בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-7/6/2015 07:15 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ' סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ז)
מה שמגדיר את העולם, זה בחינת מקום, וזמן הבאה ממידת המלכות ושם 'אדנות'.
במדות הקדושות בעולם האצילות לא שייכת ההגבלה של מקום וזמן כיוון שהן למעלה מכל הגבלה.
מידת המלכות בטלה ומאוחדת עם הספירות שלמעלה ממנה ועם הקב"ה ואילו העולם (בחינת מקום וזמן) בטל לספירת המלכות. משמע, שכל העולם בטל במציאות ומאוחד עם הקב"ה יחוד גמור.
וזה נקרא 'יחוד עליון'.
וזהו שילוב בין שם 'אדנות' (המורה על מידת המלכות, גבול), בשם 'הוי'ה' (המורה על אין-סוף שלמעלה ממקום ומזמן) .

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/6/2015 13:38 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"א סיון -

( שער היחוד והאמונה, פרק ז )
להלן יסביר רבינו הזקן על אופן נמוך יותר של יחוד הנקרא 'יחוד תחתון'.
למרות שהקב"ה הינו למעלה מזמן ומקום, הרי הוא נמצא גם בזמן ובמקום.
בכך שהספירות העליונות (המאוחדות עם הקב"ה) מתלבשות בספירת המלכות ודרכה מתלבשות בעולמות.
כלומר הקב"ה נמצא בכל מקום בשוה ממש.
אך כיוון שבחינת מלכות מסתירה על האור אין סוף, יכול להיות בחינת הזמן והמקום והם אינם מתבטלים במציאות.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-9/6/2015 08:58 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ב סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ז)
לפי מה שהוסבר ענין היחוד, שהעולם בטל במציאות ומאוחד עם הקב"ה, מובן שלגבי הקב"ה העולם אינו מציאות כלל ולא חל בקב"ה שום שינוי לפני הבריאה ולאחרי הבריאה.
לא רק שבעצמותו לא נפעל שום שינו, אלא גם בדעתו (את העולם) לא נפעל שינוי לפני ואחרי בריאת העולם, זאת מפני שהוא ודעתו אחד ויודע את הנבראים בידיעת עצמו.
בשונה מבני אדם, אצל הקב"ה מי שיודע, מה שיודעים אותו וכוח הדעת להבין, הם דבר אחד ואין לנברא יכולת להבין דבר זה אלא רק ע"י אמונה, שענין זה למעלה מהשכל.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-10/6/2015 10:54 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ג סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ז)
ממה שהוסבר שידיעתו של הקב"ה היא דבר אחד עם הקב"ה, מובנת טעותם של החכמים שסברו שענין הצמצום וההסתלקות הוא כפשוטו.
כלומר שענין הצמצום הוא שהקב"ה סילק את עצמו מהעולם הזה ח"ו ומשגיח בהשגחה פרטית על הנבראים מלמעלה.
אי אפשר לומר זאת על הקב"ה, שאין לו גוף והמושג צמצום כפשוטו הוא 'ממקרי הגוף' (למשל-שעבר ממקום אחד לאחר). וכיוון שיודע את הנבראים בידיעת עצמו ,מכאן שהוא עצמו ישנו בעולם הזה.
כראיה לכך שהצמצום אינו כפשוטו, מביא רבנו הזקן את דברי הזוהר הקדוש, שאין מקום פנוי מהקב"ה והוא 'מקיף' ו'ממלא' את כל העולמות באורו. ואין מי שיכול לתפוס ולהבין בשכלו את מהות הבורא, גם לא הנבראים העליונים.
למרות שהקב"ה ממלא את כל העולמות והנבראים אין זה פועל בו שום שינוי, זאת בשונה מהאופן שבו הנשמה מתלבשת בגוף האדם, שהרי הנשמה מושפעת משינויים של הגוף (למשל: סבל הגוף מורגש בנשמה).

