בית פורומים נבואות ואקטואליה באחרית הימים

הפתקים שלי בפייסבוק

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-24/6/2011 13:35 לינק ישיר 

מלך לישראל עכשיו !!!

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 29 אוקטובר 2009‏ בשעה 05:32‏‏
בס"ד


קשר רשעים אינו מן המניין.ואם תגזור מלכות בשר ודם גזרה הנוגדת את חוקי התורה – 
תהיה גזרת האנוש בטלה ומבוטלת, כעפרא דארעא. 

המקור לממשל יהודי נמצא בספר דברים "שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו". 

והרמב"ם מוסר את מצות ממשל זו ומגדיר בפירוש את הסמכות הנתונה למלך 
ואת הכבוד המגיע לו: "כבוד גדול נוהגין במלך, ומשימין לו אימה ויראה בלב כל אדם..", 
ובהמשך "כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו". 

סמכויות המלך – הממשלה – וזכויותיו ברורות. 

כך גם המגבלות לסמכיותיו אלה: "והיה כשבתו על כסא ממלכתו 
וכתב לו את משנה התורה הזאת... והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו 
למען ילמד ליראה את ה' אלוקיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם. 
לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל 
למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל". 

העם חייב לכבד ולירא את ממשלתו, אך ממשלתו, מלכות, 
חיבת ללמוד "ליראה את ה'" "ולבלתי סור מן המצוה". 
התורה קובעת לישראל מלך, שלא ישכח אף לרגע למי המלכות ומי מושל בו. 

ואמר הנביא שמואל לעם, במשחו את מלכם הראשון: 
"ואם הרע תרעו, גם אתם גם מלככם תספו" 
והמלך – הממשלה – מאבד את סמכיותיו ואת זכותו למשול כשהוא מפר את דבר ה': 

"ויהי דבר ה' אל שמואל לאמר: נחמתי כי המלכתי את שאול למלך, 
כי שב מאחרי ןאת דברי לא הקים..." ואמר שמואל בפני המלך: 
"...קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך היום". 

סמכויות המלך - הממשלה –תלויות בהנחה שיציית המלך לסמכות העליונה. 
כשהוא ממרה את דברה, אין לסמכיותיו עוד תוקף. 
ואת זה לימדו מפורשות "כתיב: 'כל איש אשר ימרה את פי
ך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת' 
יכול אפילו לדברי תורה (זאת אומרת – אם תצוה עליו שיפר דברי תורה)? 
ת"ל 'רק חזק ואמץ' (לקיים את דברי התורה)!". 

הסברו של רש"י פסקני: "...שאם בא המלך לבטל דברי תורה – אין שומעין לו" 
הרמב"ם מנסח את זה בהלכות מלכים "המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצוות, 
אפילו במצוה קלה – הרי זה פטור, דברי הרב ודברי העבד – דברי הרב קודמין. 
ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצוה, שאין שומעין לו.

" החובה להישמע, לציית ולכבד את סמכויות הממשלה, 
תלויה בשאלה אם במקרה הנדון מצייתת הממשלה לדין תורה - צורך העם. 
כך אנו מוצאים את הסיפור על כך שהורדוס המלך הרג את כל החכמים בפחדו שיתקוממו נגדו, 
רק חכם אחד, בבא בן בוטא, נותר כבחיים לאחר שנתעור. 
הורדוס בא אליו מחופש ועודד אותו לקלל את הורדוס; 

בבא בן בוטא התנגד, באמרו: "... וכתיב: 'ונשיא בעמך לא תאור '" 
והורדוס משיב: פסוק זה מתיחס רק ל"עושה מעשה עמך", ואין הורדוס נוהג כך. 
הסכים בבא בן בוטא – וציין שהוא מפחד..."בעושה מעשה עמך" – כשעושה המלך מעשים של העם. 
זהו הקריטריון להחלטה אם לציית לסמכות הממשל במקרה מסוים. 
ובעוד ברור שאין העם יכול ליטול לעצמו רשות להחליט שאין הממשל עושה מעשה עמך, 
רק משום הבדל בהשקפות פוליטיות, ברור הכלל בודאי, 
כשהממשל מפר את התורה, ובכך מביא אסון ויסורים על כל העם.שאלת הדמוקרטיה, זאת אומרת שלטון הרוב, וזכותו המוסרית והחוקית 
של רוב יהודים להחליט בכל שאלה, ולדרוש ציות להחלטה זו, 
נדונה במסכת סנהדרין דף כו. 

כשפלשו האשורים בהנהגת סנחריב לארץ ישראל והקיפו את ירושלים, 
פרץ ויכוח אדיר סביב השאלה האם להיכנע או לאו. 

המלך חזקיהו, בעידוד הנביא ישעיהו, סרב להכנע למרות כוחה המתגבר 
של המעצמה העיקרית של התקופה. שבנא הסופר, אחד מעמודי התוך בממשל, 
לחץ לכניעה. כל קבוצה הציגה את ענינה בפני העם, 

והרי דברי התלמוד: "מהו 'קשר רשעים'? 

שבנא היה נואם לפני שלשה עשר רבוא (130,000 תומכים), 
וחזקיהו היה נואם לפני אחד עשר ריבוא (110,000 תומכים); 

כאשר בא סנחריב וצר על ירושלים, כתב שבנא פתק ושלח אותו על ידי חץ (אל האויב): 
'שבנא וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו!' 
שנאמר: 'כי הנה הרשעים ידרכון קשת כוננו חצם על יתר'. 

והיה חזקיהו חוכך בדעתו, אמר: שמא ח"ו נוטה דעתו של הקב"ה אחרי הרוב, 
וכיון שהרב מתמסר אנחנו גם כן (צריכים) להתמסר? 

בא נביא ואמר לו: 'לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר ואת מוראו לא תיראו ולא תעריצו'

כלומר קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המנין 
(אין לו משקל וחשיבות אפילו אם הם רוב, כי הם הולכים נגד התורה והנביאים)"רוב ההולך נגד דין העם היהודי, אינו רוב, ואמנם, הם מפירי החוק,
כשהם מחליטים להתנגד לחוק של עם ישראל, לאסור את החובה, ולחייב את האסור. 
הם העוררים על החוק, הם מפרי הסדר, והם המביאים לאסון ולעונש אלוקי על עם ישראל. 
אין כאן שאלה של יהודים המורדים בממשלה מפרת חוק. 
אך יש ויש כאן עניין של יהודים המבקשים לקים את החוק, 
הממרים את פי הממשלה המפרה את החוק, והמנסה למנוע מיהודים לחיות על פי החוק.תפיסת הממשל היהודית ברורה;

הממשלה קיימת לשרת את המדינה;

המדינה קיימת לשרת את העם;

העם קיים לשרת את האלוקים.

ברגע שנכשל העם במלוי חובתו, מתמוטטים החוק והסדר – והענש האלוקי בוא יבוא. 

ברגע שהממשלה מתנגדת לחוק, היא יוצרת אנרכיה, 
היא מאבדת כל זכות מוסרית וחוקית לדרוש ציתנות מהאזרח הרוצה לחיות על פי החוק. 


קשר רשעים אינו מן המניין.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-24/6/2011 13:37 לינק ישיר 

רבים אוהבים את השקר, מעטים - את האמת. .

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום רביעי 04 נובמבר 2009‏ בשעה 00:10‏‏
בס"ד

כי את השקר אפשר לאהוב באמת, ואת האמת אי אפשר לאהוב בשקר. . . (ר' יעקב יצחק מפשיסחא).

גם אם תמצא אלף מונחים שיסתיימו כולם ב"ציה",
גרביטציה, אבולוציה, וכו',
הרי מבטיח אני לך, שאת כולם תמצא
סדורים כל אחד במקומו הראוי לו,
במערכת ההפעלה שסופקה לבריאה.

לי באופן אישי, לא מפריע כלום.
בעולמי המסודר, יש הנחיה ברורה:
"סור מרע ועשה טוב".

הנחיה כללית זו, נפרטת לפרוטי פרוטות,
בפישפוש הפרט במרכיביו.
אם זכה, הרי שבכל הרמות בהן יגיע למצוי, יתעלה יותר,
ויגיע לתכלית לשמה הוא נברא:
חיבור החומר לרוח.

בתוך תכלית כזו למשל ה"גרבטיציה" הוא כח הכבידה,
משחקת תפקיד חשוב והוא כח המושך, שלעומתו יש כח המכריח.
(לא אכנס להסברים עמוקים מפאת קוצר היריעה)

אולם בכללות ובפשטות,

אין "דת".

ישנה אמת אבסולוטית אחת.

מי שאוחז בידו את מערכת ההפעלה (עם המדבקה האורגינאלית:))
הולך בדרך המלך, וזוכה לעבור את המסלול שנקבע לו ולהצליח במשימתו.

מי שרוצה להשתמש ב"קוד הפתוח", או באלטרנטיבות אחרות,
החופש בידו, לעשות כרצונו, התוצאות אליהן יגיע יהיו הישגיו.

אל תקשה לי מ"דוסים", או דומיהם, האמור, אמור בכללות לכולם.

האמונה מתחילה במקום בו נגמר השכל.

כאשר חכמי ישראל ניגשים להתמודד עם סוגיה סבוכה,
הם אינם תולים את אי מציאת הפתרון בכפירה בהימצאות תשובה,
אלא במוגבלותם בשל מגבלות חומר.

האופציה הזו המונחת לפיתחם, מאפשרת להם נייחא למוחין
בעת אי מציאת הפתרון, התעמקות חזרה בנקודת האמונה, ואז
בדרך הרוחני המתחבר למעלתו הגבוהה ממנו יש וימצא הפתרון
לקושייתם ששכבה לה ללא פתרון.

אצל המדען, אופציה זו אינה קיימת.

הוא חייב ! למצוא פתרון לקושייתו !

וכאשר לא ימצא הפתרון, הוא יהיה חייב ליישב זאת באופן שיישב
סתירות שיווצרו מעצם אי מציאת הפתרון.

מכאן עד לקיומן של הנחות יסוד משוללות כל בסיס אמיתי הדרך קצרה.


היכן מונחת האמונה שלך?


דת יש במשרד ה"דתות"...
אמת יש אחת.
אמת אבסולוטית.
נצחית.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-24/6/2011 13:42 לינק ישיר 

אברהם גילגול אדה"ר היה ושרה גילגול חוה. ואעפ"כ עד היום לא תוקן החטא..מי יתקנו?

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 05 נובמבר 2009‏ בשעה 12:56‏‏
בס"ד

והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו.

ואיתא במדרש תלפיות[ע' אבות ד"ב ע"א] אברהם שורש עץ הדעת טוב ורע לתקנו עכ"ל, 
ועוד [שם בע' אברהם]האילן שהיה אצל אברהם היה תיקון לעץ שחטא בו אדם הראשון, ועין בזוהר[פ' וירא דק"ב ע"ב בפירוש] וידוע דמילת נא הוא לשון בקשה ומילת מים הוא רמז לתורה שנקראת מים.
ועוד נקדים מהזוהר[אחרי מות] ובספר היכלות [והובא בח"י פ"ו דיוהכ"פ] שמלאכי שלום הממונים על מלאכת העולם כשיורדין בזה העולם נטמאין מרוחם של בני האדם שהם בעלי זוב וטומאה ובשעה שמגיעין לומר שירה מטבילין עצמן ק' פעמים בתוך נהרי אש ולהבה עד שנעשים קדושים כמלאכי ערבות עיש"ב, ונודע בשם האר"י ז"ל שבבא האדם לעשות תיקון או יחוד צריך טהרה ע"י טבילה.
ואיתא במדרש תלפיות אדם שהוא חולה או אנוס ואינו יכול לטבול, יוסיף על לימודו, והתורה מטהרתו, שמש"כ רז"ל מה גחלים מעלים לאדם מטומאה לטהרה אף ד"ת וכו'... ונודע ששלושה סברות יש בעץ שחטא בו אדם הראשון יש אומריםחטה, וי"א תאנה היה, וי"א גפן היה,ועוד מדברי האר"י ז"ל שהובאו בחסד לאברהם וז"ל: בעניין כוונת האכילה, אנו מתקנים ומבררים הקדושה שנפלו בקליפות ע"י חטא אדם הראשון בדצח"מ. וכתב עוד שם, שבמילת המוציא, ידקדק ב-ה'כדי שיוציא ה' אחרת, והכוונה רמז ל-ה' עילאה מוציאה לחם כמס ג' הוויות, ואיתא בקב הישר שמי שאינו נזהר מפירורי הפת אזי באה ההיא[ליל'] שהיא בגימטריה פ"ת ושורה בבית האיש ההוא.
עוד כתוב בס' ערכי הכינויים וז"ל: אכי"לה סודה אדנ"י עשיה, אוכ"ל א"ל הויה יצירה שהם זו"ן המקבלים מאכילה עליונה דאו"א ואם תחבר הויה לאדנ"י אזי יהיה מאכל,עכ"ל.
נמצא שע"י אכילה שאוכל אדם הגשמי פה בעולם הזה מתקן כמה תיקונין למעלה ובפרט שמתקן ומחבר ב' שמות הקדושים הויה אדנ"י ויתא בחז"ל והובא בס' משיח ה' - שאותו יום פסח היה.
ועוד נקדים מ"ש חז"ל שהמצה וארבע כוסות של ליל פסח הוא תיקון לעץ שאכל אדם הראשון, המצה למ"ד חטה היה, והכוסות למ"ד גפן היה.

