בית פורומים עצור כאן חושבים

נטילת ידיים של שחרית לרמב"מיסטים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-20/8/2008 14:26 לינק ישיר 

דורש אמת

אגלה לך בסוד, אתה לא פוסק כמו התלמוד.

בתלמוד כתוב כשיעור משנתו יאמר אלהי נשמה. וכי כך אתה נוהג? הרי אתה אומר מודה אני, וזה לא מוזכר בתלמוד!
בתלמוד כתוב כשיפקח עיניו יאמר פוקח עורים. וכי כך אתה נוהג?
בתלמוד כתוב כשישב יאמר מתיר אסורים. וכי כך אתה נוהג?
בתלמוד כתוב כשיוריד רגליו לארץ יאמר רוקע הארץ על המים. וכי כך אתה נוהג?

מה המקור לכל הנ"ל? מסכת ברכות, ברייתא מפורשת, בשם תנו רבנן.
מי חולק על כל הנ"ל, מימרה אחרת בתלמוד במסכת פסחים.
כמי ההלכה? 
כברייתא ולא כמימרה.

אילו היית נוהג כך, היית מבחין מיד שיש כאן מחלוקת סוגיות, וחייבים לפסוק כמו הברייתא.
 
נמשיך הלאה, כאשר אתה נוטל ידים אתה מברך לאחר הנטילה, בתלמוד כתוב כל הברכות מברך עליהם עובר (קודם) לעשייתם חוץ מהטבילה, נטילה זה לא טבילה, וכי אתה מברך לפני הנטילה?

נמשיך הלאה, אתה חושש שלא לדבר לאחר נטילת ידים, אבל אין לחשש שום רמז בתלמוד, אסור לדבר בין הברכה לבין הדבר, אבל אין שום מקור לאסור לדבר לאחר נטילת ידים.

מי פוסק כמו התלמוד? הרמב"ם.
מי בפסיקותיו כבר נטה מדרך התלמוד? הפוסקים שאתה מסתמך עליהם.

כיוון שכן, אתה מתאמץ לומר כי אתה נוטל ג"פ מפני החשש מסכנה, אבל לפני החשש מסכנה, יש כאן הוכחות (לא חשש) כי בכלל אינך פוסק כמו התלמוד, מי שפוסק כמו התלמוד לא ישמח לעקור סתם כך ברייתא מפורשת.

אלא מה עדיין יש חשש, לפני שמתחילים לחשוש בא נלמד האם בכלל התלמוד נתן לאותו חשש משקל??? והרי במסכת פסחים עצמה נאמר "מאן דקפיד קפדי ליה מאן דלא קפיד לא קפדי בהדיה", גם בבבל ידעו שהדרך להתגבר על אמונות הבל זה לא להאמין בהם, ולא לעקור סתם כך מימרות של חכמים והלכות.

פוסק הלכה חייב לדעת ללמוד תלמוד, וגם בתלמוד לא קיבלו אותם מימרות תוקף של הלכה פסוקה, אלא של המלצות בלבד, גם בתלמוד יש הבחנה בין הלכות לבין המלצות, ומי שלא מבחין בכך טועה בפסיקותיו.

ההלכה היהודית נובעת מהתורה, בתורה אין שום דבר שמקיימים אותו מחמת רוח רעה ושאר אמונות טפלות.
  

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/8/2008 14:35 לינק ישיר 

ווטו
האם טבילה מלאה תהווה תחליף לנטילה?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/8/2008 14:50 לינק ישיר 

דרום

הדיון הוא חוזר בעצם האם הקבלה והפנימיות הם נכונים או לא.
כי לפי הזהר יש הבדל בין בבל לארץ ישראל , ולכן בבל הקפידו יותר מבני ארץ ישראל על רוח רעה , וזה השוני בין הסוגיות , הברייתא נאמרה לבני ארץ ישראל ששם לא חששו מרוח רעה מפני קדושתה , אבל בבל שאינה קדושה כארץ ישראל חששו לרוח רעה .

יש גם הבדל בין התקופות , כל הפוסקים שאנו מסתמכים עליהם למדו בכללים שונים משלך את התלמוד והבחינו בפרטים שאתה אינך מבחין / מאמין בהם , ולכן יש להעמיד דברים על דיוקם.

המלצה לא דוחה הלכה.

הדיון הוא מה נקרא המלצה ומה נקרא הלכה.

אנני מצפה לתשובה ממך כי המחלוקת בינינו ברורה מאוד.

אני  כותב זאת לצורך החברים הפסיביים המעיינים באשכולות.
תוקן על ידי דורש_אמת ב- 20/08/2008 14:50:31
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 16:42 לינק ישיר 

דרום
אתה מדבר כל הזמן על הסוגיא בפסחים,
** אין סוגיא זו אלא בשבת.

