בית פורומים עצור כאן חושבים

האם אין מחיר לחיים ?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-8/12/2006 12:22 לינק ישיר 

ברור, ברור, כתבתי אחרת?

כמו צדקה הכוונה כמו עני העומד לפניו כך במעשר כספים כללי.

 
 
 
-------
מאירדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-26/12/2006 19:32 לינק ישיר 

לקט מאמרים ודיונים שמשוים בין ערך החיים לבין ערכים אחרים:
http://www.tora.us.fm/tryg/mamr/sdr_xyim.html


דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-31/12/2006 08:14 לינק ישיר 

אפשר לפרש את כותרת האשכול בשתי דרכים:
 א. כמה כסף צריך לתת על-מנת להציל חיים?  - זו השאלה שדננו בה עד עכשיו.
 ב. האם צריך לתת חיים על-מנת להציל רכוש? למשל - האם אדם שיודע שיש לו רק עוד שבוע לחיות צריך למסור את נפשו על-מנת להציל את ביתו של השכן מפני שריפה?  - במקרה זה ברור שהתשובה היא "לא".

לשיטתי קל להסביר את ההבדל בין השאלות - מכיוון שכל החובה להציל היא רק בהלוואה, ואי אפשר לתת חיים בהלוואה, ברור שאין לתת חיים כדי להציל חיים או רכוש של אחר.

אז התשובה שלי לשאלה שבראש האשכול היא - אכן אין מחיר לחיים. כסף וחיים הם שני עניינים נפרדים, שלכל אחד מהם יש ערך, ולא צריך לתת אף אחד מהם כדי להציל את האחר, אלא אם כן נותנים בהלוואה, וזה אפשרי רק בכסף ורק עד תקרה מסויימת.תוקן על ידי אראלסגל ב- 31/12/2006 8:19:14
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-11/1/2007 09:48 לינק ישיר 

מערכת המשוואות נעשית מסובכת יותר כשמכניסים גורם שלישי - שבת.

אם יש מחיר סופי לחיים, הרי שערך החיים קטן יותר מערך השבת, שהרי אדם חייב לוותר אפילו על כל ממונו כדי לשמור שבת, ולכן לא ברור מדוע פיקוח נפש דוחה שבת.

לפי שיטתי - שחובת הצלת חיים היא רק בהלוואה - אפשר להסביר כך:
 * כשאדם שומר שבת, הוא זוכה במעלות רוחניות מסויימות שאי אפשר להעריך אותן בכסף;
 * כשאדם מחלל שבת, הוא מפסיד את אותן מעלות, ולכן הוא יכול לדרוש מהאדם שהציל את חייו, שיחזיר לו את ההלוואה, כלומר, שייתן לו זכויות של שמירת שבת אחת, במקום הזכויות שהפסיד.
 * אם הניצול הוא שומר שבת (ולו רק באופן חלקי - בהדלקת נרות או קידוש או הימנעות ממלאכות קשות, כמנהגם של רוב ישראל), אז אפשר להיות בטוחים שה' יעשה את ה"העברה" של זכויות, ולכן יש להציל את חייו בלי חשש (ועל כך אמרו חז"ל "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה").
 * אולם, אם הניצול הוא מחלל שבת להכעיס, או שהוא גוי, רוב הסיכויים שאין לו ולא יהיו לו זכויות של שמירת שבת. ואולי זו הסיבה, שלפי חלק מהפוסקים, לא חל כאן הדין של "פיקו"נ דוחה שבת".

דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-15/1/2007 22:11 לינק ישיר 

.נחזור כמה דפים אחורה, ברשותכם.

