בית פורומים עצור כאן חושבים

מה בין האלוקים של הזוהר לזה של שפינוזה?

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-28/8/2005 16:12 לינק ישיר 

ספרן,

שלא כבוגי הדוגל ב "shock therapy״ חושבני שניתן להאיץ את הקצב גם על ידי ריבוי הסברה בחילול הווה וממילא חילול השם המייצג, הנוצר מהפרדת ״אין מלבדו״.


רו״ד,

העירוני שאת דעת הרב ניטו ניתן ללמוד מספרו on divine providence ובלא״ה נראה שהדיון כאן לגופו של הרב ניטו עם המגמה על ניקיה המנסה להשוותה לדעת החכ״צ, רק מסיט מגופו של נושא.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/8/2005 06:43 לינק ישיר 


ווטו,

לכן,מה טוב,אם ההסברה תחל בדבריך שלך.

כמדומה שהמשפט שכתבת,סתום לרוב הקוראים.

לתשומת לבך.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/8/2005 12:57 לינק ישיר 

ספרן,

האם לא די באשכולות המבהירים את ראשית דעת הווה המיוצגת בקריאה בשם השם כמתבאר גם בדברי רש״ר עה״כ ״אז הוחל לקרוא בשם יקוק״ בשם החכם ברנייס?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-29/8/2005 13:17 לינק ישיר 


ווטו,

אכן,כך הבנתי את כוונתך. רציתי רק לעורר קצת רחמים,

על קוראים רבים,שבעיניהם,דברינו כדיבורי הטרפים.

לכן,רצוי לרוב,להצמיד לדיבורים שכאלה,קישורים מתאימים.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-3/11/2005 07:26 לינק ישיר 

http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1651826דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-21/11/2005 15:39 לינק ישיר 


http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1645965&whichpage=2

בהודעת בןאישאחד עם הצילום

בברכה.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2007 09:36 לינק ישיר 

מתוך מאמרו של לואיס ג'ייקובס ב"לקסיקון התרבות היהודית בזמננו" ( ע"ע , תשנ"ג )

..."רעיון חסידי זה , ניתן לכנותו בשם פנאנתיאיזם ( "הכל באל" ) השונה מהפנתאיזם ( "הכל הוא האל" ) של שפינוזה , בכמה צדדים חשובים , ובעיקר בכך שלגבי שפינוזה אלוהים הוא השם הניתן לכוליות הדברים , ואילו בפנאנתאיזם החסידי אין קיום לכוליות בתור שכזו במובן המוחלט של המילה . כלומר , מה שנאמר בקריאת-שמע "ה' אחד" , פירושו עתה שעל אף התופעות , קיים רק ה אחד ושום דבר אחר"תוקן על ידי ספרן ב- 13/05/2007 9:34:51
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2007 11:11 לינק ישיר 

ספרן,

תודה על החידוד!

הנראה מהמובאה לתלות את השכל האחדות המוחלטת של הכוליות ["הווה אחד"] בשני הצדדים, ששפינוזה לא השיגה ואילו הרעיון החסידי השיגו. אך משזה הנידון, לא משנה על שם מי נקרא ההשכל, אלא לחוקרי היסטוריה ולמדביקי תויות!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-13/5/2007 13:07 לינק ישיר 


אם חפצים במילתא דתתקבל , יש לתלותה בשמיה דאדם גדול ...דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/5/2007 15:09 לינק ישיר 

ספרן,

לדעתך, היש ברעיון זה כדי ליישב את הקושי שמעמיד גייקובס שני עמודים אחר כך בנוגע לתפיסה הנטורליסטית של האלהים מבית מדרשם של הרב מרדכי קפלן ואחרים?
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-14/5/2007 15:25 לינק ישיר 

אם הסבר זה של אחדות הכל בלבד , מאומת ועומד בפני עצמו  , הרי שקשיים מתפיסות הסטוריות ורעיוניות מן העבר , כמו שמוצגות שם כלפי ק . אין בהן לכאורה כדי לערערו .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/12/2007 00:54 לינק ישיר 

בר_בי_רב: החכם צבי והפילוסופיה של שפינוזה

ראיתי תשובה מעניינת ב"חכם צבי" בנושא האלוקים והטבע. לא למדתי פילוסופיה ולא ראיתי מעולם את כתביו של ברוך שפינוזה, אבל בכ"ז  מתוך ידיעה כללית הדברים הזכירו לי את השקפתו הפנתאיסטית של ברוך שפינוזה על הזהות שבין ה' וחוקי הטבע.

