בית פורומים עצור כאן חושבים

טיבם ואמינותם של מגידים - מהנבואה עד הזוהר ורמח"ל.

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/7/2010 09:49 לינק ישיר 

מקסמן

פעם כשהיה נולד אדם עם תווי פנים לא יפים במיוחד ביופים. מעבר לסבל שהוא סבל בעטים. עוד היו נשמות טובות שחיפשו בו דימויים לחיות ובהמות ולפי זה עשו דיאגנוזות מפלצתיות לנפשו. וכך בשם חכמתם הבזויה והשפלה שפכו את דמו ונידוהו לגמרי מחברת בני אדם.
בקשר לעשרה אחוז שמצליחים לדבריך, ברובם היו אלו נבואות שהגשימו עצמם, כי בשעה שאותם אווילים סיפרו לאדם שהוא לא יתחתן לעולם, או שהוא ימות צעיר. מרגע הבשורה המרושעת ואילך דוכדכה נפשו וההמשך אכן הגיע.



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-29/7/2010 04:38 לינק ישיר 

ארבי: היקר
לא רציתי להכנס לנושא בוודאי שזה חכמות לא מדויקות החכמות האלה עברו במסורת\קבלה ולא כלימוד רציני,
זה כמו ללמוד הלכות פסוקות בלי לדעת או ללמוד את כללי ההלכות איך הגיעו לפסק X ו Y 
אבל ברור ומעניין מאוד לראות איך הם הקדמונים ידעו כל קו וקו ביד ובשמים, 
הרי הם בדקו סטטיסטית כנראה לפי הרבה נסיון, ולפי זה בנו את כל התורה,
האבן עזרא ידוע שהיה אסטרולג, וגם ידוע שלא האמין בשטויות כנראה ראה בחכמת האסטרולוגיה משהו רציני חכמה רצינית,
שוב, שמקבלים חכמה בלי היסודות של החכמה, רק כקובץ הלכות ? אז אנו לדעבוניינו רואים גם רבנים שלא יודעים רק הלכות ולא היסודות ההלכה,
כך זה באסטרולוגיה ובקווי היד, אין היום מי שיודע את יסודות החכמות האלה, יש סופרות בקבלה במסורת, אבל אין היום מי שיבדוק ברצינות את החכמה לעומק, בישיבה אהבנו מאוד ללמוד ספרות בעניין, הייתי ממש מומחה במרכעות, ראיתי בחורים שלא יהיה להם ילדים וכן יש להם ילדים, ראיתי קווים שחורים אצל הרבה אנשים, בנסיוני אני אומר באחריות שהכל בולשיט,
וכן באסטרולוגיה, עשינו מפות שלמות לחברים, וכפי שאמרתי אולי עשר אחוז התגשם,
אבל מצד שני רואים שבדורות קודמים אנשים רצינים ביותר כמו האבן עזרא עסקו בחכמות האלה,

אני רוצה לומר לכולכם: יש טעות בהסתכלות שלנו כלפי חכמות ומדעיים של פעם, אנחנו חושבים שכל החכמות של פעם אם כבר היו קצת רצינים הם קיבלו את זה בקבלה מחכמים קודמים עד אדם הראשון שקיבל מאלוקים,
או שאנו לא מהאמינים בהם בכלל, ושהחכמות הנ"ל הם המציאו מהבטן או שליפה מהשרוול,

לדעתי זה טעות חמורה, הם למדו לראות בכוכבים ועשו סטטיסטיות ובדקו כל מזל של כל נולד במפה מסויימת, ומה יצא לו ואיזה מזל קיבל במשך חייו, וכן במזל של עמים ומדינות ומלחמות, וכך בעניין קווי היד, וכך ברפואה תרופות סבתא וכדומה,
רק מה ? לעביר במסורת חכמות כאלה אי אפשר, הרי אין רישומים של מחקריהם של החכמים, יש רק הפסק הסופי, ולכן כך נראה שמעבירים במסורת רק פסקות ולא את היסודות החכמה,

