1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

באיאן יתפללו בגור: כל אירועי וזמני שבת קרח

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת קרח מברכין תמוז בארץ ובעולם

משה ויסברג, כ"ה סיון תשע"ט 28/06/2019 09:05

שבת מברכין תמוז עבודות ההרחבות בקלויז של באיאן השבוע עבודות ההרחבות בקלויז של באיאן השבוע צילום: באדיבות המצלם

בחצרות האדמו"רים והחסידים:

בעלזא: האדמו"ר מבעלזא שיצא אמש ממעונו בקרית בעלזא בירושלים למנוחה בשבועיים הקרובים ישבות במעון הנופש בקרית יערים טלז סטון  יחד עם מקרוביו ומשפחתו.
באיאן: שבת שבע ברכות לבתו הצעירה של האדמו"ר מבאיאן, עם בן האדמו"ר מסוכטשוב, תתקיים בבית המדרש הגדול החדש גור ברחוב ירמיהו בירושלים עקב עבודות הרחבת הקלויז של באיאן ברחוב מלכי ישראל. הטיש יתקיים בשעה 23:00 בליל שבת בהיכל בית המדרש החדש של גור. 

באבוב: ‏בכל ריכוזי חסידות באבוב בארץ ובעולם יציינו את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר הראשון רבי שלמה מבאבוב זיע"א, החל ביום חמישי הקרוב. נכדיו האדמו"ר מבאבוב והאדמו"ר מבאבוב - 45 יערכו בליל שבת טיש וכן יעברו בתפילת מוסף בשכונת בורו פארק בניו יורק.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ השוהה בביקור בקנדה, ישבות לשבת התאחדות יחד עם כלל חסידיו מארה"ב בטורנטו, האכסניה בבית הנגיד הרבני פייביש הלוי הלר.

ויז'ניץ: העלייה לתורה לנכד כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בן לבנו הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, חתן האדמו"ר מספינקא, עם בת הרה"צ רבי יהושע שלום נתן רובין, חתן האדמו"ר מצאנז גריבוב, תתקיים בבית המדרש ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

טאהש: בחסידות טאהש יציינו השבת את שבת יארצייט קודם ההילולא של הרה"ק רבי משלום פייש מטאהש זיע"א החל ביום שני הקרוב. נכדו האדמו"ר מטאהש יערוך בליל שבת טיש וכמו"כ יעבור לפני התיבה בתפילת מוסף בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה.

עבודת הלב: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מקרעטשניף, נכדה לבנו הרה"צ ר' דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, בת לחתנו הרב שלום מייזליש, בן הרה"צ ר' יעקב מייזליש רב ביהמ''ד עבודת הלב, וחתן הגה"צ ר' שלמה גשטטנר, חתן האדמו"ר מטשאקאווא, יתקיים בבית המדרש עבודת הלב ברח' דובב מישרים בירושלים.

מכנובקא בעלזא: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר ממכנובקא בעלזא, נכדה לבנו הרה"צ ר' יוסף מאיר רוקח, חתן האדמו"ר מסאסוב, בת לבנו הרב ליפא רוקח, חתן דודו הרה"צ ר' בערל רוקח, חתן גאב"ד מאקאווא ב"ב זצ"ל, יתקיים בבית המדרש מכנובקא בעלזא בב"ב.

סאטמאר י-ם: הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סאטמאר ירושלים, ישבות בקרב חסידי סאטמאר בירושלים. התפילות והבאטע והסעודה השלישית יתקיימו בבית המדרש ויואל משה ברח' עזרת תורה בשיכון סאטמאר בעיר.

סקולען: האדמו"ר מסקולען השוהה בביקור בקנדה. ישבות בקרב חסידיו במונטריאל, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו מאור הגולה בעיר.

ספינקא: האדמו"ר מספינקא השוהה בביקור בארה"ק, ישבות למנוחה בעיר צפת יחד עם מקורביו.

