בית פורומים עצור כאן חושבים

גט לחומרא-לחומרא או לזלזול?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-13/2/2006 03:48 לינק ישיר 

מיימוני


<"הנושא הראשון נראה המעניין מכולם. ויש בו לפחות שני מרכיבים חשובים... שכל מסגרת חיים משותפת בין בני זוג שלא החלה לפי דרך התורה, עדיין היא מהווה חיים של זוג ומשפחה">

בהודעתי האחרונה ישנה תגובה לטענתך זו, והיא: אין לפי דרך התורה, כל צורת  חיים של זוג ומשפחה, כתוצאה מהנישואין ישנם זכויות וחובות, אך הם אינם חלק  מהנישואין.

<"דומני שיש לברר אם לא חל שינוי בחברה המודרנית, גם במערב וגם בישראל. יש זוגות רבים שחיים יחד שלא במסגרת נישואין, למרות שיכלו לעשות זאת, מפני שהם רוצים בקשר שניתן לפרק ברגע אחד על פי החלטה של אחד מהם">

לא רק בחברה המודרנית חל שינוי, אלא גם ביהדות., בעבר, היה ניתן לפרק את הנישואין ברגע אחד על פי החלטה של אחד מהם. כאשר לבעל  היה "נשבר" מאשתו, הוא היה כותב ונותן לה "גט" בפני שני עדים כשרים, והיה משלחה מביתו:

"בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר (דברים כ"ד) כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר (דברים כ"ד) כי מצא בה ערות דבר רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה שנאמר (שם) והיה אם לא תמצא חן בעיניו". (משנה גיטין פרק ט משנה י),  ורק עם הזמן והצורך בבית דין לכתיבת הגיטין, נוצר הרושם שישנה התנגדות הלכתית לפירוק מהיר של הנישואין.

________


מיכי

<"ראשית, חבר וחברה חיים אחרת מאשר בני זוג">

לו יהי כדבריך, אולם כבר ציינתי בהודעותי הקודמת שאין לדרך בה חיים בני זוג כל השפעה על  הנישואין ההלכתיים, זוג ש"חשב" שקידושיו היו קידושין, וחי עשרות שנים כזוג נשוי, באם יתברר שעדי הקידושין היו עדים פסולים, יהיו חיי בני הזוג חיים "ללא קידושין", אף אם כי ייתכן שחייהם לא היו "חיי זנות" מפני שהם חשבו בתום לב שהם נשואים, וכידוע הדיוק ברמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה ד:

"לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה", וע"ד שכתב  בשו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא - אה"ע סימן כז ד"ה ואמנם כל, לגבי המקדש ע"ת:

"... משום איסור קדשה שאסור להרמב"ם ג"כ ליכא, שכל זה בבא עליה בלא קידושין ונישואין לגמרי, אבל בקידושין ונישואין על תנאי אינו אסור אפי' להרמב"ם".

<"שנית, פילגש הוא סטטוס ידוע, וכאן מדובר שהם לא ידועים כחיים בפילגשות אלא כחיים באישות">

מהבחינה הלכתית כל מי שחי חיי אישות ללא קידושין הוא בסטטוס של פילגשות.
לא טענתי שאישות היא מושג שההלכה מכוננת אותו, אלא טענתי שאין הגדרה הלכתית לאישות של נישואין, ולכן כאשר אדם מקדש אשה והוא אומר "הרי את מקודשת לי", הוא אינו צריך לדעת מה תהא תוצאת הקידושין, אלא די בכך שכוונתו היא לשם נישואין, ולא לשם פילגשות.

<"החינוך כותב בסוף המצווה של גירושין (!), שהעובר על כך ולא גירש את אשתו כהלכה ביטל עשה זה ועונשו גדול. וכאן הבן שואל: מאי ביטול עשה איכא הכא? לכאורה זוהי פרוצדורה, ואם לא עשאה כדין אז האישה אינה מגורשת ותו לא מידי">

וכאן הבן השני שואל:

לשונו של החינוך הוא: "... ואם גירשה ולא כתב לה הגט כמצות התורה וכענין שפירשו חכמים ביטל מצות עשה זו, ועונשו גדול מאד, לפי שדינה כאשת איש והוא מחזיק אותה כמגורשת, ועונש אשת איש ידוע כי הוא מן העברות החמורות בתורה יותר". (החינוך מצוה תקעט).