והנה חזיונות הראב"ע שחזה על שנת ד"א תתקי"ד ליצירה,

    שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר, וכתיב מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא: יתברך שם אלוקינו יוצר משרתים ואשר משרתיו, כלם עומדים ברום עולם ומשמיעים בכבוד אלוקינו, קול דברי אלוקים חיים ומלך עולם, הם שמשים לשבעת ימי בראשית, שצ"ם חנכ"ל הולכים כי"ב בתים, בטש"ת, סא"ב, מע"ק, גדר, ועל פיהם הטוב והמוטב, בכל עת ובכל רגע, כל מקרה וכל פגע, וכל ריב וכל נגע, וכל ענג וכל כבוד ועת מלחמה ועת שלום, ושנים העליונים שבתי וצדק, מתחברים מעשרים לעשרים שנה, בחלק אחד באחד מן הבתים, ולראש עשרים שנה במזל התשיעי לדבוק ההוא, וכן משפטם עד שישלימו הי"ב בתים לי"ב דבוקים בכל טריגון וטריגון, שהם טא"ק לאש, שב"ג לעפר, תמי"ד לרוח, סע"ד למים: ואחר כן חוזרים לתחלתם לראש מזל טלה, ומתחילים ממזל טלה עד תכליתם, וכפי כחם והתחברתם עם האחרים החמשה, כן יהיה מעשיהם בעזרת האל כל הימים,
   הדבר אשר יהיה על הדבוק, בשנת תתקי"ד בשני ימים בו, ביום ראשון לירח שואל לחדשי ישמעאל, בשנת תקמ"ח למלכות משוגע שמו, ויהי הדבוק במזל גדי במעלות י"ב בו ועוד מקצת חלקים, ויהי טורים ויבוא מאדים בבית הזה בסופו, ויהי הדבוק כמו כן טור, על כן הוא חזק מאד ובעל כח, וידוע כי זה הבית בית גדי, ובעת שיבוא בו דבוק הוא בית שבתי וכבוד מאדים, על כן שבתם חזקים בו, ולא כן צדק כי חלש ותשוש כח, למען עמדו בבית שפלותו, ואין לו כח כשני רעיו, כי שבתי בביתו ומאדים בכבודו, על כן יוכיחו על תקון ענין המלכים, שתחיה להם מירושה ממלכות אבותם ואבות אבותם, בדבוק זה, וידל וישפל כל הקשר, והבוגד והעומד מאליו שלא מזרע המלוכה, וזאת ראיה גדולה על מלכות אדום שתחזק מלכותם, וישפל כח אלמסמוד הקושרים, ותאבד מלכותם ויתפרד חברתם, ויפיל הקב"ה עליהם דבר וחרב ומגור מסביב, איש באיש עיר בעיר ממלכה בממלכה והיו כלא היו: וגם תפול קטטה בין כוש וקדר, ובעברי ספרד במזרח ובמערב ועבר הים, וירבה החרום מפני עדות מאדים בבית הדבוק, ויגיע לפרשים ולפרתמים ואנשי הצבא וגבורים, כח ועז וממשלה וכבוד מאת המלכים והשליטים, ולתת להם מתנות ולגדלם ולנשאם בכל מקום, והפקחים בדתם והאדוקים בטעותם ומחניפים בחלקלקותם, וישפלו ויהיו לקלס ולבזיון, ויש תקוה באלה שני הדבוק לאומתנו בעזרת האל, המלכים יכבדום וינשאום ויגדלו ויתחברו עמהם, ואולי ירצה הקב"ה לתת לנו תקוה ואחרית טוב מזה ומזה, כי הוא יודע העתידות והחדשות מאין כמהו מגיד מראשית אחרית,
