בית פורומים עצור כאן חושבים

מהות העבירה בשגגה והכשלת חילוני בעבירה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-27/3/2006 12:49 לינק ישיר 

לגבי 1 - הוא שטענתי - שלא בטוח שלגבי איסור הנאה יש אותה הגדרה של "עבירה" כמו לגבי איסור הכשלה. יש לפחות שני מקורות שמראים שלא: א. "לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך" (בקשר לעבודה זרה של גויים) - נראה שהאיסור חל גם במקרה שהגויים הם "תינוקות שנשבו" ועובדים אלילים במשך דורות רבים. ב. "חולק עם גנב שונא נפשו אלה ישמע ולא יגיד" - מסתבר שהאיסור חל גם אם הגנב הוא "תינוק שנשבה" לעניין זה. באופן כללי, ייתכן שאיסור הנאה מטרתו לחנך את האדם, שלא ייהנה מכך שנעשות עבירות בעולם, גם אם ביחס למי שעושה אותן, לא מדובר בעבירה ממש.דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-27/3/2006 16:04 לינק ישיר 

ספציפית לעניין איסור ההנאה אני מוכן להסכים כי זה לא עקרוני לטיעון שלי. בכל אופן, עדיין אני כלל לא בטוח שיש איסור כזה במצב המתואר, ואכ"מ.
מעבר לכך, הרי איסור זה קיים גם לפי שאר ההיתרים להזמין את החילוני אליי (ולזה מסכימים כמה פוסקים, גם אם לא מטעמי).
מיכידדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/1/2009 01:09 לינק ישיר 

הרב מיכי
האם יש בכלל רלוונטיות לנושא באיסורים דרבנן או ששם אין בודאי כל איסורדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2009 10:40 לינק ישיר 

לכאורה דווקא שם היה מקום לומר ההיפך, כי לפי כמה אחרונים כל האיסור באיסורי דרבנן הוא המרי נגדם (כגון הנתיבות סי' רלד ועוד), והרי בפועל החילוני מורד נגדם (הרי חילוניותו היא זה גופא, שאינו מכיר בסמכות התורה ובסמכות חכמים). זאת להבדיל מאיסורי תורה שיש להם גם תוכן מהותי.
אמנם זה כמובן לא  נכון, כי אין מרי במי שאינך מכיר בקיומו או אינך מודע לסמכותו. הרי לפי הנתיבות אפילו בשוגג אין איסור דרבנן, אז במצב של תינוק שנשבה או אנוס בדעותיו עאכו"כ. כאן דומני שררבים יסכימו לדבריי כעניין פשוט ביותר.
אמנם יש לחלק היכא שאתה סופה לו בידיים, שכן שם העבירה היא עליך, ואכמ"ל.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/1/2009 21:59 לינק ישיר 

כמדומני דעת הנתיבות שאיסור תורה הוא ממש בחפצא של הדבר וממילא גם האוכלו בשוגג מורעל ממנו ואין בו הנאה (אלו לא דברי הנתיבות ממש כמדומני אלא רק פרשנות סבירה) משא"כ איסור דרבנן שהוא מעין איסור גברא. דברים מפורטים מעין אלה אומר גם ר' שמעון בשערי יושר. ואם כן אם אדם לא יודע מהאיסור(דהיינו מעצם העובדה שמדובר באיסור), אין איסור, וגם אם אני מאכילו בידיים והוא אינו יודע, לכאורה אין כאן כלל איסור.
אם ההנחות הללו נכונות תישאל השאלה לגבי אדם חילוני שמבחינתו לעובדת האיסור אין שום השלכה או נפקות האם יש בכך משום מרי או לא.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/1/2009 23:06 לינק ישיר 

מישקולץ, הרי זה בדיוק מה שאמרתי. הנתיבות אומר להדיא שעבירה דרבנן בשוגג אינה עבירה, וקו"ח לעבירה של חילוני שהוא לפחות אנוס (ולשיטתי אף יותר מזה).דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/1/2009 23:35 לינק ישיר 

אם כן גם אם ספין לו בידיים לא צריך להיות הבדל.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/1/2009 12:55 לינק ישיר 

מישקולץ, ממש לא נכון (ובודאי לא הכרחי). כל הרעיון שמבחין בין לפני עיוור לבין ספייה הוא שבלפנ"ע העבירה היא של מי שעושה את המעשה, והמכשיל שגרם לו לעבירה עובר עבירה אחרת (=לפני עיוור). ספייה בידיים כלל אינה מדין לפני עיוור (שהרי על לפני עיוור אין מלקות, והרמב"ם סוה"ל כלאיים אומר שאם הלובש שוגג המלביש לוקה). לכן מוכח שהמלביש עובר על איסור כלאיים בעצמו, ולכן זה בהחלט יכול להיות קיים גם בחילוני (ולדעתי זה אכן כך). ובמצב קיצוני יותר יש לדון בכהן שמטמא ישראל, או ישראל שמטמא כהן, האם הוא עובר או לא. לגבי טומאה (וכן בהל' נזירות יש הו"א כזו) יש רמב"ם מקביל, וע"ש.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/1/2009 13:04 לינק ישיר 