וע"פ הקדמות אלו נבוא לביאור הפסוקים, יוקח נא מעט מים, אין נא אלא לשון בקשה, ואין מים אלא תורה, וביקשתי מכם שתעסקו בתורהכפי יכולתכם, אף שאמרתי מעט מים, תעסקו הרבה,כמשאחז"ל
אמור מעט ועשה הרבה לעניין עסק התורה,וכל כוונתי הוא לתקן חטא אדם הראשון ע"י עסק התורה ובפרט בהצטרף אנכי עמכם שהבל פיכם טהור , ובוודאי הגמור שתיעשה התיקוןיותר מעולה, גם, ע"י עסק התורה שאתם מתעסקים נחשב לכםכאילו טבלתם בנהרי אש, ובוודאי שנטהרתם מטומאות שנטמאתם מרוחם של בני אדם, ומ"ש ורחצו רגליכם, רמז לעגל שאח"זל שרגלי המלאכים דומים לרגלי עגל, שחטא אה"ר וחטא העגל הכל הוא ענין אחד,שהזוהמה שהטיל הנחש בחוהע"י חטא אדה"ר ופסקה ע"י קבלת התורה, חזרה פעם שנית ע"י חטא העגל, וכל כוונת אברהם אבינו הוא לתקן חטא עץ הדעת שחטא אדה"ר, ויצדק מאד תיבת והשענו שהוא אותיות ונושעה אותם הניצוצות שנפלו ע"י חטא העץ.

והנה השלושה מלאכים אחז"ל שהיו מיכא"ל גבריא"ל רפא"ל, והנה שלושתם גימט' אד"ם ח"טה ג"פן ת"אנה, לרמוז שגם הם באו לסיוע אברהם לתיקון זה, ומ"ש ואקחה פת לחם שהקשינו שנראה תיבותמיותרות[שהרי לא הביא לפניהם]לרמוז הניצוצות שנפלו ע"י חטא אדה"ר בקליפה הנקראת ליל' אשת הס"מ שהיא גמיטריא פ"ת אקחה אותםהניצוצות מהפתע"י הלחם שהוא ג' הוויות כמש"ל. וזה אומרו פת לחם.
א"נ רמז אברהם אע"ה כי ע"י והשענו תחת העץ נעשה התיקון למ"ד גפן או תאנה היה, אבל למ"ד חטה היה צריך שאקחה פת לחם, והנה התיקון הגדול הזה נעשה ע"י כוונת האכילהבקדושה ובטהרהכמש"ל, ובפרט בסיוע המלאכים.

וזה שאמר אאע"ה וסעדו לבכם כי אין הכוונה אלא בלב, ואחר תעבורו כי על כן עברתם רצונו יודע אני שעיקר ביאתכם היה לבשר אותי שבן מאה שנה יתן הקב"ה לי בן, וזה אומרו "על שהוא בגימטריא מאה עברתם לבשר אותיוהבשורה די בהעברה בעלמא אך רצוני שתשענו תחת העץ וכו' וסעדו לבכם וכו' שתסייעו לי בתיקון הזה שהוא חולי הנפש שפגם אדה"ר ע"י חטאו בעץ הדעת.

ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת.

רמזו המלאכים לאברהם שהתיקון הזה נעשה ע"י דקיימא לן מעשה אדם עדיף ובפרט שאתה גילגול אדה"ר לך נאה לעשות התיקון, וזה אומרו כן תעשה דווקא אתה, ולא אנחנו אך אנחנו מסייעים אותך, על דרך ובלבד שתתן ידך עמנוכמו שאמרו המלאכיםלר חנינא בן דוסא כמ"ש במדרש חזית.

וימהר אברהם האהלה וכו' לושי ועשי עוגות.

לרמוז מ"ש כי מפסח נתבשר אברהם והמצה היה תיקון לחטא אדם הראשון, לפיכך זירזה לשרהאמנו מהרי שלש סאים וכו' ועשי עוגות, ובזה יומתק בטוב טעם למה פירסה שרה נידה באותו פרק,שאברהם גילגול אדה"ר ושרה גילגול חוה שפגמה בעוון נידה, ועתה כשעסקו קצת בתיקון זה ועשו קצת תיקון, לטעם זה בה לה אורח כנשים ופירסה נידה להורות שהתחיל לתקן תיקון חוה שפגמה בנידה.
ומ"ש רש"H תחת העץ - תחת האילן, רמז לנו סוד גדול והוא שאיל'ן בגימטריא הויה אדנ"י שע"י אכילה בקדושה ובכוונה נתחברו ב' שמות הניזכרים וזה אומרו תחת העץ ויאכלו תחת האילן.

[ע"כ מס' נפש יוסף]

וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו.

ובמדרש - מלאך הביאו מגן עדן, ואימתי ניתן בג"ע? בבין השמשות של ששת ימי בראשית ותמוה.
ובספר מצודות דוד פירש עפי"ד, בהקדם עוד מדרש תמוה, בשעה שחוה אכלה מעץ הדעת נתנה לכל הבריות שבעולם, לחיות ולעופות, כדי שימותו,וידוע שחוה חטאה בשעה השישית, גם איתא בילקוט שמכל האיל הזה לא יצא דבר לבטלה, וכל מי שנהנה מן האיל הזה חי לעולם, ותמוה ג"כ.

ותירוץ שניהם כאחד, וזה"ש, מלאך הביאו מגן עדן, משמעותו שהיה שם מששת ימי בראשית, ולכאורה איך אפשר שבהמה צאריך ימים מבריאת העולם ועד עקידת יצחק, ומתרץ המדרש,שהאיל נברא ביום השישי בין השמשות, ואם כן לא אכל מעץ השעת,, והיה יכול לחיות לעולם, ולפיכך אותם שנהנו ממנו חיים לעולם

ויקרא שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה.

כתוב לפרש בשם הרבי ר' העשיל עפי"ד התוספות דאיך הקריבו במקום המקדש?והרי אמרו, כל מקום שיש שם הר גבוה או גבעה דע שתמצא בו עבודה זרה, ואמנם ידוע מה שאמרו חז"ל כי הר המוריה בקעה היתה ורמז לו הקב"ה ונעשה הר גבוה.

וזה שכתוב ויקרא שם המקום ההוא ה' יראה, ואם תאמר הא קיי"ל דאין לך הר וגבעה שלא נעבד שם ע"ז, על זה אמר, אשר יאמר היום בהר ה' יראה, אשר יאמר היום דוקא, שהיום נעשה הר, וקודם לכן בקעה היתה. ואם כן מעולם לא היתה שם עבודה זרה. וראוי המקום להקריבו שם.

[רבי משה יעקב רביקוב - הסנדלר .(רבו של החלבן)]


_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-24/6/2011 13:48 לינק ישיר 

לעניין ה"פתק" ש"השאיר" הרב כדורי עם "שמו של המשיח"

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום ראשון 08 נובמבר 2009‏ בשעה 01:17‏‏
בס"ד

הואיל והבנתי ששוב מישהו מתכוון לעשות עם עניין זה שימוש..שלפתי דברים שכתבתי בזמן שהכל געש בכותרות עם השטות הזו....

מיום שעמדתי על דעתי, החלטתי בהחלטה מוצקה, שפני מועדות לתור ולחפש ולנסות, 
לפתור תעלומת השאלות הרבות שעלו בדעתי, אודות משמעות חיי, והעולם הסובב אותי,
באופן שלא אסכים בשום אופן להניח האפשרות שגיליתי בעצמי בתוך תוכי, 
כביכול אנכי משחד את עצמי, לקבל, סברות עקומות, 
או נוטה להכריע בשיקולים המצריכים הכרעה, 
דווקא בשל גורם שאינו מעיקר השאלה אלא מאופן התוצאה, 
החלטתי הייתה: לתת תוקף מוחלט למידת האמת עד כמה שעיני שכלי יראוני, ודעתי מגעת.

לכן, עלתה בידי, שכבר לפני עשרות שנים, בתוקף ועוז חיות הגוף של בן 20, 
לקחתי עצמי מתוך דור שנולדתי לתוכו כאחד מן המניין נתון לכל ההשפעות שמסביבי, ל
תוך מסגרת אותה בניתי בעצמי בתוך תוכי.

השקפתי מבעד לחריצי עיני, אותם עצמתי לחוזקה תקופה ארוכה 
כדי לא לתת לתחושת הבילבול שהתרחשה בעקבות 
השוואת הנתונים בין מה שראו עיני, מהמתחולל בחוץ, 
לבין מה שהבנתי בדעתי, שניבנתה בלימוד אינטנסיבי, 
שכלל חדירה עמוקה, לשורשי נשמתי, ע"י חיפוש מקורתיי, 
שנעשה היכן שרק יכולתי למצוא נתונים. 

דעתי הובילה אותי, למחוזות היהדות, נפשי שקטה מסערתה, 
הגעתי כאניה מטולטלת באוקיינוס סוער לחוף מבטחים. 
נשמע שהגעתי למנוחה ולנחלה? 
לא, ולא, אדרבא, המשימות הפכו קשות, האחת אחרי השניה,
נאלצתי, לבנות עמוד שדרה חדש שאינו מבוסס, 
על היסודות אותם לימדוני באותה גירסה דיינקותה לתוכה נולדתי, 
היה צורך לנתוץ יסודות רעועים, ומחוזות בהם שלט הרקבון.

לא קל! מלחמה עצומה, מלאה ביסורי הדעת.

הזמן, יום, ועוד יום, שבוע, חודש, שנה, ההתמדה והעקביות מניבים תוצאות.

אחרי עמידה בניסיונות קשים, אחרי נפילה לתהומות, וטיפוס מנקודות שפל, 
חזרה למקום האויר הנח והזך, אחרי שאותה החלטה לא לשקר לעצמך, 
הופכת ליסוד איתן ש-שם שקר אינו בנמצא בתוכו במודע, 
שכל כולו מאובטח בחיישני אמת, והנסיון לגלות עוד נדבכים שלה.

אחרי כל זאת אומר כך:

סיפורם של רבי עקיבא ובר כוכבא, לא בא לעולם כדי להוסיף ספור עם למדף הספורים.

מתוך הספור הנ"ל יצאנו למדים, שמי שעליו אמר משה רבנו, שראוי שתנתן תורה על ידו, 
שיודע לדרוש תילי תילים של הלכות על קוצו של יוד, וכ"ש שבקי בכל רזי התורה 
שהרי הוא רבו של מי שהוריד לעולם תורת הסוד הוא רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, 
ובכן, גם רבי עקיבא עם כל גדולתו, ואין לנו מי שישווה לו, 
גם הוא טעה בעניין זה לו נדרש הפורום הזה, כמו כל הדור הזה של מחפשי הגאולה.

רבי עקיבא טעה, ואחרי טעותו נהו גם מחכמי אותו הדור.

רבי עקיבא החליט שבר כוכבא הוא משיח השם.

בדיעבד הסתבר, שהוא טעה.

מי אני הקטן שאבין מה גרם לטעותו של רבי עקיבא, או אפילו לכנות זאת טעות? 
אלולי לא השתמשו חכמים ממני בתיאור זה לא הייתי מעז...

מאז דורו של רבי עקיבא, צללנו במדרון ירידת הדורות עד מקום דישדושנו הנוכחי.

הכרתי את הרב כדורי זצ"ל.

במסגרת חיפושיי המתוארת לעיל, הביאני השם יתברך לינוק גם מבאר מלאת מיים חיים זו.

הרב כדורי לא עסק מימיו בקבלה מעשית למעשה. הרב כדורי זצ"ל היה בן תורה אמיתי שידע תורה הרבה, וביחד עם ידיעתו תורה הרבה, היתה בו מידה עצומה של יראת שמים טהורה וזכה.

כשהכרתי אותו, הוא עדיין גר בין הבוכרים לבית ישראל, בכוך זעיר עם עששית נפט, 
כשמסביבו לא היו בניו או נכדיו אלא יהודים פשוטים שדרשו קרבתו מאהבתם את התורה שמצאו בו.