      ואולם מה שנראה מן הצומח בשנה הראשונה לדבוק, כי יכנס השמש במזל טלה בחלק ראשון בו, בחצי השעה התשיעית יום רביעי בעשרים יום לחדש גאמדי הראשון, לחשבון ישמעאל שנת תקמ"ח, ובמוצא חדש מארס עשרים ושלשים בו, והצומח אז אריה י"ח מעלות ובעל הבית השמש, והוא בבית כבודו, וכל זה יוכיח על הגלות הצלחת הועד מלך ארגון בשנה הזאת ולרבות גדולתו, ולפי שלקה השמש במזל שור בית הנגה וכבוד הלבנה לאחר חצות היום, ושבתי וצדק ומאדים בשלישות זה הבית, יפיל הגדול משרי מלכותו, וגם תרעשנה עליו מדינות, ועל יד אדם תקיף יתעלה במיתתו ופגירתו, ועל ידי אנשים אחרים, שישתבחו עליו בסתר ובגלוי, וכן יבוא רחוק הדעות בין זה לזה, ותרבה המחלוקת בארצות אדום, וחרום וחרב במקומות רבים, ויתחדש בעולם מן המאורעות והקורות מכח זה הדבוק, והלקות שבשלישותו, כי יפול דבר (מגיפה) בפאת מערב, ויחושו העם בראשם מכאב ראש, ורבוי הלחה ומרירה שחורה, וימותו רבים מן התינוקים פתאום, ותראינה אותות בשמים, וכוכבים באויר בעלי זנבים ונגה להם ממסלותם ומאזרי זיקות, ויהיה רעש חרבה ורוחות וסערות, ויפלו בתים רבים, ויעלו בעלוי מקצת מן המושלים, ומקצתם יושפלו כרצון אלוקינו, ויבוא הפסד בסוסים בבקר ובגמלים, והחיות והעופות, וחית השדה תשכלם: גם בבני אדם, ויתרבה החרום ושבוש הדרכים, וישתקע אניות רבות בים: מלך זה על מקצת עבדיו להרחיק ממנו, ולסמוך על אחרים, וגם החיות לא תשקוטנה מהלחם מהם ובהם, והמעוברות תשכלנה להפיל פרי בטניהן, וירבו התבואות בשני הדבוק הראשונות, ואולם בשנה הרביעית יהיה יוקר ורעב גדול, בארצות קדם הם הברברים וארץ מערב, ויברחו רבים מפני החרב והרעב והדבר, וכל זה עסקי הבנינים יצליח ועבוד האדמה, ויעבדו המדברות והארצות הנשמות, ויבנו החרבות ויתעשקו בענין זה מאוד, ויתעתקו העם ממקומם לארצות אחרות, והרבה יעסקו במלחמות מאשר לפנים לא ידעום, ורבים מבעלי המלחמה יחנו ממלחמה, והגבוהים ישפלו והשפלים יגבהו, ויראו פלאות בפאת מזרח, ובארץ הצבי יתחדשו חדשות, גם בארצות אחרות, וימזוג בהוגן ענין הקיץ, ויקל חם השמש, ויהיה קר עצום בחורף, ויעמיד המלך חיילים ויצביא צבאים, לעבור את הים להלחם, ויהיה צער גדול לעם על זה, ותרבינה המהומות ויתהוללו העם בהרבה מקומות עד זמן ועדן מעט, ואחר כך ישובו לבות המלכים על העם, ולב העם על אדוניהם, וייטיב הקב"ה את הארצות, וישובו הסוחרים בסחורתם, וירבה רוח בעולם, וישובו בני אמונים בפועל יושר בני אדם ושלום בארץ, וברוך האל היודע העתידות כי אין זולתו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמן,,,,    



