בית פורומים ספרים וסופרים

מבני בניו של נפתלי הרץ וייזל

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/6/2010 10:08 לינק ישיר 

דרשינן סמוכין:
בהיברו בוקס נוסף עתה ספר 'שירי תפארת', למושא האשכול.
מוטב לרמוז זאת כאן מאשר באשכולם במידה ונכונים הדברים אשר נכנסים הם לאשכול עליהם ומוחקים על פיו איזה ספרים.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/6/2010 14:54 לינק ישיר 

פותח האשכול. זקוקים אנו להבהרה מהיכן הסקת שמשפחת וויזל הידועה מפראג היא נצר משורשיו של רנה"ו. (המקור "ספר מסורת המשפחה" אינו נהיר דיו וכפי שהעיר תולדות)

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

תכלת_דומה כתב:

פירות באושים יצאו לפעמים גם מגדולים וצדיקים, [...] בתו המשומדת של רבי ישעיה פירסט זצ"ל מנהיג אגו"י בווינה (שהבחין בקיומה לאחרונה מיודענו אלייעזר)

על המרת דתה של ד"ר סידיונה פירשט למדתי ממאמרו של הסופר מ. אונגרפלד "לפלגות ישראל בווינא" הצפירה כח אדר תרצ"א.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

יענקל_צוקר כתב:

ואגב ביאורו על ויקרא, כבר העירו כאן בעבר שנזכר בדברי מהרי"ל דיסקין על התורה ונגזר דינו, תרתי משמע

כפי שהעיר תכלת הכונה לספר חידושי מהרי"ל דיסקין עה"ת. פרטי המקרה התפרשו כאן.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ומעט מן החדש בעניין תורתו של ויזל ומביאיו.

בשנת תשס"ט הוציאה ספריית מישור מהדורה חדשה של ספר הכרמל (ליקוט מספרי המלבי"ם) שבסופו ספר יאיר אור מהמלבי"ם.
לראש הספר צורפה הקדמה בשם "מעשהו בכרמל" מאת הרב יום טוב פורגס (חתומה מטז חשון תשס"ט "יו"ד [=יומא דהילולא] מרן ראמ"מ שך זצקולל"ה גדול הלוחמים נגד השכלה בדורנו") והוא משער שם כי ספר יאיר אור (שנדפס לראשונה בורשה שנת תרנ"ב) היה מעין פנקס טיוטה ולא הוכן על ידי המחבר להדפסה.
ההשערה מתבססת על שלושה תמיהות: הראשונה, בשונה מדרכו של מלבי"ם אין לספר כל הקדמה או מבוא. שנית, אין בספר כמעט חידושים והוספות על שאר ספרי המלבי"ם. ושלישית, שלדבריו היא הנכבדה מכולם, המלבי"ם מרבה לצטט את שד"ל ורנה"ו בשונה מספרים אחרים שלו. [אף כי מצינו למלבי"ם גם בספרים אחרים שיזכיר את וויזל ראו במאמרו של השל בית אהרן וישראל גל' מז עמ' קמו הע' 26 שציין להקדמת המלבי"ם לספר ישעיה ולדבריו בספר משלי. ויש להוסיף עוד מש"כ בגוף הפירוש לישעיה פי"ז פסוק יד בשם רנה"ו].

אני מותיר לאחרים לדון בחידושו לכשעצמו (עליו יש להעיר כי ספר יאיר אור מסודר ע"פ תבנית מדוקדקת וכולל אף הפניות פנימיות [למשל בערך "חבא סתר" מציין לדבריו לקמן ערך "טמן"] דבר לא מצוי ברשימות טיוטה כמובן) ואף לא בנימוקיו (קשה להשתכנע כי המלבי"ם יהנה לאורם של ויזל ושד"ל אבל יסתיר זאת מאחרים. הכי דמי רשע ערום זה המקל לעצמו ומחמיר לאחרים. סוטה כא ב).
רוצה אני לדון בסיוע מעניין שהוא מביא: בין השנים תרפ"ד לתרצ"ו הדפיס הרב שלמה אהרן ורטהימר (המוכר מהגניזה הקהרית) שלושה חוברת בשם באור שמות הנרדפים שבתנ"ך. (נמצא בהיברו בוקס). ולמרבה הפלא אף שהוא שואב מאח פנים מתורת המלבי"ם אין הוא מזכיר את ספרו יאיר אור. מסיק מכן הרב פורגס כי הרב ורטהימר שהיה מתלמידי מהרי"ל דיסקין לא רצה לציין לספר שמביא את תורתם של משכילים.

