בית פורומים עצור כאן חושבים

נטילת ידיים של שחרית לרמב"מיסטים

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-21/8/2008 00:59 לינק ישיר 

 בהמשך לדבריי לעיל בעניין מקור סמכות התלמוד, אתייחס גם למה שהביא מואדיב באשכול סמוך מדברי הלובביצ'ר בעניין הריגת כינה בשבת שבנוגע להלכה לא יתכן שחז"ל טעו שהרי דבר ה' זו הלכה, עכת"ד וכתב מואדיב שהם יפים בעיניו. מה יפה איני יודע, ואני אומר: דברי הבל הם! ועכ"פ הרמב"ם כתב תירוץ אחר בספ"ט מטריפות בעניין דברי חז"ל בטריפות שאינם מתאימים עם המדע, וכבר זכרתיו בעבר להקהות שיני החב"דצקערס כאן. בכל אופן המהלך הוא אחד כמו שכתבתי לעיל, שעל כל מה שנפסק בתלמוד לא שייך כלל לחקור (לענין הלכה למעשה) אם הוא צודק/נכון/אמיתי, כי מדין ככל אשר יורוך גם הטעות הופכת לפסק אמיתי, וחסל. א"כ מה לי המציאות האיך כינה מולידה לפי הביולוגיה, אחר שכבר נקבע לפסק בתלמוד לפי טעותם אז? לכשיבוא משיח (האמיתי) ויהיה שוב ב"ד הגדול ודאי ישנו הלכה זו וכמה הלכות אחרות, אבל עד אז נשאר פסק ב"ד הגדול הקודם, ותו לא מידי.

_________________
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 00:59 לינק ישיר 

קליקלס

****

נואלת לחשוב כאילו דיברתי על סמכותו של הרמב"ם למרות הדברים הבעייתים שבו,
וכל ילד היה מבין שדיברתי על מה שהרמב"ם מקבל התלמוד למרות ששולל המיסטיקה שבו.

תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 21/08/2008 2:22:23
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 01:00 לינק ישיר 

הרמב"ם אמנם השמיט הלכה זו, אך זה עדיין לא סיבה לחשוב  שהוא לא קיימה.

דוגמה לדבר : הרמב"ם פוסק שבטלו את טבילת עזרא,  (אמנם לגבי תפילה הוא כותב שהמנהג בספרד לקיימה) ובכ"ז בתשובותיו הוא מעיד על עצמו  שלא ביטלה מעולם, אפי' פעם אחת.

חזינן, שהרמב"ם לא שפך את חמתו על מנהג ראוי שנהגו בו חכמים, ואף הוא התנהג כן על אף שמדינא אין חיוב בדבר.

ודון מינה ואוקי באתרין.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 06:48 לינק ישיר 

ע"ע בסיבת השמטת הרמב"ם השיטתית במש"כ הר"י אריאלי במבוא ל"עינים למשפט" (השלם על תלמוד בבלי) בפרק "אל טבעי ובלתי שכלי" ומש"כ להקשות שם על דברי המלבי"ם ב"ארצות החיים".דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 08:51 לינק ישיר 

מיכה

אין לך שום הוכחה שלפני פוסקים אלו ואחרים עמדו שיקולים שאינם ידועים לדרום חוקר

קיימים.

תעיין בסמ"ג ספר חסידים ועד ראשונים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 11:12 לינק ישיר 

מתוך הקליפה העבה והמרה של דברי קליקס , מצאתי כמה גרעיני רימון מתוקים, ואצטט מהם:

"אך הטעם לסמכות התלמוד מבואר בהקדמת הר"מ לחיבורו, שהוא מפני שהסכימו עליו כל ישראל. י"א דהיינו שהסכמת כל ישראל יש לה דין ב"ד הגדול... כמ"ש ועשית ככל אשר יורוך וגו' אפי' על ימין שהוא שמאל וכו'....
...שעל כל מה שנפסק בתלמוד לא שייך כלל לחקור (לענין הלכה למעשה) אם הוא צודק/נכון/אמיתי, כי מדין ככל אשר יורוך גם הטעות הופכת לפסק אמיתי... א"כ מה לי המציאות האיך כינה מולידה לפי הביולוגיה, אחר שכבר נקבע לפסק בתלמוד לפי טעותם אז? לכשיבוא משיח ...ויהיה שוב ב"ד הגדול ודאי ישנו הלכה זו וכמה הלכות אחרות, אבל עד אז נשאר פסק ב"ד הגדול הקודם, ותו לא מידי".

