בית פורומים בחדרי חרדים

מעשה רב מהרב אלישיב: מותר לשלב את האצבעות

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-6/1/2008 20:28 לינק ישיר דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2008 20:32 לינק ישיר דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2008 21:17 לינק ישיר 

ר' שוטה
מה רצית להוכיח מהתמונות של הרבי מליובאוויטש?

הרבי הקפיד מאוד לא לשלב אצבעות

פעם צייר בעל תשובה ציור של הרבי עם אצבעות משולבות
והוא הראה את זה להרבי.

והרבי אמר לו שזה תמונה לא נכונה
  שהוא מקפיד לא לשלב אצבעותיו
ושיתקן הציור

גם הנני זוכר בעת התוועדות ביום טו שבט תשמ"ח עמדתי קרוב להרבי
ליד א' הזקנים ששילב אצבעות,
והרבי ראה את זה ואמר לו להסיר את זה
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2008 21:20 לינק ישיר 

היתה לו גם עוד הנהגה מענינת שמסתמא גם היא על דרך הסוד:
הוא לא מחא כף - אלא היכה את יד שמאל עם יד ימין
ניתן לראות בסרטיםדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-6/1/2008 23:23 לינק ישיר 

כפי הידוע לי הגר"ח קניבסקי מאד מקפיד ע"ז ואף מעיר ע"כ  אם רואה מישהו משלב אצבעותיו .
הגרי"ש אלישיב מעולם לא הקפיד ע"כ, מאות פעמים ראיתיו משלב אצבעותיו זה הרגל אצלו מאז ומתמיד, ואי אפשר לומר בשום אופן כי הגרי"ש לא מקפיד על דברים שהם מצד הקבלה והנסתר כי הוא נכדו של בעל הלשם ומוציא ספריו לאור, ואף כידוע מתפלל הרבה תפילות מתוך סידורו של סבו בעל הלשם, כגון לשם יחוד קודם הדלקת נרות חנוכה וכדומה, ועוד כמה וכמה מנהגים שע"פ הקבלה שהגרי"ש שליט"א נוהג בהם כידוע לבאי ביתו.
כנראה שהגרי"ש לא חושש לשילוב אצבעותיו ואולי כדאי לשואלו ע"כ ובטוח אני שיש לו הסבר למעשיו, הוא ממש ממש לא קטלא קניא ח"ו וכל מעשיו נעשים ע"פ ההלכה כראוי לאדם גדול ברמתו.
השאלה אולי במקומה אילו כוונת השואל לברר הדברים אך אם כוונת השואל לקנטר או ח"ו ללגלג על אדם גדול עליו להתבייש בעצמו וכבר אמרו חז"ל במסכת כלה "אין לעזי פנים תשובה" , מילא אם מתלוננים ומגלים את קלונם של אנשי החצר ניחא ואף רצוי אולי, אך פה זה נראה ממש כזלזול באדם גדול שכל ימיו עסק בתורה ובמצוות ולזה אין כפרה כי קודשא בריך הוא תבע ביקרייהו.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-6/1/2008 23:27 לינק ישיר 

המקור למנהג לא לשלב אצבעות הידים הוא בכתבי האריז"ל בשער המצוות פרשת עקב וז"ל: אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו, כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה. והטעם הוא, לפי שהם כחות עליונים ימיניים ושמאליים, ואין לערבם.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 02:10 לינק ישיר 

כעת, אחרי כל הבלה-בלה, ולמרות שמטרתם המובהקת של כמה חברים קבועים כאן היא לזלזל בכבודו של מרן רשכבה"ג רבנו הגדול הגרי"ש שליט"א ולעשות מהנושא צחוק, הנה התשובה המדויקת והאמינה:

הגרי"ש מעולם לא הקפיד על-כך, והוא משלב אצבעותיו לעתים קרובות.

