בית פורומים עצור כאן חושבים

שדים (היסטוריה, פילו', התפתחות ההל')

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-26/3/2003 22:16 לינק ישיר 

עיינתי, שם אכן משתמע שהרמב"ם מגדיר שדים כדמיונות, אך מה לגבי הקטע הבא?

1. חלק ראשון פרק ז ד"ה
ואמרו במדרש כל אותן ק"ל שנה שהיה אדם נזוף בהם היה מוליד רוחות, ר"ל שדים, וכאשר רצהו השם הוליד בדמותו כצלמודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-27/3/2003 07:13 לינק ישיר 

המלה שד מגדירה את האנשת המפחיד שזהותו מעורפלת.

אדם הולך ביער באישון לילה ושומע רעשים קטנים וגדולים, הילד ניעור באישון לילה ורואה את דמויות הקולבים וכו' בחדר שלו, הם משלימים את התמונה ויוצרים בעיני רוחם "שד" המשדד מערכות.

לכן יאות השם שד לכל מין בריאה חיה מפלצתית וכך מתפרש את שילדו אדם וחוה לפני שם, כאלו יצורים בלתי מפותחים המעוררים סלידה. אם נניח שהם ייצגו את ה"הומו ספיענס" היינו כלל מין האדם המקורי ושזה התפתח בהדרגה [גם בלי כל הפיטשיווקעס של דארווין] אז מובן המאמר הדק היטב.

התורה באמרה "יזבחו לשדים לא אלוה" מגנה את מרחיקי הלכת המאליהים את שדיהם. [סך הכל לדאבוננו תפיסת האלוקים הרווחת אינה רחוקה מזו, אלא שהיא מוסיפה לו גם מידות טובות ועוד יכולות - בקיצור שד השדים. יעויין בפי' רש"ר פ' קדושים על ע"ז של המולך.]
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/4/2003 21:48 לינק ישיר 

מיימוני
מה שהשבת לי: מאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה.

אבקש לשאול אותך שאלה אישית קצת, אם אפשר (זוכר את האשכול חברים מספרים):

האם זאת אומרת שאינך נוטל ידים בבוקר (ג"פ בסירוגין), ואינך חושש לדין התלמוד (שבת קח, ב) והפוסקים (טור ושו"ע סי' ד) שלא ליגע באוכלים ומשקים ולפה ולאזנים ולעינים ולחוטם?