ואני אומר: דברים אלה נכונים גם לפסקי השו"ע ונושאי כליו , המ"א עד המ"ב, שכן בהחלט ניתן לומר עליהם שהסכימו על פסקיהם כל ישראל.

ולכן דבר שנפסק בשו"ע , כגון נט"י 6 פעמים כפי שנפסק, ולו יהי שניתן להתוכח אם הנושא של שיבתא שייך לחיוב של נט"י מדינא דגמ' , בכ"ז זה לא גרוע מהיתר הריגת כינה בשבת, כיון שנפסק כך ע"י הפוסקים שכל ישראל קבלו אותם עליהם, כך הוא הדין וכך צריך לנהוג, "ותו לא מידי".


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 11:22 לינק ישיר 


הרי נושאי הכלים לדורותיהם מראים בברור את ההפך, שלגבי השו"ע אין קבלת כל ישראל כבתלמוד.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 11:32 לינק ישיר 

הדיון בקשר לנט"י ג"פ לסירוגין מגוכך למדי.

השאלה שצריכה לעלות לדיון היא לא האם ליטול ידים או לא ? אלא מי הם גדולי הדורות מהראשונים ועד היום שהיינו רוצים להידמות אליהם?

ולאחר שמחליטים למי רוצי להידמות יש לעקוב אחר התנהגום ולתנהג כמותם ואז יש סיוכי שנוכל אולי להידמות אליהם .

הרי גם הרמב"ם אפילו שפסק שנתבטלה טבילת עזרא העיד על עצמו שמעולם לא ביטל טבליה זו ,ועל כן כל הדיון הארוך אינו רלוונטי , אלא כל אחד יבחור את מי הוא לוקח כמודול לחיקוי (הכוונה למי הוא רוצה להידמות) ושינהג כמוהו.

מי שרןצה להידמות לרמב"ם לשך לט"ז לרמ"א לשו"ע להבעש"ט להגר"א שהנהג כמוהם , מי שרוצה להידמות לקליקלס וכו' שילך בעיקבותיו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 12:18 לינק ישיר 

דורש אמת

אתה צודק בהחלט בדבריך.

אך דבריך - הנכונים והישרים כשלעצמם- טובים הם לתלמיד ישיבה וכד' , למי שאכן כל מטרתו ושאיפתו היא  להידמות למי שכתבת , אך באכסניה זו בה אתה כותב, אין מקום לטיעונים מסוג זה, כאן יתקבלו רק טיעונים שכלתניים ודעתניים., המנתחים את הדברים באיזמל  הקר של ההגיון והראיה .

כל טיעון שאתה מעלה כאן , ואשר הוא פונה רק אל הרגש ואל ה"הרגשה הפנימית" , עושה רק שירות דב לעניין שאתה טוען עבורו.

כך הם פני הדברים כאן, ו"עלת לקרתא הלך בנימוסה ".

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 12:22 לינק ישיר 

בר בי רב

הטיעון הזה כשמתעמקים בו הוא שכלתני , הוא בכלל לא רגשי , אולי בחור ישיבה רואה זאת כטיעון רגשי , והסיבה מחוסר העמקה שכלית בטיעון, אבל שמתעמקים בצורב שכלתנית בטיעון יש בו הגיון קר ומנומק.
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 12:25 לינק ישיר 

