1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

לעלוב 75 שנה במירון: כל אירועי וזמני השבת

בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת בהעלותך בארץ ובעולם

משה ויסברג, י"א סיון תשע"ט 14/06/2019 10:29

פרשת בהעלותך הרבי מלעלוב במירון הרבי מלעלוב במירון צילום: שוקי לרר

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

סקווירא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מסקווירא, בן לבנו בכורו הרה"צ ר' אהרן מענדל טווערסקי, חתן בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ זצ"ל, עם נכדת האדמו"ר מסאדאוונא, בת לבנו הרה"צ רבי אלישע סעקולא, חתן האדמו"ר מסטריזוב, תתקיים בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא ניו יורק.

צאנז: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מצאנז, בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל שרגא ברוך הלברשטאם הרב הצעיר דקרית צאנז, עם בת הרה"ג רבי דוד הלפרין רב דביהמ"ד בית שמואל בגולדס גרין, תתקיים בהיכלי רוזנברג בקריית צאנז נתניה.

טשערנוביל: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מטשערנוביל, בן לחתנו הרה"צ רבי מרדכי טווערסקי, בן האדמו"ר מלויעב טשערנוביל, נכדת האדמו"ר מנדבורנה חיפה, בת לבנו הרה"צ ר' נפתלי צבי ליפער, חתן הגה"צ ר' משולם זושא לוריא דומ"ץ ויזניץ זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול ברח' חבקוק בב"ב.

לעלוב: מאות חסידי לעלוב ישבתו בראשות האדמו"ר מלעלוב באתרא קדישא מירון, לרגל שבת התאחדות השנתית הנמשכת מזה 75 שנה. התפילות והטישים יתקיימו במתחם גנדי. במוצאי שבת יערך מעמד ההדלקה והחלאק'ס ברחבת תולדות אהרן בחצר הציון. 

ויז'ניץ: בכל ריכוזי חסידות ויז'ניץ יערכו קידושים בשבת בבוקר הודאה לאור ההצלחה בקמפיין 'תנו לבבכם' שנערך בחסידות ויז'ניץ בערב חג השבועות.

רחמסטריווקא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב, בן לבנו הרה"צ רבי בערל טווערסקי, וחתן האדמו"ר מסטרעליסק, עם בת האדמו"ר מזוועהיל מונסי, תתקיים בביהמ"ד הגדול ראחמסטיווקא בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סלאנים: לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'ברכת אברהם' זיע"א, יערוך נכדו האדמו"ר מסלאנים את שולחנו בליל שבת בבית המדרש הגדול סלאנים ברחוב דורש טוב בירושלים וכן יעבור בתפילות השבת לפני התיבה.

סאדיגורה: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מסאדיגורה, בן לבנו הגדול הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן,חתן האדמו"ר מבאסטון, תתקיים בבית המדרש סאדיגורה ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

ביאלא: האדמו"ר מביאלא ישבות בקרב חסידיו בעיר אשדוד, לרגל מעמד החנוכת הבית לבית המדרש ביאלא החדש ברח' התלמוד בעיר. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש החדש בהשתתפות קהל החסידים מאשדוד.

ב"ב: הגאון רבי שאול אלתר ראש ישיבת שפת אמת ישבות בקרב תלמידיו ומעריציו בב"ב, התפילות וסעודה שלישית יתקיימו בהיכל ישיבת ערלוי ברחוב יהודה הלוי 10 בעיר.

מכנובקא בעלזא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לחתנו הרה"צ רבי  אהרן טווערסקי, בן הרה"צ רבי דוד טווערסקי, תתקיים בבית המדרש מכנובקא בעלזא ברח' רש"י בב"ב.

ספינקא: האדמו"ר מספינקא ארה"ב השוהה בביקור בארה"ק, ישבות בב"ב, התפילות והטישים יתקיימו באולמי מרום שע"י סמינר גור ברח' הרב לנדא בב"ב.

רחמסטריווקא: העלייה לתורה לנכד הרה"ק מראחמסטריווקא זצ"ל, נכד לבנו הרה"צ ר' יהושע העשיל טוערסקי זצ"ל, בן לבנו הרה"צ ר' משה חיים טווערסקי, עם נינת האדמו"ר מטשרנוביל זצ"ל נכדה לבנו הרה"צ ר' יחיאל טווערסקי זצ"ל בת לבנו הרה"צ ר' ישעיה טווערסקי, תתקיים בבית המדרד הגדול רחמסטריווקא ברח' גבעת משה 10 בירושלים.