גם כאן אני משאיר לחכמים ממני את הדיון בגוף השערתו הנועזת, כמו גם בקביעתו כי הרב ורטהימר היא מתלמידי מהריל"ד הקנאים (אגב בתולדותיו שבראש ספר ביאור שמות הנרדפים הנז"ל [ניו יורק תשי"ג עמ'
vl] מובא קטע מרשימה שכתב עליו חיים מיכלין: "למרות היותו תקוע בחוג מלא קנאות קיצונית נטה מההרגל ופנה עצמו למקצוע השייך לחוקרים גדולים". אבל אין הכרח שכוונתו למהריל"ד כי כמ"פ רשא"ו מזכיר את הגרי"ח זוננפלד).

לכשעצמי אני מסתפק בתמיה איך מי שעיין מעט בספריו וההדרותיו של רשא"ו יכול לראות בו קנאי מן הסוג שאינו מבדיל בין התוך לקליפה וזורק את שניהם.
הנה מקבץ מובאות מספריו השונים: בספר לקט מדרשים. ירושלים תרס"ג עמ' ט הביא דעת "הרב שי"ר ז"ל";
בפרק אחרון מפרד"א הערה מט (בתי מדרשות א עמ' רמא) הפנה לאדר"נ נוסחה ב "שהוציא החכם המפורסם ר' (שלמה) [שניאור]ז. שכטר" ; בסדר רבה דבראשית הוספה 20 (בתי מדרשות א עמ' כט) מביא מהערות ר"ל גינצבורג.
(ציינתי לדוגמאות קיצוניות אולם מובאות סתמיות מאנשי
חכמת ישראל דוג' מיכל, זק"ש, בובר, ברלינר ואחרים. שזורים לרוב בספריו וראו בראש הספר קהלת שלמה שהתכבד בהקדמה מאת "החכם הג' המפורסם הבלשן המפואר מו"ה אברהם אלי' הרכבי נ"י")

אגב. למרבה העניין בספר ביאורי מלים הנ"ל (ערך ילד) מביא רשא"ו מן הספר מאור עינים לר"ע מן האדומים אף שבלי ספק ידע את הפקפוקים עליו.תוקן על ידי אלייעזר ב- 09/06/2010 14:59:09
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/6/2010 10:06 לינק ישיר 

אני מתנצל בפני כותב ההודעה שבציטוט מחקתי וקצרתי כעושה בתוך שלו. מה לעשות הודעה המקורית ארוכה מדי

תכלת_דומה כתב:

בשלמא חסידים יכולים לטעון כך בלב שלם, אבל מתנגדים מאי (הכוונה ל'מתנגדים' ההיסטוריים, יהודי ליטא במאה ה-19, לא עולם הישיבות בימינו), הלא גם כנגדם יוכלו לטעון כך, היינו את הטענה האחרונה, שמי שאינו דוחה חכמות חיצוניות בשתי ידיים יש יותר סיכוי סטטיסטי והסתברותי שלא ימשיכו בניו את דרכו. ופוק חזי, שבאמת החסידים טוענים כךמה הכונה שהחסידים באמת טוענים כך? הם טוענים שהמתנגדים לא הרחיקו מספיק את החכמות החיצונית או שבגלל המלחמה בחסידות הם הזניחו את המאבק בהשכלה?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/6/2010 18:47 לינק ישיר 

כונתו ל"סיפורי"  הריי"ץ כמובן.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/6/2010 19:57 לינק ישיר 

אנא אסביר אני את כוונתי. איני מתכוון לא לסיפורים מסויימים ולא לאישים מסויימים, אלא לטענה 'חסידית' כללית שה'מתנגדים' בליטא לא הרחיקו מספיק את החכמות החיצוניות ולא עמדו בזמן על הסכנה הצפויה ליהדות מאנשי ה"השכלה המתונה" (ולדוגמא מזכירים את הסכמת הג"ר אברהם אבלי פאסוועלר מווילנא על 'תעודה לישראל', וכן הלאה. בחב"ד, דרך אגב, טענו כן כבר מאז ימי האדמו"ר הרש"ב) - ועל כן יצאו מהם, לפי טענה זו, יותר פירות באושים מאשר אצל החסידים שדחו את החכמות וכו' בשתי ידיים. ועל זה התכוונתי שסטטיסטיקה היא חרב פיפיות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/6/2010 22:23 לינק ישיר 