הדיון התפרס לכמה ענפים, ואני חפץ לנסות ולהציג רק ענף אחד בכל פעם, מתוך כוונה לנסות ולמצות כל ענף בתורו.נחזור לדוגמא שמהתחלת הדיון, ונמקד אותה:עומד אדם בפני המידע הבא (ולצורך הנוחות, הבה נניח שהמידע וודאי ומוחלט):

בשל מצבו הרפואי, עומדות בפניו הברירות הבאות:

הראשונה: שב ואל תעשה. במצב זה, ילך להפגש עם קונו בעוד שלושה חודשים.

השניה: להוציא את כל חסכונותיו על תרופה חדשה שתאריך את חייו בשלושה חודשים נוספים.


ההתלבטות שלו:
מאחר ובכל מקרה סופו ידוע, הוא תוהה בינו לבין עצמו אם בכך שיקנה לעצמו עוד שלושה חודשים, אינו משליך את אלמנתו ויתומיו לחיי עוני. אותו רכוש שצבר, יכול לשמש להם כמשענת לאחר שמטה לחמם ישבר, או לחילופין - להעניק להם עוד שלושה חודשים עם הבעל/האב.

שלושה חודשי חיים או עוני מנוול.


מה מוסרי יותר להחליט? מה הלכתי יותר?


ולצורך חידוד הדיון, הבה נניח כי האיש, אשתו ושלושת ילדיו חיים על אי בודד, או כי הסביבה בה הם חיים היא "סביבה סדומית" - לא יהיה מישהו חיצוני שידאג לפרנסתם לאחר הסתלקותו של האיש.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-15/1/2007 22:23 לינק ישיר 

אם רוצים לדון בכל ענף בנפרד, אז צריך קודם להפריד את עניין החיים והמוות, ולדון רק בחובתו של האדם כלפי בני משפחתו שיישארו לאחר מותו. האם, למשל, מותר לאדם, שיודע שימות מחר, לזרוק את כל רכושו לים? מבחינה הלכתית נראה לי שמותר לאדם לעשות ברכושו כרצונו. מבחינה מוסרית - לא ברור לי איזה חובות אפשר להטיל על אדם לאחר מותו.
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מחובר
נשלח ב-16/10/2007 12:22 לינק ישיר 

.

אולמרט: עסקת החילופין היתה מאוזנת ובמחיר שישראל יכולה לשאת בו

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/913086.htmlדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-16/10/2007 12:24 לינק ישיר 

.


נסיון ליצור סטנדרטיזציה בניתוח עלות-תועלת של הארכת חיים.

על QALI - ראו בקישורים הבאים:

http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_years

http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/band24/b24-7.html

http://cancerweb.ncl.ac.uk/cgi-bin/omd?QALY
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/4/2008 17:58 לינק ישיר 

 

לר' מ. אברהם

בשאלתך לר' מרדכי ד"ר הלפרין (כמו שנהגו לכתוב פעם) אתה טוען שההיתר 'להציל עצמו בממון חברו' (ב"ק ס:-סא.) דוקא במצב שהממון עצמו הוא המסכן את חיי האדם (http://hydepark.hevre.co.il/topic.asp?whichpage=2&topic_id=2093987&forum_id=1364).

 

א) מסתמא כוונתך שה"ה במקום שממון הניזק מפריע לו להציל נפשו (כשרודפים אחריו). (דאל"כ קשיא מדוכתי טובא).

 

ב) לפ"ז צריך לעשות אוקימתא בגמ' יומא פג: "קפחיה לרועה" – שזהו המקור לד' הגר"א (חו"מ שנט, ד) להיתר להציל עצמו בממון חברו – שר"י קיבל את הבולמוס מהכיכר של אותו רועה. (אגב, מקור זה ראיתי לראשונה בשם הגרז"ן, http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=105&id=1091&q= הערה 19).

 

כנ"ל לגבי הפוסקים שלא חילקו בזה (שו"ע שם, ועוד).

