בית פורומים בחדרי חרדים

"האחד בא לגור" ויחריב את טלזסטון מבפנים??

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-20/12/2018 18:38 לינק ישיר 
מצדרביעי

כתבןפלוס כתב:
הפסוק כולל כוכבית עם חריגות? על מה הדיון?


לא חריגות אבל פרשנויות, לדוג'

1. אין ממנין פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור תחילה  [ברכות נ"ה ע"א]2. מתוך הקדמת חובת הלבבות-

מה שאמר הכתוב: "
כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין" וגומר "ועשית על פי הדבר אשר יגידו
לך
" וגומר (דברים יזח-י).
וכשאתה מסתכל במה שכולל הפסוק הראשון מענייני הדינין,
תמצאם דברים שצריכים לפרוט אותם ולחלקם ולדקדק בהם בדרך הקבלה, לא בדרך אותות השכל – הלא תראה שלא הזכיר בכללם עניין מן העניינים אשר יושגו מצד השכל, כי לא אמר "כשתסתפק בעניין היחוד איך הוא, או בשמות הבורא ובמדותיו ובשורש משורשי הדת, כעבודת המקום, ובטוח עליו, והכנע לפניו, ויחד המעשה לשמו, ולברר המעשים הטובים מפגעי ההפסד, וענייני התשובה מן העבירות, ולירא ממנו, ולאהבה אותו, ולהתבושש מפניו, ולחשוב עם הנפש בעבור שמו והדומה לזה ממהשיגיע אליו האדם בדרך השכל וההכרה, שתאמין בהם על ידי חכמי התורה והסמך, ותסמוך על דברי קבלתם בלבד.

אבל אמר 
שתשוב אל דעתך ותשמש בשכלך במה שדומה לזה, אחר שתעמוד עליו מצד הקבלה, שהיא כוללת כל

מצוות התורה ושורשיהן ופרקיהם, ותחקור עליו בשכלך ותבונתך ושקול דעתך, עד שיתברר לך האמת וידחה השקר,

כדכתיב "
וידעת היום והשבות אל לבבך" וגומר (דברים ד, לט), וכן אומר בכל מה שנוכל לעמוד על ברורו מדרך השכל. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: (ספרא פרשה א): "כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא", מפני שדעת עניין היחיד כענף מן הדברים שיובנו בדרך השכל, וכיוון שיתחייב בו, יתחייב בכולםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/12/2018 19:50 לינק ישיר 
מוזר ממש

מצדרביעי כתב:
הפסוק כולל כוכבית עם חריגות? על מה הדיון?

לא חריגות אבל פרשנויות, לדוג'


ועכשיו, במלוא הכנות, ובלי לפגוע בכלל, אתה באמת באמת מאמין שגדולי ישראל לא הצליחו בדקות הספורות שלמדו תורה בימי חייהם לעלות על חובת הלבבות הזה? הם צריכים לגלוש כאן בפורום בשביל לדעת את זה?

וגם אם נסתכל על מכתבם של גדולי ישראל לא כהוראה מחייבת לגמרי אלא רק כהמלצה בעלמא (חלילה), גם כאן השאלה קשה מאוד. 
הרי רוב מוחלט של תושבי טלזסטון כלל לא מכירים אישית את רביץ וכל מה שיודעים עליו זה מרכילות ברשת מטינופים מחמת הקמפיינים ועוד שלל מקומות בהם ניתן לשמוע לשון הרע והוצאות שם רע לתפארת.   כל מה שהם יודעים או חושבים שהם יודעים על רביץ ועל קשריו עם אנשי עסקים וכו' כולל מי הביא אותו וכו' אלו דיבורים שאף אחד לא יודע אישית אלא מסתמך, אז אנשים מעדיפים להסתמך על שמועות קמפיינים ממומנים ודברי לשון הרע שכלל אסור להאמין (אלא למייחש- ואם זה ממומן אז הלמיחש הזה הוא קצת מוזר...) מאשר על גדולי ישראל???
או... שחלק מהקמפיין זה להציג את גדולי ישראל כזקנים מפגרים שלא מבינים מהחיים שלהם והם ה'ידא אריכתא' של העסקנים והנכדים שלהם והחותמת גומי של הפוליטיקאים....
כלומר למען הקמפיינים אנשים מוכנים להרוס את הבסיס של הקיום הרוחני של כולם - לקדוח חור בספינה של יראי ה' ולהשחית כל מה שאפשר העיקר שלא יסתמכו על גדולי ישראל אלא על הרכלנים והקמפיינרים ברשתות החברתיות ובפורומים??  אז למי יש אינטרס לשקר??דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-20/12/2018 20:03 לינק ישיר 

מצד רביעי
יפה כתבת, ויש עוד להאריך בזה. כי בפשוטו הכוונה רק לבית דין הגדול ורק לענייני הלכה. הרי פשיטא שאם לדוגמה, נכנס אדם אל קה"ק האדמו"ר מקראקאס, והאדמו"ר ציווה עליו לעשות מעשה שאינו הלכה ואינו חיוב והוא להנאת האדמו"ר הצוה"ק הנ"ל, הרי גם יש עניין להנות תלמידי חכמים, אין כאן כל הוראה ולא שייך בזה "ועשית ככל אשר יורוך".
סייג נוסף שלא הזכרת, שבלאו הכי אין חייבים לשמוע לתלמיד חכם ולסנהדרין אם הדבר ברור בוודאות שהוא טועה (וההלכה "אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל", לא נאמרה במקרי קיצון) כפי שציין השדי חמד מהרבה מקורטת,וכן הדעת נוטה, שאל"כ אין כל עניין לחקור ולהעמיק בהלכה ואפילו חכם לא יוכל לחזור כי הוא מבטל דברי חכם (כי הוא בעצמו חכם גם בהוראה הקודמת). וכבר האריך בזה בשו"ת משנה הלכות ח"ח.