מאור חיים: שבת שבע ברכות לנכד מרן האדמו"ר מויזניץ, בן לחתנו הרב מנחם מנדל הגר, בן הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר אב"ד סערט ויזניץ ירושלים, עם נכד הרה"צ רבי זאב ארנסטר אב"ד מאור חיים ירושלים, בת לבנו הרב יוסף ארנסטר, תתקיים בבית המדרש מאור חיים בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים.

ראפשיץ: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מראפשיץ, ונכד הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב זצ"ל והאדמו"ר מקאמרנא גב"ש, עם נכדת האדמו"ר מביאלא פשיסחא בת לבנו הרה"צ רבי פנחס אליהו רבינוביץ חתן האדמו"ר מאוז'רוב, תתקיים בבית המדרש ראפשיץ ברחוב רבי עקיבא בביתר.

בית שמש: המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ישבות לשבת חיזוק בשכונת רמה א' בבית שמש, בליל שבת ישא דברים בבית המדרש שערי תפילה, ה'באטע' וסעודה שלישית יתקיימו בהיכל ישיבת 'באר התורה', במוצ"ש יערך מלווה מלכה עם תזמורת.

קוזניץ: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מקוזניץ, עם בת האדמו"ר מבאסטאן ב"פ, חתן האדמו"ר מאוסטרוב קאלושין, תתקיים בבית המדרש קוזניץ בכיכר המדינה בת"א.

קרלין: בכל ריכוזי חסידות קרלין יצייונו את השבת קודם ההילולא של הרה"ק רבי אהרן מקרלין זיע"א, בעל ה'בית אהרן' מקרלין החל ביום חמישי הקרוב.

מאקאוווא: בחסידות מאקווא יציינו את השבת קודם ההילולא של מייסד החסידות הרה"ק בעל 'אהל משה' ממאקווא זיע"א, נכדו הגה"צ גאב"ד מאקווא יערוך טיש בליל שבת בבית מדרשו בקרית אתא.

באבוב-45: העלייה לתורה לנין האדמו"ר מסאסרעגען, נכד לבנו הגה"צ ר' יהושע רובין אב"ד באבוב-45, בן לחתנו הרה"ג ר' מאיר יוסף איכינשטיין, בן אב"ד בערטש, עם בת הנה"ח הרה"ג רבי יעקב פלדמן, בן הנה"ח ר' חיים משה פלדמן מלונדון, חתן הגה"צ אב"ד בייטש זצ"ל, תתקיים בבית המדרש הגדול באבוב-45 בשכונת בורו פארק בברוקלין.

מישקולץ: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר ממישקולץ, בן לבנו הרה"צ רבי ישראל ברגר אב"ד מישקולץ י-ם, חתן הרה"ג ר' יהודה יחיאל שיינפלד, בן הגה"צ ר' יהוסף חיים שיינפלד אב"ד קריית הרצוג, חתן הגה"צ ר' אהרן מרדכי רוטנר, עם נכדת האדמו"ר מנחלת אהרן, בת לבנו הרה"צ ר' שמואל קאהן, חתן הרה"צ ר' הערשל דירנפלד, תתקיים בבית המדרש מישקולץ ברח' סלנט בפ"ת.

בערגסאז בית שמש: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מראחוב, בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל שרגא רוזנבוים, חתן האדמו"ר מבערגסאז בית שמש, תתקיים בבית המדרש בערגסאז בעיר בית שמש.

ב"ב: השלום זכר לרגל הולדת הבן נין לאדמו"ר משבט הלוי, נין לחתנו הרה"ג ר' מרדכי גלבר רב דקהילת מונקאטש בב"ב, נכד לחתנו הרה"ג ר' אברהם יצחק גרינברגר, בן הגאון ר' ישראל גרינברגר רב דחסידי ויזניץ באלעד, בן לחתנו הרב יצחק שרייבר, תתקיים בבית המדרש הגדול ויזניץ במרכז חסידי ויז'ניץ ברח' שלמה המלך בב"ב.