ראיתי כיצד "גילו" אותו, ראיתי כיצד ה"חצר" ניבנת, הייתי בארה"ב 
כאשר לקחו בוני ה"חצר" את הרב לשם כדי לגייס כסף לבניית ה"חצר", 
זיכני השם יתברך להתגורר עימו באותו ארמון למשך חודש ימים 
בהם לא הסכים לתת לאף אחד מעשרות הרבנים המכובדים שבאו לראותו בזמן התפילות, 
להתפלל כשליח ציבור, אלא אני הקטן נבחרתי על ידו להתפלל לפני העמוד כל זמן שהותנו המשותפת שם.

ראיתי על מה דיברו אתו האנשים, וראיתי איך בחוכמתו ידע להשיב להם על שאלותיהם מבלי לצאת כהוא זה, מתוך דלת אמותיו המתוחמות ע"י חומות בצורות עם זקיפים ערניים, 
כאשר אפילו בדברו אתם אינו מסיח לרגע דעתו מדבקות בשם. ראיתי זאת בעיני, לא זר סיפר לי.

כשהלכו כולם, ונותרנו רק בני הבית, יכולתי לעמוד על הליכותיו המתוקות והפשוטות בתכלית הפשיטות, עליהן שמר גם כשראיתיו לפני כשנתיים בתוך חדרו הקטן, שלמרות שהחצר ניבנתה ברוב עוז והדר, נותר מזכיר מאד את אותו כוך אפלולי בבית ישראל, אותה סיגריה נובלס התקועה בתוך המשאף הארוך, סוכריה המונחת על עטיפתה הפתוחה וזוכה מידי כמה דקות להכנס לתוך חמשת מוצאות הפה ולהמתיק מעט...חפיסת במבה...וחיוך מלוא כל הארץ כבודו....

הרב כדורי זצ"ל לא דיבר חוץ ממה שהיה מוכרח.

גם כשנשאל על סודות התורה שאלות בלימוד, סתם ולא פירש, אלא, ליודעי ומביני עניין.

מי שמפרסם באתר כדורינט, אינו יודע, ולא מבין עניין, לא בסודות התורה, ולא בסודותיו של הרב כדורי זצ"ל.

לעניות דעתי נראה, שמישהו הבין, שבשפל נמוך כזה, בו, מקוצר רוח, ומעבודה קשה, 
אפילו דעת חכמים מושבת אחור בקש, כאשר שיא של טימטום נשבר כל כמה רגעים מחדש, 
כאשר הבילבול עצום, ואין הנהגה, אפשר לגלגל מהלך מהפכני שהקרקע מוכשרת לו, 
בו ע"י שימוש בתורה, כלוח שחמט, ובחכמי הדור ככלי המשחק, יהפוך הנ"ל את הקערה על פיה, 
וישנה את השלטון בישראל, ע"י תוכנית מתוחכמת להפליא שניבנתה שנים, 
כשבבסיסה מונחת הנחת היסוד שצריך ללכת על מהלך אמיתי. 
פשוט לתת לעם ישראל את מה שהוא רוצה !!!

עם ישראל רוצה משיח? ניתן לו משיח !

וכאשר אין אפילו שמץ של יראת שמים, הרי כל האמצעים כשרים!

אני כאן!

עלי לא עובדים! 

עיני שהיו עצומות שנים ארוכות להבל בו שקע דורי, פקוחות עכשיו לרווחה.

ואת שאני רואה, אף אחד לא יכול לקחת לי. רק מי שנתן לי.

הרב כדורי זצ"ל ינוח בשלום על משכבו, לא הותיר דבר הנוגע למשיח. לא פתק, ולא מגילה,
ולא דיבור בע"פ.
עם הרב כדורי בבברלי הילס LA בחצר הבית של ג'ק אביכזר לימד אותנו עניין נקודים וברודים של יעקב אבינו ע"ה, אני משמאל, הרב מויישה ביננשטוק הי"ו מימין..

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-24/6/2011 14:01 לינק ישיר 

מי שטעם יין הונגרי בטח יודע להבחין בחומץ...ובטח בחומץ סינטטי...

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 09 נובמבר 2009‏ בשעה 01:12‏‏
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? [(לא אתה דורון :-) אתה מתוק אתה..]
לא, אתה לא יודע.
אני אגלה לך,
בכל חבורת ילדים, יש את זה שכשהמורה מגיע
הוא רץ אליו ואומר לו המורה נכון שאמרת
שזה צריך להיות כך וכך, אז תדע שפלוני אלמוני
וחבריו עשו ההיפך. אז המורה ...תביא לי סוכריה על מקל בבקשה..

כשהוא גודל והולך לישיבה קטנה, או לפנימיה
הוא נשאר ער מסתתר אחרי כיבוי אורות,
כדי לראות מי מהחברה נכנס למטבח לעשות לו חביתה,
וראה זה פלא, למחרת בבוקר המשגיח יודע בדיוק
להיכן נעלמו 7 ביצים...

בישיבה הגדולה או בצבא, כשיוצאים לשטח לכמה לילות
זה הוא שנדבק כמו זבוב לפצע פתוח למדריך או למ"כ
וכשאחד החניכים פונה אל המדריך בשאלה כלשהיא
הוא קופץ ועונה את התשובה המתבקשת, כחניך שלא מבין בכלל מה פתאום 
שואלים שאלה כזו , "הרי זה כל כך מובן".

כשהוא יוצא לפרנס את ביתו בעבודה או בכולל
הוא תמיד יהיה זה שמצדיק את ההנהלה,
וכשחבריו לעבודה יתרעמו עליו, ויגידו לו
סוציומט בעיני מי אתה מנסה למצוא חן?
הרי לא יעזור לך, מה שתעשה, אתה כאן בצד שלנו,
הוא מחייך את חיוכו האוילי, ויענה להם:
הם יודעים, הם מבינים, הם חזקים, הם צדיקים,
"אתם פשוט לא צודקים".

וכי למה דתן ואבירם, דיברו כנגד משה?
כדי להיות חתיכה הראויה להתכבד,
כי מה משה כזה מנהיג גדול, ומלך עצום המוכר בכל העולם
הרי אם נחלוק עליו, הרי אנחנו גם גדולים, הלא כן?

את האמת אפשר ל"עקם", ל"סובב", ל"עקוף", ל"השליך",
בסופו של דבר היא תמיד תחזור לבסיסה האיתן,
ותסיר את המסכה מעל פרצוף השקר המחופש לאמת.

כשמישהו לא יודע, הוא יוצא ללמוד, ולא מנסה ללמד את מלמדיו.
כשמישהו יודע, ורוצה ללמד, הוא לא בא בתחפושת של לא יודע שרוצה ללמוד.

את כל זה הזכרת לי,

עכשיו אני בטוח שתשאב חיוניות ומרץ לעבוד אותו יתברך,
כי גילת עולמות שלמים שיש לך בהם עבודה.

תזהר לא להמשיך לקלקל, כי, גם חומץ יכול להפוך למי שופכין....
נו...זה אחלה פתקה...!!!

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:33 לינק ישיר 

המלחמה על "דעת הקהל" ניתשת ברחבי הרשת בפורומים שונים ובכל מדיה אפשרית, היא שאלה אותי למה אני מדבר בכזו תקיפות ובחריפות ?

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 09 נובמבר 2009‏ בשעה 18:28‏‏
בס"ד

א. קברתי מספיק חברים.

ב. ישבתי שנים ארוכות בגלל שאמרו לי "יהיה בסדר סמוך".

ג. אני לא נמצא פה כדי למצוא חן בעיני מישהו אלא כדי להגיד את שאני אומר, וכשאני עושה זאת, אני מתכוון להטמיע את הדברים בכל העוצמה הראויה.

ד. מלחכי הפינכה השורצים כאן לרוב, הם אלו שבעטיים החברים שלי, המדינה שלי, העם שלי, הארץ שלי, עתיד ילדי ונכדי, נחרבים לנגד עיני.

ה. הואיל והוירטואליה מאפשרת, אני יכול להרשות לעצמי דמות יצוגית המביעה דעה לשם הבעת דעה ודווקא באופן בו אני עושה זאת מהטעם שציינתי לעיל.

ו. לעולם, ואפשר לבדוק זאת, לעולם אני מתחיל דו שיח עם מאן דהוא מנקודת דרך ארץ נימוסית עד כמה שאפשר, ורק כאשר הצד השני מתחיל את נפתוליו, הוא זוכה להכיר את יכולותיי (ושיקפצו הטוענים לגאווה, הם חנוקים מקנאה) 

ז. אם תבדקי היטב את הדברים שאני אומר ללא דעה קדומה הנובעת מהלחץ החברתי המופעל כאן באופן מסיבי, תוך שימוש במניפולציות נלמדות, ובתאום, לא תמצאי בהם דיבור שבבסיס כוונת הדברים אינה מונחת תובנה, דהיינו, הדיבורים שאני אומר נשקלים ומובעים בהתאם לסיטואציה ומדודים בהתאם למה שאני מגיב אליו. דהיינו לא תמצאי שאני אומר כאן דיבור "סתם" כדי להגיד...

ח. מנסיוני עם אנשי מפתח בכל הדרגים, ובהמון מתחומי העיסוק בצרכי ציבור, הבנתי שהגענו לשלב בחיי האומה, בו כשאני מסתכל ימינה או שמאלה, מדיני, רוחני, צבאי, איני רואה אנשים....

ט. אם תתאמצי, תגלי שמה שאני אומר בדרך כלל, זה את המחשבות של כולם ללא החסכים, והמעצורים שניבנו אצל ההמונים מצד האופיום שהולעטו בו.

י. כשיש כאן עם מי לדבר, אז אפשר לחוש בכך בחוש שהשיחה קולחת ללא הויברציות השליליות שאליהן התייחסת כשאמרת שהתקיפות מעוררת אנטיגוניזם.

לסיכום:

הנערים המשחקים כאן לפנינו ושולחים אותי ל"טיפולים", "אנשי החוק המטילים את אימתם" באיומיהם המרומזים מידי פעם, ה"משכילים" המתיימרים לדבר ממרומי המושכל האקדמי, והסתם איטלקים למיניהם ששולפים את אקדוחי הקפצונים שלהם, נלחמים במה בסה"כ?

בעוד דעה של עוד איזה גולש וירטואלי?

בשביל מה?

יללה שיגיד וזהו, לא?

למה בכל זאת?

אם מצאת את התשובה, מצאת מה אני עושה פה.
השמאל והימין במדינת ישראל הם פיקציה שמוטמעת בדעת ההמונים ע"י הלעטתו באופיום דיגיטלי משובח המסופק ביד רחבה ע"י החונטות השולטות בעם הקודש בעת הזו.
fantasy is part of reality

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:34 לינק ישיר 

אחינו היקר יהונתן פולארד אתה כלוא יחד עם כל עם ישראל בידי אלו שמספרים לנו שהם פועלים לשיחרורך"שיחרורנו....שלח את עמי!!!

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום רביעי 11 נובמבר 2009‏ בשעה 12:23‏‏
חברים. אינכם מבינים.

ישנן אסכולות בכת השלטת בישראל.
העליונה שבהן היא נציבות המימשל האמריקאי לארץ הקודש.
לאסכולה עליונה זו, יש זרועות בשאר האסכולות,
המבטיחות קיום המדיניות האסטרטגית של הפנטגון.

אולם, דא עקא, לתוך האגפים הממודרים היטב,
משתחלים פטריוטים יהודים, שעוברים את מבחני הקבלה 
למישרות הממודרות, בשל תרדמת חושים הקיימת בהם בזמן הקבלה
באשר לפטריוטיות חבוייה זו בתוכם, אשר מתעוררת רק
כאשר מתבררת בצורה מוחשית, לפטריוט יהודי זה, האמת המרה
באשר לאינטרסים של המימשל האמריקאי, הבאים על חשבון
פגיעה באינטרסים ברורים של העם היהודי.

פולארד הוא דוגמא מצויינת לניתוח זה.

וניתוח זה הוא גם התשובה הברורה היחידה מדוע האסכולה
העליונה שהיא בעצם נציבות המימשל האמריקאי בארץ הקודש,
קרי "ממשלת ישראל", וזרועותיה, דהיינו בג"ץ, והאסכולה
המשפטית התומכת במובהק בחוקה האמריקאית, לא ישחררו את פולארד.

פולארד, הוא לא "סוכן ישראלי" שנתפס ב"ריגול ידידותי",
פולארד הוא כשלון מבחינת קליטה ומיון לאגפים ממודרים
וחסויים באפיק המנתב את דינמיקת זרימת ההתרחשויות העולמיות:
הדסק הישראלי במשרד החוץ האמריקאי.

פולארד, לא "גילה מידע" הנחוץ לישראל להגן על עצמה,
פולארד חשף את התנהלות השלטון האמריקאי ונציבותו לארץ הקודש.

לכאורה, כדי להפריך את הסברות המועלות כאן, היה ראוי
מבחינת מקבלי ההחלטות בכת השלטת, לשחרר את פולארד, כדי
להשתיק את הפרשה, אולם דווקא בשל הרעש הגדול שהתעורר בשנים
האחרונות בעיניינו, ישנה מגמה להחזיקו כלוא, כדי לא להגדיל את הנזק
שניגרם למערכת.