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-30/7/2010 14:46 לינק ישיר 

מקסמן

בעולם יש כיום כ6 מליארד אנשים.

חלקם לשתים עשרה מזלות.
פירוש הדבר שכחצי מליארד איש נתונים לשליטת כל מזל.

נו, ברצינות. אתה מאמין באיוולת הזו? ובכל העיתונים המכובדים בעולם מתפרסמים בכל יום הורוסקופ לכל בני המזלות.

 



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/7/2010 15:25 לינק ישיר 

מקס, קרא כאן על מה התבסס האסטרולוגיה של פעם. ולמה הכל מוטעה.

האסטרולוגיה מבוססת על מספר הנחות יסוד שאיבדו את תוקפן באלפיים השנים האחרונות. היא נוסחה כאשר השמים נחשבו לכדור בדולח שמרכזו בכדור הארץ ואשר הכוכבים מפוזרים בתוך הכדור. הכוכבים וכוכבי הלכת היו האלים המקיפים את כדור הארץ. כדור הארץ היה לפיכך במרכז היקום. כדור הארץ היה מורכב מארבע "יסודות" (אדמה, אשר, רוח ומים) בעוד השמים היו עשויים מהיסוד החמישי האתר. זהו הבסיס שלפיו נבנתה התאוריה האסטרולוגית.

אנו יודעים כי כדור הארץ הוא אחד מתשעה כוכבי לכת המקיפים את השמש ואשר היא בעצמה כוכב די ממוצע שאינו שונה מכוכבים אחרים בשמים (מלבד העובדה שהיא קרובה יותר). אנו גם יודעים כי ישנם יותר מארבע יסודות (קרוב יותר למאה). חשוב יותר: אנו יודעים כי הכוכבים וכוכבי הלכת עשויים מאותם יסודות שמהם מורכב כדור הארץ. אנחנו חלק מהיקום.

בעבר לא היה הבדל בין האסטרולוגיה והאסטרונומיה. השניים צמחו ביחד בעולם של רוחות, אלים, נשמות ומיסטיקה. אנשים רבים האמינו כי לעמי הקדם היה ידע שאבד בינתים. כמה רעיונות עתיקים היו נכונים. אחרים היו שגויים לחלוטין. יש הרבה דוגמאות לכך:
ניקח לדוגמא את רעיונותיו של אריסטו. הרעיון שלפיו הדולפינים הם יונקים הוא נכון. ולעומתו הרעיונות הבאים של אריסטו שגויים: כדור הארץ נמצא במרכז מערכת השמש; עצמים במשקלים שונים נופלים לקרקע במהירויות שונות; המוח הוא איבר המשמש לקירור הדם; הלב הוא מרכז הרגשות; החומר עשוי מארבע יסודות.

הרעיונות של פיתגורס: שתי רעיונות נכונים, כאשר הוא פירש נכון את התכונות של משולש ישר זוית; השורש של המספר 2 לעולם אינו יכול להיכתב כשבר; לעומת זאת הוא שגע כאשר סבר שיש רק חמישה כוכבי לכת משום שיש רק חמש צורות גאומטריות סדירות.

הגישה המדעית

רק באמצעות תצפיות ניתן לאשר רעיון או לדחותו. אי אפשר לסמוך על העובדה שהקדמונים האמינו במשהו כדי לאשר את הרעיון. אי אפשר לומר שמשהו נכון רק בגלל שהרבה אנשים מאמינים בו. במשך מרבית ההסטוריה בני האדם האמינו שכדור הארץ שטוח. אינך יכול לומר שמשהו נכון רק בגלל שמדען מפורסם האמין בו. אייזיק ניוטון גילה את חוקי המשיכה (נכון) אך גם כתב ספרים על מלאכים. אי אפשר לומר שהמלאכים קיימים משום שגאון כמו ניוטון אמר זאת. חוקי המשיכה אוששו על ידי תצפיות על עצמים הנעים תחת כוח המשיכה והמסלול שלהם הוא זה שנחזה על ידי החוק. אין שום דרך אחרת.

תורת היחסות של אלברט איינשטיין נחשבת לאחד ההשגים הגדולים של המחשבה האנושית – אך הוא עצמו לא הסכים לקבל חלק גדול מתוצאות מכניקת הקוונטים, הקוטב השני של המדע במאה ה-20. אינך יכול לומר שתורת הקוונטים אינה נכונה רק משום שאיינשטיין לא אהב אותה. רק הטבע יכול לענות על השאלה האם התורה הזו נכונה.