ספינקא: השבת יציינו בחסידות ספינקא את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'חקל יצחק' מספינקא זיע"א שיחול ביום ראשון הקרוב י"ג סיון. לרגל ההילולא יערכו השבת טישים במרכזי החסידות ספינקא ברחוב דונולו בשכונת גני גד ובשכונת רמת אהרן בבני ברק. במוצאי שבת יערכו אדמו"רי בית ספינקא טיש לכבוד ההילולא.

טשערנאביל: הרה"צ ר' מרדכי טווערסקי בנו בכורו של האדמו"ר מטשערנאביל ארה"ב, שהגיע לביקור בארה"ק להשתתף בשליחות אביו בשמחת החתונה של נכד האדמו"ר מוויזניץ ושמחת החתונה של נכד האדמו"רים מטשערנאביל ולאיעוו טשערנאביל, ישבות בצלו של דודו האדמו"ר מטשערנוביל ברח' חבקוק בב"ב.

זוטשקא אמסנא: האדמו"ר מזוטשקא אמסנא ישבות למנוחה בעיר צפת, התפילות יתקיימו בבית המדרש 'אזמרה' שנפתח בשבוע שעבר בראשות הרה"צ רבי מנחם מנדל מוסקוביץ, בן האדמו"ר משאץ בשכונת "יפה נוף".

שבט הלוי: שבת שבע ברכות לנכד האדמו"ר משבט הלוי, בן לחתנו הרה"ג ר' בן ציון הירשלר, עם בת הרה"ג ר' יעקב אהרן פאזען, תתקיים בשכונת סטמפורד היל בהשתתפות הסבא האדמו"ר משבט הלוי השוהה בביקור בלונדון לרגל השמחה. האכסניה בבית חתנו הרה"ג רבי שלום צבי ענגלענדער.

קוסוב ויז'ניץ: האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ השוהה בביקור אצל אביו הרה"צ רבי צבי אלימלך קורנרייך לרפו"ש, ישבות בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ספינקא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה האדמו"ר מספינקא ב"ב, נכדה לבנו הרה"צ רבי יקותיאל כהנא אב"ד ספינקא ב"ב, חתן הרה"צ רבי יהודה ניישלאס אב"ד סערדאהעלי בית שמש, בת לבנו הרב מאיר יעקב ישראל ישורון כהנא, חתן הרה"צ ר' ישעיה שווארץ מביתר, חתן הגר"ד ווייס, תתקיים בבית המדרש ספינקא ברחוב יהושע בבני ברק.

לוצק: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מלוצק, בן לבנו הרב שלמה שוחט, חתן הרה"צ רבי ר' אהרן אוירבך, בן הרה"ג רבי מרדכי אוירבך רב קהילת אביר יעקב בת"א, והקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מלוצק, בת לחתנו הרב יוסף מאיר פולק, בן הרה"צ רבי שלום פולק, תתקיים בבית המדרש לוצק ברח' שמואל הנביא בירושלים.

בולוחוב: העלייה לתורה לבן זקוניו של האדמו"ר מבולוחוב זצ"ל, תתקיים בבית המדרש בולוחוב ברח' ריב"ל בית שמש.

רחמסטריווקא: העלייה לתורה נין הרה"ק בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ זצ"ל, נכד לחתנו הרה"צ ר' אברהם דב  טווערסקי אב"ד רחמסטריווקא מונסי, בן לבנו הרה"צ ר' חיים מאיר טווערסקי אב"ד אוסטילא, חתן האדמו"ר מקוסון, חתן הרה"ק מויזניץ זצ"ל, נכדת האדמו"ר מסטרעליסק, בת לבנו הרה"צ ר' אפרים מרדכי קלוגהפוט, תתקיים בביהמ"ד מדרש פנחס אוסטילא במונסי. 

פאליטשאן: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מפאלטישאן, בן לבנו הרב דוד משה טווערסקי, חתן האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא, עם נכדת האדמו"ר מראחוב זצ"ל, בת לחתנו הרה"צ ר' יצחק אייזיק כהנא מספינקא, השמחה תתקיים בביהמ"ד פאלטישאן בשכונת בורו פארק בברוקלין.

