון חוב קטן לצענערענע:

לצערי, בדיון החלו להשתלב טיעונים לא ענייניים, אישיים ובמקרים אחדים אף ילדותיים. חשוב לי לקרוא את דעות כולם, הן מעניינות ובמקרים רבים מבוססות. אנא אל תשרבבו את אותן הערות צורמות!


אור_עליון:

א. בהמשך להערה הקודמת: אינני יודע אם אתה יודע מיהו נישטאיך ואני צריך להיזהר מאאוטינג. בכל אופן הוא איש יודע ספר, גם ספרי חסידות, ואין טעם להפגין זלזול בהבנתו.

ב.  "ישנו עוד ייחוס לרבי דרך אמו של ר' ברוך שלום בת אדמו"ר האמצעי." מה הועילו חכמים בתקנתן? ל"בן אחר בן" עדין אין ראיה.


ירוחםשמ,

אם להוכיח כי מצוות יישוב הארץ חשובה באת, הרי שידוע הדבר ואין לי על כך כל ויכוח, חלילה.

השאלה ששאלתי בעניין הפטור ממצוות ליושבי הארץ באה בעקבות ההשוואה שערכת בין חילוני היושב בארץ לצדיק היושב בחו"ל. גם הרמב"ן בדבריו על השפחה שאינה מקיימת את המצוות התלויות בארץ לא טוען שהיא יותר מצדיק המקיים מצוות בחו"ל. הוא טוען שאפילו לה שאינה מקיימת מצוות, ואף אינה מקיימת מצוות התלויות בארץ (שבכך אולי יש זלזול בקדושת הארץ), בכל זאת חלק לעוה"ב יש לה בזכות ישיבת א"י. 

בכל המקורות שהבאת, יש התייחסות למעלת הישיבה בארץ, ועל כך, כאמור, אין ויכוח. אבל אין בהם סתירה להבנתי. אני ממש לא רוצה לנהל כאן דיון בהשקפה זו, לפיכך אסתפק בתמצית: להבנתי 'גלות' אינה הגדרה גיאוגרפית אלא הגדרה של מצב (ולענ"ד אפשר גם לקבל לכך חיזוק מדברי הרמב"ם במצוות קידוש החודש - המקור הראשון שהבאת). ובמצב של גלות המצוות הן "ציונים" (גם כשהן מקויימות בא"י). דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 10:45 לינק ישיר 

ירמיהו
דבריך על מהות הגלות תמוהים מאד מאד, חשבתי שזה רק מבית מדרשם של סאטמר וחבר מרעיהם,
חבל לי וכואב מאד, שגם אדם כמוך- נדבק מזה, ואפילו לא מנסה ללמוד ולהבין את הרמב"ן כפשוט כפי שנכתב.

הרמב"ם והגמרא מעמידים במקום גבוה יותר שלשה רועי בקר בארץ ישראל, מכל חכמי חוץ לארץ.
 גלות זה כל מקום גיאוגרפי חוץ מארץ ישראל- ואידך פרושהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 11:41 לינק ישיר 

ב"ה.

ירוחםשם,

צר לי מאוד כי הכאבתי לך. זו ודאי לא כוונתי. וכבר הקדמתי כי אין ברצוני לדון בויכוח אידיאולוגי זה. (דוקא עניין קידוש החודש שהבאת ממחיש לצערי את הדברים. העובדה היא שגם ביושבנו כאן אנחנו מתנהגים להלכה כמו בגלות).

שוב: האם אותם שלושה רועי בקר פטורים מכל המצוות? הרי גם על ציצית אמרו ששקולה כנגד כל המצוות. אז זה פוטר אותי מן הישיבה בארץ?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 12:12 לינק ישיר 

ירמיהו

שו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן נד ד"ה ג) כפועל

כפועל יוצא מזה הוא שגם סוד העיבור וחשבונו שבו תלוים ועומדים כל החגים והמועדים אינם אלא בארץ ישראל ובבניה "ואילו  הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מא"י - חלילה מאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל - ולא יהיה שם ב"ד ולא יהיה בחו"ל ב"ד שנסמך בארץ הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים" (ספר המצות להרמב"ם עשה קנ"ג).