בלי קשר:
א. האם זה רלוונטי "ועשית ככל אשר יורוך"? הרי יש בחירות וכל אחד יכול להצביע לפי ראות עיניו. מה הבעיה שהגדוילים מעמידים מועמד?!
ב. בלי קשר לכלום, מה דעתך בנושאהבחירות בטלז סטון?


נשלח מהאנדרואיד שלי
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/12/2018 09:17 לינק ישיר 
מצדרביעי

הדיבוק כתב:
מצד רביעי
יפה כתבת, ויש עוד להאריך בזה. כי בפשוטו הכוונה רק לבית דין הגדול ורק לענייני הלכה. הרי פשיטא שאם לדוגמה, נכנס אדם אל קה"ק האדמו"ר מקראקאס, והאדמו"ר ציווה עליו לעשות מעשה שאינו הלכה ואינו חיוב והוא להנאת האדמו"ר הצוה"ק הנ"ל, הרי גם יש עניין להנות תלמידי חכמים, אין כאן כל הוראה ולא שייך בזה "ועשית ככל אשר יורוך".
סייג נוסף שלא הזכרת, שבלאו הכי אין חייבים לשמוע לתלמיד חכם ולסנהדרין אם הדבר ברור בוודאות שהוא טועה (וההלכה "אפילו אומרים לך על ימין שהוא שמאל", לא נאמרה במקרי קיצון) כפי שציין השדי חמד מהרבה מקורטת,וכן הדעת נוטה, שאל"כ אין כל עניין לחקור ולהעמיק בהלכה ואפילו חכם לא יוכל לחזור כי הוא מבטל דברי חכם (כי הוא בעצמו חכם גם בהוראה הקודמת). וכבר האריך בזה בשו"ת משנה הלכות ח"ח.

בלי קשר:
א. האם זה רלוונטי "ועשית ככל אשר יורוך"? הרי יש בחירות וכל אחד יכול להצביע לפי ראות עיניו. מה הבעיה שהגדוילים מעמידים מועמד?!
ב. בלי קשר לכלום, מה דעתך בנושאהבחירות בטלז סטון?


נשלח מהאנדרואיד שליהדיבוק,

תודה על התשובה המפורטת,
לגבי -"אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין"- אם כבר אתה מצטט- תצטט גם את הירושלמי, שאומר-"יכול אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין-ת"ל וכו'..."

ועתה לשאלותיך:

א. עניתי למי ששאל פה בפורום בדמגוגיה- האם "ועשית ככל אשר יורוך" נאמר עם כוכביות?
ועניתי לטענה זו, וכמובן שאין בעיה שהגדולים מעמידים מועמד.

[אם כי זה בהחלט נראה לדעתי הענייה קצת מוזר- כי בינתיים לועד הבית-הם לא המליצו לי למי לבחור...
וצריך לבדוק באמת- מה קורה שם,ואם מותר לשאול- האם ר' חיים עם כל קדושתו- מבחין בין ימינו לשמאלו?]

ב. אני לא מספיק מעורה ב"פוליטיקה" של טלז- סטון, מה שכן-הייתי שמח אם יהיה מועמד בסגנון של בקשט-

שיתרונו הוא בעצם חוסר מחוברות לממסד ולפוליטיקאים, שמטבעי מועמד מסוג זה קוסם לי.


מה שבטוח- סגנון הכתיבה של האשכול פה- לא משכנע אותי לתמוך באף אחד וד"ל...דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-23/12/2018 11:52 לינק ישיר 
על ימין שהוא שמאל- חוץ ממצבי קיצון

היכן זה נאמר, מי מחליט מההוא מצב קיצון, ומי אמר שכאן זה המקרה?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/1/2019 23:55 לינק ישיר 

אפיקטוזין כתב:
הרבה זמן לא נתקלתי בוויכוח כזה. הם לא מתווכחים על עובדות סמויות אלא מתווכחים בנחרצות מה 'כל ילד בטלזסטון יודע', מה שאומר שאחד מהם פשוט משקר במילתא דעבידא לגלויי ומהמר על כל הקופה מתוך אינטרס מובהק. 
תוצאות הבחירות יוכיחו, אם כדברי נוערבסיכון, רביץ יקח בהליכה, אם כדברי אךטובוחסד רביץ יבעט בבעיטה. אני מקווה שהניק המפסיד ידע לבוא ולהתנצל וגם לתת קצת הסברים איך ומדוע השקרים הללו יצאו מפיו.


למרות שהתברר שהתוצאות הם 60/39 אני דן את אךטובוחסד לכף זכות שהוא באמת היה משוכנע במה שהוא כותב, אחרי ה6:3 מסתבר שקבוצה שלמה יכולה לחיות בבועה של שכנוע עצמי שהנצחון בכיס שלהםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > "האחד בא לגור" ויחריב את טלזסטון מבפנים??
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 סך הכל 4 דפים.