בית פורומים עצור כאן חושבים

האם אין מחיר לחיים ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-3/12/2006 16:44 לינק ישיר 

משהו לא ברור לי.

הרי כל פעם כשבונים כביש או מחלף ידוע שבהשקעה של מליונים רבים ניתן להפחית את הסיכוי לתאונות דרכים על ידי השקעה בהרחבת הכביש, בגדרות הפרדה וכדומה. לפי מה שהבנתי המתכננים פועלים בדיוק לפי העקרון הזה: יש להם סכום המשמש כמחירם של חי אדם, נניח, לצורך הדיון, חמשה מליון דולר. כעת הם קובעים שאם עלות הרחבת הכביש היא, נאמר, חמשים מליון דולר, הרי שעליה לחסוך עשרה חיי אדם תוך פרק זמן סביר (עד השיפוץ הבא, לדוגמה) אם לא - לא. כך הדברים אמורים להיעשות גם בעלות תרופות, הגנת הציבור מפני זיהומים סביבתיים וכדומה. האם יש למישהו הצעה הגיונית אחרת?  
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2006 17:08 לינק ישיר 

אראל,
לא. כפי שכתבתי למעלה. החובה היא על החברה ולא עליי אישית. ד"ר הלפרין טען שכן, ואני עדיין מחכה להבהרותיו על טענותיי.
  דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2006 19:55 לינק ישיר 

אראל

המקרה שלך נוגע להלכות צדקה המחייבת עד חומש נכסיו, אם החולה מוטל על אדם מסוים אכן עליו למכור את ביתו ולתת לו חומש נכסיו לא פחות ממי שצריך אתרוג.
הענין הוא שברוב המקרים אהוא יכול לחזר על הפתחים ואין חיוב לחסוך לו את זה במחיר חומש נכסי. מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2006 21:15 לינק ישיר 

מאיר
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. הכונה לכל הצדקה הכספים שהוא. נתן ויתן
אין חיוב לתת חומש זה ההגבלה המקסימלית שאדם אשאי לתת מרכושו, החיוב אם בכלל  יש חיוב על  כמות, הרי החיוב על מעשר בלבד.

תוקן על ידי ירוחםשם ב- 03/12/2006 21:21:56

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2006 22:32 לינק ישיר 

נדב,
מה שאתה מציע נכון עקרונית, אולם במציאות קשה לשקול שיקולים כאלה בטהרתם.  כיצד יש לתקצב, למשל, חינוך מול השקעה בהצלת חיי אדם?  או תרופה שאינה מאריכה חיים אך תורמת משמעותית לאיכות החיים (מאפשרת שיקום לוקים בשבץ, נניח) מול תרופה שמאריכה חיים של אותם לוקים בשבץ אך מבלי לתקן את הפגיעה המוחית?  ומה לגבי שתי תרופות (או השקעות בכבישים וכו') שתוחלת הצלת החיים שלהן דומה אך יש הבדל בשונות של התוצאות?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/12/2006 22:37 לינק ישיר 

רמב"ם מתנות עניים פרק ז הלכה ד  [ה] בא עני ושאל די מחסורו, ואין יד הנותן משגת--נותן לו כפי השגת ידו.  וכמה:  עד חמיש נכסיו, מצוה מן המובחר; ואחד מעשרה בנכסיו, בינוני; פחות מכאן, עין רעה.  מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2006 22:45 לינק ישיר 

מאיר
עד חמישית. לפי פשוטו של הרמב"ם הזה תןך כמה זמן האדם. או תוך כמה עניים יכלה ממונו ונכסיו של האדם.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/12/2006 22:56 לינק ישיר 

ירוחם

על שאלתך זו עניתי בהודעה שלפני הקודמת.
הרמב"ם מדבר במקרה שהעני מוטל עלי, בדרך כלל הוא מתחלק בין קרוביו הרבים או בני העיר או מחזר על הפתחים, תלוי באופיו ובאופי עניותו, כך שהנטל אינו נופל על אדם אחד, ודאי לא חמש פעמים רצופות.
שאלתך יכולה להשאל גם על אדם שצריך לרכוש לולב, סוכה, תפילין, ציצית ומזוזה, כל אחד מהם בחומש. מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/12/2006 03:11 לינק ישיר 

