בית פורומים עצור כאן חושבים

אמור

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-5/5/2007 22:45 לינק ישיר 

א. מי אמר שאני לומד לפי חז"ל? אני אולי לומד בצורה שמטעה (לא במזיד כמובן וגם לא בפסיק רישיה) אנשים לחשוב כך אבל זה לא נכון. אני לומד אך ורק לפי עצמי. אני לומד חומש לפי עצמי וגם חז"ל לפי עצמי. אבל אני מכבד את חז"ל. כשם שצריך לכבד את רבו. והלומד מחברו אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד. וכ"ש חז"ל שבלעדיהם לא היתה מגיעה אלי התורה לא שבכתב ולא שבע"פ. וכן למדנו "והלכת בדרכיו" - לנהוג כמו ה' וגם כמו ת"ח ההולכים בדרכיו. וב"ה הקדימו דברי חבריהם וכ"ש דברי רבותיהם. לכן תמיד אני משתדל לבדוק מה חז"ל אמרו. ולא לסתור דבריהם אם אין צורך טוב אני חייב להפסיקדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-5/5/2007 23:41 לינק ישיר 

מיכה
אם אתה לומד לפי חז"ל,  ואפילו לומד עצמאיי, אז הנה שאלה לחקירה ועיון.
באז ישיר משה כתוב בפסוקו

) מִי כָמֹכָה בָּאֵלִם יְדֹוָד מִי כָּמֹכָה נֶאְדָּר בַּקֹּדֶשׁ נוֹרָא תְהִלֹּת עֹשֵׂה פֶלֶא

השאלה לי אליך ולאחרים, למה המיכה הראשון רפוי והשני מודגש, הרי אותן כללי דקדוק חלים על שניהם

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2007 04:10 לינק ישיר 

ירוח"ש,

הפוסקים [הב"ח או אפי' הטור אם אינני טועה] עמדו על כך ותירצו שהיה נשמע שמאליהים פסלו של מיכה. תירוץ אחר נשמע ע"פ הנאמר בשם ר"ג ז"ל לגבי "שתי תורים או שני בני יונה" בתחילת פ' תזריע למרות שמצד הדקדוק הול"ל שני תורים, שזה מפני יופי הלשון שלא לחזור פעמיים על אותו הביטוי דוחה זאת. לפ"ז ה"ה בנידון ששאלת ובפרט שמדובר בשירה שיותר יש להקפיד על יופיה.

[הערה להנהלה: כאשר ייפתח אשכול על פרשת בשלח, נא להעביר לשם הודעות אלה.]דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2007 05:11 לינק ישיר 

 בהפטרת אמור קראנו פסוקים בהם משנה פשטות דברי יחזקאל הנביא בשם ה' את ציווי התורה לכהנים בין לקולא [שרק הכהנים מצווים על אי אכילת נבלה וטריפה] ובין לחומרא שלהכהנים אין לישא אלמנה אלא אם היא מכהן אחר [ור' מנדל הירש רצה לפרש שזה רק ציווי לבני צדוק, אך לא תירץ בזה את שאר השינויים. בחז"ל [מנחות מ"ה.] סבר מ"ד שהיה על ספר יחזקאל להיגנז משום כך לולא מצאו פירוש שלא כפשוטו. אך ר' יוחנן אמר: "פרשה זו אליהו עתיד לדורשה", דהיינו שלא ראה בסתירה סיבה לגניזת ספר יחזקאל אלא להמתנה מתונה עד שאליהו ימצא לדבריו פירוש.

סביר שבמבקרי המקרא יש שבנו על כך תיאוריה שליחזקאל לא היתה המהדורה הזו של התורה או כד'. אך השאלה למבקשי "שמים [דהיינו רצון הווה] בתורה" [בין מהאמונה שתורה מן השמים ובין מבקשת השמים בכל מקום שאפשר], האם יש מקום לפרש שבזמן יחזקאל הנביא עדיין לא נקבע היחס לפרטי מצוות התורה שבכתב כמוחלטים? כן י"ל גם על השינויים בספר דברים לגבי הפניית המעשרות, קרבן הפסח צאן/בקר ועוד.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2007 10:28 לינק ישיר 

ווטו
אכן כן הדבר., - והמים להם חומה מימינם ומשמאלם,ובהמשך זה חוזר על עצמו בכתיב חסר והמים להם חמה.  .
מסביר בעל הטורים. הים התמלא עליהם חימה על פסל מיכה שהוציאו עמם.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2007 11:44 לינק ישיר 

ווטו,

א. דגשות הכ' ב'כמוך' השני הוא אחד מח"י מקומות במקרא בהם נדגשו אותיות בגדכפ"ת לאחר תנועה פתוחה, למרות חוק יהו"א. אחר כל הדרשות והטעמים הנחמדים שדרשו רושמי רשומות, נראה שבמקומות אלו נשתמרה בידנו התנגשות בין מסורת הניקוד למסורת הטעמים, ועל כן נמצא דגש לאחר טעם משרת.

לא בכל ח"י המקומות הנ"ל (שצויינו בספרי המסורה) נוכל למצוא טעמים מתקבלים על הדעת, אף שכאן היה מקום להבין (קרוב לדבריך) שבית בן ב' צלעות זהות או קרובות, הרי שהשניה נאמרת ביתר שאת ובהדגשה.

(לעיל בשירת הים, נאמר: ידמו כאבן. אף שם ע"פ חוק יהו"א היה צריך להרפות הכ', ואף שם כתבו האחרונים טעם שלא ישמע כאומר: ידמוך אבן.) 

ב. היכן מצאנו ש'תור' הוא זכר? עד כמה שידוע לי בכל מקום שמופיע בריבוי נא' 'שתי', וביחיד אין הכרע.

רודולףדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2007 12:06 לינק ישיר 

שטיינר
מיום ליום אני מעריך את הידע שלך , אתה הרי אוהב חידות ומשלים
אותיות מנצפך, מדוע רק הן נבחרו להיות עם אות סופית?  (רמז בפרשת אמור.)

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/5/2007 12:18 לינק ישיר 

בתוספת לדברי שטיינר - אני הייתי אומר שהכ' הודגשה כדי להתאים את אורכי האיברים בפסוק - ככל האפשר. הרי פה מדובר בשירה.

המיכה הראשון - מי כמוכה באלים פסיק ואז פנייה לקב"ה - ה'.
המיכה השני  מי כמוכה. במה? נאדר בקודש.

(תסתכל בטעמי המקרא שם החלוקה כמו שאמרתי)דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 01:53 לינק ישיר 

שטיינר,

ייש"כ!

בדקתי בקונקורדנציה אבן שושן ואכן לא מצאתי הכרח לזכרות התור [אם כי אבן שושן] מגדירו כזכר, אך בכל אופן הרעיון הוא נכון אף ללא הראיה.


ועוד על הפרשה שאל אדם [עם מום קל] האם הקפידא על כהנים שא"ב מום אינה אפליה כי ראוי שבנוגע לבית השם ייבחר אדם הנמדד בערכו הפנימי? התשובה שקיבל היא שכל מטרת המקדש היא מפני התפעלות האדם מהחיצוניות ולכן דרוש לו פאר חיצוני וכמו שבמשמר המלוכה לא יעלה על הדעת לקחת בעלי מום. אך אכן כאשר מדובר בפנימיות האדם לכבדו ולהצילו, ממזר ת"ח קודם לכה"ג ע"ה. ויתר על כן המשיח המבטא את המצב האידיאלי מודגש כעני רוכב על חמור, דהיינו שחשיבותו מחמת פנימיותו ולא חיצוניותו כלל ואילו בכה"ג היה צריך להיות עשיר וכו'.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 10:56 לינק ישיר 

ר ווטו
השאלה על מנצפך מיועד גם אליך. וכמובן גם לאחרים

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 12:49 לינק ישיר 

ווטו,

א. אחר כי אין הכרח לומר כן, דומה שאף מסברא אינו נראה שלתפארת המליצה ייאמר משפט מעוקל. דגשים או הברות נוספות יש ומייפים את המאמר, וכולן בכלל כללי הלשון. אך שיבושים אינם מייפים, ובזה תלמיד אני לאבן עזרא בקהלת, עה"כ על כן יהיו דבריך מעטים, וכנודע.
[ואם לדין יש תשובה, ר' בראשית לב, כב: "ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו", ומדוע לא שינה?]

ב. דבריך על כהן בע"מ, נכוחים וטובים. לענ"ד אין צורך להתנצל על הצורך בהתחשבות ב'חיצוניות'. האלוקים בְּרָאָנוּ בעולם שמונחים כיופי, אסתטיקה וממלכתיות משפיעים עלינו, והריהם בעלי ערך קיים. איננו יכולים להתנתק מהעולם שבו אנו חיים וממושגיו, ואל לנו להתעלם מהם בכל הנוגע לבית ה'.
אין בכך כל פגיעה או יחס מתנשא על בע"מ ח"ו, וודאי שכהן בע"מ ת"ח קודם לכהן שאינו ת"ח המשרת [ואף מהלכות גמ"ח יוקדם לכל].


ירוחם,

לצערי, אינני יודע להפנות למקור/מאמר/מחקר על מקורן של אותיות מנצפ"ך, ואשמח לשמוע. אך זאת אדע - מאמר אגדי שהובא בבראשית רבה א, יא: מעשה היה ביום סגריר ולא נכנסו חכמים לבית הועד, והיו שם תינוקות ואמרו בואו ונעשה בית הועד. אמרו: מה טעם כתיב מ' ם' נ' ן' וכו', ראה שם כל המאמר המקסים.


רודולף

תוקן על ידי - שטיינר - 07/05/2007 12:48:01דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 13:19 לינק ישיר 

רודולף יקר,

אתה מכנה "מעוקל" ו"משובש" כל הנוגד לכללי הדקדוק המקובלים ולו הסכמתי לכינוייך כנראה שגם מודה הייתי שאין תפארת דוחה שיבוש. אך אם נעיין ונשים לב שכללי לשוננו אינם יסוד מקודש אלא רק ניסיון לאחר מעשה לשפוט מן הידוע את הבלתי ידוע עדיין, נסיק שלשה"ק מיוסדת מלכתחילה על התחשבות מרבית בנסיבות הדיבור והלשון ולכן יהיה חוסר התפארת עיקול ושיבוש! [היה ויכוח דומה באשכול מילון ואכמ"ל.]

לגבי מנצפך שמעתי הסבר נאה ומתקבל בשם ר' לייבל מינצברג וע"פ חז"ל שעיקר האותיות הן הסופיות [מגילה ג'?], כי באמצע [שוב למען התפאורה] מטים את הקו הנמשך [או הסוגר במ"ם] לכיוון הכתיבה הנמשכת.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 13:28 לינק ישיר 

ווטו
יפה אז למה אין ס או ל  או ע סופיים? ה כ לא בדיוק באמצע וכן הצ

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 13:30 לינק ישיר 

ירוחם עוד לא ענית על השאלה הראשונה - למה הכפילות באלה מועדי 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/5/2007 13:33 לינק ישיר 

מיכה
אתה מחסיר שעורים, חזור לאחוריך לדף 3 וראה את התשובה.

_________________

מודה ועוזב
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > אמור
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 ... 10 11 12 לדף הבא סך הכל 12 דפים.