בית פורומים עצור כאן חושבים

פ' טואף: מדוע לא לפרסם שיהודים לשו מצות בדם נוצרים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-1/3/2007 17:42 לינק ישיר 

 

למיכי
ע"ד השליפה וברוח ימים אלו אפשר לומר שאפר זה הוא כמו אפרו של יצחק אבינו שצב ור על גבי המזבח. ובאופן פשוט יותר אפשר לומר שכשם שאפשר לקיים מצות כיסוי הדם גם באפר כירה, ובעפרות זהב, ואדם שורף טליתו ומכסה בה (עיין ביצה דף ח וחולין דף פח) א"כ אפשר שיקחו לחזן ולחתן מעפר הארץ, או מעפר שריפת החטאת, או מעפר רקב עצמות, ויניחו על ראשם לומר ראו מהו האדם ובמה נחשב הוא.

לצערי איני מצליח להביא לכם תמונת שער ספרו של פ' ט' (באידיש רוסית יש מלה פעטאח, והיא מתאימה כאן), התמונה התפרסמה אתמול ביתד נאמן שמדווח על ישיבת ועדת החינוך של הכנסת, שגינתה בחריפות את הספר. היום מדווחים במשפחה, שהמחבר מבטיח לפרסם מאמר בו יכחיש שהיהודים שותים דם ילדים נוצרים, ושלא לשים דם ילדים נוצרים שחוטים במצות.  בשער הספר יש איור של דמות יהודית רבנית, עם כובע יהודי גדול, כנפיים לו בדמות ספרים, ובידו סכין גדולה נוטפת דם. רק את הילד השחוט לא רואים.

אגב, האם מישהו בפורום כאן מכיר או יודע על ספר בשם שוחטי הילדים?
משם הספר עוד יסיקו חוקרים מסוג זה שיש ספר כזה שיש בו הוראות לשחיטת ילדים נוצרים, שחיטתם והקזת דמם, והכנתו לצורך לישת מצה.
עכשיו עולה בדעתי הוכחה מוחצת שהיהודים לא שמים דם במצות - -
והיא, שאם כן כמה הלכות ודינים, חידושים ופלפולים ושותי"ם
 
היו נכתבים בדרכי החטיפה, השחיטה והסחיטה, הכוונות החפצא והגברא וכל המסתעף.
מכאן ראיה גדולה שכל זה עורבא פרח.

_________________

עינא פקיחא ונהורא מעליא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/3/2007 19:00 לינק ישיר 

טען מי שטען לעיל שיש מקום לחשש, שאם לא נגלה מהר ומיד את כל האמת כולה, לא יאמינו לנו יותר, ויאמרו מה עוד הם מסתירים. הטענה הזו מעניינת, וכלום סובר מי שהעלה אותה, שנושא זה התחיל היום או אתמול, והלוא כבר מימות התלמוד מצויים ויכוחים בצורות שונות וברמות שונות עם כל מיני אומות וגויי העולם, וננקטו תכסיסים שונים ומשונים, כמו שאמרו לעיל, שיש אנטישמיות, וכמה שתהיה מלוקק ואמיתי, הומאני וליברלי כמיטב אנשי גרמניה, אוהבי החכמה והתרבות הנאורים, הנעימים והנחמדים, לא תינצל מהחשדות הללו ולעולם יאמרו מה עוד אתה מסתיר. ועד עכשיו מחפשים את הקרנים שהיהודים איך שהןא מצליחים להסתיר כשמסתכלים עליהם. אפשר שהיום יש לנו קרניים נשלפות, או מתקפלות.

לכבוד הימים האלה נספר סיפור קטן, וחושבני שהוא מאלף ביותר, ואני מאמין שבסיפורים ובאימרות החכמה היהודיים יש חכמה עילאה ונוקבת עד מאוד.

מעשה שהיה בעיירה, שאדם התמוטט בעצם יום השבת ול"ע נפל בחלשות, ונצרך לטיפול רפואי מיידי. הרופא שבעיירה, היה כמו רופא בעיירה כידוע, והרים ידיים והיה אובד עצות, ופסק יש לקחת את היהודי במהירות לבית חולים שבעיר הסמוכה. קוראים לרב העיירה, הרב שומע בכובד ראש את המעשה, מעיין בדבר ומהפך בו עד שמגיע להחלטה יש כאן פיקוח נפש ויש להסיע החולה במהירות לבית חולים אף אם צריך לחלל עליו את השבת.