למה עונשו גדול אם דינה כאשת איש והוא מחזיק אותה כמגורשת", הוא רק סיבה לעונש?

<"מכאן נגזרות כמה השלכות: לדוגמא, משעה שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות (=דין דרבנן), ואסור לבוא עליה (דין מדברי קבלה), ולא נטמא לה (דעת הרשב"ם בב"ב. שים לב, זהו דין דאורייתא!, וכבר העירו עליו שם - כמדומני הרש"ש">

אין  הכרח לומר שסיבת הדברים היא, מפני שהיו כאן גירושין "מסויימים", אלא מפני שכל אותם הדברים, הבעל נהנה מהן כתוצאה מהנישואין, והם ניתנו לו רק כאשר ישנן נישואין גמורים, ולא כאשר לבו לא בנישואין, ובאשר לטומאה איני יודע מהו ההסבר עד שאבדוק, ווכשאבדוק אחזור אליך.

<"אבל למעשיהם יש בסיס בהלכה  ולפעמים האינטואיציה של פוסק היא לא מודעת. על כן לדעתי אין לזלזל בפסקם">

גם בהלכה ישנה אותה חלוקת סמכויות כמו בעולם החילוני, של רשות מחוקקת ורשות שופטת, ועל דיין לפסוק כפי החוק –ההלכה.

אם הנושא של תפיסת הההלכה כמכוונת ולא כמכוננת הוא נושא חשוב מאד, השאלה היא להיכן הם הובילו הדייניםמ במדיניותם? האם פחות אנשים נישאו אזרחית? האם פחות אנשים  התגרשו? אם התשובות  הן לא ולא, כי אז השאלה היא בשביל מה כל השטויות האלה.

חיפשתי מי מבין הפוסקים האחרונים שחשש ברצינות, לנישואים אזרחיים, אך לא מצאתי.

מה כן מצאתי?

מצאתי סיפורים על "כך נוהגים"!

שאלתי  היום דיין בעירי, כיצד הם מתייחסים לנישואין אזרחיים, והוא השיב לי, שהם משתדלים לקבל "גט לחומרא", כששאלתי אותו למה הם עושים כן? הוא השיב: כך נוהגים כולם! אך הוא לא ידע להסביר לי למה הם נוהגים כך.

<"רב ניק, על מה יצא הקצף? איזה מעשה רע עשו כאן? לכל היותר משהו שלא עומד בגדרי ההלכה, וגם זה לדעתי לא נכון">

הזכרת לי את שהיה בעירי, שכאשר היה מי שערער בבית המשפט על פסק בוררות בבית דין, מפני שאחד הדיינים נטה בכל מהלך הדין תורה לצד אחד, ביטלה השופטת את פסק הבוררות, מפני שהיא מצאה שהדיין התנהג בצורה בלתי הולמת-Misconduct בלע"ז, שהיא סיבה מספקת לפי חוקי הבוררות בארצי ובעולם, כדי לבטל פסק בוררות, וכאשר פנו אלי מהעיר בה משמש אותו הדיין, וסיפרו לי על פסק דין שלו, שהיה נראה לי "קצת הרבה" לא בסדר, שלחתי להם את פסק דין השופטת כ"חומר למחשבה", וקיבלתי מהם את התגובה: "לא נורא, השופטת קבעה בס"ה שהוא עבר על חוק הבוררות", הם לא הבינו, שלמעשה שכשהוא הואשם שהוא עבר על החוק המחייב בוררים להיות הגונים וישרים, הוא הואשם בהטיית דין.

