בית פורומים עצור כאן חושבים

הערות לספר בתורתו של ר' גדליה

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-6/6/2012 17:12 לינק ישיר 

האם אפשר לקבל מידע מה יש בדפים הנוספים מחדש, והאם שווה לרכוש אם יש לי כבר את הישן? דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-12/6/2012 11:01 לינק ישיר הודעת egrosss ב"ספרים וסופרים"

 

ברשות המחבר-מעתיק אני מעלה כאן את ההקדמה למהדורה שניה של הספר:

פתח דבר להדפסה השניה

לפני כשמונה שנים, זמן קצר אחרי הסתלקותו של מו"ר הגאון המופלא ר' גדליהו נדל זצ"ל, הוצאתי לאור ספר זה, שבו כינסתי, כפי שכתבתי בפתיחה, מעט מן המעט מתורתו המיוחדת. קוה קיויתי שיהיה זה חלק ראשון, ואחריו יבואו עוד חלקים, מתוך מה שנשאר משיעוריו למשמרת בקלטות (בדרך כלל התנגד להקלטת השיעורים, באומרו שתורה צריך ללמוד כל פעם בעמל מחודש, ולא לסמוך על סיכומים, אך בשנים האחרונות שינה קצת ממנהגו והרשה להקליט). לצערי, מסיבות של חששות כאלה ואחרים, נמנעים המחזיקים בקלטות שיעוריו מלהוציאם לאור, ומונעים טוב מבעליו, דהיינו מכל שוחרי תורת אמת, וזאת למרות צוואתו המפורשת של הרב זצ"ל שביקש בערוב ימיו לכתוב את מה שבקלטות, כי הדברים חשובים (ראה מה שכתבתי בסוף ההקדמה, עמ' ט'. אין כוונתי שדוקא אני צריך לשכתב את הקלטות. אדרבה, יעשו זאת אחרים ואשמח בהם. ידוע לי שיש קלטות לפחות על עניני תערובות ועל עניני ירושה משיעורים שמסר בכולל חזון איש, על חלק ראשון מ'מורה נבוכים' משיעור יומי שמסר בביתו, על שער הגמול לרמב"ן ועל הפרשיות הראשונות של ספר שמות, וכן קלטות של שיעורים שמסר בשטרסבורג שבצרפת]. מצוה לקיים דברי המת, כל שכן דבריו של מי שבמיתתו נקרא חי.

$ ר' גדליה היה בן חורין. הוא בז למוסכמות וללחצים חברתיים הבנויים על בקשת כבוד ומעמד, רדיפת בצע, ושאר יצרי מעללי איש. חתר כל ימיו לעמוד לפני ה' באמת, ולהשתדל לכוון לאמיתה של תורת אמת. כמה פעמים התבטא שכל מה שהתורה רוצה ממך זה שתהיה אדם ישר והגון.

רוב לומדי הספר שזכיתי להוציא לאור התפעלו מהקריאה המיוחדת שלו בפרשיות בראשית ומגישתו למדע. אכן, יש ממה להתפעל (אע"פ שבחלק מן הרעיונות העיקריים כבר קדמוהו חכמים אחרים), אך לעניות דעתי החשיבות העיקרית בתורתו של ר' גדליה היא דוקא בצד ההלכתי, דהיינו בתובנה שהוא השריש שהתורה שבעל פה כולה, על דרכי הלימוד שלה מן התורה שבכתב, מיוסדת על ההבנה וההיגיון האנושיים. חיבור התורה שבעל פה לתורה שבכתב, והמושג "הרעיון של המצוה" שהוא הרבה להשתמש בו, מחזירים אותנו מתפיסה פורמליסטית, חסרת פשר, של ההלכה, אל דרך הלימוד המקורית של חז"ל. ועוד חזון למועד בע"ה לבאר את הדברים יותר.

הדפסתי את הספר שנית כמות שהוא, בתיקון טעויות דפוס בודדות שנפלו בו. אמנם, זכיתי להוסיף בו הפעם עוד שיעורים אחדים ודברים קצרים מתורתו של ר' גדליה, מעטי הכמות ורבי האיכות, שהיו שמורים אצלי, ולא הוכנסו לספר בהדפסה הראשונה. יהי רצון שידובבו שפתותיו, ויפוצו מעינותיו.

יצחק שילת

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/7/2012 10:06 לינק ישיר 

תלמידטועה כתב:
 

אי הבנות בספר מתורתו של ר"ג

 עמ כ"ג – אלו ואלו דא"ח: שתי האפשרויות יכולות להיות צודקות. אף דעה אינה האמת המוחלטת . מה הכוונה? כל אחת נכונה בהתקיים תנאים אחרים (יש כזה רש"י. תמוה)? האם הכוונה שלשתיהן יש אופציה להיות נכונות כי שתיהן אינן שטות, אך אחת מהן הינה האמת והשניה לא? זה אינו משמע בלשון. מהלשון משמע ששתיהן אינן אמת גמורה. ואין מקרים בהם דעה אחת היא אמת גמורה?? אתמהה...

