בית פורומים עצור כאן חושבים

האם יש חילול שבת בהיתר?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-21/3/2006 00:45 לינק ישיר 

איפה הרמ"ע מפאנו הזה?
כתבתי על כך פעם מאמר, והבאתי בזה מחלוקת בין פיהמ"ש לרמב"ם (סופ"א מאבות לגבי סוגי הדיבור) שסובר שיש פעולות (סוגי דיבור) של היתר גרידא, לבין החובות הלבבות שסובר שהכל נכנס תחת חובה או איסור (או: שעשיית פעולות של היתר היא איסור, שכן אין עליהן חובה. ואולי זהו המושג 'דין וחשבון' של הגר"א, על ביטול התורה שבזה).
מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/3/2006 07:53 לינק ישיר 


ומה פשר המושג 'מלחמת רשות'?

ועוד, ברמב"ם נביא מייעץ לענין דברי הרשות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/3/2006 09:11 לינק ישיר 

כמתעסק,
הערה מצויינת. מעודי תמהתי, וכי בכדי שהמלך יר"ה ירחיב גבול ממלכתו מוטל עליי למות במלחמה? והתורה עוד נותנת לכך אישור הלכתי?
נראה שזהו אישור בדיעבד למצב ששרר בתקופות קדומות, בהן האזרחים היו משועבדים לצרכי המלך. אכן ניתנת בהלכה גושפנקא רשמית לזכויותיו של המלך, אך אין כאן הכרה במוסריות המעשה. ייתכן שבאותן תקופות בלי הכרה בזכויות כאלה לא ניתן היה להגדיר סמכות של מלוכה, וכידוע בלי מלך איש את רעהו חיים בלעו.
בכל אופן זוהי דוגמא טובה מאד. מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/3/2006 09:15 לינק ישיר 

מיכי,
ובביאת גואל צדק תהיה מלחמת רשות?
ומה יאמר על כך הרמב"ם?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/3/2006 10:29 לינק ישיר 

הערת אגב


דברי החזו"א עצמם, אם אכן נאמרו, מהווים סתירה למה שהביאו כאן מהרמ"ע מפאנו.


אם החזו"א הגביל את המצב הזה של "אין רשות כלל" לשבת בלבד, הוי אומר שבשאר הדברים וימות השנה, קיימים מצבי רשות. ועיין.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/3/2006 13:25 לינק ישיר 

ענין,
יש לחלק בין הדברים. הדיון האם יש דברי רשות אינו נוגע להלכה בלבד. חובות מוסריות הן לפעמים דבר רשות מבחינה הלכתית, אך בהחלט אינן דבר רשות מבחינת עבודת השם. החזו"א, אם אמר את מה שאמר, התכוין ל'רשות' במובן ההלכתי. השאלה האם זו גם רשות במובן של עבודת השם נותרת לשיקול הקורא הנבון.
הרי אתה לא באמת חושב שיש מישהו עלי אדמות שרואה בכל פעולה או אי פעולה שאלה הלכתית במובן המלא של המילה. גם לא הרמ"ע מפאנו.
מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/4/2006 01:15 לינק ישיר 

מיכי,

ראיתי באחד מכרכי אסיא תשובה של הגרש"ז, שנשאל על רופא שגר ביישוב קטן ונוסע בשבת למשמרת בבית חולים אם מותר לו לחזור. הגרש"ז פסק שמותר לו לחזור משום שהיישוב שלו נשאר בלי רופא וזה נחשב לפיקוח נפש.

נראה פשוט שהגרש"ז לא התכוון לומר שרופא יחיד ביישוב אסור לו לעולם לעזוב את היישוב שלו. אלא שלפי הגרש"ז הגדרת ספק פיקוח נפש איננה תלויה בדבר שהוא חובה לעשותו, אלא אפילו במקום שהחשש הוא כל כך רחוק עד שאין חובה, ספק פיקוח נפש דוחה שבת.

השתא דאתינן להכי, נראה שגם מה שמלכתחילה הרופא נוסע למשמרתו בבית החולים איננו חיוב ממש, שאם הוא היה חולה וכדומה ייתכן מאוד שהיו מסתדרים בלעדיו, ובכל זאת ברור שהדבר מותר. נראה שגם הרבה מאוד ממה שמוגדר בצבא כצורך מבצעי שדוחה שבת, היה אפשר לשקול לוותר עליו, אלא שברגע שהחליטו שכן רוצים את תוספת ההגנה, הרי היא דוחה שבת.


  - דו"דאחרי שכתבתי את כל זה ראיתי במאמר אחר שהופיע באסיא שבאמת דנים בשאלה זו בדיוק בהקשר לפסק הזה של הגרש"ז. וכך כותב שם הרב הלפרין (בסוף):

"לענין האפשרות שתיתכן פעולה מסוכנת אשר אדם רשאי להסתכן בה לצורך פרנסתו אף שמניעת רמת סיכון כזו יכולה לדחות שבת, כבר ציינתי
למש"כ הגר"י זילברשטיין שליט"א, עד כמה חייב אדם לסכן עצמו כדי להציל אחרים, (ספר אסיא ז' עמ' 9-3) המסביר כך להלכה את דעת הרדב"ז. גם דעת הראי"ה במשפט כהן שאין להיכנס בספק קרוב של מיתה אפילו לצורך פרנסה, איננה מוכרחת להפך. שהרי גם לדבריו מותר להכנס לצורך פרנסה בספק שאינו ספק קרוב, למרות שספק סכנה גם אם אינו קרוב, עדיין דוחה את השבת אלא אם כן מדובר בספק רחוק מאד."