נדבורנה ירושלים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים השוהה במסע הקודש יחד עם קבוצה מחסידיו לקראת שמחת נישואי בנו שתיערך בחודש אב, ישבות בבנין הכנסת אורחים החדש בסמוך לקברו של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זצ"ל בעיירה פרמישלאן באוקראינה.

לעלוב: העלייה לתורה לבן הנגיד ר' שמואל הלפרין עם נכדת האדמו"ר מקופיטשניץ, בת לבנו הרב בנימין פליטנשטיין רב ביהמ"ד קופיטשניץ בבית שמש, תתקיים בבית המדרש לעלוב ברח' אהרונוביץ בב"ב. לרגל השמחה ישבות האדמו"ר מלעלוב בקרב חסידיו בב"ב.

סלאנים: האדמו"ר מסלאנים ישבות בקרב חסידיו בעיר אלעד. התפילות והטישים יתקיימו בקריית הישיבה באר אברהם סלאנים בעיר.

פינסק קרלין: האדמו"ר מפינסק קרלין ישבות לשבת התאחדות 'להתענג' יחד עם אברכי ובחורי החסידות שלמדו 8 שעות בשבת בחודשים האחרונים. השבת תתקיים בעיר העתיקה בירושלים.

זוטשקא: האדמו"ר מזוטשקא השוהה לראשונה בביקור בארה"ב ישבות בצלו של האדמו"ר מויז'ניץ מונסי בשיכון ויז'ניץ במונסי.

מתמידים: הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג רבה של קהילת המתמידים ישבות בקרב בני קהילתו קהל עדת ירושלים בירושלים, התפילות בבית המדרש בשכונת עבודת ישראל במא"ש בעיר.

סאסוב: האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא השוהה בביקור בארה"ק ישבות אצל מחותנו האדמו"ר מסאסוב בקרית ישמח משה.

בעלזא: הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, בנו של מרן האדמו"ר השוהה יחד עם קבוצת חסידים במסע הקודש באוקראינה, ישבתו בבנין הכנסת אורחים בעיר בעלזא סמוך ונראה לציוני רבוה"ק אדמו"רי בית בעלזא זי"ע.

קאמרנא: העלייה לתורה לנכד האדמו"ר מקאמרנא, בן לבנו הרה"צ ר' שאול יחזקאל סאפרין, חתן האדמו"ר מספינקא ירושלים, עם בת האדמו"ר מדעעש רמת אהרן זצ"ל, תתקיים בבית המדרש קאמרנא ברח' דבורה הנביאה בב"ב.

גארליץ: שבת שבע ברכות לנכד הגה"צ ר' יוסף משה שניאורסון נשיא ישיבת טשעבין, בן לבנו הרה"ג רבי ישראל שניאורסון ר"מ בישיבת טשעבין, חתן הרה"ג ר' נחום שניאורסון ראש ישיבת טשעבין, עם נכדת האדמו"ר מגארליץ, בת לבנו הרב יהודה אריה צבי הלברשטאם, חתן הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר אב"ד סערט ויזניץ ירושלים, תתקיים בבית המדרש גארליץ בשיכון ה' בב"ב.

זוטשקא: שבת שבע ברכות לנין האדמו"ר מויז'ניץ בעל ה'תורת מרדכי' זצ"ל, נכד לחתנו האדמו"ר מביקסאד, בן לחתנו הרה"ג ר' אליעזר דוד שלאגר, בן הגה"צ אב"ד בוקשעוויץ, עם בת האדמו"ר מזוטשקא מונסי, חתן הגה"צ ר' יהושע לייפער אב"ד באר משה ונשיא מכון עוז והדר, תתקיים במונסי.

זוטשקא אמסנא: האדמו"ר מזוטשקא אמסנא השוהה לראשונה בביקור בארה"ב, ישבות במונסי. 

סאסוב: שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת נכדה לאדמו"ר מסאסוב מונסי, בת לבנו הרב ליפא טייטלבוים, תתקיים בבית המדרש סאסוב ברחוב רש"י בירושלים.