אולי כוונתו שאין אמת מוחלטת בכלל? זה יתכן אך הלשון אינה משתמעת כך.אם שתי האפשרויות צודקות -ז.א. שלסבור דעה אחת זאת לא האמת המוחלטת והמקיפה את כל ההיבטים, כי יש גם את הפן של הבר פלוגתא -כמשלים את ה'אמת המוחלטת' דא"ח.

[יש כאן פרדוקס מסויים. כי לכאו' מי שמבין (=רואה את צדקת) שתי הדעות החלוקות, חסרה לו בהבנת שתי הדעות! כי הלא הבנה אמיתית (=הזדהות והצדקת הדעה) כוללת בתוכה את המוחלטות של הדעה כמכריעה למעשה, לנהוג כאותה הדעה ולא כדעת המ"ד שחלוק עליו].
 דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-4/7/2012 16:12 לינק ישיר 

 

זאב זאב

אם א' אומר טהור (לגמרי בכל היבט) בסיטואציה פלונית  ומשנהו מטמא בה (מכל היבט) איך שניהם צודקים?
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/7/2012 02:58 לינק ישיר 

לא הבנתי את שאלתך, מה אתה עושה כל יום ב'סדר א'?!
יש שתי דעות של שתי בעלי פלוגתות, ושניהם קיימים בתודעתנו מובנים ומוסברים "אלו ואלו דא"ח" -אך חלוקים.
אכן כפי שהקשית, המ"ד טהור סבור אותה כסברא מוחלטת ומכריעה -ולכן כתב (בשם) הרג"נ "אף דעה אינה האמת המוחלטת".

ואכן דרך ההכרעה להלכה אינה ברובה הכרעה בגופם של הסברות אלא הכרעה נוספת. ז.א. למרות ששני הסברות קוומות מוכרע לנהוג כפי דעת פלוני היות שהם רוב וכדו'.
 
ניתן לראות סברא זו במיוחד בהכרעה לנהוג ע"פ דעת ב"ה ודלא כבית שמאי. הגמ' מצינת בסוגיא זו שאלו ואלו דא"ח וחלקו מחלוקת נוספת(!) הלכה כמי. [ראה שם במפרשים שנחלקו האם רוב -ב"ה, או שעדיף חריפות השכל וחידוד-ב"ש) ויצאה ב"ק שלכה כב"ה היות  ש'נוחין ועלובין' [ראה עירובין יג ב'].
 ז.א. שגם למי שיש דעה בגוף המחלוקת עדיין יש לו דעה נוספת ושונה מאופן ההכרעה הראוי. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/7/2012 17:28 לינק ישיר 

זאב
בשיא התום - לא הבנתי מילהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/7/2012 01:09 לינק ישיר 

תמ"ט,
כאשר 2 חכמים חולקים בהבנת סוגיא -מתוך עיון עמוק, בדרך כלל זה מורה שבאמת לסוגיא יש 2 פנים "או"א דא"ח". אמנם המ"ד עצמם שנחלקו סברו רק את דעתם שלהם וחלקו על ההבנה של הבר פלוגתא. [בדרך כלל זה נובע דוקא מגדלות. כי באמת להבין עד לעומק 2 סברות הופכיים זה קשה מאד, ומי שמבין את 2 הצדדים זה מתוך שלא נאלץ למצות את סברתו ולהכריע למעשה.] ולכן כתב רג"נ "ששתי האפשרויות צודקות" דהיינו יש הבנה שמצדיקה לנהוג כחד מ"ד ואף גם כאידך.
 
[אכן צ"ע והגדרה מה הגורם שמ"ד פלוני דעתו נוטה לסברא זו ומ"ד אלמוני להיפך או מהו "שורש נשמתו" של כל מ"ד שדעתו מוכרעת להבין כפי "הכרעת דעתו"]

ואמנם מה שנובע מזה שאנו מקבלים את 2 הדעות, זה שמי שסובר ומבין את צדקת דעה אחת בלבד "לא מבין את האמת המוחלטת" כי ה'אמת המוחלטת' כוללת בתוכה גם את הדעה השניה.

לדוגמה, בסוגיא של אלו ואלו דא"ח,עירובין דף יג עמוד ב    "אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו" ובמפרשים נתבאר שנחלקו היות שבית הלל היו רוב, ואילו בית שמאי היו חריפים יותר. טני מסוגל להבין את דעת בי"ש שדעתם של החריפים 'שוקלת יותר' והם הנחשבים כרוב, מאידך גם דעתם של ב"ה מובנת -שלענין ההכרעה ההלכתית הרוב הפשוט הוא הקובע.    אך הנהגת ההלכה למעשה אינה (תמיד) הכרעה שהסברא הפלונית היא האמיתית והצודקת אלא שיש כללי הכרעה.