 

בשו"ע (חו"מ שפח, ב): "...ואם נשא ונתן ביד, אף על פי שהוא אנוס, חייב לשלם, שהמציל עצמו בממון חבירו חייב. כיצד, הרי שגזר המלך להביא לו יין או תבן וכיוצא בדברים אלו, ועמד מוסר ואמר: הרי יש לפלוני אוצר יין או תבן במקום פלוני, והלכו ולקחוהו, חייב לשלם". - מדוע הוצרך להגיע לטעם 'שהמציל עצמו בממון חברו חייב', הא אפי' את"ל שפטור, בכה"ג לית מאן דפליג שאינו רשאי לעשות כן?

(ויעו"ש בבהגר"א אות כה שגם בכה"ג איכא פלוגתא אם חייב לשלם).

 

ג) ההשוואה של דיון זה, לשאלה האם אדם מחוייב להציל חברו ביותר מחומש ממונו אינה ברורה לענ"ד. שכן, מי נתן לאדם רשות לכפות על המצוה של הצלת עצמו? (מלבד הטענה הנכונה דזיל הכא קא מדחי לה, וכבר עמד בזה במנחת אשר בראשית, אף שאיהו נמי קים ליה כשי' הח"ח שאדם מחוייב למסור כל ממונו להצלת חברו).

 

ויש עוד לדבר בזה, רק כיוון שאיני בטוח שהבנתי אותך כראוי, לא הארכתי יותר.
_______________________________________________________
(נ.ב. זה שם חדש, במקום 'לא_תפוס' שאיבדתי את הקוד שלו)
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-8/8/2008 14:52 לינק ישיר 

שואל098: מחיר החיים 18/3/2003

בימים אלו של מיתון ישנה כוונה לקצץ בתקציבי הבריאות.

ישנם אנשים שקיצוץ כזה פירושו קיצור ימי חייהם באופן משמעותי, משום שידם תקצר מלהשיג תרופות חיוניות עבורם.

האם במדינה שהייתה מתנהלת עפ"י ההלכה היה ניתן לקבוע שיעור שיש להקציב לסל תרופות או למחקרים לפיתוח אמצעי ריפוי חדשים?

______

ווטו1:

שואל,

שאלה סבוכה!

קודם יש לקבוע כמה ראוי לכל אזרח לתמוך באזרח אחר? וגם אם כן, האם בכפייה?

באשכול "המפלגה" נגעו בזה,
http://hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=317022&whichpage=2

רק לאחר שזה ברור ניתן לדון באופן פירטי על השאלה שהעלית. ייתכן כי אין לאדם לממן לזולתו חינוך, רווחה וכד' אבל יותר קשה לומר "הרופא אחי אנוכי?"

_______

שואל098:

בעניינים של חינוך, תרבות, ביוב, פינוי אשפה וכו' הציבור שמרכיב את המדינה, מחליט בינו לבין עצמו כמה ראוי להשקיע בכל תחום ותחום. במדינה חילונית אפשר לומר את אותו דבר גם על מערכת הבריאות.

בימי קדם ה"בעיה" הזאת שבה כסף יכול להיות מתורגם להארכת חיים משמעותית לא הייתה קיימת. האם ניתן לקבוע שיעור עד כמה הפרט חייב לתמוך בחולה שכזה (נניח בינתיים למדינה)?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/11/2008 08:09 לינק ישיר 

.


היכונו לקראת הפגנות ממומנות על ידי חברות תרופות, כפי שהיה בעבר:

בדיוני ועדת הסל, נמצאות על השולחן תרופות שאינן בגדר מצילות חיים, אלא מדורגות בדירוג אחר (בדרך ל-QALI ?)

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1040456.html

דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/11/2008 10:49 לינק ישיר 

איפה יש פוסק שהתיר לי לשדוד בנק כדי להציל את חיי? לדעתי אין אחד כזה.

מאמר באנגלית:

Jewish Law - Articles - Stealing To Save Someone's Lifeתוקן על ידי נישטאיך ב- 24/11/2008 10:49:29
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > האם אין מחיר לחיים ?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 סך הכל 5 דפים.