וכי מה, אתה באמת קפיד לרוחות ושדים? גם זה הנקרא שיבתא בתלמוד (יומא עז, ב), וברש"י שם ד"ה מדיחה את ידה: ושם השד שיבתא.
~~~~~~~~~~~
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-4/4/2003 00:51 לינק ישיר 

הלבן: כמדומני ששאלתך אינה שאלה:

עיין בהלכה שעיקר הטעם לנטילת ידיים בבוקר הוא מחמת הנגיעה במקומות המכוסים בעת השינה. טעם "רוח רעה" אינו אלא טעם נוסף.תוקן על ידי - מוישהגרויס - 4/4/2003 12:53:34 AMדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/4/2003 01:46 לינק ישיר 

מוישה גרויס, מדוע תדבר גבוהה גבוהה ולהראות לכולם את בורותך?דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-4/4/2003 15:23 לינק ישיר 

הלבן

דבריך האחרונים הרי הם כ"שגגה היוצאת מלפני השליט".
ראה נא ראה. המשנה ברורה ודאי מקובל עליך. אלו הם דבריו בסי' ד' ס"ק א':
ירחץ ידיו וכו'. יש על זה שני טעמים.
הרא"ש כתב: לפי שידיו של אדם עסקניות הן וכו'. (טעמו של מוישה גרויס).
הרשב"א כתב: לפי שבשחר אחר השנה אנו נעשים כבריה חדשה וכו' גם דבר זה תיקנו בשחר וכו' ליטול ידינו מן הכלי ככהן שמקדש ידיו.

רק בסעיף ב', בו מוסיף השו"ע ש"ידקדק לערות עליהן מים שלוש פעמים להעביר רוח רעה" מוסיף המ"ב (ס"ק ח'):
כי חוץ מהטעמים הנזכרים בס"ק א', שצריך ליטול ידיו לתפילה, צריך ליטול גם משום רוח רעה וכו'.

ואם ייראה לך ששקול טעם זה כקודמיו, הא לך המשך דבריו:
"משום רוח רעה לבד לא היו מתקנים על זה ברכה".

והאמת והשלום אהבו.

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/4/2003 15:35 לינק ישיר 

מיימוני יקר, היכן ראית את השגגה?
הרי כתבתי בתחלה "ג"פ בסירוגין", שע"ז יש רק טעם אחד ויחיד לכל הדעות, ולפני נטילה זו אסור לנגוע בפה ועינים וכו'

ואחרי ככלות הכל שאלתי במקומה עומדת, ותוכנה:
האם יש מקום למשחק הזה של שלילת המסטיות שבחז"ל, ולעצור במקום מסויים שנראה לך, או שמחליטים לא להזהר בנט"י ג"פ, או כאותו חוקר שהחליט לשתות את דמי הנט"י האלו, שכל הטעם האמור שלא להשתמש בו הוא מחמת הרוח רעה, או בלשון רש"י, השדים ששורים עליו.

ואני עדיין מחכה למענה ברור - בלי התחמקות, ככלליו של הפורום.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-5/4/2003 22:00 לינק ישיר 

ללבן.


א. כפי שכבר אמרתי והוסיף מיימוני באר היטב אין עיקר דין נטילת ידיים מחמת רוח רעה. ולכו"ע -חוץ משיטה אחת) לא על כך ניתקנה הברכה.

ב. אם על ה"תוספת" של ג"פ וכו' שהביאה מרן להלכה. מה לך להלין על מיימוני, כלך לך למיימוני הראשון שלא הביאה להלכה ולא הזכיר כל אותו עניין של רוח רעה כלל.

ג. אם על ה"למעשה" אתה שואל. גם כאן, מה לך להלין על מיימוני. כלך לך לר' יהושע שנהג כר"ג נגד דעת עצמו או ר"א שהיה עליו לנהוג כחכמים נגד דעת עצמו וכו'. ואין בין זה לדיון העקרוני ולא כלום.תוקן על ידי - מוישהגרויס - 4/5/2003 10:40:10 PMדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/4/2003 04:28 לינק ישיר 

מוישה גרויס, אתחיל בנימה אישית:

איני יודע אם אתה עוקב אחרי הדיון שלי עם ונגד המיימוני דידן, שאני טוען וחוזר וטוען, שאם מתחילית לשלול קוצו של יו"ד, אזי סוכ"ס היום אומר לו כך וכו', ולכן יצאתי חוצץ נגד המטרה הפנימית של הפורום.

