בית פורומים בחדרי חרדים

אשכול - תקציר לימוד התניא היומי

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-22/6/2015 11:58 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ה' תמוז -
(שער היחוד והאמונה,
פרק י"ב)
ההבדל בין הנבראים נובע מצירופים שונים של 22 האותיות של מעלה.
כל אות היא המשכה של חיות וכח מיוחד (המתבטא בצורת האותיות ) וכאשר מצטרפות כמה אותיות למילה, ישנם כוחות פרטיים שונים המצטרפים יחד וישנו עוד כוח המחבר את כל הכוחות הפרטיים יחד.
לדוגמא - במילים 'יהי רקיע", נבראו 7 רקיעים.
לכל רקיע יש את ענינו הכללי - שמתהווה מכללות המילים 'יהי רקיע', ויש את הפרטים הנמצאים ברקיע - המתהווים מצרופים שונים של אותיות המילים 'יהי רקיע'.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/6/2015 13:24 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ו' תמוז -
(שער היחוד והאמונה,
פרק יב)
רבנו הזקן מביא משל הממחיש כיצד צירופי וחילופי האותיות הן הארה מ'עשרה מאמרות'.
כמו שאור הירח המאיר על הארץ הוא הארה מהארה מהשמש, כך חילופי וצירופי האותיות הן הארה מ'עשרה מאמרות' וככל שהנברא הוא נמוך יותר (עד שלא נראה בו חיות כמו הדומם), הוא נוצר על ידי יותר צמצומים (צירופי וחילופי אותיות) בדרך של ירידה ממדרגה למדרגה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-24/6/2015 13:51 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ז' תמוז -
(אגרת התשובה,פרק א)
- אם אדם עבר על מצות 'עשה' ואחר כך חזר בתשובה, מוחלין לו מיד.
- אם אדם עבר על מצות 'לא תעשה', התשובה לבד אינה מספיקה ועליו לחכות ליום הכיפורים שיכפר.
והרי קיום מצות 'עשה' היא למעלה מ'לא תעשה', מפני שע"י קיום מצות 'עשה', ממשיך האדם אור ושפע מהארת אור אין סוף בעולמות העליונים ועל נפשו.
אם כן מדוע הכפרה על עבירה 'לא תעשה' חמורה יותר?
מסביר רבנו הזקן, כשאדם עובר על מצות 'עשה' , אין ביכולת התשובה להשלים את האור שהחסיר ולכן מספיקה תשובה בלבד לשם כפרתו (עד כמה שאפשר לכפר).
אך כשאדם עובר על מצות 'לא תעשה', נעשה פגם בנפשו ובשורש נפשו ואין בכוח התשובה בלבד להסיר פגם זה אלא בזכות יום הכיפורים (ויסורים בעבירות מסויימות).
לכן אין ללמוד מדרך הכפרה שאפשר להקל ח"ו במצות 'עשה' , שהרי יש בעבירה על מצות עשה דבר חמור יותר (האור שחסר) מאשר בעבירה על מצות 'לא תעשה'.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/6/2015 12:02 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ח' תמוז -
(אגרת התשובה, פרק א)
ענין התשובה מהתורה הוא עזיבת החטא ולא כמו שישנם כאלו שחושבים שעיקר התשובה היא התענית על העברות.
מסביר רבנו הזקן שענין היסורים הם יסורים שמביאים על האדם מלמעלה, כדי לגמור את כפרתו וזאת רק לאחר שהאדם עשה תשובה מאהבה ,שהיא התעוררות מלמטה ובזה הוא פעל התעוררות מלמעלה, בכך שיביאו עליו יסורים שימרקו אותו כליל .
ענין התענית בא כדי לבטל גזירה (כמו התענית שאסתר ביקשה להטיל) אך היא לא חלק מהתשובה.
האדם יכול לקבל על עצמו תענית במקרים הבאים:
- כדי שע"י כך יינצל מיסורים שיביאו עליו מלמעלה .
- או כדי לזרז את גמר כפרת נפשו .
- או אם עשה תשובה מיראה ולא מאהבה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-26/6/2015 07:13 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ט' תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ב)
התשובה (עזיבת החטא) פועלת לכפר על העוון ולא נדרשת לכך תענית.
אך כדי שהאדם שחטא יהיה חביב על הקב"ה כמו לפני החטא, (גם אם עבר על מצות עשה קלה שלא מצריכה ייסורים לגמר כפרתו), בזמן בית המקדש היה עליו להקריב קרבן עולה (אחרי החזרה בתשובה).
כעת שאין הקרבת קורבנות, התעניות מחליפות את הקרבן.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-27/6/2015 21:17 לינק ישיר 