תוקן על ידי עצכח ב- 20/08/2008 16:45:24
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 16:45 לינק ישיר 

נאך איינר
מה הבעיה שלך עם הרמב"ם
האם אתה במקומו היית מוחק את כל מרכז הסמכות הדתית שלנו בגלל דברים מסויימים בעייתים,

משל לבג"ץ שמכוח קביעה על חוק מסויים שאיננו חוקתי יפסול את סמכות הכנסת לחוקק חוקים !דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 17:18 לינק ישיר 

בע"ב,

ולטעמך? [שהרי לעומת נט"י יש לטבילת כל הגוף מחד יתרון של היקף שלם ומאידך חסרון המיקוד בסמל הפעילות-הידיים. א"כ לא משנה ההסבר כי תמיד יהיו צד לכאן וצד לכאן.]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 17:34 לינק ישיר 

רוח רעה, ברש"י שבת דף פ"ב עמוד א' -

ריח הפה שהזבל מרקב במעיים ויוצא ריח דרך פיו.
 

_________________

 תוקן על ידי לינקזעצער ב- 20/08/2008 17:35:15

בברכה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 20:37 לינק ישיר 

 ווטו, את מי אתה מתרץ? אם את הרמב"ם, השמטתו ברורה, ומה שהרמב"ם לא נטל בבוקר ג"פ לסירוגין ג"כ ברור. ואם כוונתך לתרץ את 'מיימוני' מהפורום, למען יוכל להמשיך לשלוח בניו לתשב"ר ועם זה לחשוב עצמו מיימוני, ג"כ אינו כלום. עכ"פ 'מיימוני' הנ"ל אינו מתורץ, שהרי הוא מרבה ללגלג כאן בפורום על הליכה לקברים ועוד עניינים רבים שאינם לטעמו, ואפילו על איחול תמים בלשון "מזל טוב" יצא קצפו, ולו הלך לשיטתך הרי בצורה זו ניתן למצוא הסברים לכל עניין מיסטי כך שלמעשה לא יהיה שום חילוק בפועל בין רמב"מיסט לקבליסט, וכל מלחמת-חייו של 'מיימוני' באינטרנט נמצאה מיותרת. אך מכיוון שבעניין נט"י איני מאמין שהעז הלה לשנות, ולו מטעמים פרקטיים, הרי שגיליתי מסווה סתירתו.

_________________

 תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 29/10/2008 11:35:21
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 21:10 לינק ישיר 

אותו טוביה שכתב שמקבלים הרמב"ם אע"פ שיש בפסקיו דברים בעייתיים, אענהו * ובאמת הרי אינה אלא היתממות. הרי לא מדובר באיזה פסק הלכתי של הרמב"ם שיש עליו צ"ע מאיזו גמרא וכדומה, אלא בשיטה שלמה ודרך חיים, "השקפה" בלשון הבני-ברקים, שבעיני שכניקעס וחב"דצקערס כאחד היום היא אפיקורסות!!! אבקש מכם ניסוי מחשבתי או אפילו אמפירי. טלו לכם איזה 'תמים' או שכניק, וספרו לו שהרמב"ם לא נטל ידיים בבוקר. נראה איך יגיב!!!

_________________

 תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 20/08/2008 21:24:05
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 21:21 לינק ישיר 

דורש אמת

לדבריך בארץ ישראל אין צורך ליטול ידיים שחרית?

אין לך שום הוכחה שלפני פוסקים אלו ואחרים עמדו שיקולים שאינם ידועים לדרום חוקר.

קליקס

הרי ברור הדבר שרמבמיסטים, מעצם היותם רמבמיסטים, אינם רואים את הרמב"ם כאדמו"ר שיש להתייחס לכל הגה שלו. ומה לך כי תלין על מיימוני (הניק, וגם רבו, כמובן)?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 21:27 לינק ישיר 

 ועתה אכתוב דעתי במה שהקשו כאן להרמב"ם לפי האמת, האיך שייך לקבל התלמוד לחצאין. ציין אחד למאמר מאחד מרק שפירא, לא ידעתיו ואיני יכול לראותו מהסלולרי, אך אכתוב בקצרה מה שביארתי מזמן בחידושי. הנה הסיבה לסמכות התלמוד אצלנו, אינה מה שחושבים בזמננו (חב"דצקערס ושכניקעס כאחד) שאביי ורבא היו גדולים מאיתנו. שטות היא, ואני לא אסופק שלו חייתי אני בזמנם או חיו הם בזמננו, היו אביי ורבא באים לשמוע מפי תורה או "לדבר בלימוד", כפי שזה נקרא היום. אך הטעם לסמכות התלמוד מבואר בהקדמת הר"מ לחיבורו, שהוא מפני שהסכימו עליו כל ישראל. י"א דהיינו שהסכמת כל ישראל יש לה דין ב"ד הגדול, ומ"מ ודאי לא עדיף מינה, ומפני זה איני מעלה בדעתי לחלוק על אביי ורבא, לא מפני שהם גדולים ממני, אלא מפני שהלכה כב"ד הגדול אפילו אינם צודקים, כמ"ש ועשית ככל אשר יורוך וגו' אפי' על ימין שהוא שמאל וכו'. והנה כ"ז שייך בהלכה שהיא בסמכות ב"ד הגדול שכוחם בפסק בכל מה שנוגע למעשה, אבל ענייני אגדה ומחשבה ואמונה כתב הר"מ בכמה מקומות בפיהמ"ש שאין שייך בהם פסק כיוון שאינם למעשה. ממילא, בזה אין סמכות לאביי ורבא יותר מלהרמב"ם או לי, ועניינים כאלו המופיעים בתלמוד אינם מחייבים.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 21:37 לינק ישיר 