כעת לגופו של דבר, כתבתי בתחלה ג"פ, שזה מפורש בגמרא קט, רע"א. ומפורש שם הטעם שהרוח (השד) מקפיד על זה. ומבואר שם שלכן יש להזהר מלנגוע לפני נט"י זו לעין ולחוטם וכו' ואפילו לפי הטבעת, שבודאי תודה לי שזה לא שייך זה כלל לידים מטונפות.

וע"ז שאלתי אם הקביעה המוחלטת של חברי הפורום שלהד"ם, ומאן דלא קפיד כו', קאי גם על הלכה זו בטור ושו"ע סי' ד ס"ב-ג.

כן, ידעתי גם ידעתי שהלכה זו אינה מובאת ברמב"ם, וזכותכם לבאר את שיטת הרמב"ם בזה. אמנם אני עדיין שואל ובתוקף (ומחכה למענה ברור בלי התחמקות), האם מטרתו של הפורום הזה היא להמליץ שלא להתייחס ברצינות לגמרא זו ולהלכה זו שבשו"ע?

הבאתי אפילו את הסיפור המפורסם על אותו משכיל, שהלך באותה דרך, ורצה להוכיח זאת, ושתה את מי הנטילה, כדי לבטל (מאותה סיבה) את ההלכה שבשו"ע שם ס"ט. ובפרט שמקורה של הלכה זו היא בזהר, האהוב כל כך על חברי הפורום הזה.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-7/4/2003 13:09 לינק ישיר 

הלבן

אני מבקש לעשות כמה הבחנות.

א. אני אחד מחברי הפורום, וכפי שתוכל להיווכח, רבים כאן עולים עלי בידיעותיהם. אין לי זכות או סמכות לדבר "בשם הפורום". אז אל נא תבוא בטענות לחברי הפורום על דברים שכתב המיימוני "הזה".

ב. הפורום מיועד, לפי הגדרת כוונותיו, לנהל דיון פתוח בתורה, עם כל הכלים שיש לנו.
בזאת, סבורני, אנו תלמידים נאמנים לחז"ל. אנו מחוייבים ליראת שמים וגם ליושר אינטלקטואלי, ואיננו רואים סתירה ביניהם.

ג. אם מתברר לנו שדעה מסויימת המובאת בפוסקים או בגמרא אינה נכונה, האם עלינו להיבהל מכך? דווקא תלמידי חכמים יודעים שהתורה מלאה בבירורים, במחלוקות, והטעות מצויה אצל כל אדם.

ד. כמדומה לי שעיקר הביקורת שלך נוגעת לכיוון שאליו הפורום עלול - או חשוד שהוא רוצה - להוליך. גם אם כוונתנו לשם שמים, אתה חושש כי אנו עלולים להגיע למצב שבו, בלי להרגיש בכך, נגיע למסקנות מרחיקות לכת ומזיקות.
אני מודה על ההזהרה, שעומדת תמיד לנגד עיני. אני מניח שאתה מכיר בה במידה שיש גם סכנה הפוכה, של אימוץ דעות והשקפות לא נכונות מתוך נשיאת פני האומר. וגם זה, לפחות לפי חלק מהשיטות בגמרא ובראשונים, איסור גמור...

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/4/2003 03:26 לינק ישיר 

יסלח לי מיימוני על כך שאבחר לחדד את שאלתו של הלבן
נתאר מצב שבהחלט סביר שהיושר האינטלקטואלי שלך יסתור את היראת שמים שלך ובמילים יותר פשוטות .תגיע למסקנה בעקבות דעתך הרחבה וליבונך הכנה והאמיתי שטעו הפוסקים קרי השו"ע המשנה ברורה וכד'.קבעו הלכה שמקורה בטעות גמורה.חמור אף יותר.עם ישראל במשך הדורות נהג כך.במה תבחר לנהוג הלכה למעשה.כחכמתך ובינתך או כאותם פוסקים ומנג ישראל.נראה לי שזה מספיק חד אך אם תטריחיני אולי גם אקבץ מספר מקרים קונקרטיים שכאלו
שבת שלום לכולםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/4/2003 07:38 לינק ישיר 

להעיר,

[אני מרשה לעצמי לענות כי נגעת בדבר עליו ייוסד הפורום.]