חשוב גם להפריד את הסיבה והתוצאה. אנשים שמים לב לכך שבחורף הבריטי, כאשר הירח נראה בשמים, הצמחים נסגרים. אנשים מאמינים כי אור הירח גרם נזק לצמחים. למעשה הוא לא גרם שום דבר. כאשר הירח נראה, השמים בהירים. כאשר השמים בהירים, הכפור מאופק. זה הכפור שהורג את הצמחים ולא אור הירח. השמים הבהירים (הסיבה) גרמו ליצירת כפור (תוצאה) שהרג את הצמחים וגם גרם לירח להראות (השפעה). הצמחים המתים והירח הנראה הם שניהם תוצאות של השמים הבהירים. הירח והצמחים המתים אינם קשורים ישירות. מרבית האסטרולוגיה מבוססת על סוג כזה של טיעונים.

עבור החיים על כדור הארץ, השמש היא העצם החשוב ביותר בשמים. אך זה לא אומר שלכוכבי הלכת יש השפעה על כדור הארץ או עלינו – בני האדם. כמה אסטרולוגים משתמשים בגיאות ובשפל כהסבר לאסטרולוגיה. ההסבר הוא כדלהלן:

  • הירח יוצר את הגיאות (נכון).
  • הגיאות היא משיכה של המים שנמצאים בכדור הארץ (כמעט נכון, אבל לא מדויק).
  • המוח האנושי עשוי בעיקר ממים (נכון)
  • לפיכך – הירח משפיע על המוח.

הטיעון רק נשמע טוב אם המאזין לא מבין לחלוטין כיצד פועלת הגאות. כוח הגאות של הירח על כדור הארץ תלוי במסה של הירח ובמרחק שלו מכדור הארץ. הוא גם תלוי ברוחב של כדור הארץ. זכרו שיש שני אירועי גאות ביום. לפיכך לא יכול להיות רק שהירח מושך את כדור הארץ. הרוחב של כדור הארץ השוואה למרחק בינו ובין הירח גדול בהרבה מאשר הרוחב של אדם בהשוואה למרחק זה. קשה לדמיין זאת אבל זה מוכח מתמטית.

האסטרונומיה מבוססת על השיטה המדעית של תצפיות, צמצום וניסוי. האסטרולוגיה אינה מבוססת על דברים אלו. כל הניסויים שהוצגו באשר לאסטרולוגיה היו לא חד משמעיים במקרה הטוב, והוכחו כלא נכונים במרבית המקרים. האסטרונומיה היא מדע שיכול לעשות לנפק תחזיות הניתנות לבדיקה. התחזיות האסטרולוגיות הן ניסוי ותעיה. למעשה ניתן לקבל את אותה התוצאה באמצעות המזל הפשוט.

למאמר באתר מדעי בריטי המוקדש להפרכת המיסטיקה

*-- google *
******* type="text/">*-- *********_client = "pub-3239625710450909"; //content 336x280 *********_slot = "0327134597"; *********_width = 336; *********_height = 280; //******** type="text/" src="http://pagead2.*****************.com/pagead/show_ads.js">*******>google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-30/7/2010 16:24 לינק ישיר 