______

מאיר-YMY

<"הקושיות אינן נוראות בעוצמתן, וברור גם לכל קורא שלולי חומרא דאיסור אשת איש לא היה עולה על הדעת להצריך גט, בכל מקרה הפסק נתמך באופן מלא על ידי פסיקת ה'אגרות משה' שכל קושיותיך עליו הן ודומה שאין זה מן היושר להטפל לבית דין זה">

שים לב! הגמרא והשולחן ערוך מלאים בהלכות של "אינה מקודשת" למרות שמדובר ב"איסור אשת איש", ולא מצאנו שאיש חשש לחייבם בגט לחומרא, ואחזור על דברי המהרש"ל, (ים של שלמה, קידושין פרק ב סימן יט, ושו"ת מהרש"ל סימן כא:

"...וליכא אפילו מיעוט, דלית בה חששא כלל. ומה שמקצת מן הרבנים בקרוב החמירו בענין הסבלונות, שרו ליה מריה, כי רדפו אחר חומרתם, לשכר הנאתן, להם ולסופריהם, כאשר נתגלגל מסיבה זו מגל אל גל, עד אשר נתמלאו אמתחתם בצר צורר כספם, אף התנצלותם, שאמרו אין זה נגד הדת מה שאנו מחמירין, שקר והבל ורעות רוח, דלמה להם למפסל בנות ישראל לזרע של אהרן, והעזרה אם משרת' תצווח עליהם צווחה, ודומה לזה כתב המרדכי (סימן תקל"ז) בשם מהר"ם, גבי המקדש בעד א', (וכתב וצריך) [וכי תימא נצריך] גט לחומרא, נמצאת פסולה לכהונה כו'. ומן הדין לא היה לי להאריך כלל בדבר זה".מפני שכשמחייבים בגט לחומרא, ה"ז רק כשיש חשש סביר לקידושין, ולא סתם פרומקייט על חשבון הברון, ש"יהיה", מבלי לחשוב על מה זה עלול לגרום לבן אדם, ואין זה פלא שגם דיינים הטוענים שאין חשש אשת איש, פוסקים שיש לתת גט, אף אם ע"י כך הם יהפכו את האשה לגרושה, ויאסרוה לכהן.

אתמול סיפר לי חבר, על בעלת תשובה שלפני שחזרה בתשובה, היתה נשואה וגרושה אזרחית, שכאשר הפכה לדתיה, היה שם "צדיק" אחד ששיכנעה לקבל גט מבעלה, "שיהיה", והיא בתמימותה עשתה כדבריו, ואז כשפגשה גבר שרצה לשאתה התברר לה שהוא כהן.

<"הפסק נתמך באופן מלא על ידי פסיקת ה'אגרות משה'">

אז מה?

________


חלמיש צור

תודה.

ראה גם בשו"ת יביע אומר חלק ח - אה"ע סימן י.

_______


פעיל מד"א

<"אמר ליה אביי לרב יוסף: ג' גיטין פסולים, ואם ניסת - הולד כשר". (גיטין דף יז עמוד ב), לפי דבריך , המשנה זלזלה באנשים, סחטה ושיחקה במשחק של נדמה לי"?">

לא! איני חושב שהמשנה זלזלה באנשים, יותר נראה לי שאתה מזלזל בך, שהרי המשך הדברים בגמרא הוא:

"מה הועילו חכמים בתקנתן? אהנו דלכתחילה לא תינשא". 

שם היה גט כשר, אלא שהוא נפסל ע"י חכמים, כשהפסילה היתה מותנית: באם אסור להנשא לכתחילה על סמך אותו גט, אך באם היא בכל זאת נישאה וילדה, הוולד כשר, ואין זה שונה משאר ההלכות שיש בהם איסור "לכתחילה" והיתר "בדיעבד":

"הרי זו לא תנשא, ואם נשאת - לא תצא". (כתובות דף כב עמוד ב)

איך כתב המהרש"ל?

"אף התנצלותם, שאמרו אין זה נגד הדת מה שאנו מחמירין, שקר והבל ורעות רוח, דלמה להם למפסל בנות ישראל לזרע של אהרן"?

<"אני מבין מדבריך שיש בכוחך לקרוא את מחשבותם הזדוניות של רבני ישראל מבתי הדין.  האם הכוח נובע מעצם היותך מקובל אלוקי? או שמא זכית לחוויה כלשהי">
אין לי כח לקרוא את מחשבותם הזדוניות של רבני ישראל מבתי הדין, מה שיש לי זה די הבנה  בסלנג הרבני כדי לקרוא בין השורות.