מה שלא תהיה תשובת הרב המיימוני שליט"א, גם אם ללכת אחר ה"פוסקים" על טעויותיהם, הרי הוא יעשה זאת מתוך נימוק שכלי צודק, קרי יושר איטנלקטואלי. למשל אם יחליט שכך ראוי למען סכנת הפקרות לדגול ב"אי פירוק החבילה", הרי גם זו ישרות אינטלקטואלית!

אך אם נגיד שיגיע למסקנא שיש בהליכה מסוימת אחר העדר משום עבודה זרה, אז אכן אין חכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/4/2003 09:52 לינק ישיר 

להעיר

במקום לענות על שאלתך, אני מעדיף להתמקד בהנחת יסוד כמוסה שלה.
הנחת היסוד הזו היא שמה שכתבו הפוסקים ונהג עם ישראל קיבל מעמד מחייב, ואין לשנותו.
לפיכך, מי שמעז להציע שינוי, נוהג שלא כדין. ויתכן כמובן שחלים עליו דינים חמורים עוד יותר.

אבל זו טעות. זו טעות מפני שההלכה מכילה בתוכה מנגנונים של תיקון.
לגבי יכולת ההפעלה וצורת ההפעלה של מנגנונים אלו יש כמובן חילוקי דעות בין הפוסקים לדורותיהם. אבל עצם הגישה לא רק שלא מוטל בספק. אלא שהיא חלק ממסירת התורה.

אתרגם את הקטע האחרון לשפה ישיבתית יותר. תלמיד חכם ופוסק, שנתקל בפסק מקובל בעם שנראה לו כטעות, צריך להתמודד איתו. הנידון הזה עולה החל ממסכת הוריות (עיין בדף ב' עמ' ב' ובתוס' רא"ש שם), עבור לראשונים, לשו"ע ולנושאי כליו, והוא מצוי גם בחלק מהאחרונים.

ניתן להצביע על שלוש שיטות יסודיות:
א. גישת הגר"א (שאינה מקורית שלו, שהרי היא מצויה, למשל, גם אצל המהרש"ל והמהר"ל), לפיה יש חיוב ללמוד על מנת להסיק מסקנות, גם אם המסקנות נראות הפוכות מהמקובל.
ב. גישת הפוסקים הגדולים. כאן אני איני מתאר דברים כתובים, אלא גישה שעולה מתוך הדרך של הפסקים. דרך זו היא להתעלם ממה שנראה לא נכון, בלי להתמודד ישירות, כדי להציע דרך חדשה, בדרך כלל עוקפת.
ג. יש גם כאלו שנצמדים למסורת, ודבקים בה למרות שמתעוררות עליה קושיות. אבל זו רק דרך אחת מרבות אחרות.

בפסחים, בפרק מקום שנהגו, למדנו: מעשה במקום שהיו נוהגים להפריש חלה מאורז. זו כמובן טעות בהלכה. אורז אינו חייב בחלה, שמפרישים רק ממיני דגן.
אמר רב יוסף: אנו תלמידי החכמים נאכיל זר, שאינו כהן, מן התרומה כביכול שלהם, בפניהם. כלומר, לא די שנורה להם שהם טעו, אלא נראה להם שאנו מבטלים את מנהגם בידים.
אבל רבינא (נדמה לי) חולק עליו, ואומר שיכולה לצאת מזה תקלה. שהרי יתכן שהפרשת חלה מאורז היא אצלם זכר לחלה, כיון שאין אצלם מיני דגן. לכן, רק אם הם נכשלים בעבירה כתוצאה מהפרשה זו, כגון שהם מברכים עליה, יש לתקן את המצב.

הרי לפניך, שמנהג שגוי של קהילה עומד לביקורת. הוא נבדק, ויש קריטריונים שונים כדי לקבוע אם להשאירו על מכונו או לא.

יש להבהיר שזו רק סוגיה אחת מכמה סוגיות שעוסקות בנושא, ואכן רציתי להקדיש לו אשכול מיוחד. אבל סבורני שדי בכך כדי להראות שיש כאן כמה גישות, וכולן תורניות והלכתיות.
ואנו, תלמידי האמוראים, משתדלים ללכת בדרכם.


שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/4/2003 10:35 לינק ישיר 

מיימוני,

האומנם בדרך האמוראים אתה הולך?

ראה נא כיצד התייחסו האמוראים לדברי התנאים, שחיו אך שניים-שלושה דורות לפניהם.

מדוע אין אמורא יכול לחלוק על תנא, במקרה שמסתבר לו שדברי התנא טעות הם? לאן נעלמו אותם "מנגנונים של תיקון"?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-11/4/2003 11:55 לינק ישיר 