יוחנן והגוילם היקרים,
אני לא מהאמין בזה כי בדקתי את כל החכמות האלה בצעירותי, ולא על זה התוכחתי,
אני רק אומר שהיו להם דרכים לבנות תורות שלמות בלי הכלים של היום וזה מעניין מאוד,
תסכימו איתי שלהמציא שפות זה לא דבר קל, להמציא מערכת חוקיים חברתיים, רפואה ועוד הרבה דברים,
כל אלה היו כבר לפני אלפי שנים לפחות 6000 אלף שנה אם לא יותר,
את הבינה יש בכל האנושות מאז האדם התבונתי הראשון, כלומר אחד ועוד אחד = שנים,
החכמה היא יוצא פועל מהבינה, נכון שכל דור מחכים יותר מהקודם, אבל בתנאי שנעקוב אחרי החכמים הקודמים ונלמד מהם, לא המסקנות, רק הדרך החשיבה ודרך המחקר, בקיצור נלמד מנסיונם הרב,
אבל שנחשוב על עצמינו שאנו חכמים יותר מבטן לידה או מה ? על זה הייתה תגובתי ל"בעלהגדה"
אף אחד אז לא המציא את האסטרולוגיה ולא את חכמת קווי היד מתוך טפשות ומתוך הבטן, מי שחושב כך הוא פשוט גאוותן שאין לא תקנה, ולכן כתבתי לבעלהגדה, שאני מת על הביטחון הגדול שלך,
בכדי לבקר חכמה כלשהי, צריך קודם להכיר אותה,
יוחנן היקר שאל איך מתחלק שש מיליארד לשתים עשר מזלות,
אבל אתה לא יודע שיש מזל שמש ומזל אישי כלומר באיזה מזל חודשי נולדתה ובאיזה שעה ביום הנ"ל אתה יכול להיות מזל עקרב בחודש ובתולה באישי = שעה ביום וכו' וכו' 
אמרתי כבר שלפי בדיקת מפות שעשינו לחברים בישיבה, ובלי שהם ידעו על המסקנות שלנו, רק עשר אחוז התגשם,
זה לא אמור להפחיד אף אחד כי במילא אין לנו את החכמה בשלמותה,
אני אתן דוגמא: מר חשון הוא במזל עקרב, היום אין בכלל מזל עקרב, יצאנו כבר ממזמן מהמסלול של עקרב, (יותר נכון אנו פוגשים אותו בקצה,) למעשה אין היום מזל עקרב,

אבל האם קדמונינו ראו דברים ? בוודאי, הנה בכל התרבויות האסטרולוגים דברו על משהו שיקרה במאה השנים הקרובים,
אם זה שית אלפי שנין של רב קטינה, ואם זה בתרבות מזואמריקה, נוסטרודמוס, ועוד הרבה חכמים קדומים, 
והנה האסטרונומים של היום גילו את הפופיס (אסטרואיד ענק) לפי המסלול שלו כמעט בוודאי יתנגש בכדור הארץ בשנת 2036
נכון שהיום אפשר למנוע את זה, אבל מנין לחכמי הקדמונים שידעו שיהיה ביכולתינו למנוע, הנה הרצאה מעניינת בעניין,

http://video.tau.ac.il/General/AstroClub/2009/20090318Polishook/



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/8/2010 02:58 לינק ישיר 

הגוילם היקר
הגישה המדעית, היא גישה השקפתית כביכול, כלומר בכדי שיהיה סדר במדע החליטו חכמי המדע לא לקבל שום דבר עד שנוכיח בוודאות, ולכן טוב עשו שכפרו בכל המדעיים כביכול של פעם,
כלומר כל זמן שאין לנו הוכחות ברורות אנו בספק,
ושיש כבר הוכחות ולא יודעים למה זה כך ? אז באים התיאוריות לנסות להסביר, יכול להיות תיאוריה אמתית ויכול להיות שקרית,
כך היה עם הקדמונים, הם בדקו לפי סטטיסטיקות, ואז בנו תיאוריות ע"ז, והתיאוריות האלה התברר כשקריות, ומה בכך ?? החלק המדעי היה בסדר כלומר בדקו סטטיסטית וזה היה אמת, נגיד 90 אחוז הנולדים ביום רביעי נולדים חכמים,
בעניין הלמה זה כך ? בזה הם טעו בגדול, כלומר בתיאוריה,
המדע של היום לא יודע למה יש פרצופים כמספר האנשים בעולם, הם גם לא יודעים למה יש תביעת אצבע לכל אדם ואדם לחוד,(ליוחנן לתשומת לבך, כך יש מזל לכל אדם לחוד,) המדע לעולם לא יחקור דברים כאלה, הרי ברור לנו למשל שמבחינת המדע בני אדם צריכים להיוולד באותו כשרונות טבעיים, או לפחות באחים ואחיות שהם מאותו הורים, וכמה אנו יודעים שזה לא כך,
הקדמונים חקרו וראו שיש קשר לכשרונות מולדים לרגע הלידה,
הבעיה שהם השאירו לנו רק המסקנות כלומר נולדתה ברגע X אתה בכשרונות מולדים טובים וכו', כמו שחז"ל אומרים על מי שנולד ביום רביעי הוא חכם ונבון וכו' 
אבל ברור לנו שמפת הכוכבים משתנים כל הזמן (למשל מזל עקרב שאין כהיום בכלל,)
והם לא נתנו לנו את יסודות החכמה עצמה, רק המסקנות ואנו רואים שהם לא אמינים, כי המפות משתנות כל הזמן,

