בית פורומים עצור כאן חושבים

אשכול השאלות על ברסלב, והרשות לשאול

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-25/5/2006 13:03 לינק ישיר 

תלמיד

אולי כדאי שידבר רבינו בעד עצמו. אצטט כמה משפטים המעידים על הכלל. למרות שרבינו אמר התורה שלי כולה הקדמות ואם כך אין עדיפות לציטוט זה על אחר לשמש מבוא לתורתו \ שירתו בכל זאת הנה כמה מועדפים:

"היה מגנה מאד ספרי המחקרים והפילוסופים ואמר שאין שם כלל שכל גמור כמו שיש באיזה מאמר מהרש"א או מהר''ם שיף וכיוצא מספרינו הקדושים".
אבל לא רק שאין בהם שכל גמור כמו במהר"ם שיף וכיוצא מספרינו הקדושים, עוד הם מפיצים וירוסים ומחלות! הנה: "דע שבכל דור נתחדשין בו חלאים חדשים ר"ל בבחינת יוסיף דעת יוסיף מכאוב. היינו מחמת שבכל דור שבא מאוחר נתוסף הדעת של הפילוסופים כי בכל דעת באים על חכמות חדשות ועי"ז יוסיפו מכאוב שנתחדשין חלאים חדשים".
ובא נלמד משהו על אסוציאציות חופשיות לחלוטין ומקורן: "בענין המחשבות שבמוח הוא פלא גדול וגדולת הבורא ית''ש איך המחשבות מונחים במוח חבילות חבילות הרבה מאד אלו על אלו וכשאדם צריך לאיזה דבר ונזכר בו אזי מושך ומוציא אותו הדבר שהי' מונח המחשבה ונזכר בו והדבר פלא היכן הי' מונח אותו הענין עד עכשיו. ויש קשרים וסימנים בהמחשבות המונחים בהמוח חבילות חבילות הרבה וככשנזכר באיזה דבר מחמת שנזדמן עניין המעורר אותה המחשבה ע"י הקשר והסימן שבה אזי מוציא אותה המחשבה ע''י הקשר והסימן שבה אזי מוציא אותה המחשבה מתוך הכל ואז מתהפכים ומתגלגלים כל המחשבות מסדרם שהיו מונחים".
אולי נחשוש משטף שכזה ללא מעצורים, לאן אפשר להגיע? אבל "אמר בכל מקום יש יושר אפי' מי שעושה כל העוולות אעפ''כ בהכרח ימצא בו איזה יושר רק שיש חילוק בין בנ"א מתי מתחיל היושר. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר שגם בסטרא דשמאלה יש ימין ושמאל רק שימין שלהם רחוק הרבה אפי' משמאל דקדושה".
אם דברי רבינו הקדושים מושכין אותך בכח גדול ותיכף אתה מתישב לשתות ליקוטי מוהר"ן כולו בלגימה אחת, קח את זה קודם: "אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד האנשים שהיו בגשמיות תחילה ונתקרבו לה' אך מה יהיה אם יהיה מוציא הרפש ויחד עמו יוציא גם המוח מאחר שמעורבין יחד. על כן ההכרח להיות מתון".
ואחרון חביב: "יש כמה שטותים ובלבולים המתדבקים ומתחברים המוח ובפרט בלבולי האמונה, וע"י השינה נפרדי מהמוח וביותר מועיל השינה לאמונה".  לילה טוב

מימוני
לקרא את רבינו בלי שום רגש נפשי לעולם הקבלה שהיה בלי ספק מרכז עולמו דומה אולי לקריאת תנ"ך ללא אלהים. הרשות נתונה כמובן, אבל קיימת סכנה שאפילו לא תדע מה אתה מחמיץ.
תוקן על ידי - bt77 - 25/05/2006 13:13:10דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 13:23 לינק ישיר 