אפרים

ערכת כאן השוואה בין הביקורת מתוך לימוד, או הלימוד שאינו נושא פנים, שאני דוגל בו, לבין מחלוקת של אמוראים על תנאים. אך ההשוואה אינה נראית לי מדוייקת. אסביר מדוע:

א. אינני אמורא הבא לחלוק על תנא, אלא תלמיד תלמידיהם הלומד את דברי תלמידי החכמים שלפנינו. כמו כולנו. ואם קשה לנו על דבריהם, אין אנו מחוייבים לקבלם, כפי שכבר ציינתי לך מקורות. אין היחס שלנו לדורות שאחרי הגמרא דומה ליחס של האמוראים לתנאים. (גם אם תמצא דעות הפוכות משלי, תמצא גם כאלו שנקטו בשיטתי, כפי שציינתי לעיל).

ב. גם אצל האמוראים תמצא, שכאשר יש לפניהם אמירה שאינה יכולה להתקיים, הם דוחים אותה. יש כמה מנגנונים לזה:

1. אוקימתא. (כיצד מי שנתקל בחבית פטור? הגמרא מציעה אוקימתות, ורק למסקנה, לאחר דורות, התקבלה השיטה, שכמוה אנו פוסקים, ש"אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים". ואיני צריך להכביר דוגמאות ללמדן אשר כמוך.

2. הגמרא מבקרת תנא שלא ידע שיש לעוף ריאה. אמנם, הגמרא מנסה להציל את דבריו על ידי הפיכתם לסברא, אבל היא דוחה זאת למסקנה, למרות כבודו.

3. כאשר רב נחמן נתקל במשנה מפורשת שלא כמוהו, אין הוא מנסה למצוא לה אוקימתא, או להעמידה כיחידאה, אלא עונה: מתניתין איני יודע מי שנאה! כלומר, איני סובר כמו משנה זו, למרות שאיני יכול אפילו לומר "תנאי היא" (=מחלוקת תנאים בדבר).

(לגבי עצם השאלה מדוע אמוראים קיבלו את סמכותם של תנאים, זה נושא מעניין. נראה לי שיש לנו טעות מסויימת בהגדרת השאלה. אין זה גדר של אי מחלוקת על תנאים, אלא כלל שאין חולקים על דור קודם. כלומר, השאלה היא מדוע ניתן לאמורא לחלוק על אמורא שלפניו, ולא מדוע אינו חולק על תנא. אבל כתבתי כאן רק אינטואיציה, והדברים צריכים בדיקה רבה).

ג. השאלות שהועלו כאן, לגבי הזוהר ומנהגים המבוססים על אמונות טפלות, אינן מהוות מחלוקת על דורות ראשונים, אלא שאלה על מנהגי ואמונות העולם. זו, תסכים איתי, רמה אחרת לגמרי של חיוב ותוקף. האם תרצה לטעון שיש לנו חובה של אותה הערכה למנהג כלשהו כפי שיש לנו כלפי דבריהם של תלמידי חכמים?
נכון שפעמים תמצא שבני הדורות האחרונים ניסו לגונן על מנהגים יותר מדי, אך בעיני הגדישו את הסאה. וזה נובע, כמובן לדעתי, מתוך שנים או שלושה גורמים. למרבה הצער אוכל רק להעלותם על קצה המזלג. אבל זו בהחלט הזמנה לדיון.

1. הנחת היסוד שאם יש מנהג, או כנראה נעשה על פי חכמים. (השערה שלא תמיד יש לה ביסוס, כפי שתעיד בדיקה היסטורית שאפשרית דווקא יותר בדורנו, דור גילוי כתבי היד ועוד).
2. צורך חברתי - המלחמה נגד ההשכלה. כאשר המשכילים ביקרו מנהגים, בתחילת דרכם, הוחלט על סגירת החומות בפני כל חקירה עצמאית. ואנו עד היום הולכים בדרך זו...

לפיכך, אני סבור שההשוואה שעשית בין הלימוד שלנו, (לאו דווקא כאן בפורום), לבין מחלוקת בלתי אפשרית בין תנאים לאמוראים אינה מדוייקת.

כמובן, אם טעיתי, אשמח אם תתקנני.

שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשודדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > שדים (היסטוריה, פילו', התפתחות ההל')
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 8 9 10 לדף הבא סך הכל 10 דפים.