 מי שכתב שהשו"ע הסכימו עליו כל ישראל כמו על התלמוד, הוכיח שהוא עם הארץ ולא הבין כלל דברי הרמב"ם. הסכמת כל ישראל היינו שישבו כל חכמי הישיבות ודנו וקיבלו, כמו בזמן רבי על המשנה ובזמן רב אשי על הגמרא, ולא שפלוני חיבר ספר וזכה להצלחה מסחרית. בהקדמת הרמב"ם עצמה שם מפורש שאחר חתימת התלמוד נתפזרו ישראל ולא שייך עוד מושג של הסכמת הכל! ומזכיר הדבר הנדפס במכ"ע היתד ממרן ר' אהרן קוטלר, שביזה בחור תימני שאירח אצלו בליל הסדר ורצה לנהוג כהרמב"ם, ולדעתו * של המרן הנ"ל אחר השו"ע יש רק שו"ע לספרדים ורמ"א לאשכנזים... ומי שדימה מה שנהג הר"מ בטבילת קרי לעניין נט"י, הראה *. מה עניין טבילה שלכו"ע יש בה מעלה אלא שביטלוה מפני ההכרח, לכל ענייני כישוף ורוח רעה שכתב הרמב"ם בהל' ע"ז שהמאמין בהם אלא שסבור שאסרתן התורה, סכל הוא!

_________________

 תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 21/08/2008 14:38:34
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 12:31 לינק ישיר 

קליקס
הדמין טבילת עזרא לנט"י הוא לא בא לומר שאם נהג בזה כנראה גם בזה אלא הרעיון הוא שהרמ"ם עצמו ברמה האישית התנהג אחרת מפסקיו.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 12:44 לינק ישיר 

"... וכן כשקמו פעם לעורר על קטעים בפיוט מסוים לומר שיתכן שאין מקורו טהור ח"ו, ציוה רבנו לבדוק במחזורים ישנים אם מופיע שם פיוט זה, וכשבדקו ומצאו שהוא מופיע כבר במחזורים שנדפסו לפני מאתיים שנה, אמר רבנו ששוב אין צורך לחקור עוד כלל, כי כל מה שנקבע ונתפשט בישראל במשך זמן רב כה אין לערער עליו כלל וכלל..."
(הליכות שלמה, הל' תשעה באב, פט"ו אורחות הלכה 31, עמ' תלז-ח)

החושב שמקיים מצוות ריטואליות לולא הציבור
http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=632034

_________________

 תוקן על ידי לינקזעצער ב- 21/08/2008 16:34:58

בברכה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 13:15 לינק ישיר 

נו, הלואי ואזכה להיות ע"ה בדרגתו  של רבי אהרן קוטלר....דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/8/2008 14:19 לינק ישיר 

[ר"א]  קוטלר הוכיח *[חוסר ידע] עכ"פ בהיסטוריה ואנתרופולוגיה יהודית, שהרי לא ידע כלל על מנהגם של התימנים לפסוק כהרמב"ם, דבר שלא נשתנה מעולם. ומי הוא שיהרוס את המסורת התימנית? ייבטלו * ולא תזוז ממקומה מסורת תימן. ואשר לציטוט של לינקזעצער מהמרן ש.ז. אויערבאך על האיסור לערער על דבר שנתפשט בכל ישראל - א"כ צריך לסגור הפורום כולו, ומה זה שייך לאשכול זה דווקא?! חוץ מזה שלדעתי עדיין לא נתפשט בכל ישראל ולא יתפשט לעולם, כי רמב"מיסטים תמיד היו ותמיד יהיו, אפילו במספר מועט, לקיים כי לא תישכח מפי זרעו.

_________________תוקן על ידי מנהלי_משנה ב- 21/08/2008 14:41:57
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > נטילת ידיים של שחרית לרמב"מיסטים
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 ... 8 9 10 לדף הבא סך הכל 10 דפים.

2009 © כל הזכויות שמורות לבחדרי חרדים. קטגוריית אקטואליה וחדשות: עשרות פורומים הכוללים חדשות נעייס, מה קורה בחצרות חסידים, חדשות מחסידויות שונות בארץ ובעולם, דיונים בנושאי אקטואליה, פוליטיקה, בטחון ועוד.