בר נגר, ברוכים הבאים. על שאלתך, שאינה כ"כ מענין האשכול אך קובעת ברכה לעצמה - דברי האדמו"ר מליובאוויטש והזוהר וכו', דנו כאן באריכות בעבר (כולל דחיותיך) - http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?whichpage=32&topic_id=965071 יש גם ספר "על הצדיקים" שאסף את כל ה"מקורות" בענין. ראית אותו?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 13:50 לינק ישיר 

תיקונים קלים לעובדות, מידיעה אישית: בח"ח נכתב "בהשגחה פרטית בא הקונטרס הנ"ל לידי חסיד ברסלב". ובכן האמת היא שהקונטרס הנ"ל לא נועד מעיקרו לפירסום, משום שדרך הרב הנ"ל לברר לעצמו עניינים שונים ולהעלותם על הכתב. אדם מסויים, ידוע לנוגעים בדבר, היה בישיבתו של הרב הנ"ל ולקח משם הקונטריס בגניבה. הלהבות משתוללות משום שהרב הנ''ל מסרב להתנצל על דבריו, בצדק מבחינתו, משום שדברים שכתב לעצמו פורסמו בניגוד לרצונו, ודווקא ע''י חסיד ברסלב.

לקרא לרב הנ''ל בעל תשובה (ולהינות מהקונוטציה השלילית) זה להטעות. הרב הנ''ל חזר בתשובה בבחרותו לפני למעלה משלושים שנה ומאז הוא לומד בשקידה שאין דוגמתה.

כנ''ל ביחס לישיבתו שאינה ישיבה לבעלי תשובה במובן הרגיל אלא יש בה כמה וכמה אברכים ותיקים דורשי ה' ומבקשי אמת.

כל זה מבלי להכנס למהות הויכוח.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 14:52 לינק ישיר 

בא"א,
יש"כ. קראתי את הדברים באשכול שהפנית עליו. ולדעתי אין בכל ההצטדקויות החב"דיות ממש.
באותה צורה ואותה דרך ממש אפםשר להצדיק גם את ישו וש"צ.
לענ"ד השאלה המרכזית בדיון היא: מה נקודת המוצא שלך.
אם נקודת המוצא היא שהרבי הוא מעל הכל, רק צריכים להשתדל לישב אמירותיו עם היהדות המסורה, אז אפשר להכנס לכל מיני עיוותים ודוחקים שלא מתחילים. וכשנגמרים התירוצים מתחת האדמה אפשר להצהיר ש"מקושיא לא מתים". כלומר, לא מכח סברות שכליות אני מאמין ברבי ולא ע"י קושיות אחדל מלהאמין בו.

אם נקודת המוצא היא התורה והמסורת היהודית, אין ספק שבשפיטה אוביקטיבית אין מנוס מן המסקנא שחב"ד דהאידנא היא ע"ז בדומה לנצרות.

התובנה הנ"ל שקשורה גם לנושא המקורי של אשכול זה, מעלה אצלי שאלה מענינת: היכן עובר אצל החסידים גבול הציות לרבי? אם יצוה הרבי על חסיד מן השורה לעבור איסור דרבנן ישמע לו? איסור דאוריתא? תלוי אלו איסורים? ומה יקרה כשיומר כן ברבים לכל חסידיו? ומה אם יומר מפורשות להאמין בו כי הוא האלוקים אין עוד מלבדו, הוא ברא העולם וכל העבודה צריכה להיות רק אליו.
יש לי רושם שבברסלב וכ"ש בחב"ד רובא דרובא היו נשמעים.
  תוקן על ידי - בר_נגר - 25/05/2006 14:58:23דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 17:27 לינק ישיר 

לבר נגר

אחטא כאן בחטא הציטוט ואצטט ממכתב שכתב גדול בישראל.