מבחינה מסויימת מתקיים כאן אבסורד מגוחך, שככל שעיניינו של פולארד
עולה בתודעת הציבור, כך גוברים הסיכויים להשארותו בכלא,
או, הרבה יותר מסוכן, לחיסולו.

ותחשבו על זה בזמנכם הפנוי.
ויפה שעה אחת קודם.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:37 לינק ישיר 

עם כל מה שעברת עד עכשיו??? יש לך בכלל סיכוי???

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שישי 13 נובמבר 2009‏ בשעה 13:58‏‏
בס"ד

אין כזה דבר - יהודי בדיעבד.
יהודי זה לכתחילה.
אם נפלת, נפלת בגלל, שיש כח גדול ממך שהפיל אותך, אתה רוצה לנצח? תקום !
כי אף אחד לא יבוא אליך בטענה למה נפלת, יודעים טוב מאד למה.....
רוצים לראות אם אתה קם !
לכן, אל תפקיר את עצמך, עשה מאמץ, משהו...
יש לך טענה לריבונו של עולם, תגיד לו:
אתה אמרת בעצמך, שאם אתה לא עוזר לי אז אני לא יכול לו....הלא כן? 
אם כך משמע, אם נפלתי, הרי זה בגלל שאתה לא עוזר לי....

טענה טובה !

רק אל תשכח זה בתנאי שאתה מנסה, ומנסה, ומנסה.....וקם כל פעם מחדש.

בכל יום, בכל רגע, אפשר לעבוד את השם יתברך מהתחלה.

ממה נפשך? אם עד עכשיו היה טוב, נו...יהיה כח להתחלה.....ואם לא, אז מהתחלה זה נקי....

כל זמן שתשב תאכל גלידה, ותתענג עליה, יצר הרע, לא יתקרב אליך, 
רק תנסה לתפוס ספר תהילים....הוא יגיע, עם שאלת השאלות....
תהילים ??? ביטול תורה ! שב ללמוד גמרא....
בוקר טוב....איפה היית עד עכשיו?

נפלת כל כך הרבה פעמים בעיניים, הסתכלת, נהנת,
בוקר אחד בא לך הירהור תשובה, אני עכשיו אתחזק בשמירת עינים !
מייד הוא מגיע....אתה??? 
עם כל מה שעברת עד עכשיו??? יש לך בכלל סיכוי???

כן !!!! למה לא???

בתוך כל חושך יש אור גדול !!! זוהי פנימיות התורה, זו קבלה מעשית !! להפוך את הצרה, לרצה....

בתוך כל הצרות שהוא נמצא ברוחניות וגשמיות, הוא רואה את הדבש שיש שם....כ
ל ירידה, הוא הופך מייד להתחזקות, כל רגע, אלף פעם ברגע ...

נפלת? תקום ! זה כל הסוד.
יש סיכוי?

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:40 לינק ישיר 

המשימה אינה - הנצחון. המשימה היא - כיבוש.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שלישי 17 נובמבר 2009‏ בשעה 23:22‏‏
בס"דאיזהו גיבור? הכובש את יצרו.
ומי לנו גיבור יותר מן היצר?

המשימה הכללית של עם ישראל אינה הנצחון.
האויבים גררו אותנו לזירת איגרוף, 
עם שופט ופעמון המצלצל כל אימת שהיריב מדמם להפסקת פציעות,
ושוב חוזרים לזירה כדי להכתיר את המנצח.

המרים יד על ישראל דינו אחד.

איי... אנחנו לא ראויים!?!

נכון. 
הואיל והכיבוש באמת נסיון גדול הוא, 
וכי בכדי נשמעות זעקות "הכיבוש משחית"?

כיבוש נועד להפיץ טוב בעולם, 
הנכנע לכיבוש מקבל עליו את תנאיו של הכובש.
ובאם מימשלו של הכובש מביא את הנכבש לטוב אמיתי, 
מדוע ימרוד הנכבש בכובש?

איזהו גיבור הכובש את יצרו... לכבוש על מנת להשליט את מה?

אם המושכות ינתנו ביד הנכבש(היצר) הרי שאין ברצון אף אחד להיות נכבש 
וינהיג עצמו עם המושכות שניתנו בידו להיות כובש ולא נכבש.

האמת היא אחת, לו יצוייר והאמת היא שדה טלפטי יחובר אליה כל טלפט לפי כישוריו והיכשריו.

האמת טובה לכולם, ללא יוצא מהכלל. והיכן היא הטובה בעולם השקר?

אם הכובש בגבורתו כובש על מנת להשליט טובת האמת על הנכבש, אזי טוב לו וטוב לכולם.

המשימה אינה נצחון בזירה.

המשימה היא לכבוש את העולם כולו כדי להשליט בו אמת. 
לא על ידי החרב,(אע"פ שגם זה נצרך) אלא בדרכי האמת האחת והיחידה 
המגולמת בתורת ישראל שניתנה בהר סיני למשה.

קדושת היהודי שורה בכל העולם כולו, אחרי אלפי שנות נדודים במרחבי ארעא, 
עד שאול תחתיות ומתחתיו,
בכל מקום הגיעה קדושת ישראל בדרך זו או אחרת.

שבעים הזאבים שהכבשה כבר בתוך בית בליעתם 
תקועה אינה נבלעת ואינה יוצאת, מיטלטלים בין תאוותם לטרוף הטרף וללוק את דמו, 
לבין האימה והאמוק השוטף אותם מפחד החינק הסותם את דרכי נשימתם 
וכל זאת מבלי יכולתם לא לבלוע ולא לפלוט.

ויכבד ה' את לב פרעה. ומעמיד להם מלך אכזר כהמן.

ומיהו המן?

ברא הקב"ה את הרע על מנת להיטיב, 
אולם מרד בו (הבעל דבר) ובימיו של המן רצה למלוך כביכול בכיפה
ללא ישראל, וכביכול ללא המלך ב"ה (קודשא בריך הוא אוריתא וישראל חד הם).

חייל בלע ויקיאנו 
וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, תְּלֻהוּ עָלָיו. י וַיִּתְלוּ, אֶת-הָמָן, עַל-הָעֵץ, אֲשֶׁר-הֵכִין לְמָרְדֳּכָי; וַחֲמַת הַמֶּלֶךְ, שָׁכָכָה. 

מבטנו יורישנו אל, 
וְנַהֲפוֹךְ הוּא, אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם. 
וַיָּסַר הַמֶּלֶךְ אֶת-טַבַּעְתּוֹ, אֲשֶׁר הֶעֱבִיר מֵהָמָן, וַיִּתְּנָהּ, לְמָרְדֳּכָי; וַתָּשֶׂם אֶסְתֵּר אֶת-מָרְדֳּכַי, עַל-בֵּית הָמָן.

ואם קראה למפרע (כאילו היו אלו הימים ההם ולא אלו) לא יצא.

וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים בְּכָל-דּוֹר וָדוֹר, מִשְׁפָּחָה וּמִשְׁפָּחָה, מְדִינָה וּמְדִינָה, וְעִיר וָעִיר;

ועוד ידובר.

המשימה היא לכבוש !!! כדי לנצח לנצח. 

עלה נעלה וירשנו אותה !!!
כיבוש יריחו המפתח לכיבוש הארץ !!

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:42 לינק ישיר 

את"ה חושב"ת על גבר"אשה אחר"ת? את"ה בוגד"ת - בגידה ריגשית - יש דבר כזה?

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום רביעי 18 נובמבר 2009‏ בשעה 15:53‏‏
בס"ד

טוב נושא רגיש אבל ראוי ביותר הואיל ואני שומע על המון מקרים ...
רשת האינטרנט מספקת המון מידע נגיש כמעט בכל תחום...
לא רק מידע..הנגישות עד למקומות הדיסקרטיים ביותר היא סופר קלה...

מביא כאן מאמר שנכתב ע"י לא שומרי תורה ומצוות...ונכתב בלשון נקבה כשהוא פונה לאשה..
אני דווקא רוצה למען אותו לכל חברי בטח לאלו שומרים תו"מ[בפרט אלו בגילי ]
ולבקש מהם לנסות ולדלות ממנו
את הנקודות הראויות...ואין מזרזין אלה למזורזין...וכעת למאמר:

את חושבת על גבר אחר? את בוגדת
ספר חדש טוען שבעידן האינטרנטי שלנו, חייבים הגדרות שונות לבגידה, כך שמספיק שאיכות האינטימיות שלך עם הגבר שאיתך פגומה, כדי שתיחשבי לנואפת. אז יאללה, תחזרי הביתה ותספרי לו מה עובר עלייך
טלי מליחי | mako | פורסם 16/11/09 16:05:14


את מבלה זמן במחשבות עליו?
פתאום יש לך עניין חדש ומרגש בחיים. הוא עובד במשרד השכן לשלך, ואחרי כמה היתקלויות מקריות באזור העישון בחוץ, גיליתם שאתם חולקים את אותו הטעם בספרים וששניכם הייתם פעם פריקים של "טווין פיקס". בהמשך התחלתם לקבוע להפסקות צהריים משותפות, ובלי ששמת לב את מוצאת את עצמך חושבת עליו כל הזמן. נשמע מדהים, לא? לא ממש אם את נשואה.

את יודעת שבחיים לא תבגדי בבעלך, הוא החבר הכי טוב שלך. אבל כשאת שוכבת לישון, את חושבת על ההוא. לאט לאט הלא-רומן שלך הולך ומתפשט גם מעבר לשעות העבודה, והקשר ביניכם מתהדק במיילים ובצ'טים. את מסתירה, כמובן, את ה"ידידות" הזו מפני בן הזוג שלך, למרות שאת יודעת שלא עשית שום דבר לא בסדר. הרי לא התנשקתם אף פעם, אפילו לא הייתם קרובים – בסתר ליבך היית רוצה, אבל את לא מתכננת לעשות את זה. זה יהיה לבגוד, ואת הרי לא בוגדת.

אין מגע מיני, אין בגידה?
אצל רוב האנשים הגבול עובר בנקודה מאוד ברורה: אם אין סקס, לא מדובר בבגידה. פיליפ הודסון, חבר באגודה הבריטית לייעוץ ופסיכותרפיה ומחבר הספר "כמה 'מושלם' הוא בן הזוג שלך?", חושב אחרת. "זה בכלל לא משנה איך את קוראת לזה", הוא אמר לדיילי מייל, "אם את מחליפה את הנאמנות האינטימית שלך, זו בגידה".

הבעיה עם ההגדרה של בגידה כמו שרובנו מכירות אותה, היא שמבחינה חוקית רק קשר שהיו מעורבים בו יחסי מין נחשב כניאוף, ואדם שביצע בגידה רגשית לא יוכר על ידי בית משפט כנואף. "נורא קל לשכנע את עצמך שאת בסדר, בגלל הגבולות המיניים שגורמים לך להאמין שטכנית הבגידה שלך היא חוקית. אבל את עברת את הגבול המוסרי והנפשי. לדעתי, אם את מבצעת ניאוף בלב שלך, את מבצעת ניאוף", אומר הודסון.

הדסון מציע מחשבה אחרת על הקשר. לטענתו מה שבאמת שומר על היחסים המודרניים היא האיכות של האינטימיות. על פי ההיגיון הזה, ניאוף יכול להתרחש גם באמצעים אחרים, בלי נגיעות בכלל. ואם מחפשים אשמים, הוא מטיל את האחריות על הטכנולוגיה של היום: האינטרנט, למשל, מסוגל לייצר תנאים לאינטימיות מואצת וקרובה יותר מאי פעם, במהירות, קלות והכי חשוב, דיסקרטיות.


האינטרנט מאפשר לנו לחפש התאמות ברזולוציות קטנטנות, ואנחנו יוצרים דרכו קשרים עם אנשים שבחיים לא היינו מגיעים אליהם בלעדיו. אם אני מתעניין גם באופרות של ורדי וגם בגבינה צהובה, יש לי סיכוי די טוב למצוא באינטרנט מישהי שחולקת איתי את האהבות האלה. אני יכול גם לתקשר עם מישהי 15 פעמים בשעה אם אני רוצה, ואז אני מקבל את החיזוק של הקשר מהר מאד".

אם זה מרגיש כמו רומן, מריח כמו רומן ונראה כמו רומן
אז טכנית, את לא בוגדת. אבל הגבול המוסרי נחצה, כי את בוגדת בלב. כשאת קונה בגדים לעצמך זה בשביל להרשים אותו, כשקורה לך משהו משמח את מחכה שתוכלי לספר לו. למרות שאת לא עושה שום דבר פיזי, את מרגישה כאילו שאת מנהלת רומן, כולל תופעות הלוואי: חוסר ריכוז, עצבנות ורגשות אשמה. לא משנה כמה ה"לא רומן" שלך לוהט, הוא בטוח לא שווה את זה.


