בית פורומים עצור כאן חושבים

כי תבא

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-17/9/2011 23:19 לינק ישיר 

ירוחם יופי של הסבר רק אל תשכח שלפי שיטת ייתכן אנחנו באמת גזלנים וגנבים
כי כל ההסטוריה שלנו כמו שהיא מתוארת בתנ"ך היא מזוייפת מעיקרה.
דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-17/9/2011 23:55 לינק ישיר 

שבוע טוב  לכולם:

בליל שבת דרשתי כך, (כן כן עוד נותנים לי לדרוש לפעמים)

חז"ל אומרים (ורש"י הקדוש מצטט את החז"ל בפסוק ה'  בפרשה,)
"לגבי אומות העולם האלוקים מחשיב את המחשבה הרעה למעשה" וידוע שלגבי יהודי רק בעוון ע"ז,

מה הפשט ? הרי האלוקים לא נושא פנים לאף אחד ? אז למה יש כאן נושא פנים ליהודי בעניין זה ?
ולמה בעוון ע"ז ביהודי הוא כן מחשיב מחשבה למעשה ?

ובכן יש כאן יסוד גדול ועמוק מאוד,
אומות העולם הלא מאמינים בבחירה חופשית ?! ולכן כל מחשבה שעולה לראש בוודאי הוא יעשה, וזה שלא הצליח לו לעשות ?! הוא לא אשם !! במילא יש כאן מניעה של מעשה שהגוי לא אשם בכך, להפך הוא מצידו היה עושה זאת מיד אחרי המחשבה,
ולכן מצרפים למעשה = שכל מחשבה ומעשה חד הם אצל הלא מאמינים בבחירה חופשית, (על דרך "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעו חיים בלעו" )

מה שאין כן לגבי המאמינים בבחירה חופשית, שהמחשבה היא רק רעיון, ואחר כך הוא בוחר עם שכלו\תבונתו האם מותר או אסור תבונית\מוסרית לעשות כך כן או לא,
אז אין צירוף של המחשבה למעשה, כי הם אף פעם לא מחוברים יחד,

אבל יהודי שעובד ע"ז ?! הוא גם לא בוחר מתבונה, הוא מיד עושה מה שהעבודה זרה אומרת לו לעשות ( עיין ערך הקנאים)
בלי לחשוב האם מותר או לא מותר, ולכן גם יהודי שעובד ע"ז בעצם מחבר מחשבה למעשה בלי תבונה ובחירה,
במילא אצלו זה גם מחובר המחשבה והמעשה,

אז יוצא לנו שאין ח"ו האלוקים האדיר נושא פנים למישהו, רק המישהו בעצמו מחבר ביניהם,
והבינו את עומקם של דברים,


תוקן על ידי maxmen ב- 17/09/2011 23:57:18
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/9/2011 11:26 לינק ישיר 

"לירא את השם הנכבד"
מדוע כאן כתוב 'השם'. ולא שם הויה כמו בכל התורה?דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/9/2011 11:45 לינק ישיר 

בעל

יחידאי בתורה- והדבר צריך ע"ג.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/9/2011 12:02 לינק ישיר 

ירוחם
האם יראים מרבש"ע או משמו?
זה נשמע כמעט כמו השבור המודרני של נו, שאף אחד לא יעז לומר יראת א-דני, אבל יאמר יראת ה'.דדווח על תוכן פוגעני

מחובר
נשלח ב-18/9/2011 12:27 לינק ישיר 

בעל
הבעיה היא בעיה- ואין זו תשובה לבעיה.

 לא לקרא למישהו בשמו- נובע מהתרחקות מאותו מישהו, מכל סיבה שהיא, שמירת מרחק.
בפגישה הראשונה של משה עם ה' הוא שואל מיד. מה שמך? איך אכנה אותך לעצמי ולעם ישראל?
כנראה שנושא השם  חשוב, הבירור של שמו של ה' נמשך הרבה זמן. ואצל המפרשים עוד יותר.
האמת שבהמשך בתהילים מופיע הכינוי הזה -שם -שמו, למען שמו.
כאמור הדבר צע"גדדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-18/9/2011 15:48 לינק ישיר 

ייתכן כתב:
ראיתי בספורנו ייתכן היקר:

אם כבר ראית את הספורנו בפרשה האם שמתה לב לדבריו אלה, (כל כך רלוונטיים בזמן האחרון בפורום כאן ובכללל לגבי ההשקפה החרדית,)