האומר על רב בישראל (ואפי' על איש פשוט מישראל) שהוא עובד ע"ז בשיתוף, הרי - אם האומר שוטה הוא ידוע ששוטה שהזיק פטור, ולאו בר דיעה הוא ופטור מכל המצות, אבל מי שהוא חוזר על דברין בזדון, ועוד יותר - אם העושה זה יש לו השפעה על הזולת, הרי זהו איסור, ולא - מדרבנן, אלא מן התורה - עד שתהי' בידו הוכחה (מה שנקרא הוכחה ע"פ תורה) שמותר לומר על איש פלוני תואר כזה. ובאם לאו - הרי ע"פ מרז"ל שקולה אמירה זו כע"ז ג"ע וש"ד. ומובן שיש לתהות על קנקנו של החוזר דברים אלו.
וחילוק כללי בזה בין ביטוים חריפים, חירופים וקללות הנאמרים בנוגע לדעות, לפגרורמה של מפלגה, או אפילו למפלגה עצמה -  או כשדנים ע"ד פלוני בן פלוני.
דוגמא לדבר פסק הרמב"ם הואמר שהוא גוף ובעל תמונה ה"ז מין. ופשיטא שלא הי' כותב, ח"ו, תואר זה על פלוני ופלוני שבימיו (ולפניו), ואדרבה ענה על שאלותיהם וכו'.

ולאחר ציטוט זה האם אתה חושב ברצינות שחבדניק הוא עוע"ז ר"ל?
דא"ג במרז"ל כפה"נ הכוונה לשקולה שנאת חנם כנגד ג' עבירות וכו'
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2006 20:39 לינק ישיר 

סאניטש,
במכתב המצוטט אין שום טיעון משמעותי, וגם שם הכותב אינו מופיע, כך שאיני רואה צורך להגיב עליו באופן ישיר. ובכ"ז בכמה מילים:
א. האם אין שום אפשרות שרב בישראל ידרדר לאמונות זרות הנחשבות כמינות/כפירה/ע"ז?
ב. האם שבתאי צבי לא היה רב בישראל? מספר חסידיו בודאי עלה על מספר חסידיו של הלובאוויטשער. האם ישו לא היה "רב בישראל"? בגמ' סוטה מ"ז מבואר שהיה תלמידו של ר' יהושוע בן פרחיה. (גם למפקפקים בזיהויו של אותו תלמיד עם ישו, עכ"פ מצאנו רב בישראל עובד עבודה זרה.)
ג. כמובן שהנסיון להפריד באופן מלאכותי בין האמונה הזרה ובין המאמין בה הוא מגוחך. איך אפשר להאמין וללכת בדרך של ע"ז מבלי להיות עובד ע"ז?
ד. בעצם האמירה כי אין להאשים רב בישראל לעולם בכפירה וע"ז כבר נתת לגיטמציה לפחות תיאורטית לכל דעה זרה ופסולה ככל שתהיה ובלבד שתועלה ע"י אדם שנחשב לרב. האם זו דרך התורה למדוד את מעשי האדם ואמונותיו עפ"י אישיותו, או אולי להיפך, למדוד האדם עפ"י אמונותיו ומעשיו.
   דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 20:55 לינק ישיר 

נתן  העזתי *:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

אתה כותב

 < בכל מקרה, בכתביו ישנו אור גדול,> 

  נו באמת ! כמה וואט ?

< שוה לקרא כמה דפים בלי להבין כלום, כדי למצא מידי פעם רעיון מבריק.>

 לא חבל על הזמן ?

  Chout   

  הרעיון של השתלשלות מלמעלה למטה . איני יודע אם כוונתך לתורת הצמצום בקבלה . עכ"פ כל מי שמפריח תיאוריות וקובע עובדות על דברים שלא בדק אמפירית הינו שרלטן . ומי שטוען שאליהו או מלאך אחר סיפר לו את הדברים הללו , הוא פשוט שקרן . ( או נוכל או צריך אישפוז ) .