האינטרנט הוא אחת הסכנות הגדולות לקשר שלך "אם היינו מפעילים את העסקים שלנו כמו שאנחנו מפעילים את הנישואים שלנו, רוב האנשים היו פושטים את הרגל," טוען גארי נוימן בספרו החדש "בגידה רגשית". נוימן סבור שכשאנחנו משתפות בדברים אינטימיים גבר זר שאינו בן הזוג שלנו, אנחנו מרוקנות את השותפות הזוגית שלנו מהאנרגיה שהיא זקוקה לה על מנת להתפתח. הוא מציע לפתח את האינטימיות הרגשית עם בן הזוג, כדי להימנע מלחפש אותה במקום אחר, ונותן המלצה פשוטה: נסי לחזור ולספר לבן הזוג שלך את כל החוויות הקטנות שאת אוגרת במשך היום, ולמצוא איתו שוב את הקרבה שאבדה. את תזכי לקרבה פנים אל פנים, ולא מעבר למסך המחשב.


עד כאן המאמר.

מכאן והלאה הייתי רוצה שכל אחד ואחת שקוראים את זה יעשה התאמה יחסית היכן הוא"היא קשורים לנאמר כאן...ואז אולי נזכה כולנו לאיזה הירהור תשובה ביום ראש חודש שעליו נאמר שהוא שורש התשובה....

"בגידה ריגשית"...מושג חדש לחשוב עליו...בטח בעם שהזוג בו מוגדר כזוג יונים 
שאינן עוזבות האחת את השני כל ימי חייהם בנאמנות מעוררת התפעלות...

דרך אגב לסיום...יודעים מי החיה שאם בן זוגה מת מאיזו סיבה 
שוב לא תיזדווג עם בן מינה לעולם ותשאר לבד.....?

הזאב.
כמו זוג יונים...


Eran Karti אתה מתוק!תודה!
כידוע לך, באמת, רוב חברינו ,אינם עושים שימוש באינטרנט , לפחות לא בבית,בודאי שלא בפייס-בוק.
נראה לי שכניסה לדרך התקשורת הזו,מלווה עבורינו מראש בידיעה שכל הדרכים , היום, בחינת סכנה.

צריך , לדעתי, חיזוק של האישה על פעילות זו...אחרת , כמובן, יכולים הדברים להיות , חלילה, מפרידים ולא מחברים.

חזק וברוך גם על הנושא, גם על הרגישות והעדינות, גם על השמירה(בודאי צריך!).

חודש טוב, הרבה שימחה, בשורות טובות.
יום 18 נובמבר 2009‏ בשעה 16:14‏ · אהבתי

Assaf Brill מברוק, רק הערה אחת קטנה, כשאדם בוגד רגשית וכו' זה מעיד על חסרון בבית
ראוי וכדאי לטפל בחסרון בבית, כנות אמת ויושר הם תחילת הדרך.
יום 18 נובמבר 2009‏ בשעה 17:50‏ · אהבתי
Mordechi Aluf ללא ספק אסף. בנוסף יש את עניין מים גנובים ימתקו ולחם סתרים יונעם...ומעל הכל יש סטרא אחרא שרוצה לינוק, ועוצמת יצר הגדולה מכוחו של האדם ככל שיהיה חזק, וברור לחלוטין שאם מחליטים לתת רשות מן שמיא לנסות מאן ד'הוא אזי קטנים מאד סיכויו לעמוד בפיתוי בדור הטכנולוגי בו אנו חיים, אחרת לא תוכל להסביר את הגדולה שבתואר "צדיק" שניתן ליוסף שלא נקרא יוסף הצדיק עד שעמד בנסיון אשת פוטיפר...אולם כמו שכבר ציינתי במאמר הזה כל זה מדובר על נסיון פיזי ממש...אולם נקודת ה"בגידה הרגשית" המתאפשרת בקלי קלות ע"י מדיה כמו האינטרנט[צ'ט, תיבה פרטית וכו']על זה פוסחים בקלי קלות ואותה רציתי לעורר...אין הכי נמי...יכול להיות שמי שאינו חש בחסרון לא יגיע לשם...אולם תראה לי מישהו ללא חסרון....?!
יום 18 נובמבר 2009‏ בשעה 18:10‏ · אהבתי

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:46 לינק ישיר 

כסייח פרא גודלתי בערבות החופש

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 19 נובמבר 2009‏ בשעה 13:56‏‏
בס"ד


בדרך כלל כשנותנים לי לחם ומיים
אני פותח שולחן
וכשאני פותח שולחן, אזי הסעודה כסעודתו של שלמה במלכותו

יש המון זויות להסתכל מהן על התמונה
מעל כולן יש עין צופיה
את מחשבות לבי קוראה
את נפתולי הנפש במבואות המפולשים

כסייח פרא גודלתי בערבות החופש
טעמתי מכל הבא ליד
בגרתי ולמדתי לבחון את המחר, ומחרתיים
באור האתמול

הזמן הוא ארכיטקט מוכשר
בתוך הנצח הוא בונה לנו פרקים

לי יש מקום בלב לכ-ו-ל-ם
אבל את שיכיל לבי בהרחבה
לא תסבול הדעת שאיננה
ומי יבין?

אשר על כן, האור נמצא
ימצא לו גם הכלי
נמתין

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:49 לינק ישיר 

לדון לכף זכות אין הפירוש להכשיר את השרץ.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום חמישי 19 נובמבר 2009‏ בשעה 17:57‏‏
בס"ד

משתדל לעזור לכל יהודי באשר הוא,
ואמון על מישנתו של ענק הרוח רבי נחמן מברסלב שאחד מעיקריה: 
לדון לכף זכות כל יהודי אפילו הגרוע שבגרועים.

אלא שלדון לכף זכות אין הפירוש להכשיר את השרץ.

בבואנו להתבונן במציאות חיינו, הרי שעבודת הבירור, 
עד כמה שתהא קשה, 
מצריכה היא אמות מידה נוקשות ביותר על מנת להגיע לחקר האמת
בשל עומק השתרשות השקר.

וכאשר מדובר בהנהגת העם, עליו כבר משלו מושלים בוגדים בהשם ובתורת משה, 
כגון ירבעם בן נבט מההיסטוריה הקדומה, ועוד רבים אחרים משלבים מאוחרים יותר בהיסטוריה זו, 
הרי כשנגיע לתקופתינו אנו יקשה הדבר להתבונן בו
בשל ההסתרה החופה עליו מצד הנהגת השילטון המנוכר ליהדות ולרוח ישראל סבא, 
ובשל מטי דעת למיניהם הפזורים בכל פרהסית ההכרה המודעת
של ההמונים, הזורעים את זרעי פורענות אפיקורסיותם בכל חלקה רעננה.

קובלנות ? אליהם !
לא עלי.

רוצחי יהודים אינם רק גויים צמאי דם, אלא בוגדים מתוך המחנה שבשל כפירתם
ומעשיהם הרעים נותנים הם תוקף ועוז לגויים צמאי הדם לקום ולהניף ידם 
במקום שהיתה נגדעת אם היתה אחדות דעים ואחווה אליהם כיסופינו כוספים.

משתוקק להתגשמות החלום, אלא שאני פועל המציאות כדי להגשימו, ואיני מטעה עצמי לאמר:
"חלומות שווא ידברו". 

גם לא באתי להרוס שום חלום.

גנבו לנו את הזהות לפני כ-6 עשורים, שרפו לנו את הנשמה, והעטו עלינו מלבושים לא לנו.

אם תהיות יש לך אחרי הבנת משמעות משפט זה את"ה מזוהה 
עם הרוצחים השודדים האפיקורסים הכופרים האכזרים שהשתלטו
על עם הקודש בני אברהם יצחק ויעקב, והפכו אותו לעם עבדים נרצעים, 
בשליטתם עליו, ובכפיית "תרבותם" הכפרנית והקלוקלת, אז מה לך לשאול ולתהות תהיות שכאלו?

אולם אם אינך מזוהה עם התיאור הזה, נסה"י לעכל, 
ולהסתכל בעין האמת עם פרספקטיבה נכונה הנשענת על ההיסטוריה רבת ההוד 
של העם אליו את"ה משתייך"ת ונסה"י להפריך את שכתבתי.

ואת...שכתבת לי על אלו שנשרפו בשואה שהכשירו במותם את "זכותי" לכתוב דברים אלו, אומר:
בני משפחתך שנרצחו (הי"ד) נרצחו דווקא בשל הדעה בה את תומכת היום חביבתי
ולא בשל "הריסת החלום" שלי.

אני לא הרסתי לך חלום, ה"חלום" שלך הוא המציאות שלי,
כדאי שתצטרפי למאבק כדי להפוך את החלום שלך למציאות.

ותאמיני לי, כשהכופרים האלו יסתלקו מכאן, 
או לחילופין יחזרו בתשובה, ילבשו שוב את זהותם המקורית
ויסולק רפש דעותיהם הכוזבות, אזי תראי שחלומך הוא המציאות.
נתנה לנו? אז מה אלה עושים כאן? מי נותן להם להיות כאן? אתה ואני? לא !!! חונטות ששולטות בנו !! ולמה? כדי לשמר את מאזן האימה.
מישהו צריך את ה"ציונים" הללו?
חשוון תש"ח נובמבר 1947 כדאי מאד להתאמץ ולקרוא את האותיות הקטנות....
מי הן "דמויות ההוד" שהיוו מקור השראה לילדי ישראל שזכו להימנות על דור היוולדותה של מדינת ישראל? 
אברהם יצחק ויעקב אבותינו הקדושים?
רוצחים צמאי דם !!!!
מתוך דור ילדים אלו צמחו החונטות השולטות נכון להיום בעם הקודש....


פנינה מלמד לק"י

החונטות השולטות היום הן המשכו
של דור המתיוונים של העליה השניה

קשה לקעקע שלטון של אליטות האוחז בנו כצבת
ובמיוחד דוקא שהם מבני עמנו...לכן גם קל להם לזרוע
מבוכה ובלבול דיעות

איה מתתיהו החשמונאי שיניף היום
את נס המרד בשאגת "מי לה' אלי..."
יום 19 נובמבר 2009‏ בשעה 18:32‏ · אהבתי
Mordechi Aluf בס"ד
איך הטלוויזיה במדינת ישראל הגיעה לשדר סרטים פורנוגראפים?

מתחילים עם: זמר זמר לך, ושדמתי, ואגדת דשא,
וחדווה ושמוליק, וסמי וסוסו..
ומשחררים לאט ובעקביות עוד טיפת "חופש",
ועוד טיפת "מתירנות", ועוד טיפת "פלוראליזם",
שוטפים את המוח על ה"שחורים הפרימיטיבים"
ועל ה"משנה שכוחת האל שלהם",
דוחפים סרטים של רצח, ניאוף, זימה שוד וגזל וכמובן " "סיפור אהבה של אנדי וויליאמס"
נותנים לכמויות חשיש וגראס אדירות לשטוף את הרחובות, ואקסטזי, וקוק, ועוד ועוד,
פאבים, פיקאפ בארים, מיסוד הזנות, מעלים מאות אלפי זונות מכל חור בעולם ונותנים להן סל קליטה,
ומכאן ועד לערוצי בעילת חמורים הדרך קצרה.

אחרי זה שואלים למה נושכי הכריות
מתעקשים לצעוד דווקא בירושלים...
האופיום להמונים נשפך כאן בשפע
במימון אלו מבחוץ המשתמשים באלו מבפנים,
וכאילו אין עם מי לדבר...

אבל את אלו מהחונטות נאשים?

מחמת גודל עניינו של הדין אמרו חכמים כמה זהירות נדרשת כדי לא לסטות מדין האמת.
בשבת קל"ט תניא "ר' יוסי בר' אלישע אומר אם ראית דור שצרות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל,
שכל פורענויות שבא לעולם לא בא אלא בשביל דייני ישראל" וכו'.
הקלקולים מתחילים מהראש, מהמנהיגות. המנהיגות היא שורש הציבור כולו, ועל כן היא גם מקור הנפילות.

חולשת הדור, והצרות המתרגשות עליו, מעידה כאלפי עדים על מצב הנהגת הדור.
והדברים אמורים בהכללה לכל מי ששם מנהיג מתלווה לשמו.

ריבוי הדיינים, ובתי דיניהם, חוסר הקשר והתקשורת ביניהם, חוסר בקורת גג אחת שתאכוף את כולם,
רצון כל "מנהיג" לאמר "קבלו דעתי", רצון כל "מנהיג" לפרסם ברבים את דעתו, וכו',
המה המכשירים לשלטונם של אלו, הממיטים על הדור את הגזרות והצרות.