כילאיים זה דאורייתא ולכן יש מושג של שוגג וממילא למלביש יש "איסור" ספייה אבל אם אין כלל דין שוגג מה ענין ספיה הרי אין שום צל של איסור לאוכל. אם אני זוכר נכון ר' שמעון כותב משהו דומה לגבי עורלה בזמן הזה בחו"ל שלחלוטין אין בה דין שוגג ולכן ניתן ממש להאכיל את האדם שאינו יודע.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/1/2009 13:32 לינק ישיר 

דין ערלה בחו"ל מקורו בר"ן (ראה ש"ש, בש"א), שכתב שמותר להאכיל מישהו ודאי ערלה בחו"ל, כי האוכל אינו יודע ומצוי לכל היותר במצב של ספק, ולכן מבחינתו זה מותר. וגם שם לא ברור האם הר"ן מדבר על האכלה בידיים (ובכלל לא ברור האם הוא מסכים לרמב"ם שיש דין כזה של ספייה, במנותק מ'לפני עיוור'), שכן על פניו הו אמדבר על הכשלה ולא על ספייה. לכן נראה לי שבספייה הוא יודה שאסור (אם מקבלים את דינו של הרמב"ם לגבי ספייה בכלל), בדיוק בגלל שכאן זוהי עבירה של המאכיל ולא של האוכל.
אבל גם אם אתה צודק, ובערלה בחו"ל מותר לספות, הרי שם מעיקרא אין בזה עבירה. כאן המצב יכול להיות שונה, כי כאן יש עבירה ורק אין עבריין. לשון אחר, יש כאן שם של מעשה עבירה, אלא שהעבריין בגברא אינו עובר אותה.
אני מסכים שיש מקום לסברתך, אבל עדיין דומני שיש גם מקום לסברתי. מה שאמרתי הוא שספייה אינה דומה להכשלה, ולכן יש מקום לחשוש. אתה צודק שיש אפשרות לומר שלא יהיה גם איסור ספייה, אבל כאן דומני שדרושה ראיה טובה יותר, הן לגבי המקור מהר"ן והן לגבי יישומו על איסורים של חילוני.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-17/1/2010 09:20 לינק ישיר 
מצוות צריכות אמונה ומהותנות

גילוי נאות: לא קראתי בעיון את האשכול לפני כתיבת התגובה הנוכחית.
הרב מיכי טען באשכול זה ובאחרים שגם אם מצוות אינן צריכות כוונה, הם עדיין צריכות אמונה. הנחת היסוד היא שאין מצווה ללא מצווה (צ פתוחה) ולכן ללא אמונה אין מצווה.
גישה זו היא אנטי מהותנית, כלומר אמונה היא תלוית מודעות.
גישה נגדית תטען שאמונה אינה מודעות, דוגמא לגישה זו:
"

מהי אמונה? האם אמונה היא השגה שכלית, חוויה רגשית עמוקה, או אולי שילוב של שניהם?

האמונה היא עצם החיים. נאמר בחבקוק - "וצדיק באמונתו יחיה" - אמונתו היא עצם חייו, היא לא משהו נלווה לחיים. השכל הינו נלווה לחיים, הרגש הינו נלווה לחיים, הדמיון הינו נלווה לחיים. לעומת זאת, האמונה היא עצם החיים. היא עצם הקשר שלנו, כבני אדם, כברואים, אל הבורא, אל מקור החיים, אל מקור הכל. אנחנו קשורים באמונה.

"
(מתוך http://209.85.129.132/custom?q=cache:VWSsuomtp10J:www.yeshiva.org.il/midrash/doc/doc10/kuzari.doc+%22%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D%22&cd=2&hl=en&ct=clnk&client=pub-2698861478625135)
לשיטה זו אמונה היא נתון ולא מודעות (איני יודע מקור לשוני לפירוש זה)
הואיל וזו עובדה שאנו קשורים לרבש"ע, המודעות שלנו היא משנית. לכן ניתן לדבר על חילוני המקיים מצוות יישוב ארץ ישראל למרות שבחיצוניות כלל אינו מאמין.


תוקן על ידי בעלבעמיו ב- 17/01/2010 09:22:16
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מהות העבירה בשגגה והכשלת חילוני בעבירה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 סך הכל 3 דפים.