תקציר תניא :
| י' תמוז
(אגרת התשובה, פרק ג)
ישנן 2 דעות בנוגע למספר הפעמים שצריך להתענות מי שעבר אותה עבירה מספר פעמים:
1- צריך להתענות על כל חטא בנפרד (כמספר הצומות שנקבע לכל חטא), כמו שעל כל חטא שחטא היה מביא קרבן חטאת בנפרד.
2- מספר התעניות הנקבע לחטא אחד מספיק גם אם חטא באותו חטא כמה פעמים, כמו קרבן עולה שקרבן אחד היה מכפר על ביטול מצוות עשה גם אם ביטל את אותה מצווה כמה פעמים.
והדעה המכרעת היא, שיש להתענות 3 פעמים את מספר התעניות שנקבעו לחטא שחטא.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-28/6/2015 12:03 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"א תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ג)
כל מה שהוזכר על ענין הצומות היה מתאים בדורות קודמים כשהגוף היה חזק וריבוי התעניות לא הזיק.
אך בדורנו כשהאנשים חלשים וריבוי הצמות עלול להזיק ולגרום לחולי, אין להרבות בתעניות, גם במקרים של חטאים שעונשם כרת וכל שכן בחטאים שאין בהם כרת.
בפרט כאשר מדובר באדם שאלמלא הצום היה יושב ללמוד תורה כל היום.
במקום תענית יש לתת צדקה (כדי להתרצות לפני הקב"ה) ומקובל לתת ח"י מטבעות כסף טהור כנגד כל תענית של תשובה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/6/2015 14:00 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ב תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ג)
למרות שנאמר שבדורנו אין כוח לאדם לצער את עצמו ויש לתת צדקה במקום להתענות, על כל פנים ראוי שכל בעל נפש ישלים את מספר הצומות לכל עוון (לדוגמא - 84 צומות להוצאת זרע לבטלה) מהעוונות שיש עליהם עונש של מיתה (ולעוונות דומים להם כמו עבודה זרה, לשון הרע, כעס וכיו"ב) לפחות פעם אחת בחייו.
ואם הוא חלש, יכול לחלק את הצומות למשך תקופה ארוכה ויכול לאכול 3 שעות לפני נץ החמה (אם התנה כך).
וכדי לצאת ידי חובה דעת אלו הסוברים שיש לצום את מספר הצומות לכל פעם שחטא בנפרד, יצום עוד 4 פעמים כל פעם את מספר הצומות לכל חטא עד אחר חצות היום, ואז כל 2 חצאי ימים יחשבו לו ליום אחד של צום (לפי הירושלמי). וכדי לשמוע לדעת המחמירים הסוברים שיש לצום על כל חטא בנפרד יפדה את הצומות שנשארו (לאחר שצם פעם אחת ועוד 4 חצאים), בצדקה.
ערך הצדקה הוא, 18 מטבעות כסף בעד כל יום שהיה עליו לצום.
נתינת הצדקה מחליפה את הצום גם על עבירות שאין בהן עונש מיתה ועל ביטול מצוות עשה.
וגם אם סכום הצדקה יתווסף לסכומים גדולים לא יחשוש, מפני שעושה זאת לפדות את נפשו וכל החרד לדבר ה' מרבה מאוד בצדקה.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/6/2015 12:50 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ג תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ד)
כל ענין הצומות (והצדקה) באים רק לאחר תשובה, כדי להיות חביב על ה' כמו שהיה לפני שחטא.
ישנן 2 דרגות בתשובה, כנגד שתי אותיות ה' בשם י-ה-ו-ה:
- תשובה תחתונה
- תשובה עליונה
נאמר בזוהר שעל הוצאת זרע לבטלה אין תשובה מועילה, רבנו הזקן מסביר שכוונת הזוהר היא, שתשובה 'תחתונה' אינה מועילה במקרה זה אך תשובה עליונה כן מועילה.
כדי להבין במקצת את הדברים הנ"ל מקדים, שבעונש על עבירה שיש עליה כרת היה האדם מת לפני גיל 50, ובעונש של מיתה בידי שמים, היה האדם מת לפני גיל 60.
אם כך עולה שאלה, איך יתכן שישנם אנשים שחייבים בכרת ובמיתה ובפועל אנו רואים שהם מאריכים ימים בנעימים?
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/7/2015 12:17 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ד תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ד)
מסביר האדמור הזקן, שבכל אחד מבני ישראל ישנה נשמה שבדרך משל הקב"ה נפח בגוף היהודי.
כמו שכשהאדם נופח, ההבל שבנפיחה הוא מפנימיותו, וכשהוא מדבר, ההבל היוצא מהדיבור הוא בחיצוניות. כך בדרך משל, ישנו הבדל עצום בין צבא השמים והמלאכים המקבלים חיותם מחיצוניות החיות של הקב"ה, (כמו ההבל שבדיבור בדרך משל, לבין נשמת האדם הנמשכת תחילה מפנימיות החיות של הקב"ה, (כמו ההבל שבנפיחה בדרך משל).
לכן המלאכים נקראים בשם 'אלוקים' שהוא בחינת חיצוניות לגבי שם הוי-ה ונשמת האדם היא חלק משם הוי-ה .
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-2/7/2015 14:45 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ט"ו תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ד)
מסביר איך כל עשר הספירות נכללות ונרמזות בשם הוי-ה,
האות י' - מרמזת על ספירת חכמה.
האות ה' - מרמזת על ספירת בינה.
האות ו' - מרמזת על ההמשכה מלמעלה למטה ועל ששת המידות.
והאות ה' - מרמזת על ספירת המלכות.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-3/7/2015 16:16 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| ט"ז סיון -
(אגרת התשובה, פרק ד)
בהמשך למה שהוסבר, איך כל עשר הספירות נכללות בשם הוי-ה. מסביר, איך גם בנשמה, להבדיל, יש עשרה כוחות שהם כמו עשר הספירות .
כח החכמה בנשמה מקביל לאות י' בשם הוי-ה.
כח הבינה בנשמה, להתבונן בגדולת ה' ולהוליד אהבת ויראת ה', מקביל לאות ה'.
הכח להמשיך מהשכל וההבנה להיות ענין של מדות מקביל לאות ו' .
עד כח המעשה המקביל לאות ה' האחרונה בשם הוי-ה.
נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/7/2015 21:19 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ז תמוז (שבת קודש) -