היכן המנהיג האמיתי?
אולי במאמר הבא.
יום 19 נובמבר 2009‏ בשעה 19:16‏ · אהבתי
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:57 לינק ישיר 

אתה על הבירכיים, אקדח דרוך ולא נצור מכוון לך לראש, אצבע ישמעאלית על ההדק, אתה מת או מתאסלם??

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שישי 20 נובמבר 2009‏ בשעה 12:55‏‏
בס"ד

כל עם ישראל אינו זקוק יותר לציונות של הרצל וחבר מרעיו נכון להיום.

גם אם נאמר שהרצל וחזונו, ויחד אתו תנועת הציונות יצרו כביכול את הגל שאסף 
לארץ ישראל מכל רחבי תבל את העם היהודי, 
וגם אם נאמר שכל מהלך הקמת המדינה ומוסדותיה נבע ישירות מהתנועה הציונית ומהלכיה, 
אפילו הכי, התנועה הזו סיימה את תפקידה ההיסטורי, ואינה משמשת יותר אלא כסמל היסטורי.

עם ישראל נכון להיום יושב בארץ ישראל, והבוחר ליישב בחוץ לארץ עושה זאת 
מרצונו ועל דעתו כי אין איש הכופה אותו שלא לחיות כאן בארץ.

כל שכן אלו מבני ישראל שומרי התורה ומצוותיה שראו לנגד עיניהם כביכול 
את טובתה של הציונות(הבאת היהודים והקמת המדינה) וניצלו את שעת הכושר 
כדי לאגוד יהודים שלא היו מצטרפים לרעיון הציונות אלא בדרך זו, 
אין להם היום לאחר הקמת המדינה והישיבה בארצנו עוד שיח וסיג עם ערכי הציונות כפי שהשתקפו אז.

איי יבואו אלה הפוליטיקאים והעסקנים הקטנים ויאמרו, וכי יישבנו את כל ארץ ישראל? 
והמלאכה עוד רבה, ומה עם מפעל ההתיישבות ?

נכון, עוד לא יישבנו את כל ארץ ישראל, אבל מה זה קשור לציונות של הרצל וחבר מרעיו?

ועוד איך זה מתיישב נכון להיום עם הריסת גוש קטיף? החרבת מאחזים? הקפאת בניה במזרח ירושלים??

ובחסות מי מתנהלת האג'נדה של נציבות המימשל האמריקאי בארץ ישראל המורכבת מהערב רב הנקרא ממשלת וכנסת "ישראל"?

הציונות הדתית.

שתי המילים הללו יחד "ציונות דתית" מהוות היום קורת גג לתרמית אחת גדולה הן בעניין ציונות והן בעניין דת, 
ומי שמתנגד לקביעה זו הוא חלק מהתרמית.

כיוון שהשקר נטול הרגלים, אין לו אחיזה בלא מידה של אמת, 
כך בדיוק, שילטון הערב רב בישראל באחרית הימים, אינו יכול להתבסס, 
בלא עמידה על הכרעיים אותם מציבים לו פושעי ורשעי ישראל.

המקום בו חופף שלטון טמא זה, נקודת החיבור, לכרעיים, המחברות אותו לגרעינו הקדוש של עם ישראל, 
היא הנקודה בה "מלבינים" כביכול את שחרות הטומאה, ומכשירים אותה כביכול, 
באופן המתעכל יחסית לפורמט הנוכחי של עם, שלמרות קדושתו הרבה, ידוע גם כקשה עורף. 

בנקודה זו, ישבו אלו, שחינוך הדורות הניצבים לנגד עינינו, הופקד בידיהם,
80 אחוזים מהשנים בהן יש לעם ישראל, כביכול, שלטון עצמי בארץ ישראל.

הציונות הדתית היא הליבה של נקודה זו, יחד עם כל מקבלי המשכורות למיניהם.

בתורת הסוד, מתוארת הקליפה האחרונה לתיקון, כקליפת נגה.
זוהי קליפה שמעורבת טוב ורע. וזהו לא ערבוב שאתה יכול להבחין בו בין הטוב לרע, 
כאילו צבועה התערובת שחור ולבן, הם מהולים ומוטמעים זה בזה.

גם לזאת יש תיקון.
את התיקון לזאת, בטח לא נקבל ממי שכל מהותו היא קליפה זו.

ומה עם החרדים?

ובכן גם בעניין הציונות הדתית וגם בעניין חרדים וגם בעניין חילונים
אני לא מדבר על פרטים, אלא על שיטה.

שתי השיטות, הן שיטת ה"מזרחי"[הציונות הדתית], והן שיטת ה"חרדים", 
הן מעין פלטפורמה אתה צולחים המשתמשים בשיטה את מאורעות הזמן.

שיטת ה"חרדים" עתיקה יותר, הצליחה לשמר דוגמת פרטים מאובנים המצויים בתרדמת עמוקה
תוך שימוש באמצעים ששימשו את ממציאי השיטה במקור.
הן הפרטים, והן "מפעילי השיטה" (המנהיגים) איבדו מזמן את היעד והכיוון,
ועיקר המאמץ מופנה לשמירת ואבטחת תחומי העדר, תוך לקיחה בחשבון שבפרצות המעטות
הקיימות בשיטה, "יטרפו" כמה פרטים לא משמעותיים מהסך הקבוע בד"כ.
שם הקוד של הפירצה העיקרית הוא: המציל מפי הארי.

שיטת המזרחי הורתה בחטא. מלכתחילה נותצו החומות כאומרם: "הבמחנים אם במבצרים"
הרי לימדונו רבותנו שאלו היושבים ב"מבצרים מוקפי חומה", חלשים המה ופחדנים,
ואלו היושבים ב"מחנים באין חומה", הרי הם סומכים על כוחם הרב, ולא מפחדים...
"בתוך עמי אנכי יושבת", ועלה התאנה הוא סמלה של השיטה, שמשתמשת בסמלים החיצוניים
של דת היהודים, כמו כל גוף מפרסם עתיר נסיון המוכר מוצר מסויים על ידי שימוש
במותג מתאים.

בין כך ובין כך, שתי השיטות הללו לא מתאימות להנהגת כלל ישראל.

אם אשב לדון לכף זכות, אחד אחד, מאחיי בני ישראל, חילוני, מזרוחניק, או חרדי,
אעשה זאת באהבת אין קץ, ובחמלה רבה.

כאשר אשב להתבונן במצבו החברתי של העם בכללותו, אקבע ללא כל ספק:
"אבל אשמים אנחנו" כולנו בוודאי, כמסקנה כללית, הנפרטת לפרוסות כלליות
בהן ה"פרוסה" של קליפת המזרחי גרמה לסיפוח חלקים נרחבים מגבולות
קדושת ישראל, לידי הסטרא אחרא, ומלכות הרשעה.

כלל הדברים:
התיקון חייב לכלול את כלליות הגוונין של עם ישראל.
התיקון הכללי יעשה על ידי מעשה כללי.

אני צווח וזועק כבר שנים:
רק על ידי הושבת בית דין אחד שיכלול את כל מנהיגי כל הזרמים בישראל
הנאמנים לתורת ישראל, שיעמיד נשיא בראשו, ויפסוק הלכה אחת בדיני ציבור
ויפרסם בקול אחד, לכלל ישראל בכל מקומות מושבותם, תהא תקומה!!!

מי שעיניו בראשו, יודע שאלו הם דברי אמת לאמיתה.
עם אלו קטני המוחין המפוזרים לרוב ו"משוייכים" אוטומטית ל"מענה קולי", אין לי שיח וסיג.
למעט אלו שיסכימו עם הדברים, וטוענים: כן, אבל איך אפשר לעשות זאת? אומר:
האם משום שנבצר ממך לעשות דבר כלשהו מוריד הדבר מאמיתותו?

אני קובע שאם תקום דרישה אמיתית של פשוטי העם מכל המיגזרים, לאלו שאני מכנה אותם
העסקנים, הרי שהדור שקיבל את כינויו ולא בכדי "פני הכלב" יפעל את פעולתו.

בין אם יעשו כך, או לא, נצטרך כולנו לעמוד בפני מציאות חדשה כבר בתקופת הזמן הקרובה,
הואיל, והדור שמשמר את השיטה הישנה שעומדת להתחלף, נלקח מכאן בין כה וכה. 

כלל הדברים לסיכום:

אני למשל צאצא למשפחה שחלקים נירחבים ממנה לא גלו מארץ ישראל מעולם,
ציונות אומרת לי משהו ככזה? 
כן. היתה זו תנועה שהביאה לארצי את אחיי ואחיותיי מן הגולה וזכויותיה ישמרו לעד. זהו. זמנה עבר.

עכשיו העם היהודי צריך למצוא לו מכנה משותף אחר. 
הנוכחי קרס מול גלי הירידה מהארץ בעיקר ע"י צאצאיהם של ראשי הציונות וראשוניה.

לסמלים יש תפקיד בוודאי,
הם אוגדים תמצית מסרים אותם רוצים להדגיש אלו הדוגלים בסמלים.

לגבי יהודים חילונים - לפני שנים מס' נחטפו 3 קיבוצניקים
שהיו בטיול דומני בדרום אמריקה ע"י ארגון טרור מוסלמי שאיים להוציאם להורג 
אם לא יקבלו על עצמם את דת האיסלם. השלושה עמדו גאים ולא הסכימו.
בסופו של דבר הם שוחררו ופרטי הסיפור התפרסמו.
היהודים החילונים של היום מסוגלים בתנאים מסויימים (שעל פי אמונתי עומדים להתרחש) 
ברגע אחד לחזור למקורם ושורשם ולהוות את גיבורי ישראל 
בניהם של אברהם יצחק ויעקב הלבושים בלבוש אותו ייעד להם בורא העולם.

הציונות לא מחזיקה כאן יהודים. היהודים נמצאים כאן בשל יהדותם.
הציונות השתמשה בערכים מושאלים מהיהדות כדי לתת ליהודים 
אפשרות להזדהות עם הערך המוסף שהתווסף לה בהשראת הרצל ויורשיו, 
דווקא בשל כך אכן כן מקובע רעיון הציונות רק לרוח הדברים שהיתה בימיהם.

ואם כבר אתה מסכים שצריך לגמש ולשנות, 
מדוע להיות מקובעים ולא לנסות למצוא דרכים אחרות יותר מתאימות לרוח הנושבת היום בשדרות העם היהודי?
מתאסלם??
התגלמות השקר....
אם אתם לא מאמינים שהתמונה אוטנתית הכניסו לגוגל תמונות - BARK MITZVAH ותראו טקס של יהודים שחוגגים "בר מצוה" ל......כלבם...
לזאת יקרא ערב רב....
ולמי אלו משתחווים ומקיימים מצוותיו באדיקות מעריצה? לאחד והיחיד שבזכותו אנו כאן?
לא,
*
*
*
*
*
לעבד כי ימלוך.
פנינה מלמד לק"י

אבוי למנוצחים (Vae Victis)

עקירת גוש קטיף היא הסמל והמשל
לאותה קליפת נוגה המכונה "המזרחי"

שהרי לא היתה מתבצעת אותה איוולת
ללא שיתוף הפעולה של מועצת רשע ועוד למצהלות
העם היושב בציון ,מאותו יום בו הכריז שרון ( "אבי ההתנחלויות" ושאינו אלא מפא"י ניק בנשמתו )באותו כנס הרצליה על רע הגזרה...
אז נשרה הקליפה ...והתגלתה התרמית במלוא מערומיה...
חזון יפה של א"י השלמה נמחה כלא היה -בקומבינה של
תאות הון ושררה
את שבביה נאלצו לבלוע תושבי שדרות בדמות "צנורות מעופפים"...

אז מה נלין על הישמעאלים ? ולמה אנו בכלל על הברכיים....???

שבת שלום
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:04‏ · אהבתי

Mordechi Aluf תודה לך על התגובה הזו פנינה.
אני לא על הברכיים !!
ואני יודע על עוד המונים שלא.
רוח הזמן נושאת את הקריאה האלמותית:
"מי ל-ה' אלי !!!"
לאן זה אלי?
אני מאמין שלא רחוק הזמן ונדע....
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:12‏ · אהבתי


פנינה מלמד יודעת אני שלא פסו גוברין יהודאין מישראל...:)

רק דומה שהארץ המובטחת חומקת לנו כל הזמן
מהידיים....
וזאת בשל כך שיש השוכחים שההבטחה היא למעשה על תנאי...אם לא נחזור לכור מחצבתנו(תורה)
תקיא אותנו הארץ מתוכה...
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:29‏ · אהבתי


Mordechi Aluf לא עוד !!
הפעם אנו כאן להשאר !! [יש בי דם שגם לא הלך מכאן מעולם] ההתפכחות תגיע !!
עלה נעלה וירשנו אותה !!!
יום 20 נובמבר 2009‏ בשעה 14:33‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה מרדכי, קראתי כל מילה, בעיני המלים מאירות אמת גדולה, יותר מזה אתה בין הבודדים שלמרות ה'ביקורת' לא פסלת אפילו יהודי אחד מכלל ישראל, גישה יוצאת דופן, יפה וחריגה. מה שמראה כמה עמוקים השורשים שלך ביהדות ותכניה, שהיא אומרת כל ישראל ערבים זה לזה, ובכל יום אנחנו מבקשים שלום בינינו (עושה שלום במרומיו...), ובחשיכה שסביבנו אתה אומר בקול רם אותיות מאירות ואמיתיות:
***התיקון חייב לכלול את כלליות הגוונין של עם ישראל.
***התיקון הכללי יעשה על ידי מעשה כללי.

