1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. חגים ומועדים

המונים השתתפו בחצות הלילה במעמד התפילה המסוגל בציון רבי אבדימי דמן חיפה

בשעת חצות הלילה של יום המסוגל ערב חודש סיון, נערך בציונו הקדוש של האמורא רבי אבדימי דמן חיפה מעמד התפילה כהוראת מרן שר התורה, ובהשתתפות המונים שהגיעו מכל חלקי הארץ, בסדר תפילה מיוחד המסוגל לישועת הכלל והפרט • המעמד התקיים  לאחר סדר לימוד להצלחת המבקשים ישועה

שימי פרקש, א' סיון תשע"ט 04/06/2019 14:46

ההמונים במעמד התפילה ההמונים במעמד התפילה צילום: דוד זר

לאחר היערכות נרחבת התקיים בחצות הליל ער"ח סיון המעמד הנשגב והמסוגל בציון האמורא רב אבדימי דמן חיפה -  מעמד תפילה נורא לישועתן של ישראל, לחולי ישראל ולמעוכבי זיווג, למצפי ישועה ולמבקשים לפתוח שערי פרנסה, בסדר התפילה המיוחד שעל ידי מאות לומדי 'רינה של תורה', מעמד שהפך למופת נורא לאלפים כשסיפורי ישועה וחותם עדות אמת מעטרים את תפילה זו.

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי • קרדיט: דוד זר

לפני התיבה העתיר ברגש ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שרגא נח שטיינמן שליט"א שקרע שערי שמים יחד עם ההמונים בקריאת פרקי תהילים, בהם בפרק ק"ל כהוראת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א. לאחר מכן עבר לפני התיבה, הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין שליט"א שקרא את אותיות 'קרע שטן' מפרק קי"ט בתהילים.

קודם ה'יהי רצון' והזכרת השמות נשא הגאון הצדיק רבי בערל רכניצר ראש ישיבת בעלז חיפה דברים חוצבי להבות אש והעורר את הציבור על סגולות היום והרהור התשובה. אז ניגשו באימה וחרדה נציגי גדולי ישראל וקראו בחרדה שם אחר שם לסגולה וישועה, לאחר מכן כיוונו יחד עם כלל המתפללים לישועות הכלל והפרט.

תפילת הרבנים בציון • דוד זר

בסיום המעמד נערך כהוראת מרן שר התורה שליט"א המעמד הנדיר של בקשת מחילה והסרת קפידות, כאשר כל הקהל מוחלים מעמקי הלב ומתפלל שייתן השם חן וחסד בעיני כלל ישראל וימחלו יסירו וקפידתם. לאחר מכן קיבלו קהל המתפללים עול מלכות שמיים בלב שלם.

בתום המעד שהסתיים כשעה לאחר חצות הלילה העידו משתתפי המעמד בהתרגשות כי זעקת האלפים נשמעה היטב על רקע בית העלמין השומם, וכי יצאו תחת רושם עז ותחושה כי שערי שמיים נפתחו לקול שוועתם. "תפילות כאלו לא יכולות לשוב ריקם וודאי עושות רושם גדול", אמר אחד המשתתפים.

מעמד התפילה • קרדיט: דוד זר

ב"רינה של תורה" מציינים בסיפוק את ההצלחה בהוצאת המבצע המורכב של מעמד התפילה אל הפועל, שכלל גם היערכות ותיאום אל מול מערך הסעות הגדול מכל רחבי הארץ של  חברת ההסעות "נתיבות חסד" הודות להשתדלותם המרובה של שלוחא דרבנן סגן ראש העיר חיפה הר"ר מיכאל אלפר וחבר מועצת העיר הר"ר  מנחם קפלן שעמלו לטובת תושבי העיר וכן רבים רבים שהגיעו בכוחות עצמם, ואומרים כי "זכינו לקיים מעמד מרגש שחיפה מעולם לא ראתה כמותו. כל מי שהיה במעמד התפילה, וראה ושמע את הדמעות וההתרגשות, הרגיש בחוש ששערי השמיים נפתחים לקול השוועה האדירה שנשמעה בהם לישועת המצפים להקמת בית בישראל, ובס"ד נשמע ונתבשר בשורות טובות בקרוב".

קודם המעד נערך כנהוג סדר לימוד של ג' שעות רצופות בתענית דיבור, כשמאות אברכים גדשו את בית המדרש המרכזי נדבורנא שבחיפה וקול הלימוד קרע את דממת הלילה. עשרות אברכים למדו על ספסלים מחוץ לבית מדרש, מאחר והמקום היה צר מלהכיל.

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי מעמד התפילה בקבר רבי אבדימי צילום: דוד זר

 עוד בנושא:

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.