 

מימוני

 לגבי המטפיזיקה . כבר כתבתי לצ'אוט . ואילו לגבי הפסיכולוגיה שלו . יתכן והוא היה פסיכולוג גדול , אולם מה הקשר לתורה  . מה הקשר להיותו " רבי " מה הקשר להיותו " גדול " .

 

Bt77  

 קראתי 3 פעמים . המסקנה הבלתי נמנעת  " בירבורים "

 
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2006 21:24 לינק ישיר 

תלמיד יקר
כששומעים תורה מן הצדיק נעשה כאילו הוא אמרו (ספר העצות, ציטוט לא מדויק). לכן ראשית כל תודה בשמי.

ותודה נוספת בשם רבינו: "ע"י המחלוקת שחולקין על האדם עושין לו טובה כי על ידי זה יכול לצמוח ולגדול כמו גרעין שנוטעין בארץ אם היתה הארץ כולה אדוקה לא הי' אפשר שיוגדל ויוצמח מהגרעין אילן ובהכרח שתחלק הארץ קצת כדי שיהיה מקום להאילן להתגדל".

תסכים שהארץ אדוקה כיום במידה רבה יותר אפילו ממה שהיתה אדוקה בזמן רבינו. תודה על עזרתך בהרחבת החריצים, האילן ממשיך לגדול. תוקן על ידי - bt77 - 25/05/2006 21:26:40דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 21:36 לינק ישיר 


  bt77  

  חיפשתי אייקון מרחם

 אולי זה  או זה   ואם לא אלו  שיהיה זה  " רחמנות "דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2006 21:57 לינק ישיר 

איני מבין בברסלב, אך אם הציטוטים שהביא מיימוני נכונים אזי זה חמור מאוד:

[רצט] אמר "שאי אפשר להיות איש כשר בלא שמתקרבים לצדיק האמת שבדור", ואמר "קודם שנמצא צדיק האמת יכולים להתקרב להשי"ת לבד, אבל אחר שכבר נמצא אי אפשר להתקרב בשום אופן כי אם כשזוכים להתקרב לצדיק האמת". [ושם באות ש] אמר על אחד שהיה מקורב אליו רק מעט ונפטר והניח אחריו שם טוב, "הלא גם מי שנוגע בי אפילו באצבע קטנה אין לשער מעלתו כי זה האיש לא היה קרוב אלי רק מעט מן המעט ואעפ"כ ראיתם איזה שם טוב הניח"
[שד]  "מה אתם יכולים לעשות תשובה, וכי מספיקים ימיכם וכוחכם לתקן אפילו פגם אחד ממה שקלקלתם? רק אני עושה תשובה בשבילכם ויש לאל ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד היום, רק העיקר שמעתה לא תעשו עוד, ואפילו מהיום והלאה אין אני מקפיד על השגגות שתעברו רק העיקר שתשמרו עצמכם ממזיד" 

אם תחליפו את המילה "צדיק" במלה "בן" תקבלו את מה ששמו בפיו של הנוצרי, שאי אפשר להתקרב לאלקים ללא תיווך והמחילה ניתנה ביד השליח. וקרוב הדבר ל"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני".
(ואם מישהו יאמר שכך זה בכל החסידויות, אז זה חמור שבעתיים)

למה לי קרא, סברא הוא– בבא קמא מודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/5/2006 22:16 לינק ישיר 

בר נגר

הטיעון הוא פשוט אם אין הוכחה תורנית שמישהו עע"ז הרי אסור מדאוריתא לומר דבר זה עליו, משא"כ כשמדברים על דעות מופשטות. ועכשיו על סדר דבריך:
א. בודאי יש אפשרות
ב. ראה א. ומספר התלמידים לא משנה אבל כנ"ל אם אין הוכחה הרי אסור ולא רק לרב בישראל אלא לכל אחד.
ג. בפשטות אם מישהו סובר (מבוסס על מקורות תורניים) שדעה מסוימת אינה ע"ז הרי לכאורה אין בו דין עע"ז דאל"כ לדעתך הראב"ד הוא ... ופשוט שהרמב"ם לא הי' סובר כך על הראב"ד.
ד. לא נאמר שאין להאשים נאמר שצריכים הוכחה שע"פ תורה תהא הוכחה. ובאם אין הוכחה כזו הרי צריכים בדיקה למה אומרים האשמות כאלו. 