דוגמה נוספת מסוגיא שראיתי השבת בסנהדרין דף ו עמוד ב'

"וכן משה היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרן וכו' שנאמר תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי"
 לכאו' בפשטות נחלקו משה ואהרון בשאלה האם פותחים בפשרה. פשרה אינה הכרעה של 'ייקוב הדין' ומשקללת גם רעיונות שאינם תקפים במבט הלכתי נוקב. [למשל, מי שהקדים ושילם כסף אך לא עשה קנין גמור -אפשר שבדין פשרה ייזכה חלקית. אך ב'ייקוב הדין' יפסיד לגמרי (ויהיה לו רק 'מי שפרע'). שהרי לא עשה קנין המועיל -לא בדקתי].
אני חושב שניתן להבין בקל את שני הסברות.
משה דעתו הייתה אולי כ"כ חדה וברורה משפטית ולכן סבר שייקוב הדין ואילו אהרון סבר שפותחים בפשרה.

 דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-25/7/2013 00:55 לינק ישיר 

http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=14357דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-25/7/2013 13:00 לינק ישיר 

ספרן כתב:
http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=14357

וכרגיל, ה'קנאים' ביותר, הם האפיקורסים והמפוכחים ביותר, שמבינים את תוקף הראיות והסברות שיש לצד הכפרני המוחלט, ובגלל זה מחליט להיות כאיש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 11:30 לינק ישיר 

איך מאמין באבולוציה כמו רג"נ יסביר את הרמב"ם פרק א בהלכות עבודה זרה ?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 12:16 לינק ישיר 

אולי תסביר מה הבעיה? למיטב זכרוני הוא תופס שאדה"ר הוא דמות שרירותית על רצף ההתפתחות.
חוצמזה - אני מניח שהוא לא חשב שהרמב"ם השיג את דרוין מדעתודדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 12:42 לינק ישיר 

אם כבר הקפיצו את האשכול, יש לי משהו לומר בעניין הספר.

יש משהו שמפריע לי מאוד בספר, מאז קראתיו לראשונה (לפני כ-8 שנים) ועד היום, למרות שבתקופה זו עברו עליי ועל דעותיי מים רבים.

בפרק על בראשית (בעיקר) שזורה כחוט השני הגישה שדוחה כמעט בכל מחיר את האפשרות שאלוקים עשה נס בצורה שרחוקה מן הניסיון שלנו על התנהלות הטבע.
הקושי שלי בזה, שהרי אין מדובר במישהו שלא מאמין בנסים מסוג זה. כיון שבנסים המכוננים של עם ישראל, הוא מאמין גם מאמין - בצורה ה'חרדית' שלהם. כגון במתן תורה, מכות מצרים וקריעת ים סוף. (ולא משנה אם זה נעשה ע"י רוחות עזות או באופן אחר).
בכל זאת כאשר הוא מגיע לאפשרות שהיו נסים 'שוליים' יותר, הוא חותר בכל הכוח לכך שהם לא היו נסים, או שנעשו בצורה טבעית לגמרי, גם כאשר מדובר על תקופה פראהסטורית כבריאת העולם, שבאמת אין לנו את הכלים להבין את תולדותיה.
במקומות אחדים הוא מנמק את עצמו בכך ש- אם יש לנו סיבה (מחקרית וכדומה) להבין את הדברים שלא כפשוטן, אנו מוציאים אותם מפשוטן. אני מדבר על מקרים אחרים, שאין בהם סיבה כזו.
דוגמא לדבר: השלילה המוחלטת והלא מנומקת לאפשרות שאלוקים הפיל תרדמה על האדם ופיצל אותו לאדם וחווה. הטיעון: אלוקים לא עושה ניתוחים. פשוט לו שהיה כאן תהליך אבולוציוני שמשול לתרדמה.

האם יש כאן רמז למשהו?

תוקן על ידי כמדומני ב- 05/07/2015 12:44:16
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 13:06 לינק ישיר 

אני לא מכיר מספיק את דעותיו, אבל האם הוא לא דוגל בגישה רמב"מיסטית (ושמא רלב"גיסטית) שממזערת כל נס אפשרי למינימום הניתן? זה כמובן לא עונה על שאלתך אלא מרחיב אותה

תוקן על ידי אריאל73 ב- 05/07/2015 13:06:29
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 14:54 לינק ישיר 

אם האל לא עושה ניתוחים אז למה בחרה התורה לייחס לו ניתוח?ומי אמר שצריך לעצור שם? אם האל נזקק לעפר מן האדמה כדי ליצור אדם אז מה כ"כ תמוה שהאל עושה ניתוח?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-5/7/2015 16:12 לינק ישיר 

גם העפר הזה לפי ר"ג הוא רק מחזור המזון שהאדם ניזון מהחלקים האורגניים והמינרלים שבעפר ושבתחילת התהליך הוא היה מרק קדמוןדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > הערות לספר בתורתו של ר' גדליה
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 7 לדף הבא סך הכל 7 דפים.