רמב"ם הלכות ממרים פ"ג על זקן ממרא (מסנונית) בתוספת הדגשה -

ה  אף על פי שהוא דן והן דנין, והוא קיבל והם קיבלו--הרי התורה חלקה להם כבוד; ואם רצו בית דין למחול על כבודן, ולהניחו--אינן יכולין, כדי שלא ירבו מחלוקת בישראל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 21:55 לינק ישיר 

לינק
מה אתה רוצה מהרמב"ם?
גמ' היא בסנהדרין פח

ולפי המבו' בסוגיא והדמיון לבעל שמחל על קינויו, לא נראה שיש לזה משמעות של הוראה אלא שהעונש קשור לכבודם לולי שיש כאן בזיון התורה שתרבה מחלוקת.

האשכול מחליא בביטוייו, מישהו יכול לעשות משהו?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-20/8/2008 23:00 לינק ישיר 

קל"ק,

הנושא המשמעותי לדיון אינו לתרץ את פלוני או את אלמוני אלא האם לנטילת ידיים ג"פ לסירוגין יש משמעות אובייקטיבית או לא. לזאת כתבתי את דבריי ואכן הגדרתך: "בצורה זו ניתן למצוא הסברים לכל עניין מיסטי כך שלמעשה לא יהיה שום חילוק בפועל בין רמב"מיסט לקבליסט" נכונה בעיקרה וכמעט מדויקת. ולמה רק "כמעט"? כי לא ש"לא יהיה שום חילוק" אלא שהחילוקים יהיו בלתי חשובים או חשובים מעט. כן אין הנקודה "מציאת הסברים" אלא מציאת נקודת המוצא האובייקטיבית המשותפת שביסוד דעת בני אדם טרם התבלבלו מילולית ע"י חשבונות רבים. לסיכום; אכן אין דעות בנ"א שווים אך השוניות אינה במרחק גדול ועכ"פ לא במרחק שנוטים לתארה [וע"ע בהבדל בין גישת ה"שני דינים" לגישת "הכל דרגות"].

לכן סביר שהרמב"ם בעצמו לא היה שופך חמתו על הנוטלים ג"פ לסירוגין וממילא אף ה"מיימוניזם" הטיפוסי לא היה עושה מזה עסק [אם כי סביר שמיימוני שלנו דווקא יתאפיין ע"י אי נטילה מופגנת גם אם יזהיר את בניו מלהפגין את הנוהג בתשב"ר מפני פחד מוצדק. עכ"פ לקטע העיתונאי המבוסס על הנחתך "איני מאמין שהעז הלה לשנות" אין על מה להישען ולהצהרתך למעלה כי דברתך על המיימוניזם ולא על מיימוני כלל אין לקטע מקום כאן].דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 00:30 לינק ישיר 

 אינני חושב כמוך כלל. הרמב"ם עצמו לא היה שופך את חמתו? ראה דבריו בהל' ע"ז על החושבים שמעונן ומנחש יש בהם ממש אלא שהתורה אסרתם (ומי המה החושבים כן?), חרון אף עברה וזעם... ולמה לא תירץ כמוך? נסיון הסינתזה שלך אינו חדש ומוכר כבר בניסוחים מסוג: "הרמב"ם התכווין לכל מ"ש האר"י אלא שלא היו לו המלים לבטא זאת"... וכיוצא בזה. שטויות והבלים בעיניי!!! עכ"פ לענייננו, האם לא די שהרמב"ם השמיט, וא"כ בע"כ יש כאן מחלוקת?! וגם מ"ש על ניסוח עיתונאי, אינו כן, כי יש כאן טענה עקרונית: רמב"מיזם בני ברקי - שקר ואחיזת עיניים. ובכלל, מה שכתבת שיימנע מליטול אך יזהיר בניו לבל יפגינו בתשב"ר - האם זו דרך?! נעבעך.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > נטילת ידיים של שחרית לרמב"מיסטים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 8 9 10 לדף הבא סך הכל 10 דפים.

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים. קטגוריית אקטואליה וחדשות: עשרות פורומים הכוללים חדשות נעייס, מה קורה בחצרות חסידים, חדשות מחסידויות שונות בארץ ובעולם, דיונים בנושאי אקטואליה, פוליטיקה, בטחון ועוד.