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/6/2015 14:19 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ד סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ז)
מסביר ענין אור ה'סובב' כל העולמות ואור ה'ממלא' כל העולמות :
אור ה'סובב' את כל העולמות, בדרך משל, כאשר אדם מדמיין דבר מסויים, מחשבתו ושכלו מקיפים את 'ציור' הדבר בלבד ולא את הדבר עצמו. בשונה מכך מחשבתו של הקב"ה, מקיפה את הנברא ממש! ומהווה אותו מ'אין' ל'יש'.
בבחינת אור הממלא את כל העולמות, החיות מתלבשת בפנימיות הנברא ומתאחדת עימו.
כל נברא הוא מוגבל, למשל, השמש המוגבלת בגודלה ובאופן שהיא מאירה וכו.
החיות עצמה אינה מוגבלת וכדי שיתהווה ממנה נברא מוגבל מן ההכרח שהיא תצטמצם בצמצומים רבים.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2015 10:52 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ה סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ז)
מקור חיות הנבראים הוא 'רוח פיו' של הקב"ה המתלבש בעשרה מאמרות שבתורה. וללא צמצומים רבים ועצומים היו נבראים עולמות בלי גבול ותכלית וממילא גם לא היה נברא העולם הזה.
אלא שצמצם הקב"ה את האור והחיות שיוכלו להתהוות נבראים מוגבלים וככל שהנברא מוגבל ונחות יותר החיות שבו עוברת צמצומים רבים ועצומים יותר ע"י צירופי אותיות, חילופי אותיות וחשבון המספר של האותיות.
כך יכולה החיות האלוקית להתלבש גם בנבראים תחתונים (שהחיות האלוקית לא ניכרת בהם, למשל - אבן) ולהחיותם ל'יש' מ'אין'.
חיות זו היא בחינת 'ממלא' כל העולמות.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-13/6/2015 21:14 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ו סיון (שבת קודש) -

(שער יחוד ואמונה, פרק ז)
בפרק הקודם הוסבר, שבשונה מהאדם הידיעה שלמעלה היא דבר אחד עם הקב"ה עצמו, כיוון שאחדות ה' היא אחדות פשוטה ולא מורכבת.
הדבר כך גם בנוגע לכל מידותיו, שמותיו ( חנון, רחום וכו..), חכמתו ורצונו של הקב"ה. כלומר, שכל מידותיו, רצונו וחכמתו הם דבר אחד איתו. ואין האדם מסוגל לתפוס דבר זה, זאת מפני שכל דבר שאדם רוצה להבין, הוא מדמיין זאת כמו שהדבר מצוי בו ואילו הקב"ה קדוש ומובדל מכל מדרגה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/6/2015 14:54 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ז סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ח)
אצל האדם המידות תלויות בשכל, בחכמה, ממנה נמשכות הבינה והדעת שמהן נמשכות כל המידות
ומהמידות נוצרות אותיות המחשבה, ומאותיות המחשבה (למשל, כשהאדם חושב כיצד לפעול בחסד) נוצרות אותיות הדיבור והדיבור מביא למעשה (לתת צדקה וכד').
בכל סדר ירידת המדרגות אין למדרגה התחתונה שום ערך כלל לגבי המדריגה שמעליה.
כך זה בנפש כל הברואים שבכל העולמות, כשלמדות אין שום ערך לגבי השכל, למחשבה אין שום ערך לגבי המדה (הרגש), וכך לדיבור לגבי המחשבה, ולמעשה לגבי הדיבור.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-15/6/2015 14:53 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ח סיון -