מה שייך עם רועי הבקר מקיימים או לא מקיימים מצוות, ? אם אין יהודים בא"י אין עם ישראל.,
כלומר כי כל יהודי וגדולי חו"ל - בלי יושבי הארץ - אפילו שהם רק רועי בקר- כל גדולי הגולה לא שווים כלום-

 וזה מה שאומר הרמב"ם. איך אפשר להביו זאת אחרת? איך אפשר להגיד שבא"י זה גלות?
אפשר להבין שאדם מרגיש בגלות, זה בעיתו של האדם. אם כאן זה הגלות? אז איפה לא גלות?

 שציצית שקולה כנגד כל המצוות- היא אולי שקולה אבל לא במקום ,
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 13:38 לינק ישיר 

בס"ד

ירמיהו,

א. בענין נישטאיך. בוודאי שהוא יודע ספר, אם לא היה יודע ספר לא הייתי בא אליו בטענות.

ב. אכן לא באתי להוכיח מהרבנית חיה מושקא. הערתי היתה במאמר המוסגר. (ואם במאמר המוסגר עסקינן, אז ידועה היא שיחתו של בעל התניא עם נכדו הצמח-צדק. אדמו"ר הזקן אמר לו תורה על הפסוק: "אשה כי תזריע וילדה זכר". חז"ל אומרים בנדה - איש מזריע תחילה יולדת נקבה, אשה מזרעת תחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה יולדת נקבה - זוהי אמך. אשה מזרעת תחילה יולדת זכר - זהו אתה. כך שהקשר בינינו הוא עצמי...וד"ל (נדפס בלוח היום-יום).

ירוחם

"גלות זה כל מקום גיאוגרפי חוץ מארץ ישראל"...

באמת? אז איך אתה מסביר את מאמר חז"ל: בנים שגלו מעל שולחן אביהם?

תפילת מוסף - "ומפני חטאינו גלינו מארצנו (אומרים באה"ק?...) ונתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית בחירתך, בבית הגדול והקדוש"....

כל עוד בית המקדש לא בנוי כולנו גם היהודים שחיים באר"הק נמצאים בגלות!!!

_________________

 תוקן על ידי אור_עליון ב- 21/07/2009 13:55:50

בברכת הצלחה,
בשורות טובות
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 14:00 לינק ישיר 

ב"ה.


ירוחםשמ,

אני רואה שאנחנו נגררים בכל זאת לדיון הזה. אם כי אני לא מרגיש כל כך בנוח מפני כמה סיבות.

בכל אופן, בדבריך יש עירוב של כמה טענות שלא עם כולן יש לי ויכוח. מעלת א"י וקיום המצוות בה העולה מן המקורות שאתה מביא, אינה עומדת בויכוח. 

אני לא מבין אחרת את הרמב"ם. עם ישראל קיים כל עוד ישנה ישיבה בא"י. (ומדובר לאורך כל ההיסטוריה גם בתקופות שהן גלות לכל הדעות.) אך עדין לא משמע מכך שהישיבה בארץ היא במקום קיום כל המצוות.

מכיוון שאני מפרש את הגלות כהגדרה של מצב ולא של מקום, לא מתאים לשאול אותי "אז איפה זה לא גלות", אלא "אז איזה מצב אינו גלות", ואני מניח שתשובתי לשאלה זו מובנת לך לבד. (אם כי אני יודע שיש הרואים בהקמת מדינת ישראל את הבית השלישי, ולשיטתם כנראה גם המצב כבר אינו גלות). וכבר קדמני אור_עליון בצטטו את נוסח תפילת המוספים ברגלים ובימים הנוראים, נוסח המקובל גם בא"י.
 

אור_עליון,

א. טענתי לא הייתה על כך שאתה בא אליו בטענות, אלא על התבטאויות צורמות שנשתרבבו לדיון כולל זלזול כביכול בידיעותיו.

ב. איני מן החכמים שדי להם ברמז, ואף לא מן המבינים שדי להם בציטוט. אנא, פרש שיחתך אם היא רלוונטית לנושא הנידון.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 14:11 לינק ישיר 

בס"ד

ירמיהו

ישנה שיחה שלימה של הרבי בנושא. אינך מצפה ממני לפרש ולפרט לך כאן את כל התוכן. אני מאוד מצטער בשבילך שאינך מן החכמים והנבונים. חבל, דווקא חשבתי שכן.

_________________

בברכת הצלחה,
בשורות טובות
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 14:28 לינק ישיר 

ב"ה.

אוי לי! כבר האדם השני שמטער בגללי.