(אגרת התשובה, פרק ו)
בהמשך למה שהוסבר שפנימיות הנשמה באה מפנימיות האלוקות (שם הוי"ה), מסביר רבינו הזקן שגם חיצוניות הנשמה היא מפנימיות הדיבור.
הקשר של הנשמה עם מקורה בדרך משל, הוא כמו חבל שדרכו נמשכת ההמשכה משם הוי"ה לנשמה, אותו חבל מורכב מ-613 חבלים דקים, כאשר כל מצוה היא חבל דק, וכשהאדם עובר על אחת המצות נפסק החבל שכנגד אותה מצוה ואילו כרת זהו מצב שבו כל החבל נכרת.
אך גם במי שחייב בכרת, לאחר 'כריתת' החבל, נשאר עדיין הרושם מנפשו האלוקית והוא יכול לחיות עד גיל 50, או עד גיל 60 בחייבי מיתה בידי שמים.
כלומר שהוא מקבל את חיותו מבחינת 'מקיף' (ולא מהשפעה פנימיות).

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 16:35 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ח תמוז -
בהמשך לשאלה כיצד החייבים בכרת ומיתה ממשיכים לחיות באריכות ימים ובנעימים?
מסביר רבינו הזקן, שהחייב בכרת או מיתה היה מת בגשמיות ממש כאשר חיותם של בני ישראל הייתה רק מצד הקדושה (מהנפש האלוקית). מצב זה היה כאשר בית המקדש היה קיים.
בזמן הגלות חיותם של בני ישראל נמשכת באמצעות קליפת נגה, (הכלולה מטוב ורע), לכן יכול גם מי שחייב כרת לקבל את חיותו מה'סטרא אחרא' (הצד שמנגד לקדושה). ולאדם ישנה את הבחירה אם לקבל השפעתו מצד הקדושה או מצד הקליפה.נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/7/2015 16:07 לינק ישיר 

תקציר תניא :
| י"ט תמוז -
(אגרת התשובה, פרק ו)
כאשר אדם עובר עבירה לא רק שהוא יכול לקבל את חיותו מהסיטרא אחרא , אלא אף הוא מקבל יותר השפעה.
שע"י עברה נמשכת האות ה התחתונה משם הוי'ה בקליפות, מה שגורם להקב"ה להשפיע לקליפות יותר מאשר הוקצב להן מראש. וכאשר אדם עושה תשובה, אז מסתלקת ההשפעה שהשפיע לקליפות (כשעבר את העבירה) וחוזרת לצד הקדושה.
זו הכוונה ב'תשובה תחתונה', תשוב-ה ,כלומר תשוב האות ה התחתונה שירדה לקליפות ע"י העבירה, בחזרה למקומה.

נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > אשכול - תקציר לימוד התניא היומי
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 ... 118 119 120 לדף הבא סך הכל 120 דפים.