מקבלת את הראייה המקיפה הזאת ומתחזקת. מה שהיה - מאחורינו. כל מה שהיה זה חיצי כיוון לגאולה שלמה ושום דבר לא היה מיותר אבל כן יש לעשות תיקון כדבריך.
תודה על הדברים. שבוע מבורך.
יום 21 נובמבר 2009‏ בשעה 22:44‏ · אהבתי


Mordechi Aluf שבוע טוב ומבורך צברית. אכן קלעת היטב, המאמר לעיל הוא אריגה של פיסות שהופיעו כל אחת בפני עצמה ולא היו שלמות אלא באריגתן יחד, למעשה אריגה זה לעניות דעתי גם את וגם כל השחזת הסכינים ברוטר ובשאר מקומות שותפים, ואם מעשה כללי חייב לכלול פרטים הרי זה בדיוק העניין...:-)
תודה על דבריך, שבוע נפלא !!
יום 21 נובמבר 2009‏ בשעה 22:49‏ · אהבתיDaniel Yom Tov חכם מרדכי!! שוב הוכחת כי חרצובות לשונך נוטפות עסיס מתוק לחיך... ממש מילה בסלע ואני מסכים עם העובדות אך כופר בהאשמות. הלו ספרי הנביאים מלאים בנבואות המתארות בדיוק את אשר כתבת כמציאות הכרחית לפני בא הגאולה . הריקבון שפסה בעם ואשר אותו הטבת לתאר אינו אלא חלק ה כ ר ח י בתהליך הגאולה. משל הזרע הנרקב ומהריקבון הזה יוצא הנבט. אי אפשר לדלג- ולו גם אם נרצה בכך- על תהליכים אלו.
הטיב לתאר או יותר נכון לנבא את התהליך הרב צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי לילה על הפסוק שנאמר למעפילים שניסו להעפיל לאחר חטא המרגלים ולהכנס לארץ בכח.. אמר להם משה " למה אתם ממרים את פי השם והיא לא תצלח" שואל רבי צדוק הכהן מה הריבותא במילה "והיא" מה זה בא לאפוק? (חבל שאין לי כרגע את לשונו הזהב כדי שאוכל לצטתו אבל אשתדל לדייק) אומר ר' צדוק משה רבינו בא לאפוקי מתהליך הגאולה העתידה . היינו דווקא עכשיו ביציאת מצרים כשאתם עולים בלי ארון ברית השם ובלי הנהגתו של משה " היא" לא תצלח ... אבל לעתיד לבא כן יצליחו להוביל ולהנהיג לבנות ולהעפיל ואף להצליח ללא ארון ברית השם וללא משה מנהיג הדור..
והדברים עתיקים ואף הגר"א בספרו אבן שלמה כתב כדברים הללו וניבא וידע מה ניבא שמשיח בן יוסף אינו בהכרח אישיות מסויימת אלא תקופה הנקראת משיח בן יוסף שהיא תכין את המהלכים למשיח בן דוד "ועניין מות משיח בן יוסף היינו שכל מה שיכין משיח זה ירקב ויתבטל... עד בא משיח בן דוד ויגאל את העולם מהרע לגמרי"...
ועוד לאלוק מילין אך לא כל מוחא סביל דא
חזק ואמץ
יום 22 נובמבר 2009‏ בשעה 10:58‏ · אהבתי


Mordechi Aluf דניאל יקירי. אני שמח שדברי נותנים לך השראה. אשמח אם הקשר בין "תגובתך" לדברי לבין דברי יהיה הדוק יותר או לחילופין מוסבר על כל פנים....
לקחתי מצב נתון, צילמתי אותו, ונתתי תרגום בגוף הסרט,
אתה אומר שזה כבר כתוב בדברי הנביאים? נו, ומאי רבותא בהאי? הרי הכל כתוב בדברי בנביאים, אדרבא התמונה המצולמת כאן באה לחזק דברי הנביאים ולהוכיחם לאלו הישנים ימיהם וטועים בסברות עקומות כגון "קדושת המדינה" ושאר ירקות הזמן.
לגבי דבריך המובאים בתגובתך היה מן הראוי להשתמש באופצית ה"פתקים" המונחת לפתחו של כל שוכן פייסבוק מצוי, ולהתחיל קריירה עצמאית ....:-)
בכל מקרה כפי שכבר אמרתי, אני שמח כל אימת שדברי משמשים קטליזטור החודר חומות אטומות ככל שיהו....
שא ברכה, ושבוע טוב ומבורך.
יום 22 נובמבר 2009‏ בשעה 11:30‏ · אהבתי


Daniel Yom Tov מעתה והלאה אצרף (בלא נדר כמובן) גם את פירוש רש"י ותוספות לתגובותי ...
אם ההקשר לא מובן בין שיטי דברי
יום 22 נובמבר 2009‏ בשעה 15:42‏ · אהבתי

Yoni Widlanski קראתי את המאמר מילה במילה ו...................
לא שכנעת אותי.

תנסה לאהוב יהודי באשר הוא גם אם הוא לא יסכים איתך. אני מציית לחוק וממשל שקיים - כי אני רואה בו בתור תהליך לקראת בניית ביה"ק ומדינת הלכה(ולא בגלל שאני מתרפס). מנהיגים שגו בעבר אבל זה לא אומר שהמגמה כולה נכשלה.

אם אתה רוצה להקים בי"ד אתה חייב לעשות את זה מתוך כבוד למעמד ולא מתוך לוחמנות כלפיה(כלומר לעשות את זה מתוך נוהל דמוקרטי שמקובל פה). ברגע שאתה
קורא לשבור את הכלים, אתה לא רק מורד בממשלת ישראל אלא גם באזרחיה הנתונים לה.
אתה חייב לתת הסבר לדבריך.
יום 07 דצמבר 2009‏ בשעה 23:44‏ · אהבתי


Mordechi Aluf אתה מצחיק אותי יוני, אתה באמת חושב שאני נמצא בתוך הדמיונות שלך?
צא מהדמינות בחור !!
היכן ראית את כל מה שאתה שופך כאן?
מה הקפיץ את רמת החרדה שלך למקסימום?
מי מדבר על לשבור את הכלים? אתה הרי כלי שבור לגמרי עם כל החששנות החגבית אותה אתה שופך כאן, אז מה נותר לשבור? אתה חלק מדור שבור שמדקלם סיסמאות שהוטמעו לתוך הראש הנבוב במשך שנים, דור חלול נטול זהות אמיתית, שיודע לצעוק חוק חוק בשל קולר האדונים שהושתל לתוך צווארו.
כשתצליח בעבודה עצמית להשתחרר מכבלי ה"אח הגדול" ומנעמי המציאות שהוא מקנה לך, אולי תוכל לשקם את זהותך היהודית ולראות קצה של אמת. עד אז ידידי, מצא לך משוכנעים אחרים כמוך וצא אתם למסיבות.
אני אמשיך לדאוג לעם שלי.
יום 07 דצמבר 2009‏ בשעה 23:59‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה -ליוני, כל אחד צריך לציית לחוק וממשל, רק שנראה לי שסטית מהנושא שהובא לדיון, ממש כשם שיהודים רבים סטו מהמטרה לשמה חזרנו לארץ ישראל, נלחמנו עליה ובנינו אותה.
אבל בהתייחס לדבריך שלך, הבנין מוצק רק כאשר השלד נבנה נכון, אבל כשיש בקעים וחסכים בשלד - הבנין כולו מתמוטט, לדעתי אנחנו נמצאים בתהליך של רעידת אדמה רוחנית בדרגה מאד גבוהה בסולם ריכטר ואו-טו-טו הכל מתפרק כאן, למרות 'הנחישות' של ברק ושאר עבי הכרס עם העניבות האדומות שמסתובבים בחוצות העיר.
דווקא הבנתי את הקריאה של מרדכי לאחדות ולא לפילוג, ורק מוזר איך אתה רואה את זה אחרת, אולי בגלל שהאחדות שהוא הציע לא כל כך מתאימה לך ?
עכשיו אתה הוא זה שצריך לתת הסבר לדבריך.
במאמר מוסגר אציין שיש רק מלכות אחת והיא מלכות שמים, כל מי שכופר בה - מורד באמת.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 19:35‏ · אהבתי


Yoni Widlanski מתנחלת יהודיה- אני לא אוהב שמשליכים ססמאות באויר לשינוי ולא נותנים אג'נדה מפורט על הדרכים למימוש ה"בניין". בקטע הזה, מרדכי, כמו אובאמה, יכול לדבר הרבה בשם הערכים ובשם מלכות דוד אבל אין לרובנו דיעה וחכמה מספקת בשביל להקים את הבי"ד הזה.
עד להודעה חדשה יש פילוג בין שתי סיעות קטנות והוא מנסה לאחד את כולם ובאותו זמן לקרב את הרחוקים שבינינו. האמת - נשמע טוב. השאלה היא מהם הכלים.

אני לא הייתי פוסל כלכך מהר את הציונות ומשליך אותה לפח ההיסטורי כי למרות מגרעותיה היא הביאה השיגים לא מבוטלים. בניגוד לדבריו הציונות היא חלק מהיהדות ולא מושג נפרד שכאילו שמר עלינו להישאר בארץ.
הדרך להגשמת מדינת הלכה לא תבוא מתוך יוהרה שאנחנו נבוא להציל את החילונים. אלא מתוך לנסות להכיר את מה שמשותף והקירוב לתורה תבוא מאליה אם הם ירצו בכך ולא מאיתנו. - זוהי המשמעות האמיתית של אהבת הבריות ולקרבם לתורה.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 20:23‏ · אהבתי


Yoni Widlanski ההסבר שלי ברור. אני רוצה לשמור על הגחלת של הציונות ולשמר את הכלי כמות שהוא , מדינה יהודית דמוקרטית, עד למצב שבו משיח יוכל לתקן את הדברים שאינינו מסוגלים לתקן. וכשאני אומר את זה אני לא אומר שהמשיח הוא איש בעלי סגולות כשפים וניסים, אלא שרק לכמותו יש את החכמה לתקן את המעוות הקיים. מריבונות הר הבית וכלה בא"י השלמה.

ואגב, כשנפסק ברבנות שאין לעלות להר הבית יש להתייחס לזה בכבוד לא מבוטל. מי שרוצה לעלות שיעלה בצורה הפרטנית שלו. חבל שציבור גדול ייפגע מתוך גחמות של אנשים שקוראים בשם האידיאולוגיה.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 20:25‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה היי יוני, אני חוששת שהתעלמת מהמשפט הבא: "התיקון חייב לכלול את כלליות הגוונין של עם ישראל", ומהן הגוונין של עם ישראל אם לא 'ציונות' כלולה בתוכן ? שהרי החיוב שבא קודם לכן לא בא אלא לידי זכות באמירה הזאת. אבל עוד הוא כותב, ולגבי זה אתייחס ואתחבר לדבריך:
"אני צווח וזועק כבר שנים: רק על ידי הושבת בית דין אחד שיכלול את כל מנהיגי כל הזרמים בישראל הנאמנים לתורת ישראל, שיעמיד נשיא בראשו, ויפסוק הלכה אחת בדיני ציבור", הנה לך אג'נדה מפורטת למרות שהדרך לכך נראית היום בלתי אפשרית, כפי שאתה מדגיש "עד להודעה חדשה יש פילוג בין שתי סיעות קטנות והוא מנסה לאחד את כולם ... האמת - נשמע טוב, השאלה מה הם הכלים".
והרי כתוב בהפטרת ויגש ""ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו: ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו", החיבור של שני הכוחות המנוגדים יבוא מתוך התנגשות גדולה ביניהם ויוליד את הקו המחבר ההכרחי לקיומו של עם ישראל על זרמיו השונים תחת מטריה אחת שהיא - התורה והאמונה בשם יתברך.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:40‏ · אהבתי

מתנחלת יהודיה יוני, אני מבינה את זעקתו של מרדכי, חושבת שאיני טועה שהוא לא פוסל כלום ולא שונא כלום, הלענה שבוערת בו בוערת גם בי ורבים אחרים שרואים שהציונות שהציבה לה מטרות שקידשו שם שמים עד לפני מספר שנים, נותנת בעיטה גדולה לעקרונות עליהם הציבה את דגל ישראל שבמרכזו מגן דוד המייצג את שנים עשר שבטי ישראל, (יש המשך..)
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:41‏ · אהבתי