הולכים לביתו של עגלון העיירה ומזעיקים אותו, מהר יש כאן מקרה של פיחקו"נ ועליך להתקין עגלתך, לרתום הסוסים ולצאת מיד לדרך. אומר העגלון, רבותי הנכבדים, היום שבת, ובשבת אין נוסעים. אמרו לו והלוא החולה מסוכן ויש להצילו. אבל העגלון מתעקש, בשבת לא נוסעים. רואים שאי אפשר להבקיע את עקשנות העגלון רצים ומזעיקים את הרב. הרב מגיע ואורמ לעגלון מדוע אתה מתמהמה, ואינך יוצא לדרך. אומר העגלון, אני עגלון חמישים שנה, אבי היה עגלון וסבי היה עגלון, וידענו כל השנים שבשבת אין נוסעים. אומר לו הרב, אין מקום לויכוחים ולהסברים, אני פוסק שאתה חייב לצאת מיד. אבל העגלון אינו יכול להשלים ומנסה לערער בכה ובכה, והרי הוא אומר לרב, רבי, והלוא אי אפשר לצאת בלי למרוח בזפת את הגלגלים. אומר לו הרב: מותר לך, לך וזפת את הגלגלים. אומר לו העגלון רבי בלי להתקין שוט הגון אי אפשר לצאת לדרך. אומר לו הרב די כבר, התקין שוט וזוז כבר. נזכר העגלון ואומר רבי, לאחר כול ההכנות ורתימת הסוסים וההכנות לדרך וצידה לדרך, אני רגיל לעשן את המקטרת בעת הנסיעה, ובלי זה איני יכול לנסוע. רואה הרב עם מי יש לו עסק, והזמן דוחק, אומר לו הרב, קח את המקטרת, הטבק הגפרורים, וכל מה שאתה צריך אך למען השם צא כבר לדרך.

סוף סוף נכנע העגלון, ובמורת רוח יוצא ומכין הכול, וכבר יושב על דוכנו והמקטרת בידו ורוצה להתחיל בנסיעה, לפתע יוצאת הפלוניתא שלו במצרוצה מן הבית, נרגשת וצועקת בסערה: לייבל, לייבל, עיכשיו זה הזמן, כשהברזל חם, אל תצא לפני שתוציא מן הרב כל מה שמותר . . .

_________________

עינא פקיחא ונהורא מעליא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/3/2007 22:01 לינק ישיר 

דגים כתב:


שלישית, והיא מענייני דיומא. מעשה שהיה בישיבת וולוז'יו, בימי ראשה ומייסדה הגר"ח, שהסבו בני הישיבה למשתה פורים. כנהוג מינו לעצמם רב של פורים (סתם שאלה מדוע בישיבות ממשיכים בכינוי 'רב של פורים', ומדוע לא 'ראש ישיבה של פורים'. תשובות ליצניות לכך גם אני יכול להמציא, אך השאלה על מה זה מלמד באמת). ה'רב' הזה הרשה לעצמו יותר מדאי, וכנראה עבר על המדה ועל הטעם הטוב ופגע בראש הישיבה. כמובן שנתעןוררה סערה והמשתה הופר.
למחרת נכנסו תלמידים לר"ח וישאלוהו מה היה חרי האף הגדול הזה, הבחור השתכר, ולא ידע מה הוא סח, ואין עליו אשמה כ"כ

 אמר להם ר' חיים, תראו, העם אומר על פטפוטי שיכור, שכל מה שיש לפיקח על הריאות יש לשיכור על הלשון (צר לי, באידיש זה יוצא טוב יותר: וואס ביי אניכטערער אופ'ן לונג, איז ביי אשיכור אפ'ן צונג, איני יודע מה המשמעות של הריאות דווקא, פרט לצורך בחרוז). א"כ לכאורה אשמתו של השיכור הזה גדולה, שהרי אמר בגלוי מה שהוא חושב בסתר.

אלא שנשאלת איפוא שאלה גדולה, מדוע הננו מסתכנים בשחיטת בהמות,שולאחר כך מתגלות בהן סירכות ויש שברון לב ונזק גדול. יש עצה פשוטה ונפלאה, הבה נשקה את הבהמה לשכרה, ונבדוק את לשונה, ונדע אם יש לה סירכות אם לאו.

התירוץ הוא, שעצה זו פועלת על בני אדם נורמאליים ולא על בהמות! וממילא לימוד הזכות שלכם אינו מועיל אא"כ תחשיבוהו כבהמה.אם כבר אשכול סיפורים, אז שיהיו מדויקים: ליפסון ("מדור דור" כרך ג עמ' 185) מספר את הסיפור על הנצי"ב, וכך גם מ"ה ברנשטיין ב"אוצר פתגמים מחכמים" (עמ' 124). יעקב קלצקין (חביבך), ב"זוטות" עמ' קמו, מספרו על ר' יושע בער, אביו של ר' חיים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/3/2007 22:15 לינק ישיר 

מדברי האחרונים על אפר אדם:

היעב"ץ בהגהותיו תמה מהיכן ישיגו אפר זה ואנה ימצאוהו וכי ישרפו עצם אדם בשביל כך, ועוד תמה שבעקדת יצחק עצמה לא היה אפר עצמות אדם שהרי לא נשרף יצחק בסופו של דבר ורק העצים שהביא עמו אברהם והאיל הם שנשרפו.