לי אומר פסק דין הטוען שלא היו נישואין ואעפ"כ צריך גט, שמשהו מסריח כאן.

מה אומר לך פסק דין הטוען שלא היו נישואין ואעפ"כ צריך גט?

<"מכוח הסברא, גם אדם שעובר על כל איסורי תורה ואכן עושה בעילותיו בעילות זנות. בעילת אשה בלילה שלאחר "טקס נישואין" תהיה בעילה שונה, במידה מסויימת לאחר הטקס הם בד"כ מרגישים מחוייבים">

ואם כן אז מה?  אף אם בעילת אשה בלילה שלאחר "טקס נישואין" היא בעילה שונה, עדיין אינה בעילה לשם קידושין.

<"פילגש צריכה גט לשיטת האומרים שפילגש נעשית בקידושין">

התוכל להרחיב ולהסביר מה בינה ובין אשה?

"ומש"ע מן הרשב"א שהתיר הפילגש ע"י קידושין. ודאי גרסא מוטעת היא לאומרים. פילגש בקידושין. שאין לה קיום כלל". (שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן טו ד"ה ומש"ע מן

<"אולי הם לא רצו נישואין שמנוהלים ע"י רבנים שעליהם מפרסמים ברבים מושחתים 'עושים שרירים' 'סחטנים' ומחפשים 'לדפוק' אותך.(ואולי כי אבא של הבעל לא יהודי) השאלה היא: מי מפרסם? מדוע מפרסם? ועל סמך מה מפרסם?">

באיזשהו מקום אתה מתבלבל בין רבנים ודיינים, אני גטוח שכשתבין את ההבדל ביניהם, גם תבין על מה אני מדבר.

<"אם כן, יתכן והם בהחלט רצו נישואין על פי דת ישראל אך הוצאת השם רע שעשו על רבני ישראל היא שגרמה להם לחשוב שרבני ישראל של ימינו לא באמת עושים מה שאלוקים רוצה">

מי כתב:

"אף התנצלותם, שאמרו אין זה נגד הדת מה שאנו מחמירין, שקר והבל ורעות רוח".

איני בטוח אם גם אחרי שתבקר בבית הדין תמשיך לטעון שהדיינים עושים מה שאלוקים רוצה.

<"הדברים שנכתבו למעלה ע"י נישטאייך הם הוצאת שם רע על רבני ישראל, סלח לי. מדובר בפסיקת הלכה שניתן בהחלט להבינה. בדיוק מהסיבה הזאת שאלתי, על סמך מה אתה קובע שמדובר ברב מושחת עד כדי ניצול סמכותו לסחיטה ועשיית שרירים?">

כן כמה אתה ילד חמוד שלי? נולדת אתמול?

<"הצבעה על פסק הלכה (וגם אם שגוי מחמת סברא לא נכונה) כנסיון לדפוק,לסחוט ולהפגין שרירים היא כביסה כ"כ מלוכלכת עד כדי שמרוב לכלוך נראה שזה צבע הבגד המקורי">

מה היית אומר אילו היה השופט ברק או כל שופט אחר  במערכת השפיטה החילונית מוציא פסק דין דומה,  אין ספק שהוא היה מואשם ברדיפת הדת, ואילו כאשר אותה צורת חשיבה מופיעה בבבתי הדין הרבניים היא רצון האלוקים.      
    

תוקן על ידי - נישטאיך - 13/02/2006 3:52:20דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/2/2006 08:09 לינק ישיר 

לאלי_ותודה על הקישור.אם היה מישהו שעוד לא השתכנע  שצדקתי, הוא יוכל למצוא את ההוכחה בעמודים 8-9  שבאותו הקישור-פסק הדין:

"לעומת זאת, נישואין אזרחיים, הנעשים מתוך בחירה ורצון להינשא שלא כדת משה וישראל, למרות שבני הזוג יכולים להינשא כדת וכדין, נחשבים כנישואין בניגוד להלכה. בני זוג הבוחרים להינשא בדרך זו, מצהירים שאינם מעוניינים בכבלים הדתיים של הנישואין. הם אינם חפצים ב"קדושת" הנישואין. כל חפצם הוא רק בקבלת הגושפנקא האזרחית בלבד. היות ובני הזוג הללו אינם רוצים בהלכה, על כן יחסי האישות שביניהם, מתקיימים על יסוד השקפה זו, ונועדו לקיום משפחה, שלא לפי ההלכה. כידוע, אחד הקניינים שבהם נקנית אשה, הוא קיום יחסי אישות לשם קנין. וזאת, במידה ומדובר ביחסי אישות, שנועדו לקידושין הלכתיים. הדברים אינם אמורים, ביחסי אישות שנעשים במודע, על מנת שלא להיכנס תחת עולה של ההלכה.

על כן, המסקנה האופרטיבית היא, שבמקרה השני, אין צורך בגט הניתן מיד הבעל לידי האשה. ניתן להתיר את הנישואין על ידי מתן פסק דין לגירושין. במקרה הראשון, יש צורך בגט לחומרא. לעיתים נדירות, גם במקרה זה, אנו מאפשרים להם להיפרד ללא גט...

.
.. יש להעיר כי במקרים שהנישואין האזרחיים אינם יוצרים "ספק נישואין" כדמו"י, וכאשר על פי כללי ההלכה אין לדרוש גט מספק או לחומרא, אין זה נכון לסדר גט פיטורין כדמו"י כדי להתיר נישואין אלו. מדיניות קבועה של סידור גט בכל מקרה שכזה, עלולה להביא לפרשנות מוטעית באשר לתוקף ההלכתי של נישואין אלו. וממה נפשך: אם בית הדין אינו מוסמך לתת פסק דין להתרת נישואין אלו, מאחר ומדובר בנישואין אזרחיים, לא יועיל גם גט שסודר על פי כל כללי ההלכה להתירם; שהרי אם מבחינה הלכתית טהורה לא היו בני הזוג נשואים כדמו"י, אין צורך בגט כדמו"י להתירם, ואם כן אין הוא יכול להתיימר להתירם, גם מבחינת חוק המדינה".

אולי מישהו יכול להסביר לי, א"כ, מדוע פסק בית הדין של אשקלון:

"ד. לפי טעמים נוספים שהוזכרו בפוסקים היה מקום להקל בנישואי פרגוואי, כי כאן אנו רואים בעליל שהם לא רצו בנישואין דתיים. ומ"מ להלכה נראה שיש לחוש לשיטות הנ"ל ובמיוחד במקום שבו היתה כוונה להקים מסגרת מסודרת של נישואין וכנ"ל".

מנין  ההבדלים במסקנות:

1.       "על כן, המסקנה האופרטיבית היא, שבמקרה השני, אין צורך בגט הניתן מיד הבעל לידי האשה... במקרים שהנישואין האזרחיים אינם יוצרים "ספק נישואין" כדמו"י, וכאשר על פי כללי ההלכה אין לדרוש גט מספק או לחומרא, אין זה נכון לסדר גט פיטורין כדמו"י כדי להתיר נישואין אלו".   

  2     
"היה מקום להקל בנישואי פרגוואי, כי כאן אנו רואים בעליל שהם לא רצו בנישואין דתיים. ומ"מ להלכה נראה שיש לחוש לשיטות הנ"ל ובמיוחד במקום שבו היתה כוונה להקים מסגרת מסודרת של נישואין".
תוקן על ידי - נישטאיך - 13/02/2006 8:16:32דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/2/2006 09:07 לינק ישיר 

שיקולים פוליטיים יש גם לצד השני: http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=1460 "במקרים וניתן דרשו גט לחומרא, אם-כי היו כאלה שהתנגדו אף לכך בשל העובדה שהדבר עלול להביא להכרה מסוימת בנישואין אזרחיים". כלומר מטרתם של המתנגדים היא לנכס לעצמם את מושג הנישואין, להבהיר לכולם שנישואין "אמיתיים" הם רק נישואין שנערכים ברבנות, כל חיי נישואין שאינם עוברים דרך הרבנות הרי הם כחיי זנות.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-14/2/2006 04:59 לינק ישיר 

"לחומרא"

מלה זו מוציאתני מדעתי.

