בית פורומים בחדרי חרדים

פרופורציות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-18/11/2019 21:04 לינק ישיר 

מואדיב כתב:
בפרשת קדושים כתוב שאסור לכהן להנשא לזונה.
בכל מקום שהוא התבאר שהגדרת זונה, זו אשה נשואה או ארוסה שאדם כלשהו בעל אותה בהסכמה או לא.
או לחילופין אשה שבעל אותה אדם שאסור לה להנשא לו. כגון אח שלה.

אתה זקוק שנפרט לך את הפרק ברמב"ם והסימן בשו"ע שכל אלו מופיעים?

חוששני שנשתכחו ממך הלכות איסורי ביאה, או שבמרוצתך לקבוע כי אחרים בורים- התבלבלת.


בניגוד מוחלט לדבריך, האנוסה אינה נקראת זונה. 


שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ו
כל הנבעלת לאדם שעושה אותה זונה, בין באונס בין ברצון בין בשוגג, לג] בין כדרכה בין שלא כדרכה, לד] משהערה בה נפסלה משום זונה, ובלבד שתהיה בת שלשה שנים ויום אחד, ויהיה הבועל בן תשע שנים ויום אחד ומעלה. דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/11/2019 21:29 לינק ישיר 

פשיטא שמואדיב טועה בדבר משנה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/11/2019 22:14 לינק ישיר 
מואדיב

קלעפער כתב:
פשיטא שמואדיב טועה בדבר משנה.פשיטא שאינך יודע להבחין בין זונה לבין פסולה לנישואין לכהן משום זונה.


זונה - כשהמעשה היה מרצונה ולא באונס.

למשל:
"המקנא לאשתו, ונסתרה, ובא עד אחד והעיד שנטמאת, והיה בעלה כוהן, ובא עליה אחר כךהרי זה לוקה עליה, משום זונה:  אף על פי שעיקר העדות בעד אחד, כבר הוחזקה בו זונה."או:
"אשת איש שיצא עליה קול שהיא מזנה תחת בעלה, והכול מרננין אחריהאין חוששין לבניה, שמא ממזרים הם, שרוב בעילות, אצל הבעל; ומותר לישא בתה, לכתחילה.  אבל היא עצמה, חוששין לה משום זונה"אתה מוזמן לעבור על כל איסורי ביאה, ולראות שהאנוסה לא נקראת זונה בשום מקום, וחוסר הבנת הנקרא שלך לעיל, לא מעיד טוב על מקום לימודך.

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/11/2019 22:23 לינק ישיר 

מתוך כעס בא לידי טעות. הטעות  שאני מדבר עליה זה הפשט שלך ברידב"ז שהוא גילוי פנים שלא כהלכה ממש. על הדיון המיותר עם אבישי לא הגבתי. אבל גם שם אתה טועה. פגימה יש גם אם לא נקראית זונה חלילה.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/11/2019 22:28 לינק ישיר 

מואדיב היקר: לא כל כך מבין מה אתה רוצה.
טענת שאין שום פגם באנוסה, השבתי לך שהיא בגדר זונה.
ברור שאין הפגם שלה כמו זונה ברצון, אבל היא בגדר זונה.
היינו כאשר כתוב בתורה שאסור לכהן לישא זונה. זה כולל אותה.
כתבת שאיסור זונה ביחס לכהן, לא כולל אנוסה. התברר ששגית. לא נורא.

ואם נחזור לרדבז, הרי שהשאלה שלך על מה הפגם באנוסה, קיבלה את התשובה הראויה. שאנו רואים שהיא פגומה.

וכאמור, הרדבז מדבר על ערווה, לא על פנויה. פנויה אינה בגדר ערווה.
הרדבז מסביר את ההלכה להתייחס לאינוס ערווה כרודף, ואין שם זכר לפנויה ולחידוש שהמצאת בשמו.

תוקן על ידי avishai323 ב- 18/11/2019 20:28:26
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/11/2019 22:40 לינק ישיר 

אגב, גם החשש שיהרגנה שמזכיר הרדב"ז הוא על ערווה, מעבר למה שכתוב במפורש זה גם מסברא, כי אם אין עברה פוחת החשש שיהרגנה כי הסיבוך שלו אינו כה גדול (על פי תורה).דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-19/11/2019 09:03 לינק ישיר 
מואדיב

.

משנה, כתובות:


"א"ר יוסי, מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה. אמר ר' יוחנן בן נורי: אם רוב אנשי העיר משיאין לכהונה – הרי זו תנשא לכהונה"


רמב"ם, הלכות איסורי ביאה:

"יג  [יב] כל אישה שקינא לה בעלה, ונסתרה ולא שתת מי סוטההרי זו אסורה לכוהן, מפני שהיא ספק זונה:  בין שלא רצת היא לשתות, בין שלא רצה הוא להשקותה, בין שהייתה שם עדות שמנעה אותה מלשתות, בין שקינאו לה בית דין, בין שהייתה מן הנשים שאינן ראויות לשתותהואיל ולא שתת מכל מקום, הרי זו אסורה לכהונה מספק.

יד  [יג] פנויה שראוה נבעלה לאחד, והלך לו, ואמרו לה מי הוא זה שבא עלייך, ואמרה אדם כשרהרי זו נאמנת; ולא עוד, אלא אפילו ראוה מעוברת, ואמרו לה ממי נתעברת, ואמרה מאדם כשרהרי זו נאמנת, ותהיה מותרת לכוהן.

טו  [יד] במה דברים אמורים, בשהיה המקום שנבעלה בו פרשת דרכים, או בקרנות שבשדות, שהכול עוברין שם, והיו רוב העוברים שם כשרים, ורוב העיר שממנה פירשו אלו העוברין כשריםשחכמים עשו מעלה בייחוסין, והצריכו שני רובות.  אבל אם היו רוב העוברים פוסלים אותה כגון גויים וממזרים וכיוצא בהם, אף על פי שרוב המקום שבאו ממנו כשרים, או שהיו רוב אנשי המקום פסולין, אף על פי שרוב העוברין שם כשריםחוששין לה שמא למי שפוסל אותה נבעלה, ולא תינשא לכוהן לכתחילה; ואם נישאת, לא תצא.

טז  [טו] ראוה שנבעלה בעיר, או נתעברה בעיראפילו לא היה שוכן שם אלא גוי אחד או חלל אחד ועבד וכיוצא בהן, הרי זו לא תינשא לכתחילה לכוהן:  שכל הקבוע, כמחצה על מחצה הוא.  ואם נישאתלא תצא, הואיל והיא אומרת לכשר נבעלתי.טור, אה"ע:


אשת כהן שנבעלה אפילו באונס, אסורה לו ולוקה עליה משום זונה ומשום טומאה. אשת ישראל שנאנסה, אף על פי שמותרת לבעלה, אסורה לכהונה.


דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-19/11/2019 14:55 לינק ישיר 

מואדיב כתב:
.

 ה. אשת ישראל שנאנסה, אף על פי שמותרת לבעלה, אסורה לכהונה.

תודה על המקור....דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > פרופורציות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 סך הכל 3 דפים.