תוקן על ידי - דין_ודיין - 10/04/2006 1:58:57דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/4/2006 13:57 לינק ישיר 

גם בדוגמת מיכי לעיל במילת אשה את בנה בשבת, גם אם מותרת אין זה חילול שבת בהיתר יותר ממוהל שאינו מצווה למול ואפשר על ידי אחר ואף על פי כן ברור שאין זה מוגדר כחילול שבת בהיתר, משום שיש חיוב על הכלל וקיומו על ידי הפרט והוא הדין באשה.   מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/4/2006 21:44 לינק ישיר 

בנוגע ל"חילול שבת" בהיתר
קודם כל מדוע הוספתי מרכאות? משום שכאשר זה בהיתר זה רק נראה לעין הרואה כחילול שבת אך זה אינו חילול שבת, בדומה למי שנוסע לחו"ל והוא פטור מיו"ט שני של גלויותועושה מלאכה, הרי הוא רק נראה לעין הרואה כמחלל יו"ט אך הוא אינו מחלל את היו"ט.

ולענייננו: ישנם מי שפטורים מקיום המצוות, בין אם זה סוגים של בני אדם ובין אם זה מצבים בהם נמצאים, ונראה לי שמה שנמנה במפורש בהלכה זה לא כל הפטורים כי יש פטורים שלא נמנו במפורש אלא יש להסיקם בבין השיטין.
הנה מס' דוגמאות: "קטן", "חרש", "שוטה".

והנה מס' הערות:
א. נהוג לחשוב שקטן זה רק מי שהינו מתחת לגיל 13 ויום אחד, אך אין הדבר כך ככל שידוע לי.
יש תוספת בהגדרת "קטן" שהיום משום מה לא משתמשים בה והיא: "שהביא ב' שערות". לא התעמקתי לברר מה משמעותה המדוייקת של הבאת שתי השערות אבל אני מניח שהכוונה לסוג של בגרות גופנית או נפשית או רגשית (בבקשה מחכמי הפורום לחוות את פרשנותכם)
"חרש" זה מי שאינו מדבר ואינו שומע ובלשוננו נקרא "חרש-אילם"
"שוטה" זו הגדרה שאינה מוחוורת לי כל צורכה וצריכה ביאור.
כל אלה פטורים מקיום המצוות וכמובן זה כולל קיום המצוות הקשורות בשבת.
ואז הם לא חייבים  לחלל שבת (דוגמת מצבי פיקוח נפש) אלא מותרים לחלל שבת שעבורם זה לא חילול שבת אלא רק נראה לעין הרואה כחילול שבת.

(ובכ"ז לדעתי צריך להיזהר מחילול השם שמי שרואה אותם אינו יודע שהם פטורים)

וייתכן שחז"ל לא התכוונו דוקא לאנשים הנמצאים בשלושת המצבים הנ"ל בלבד אלא ששלושת מצבים אלה הם רק דוגמאות טיפוסיות שמהם יש ללמוד על מי שנמצאים במצבים הדומים למצבים אלה אע"פ שאינם מוגדרים במדויק בהגדרות הנ"ל.

אשמח לשמוע את דעתכםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/4/2006 22:00 לינק ישיר 

מאיר,
לא דמי מוהל לאישה. המוהל עושה זאת כשליח של האב, ומדובר כשיש אב ואז יש חיוב שמוטל עליו. כשאין אב אכן מוהל מצוי במצב דומה למדיי לזה של האישה. אבל אישה (כשאין אב) הרי אין מי שהחובה בכלל מוטלת עליו. אם כן, לכאורה היא עושה לכל היותר מעשה של היתר.
אכן כשאין אף אחד החובה כנראה מטלת על בי"ד (אף שיש לדון בזה, שהרי בי"ד אמור לגרום למחוייב לעשות את חובותיו, וכאן אין מחוייב). קשה להגדיר זאת כחובה על הציבור, שהרי היא מוטלת על האב. וכשאין אב מנין נולדה חובה על הציבור (אם לא כדי לגרוום לאב או מישהו אחר למלא את חובתו)? ויש לפלפל בזה.

שמניך,
אני מדבר על מי שמחוייב. גם גוי יכול 'לחלל שבת', אבל זה טריביאלי ולא מעניין (וכך גם חרש שוטה וקטן). אני מדבר על מקרה שבו מישהו שמחוייב בשמירת שבת מצוי במצב שבו יש לו היתר לעבור ולחלל שבת, אך לא חובה.
חילול השם אינו נוגע להכא, שכן השאלה היא תיאורטית אודות גדרי איסור חילול שבת, ולא פרקטית האם מותר או אור לעשות זאת בסופו של דבר.
ולגבי שיעור גדלות, הדברים מפורשים בש"ס שתלוי בהבאת ב' שערות. גיל 13 ויום כשיעור גדלות מבוסס על חזקה שבגיל כזה כנראה כבר הובאו שתי השערות. מעמדה של החזקה הזו הוא סבוך למדיי, ואכ"מ.
מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > האם יש חילול שבת בהיתר?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 סך הכל 2 דפים.

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים. קטגוריית אקטואליה וחדשות: עשרות פורומים הכוללים חדשות נעייס, מה קורה בחצרות חסידים, חדשות מחסידויות שונות בארץ ובעולם, דיונים בנושאי אקטואליה, פוליטיקה, בטחון ועוד.