כל חומרא כאן היא קולה עצומה.

כאילו מה שהקב"ה רוצה הוא שנציק לבריותיו ונחמיר עליהם.
התעלמות מוחלטת מההצקה לאנשים, מהשנאת הדת, ממצבים של חוסר יושר קיצוני.

האם ראיתם מכתב של רבנים נגד הסחבת של בתי הדין הרבניים? וודאי שלא, את מי מעניינים הסובלים?
אבל אם יהיה פסק שאיננו לגמרי "גלאט" מיד אש וגפרית.

אין מחיר לחומרא!
וכל דיין שאינו מודע לכך שהחמרה יתרה בנושאי גיטין וכו' היא רשעות עצומה, אינו ראוי להיות דיין. ומי שממנה אותו* הוא כמי שמעמיד אשרה וכמו שאמרו חז"ל "כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה".

(סליחה על ההתלהמות. הנושא פשוט מקומם אותי)

*ויש אומרים אף מי שבוחר במפלגה שגורמת למנות אותו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/2/2006 08:14 לינק ישיר 

נישט,
אני ביארתי היטב מדוע השיקול הזה (בפסק שהבאת) אינו נכון לדעתי, ובודאי לא הכרחי. כוונה לחיות יחד כבעל ואישה יכולה להיות כוונה לאישות גמורה, גם אם זה לא כדת משה וישראל. אישות הוא מושג שהתורה מכוונת אותו לא מכוננת אותו.
אני לא רואה מדוע בי"ד אחד חייב משהו לתפיסתו של בי"ד אחר. אתה החלטת על צד אחד, ואתה לא מצליח להבין מדוע מישהו אחר חושב אחרת.

לא יודע כל,
לפי הנחרצות נראה שאתה דווקא כן יודע הכל. אין כאן תפיסה של טרטורים לשמם, אלא יש להם מטרות הלכתיות, ואולי גם של מדיניות הלכתית, וזה נעשה תמיד ואף לגיטימי מבחינת שומרי ופוסקי הלכה. מי שאינו מעוניין בכך שלא יילך למסלול הזה (או שלא יצביע לפוליטיקאים שמקבעים את ההסדר הזה).

מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/2/2006 17:02 לינק ישיר 

השיקולים ההלכתיים לגיטימיים אם הם ניתנים בהבנה שזה אותו פשע להחמיר כמו להקל.
ז"א העבירה של "לחשוש" מגט מעושה איננה קטנה מהעבירה של לכפות גט.
תראה שבהיתר עגונה הפוקוס ההלכתי היה על איך להקל. כאשר היום הפוקוס ההלכתי הוא על איך להחמיר.

ודוגמה קטנה. היה מכתב של הרב אלישיב על מקרה של כפית גט ע"י ב"ד בארה"ב שהרב אלישיב טען שיש בעייה בכפיה.
למרות שאני אישית חושב שהוא מחמיר, עמדתו לגיטימית בעיני. מה שלא לגיטימי בעיני זו ההתעלמות מהרוע של הבעל.
אם הרב שרלו היה חותם על גילוי דעת דומה הוא היה כותב:
"בעל שפרוד מאשתו ומתנגד לתת גט הוא מנוול. ולכן הבעל שמקרה שלנו הוא רשע.
עדיין לדעתי כפיית הגט אינה כשרה ולכן הגט פסול".


נ"ב בקשר לביטחון העצמי בסיגנון, אני באמת חושב שאני לא יודע הכל, אבל גם אחרים לא יודעים הכל. אני מודה שכל דברי, בהגדרה, יכולים להיות לא נכונים. ככה זה כשאתה בן אדם.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/2/2006 02:45 לינק ישיר 

 

מיכי

<"אני לא רואה מדוע בי"ד אחד חייב משהו לתפיסתו של בי"ד אחר">

מאחר ובתי הדין הרבניים בארץ, אינם כבתי הדין של אנטבקה, אלא (כמה שלא תרצה), הם בתי דין ממשלתיים, הם גם לא מגלחים את ראשן של הנשים, שחיות עם גבר ללא חופה וקידושין, מורחים זפת על גופן ומגלגלים אותן בנוצות.

