בית פורומים עצור כאן חושבים

הפעלת משטרה בשבת בבני ברק

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-14/1/2010 12:35 לינק ישיר 

חמסי עליך רבנו מיכי שאתה דוחה דברי בקש.

הרי כל ההתר להציל יהודי בחילול שבת - מחלל עליו שבת אחת  על מנת שיקיים שבתות הרבה-

ואם היהודי שצריכים להציל, הוא רשע  ואפיקורס להכעיס- גם מצילים אותו, מהכלל אולי יעשה תשובה ויקיים שבתות הרבה,
 
אבל הרי יש לנו גזירת חז"ל  רשעים אפילו על פתחו של גהנום אינם עושים בתשובה, אז מי התיר להצילו ?השמא?

מה רעה האולי שלי? ביחס לגוי? נדמה שתרומת איברים של גוי שכיח יותר מ אשר רשע אפיקורס יחזור בתשובה!דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/1/2010 13:29 לינק ישיר 

מיכי
האם לדבריך ניתן למר שאם למדים שפיקוח נפש דוחה שבת מאשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הרי גויים בכלל, אולם אם הלימוד הוא מחלל עליו שבת אחת כדי שימור שבתות הרבה, מנין לך היתר לחילול שבת על גוי?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-14/1/2010 15:32 לינק ישיר 

ירוחם, ממש לא נכון.
האפשרות שיחזור בתשובה תלויה בו, ולכן יש לאפשר לו זאת. אבל הסיכוי שהוא ימות באופן שיוכל לתרום איברים הוא זניח, ומעבר לזה זה אינו תלוי בו.

בעל,
כתבתי במאמרי הנ"ל בתרתי: 1. פשט הסוגיא הוא שלמסקנה ילפינן מ'ויחי בהם', ולפחות די לנו בקיומו של טעם זה בלבד כדי להתיר/לחייב חילול שבת (כלומר שלא צריך את הצירוף של שניהם). 2. "כדי שישמור שבתות הרבה", אין פירושו דווקא שמירות שבת, אלא כל מצווה שהיא (וכן הוכיח המאירי עצמו, כמובא בביה"ל סי' שכט, לגבי מצוות תפילה ותשובה וכדו'. ראה שם נפ"מ להצלת חיי שעה, ודלא כדברי האוחה"ק הידועים והבעייתיים. ולכן לשיטתו זה ודאי מצויין). והרי גם גוי יש לו מצוות שהוא מצווה בהן.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/1/2010 11:23 לינק ישיר 

מה ההיתר לחלל שבת בהאיטי?

הלכתית זו כמובן שאלה מעניינת אך בכל זאת קצת מחרידה אותי המחשבה שיהודים ישבו בשקט בעוד בני-אדם שרויים בסכנה (זה כמובן לא שיקול הלכתי סתם תחושה).


תוקן על ידי מטפחתספרים ב- 15/01/2010 11:23:44
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/1/2010 12:35 לינק ישיר 

לאור מה שכתבתי למעלה, בהחלט יש היתר לעשות זאת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/1/2010 15:54 לינק ישיר 

לר' מ. [ד. - ?] אברהם נר"ו,

ראשית, כמדומני שנשכח הציון למאמר של כבודו בעלון הרבנות הצבאית, שם הטענה שמחיוד "לא תגורו" שלעת חלק מהפוס' דוחה פיקוח נפש, ניתן ללמוד שקיום מערכות ציבוריות דוחה פיקוח נפש?

וזה אף המקום להזכיר את דברי ראשונים (רמב"ן שבת מב. ועוד*) המפורסמים שהיזקא דרבים חשוב כפיקוח נפש (לחילול שבת דאו').

<><><>

בכל מקרה, בעצם עלתה כאן  שאלה נוספת ביחס לקיום מערכות ציבוריות:

יתכן, שבכל סיור ערוני של המשטרה אין פיקוח נפש (ואפילו לא חשש סביר), אך העדר סיורים עירוניים ככל הנראה יגביר את כמות הרציחות. האם במצב כזה מותר סיור עירוני?

<><><>

יתכן ששאלה זו עומדת בבסיס הדיון גם בעיריית ב"ב, שכן כל גניבה ספציפית איננה מגיעה לדיני נפשות (בדר"כ), אך סביר שריבוי גניבות יביא למצב שהוא סכנה גמורה.

<><><>

אגב, לגבי הרבנים. יתכן מאד שהם סבורים שסתם גנב הוא אדם מסוכן, כפי ששמעתי פעם בשם אחד מגדולי הפוסקים** שהתיר לאדם שרואה גניבת רכב, לעבור באיסור מסויים בדיני פירות שביעית, משום שמרבית הרכבים הגנובים מגיעים לעזה, וא"כ סביר שכסף זה מממן את ארגוני הטרור._________
* כלשון בעל 'דברי מלכיאל' (ח"ה סוף סי' קמז):    וע"ד שהקשה למה התירו בשבת (דף מ"ב) לכבות גחלת של מתכת וקוץ בר"ה ושפוד שצלו בו בביצה (דף כ"ח) כדי שלא יוזקו בהם ובסי' שכ"ח קיי"ל דבסכנת אבר אסור לעבור אף על שבות. והנה ע' בפירש"י בשבת שם שכתב משום דבחשש היזק רבים התירו וכ"כ בש"ע סי' ש"ח סי"ח והר"ן והרמב"ן ורשב"א כתבו בשבת שם לדעת בה"ג דחשש היזק דרבים הוי כסכנת נפשות שדוחה אף איסור תורה ועיין מג"א שם ובס"ס של"ד ויש לדון ג"כ דהוי כמו צריך למקום שמונח הגחלת והקוץ. אבל הלא הותר גם כיבוי וטלטול פחות מד"א דהוי שבות גמור.

ובשו"ת יביע אומר (ח"ד או"ח סי' כז ס"ק ד"ה ד"ה ומיהו כד דייקינן) כתב בתו"ד: ...ואפי' למ"ש הרשב"א והר"ן (שבת מב) בשם בה"ג, דשרינן איסור תורה במקום היזקא דרבים, עכ"פ במקום היזק יחיד לא אמר. וגם בזה חלקו עליו הרשב"א והר"ן ושאר פוסקים. וכ"ה בס' יראים (סי' קב). ועוד. והפני יהושע עצמו (שבת מב) כ', דאף הגאונים לא התירו מעולם איסור תורה משום היזקא דרבים, רק בכיבוי דהוי משאצל"ג דפטור. ע"ש...

** מדובר על ת"ח חרדי.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-21/1/2010 16:03 לינק ישיר 

למאי_נמ
ק"ו שמי שקונה ירקות בשביעית מעזה מסיע לארגוני טרור.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הפעלת משטרה בשבת בבני ברק
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 סך הכל 3 דפים.