דרך אגב מה שהקשית על הציטוט מהזהר מהמטפחת ספרים, הרי המקובלים יודעים מטענות אלו ואעפ"כ אינם מקבלים אותם. וא"כ ישנה כאן מחלוקת ומה לך כי תלין על אלו שפוסקים כדעת המקובלים, וכי מחויבים הם לקבל דעת הריעב"ץ?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2006 22:42 לינק ישיר 

אנאסזי, אולי זה חמור שבעתיים, אך בכל ספרי החסידות מובאים אמונה זו שההתקרבות להשי"ת צריך להיות ע"י צדיק.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/5/2006 22:57 לינק ישיר 

לסאניטש,
א. גם ישו וש"צ  הצהירו כי דרכם אינה נוגדת לתורה.
ב. מי שאומר אני עצמות ומהות זו הוכחה גמורה עפ"י תורה שהוא מסית ומדיח לע"ז.
ג. איני יודע אם המקובלים קבלו או לא קבלו את דברי הריעב"ץ, האם אתה יכול להפנות אותי למקור קבלי ששולל את דבריו?
ד. כמה מגוחך וכמה חמור שצריך להתוכח על דבר אלמנטרי כזה שתפיסת אדם כאלוהות פסולה ומנוגדת בתכלית לתורת משה, ואין לה מקום במסגרת היהדות. אגב, גם האיסלאם עם כל הפרימיטביות והגיחוך שבדת זו ובכתביה, מ"מ לבור חשוך זה של האנשת האל לא נפלה. ואם כתב הרמב"ם שהנצרות והאיסלאם לא באו אלא לישר דרך למלך המשיח ולגמול האומות מאמונותיהם האליליות, מה נאמר אנן בדורות עניים שכאלו בהם המוסלמים עומדים במקום  גבוה באמונת היחוד יותר מהרבה יהודים שומרי מצוות..  דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2006 00:03 לינק ישיר 

אנאסזי,
עברת על כל הקונטרס ולא מצאת ציטוטים יותר חמורים? אני לא מזלזל בחומרתם אבל אוסיף עוד כמה שבעיני יותר חמורים.
[שיב] "שעם הקטן שבאנשי שלומנו יהיה נעשה עימו בעולם מה שלא נעשה עם הגדול שבמפורסמים של עכשיו", 
 [שיד] "תצייר לעצמך שהגדול שבדור של עכשיו לבסוף בודאי יעמוד ליד הפתח ויקנא מאוד בכל הקרובים אלי, כ"ש שיקנא במי שזוכה להושיט לי אש למקטרת"
אין לך ביזוי ת"ח גדול מזה.
[שסא] שמעתי בשמו שאמר "שיש לו תורות בלי לבושים, פירוש שאינו יכול להלביש את התורה שלו
בשום לבוש ואמר קרא אסמכתא בעלמא הוא, שסומך התורה שלו על המקרא וכשסומכין על איזה
דבר בודאי הסומך גדול יותר מן הנסמך כן התורה שלו גבוה מאד עד שאינה יכולה להתלבש אפי'
במקרא כי אם דרך אסמכתא בעלמא".
עפרא לפומיה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/5/2006 00:12 לינק ישיר 

talmid:

אני מקבל את מה שר' נחמן אומר משום שאני מרגיש שזה נכון. זכותך להתווכח.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > אשכול השאלות על ברסלב, והרשות לשאול
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 9 10 11 לדף הבא סך הכל 11 דפים.