לבתי דין אלה ניתנה ע"י המחוקק החילוני, סמכות ייחודית לקבוע את  המעמד האישי  של כל היהודים שבארץ ישראל, רק לפי ההלכה היהודית, ולא ייתכן שכל חובש המבורג, יחליט לפי השקפותיו הפוליטיות על "חומרות", לציבור שלא בחר בו ולא רוצה אותו..

אם בא להם על "חומרות",הם תמיד יכולים להתחיל  בדיני הטיית דין, עינוי דין וקבלת שוחד, אך ייתכן שאין הם מקילים בנושאים  אלה, מפני שהוא היתר להם.

מה היית אומר אילו היה שופט בבית משפט חילוני מחליט שיש להחמיר עם הדתיים?

אין ספק שהיית טוען ובצדק:

בית המשפט רודף את היהודים הדתיים!

אך משום מה כשהדבר נוגע לחילונים, מגיע להם ל"הדפק".

די לראות את הגידול במספרי הנישאים בנישואים ה"לא הלכתיים", כדי להבין ש"חומרותיהם" של הדיינים לא עובדות.

אילו הייתי טוען, שיש להקל רק מפני שישנן דעות להקל, הייתי מבין את טענותיך, אך אני טוען שכאשר רוב הדעות  טוענות שאין סיבה לחייב גט, ומיעוטן אף טוען שאסור לחייב גט בנישואין אזרחיים, ובית הדין שבעצמו מודה בכך, פוסק שיש לחייב גט מפני ש"למעשה" נהגו בתי הדין לדרוש גט, מבלי להתעניין ולשאול, מי הוא זה שהתחיל את המנהג ולמה, נראה לי כטמטום ועיוות דין שאין כמוהו, שאינו מוסיף כבוד לבתי הדין הרבניים.

לסיום:

בהודעתי הקודמת  ציינתי לדברי הדיין דיכובסקי, שהבדיל בין שני סוגים של נישואין אזרחיים, כאלה החייבים בגט, וכאלה האסורים בגט, והנה בפסק דין קודם שלו משנת תשל"ט, (נדפס בתחומין ב עמודים 252-266), העוסק בזוג שהוגלה לאי מאוריציוס על ידי הבריטים כשהגיעו לארץ כמעפילים, והתחתנו שם "אזרחית".

 והוא עצמו כותב:

"הארכנו בכל זה כדי להראות שלדעת רוב הפוסקים יש להקל בנישואין אזרחיים לפוטרה בלא גט. אולם למעשה , לא הקלו אלא במקום עיגון כשהבעל אינו לפנינו, ... ובפרט שבנדוננו נישאו הצדדים בנישואים אזרחיים באי מאוריציוס  מקום לשם הוגלו אחינו בני  ישראל ע"י שלטונות המנדט הבריטי, ולא היתה להם  כל אפשרות לערוך חו"ק כדמו"י /חופה וקידושין כדת משה וישראל/ ויש מקום להעלות את דברי הפוסקים שאם הצדדים נישאים אזרחית מחמת חוסר ברירה צריך לחוש שמא כיוונו בביאה לשם קידושין".

ופסק:

א)      "אין  להתיר נישואין אזרחיים ללא גט שלא במקום עיגון.

ב)       במקום עיגון יש להתיר את הנישואין  ללא ג"פ, כמסקנת רוב רבותינו האחרונים.

ישנה הלכה, ישנו מעשה וישנו משלם".

"ולא היתה להם  כל אפשרות לערוך חו"ק כדמו"י /חופה וקידושין כדת משה וישראל".

נראה לך, שלדעת שאפשר לקדש בביאה הוא כן ידע, אך שלקידושין לא צריך חופה או כתובה, ודי ב"הרי את מקודשת" או בכל לשון אחר בעל משמעות דומה, לפני שני עדים כשרים הם לא ידעו?

"שאם הצדדים נישאים אזרחית מחמת חוסר ברירה,  צריך לחוש שמא כיוונו בביאה לשם קידושין".