כששאלוהו פעם, שהרי אומרים שבקבלה מופיע שזה לא טוב, הגיב מרן בלשונו המיוחדת: "תורת הנסתר? הלוואי שקודם נקיים את הנגלה..."דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 02:15 לינק ישיר 

שכחתי משהו:
אותם חברים קטנים ועלובי-נפש, שניקיהם שגורים על כל חברי הפורום. אלו הנוהגים כאן בקביעות לזלזל בגדולי ישראל - ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב, מרנן הגר"ש אויערבאך והגראי"ל שטינמן - בסה"כ מנסים למצוא מזור לתסכולם, על שאין להם - ולאף אחד - דרך להקטין את גדולי ישראל. הם מנסים לנחם את עצמם בכך שבפורום זה או אחר באינטרנט יהיו כמה מילים שליליות.
אך בתוך תוכם הם יודעים היטב כי זה לא מזיז ולא יזיז בכי הוא זה על רמת השפעתם העוצומה של גדולי ישראל, מנהיגי האומה היהודית.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 02:17 לינק ישיר 

איזה לשון מיוחדת!!! פססססססססססססס. אוי איזה גדלות. ברוך איאמ"ה שחלק מחכמתו ליראיו.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 02:43 לינק ישיר 

גם הזהירני עוד לזה .... ושלא לחבר ולשלב עשר אצבעות יד ימין ושמאל אלו עם אלו.

< שער הגלגולים הקדמה לט >


*

אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם הוא לפי שהם כוחות עליונים ימינים ושמאלים ואין לערבם. ואמנם טוב הוא אל האדם שיסתכל בכל שעה ויביט באצבעותיו וכו'. (שער הכוונת, ענין יוצר וק''ש)

http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=7501**

שילוב אצבעות הידיים

בקובץ 'דבר מלך'1 נדפס מענה לאדם ששלח לרבי קטע מעיתון שבו נראים אשתו ובנו הקטן,
והשיב הרבי:


בהפוטו ניכר שמשלבת האצבעות באופן שכדאי לבטלו.


נשאלתי מה המקור להימנעות משילוב אצבעות הידיים, והוא בשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן2
לעניין הנחת ידיו בתפילת שמונה-עשרה: "מנהג חכמים הראשונים . . ובעת הזעם היו
עומדים כעבד לפני רבו . . וחובק את ידיו באצבעותיו מאימת רבו ויראתו, דהיינו שחובק
אצבעותיו של ידיו זה בשל זה, כאדם ששובר אצבעותיו כשמצטער. ויש מהחכמים שהיו עושים
כן אף בעת שלום. ומכל מקום טוב ליזהר שלא לחבוק אצבעותיו בעת שלום, כי בזה מוריד
דין על עצמו . .". ומקורו, כמצויין על הגיליון, מדברי הט"ז3.

והנה הט"ז לא ציין מקורו, והוא על-פי האמור בזוהר פרשת ויקרא4, שכאשר נגזר דין
מלמעלה על האדם החוטא, אזי בלא כוונתו, משלב האדם פה למטה את אצבעות יד ימינו בתוך
אצבעות יד שמאלו וזאת להראות שגם החסדים שביד ימין הסכימו לגזירה שבאה מהגבורות
שביד שמאל567, שכתב דיש להיזהר שלא לחבר ולשלב עשר ציין לשער רוח-הקודש. ובכף-החיים
אצבעות ימין ושמאל זה עם זה, ע"ש.

ובספר מעבר-יבוק8 כתב: "ואין לבריא, וכל-שכן לחולה, לשלב האצבעות של ימין בשל
שמאל, כי הם כוחות עליונים ימניים ושמאליים ואין לערבם".

ובס' שמירת-הגוף-והנפש91011 שהחשש הוא רק לשלב אצבעות דייק הביא שבספר שולחן-חי
ימין בשמאל ולא איפכא, כי כשמשלב שמאל בימין מגביר הימין על השמאל, אך ציין שהעולם
נזהרים מזה בכל אופן. ובהשמטות שבראש ספרו חזר בו מדיוק זה לגמרי, ממשמעות חלק
מהמקורות12 [וכן ברור מלשון שו"ע אדה"ז], שבכל אופן אין לשלבם.

http://chabad-il.org/hit/hit355.htm


*** 

שילוב אצבעות זו בזו בזמן שלום

בסי' צ"א ס"ו כותב רבינו "ומכל מקום טוב ליזהר שלא לחבוק אצבעותיו בעת שלום כי בזה מוריד דין על עצמו". ורבינו מציין מקורו בעצמו שהוא מט"ז סי' צ"ה סק"ג "וחלילה לפכר ידיו בעת שלום, כי הוא מוריד דין על עצמו בזה ח"ו כידוע". והן ב'ט"ז' מהדורת מכון ירושלים, והן במהדורה החדשה של שו"ע לא ציינו המקור לדבר בספרי הקבלה. ואציין איפוא לכמה מספרי חן שמביאים ענין זה.