עכשיו: המדע הזה הייתה בנויה על סטטיסטיקות כמו מדע הרפואה היום, כלומר המדע הרפואה גם בנויה על סטטיסטיקה לרוב, ואחרי זה באים התיאוריות, ברור שהתיאוריות יכולות להתברר כשקריות, וזה לא יסתור את הסטטיסטיקות שישארו אמיתיות לעולם, 
לדוגמא: 20% מההריונות הטבעיים נגמר בהפלה, את זה אנו יודעים מסטטיסטיקות, אבל למה ?? ע"ז באים התיאוריות, ויכול להיות שזה אמיתי ויכול לתברר בסוף כשקרית,
עכשיו: מה הבעיה שאני ואתה נתחיל לחקור את 20% לפי מפת כוכבים שהם נולדו, ונראה סטטיסטית שהם הפילו בגלל מזל X ????
הרי ברור לנו שנשים שהפילו הם במזל לא טוב, הרי למה דווקא הם היו בעשרים אחוז האלה ???
ולמה בהריון אחר הם כן הצליחו והם היו בשמונים האחוזים שהצליחו,
ואם אני יצליח להוכיח שיש קשר בין מפת הכוכבים של מזל X לבין הפלה בזמן X אפי' רק סטטיסטית ? זה יהיה הוכחה מדעית לכל דבר, אבל החלק התאורטי שאני אתן לתופעה, יהיה כמו כל תיאוריה,

כאן הטעות של כולנו, נכון שהתיאוריות של קדמוניינו התבררו כשקריות, אבל הדרך החשיבה המחקרית היו אמיתיות לכל דבר, מי שחושב שלא ?? הוא פשוט גאוותן וטיפש ביחד,
רצוני לומר שבגלל ההשקפת המדע לא לקבל שום דבר מהקדמונים עד שנוכיח בתצפיות וכדומה, לא אומר שהקדמונים היו טפשים, להפך הקדמונים חקרו ובדקו כמונו, רק התיאוריות היו שקריות,
וכן גם התיאוריות שלנו תתברר בסוף כשקריות, מהסיבה הפשוטה כי הם לא עונים את כל התשובות,
כי ברגע שנדע למה 20% מפילים את העובר, נדע אוטומטית למנוע את זה, וכל זמן שאנו לא יודעים למנוע ? כנראה שהתיאוריה לא אמיתית, היא (התיאוריה) עכשיו טובה לענות על הרבה שאלות, אבל כל זמן שהיא לא עונה על כולם ? היא בעכרך לא אמיתית,
ולכן בעוד מאה שנה שאנו נקבל את התיאוריה שעונה על כל הבעיות, נאמר על הקדמונים שהם היו טפשים ??

עוד דוגמא: כידוע המדע יודעת רק 20% מהיקום בחלל, שאר האחוזים הם לא יודעים מה יש שם,
בסוף בעזרת השם נדע מה יש בחלל, או לפחות נדע 50% יותר, אז בעכרך תתחלף התיאוריות,

אני מקווה שהצלחתי להסביר את העניין,
  



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/8/2010 15:15 לינק ישיר 

ר' אברהם אבן עזרא לא האמין בשדים, וכמו שכתב ר' משה תקו בספרו כתב תמים:
"ואבן עזרא כתב בספרו  ודאי אין שד בעולם..., ואעפ"כ שדים הראו לו שישנן בעולם, ושמעתי מבני איגלאנ"ט ששם מת ביניהם, כי פעם אחת היה רוכב ביער ובא בין רוב כלבים שהיו עומדים ומעיינים עליו וכולם שחורים, כשיצא מביניהם <אמר> ודאי אילו הם השדים, אז נסתכן וחלה ומת מאותו חולי". (איגלאנט היא אנגליה, England, וגם לפי ההסטוריונים כנראה נפטר הראב"ע באנגליה)
(לידיעת כל הכופרים בשדים מה יהיה סופכם! למה לי הם לא מראים את עצמם?)