לפחות תן מ"מ!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 15:16 לינק ישיר 

ירמיהו
 אתה מתעלם מהרמב"ן- אתה מתעלם מהחתם סופר- האומר בפרוש כי אינו דומה קיום מצוות ק"ש, בח"ול לקיומו בארץ.

התפילה חוברה  ותארה מצב, שהתרחקנו מאדמתו- וזה נכון -היה אז, ולכן אין כל בעיה להגיד את זה בלשון עבר- כמו שנאמר בתפילה בלשון, עבר, וגם שבית המקדש חרב , גם זה נכון, אז מה הרבותא לשיטתך בתפילה הזו??? שאנו בגלות,?
כשישבים מסובין בהגדה של פסח ומספרים- עבדים הינו- סימן שאנו עבדים?


אבל הרי גם לפי שיטתך- כם - המשיח- קודם מקבץ נדחי ישראל, נלחם מלחמות ה'- מלחמה- ממש ולא ר"ת.

יש ב"ה קיבוץ גלויות בלי עין הרע, יש מלחמות ה'- יותר מידי- יש בניו הארץ, יש לומדי תורה כמו שאף פעם לא היו- יש מוסדות חסד כמו שאף פעם לא היו- וכו וכו' כמו שאף פעם בהיסטוריה של עם ישראל היה
אדרבא תן זמן בהיסטוריה של עמנו, שבה היהודים- וליהודים היה כה טוב כמו בימנו אנו, מכל הבחינות.!!!
אתה יכול להגיד לא טוב, אם תראה זמן בעבר שהיה יותר טוב, אבל סתם להגיד מילים  שאנו בגלות- על סמך מה אתה אומר את זה ????מכיוI שכך לימדו אותך להגיד?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 15:51 לינק ישיר 

ב"ה.

ירוחםשמ,

חלילה לי מהתעלם מדברי הרמב"ן ומדברי החת"ס, וכמובן שאיני מתווכח לומר כי אין מעלה בקריאת שמע בא"י. אני מתווכח על המסקנה שאתה מבקש להעלות מדבריהם. לדעתי, אין בדבריהם מקום ללמוד שהישיבה בא"י גם בלא לקיים מצוות כדוגמת ק"ש, היא במקום קיום מצוות.

אני גם לא כופר בטובה ומעלים עיני חלילה מכל הדברים היפים שאתה מתאר על מצב היהדות בדורנו, שכמובן צריך להודות לה' עליהם. אגב, חלק מן התיאורים נכון גם לחו"ל. גם בכל שנות הגלות היו תקופות טובות יותר וטובות פחות. אני אוהב את הארץ ואת יושביה ושמח בפריחתה (ומצר על העניינים הלא רצויים שקיימים בה). האם זה עושה את זה לא גלות ("אויס גלות")? לדעתי - לא. ישנם מקומות וישנן תקופות בהן הגלות מרה וקשה (גם כשהיו בארץ, כמו למשל, מיד, לאחר חורבן הבית), וישנם מקומות וישנן תקופות בהן המצב נעים ונחמד, גם בחו"ל, עד של"ע שוכחים שנמצאים בגלות (כמו אותה כפרית שהעדיפה לשלוח את הקוזקים לא"י עם המשיח). אולי זה מלמד כי התפתחו התנאים לגאולת ישראל, אבל לע"ע למרבה הצער זה עדין גלות!

אכן בתפילת מוסף מדובר על מה שקרה. אך מתואר מצב גלותי בו אין אנו יכולים להקריב את המוספין. בית המקדש חרב זה מצב של גלות.

בהגדה של פסח לא אומרים רק עבדים היינו בלשון עבר. אומרים גם (בארמית) השתא עבדין בלשון הווה. הרי אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות! (שוב: אני יודע כי יש השקפה שונה, הרואה בהקמת המדינה אתחלתא דגאולה, ולפי כך גם כבר אין שעבוד מלכויות - אנחנו עצמאים!) דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/7/2009 15:58 לינק ישיר 

בס"ד

ירוחם

לא הבנתי, מה שאומרים במוסף שייך רק לעבר? גם  "ואין אנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך ולעשות חובותינו בבית בחירתך, בבית הגדול והקדוש"...?


הבנתי אותך נכון?
 

תוקן על ידי אור_עליון ב- 21/07/2009 16:00:55
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מה רוצים מזבדיה?-פניה לצדיקים ולמלאכים ושמותיהם
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 15 16 17 לדף הבא סך הכל 17 דפים.