האם עלה  על דעת הב"ד לשאול את הבעל:

על מה חשבת כשבאת על אשתך?

האם השאלה יותר מדי אינטליגנטית עבור הדיינים, או שהם פוחדים שהתשובה תקלקל להם את התוכנית?

 

אף שאת ההלכות לא הם היו אלה שקבעו אותם.

הם עושים את המעשים.

שעבורם  משלמים אחרים.

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/2/2006 07:42 לינק ישיר 

מצ"ב לינק לאשכול שפתחתי לפני בחצי שנה על עגונים ועגונות ע"י בית הדין ("מסורבי/ות גט")

http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1412057דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/12/2006 16:52 לינק ישיר 

המשך -

http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2094800

_________________

בברכה.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/8/2007 15:07 לינק ישיר 

 

גם כאשר ברור שלפי ההלכה אין צורך אפילו בגט ליומרא, מחייבת הרבנות  "פסק בית  דין" שלא היו נישואין.

לשם מה?

ראו במאמרו של הדיין ש. דיכובסקי "ההכרה בנישואין אזרחיים ע"פ ההלכה", תחומין  כז עמודים  246- 239. 

_________________

עולם הפוך אני רואה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/1/2011 05:56 לינק ישיר 

מיכי

<אני לא רואה מדוע בי"ד אחד חייב משהו לתפיסתו של בי"ד אחר. אתה החלטת על צד אחד, ואתה לא מצליח להבין מדוע מישהו אחר חושב אחרת>

האם הם קראו את דברי?
 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4012213,00.html
 
פסק דין: לאחר גט "לחומרה" - ניתן להינשא לכהן

אם עד עתה היתה הרבנות קובעת רק אם האשה היא יהודיה, מעתה הם גם קבעו עבור הסמינרים של "בית יעקב"  אם היא יהודיה ספרדיה.

"מה אני מקיים ויטו אחרי הבצע - שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם, שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל. והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהן ולסופריהן".  (שבת דף נו עמוד א).תוקן על ידי נישטאיך ב- 30/01/2011 06:54:58
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/1/2011 11:01 לינק ישיר 

תרשו לי הערה קונה אמנם איני בקי בכל הלכות קידושין נישואין ומה שביניהם, אבל ככל הידוע לי לא מספיקים ״נישואין״ אלא צריכים להיות גם ״קידושין״ היינו שהאשה מתקדשת לבעל. ״מתקדשת״ פירושו ״מתייחדת״ בשבילו ורק בשבילו בדרךשההלכה התוותה וכך גם נאמר בברכת הנישואין ״ והתיר לנו את הנשואות לנו ע״י חןפה וקידושין״ בנישואי פרגוואי ( וגם בכל סוג של נישואין אזרחיים מוכרים) יש נישואין אבל אין קידושין ואם אין הצהרה על ההתקדשות למה צריכים גט?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/3/2017 09:26 לינק ישיר 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4939051,00.html


בית הדין הכריע: אתם לא נשואים ולא רווקים
בני הזוג אורן נישאו כדת משה וישראל בטקס פרטי עם רב אורתודכסי, עדים וכתובה. אבל כשהגיעו להירשם ברבנות, נפסק כי הנישואים נחשבים כ"ספק קידושין": הם לא בדיוק נשואים, אך גם לא בדיוק רווקים. עכשיו הם מאיימים לעתור לבג"ץ, ובית הדין דורש מהם להינשא בשנית - ברבנות: "הם התנהלו בחוסר תום לב"


תוקן על ידי נישטאיך ב- 29/03/2017 10:01:09
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/3/2017 09:44 לינק ישיר 

פסק הדין:

 

בני זוג שהתחתנו ע"י מסדר קידושין שאינו מוסמך, בליווי הסכמים בעייתיים מבחינה הלכתית / פד"ר 1093889/1‏

 

http://www.dintora.org/article/630
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/3/2017 13:24 לינק ישיר 

תביא גם את תגובתו של אותו מסדר קידושין שאינו מוסמך
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > גט לחומרא-לחומרא או לזלזול?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.