(שער היחוד והאמונה, פרק ט)
מדרגת החכמה שהיא מקור חיות הנבראים, נחשבת כ'עשיה' לגבי הקב"ה.
כמו שכבר הוסבר, שמעשיה עד לחכמה ישנן חמש מדריגות -חכמה, מידות, מחשבה, דיבור ומעשה. שלכל אחת מהן אין ערך כלל לגבי המדריגה שלמעלה ממנה.
כך ספירת החכמה שהיא מקור חיות העולמות, אין כל ערך לגבי הקב"ה המרומם אין סוף מדרגות ממדרגת החכמה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-16/6/2015 11:17 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| כ"ט סיון -
(שער היחוד והאמונה, פרק ט)
ההשתלשלות מחכמה, (מקור חיותם של הנבראים) עד עשיה, היא הירידה הגדולה ביותר שבאפשרות הנבראים להשיג.
לכן הנבראים מציינים איך מדרגת החכמה נחשבת כ'עשיה' לגבי הקב"ה.
אך אין יכולת לנברא להשיג את מהות הבורא, שהוא למעלה משכל הנבראים ואינו ניתן להשגה.
הקב"ה למעלה לגמרי מהחכמה העליונה ומהמדות והסיבה לכך שהקב"ה נקרא 'חכם', היא מפני שהוא מקור החכמה.
ומה שנקרא 'רחום' ו'חסיד' וכו', זהו מפני שהוא מקור למידות.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/6/2015 10:11 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ל' סיון -
(שער היחוד והאמונה, פרק ט)
כדי שאור אין סוף יוכל להתלבש בספירות שבעולם האצילות (חכמה ומידות) באופן שהם דבר אחד איתו, יש צורך בצמצומים רבים.
מהספירות שבעולם האצילות נמשכת חיות לכל העולמות והנבראים ובכך שהקב"ה יודע את 'עצמו' (שמלובש בספירות בעולם האצילות), הוא יודע את כל הנבראים שבעולמות.
זה ענין שאין שכל הנברא יכול להשיג, אלא רק להאמין שהקב"ה והספירות הם דבר אחד וזה שייך לאמונה שלמעלה מהשכל.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/6/2015 11:51 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| א' תמוז -
(שער היחוד והאמונה,
פרק י)
כפי שהוסבר, שהיחוד של הקב"ה עם הספירות (מדותיו) הוא למעלה מהשגת הנבראים.
בכל זאת כדי שהנבראים יוכלו להבין קצת את אופן היחוד של הקב"ה עם הספירות, קראו המקובלים בדרך משל לספירות - 'אורות'.
כמו שאור השמש בטל בגוף השמש ואינו נקרא בשם 'אור' אלה 'מאור', (שהרי קיימת מציאות רק של מקור השמש ואין לאור שום מציאות בפני עצמה).
כך ויותר מכך הספירות שבעולם האצילות מאוחדות עם הקב"ה .
הספירות, שהן מדותיו של הקב"ה,רצונו וחכמתו נקראות בשם, 'חכמה', 'בינה', 'דעת' ומדות רק לגבי הנבראים, המקבלים חיותם ע"י התלבשות רצונו חכמתו ודעתו של הקב"ה בספירות.
שבכך הקב"ה מסתתר (בספירות) מהנבראים, שלא יראו את החיות האלוקית המהווה ומחיה אותם.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/6/2015 14:50 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ב' תמוז -
(שער היחוד והאמונה,
פרק י)
רבנו הזקן נותן דוגמא להתהוות הנבראים מהספירות :
ביום הראשון לבריאה ברא הקב"ה במידת החסד נבראים השייכים למדת החסד כמו האור, מידת החסד כלולה גם ממידת הגבורה שהרי יש גבול להתפשטות האור.
ביום השני ברא הקב"ה במידת הגבורה את הרקיע , בכך שפעל הבדל בין המים העליונים לתחתונים ע"י בחינת צמצום השייכת למידת הגבורה.
מידת הגבורה כלולה במידת החסד, זאת מפני שכל ענין הצמצום הוא כדי שתהיה יבשה שעליה יוכל האדם להתקיים שזהו ענין של חסד.
מציאות המידות היא רק לגבי הנבראים, ולגבי הקב"ה אין להן מציאות משל עצמן, זאת מפני שהן מאוחדת עם הקב"ה עצמו.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/6/2015 21:51 לינק ישיר 

תקציר תניא ג' תמוז,
(שער היחוד והאמונה, פרק י"א)
בפרק הקודם הוסבר שהמידות והספירות נקראות בשם רק לגבי הנבראים.
גם 'עשרה מאמרות' (שע"י מתגלות המדות והספירות) נקראים 'מאמרות' רק לגבי הנבראים ולא לגבי הקב"ה, כיוון שהמאמרות (צירופי אותיות) מאוחדות עם המידות (והמדות מאוחדות עם הקב"ה).
משל לדבר, כיצד האותיות מאוחדות עם המידות- כמו שאצל האדם לפני שמידה מסויימת מתגלה ע"י מעשה היא קודם מתלבשת באותיות המחשבה ( אדם חושב אם לעשות חסד...).
כך על דרך משל, כדי שתהיה התגלות מדותיו של הקב"ה, ההתגלות נמשכת דרך צירופי אותיות.
אותיות אלו הן אינן כמו אותיות המחשבה אצל האדם ח"ו.
ובצירופים שונים של האותיות מתהווים עולמות וברואים שונים.
ישנם 2 סוגי עולמות
עולמות סתומים - כדוגמת אותיות המחשבה, שהן מוסתרות מהזולת.
עולמות מתגלים - כדוגמת אותיות הדיבור באדם שהן גלויות לזולת.


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/6/2015 11:51 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ד' תמוז -
(שער היחוד והאמונה,
פרק י"א)
אותיות הדיבור של מעלה , הן למעלה משכל הנבראים (כיוון שמאותיות של מעלה מתהווה שכל האדם) והן נקראות 'אותיות' רק לגבי המידות שמהן הן נמשכות.
האותיות של מעלה הן 22 סוגי כוחות שונים שבהן בחר הקב"ה לברא את העולם.
והן 22 האותיות שקבועות בפה של האדם ואופן כתיבתן מורה על אופן ההמשכה של כל אות, כמו שהאותיות בנפש האדם הן המשכות של השכל והמידות.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 118 119 120 לדף הבא סך הכל 120 דפים.