האם כאשר נקבע התקציב ,והחלוקה לצרכי ביטחון ורפואה למשל,נחקקו בחוק התקציב,ומשום הערכת חיים של חולה לפנינו ,ניתן לקחת מתקציב הבטחון משום סכנת חיים לפנינו על חשבון פעילות בט"ש של עיירות הספר,או שלאחר קביעת התקציב עיירות הספר הם מוחזקים ואף שסכנתם פחות מידית הרי דינם כ"כביסתם"קודמת לחיי אחרים לר"י,נדרים פ':,(משום שכביסתם
מביאה לסכנת חיים בטווח היותר רחוק)ואם כן דינו של הרב מיכי שחולה לפנינו קודם תמיד בקונוטציה של חלוקת התקציב אינה ברורהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/12/2006 09:21 לינק ישיר 

מאיר וירוחם,
ישנה כאן בעיה בסוגיא של חומש (ראו 'מידה טובה' לפ' וישלח). הפוסקים לומדים מאותו פסוק 'עשר אעשרנו' (או כאסמכתא, וידוע הגר"א בשנות אליהו ריש פיאה שהוא הלמ"מ) שני דינים שונים:
1. חומש כגבול עליון לצדקה.
2. חומש כהוצאה הכי גבוהה למצוות עשה.
יש כמה הבדלים בין שני ההקשרים: א. בצדקה זה גבול מכסימלי, ואין חובה לתת חומש. במצוות, אם יש צורך בכך (לדוגמא כשאין אתרוג) עלינו להוציא חומש כחובה. ב. בצדקה כתבו הפוסקים מהירושלמי (כמוש"כ ירוחם לעיל) שזהו הפרשה כמו מעשר, כלומר מכל שקל שנכנס אלינו (אחרי ההפרשה מהקרן), ולא מכלל ממוני בכל רגע נתון. לעומת זאת, סתימת הפוסקים (אף שלא מצאתי מפורש כן) נראה שלגבי מצוות עשה יש חובה להוציא חומש מממוני כפי שהוא כעת.
ונראה שאלו הם שני דינים שונים: האחד מאסמכתא והשני מדאורייתא. ובאמת הרמב"ם סוה"ל ערכין כתב שאין להוציא יותר מחומש (שם הוא עוסק במצוות), ואילו בהל' מתנו"ע פ"ז משמע שאפשר להוציא יותר (וכן מפורש בשו"ע הל' צדקה. וצ"ע לפי"ז מה משמעותו של שיעור חומש בכלל).
ובאמת הרמ"א אינו חולק על השו"ע בהל' צדקה שמביא את דין חומש וכותב שיש לתת אותו רק לעניים ולא לשאר מצוות (כמו נר לביהכ"נ). ובהל' לולב הוא מביא את הפוסקים שמחייבים לתת חומש למצוות עשה. כיצד זה מתיישב עם הדין ההוא? על כרחנו יש כאן שני דינים שונים. ודוקו היטב.

ובאשר לקושייתו של ירוחם שבאופן זה כל ממונו של אדם יכלה, מדוע לא קשיא ליה ממצוות ל"ת, ששם כבר במצווה אחת ממונו יכלה.
ויש להעיר שרק לגבי צדקה הרמב"ם והשו"ע מביאים את השיקול שלא ייתן יותר מדי שלא יצטרך לבריות, ובמצוות לא. והסיבה היא שהמגבלה הזו קיימת רק בצדקה, שכן בצדקה אין הגיון לתת צדקה ולהפוך בעצמי לנצרך. אבל בשאר מצוות עשה זה שיעור רגיל שמחייב בלי קשר לכך שאולי אהפוך לעני. כמו שבמצוות ל"ת יש שיעור של כל ממונו.

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/12/2006 12:37 לינק ישיר 

"אראל,  לא. כפי שכתבתי למעלה. החובה היא על החברה ולא עליי אישית."

מניין לך שמצוות "לא תעמוד על דם רעך" מוטלת רק על ציבור ולא על יחיד?  ע"פ הפשט היא מוטלת על כל יחיד  ויחיד. מובן שאם החברה מתארגנת ומצילה את חייו של החולה, אז היחיד פטור, אבל אם החברה לא מתארגנת, החובה חוזרת ליחיד, ולפי שיטתך, אתה חייב אפילו למכור את ביתך כדי להציל אותו.