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/8/2010 15:45 לינק ישיר 

בפר' אחרי (ויקרא יז ז) הביא האבן עזרא פירוש על "שעירים" הם השדים שישתער הגוף למראיהם, ונראה שהאמין בהם. (ומהמשך דבריו אין ראיה)



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/8/2010 21:22 לינק ישיר 

שטויות הוא לא האמין להפך הוא אומר שהם מין עוף בכמה מקומות, הוא לא האמין לא בהם ולא בכישוף,
הוא טוען שהם שקרים כי אם היו אמת למה התורה אוסרת את זה, הרי כמו שמותר להשתמש ברפואה כך למה שלא נשתמש עם שדים וכישוף לרפות וכדומה, וזה הראיה שלו מהתורה שהם שקרים, כלומר מוכיח מתוך זה שאלוקים אסר, שהם בלוף,
כי אם היו אמת ויכולים להעזר מהם, אז למה אלוקים אסר ?



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/8/2010 21:40 לינק ישיר 

אני מביא לך פירוש אבן עזרא לתורה. ואתה עונה שטויות הוא לא האמין בהם. תפתח חומש ותראה.



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/8/2010 21:50 לינק ישיר 

בעל הגדה אתה מתכוון להגיד שראב"ע האמין למשוגעים שראום?



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/8/2010 21:57 לינק ישיר 

שבח
אתה טועה בפירושו.

הוא מסביר שמה שהם נקראים שעירים הוא לפי שהם משעירים את שער רואיהם,
וגם שלמשוגעים הם נדמים כשעירים, אבל בפירושו הראשון הוא לא מזכיר משוגעים.



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/8/2010 22:00 לינק ישיר 

בעלהגדה כתב:
אני מביא לך פירוש אבן עזרא לתורה. ואתה עונה שטויות הוא לא האמין בהם. תפתח חומש ותראה.

 

אבן עזרא ויקרא פרק יז

(ז) לשעירם הם השדים, ונקראו כן בעבור שישתער הגוף הרואה אותם, והקרוב בעבור שיראו אותם המשוגעים (= מאמינים כלומר המאמינים בהם הוא מגדיר אותם כמשוגעים) כדמות שעירים.
 
אני רואה עכשיו ששבח ענה לך,
ואתה טועה בפי' קודם מסביר את המילה ואחרי זה הפשט המציאותית,
טוב: חבל להתווכח בעניין, צריך להכיר את השקפת האבן עזרא בכל העניינים האלה,



תוקן על ידי maxmen ב- 01/08/2010 22:07:54




דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/8/2010 22:11 לינק ישיר 

בפירושו הראשון הוא לא מזכיר משוגעים. מכאן שמשוגעים בפירוש השני אינו מאמין בהם כדבריך אלא אנשים היסטריים.


גם בישעיהו (לד) הוא מסביר בפשוטו את הפסוק ושעירים ירקדו, על השדים. שם וודאי לא שייך להסביר כדבריך, כי הוא מסביר עובדה שתהיה.



דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-1/8/2010 22:13 לינק ישיר 

בעל הגדה, אני לא בקי באבן עזרא כמקסמן, אולם זה נראה לי אבסורד מה שאתה אומר. עוד היכן נמצא שיעדיפו לקרוא עצם בשם אשר יקבוהו המשוגעים? ראב"ע מתאר את כל רואיהם כמשוגעים, אלא שבפירושו הראשון עוד לא גילה דעתו עליהם.



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > טיבם ואמינותם של מגידים - מהנבואה עד הזוהר ורמח"ל.
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 4 5 6 לדף הבא סך הכל 6 דפים.