מעניין מה יאמרו ע"כ חכמי הפורום.

... וזה תורף שאלתם החכם המרומם ונעלה כמהר"ר דוד ניטו נר"ו אב"ד ומו"ץ בק"ק שערי שמים דרש בבית הכנסת דרוש זה תוארו מועתק מלשון לעז ללשונינו הקדושה אומרים שאמרתי בישיבה שהשי"ת והטבע והטבע והשי"ת הכל אחד

אומר אני שכך אמרתי ואני מקיימו ואכריחנו מאחר שדוד המלך מקיימו במזמור קמ"ז המכסה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר כו' אבל צריך לידע (הטו אזניכם יהודים מפני שהוא העיקר הראשון מאמונתנו) ששם טבע הוא מהמצאת האחרונים מזמן ד' או ה' מאות שנה סמוך לזמנינו מאחר שאינו מצוי בדברי חכמינו הקדמונים ז"ל. אלא שהקב"ה משיב הרוח והוא יתברך מוריד הגשם. והוא ית' מפריח טללים מזה מוכרח שהקב"ה עושה כל אותן העניינים שהאחרונים קוראים טבע באופן שטבע אין בעולם ואותו הדבר שהוא ההשגחה הוא שקוראים טבע זהו שאמרתי שהאלקים והטבע והטבע והאלקים הכל אחד דעה זו היא ישרה חסידה וקדושה ואשר לא יאמינו בה הם קראים ואפיקורסים. ע"כ: ויש עליו עוררין לאמר כי סרה דיבר על ה'.

 וזה התנצלות החכם המרומם נר"ו. דבר ידוע שהעבים והמטר והצמחי' הם טבעיים פרטיים: ועוד ידוע שהמכס' איני /אינו/ הכיסוי עצמו: א"כ איפוא אלו היה רצוני להכריח שהטבעים הפרטים הם האלקים מעולם לא היה שום הכרח לדבר הזה לא מדברי המשורר ולא מדברי רז"ל מפני שהמזמור אומר שהאלקים מכסה שמים בעבים ואינו אומר שהאלקים הוא עב הענן ורז"ל אומרים שהקב"ה משיב הרוח ואינם אומרים חלילה שהוא הרוח ממילא נשמע בבירור שכוונתי היא להכריח שהסבה המכסה שמים ומפרחת רוחות איננה הטבע אלא הקב"ה ומפני שהאנשים מכנים אלו הפעולות ומיחסי' אותם אל הטבע אני מאיר עיניהם בראיות האמורות שמה שהם מיחסי' אל הטבע מחוייבים אנחנו לייחסו אל השי"ת יצא מזה שלא דברנו מטבעים הפרטים ואחר שהכרחנו שדברינו היו בטבע הכולל ולא בטבעים הפרטיים אם כן כשאמרנו סתם טבע איננו בעולם כוונתינו אל הטבע הכולל כל המציאות שהוא באמת איננו זולתו יתעלה הכולל הכל ועושה כל. וזהו שאמרתי שההשגחה שהוא אותו הדבר שאחרונים קוראים טבע הוא האלקים רצוני שהשגחתו יתברך והוא יתברך הכל אחד באופן שרציתי להורות האנשים ולהזהירם בל יערבו מעשה השי"ת עם מעשה הטבע הפרטיי מפני שהאנשים אומרים שהטבע הוא המוריד גשמים ומוריד טללים. ודהע"ה וחז"ל אומרים שהאלקים הוא העושה כל אלו וכך אני אומר שאותו הדבר שאמרתי שהטבע הוא האלקים רצוני בשביל אותו הדבר שהוא המשגיח ועושה כל והאנשים ומפרשו מוהר"י מוסקאטו אחרי הצעות רבות כ' וז"ל והוא זה הוא צדיק וישר אני מכריחו וקיימו מחדש שממנו למדנו שהקב"ה זן ומפרנס עולמו ולא כאותן הנותנים כבודו לאחר ומייחסים פעולות אלו לטבע כולל חוץ ממנו יתברך חלילה ע"כ יורנו המורה מה משפט הדורש:

תשובה :

רואה אני את דברי החכם המרומם ונעלה נר"ו שהן דברי הכוזרי במאמר ראשון סי' ט"ו וט"ז ... ואמינא ליה יישר כחו וחילו וכל המהרהר אחריו אחרי רואי דברינו אלה חוששני לו מחטאת ועם היות כל אלו דברים ברורים ופשוטים אינם צריכין חיזוק לבטל כל עורר וטוען רציתי לצרף עמי שנים מן החכמים המובהקים שבעירנו יע"א ואחרי המשא ומתן הסכמנו שלשתינו על כל הדברים האמורים למעלה שהן אמת וצדק פה אלטונא יע"א יום ו' טו"ב מנחם שנת תס"ה לפ"ק. צבי אשכנזי ס"ט בהרב המובהק כמוהר"ר יעקב זלה"ה:

(קצרתי את דברי הח"צ מחשש להלאות את הקוראים, אף כי המעיין בפנים יראה שהוא קצת עוקר את דברי הדורש מפשטן)

*****
שטיינר:

לפי הידוע, ר"ד ניטו נחשד בפאנטאיזם בספר שכתב באיטלקית ותשובה זו באה להסיר מעליו את החשד, כפי המבואר שם, שאדרבה, אין כוונתו לומר שהוא העב או הרוח חלילה, אלא רק שלא מסר ההשגחה לטבע חיצוני, ועל זה הובאו המקורות מקדמונים.

אם אתפנה אפנה למקורות על הפרשה.

 

_________________

רודולף
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-24/12/2007 01:21 לינק ישיר 

בר בי רב ,

ראה בספר שמוקדש ברובו לנושא , הכולל ניתוח התשובה לפרטיה והצגת רקעה הרעיוני - הסטורי: "מצע ומצב , עיונים בתפיסת הטבע במחשבת היהדות" אלכסנדר ברזל (בעיקר עמ' 166 ואילך) .דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-1/1/2009 18:35 לינק ישיר 

הזוהר מאמינה במעמד הר סיני, שיש אל מי להתפלל, ושיש שכר ועונש. שפינוזה לא (עכשיו כבר מאמין!).


תוקן על ידי יקר ב- 01/01/2009 18:32:13
דדווח על תוכן פוגעני

סמל אישי
מנותק
נשלח ב-2/2/2009 06:08 לינק ישיר 

יקר יקר,

בדבריך הקצרים אבל היקרים נראה שבודדת וביטאת היטב את הבעייתיות שיש ליהדות בשפינוזה והיינו בזה שלא הכיר את משמעות "הווה הוא אלוקים" אף לשיטתו שלו.

מצד שני כפי שכבר דובר כאן נראה שגם אצל שפינוזה עדיין לא התיישבה אי הפרדת הא-ל מ"הווה" [יקוק] לפי הציטוט הבא מדבריו:

By that which is self caused I mean that of which the essence involves existence, or that of which the nature is only conceivable as existence

המלה involves - משלב, משמע שיש הפרדה ורק שילוב וכן מזה שנתן "טבע" למוחלט. אך כאמור, זה נראה מקושי מיקודי ולא מהבדל מהותי.

אזורי [שהביא לי את הציטוט באישי גם] נתן הגדרה למובן המילולי-תכונתי של יקוק [למי שרוצה לעמוד על תפקיד המלה למרות שמהות המושג הוא שהוא המוחלט ולכן היחיד המחוסר הגדרה] והיא התכונה שיש בה את כל התכונות. ייש"כ!
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > מה בין האלוקים של הזוהר לזה של שפינוזה?
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 5 6 7 8 לדף הבא סך הכל 8 דפים.