טשרנוביל: האדמו"ר מלויעב טשרנוביל שהגיע הבוקר לביקור בארה"ק לרגל שמחת נישואי נכדו, ישבות בב"ב, התפילות והטישים יערכו במחיצת אחיו האדמור מטשרנוביל ברח' חבקוק בב"ב.

קאמרנא: שבת שבע ברכות לנכד הגאון שמואל אליעזר שטרן גאב"ד מערב ב"ב, בן לבנו הרה"ג רבי דניאל שטרן, עם נכדת הגה"צ רבי דוד גולדמן אב"ד זוויעהל ב"ב, בת לבנו הרב שמשון אהרן גולדמן, חתן האדמו"ר מקאמרנא, תתקיים בבית המדרש קאמרנא ברח' ארזי הבירה בירושלים בהשתתפות הסבא הגרש"א שטרן שישבות לרגל השמחה בירושלים

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

ברכת מזל טוב לר' משה פרידמן משב"ק אדמו"רי בית סאטמר לרגל נישואי נכדו, בן לבנו הרב יהושע המו"ל של עיתון 'דער איד' בארה"ב. 

ברכת מזל טוב לר' שאול לנדא מעסקני חסידות פיטסבורג, לרגל אירוסי בנו החתן אברהם אבא לנדא מבחירי ישיבת פיטסבורג, עם בת הרה"ח אריה ויינרייך מחשובי חסידי צאנז באשדוד בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לר' דוד מאיר טלר מנכ"ל מוסדות סאטמאר ב"ב ומבעלי אולם הדקל, לרגל נישואי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לעסקן ר' שמעון מאיר פריד לרגל שמחת הולדת בתו, הקידושא רבא בבית המדרש קרעטשניף ירושלים ברחוב אבינועם ילין. 

ברכת מזל טוב לר' ישעיהו מילר אחראי מחלקת גיוס כספים ומשאבים במוסדות ויז'ניץ בארה"ק, לרגל הולדת הבן בשעטומ"צ. השלום זכר יערך בליל שבת במהלך הטיש של האדמו"ר מויז'ניץ בקרית ויז'ניץ בב"ב.

ברכת מזל טוב לר' צבי גלבשטיין מנהל מאפיית 'משמרת' לרגל נישואי בנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לסוכן הנסיעות של 'רוזנר טורס' - איציק רוזנר, לרגל אירוסיו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לבעל המנגן ר' שלמה גרטנר מלונדון, לרגל אירוסי בתו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לירוחם יצחק לנדסמן סופר עיתון 'משפחה' לרגל נישואי בנו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לרשם עולם הישיבות ר' אורי זלזניק לרגל שמחת נישואי בנו השבוע. 

ברכת מזל טוב לאיש העסקים ר' מנחם מנדל פרוכטר ממקורבי האדמו"ר מספינקא ארה"ב, לרגל שמחת נישואי בנו ביום רביעי הקרוב באולמי גני הדקל בב"ב.

ברכת מזל טוב לר' מרדכי קרויס שדרן הקו של חסידות תולדות אהרן 'קול אנ"ש' ומנכ"ל 'קליקול' לרגל הולדת הבן, השלום זכר יערך בשבת בהיכל ישיבת שומרי אמונים בקרית שומרי אמונים בירושלים.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בהעלותך סיון בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 7:10 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 9.04

בני ברק: כניסת השבת: 7.26 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.01

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.30 ר"ת 9.18

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7:10 יציאת השבת: 8.29 ר"ת: 9.04

חיפה כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.33 ר"ת: 9.05

אשדוד: כניסת השבת: 7:25 יציאת השבת: 8.31 ר"ת 9.06

צפת: כניסת השבת: 7.21 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.06

תל אביב: כניסת השבת: 7.26 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.06

באר שבע: כניסת השבת: 7.26 יציאת השבת: 8.30 ר"ת: 9.02

ניו יורק: כניסת השבת: 8.10 יציאת השבת: 9.19

לונדון: כניסת השבת: 9.04 יציאת השבת: 10.34

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.41 יציאת השבת: 11.02

ציריך: כניסת השבת: 9.08 יציאת השבת: 10.28

פאריז: כניסת השבת: 9.37 יציאת השבת: 11.02

מוסקבה: כניסת השבת: 8.56 יציאת השבת: 10.57

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;