באוצר החיים (ח"ט סי' יא) כתב שיתכן שהיה כתוב בדברי התוספות "עצם א'", וכונתם היא לעצם איל, והמדפיסים שגגו וכתבו עצם אדם במקום עצם איל, או שהיה כתוב סתם מעצם והמדפיסים הוסיפו שהוא מעצם אדם.

בספר שמן ששון כותב המגן אברהם (פרשת וירא) שיצחק אבינו נשרף ונעשה לאפר ואפרו היה מושלך על הר המוריה והקב"ה הביא טל של תחיה והחיה אותו, ולפי זה מבוארים דברי התוספות כפשוטם שצריך לעשות הזכר לעקידה באפר אדם (הלל אומר סי' רפג, וראה שם עוד).

בשו"ת חסד יהושע (ח"א סי' ד) הוכיח מדברי התוספות שאין חיוב קבורה באפר אדם. והביא בשם קונטרס חיי עולם שדנו בדבר הרבה מגאוני ישראל בזה, והביאו ראיה זו מדברי התוספות.

במגן אברהם (סי' תקעט ס"ק ג) כתב למעשה שאין נותנים בתעניות אפר אדם אלא אפר כירה, אך בברכי יוסף (סי' תקעט ס"ק א) תמה עליו וכתב שצריך אפר אדם דווקא וכדברי התוספות. למעשה כתב בכף החיים (שם ס"ק ה) שמדברי השו"ע שסתם בזה ולא כתב שצריך שהאפר יהיה אפר אדם, נראה שיכולים להשתמש בכל אפר ואין צריך אפר אדם דווקא, וכדברי המגן אברהם.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/3/2007 22:21 לינק ישיר 

כתבתי לעניין האפר, אך ההודעה לא נקלטה. על ההשוואה לאפרו של יצחק אין צריך לחזור, שכבר כתבו על כך. אך יתכן שכשם שאפר כירה, ועפרות זהב, ואדם שורף טליתו ומכסה בה (ראה ביצה דף ח וחולין דף פח) , שהכל נקרא עפר, כך גם עפר הארץ, ועפר רקב עצמות, ועפר קרקע בית העולם, יהיו טובים לאפר עבור ראש החזן והחתן.

_________________

עינא פקיחא ונהורא מעליא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/3/2007 22:27 לינק ישיר 

מי שטען מה שטען לעיל לא טען בדיוק את מה שאתה שם בפיו , אבל להטריחך לקרוא את מה שכן טען , כנראה יהיה יותר מדי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/3/2007 02:30 לינק ישיר 

קנאת סופרים תרבה חכמה?
 
ואני שמעתי שטואף תרם את ההכנסה ממכירת ספריו, לבנק הדם של הצלב האדום, כדי לכפר על הדם הנוצרי הרב שנשפך ע"י יהודים.


תוקן על ידי נישטאיך ב- 02/03/2007 2:41:09
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-2/3/2007 12:15 לינק ישיר 

יכול היה לתרום את דמו שלו (או להקנות להם בשו"פ את חלקו לעוה"ב. ראה באשכול הסמוך על גרשון שטמר).

_________________

מיכי
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2007 00:32 לינק ישיר 

בעניינא דיומא, כידוע שישנם יפי-נפש הומאניסטיים, ליברליים ואוהבי אדם, שפורים הוא לצנינים בעיניהם, ובוודאי יש מהם ש'קוראים מחדש' את המסמכים על כל הסיפור האכזרי, ובלא ספק מעלים תמיהות וקושיות, שהנה אכן ישנו עם מפוזר ומפורד, שאת מצות המלך אינם עושים וכו' וכו'. וחוץ מזה הרי מרדכי התגרה בשלטונות, פגע בשלטון החוק, התפרע והפר את חוקי המדינה וכו' וכו'.

לפי המסופר היו מהם שהיו מבלים את יום י"ד במוקפים ובערב נוסעים לבלות את יום ט"ו בפרזים, וכך מרגיעים את מצפונם הנקי [נקי - משום שמעולם לא השתמשו בו].