ספורנו דברים פרק כח

(יד) ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל. שלא ישנו את מצות האל יתברך בפרט ענין המשפט. ולא ימירו את שאר המצות במנהגי הדיוט ומצות אנשים מלומדה כ"ש כשיעשו זה לכבוד קדמונים שהנהיגו אותם המנהגים לא לכבוד קונם ולא לשמור מצותיו כי בזה האפן אין לך ללכת אחרי אלהים אחרים גדול מזה בחדוש דת לכבוד קדמונים אשר נחשבו אלהים שופטים בארץ. אמנם התוכחות עד יולך ה' אותך ואת מלכך היו בבית שני בימי אנטיוכס וזולתו עד שצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה וגלה אחד מהם במצות פומפיא"ו לרומ"ה ומשם והלאה עד ונסחתם היו עד חרבן הבית על יד רומיים ומשם והלאה הם תוכחות בגלות נמשכות אליו. והתחיל בתוכחות באמרו
(טו) אם לא תשמע בקול ה' אלהיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו אשר אנכי מצוך היום: וזה בלי ספק כאשר הומרה שמירת מצות התורה במנהגים שונים וזולתם והוסג אחור משפט. וכן אחר שאמר יולך ה' אותך ואת מלכך שהוא החלק השני חזר ואמר כי לא שמעת בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו וחוקותיו אשר צוך כלומר אבל שמרת מה שצוו או הנהיגו אחרים זולתו אשר לא כתורתו כמו שספרו ז"ל (גטין) שלא היו תורמין ולא מעשרין והוצרכו לתקון יוחנן כ"ג ולגזור על הדמאי והיו נועלים דלת בפני לוין מפני השמטה והוצרך הלל לתקן פרוזבול ובטלו מי סוטה ועגלה ערופה וסנהדרין מרוב הפושעים בסוף בית שני באופן שבטל כל משפט כמו שספרו ז"ל שגברו בעלי זרוע כמו שהוא הענין היום עם כל גלותנו ושפלתנו, שרב הממון בפרט החיב בדין מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו. (ע"פ דברי הימים - א טז, יב), ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם לעות אדם בריבו (ע"פ איכה ג, לו), ובכן ירדו לטמיון הם ונכסיהם ובאלה התבאר' סבת חורבן בית שני והתמדת חורבנו בהתמדת סבתו:


ספורנו דברים פרק כט

למען תשכילו את כל אשר תעשון. שתשיגו המכוון בכל מעשיכם לחיי עולם ולחיי שעה:

בכל דרך פירושו של הספורנו הוא תוקף ותוקף את העםארצים ששולטים על האומה,

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-8/9/2012 23:27 לינק ישיר 

דברים פרק כו     וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ:
הפרשה הקודמת פותחת- ב-כי תצא למלחמה. בלי והיה. הרי לא היה חסר לכתוב כלום עם הי כותב כי תבא בלבד.
אלא  כל מקום שכתוב והיה- זה לשון שמחה. אומר האור החיים הקדוש- אין לך שמחה יותר גדולה מלבא לארץ ישראל.

דברים פרק כו

וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא וְהָלַכְתָּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם:

רש"י דברים פרק כו פסוק ב

 מראשית - ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין בלבד. נאמר כאן ארץ, ונאמר להלן (לעיל ח, ח) ארץ חטה ושעורה וגו', מה להלן משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל,

רש"י מפרש לפי חז"ל- במחילה  אבל  כתוב כן כל פרי האדמה. והכל כונה לכל הפרות, פרשנות זו מעידה על חוסר ידע בסיסי בחקלאות.
אין כמעט חקלאי המגדל את כל שבעת המינים. המגדל חיטה ושאורה- לא מגדל  גפן תאנה זית ורימון. היום זה כך- בזמנם עאכוכ.
חוצ מזה בעל מטעים של תפוחים אגסים שקדים וכו' וכו'- לא צריך להביא ביכורים? הוא לא צריך להודות על כל הטוב?
הוא לא צריך לעשות ווידוי מעשרות?

דברים פרק כו

(טו) הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֵת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתֵינוּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ: ס

רש"י בראשית פרק יח

(טז) וישקיפו על פני סדום - כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך
יש לשים לב למה רש"י אומר-כל השקופה- זה רע.

דברים פרק כח

(סא) גַּם כָּל חֳלִי וְכָל מַכָּה אֲשֶׁר לֹא כָתוּב בְּסֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֹּאת יַעְלֵם יְקֹוָק עָלֶיךָ עַד הִשָּׁמְדָךְ:

המוכיחים בשער גם היום לומדים מהפסוק הזה כי הכוונה היא- למיתת צדיקים, (כך אצל הרב אליישיב).
הבעיה הגדולה היא שפרשנות זו על מיתת צדיקים לא מופיע בשום מקום. אין חז"ל כזה

 
דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/9/2012 05:40 לינק ישיר 

צ"ח קללות. מה החשבון?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-9/9/2012 10:08 לינק ישיר 

לא רצו להגזים -ולקלל מאה קללות.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/9/2012 00:25 לינק ישיר 

נסיתי לעמוד על המנין, אחת לאחת למצוא חשבון. מה פירוט ה98?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-10/9/2012 10:22 לינק ישיר 

למה אתה חושב שצריך להיות משמעות למספר 98.
אם תתעקש אפשר למצוא הרבה משמעויות מצוצות מהאצבע,דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/9/2012 02:50 לינק ישיר 

הוציאו מספר מהשרוול?
המשכיל לדוד אומר שיש 100 דייקא, והוציאו שתים -והיו שמיך אשר על ראשך וכו'- שנהפכו קצת לברכה.
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19148&st=&pgnum=334
איך הגיע הוא ל100?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/9/2012 19:31 לינק ישיר 

האם לכל המספרים שבמקרא את יודע  סיבתם? למה מס' זה ולא אחר?

מדוע נטפלים רק לקללות שב פרש כי תבא? האם בפ' בחוקותי הקללות אינם ראוים למנין?דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-11/9/2012 23:08 לינק ישיר 

חז"ל אומרים שיש 98, והמשכיל לדוד ספר והגיע ל100 פחות 2. אני ספרתי ולא הצלחתי להגיע ל98 או 100. זהו. מי שיודע, שיקום בבקשה.
אתה שואל שאלה אחרת, מה זה קשור לשאלתי.דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > דת ואמונה > עצור כאן חושבים > כי תבא
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר
לדף הקודם 1 2 3 ... 6 7 8 9 לדף הבא סך הכל 9 דפים.