א. ובכן המקור הראשון הוא ב'זהר' ויקרא (כד, א) "וכד דינא אשתלים ושריא עליה דב"נ כדין אסתיים ואתתקנו אצבען חמש בגו חמש ימינא בשמאלא לאחזאה דהא כולא אסתכמו עליה בההוא דינא". ומדברי הזה"ק משמע שאם יש לאדם דינים אז ממילא עושה אדם כך בלי שיחוש בכך.

ב. וב'שער המצות' פרשת עקב: "אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם הוא לפי שהם כחות עליונים ימיניים ושמאליים ואין לערבם".

ג. ודבריו הובאו בספר 'מעבר יבק' (שפתי צדק פט"ו) "ואין לבריא וכל שכן לחולה לשלב האצבעות של ימין בשל שמאל". (ודרך ה'מעבר יבק' הגיע הדבר לכאורה להט"ז ואדה"ז, כי לא ראו שער המצות משמונה שערים).

ד. וב'ספר זכירה' (מהדורת תשנ"ט עמ' עד"ר) יש הדגשה מיוחדת שאינה במקורות: "יזהר שלא לשלב אצבעות זו בזו, דזה מביא לידי דאגה" (ועיי"ש בהערת המהדיר).

אולם הדגשת הט"ז ואדה"ז בעקבותיו, להבחין בין זמן שלום או זמן גזירה, לא ראיתי בינתיים.

http://www.haoros.com/Archive/index.asp?kovetz=830&cat=11&haoro=2
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 04:32 לינק ישיר 

הרב אלישיב רצה לרמז  שכשחסיד יושב עם ליטאי זה מעורר דינים כמו שילוב האצבאות
ואעפ"כ מפני השלום לא מקפידיםדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 07:11 לינק ישיר הצלה 2006,

זייער גוט!

עומק,

אם נסכם את הכל פלוס דבריך אז כך.

הזוהר והקבלה הקפידו דווקא על חמש בחמש, היינו עשרת אצבעותיו כולם!
הט"ז לא כתב על אצבעות אלא על  ידיו, וזה פירוש אפשרי בט"ז ולא מוכרח.
הסברא נותנת שזה רק בשעת התפלה כמו שכתבו, כי כל ה"מעורר דינים" שייך אז.

ובאמת, הרבה לא הקפידו על כך, וגדולי תורה ומוסר רבים (ליטאיים) לא הקפידו בכך אפי' בעשרה אצבעות!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 09:00 לינק ישיר 

אמתער,

יש כמה כיוונים להסביר את הנהגת הגריש"א שליט"א ושאר חכמים. אם מפאת שיטתם בהלכה באופן כללי , אם מפאת ההבנה הפרטית בעניין זה.

בכל אופן, לפי דברי הגר"ז ושכן שיטת הט"ז , אין ספק שלא לשילוב אצבעות כפי שעושה הגרי"ש אליישיב שליט"א היתה כוונתם. גם אם ישלב כל עשרת אצבעותיו.
 
דייק בדבריהם ובלשונם היטב  ותראה.וכן בדברי רש"י בפ"ק דשבת .< וזה המקור לחילוק בדברי הט"ז בין שעת שלום לשעת דין, מפני שמתאם דברי הזוה"ק עם הגמרא >דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-7/1/2008 09:43 לינק ישיר 

לאחר כל הדיון הארוך,
היו צריכים לשלוח מכתב להגר"ח קנייבסקי שליט"א,
"האם מותר לשלב אצבעות יד ימין ביד שמאל, כי ראינו למרן הגריש"א שמשלב אצבעותיו "

ומיד לאחר מכן תגיע תשובתו הקצרהדדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-7/1/2008 10:04 לינק ישיר 

התנועה הזו מאד אופינית לרב אלישיב, וכך גם המענה שהביא דוס מחמד בשמו:
"תורת הנסתר? הלוואי שקודם נקיים את הנגלה..." 
אני באופן אישי מאד שמח שעדין יש לנו מנהיג כזה שיודע להבחין בין עיקר לטפל ולא עושה עסק ממנהגים קבליים שגם רבותינו הראשונים לא נהגו בהם.
מי שההנהגה הזו מאד מפריעה לו (כגון סים וחבריו) לא יתקשה למצוא המון המון מנהיגים אחרים חסידים וליטאים שמקפידים על כל קוצו של זוהר וכף החיים ויערב לו.
 דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > מעשה רב מהרב אלישיב: מותר לשלב את האצבעות
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.