והנה יש חדשות בתחום, והמחמירים בימינו יצליחו לסתום פירצה זו. גאו"ע הראשל"צ (מס' 1) שליט"א, פסק שבכל איזור גוש דן (לא הובהר לי עד היכן, אולי עד כפר סבא, ואולי עד נתניה ואולי עד חדרה) שהוא גוש אורבאני אחד, יש לנהוג את פורים ביום ט"ו, משום שהכול סמוך ליפו העתיקה, שנחשבת (בודאי? או בספק?) כמוקפת. ועוד, פירסם רב אחד פסק בחוברת בית אהרן וישראל של חודשים שבט-אדר תשס"ז, שבני ברק וכל הערים הסמוכות לכביש גהה, נראות מלוד, שהיא מן הערים המוקפות (מספק?) ודינן בט"ו.

יתכן שעוד רגע קט לא יהיה היכן לבצע את ההתחמקות (אולי לדעת הרב ש' דבליצקי, שפירסם תשובה ב'המודיע', של עש"ק, שדוחה את החומרא בגלל לוד ואפילו את הסמיכות ליפו, יש תקווה, ואולי אפשר לקיים את מצוות הליברליות ברמות לדעת הראשל"צ ובנו הפוסק של רדיו קול חי, שדינה בי"ד).

_________________

עינא פקיחא ונהורא מעליא
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/3/2007 05:42 לינק ישיר 

בחזרה לנושא המקורי: צריך לברר את היחס שביין ערך המחקר לאיסור לשון הרע.
דברי טואף גם אם היו נכונים הם לה"ר על יהודים וכידוע יש חרם קדמונים על לה"ר על המתים. וכן : האם מותר לחוקר לכתוב שר"י אייבשיץ היה ח"ו שבתאי , מילא שלשיטתו אינו ת"ח ואיין בזיון ת"ח אבל יש איסור לה"ר.?
נראה לי שאם יש למחקר משמעות כללית -"לקח" ,זה יכול להיות לה"ר לתועלת אבל האם יש הצדקה הלכתית ללה"ר במחקר לשם מחקר?


תוקן על ידי nmzilber ב- 04/03/2007 5:43:35
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2007 05:54 לינק ישיר 

[דגים,
בטח לא ידעת אבל אותו יפה נפש הומאניסט וליבראל הוא פרופ' ישעיהו ליבוביץ' או "פרופ' ל'"-נוסח "צוהר"],דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2007 06:58 לינק ישיר 

[גוונא,

אתה טועה.
הסיפור מסופר על פרופ' עקיבא ארנסט סימון, אבל כבר הוכח כי אינו נכון.


דגים,

סביר לי, ש"יפי-נפש הומאניסטיים, ליברליים ואוהבי אדם" הם לא אלה שיתנגדו למעשי מרדכי, שהרי דוקא הם מכירים בזכותו של אדם להנכיח את שונותו ולהצהיר על זהותו, גם כשהיא שונה מזאת של החברה הסובבת (וע"ע "מצעד הגאוה").]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2007 13:17 לינק ישיר 

אימשלום,
את צריכה להבין,  מבחינת "דגים" יפי נפש הומאניסטיים עושים דווקא את ההיפך מכל ההמון, ללא כל קשר לטיעונים ענייניים,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2007 14:07 לינק ישיר 

כבר הבאתי את הגמרא הזו, אבל היא תמיד אקטואלית, להומניסטים, שחסים על השכנים ואינם חסים על האחים.

 יומא דף כב:שמואל א' טו+ וירב בנחל, אמר רבי מני: על עסקי נחל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול +שמואל א' טו+ לך והכית את עמלק, אמר: ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא - בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו - קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו +קהלת ז+ אל תהי צדיק הרבה. ובשעה שאמר לו שאול לדואג +שמואל א' כב+ סב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת קול ואמרה לו +קהלת ז+ אל תרשע הרבה.

וירב בנחל, אמר רבי מני: על עסקי נחל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול לך והכית את עמלק, אמר: ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא - בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו - קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה. ובשעה שאמר לו שאול לדואג סב אתה ופגע בכהנים, יצאה בת קול ואמרה לו אל תרשע הרבה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/3/2007 15:07 לינק ישיר 

[ירוחם,
אני מפנה לדבריי הקדושים באשכול המוסכמות: http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?whichpage=1&topic_id=2115307 עיין בהודעתי זו שבאה לאחר הודעת הפתיחה בחלק 2],

תוקן על ידי גוונא ב- 04/03/2007 15:09:00
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > פ' טואף: מדוע לא לפרסם שיהודים לשו מצות בדם נוצרים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 לדף הבא סך הכל 5 דפים.

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים. קטגוריית אקטואליה וחדשות: עשרות פורומים הכוללים חדשות נעייס, מה קורה בחצרות חסידים, חדשות מחסידויות שונות בארץ ובעולם, דיונים בנושאי אקטואליה, פוליטיקה, בטחון ועוד.