"
המקרה שלך נוגע להלכות צדקה המחייבת עד חומש נכסיו" - כאן זו לא מצוות עשה של צדקה אלא מצוות לא-תעשה של "לא תעמוד על דם רעך", שלגביה, לפי שיטתו של מ.ד.אברהם מהעמוד הקודם, אין שום גבול.
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-4/12/2006 14:05 לינק ישיר 

נדמה לי כי אתם עושים שימוש גורף מהכתוב לא תעמוד על דם רעך
כוונת הכתוב ואפילו של חזל לא היתה כה גורפת שאדם ימכור את רכושו

 סנהדרין דף עג:תנו רבנן: מניין לרודף אחר חבירו להרגו שניתן להצילו בנפשו - תלמוד לומר +ויקרא י"ט+ לא תעמוד על דם רעך  . והא להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדתניא: מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטין באין עליו, שהוא חייב להצילו - תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך.
 משום מה הגמרא לא מזכירה  שחייב להצילו בממונו ברפואה

תנו רבנן: מניין לרודף אחר חבירו להרגו שניתן להצילו בנפשו - תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך . והא להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדתניא: לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטין באין עליו, שהוא חייב להצילו - תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך. משום מה הגמרא לא מזכירה  שחייב להצילו בממונו ברפואהדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/12/2006 15:39 לינק ישיר 

ירוחם,
בה במידה הוא חייב לשכור אנשים להצילו, והן הן דברינו (אמנם הוא יכול לדרוש החזר).

אראל,
המצווה הזו מצד עצמה מוטלת על כל יחיד, אך ברור שבמקרה הקונקרטי של אדם בסכנה שנמצא לפני כולנו זה לא מוטל רק עליי אלא על כל היחידים הנגישים. וכשיש כמה וכמה מחוייבים, כיצד נחליט מתי החובה היא עליי ומתי על שכני? לשם כך יש התארגנות חברתית (שקרויה 'מדינה' עם ממשלה, בנסיבות שלנו, ופעם זו היתה 'קהילה' עם גבאים), שקובעת את החלוקה בין החברים, ואז כופין על הצדקה. לא כופים על צדקה שאיני חייב בה.
לשיטתך מדין כופין על המצוות יכול היה שכני הרשע שאינו נותן אגורה משלו לכפות עליי לשלם את כל ממוני כדי להציל את השני שמצוי בסכנה. זהו אבסורד.
לכן מוסכם על כל הפוסקים, למיטב ידיעתי כולם עד אחד (בניגוד לדברי ד"ר הלפרין, שאני עדיין מחכה להבהרותיו), שהחובה אינה מוטלת עליי אישית אלא על החברה.

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/12/2006 15:47 לינק ישיר 

מיכי
ושאר החכמים,

עקב עומס עונתי נעדרתי ולא ראיתי את טיעוניך (שכמובן אינני מסכים לרובם, אך אכזמ"ל כרגע)

לשאלתך על מקורות,
ראה במאמרי על השתלת איברים מן החי,
http://www.medethics.org.il/articles/ASSIA/ASSIA9/R0091321.asp
הובאו שם כמה וכמה, והמעיין יוכל לראות גם שהסכמת רוב האחרונים איננה לפי רוחו של מיכי.

כמו כן כדאי להתאמץ מעט ולעיין במאמרו של הרב זילברשטיין שהזכרתי ומואדיב לינקק  במדוייק.
מאמרו של הרב זילברשטיין מזכיר חלק לא מבוטל מהטיעונים שהוזכרו באשכול כאן, וחבל להמציא בכל פעם את הגלגל מחדש.

לצערי אין בידי להאריך עכשיו, וכנראה לא אוכל לעשות זאת בעשרת הימים הבאים, (מועד כניסת חוק החולה הנוטה למות התשס"ו-2005 לתוקף).

אני בטוח שתמחל לי על כך.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/12/2006 15:57 לינק ישיר 

אבדוק!
בהצלחה.

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > האם אין מחיר לחיים ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.