Mordechi Aluf תודה מטי, מכל הלב תודה, באמת !!! פשוט כמעט ולא נותר בי כח להתווכח וויכוחים עקרים עם כאלה שהבנתם בדברי כ"כ רדודה ומותאמת רק לזווית הצרה מאד שממנה הם מסתכלים על הדברים.
ה' יברך אותך.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:46‏ · אהבתי

מתנחלת יהודיה והגיעה לאיזה רף במגדל עליו טיפסה ומשם היא מאיימת על כל מה שמקודש ליהודים שחיים בעולם התורה ופוחדים להפוך להיות ככל הגויים.
אני לא רואה בדבריו התנשאות אלא מרירות, ועכשיו כשאתה הבהרת את עמדתך אני מרגישה בתוכי צד שמזדהה איתך במשהו קטן, יש בי קשר חזק לעולם שהייתי שייכת אליו בעבר, עם זאת - העולם הזה משתמש בכל הכלים הרוחניים וה'חוקיים' לעקור את הנשמה היהודית משורשה.
לפני ההתנתקות היתה לי שיחה עם אחד הרבנים בישוב בו אני מתגוררת, והוא אמר שאם אכן תתממש ההתנתקות - הזרם הדתי לאומי צריך לעשות חשבון נפש נוקב (ואיני רוצה להרחיב), עוד אמר שאנו קרובים ליום בו שני הכוחות המקוטבים יתנגשו זה בזה ומתוך התנגשות זאת תצמח הגאולה לעם ישראל.
חושבת שאנחנו לקראת התנגשות... היא עוד לא התרחשה לדעתי....
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:48‏ · אהבתי


Yoni Widlanski מרדכי - אני לא התעלמתי משום דבר הדברים שאמרת. אני פשוט לא הרמתי ידיים על הציונות בניגוד אליך. רמת הזלזול שלך כלפיי אחרים בלקרוא להם רדודים ורפסנים כל הזמן לא תורמת לך כלום.
אתה מפספס את הנקודה.אין לך פתרון מעשי. אתה עדיין לא ענית על איך. הכרה של כלל המנהיגים תיווצר מההכרה הקיימת של הציונות.


מתנחלת יהודיה - כדי ש"כלל הגוונים בעמנו" יכיר בבי"ד לא יעזור אלא לכבד את זה בהליכים דמוקרטיים. התעלמות מהמצב הנ"ל והתעלמות מכלל האנשים במדינה שרואה בחיוב את הנוסחה של מדינה יהודית דמוקרטית - רק תוסיף שמן למדורה. מי החליט שהציונות סיימה את מלאכתה? אותו רב כנראה חולק עם הרב אבינר הרב אלון ועוד הרבה מהציבור הדתי לאומי שלא חושב ככה..
זכותך להאמין כך. אני הייתי ערב ההתנתקות בנצר חזני בגרעין שהקמנו עם ישיבת הכותל שנקרא "נצ"ח ירושלים" ולאחר ההתנתקות אני וחברי שגר בזמנו בנווה דקלים, על אף כל הכעס והתסכול, לא התייאשנו מהציונות ואף הוא ואני המשכנו בצבא. אז מה? אז כל מי שציינתי לעיל הוא רדוד ומתרפס כדברי מרדכי?!
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 21:59‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה יוני, חבל שאינך קורא לעומק את דברי, איך אפשר לדון עם מישהו שמפרש פירושים שלא נכתבו ? היכן כתבתי שהציונות סיימה את מלאכתה ? חזור לקרוא מה שכתבתי - בעיון לאט לאט. לא אוכל להגיב בכלל למישהו שמסרס דברים שאני כותבת.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:27‏ · אהבתי


Yoni Widlanski "הציונות שהציבה לה מטרות שקידשו שם שמים עד לפני מספר שנים, נותנת בעיטה גדולה לעקרונות עליהם הציבה את דגל ישראל שבמרכזו מגן דוד ...הגיעה לאיזה רף במגדל עליו טיפסה ומשם היא מאיימת על כל מה שמקודש ליהודים שחיים בעולם התורה ופוחדים להפוך להיות ככל הגויים" - את מדגישה את האיום שהציונות שמה לפנינו. את מאוכזבת מדרכה.

עוד יותר מורגש מדבריו של מרדכי שהציונות סיימה את תפקידה :
"שתי המילים הללו יחד "ציונות דתית" מהוות היום קורת גג לתרמית אחת גדולה הן בעניין ציונות והן בעניין דת,
ומי שמתנגד לקביעה זו הוא חלק מהתרמית".

מי בדיוק כאן חלק מהתרמית? ואם את לא אומרת שהציונות סיימה את דרכה או רומזת לזה - מה את כן אומרת?
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:46‏ · אהבתי


Mordechi Aluf יקירי תקרא מה שכתבה לך מתנחלת, ותבין שאתה פשוט לא מבין.
אתה נעול על איזה קונספציה שלהערכתי עדיין לא מגושבת אצלך כלל רק בגלל שככה זה "מאיר" לך עכשיו אז אתה מייחס כל מה שנאמר בשחור לבן אל מול ראשי הפרקים הלא מגובשים שלך. ותאמין לי, אני בסה"כ שם לך מראה מול הפרצוף, אם ראית זילזול חפש קצת בדרך אחורה למה...
תקשיב חבר, אתה חייב קודם כל להבין כשאתה מדבר עם אדם מבוגר ממך אפילו בכמה ימים, שנסיון זה היתרון שלו עליך כמה שתהיה "חכם".
ולנסיון הזה עליו נאמר אין חכם כבעל נסיון אתה צריך טיפה לתת ריספקט, כשתלמד לעשות זאת יש סיכוי שתוכל להבין דברים יותר לעומק.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:50‏ · אהבתי


מתנחלת יהודיה יוני , עכשיו 'העתקת' ועדיין לא הבנת מה שכתוב. אבל כשהסתכלתי בפרופיל שלך הבנתי למה. התגובה שלך וחוסר הבנת הנקרא שלך חיזקה בי את ההבנה לבעיות האמיתיות בהם אנחנו נמצאים. אחת מהן - מערכת החינוך כשלה לגמרי, לגבי היתר... ממילא תעוות מה שאכתוב, אז לא אכתוב.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 22:56‏ · אהבתי

Yoni Widlanski מרדכי - אתה יכול לנפנף את הגיל שלך עד מחר. גם ישעיהו לייבוביץ היה מבוגר והתייחס בחוצפה אל הרבה אנשים. - אז מה?

אם יש מישהו שמנסה ליצור קונספירציה פה זה לא אני אלא אתה. אם יש כאן מהלך לנסות לתקן בפנים בממשל ואף במערכת המשפט (דבר שהתחדש רק לאחרונה) למה דווקא בתזמון הזה להרים ידיים?
אתה מתעלם על שאלותיי ולא מסוגל לענות בהגינות על שאלה אחת! עם כל הכבוד לנסיון שלך ולגיל שלך (שאגב אין לי שמץ בכלל בן כמה אתה)

בפעם האחרונה אני אשאל שוב - איזה תחליף אתה מוצא לציונות (אלא אם כן אתה מתייחס רק להחלפת המתכונת הנוכחית של הציונות הקיימת)?

מתנחלת יהודיה - את לא הבנת את מה ששאלתי אותך בעניין הציונות. מצד אחד את רואה שהציונות הדתית ממש עשתה עוול אבל לא סגורה על עצמך אם היא סיימה את תפקידה. על מה את כן סגורה?
כבר מספיק אנשים שנפגשתי איתם (כולל חוטובלי, עוזי לנדאו ועוד ח"כים אחרים) הבינו אותי יופי.
אני לא מבין לא אותך ולא את מרדכי כנראה (וכך אתם כנראה לאמבינים אותי) ונראה לי שבקצב הזה אני פשוט מרים ידיים. אף אחד מכם לא נותן תשובה ברורה ומציג את הדברים בערפיליות גמורה.
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 23:11‏ · אהבתי


Mordechi Aluf תגיד בחור...מה אתה רוצה בדיוק? מה לא ברור לך?
מדינת ישראל"הציונות בפורמט הנוכחי סיימה את תפקידה.
תפקידה היה להביא לכאן חזרה את עם ישראל.
כרגע שולט בעם ישראל שלטון זר ליהדות.
צורת השלטון היחידה של עם ישראל היא מלוכה.
דרך המשפט של עם ישראל היא התורה.
זה שאתה נמצא בזרם השטוף בהתייונות המודרנית דהיינו "המערביות" "הדמוקרטית" שמקיפה המוני אדם יהודים ולא יהודים וביחד עם זה משמר לעצמך איזשהם סמלים יהודים, לא נותן לך ולא לשכמותך שום תוקף לדבר בשם העם היהודי.
הדרך היחידה המותאמת לעם הקודש היא דרך הקודש, היא דרך התורה, את האמת הזו גם אם תעקם או תסלף או תזייף אתה לא תשנה.
או שאתה שם או שלא.
הקישקושים שלך על מימשל ומערכת משפט הם קישקושי ביצים שיעלמו כקליפת השום כמו שנעלמו בהיסטוריה רבת השנים של העם הזה אלמנטים דומים וגרעין הקדושה הנושא את מהות הזהות הוא שנותר.
או שאתה שם או שלא.
סלק את היהירות המטופשת של הישראלי המטומטם מהאופיום שהולעט בו, נסה להתחבר לשורשיך היהודיים ואולי תצליח.
לגבי דרכים מעשיות איך להגיע להבאת החברה במציאות ימינו לאותה תכלית עליה מדברים נביאי ישראל, ובכן זה פרוש על המוני דפים ויריעות בהמון מקומות בהם אני מופיע, אני מקוה באחד הימים לרכז הכל ולעשות מזה משנה ברורה, בנתיים אתה מוזמן לעבור בין מאמרי היכן שהם מצויים אחרי שיהיה לך מספיק שעות טיסה אוכל לדסקס אתך על דרכי פעולה.

שא ברכה חמוד והמשך לברר את האמת יש סיכוי שתצליח...:-)
יום 08 דצמבר 2009‏ בשעה 23:35‏

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 16:59 לינק ישיר 

שוב אלינו ונשובה אליך.

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום ראשון 22 נובמבר 2009‏ בשעה 02:29‏‏
בס"ד


שאם תאמר שובו אלי ואשובה אליכם
איה מקום כבודך?
והסתר אסתיר לך וילון
ומלאך נבדל מתגלגל ונשפל
ותחתון שפל עליון....

שוב אלינו ונשובה אליך

אהיה אשר אהיה הווה היה
שאנא זמין למהווי
ומלכותך נצח
בראשית ברא... 
היולי מאין ליש
ומחויב המציאות לי ראש 

ושמים שבראת שתו פיהם הנה זה משה האיש על מיטתו
וארץ הילכה לשונם אנא אמלוך שהצדיק אבד ואין שם על לב

שוב אלינו ונשובה אליך

שמבין בתרים שסועים אימה חשכה
לפיד נשמה אור הקווי אל-י ה ו
על גבי חרשו חורשים
ועל כסאו כל רז לא אניס ליה
מן מלמטה מן מלמעלה
כי תעבור במים אתך? אין...

ונקבה תסובב גבר
ואשה כי תזריע וילדה זכר
זכור אזכרנו עוד

שוב אלינו ונשובה אליך

כי ברבות הדעת מכאוב
רפאות תהי לשריך
תכלית הידיעה
לדעת בארץ דרכך

השיבנו ונשובה
חדש ימינו כקדם.

_________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-26/6/2011 17:03 לינק ישיר 

סיפור אהבה בתמונות עם סוף עצוב...חייבים לראות כדי להאמין...!!!

מאת Mordechi Aluf‏ בתאריך יום שני 23 נובמבר 2009‏ בשעה 00:53‏‏
סנונית שטסה נמוך מידי, נפגעה ממכונית ונפלה שדודה על הכביש
בן זוגה מגיע אליה במעוף מלא דאגה והיא זועקת לו לעזרה....
תתבוננו בתמונות....אוי, [תודה לאודי קורן על התמונות והסיפור]
הסנונית שניות אחרי הפגיעה...
בו זוגה מגיע אליה ביעף והיא מפנה מבטה אליו וזועקת...ניפגעתי....
הסנונית הפגועה אינה שורדת את המכה ונופלת שדודה, הוא מנסה לעורר אותה ...
כשהוא מבין שהיא איננה הוא פורש כנפיים במחוות אבל וצורח.....
ומקונן עוד רגעים ארוכים.....
מסרב לעזוב...משתומם בצערו...


מה רבו מעשיך ה'...._________________

http://blog.tapuz.co.il/infinitum888
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > נבואות ואקטואליה באחרית הימים > הפתקים שלי בפייסבוק
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 לדף הבא סך הכל 3 דפים.