אם נתמקד בשאלת השימוש בספרות שנכתבה ע"י אלו שרוחם ואמונתם זרה לקהל יראים הרי שבהקשר החסידי-מתנגדי א"א להתעלם ממאמרו של הרב יהושע מונדשיין  "הסכמות שתוקות מוולוז'ין ומווילנא - קבל את האמת ממי שאמרה?" אור ישראל טז (תמוז תשנ"ט).
לדבריו החסידים הקפידו מאד שלא להשמש בספרים שנדפסו שלא לומר נתחברו ע"י משכילים או כופרים ולעומתם המתנגדים לא הקפידו בכך.
אלא שיש להעיר על דבריו שהרי מקור לשיטה ה"חסידית" נמצא בספר חסידים (כמבואר במאמר גופו) המקובל על חסידים ומתנגדים כאחד. ומאידך מצינו לאלו שאינם מתנגדים מובהקים שלא נמנעו מלהשתמש בספרי משכילים וחוקרים (כמו הרב ירוחם פישל פערלא ["בעה"ב פולני"] שמזכיר בכבוד את צונץ)
כך שמקור השינוי בגישה נובע ככה"נ מהיחס הכללי לקבלה ולנסתר ולא באופן ספציפי לתנועת החסידות.

ראיה ברורה לכך היא השמועה המובאת בספר אבן שלמה תוספאה (וילנה תר"נ)  פרק ח הערה ג (דף כט א) בשם הגר"ח מוולאזין "שהלומדים בספרים שנדפסו בדפוס אדם שאינו הגון אין להם הצלחה בלימודם" ולדברים אלו יש מקור ושורש בתורת רבו הגר"א. (ראו מקורות בספר המאור הגדול [ליקוטים מתורת הגר"א בעריכת הרב ישכר קרויזר ירושלים {תשס"ד?}] פרשת נח עמ' לו,לז)


התעוררי כתב:

בהיברו בוקס נוסף עתה ספר 'שירי תפארת', למושא האשכול.
מוטב לרמוז זאת כאן מאשר באשכולם במידה ונכונים הדברים אשר נכנסים הם לאשכול עליהם ומוחקים על פיו איזה ספרים.

הרכבת האשכולות לא הועילה. הספר הוסר.

תוקן על ידי אלייעזר ב- 10/06/2010 22:49:20
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/8/2011 20:32 לינק ישיר 

בקובץ עץ חיים דבאבוב האחרון (תמוז אב תשעא), הביא ישראל נתן השל הספדו של הנו"ב מכת"י, בו הוא מוחה נגד נה"ו, ולפניו הביא תקציר הפרשה כולה. ולאחריו הוא מביא את קריאתם של הרבנים וראשי הישיבות של דורנו (לבקשת העומד בשער יו"ט פורגס מהוצאת ספרים מישור) נגד הדפסתם מחדש של ספריו.

[מעניין למה בחר השל להדפיס שם את מאמרו ולא בביתו הטבעי קובץ ביאו"י, שם פרסם את הסדרה כולה. האם משלמים שם על המאמרים המתפרסמים?]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/11/2011 22:14 לינק ישיר 

בקשר לשייכות המשפחתית שיש לרבני טורדא (הרב כ"פ וועזעל ובנו הרב בן ציון) למשפחת וועזעל, אני גם ממשפחה זו  וכן מפורסם בתוך המשפחה שהיא אותה משפחה של רנה"ו, [אכן לא הוכח שהרבנים הנ"ל הם ממש מ'בני בניו של המן' כמו שטענת] וראה בספרו של הרב כלב פייבל וועזעל "קרית ספר " (נמצא בהיברבוקס) בהקדמה שכתב בנו רב"צ על תולדות המשפחה שכתב שמשפחתו היא ממשפחת סופרים הנודעת בשם וועזעל.
ובקשר לאחיו של רב"צ וועזעל - הרב שמואל בנימין זאב - אכן היה רב של קהילת דעווא ראה מכתבו בהקדמה ל"קרית ספר" הנ"ל ומניין ההשערה שהיה רב של קהילה ניאולגית? אשמח אבכל אופן למצוא מקורות לגביו. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/3/2019 19:29 לינק ישיר 
baachi

האם יש לכם ידיעה על צאצאיו של רנה"ו היום?
לא משפחתו אך יוצאי יריכו.
האם הם שומרי תורה ומצוות?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > שירה ספרות ופרוזה > ספרים וסופרים > מבני בניו של נפתלי הרץ וייזל
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 סך הכל 2 דפים.