שאץ: שמחת השלום זכר לנין האדמו"ר מתולדות אהרן, נכד לבנו הרה"צ רבי משה קאהן אב"ד תולדות אהרן לונדון, בן לבנו הרב אברהם יצחק קאהן, חתן האדמו"ר משאץ אנטווערפן, תתקיים בבית המדרש שאץ בעיר אנטוורפן בבלגיה.

מנחה חדשה: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה להרה"צ ר' ישראל אליעזר אדלר אב"ד מנחה חדשה דזיקוב ב"פ, בת לבנו הרב בן ציון אדלר חתן הגה"צ רבי יהושע רובין אב"ד באבוב 45, תתקיים בבית המדרש מנחה חדשה בשכונת בורו פארק בברוקלין.

דעעש: השבת מציינים בחצר הקודש דעעש את השבת שקודם הילולת ה-17 שנה של האדמו"ר בעל ה'אמרי צבי' מדעעש זיע"א, לכבוד השבת יארצייט יערך שבת התאחדות. בראשות בנו האדמו"ר מדעעש כמו"כ יערוך האדמו"ר את שולחנו הטהור בליל שבת, וייגש לתפילת מוסף לפני התיבה בבית מדרשו ברח' רבי טרפון בב"ב.
ראחוב: שמחת השלום זכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מראחוב, בן לבנו הרב מנחם ישכר דוב רוזנבוים, חתן הרה"צ יחזקאל בראך, חתן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, יתקיים בבית המדרש ראחוב רח' ברקאי 20 רמת גן.

ביאלא: העלייה לתורה לבן האדמו"ר מביאלא ארה"ב, תתקיים בבית מדרשו בשכונת בורו פארק בברוקלין.

עמוקה: השבת חל יום ההילולא של התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל זיע"א, המונים יעלו לקברו.כמו כן קבוצה תשהה בשבת בסמוך לקברו בעמוקה, מקום המסוגל לישועות ולזיווגים הגונים.

גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות: 

פוניבז' לצעירים: בעולם התורה והישיבות מציינים השבת את יום היארצייט השמיני של ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' לצעירים וחבר מועצת גדולי התורה. בהיכל הישיבה לצעירים ברחוב האדמו"ר מצאנז בבני ברק, יציינו השבת את היארצייט, וכן ימסרו שיעורים לזכרו.‏

מודיעין עילית: במלאת כ"ג שנים להסתלקותו של הגאון רבי שמחה קסלר זצ"ל רבה של מודיעין עילית בניו ימסרו במהלך השבת שיעורים ושיחות לזכרו. 

מודיעין עילית: הגאון רבי עזריאל אויערבך ישבות במודיעין עילית וישא מדברותיו בבית המדרש חניכי ישיבת 'כנסת יצחק חדרה' ברחוב מרומי שדה.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העסקנים והעיתונאים:

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' הערשל כץ משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ לרגל נישואי נכדו בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לעורך עיתון 'המבשר' בנימין ליפקין לרגל שמחת נישואי בנו ביום ראשון הקרוב באולמי בית רבקה בכפר חב"ד ב'.

מזל טוב לח"כ לשעבר ר' מנחם אליעזר מוזס לרגל שמחת נישואי נכדתו בשעטומ"צ.

מזל טוב לעורך אחראי 'בקהילה' אברהם מרדכי וינשטוק להולדת בנו ונכד הסופר ר' יאיר וינשטוק. השלום זכר ושמחת הברית תיערך בבית המדרש המרכזי שכונת רמת חפציבה בבית שמש.

ברכת מזל טוב לבנימין הרשלר מנכ"ל מוסדות באיאן בביתר וסגן ראש העיר, לרגל אירוסי הבת בשעטומ"צ

ברכת מזל טוב לשמוליק וואלף מנאמני בית שר התורה הגר"ח קנייבסקי לרגל שמחת נישואיו ביום ראשון הקרוב באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק, הברכה אחת גם לאביו הרב רפאל וואלף נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה מרן הגראמ"מ שך זצ"ל.

ברכת מזל טוב לר' ישראל נח רוב נהגו האישי של גאב"ד מאקאווא לרגל שמחת נישואי בנו אברהם הויז בוחר של האדמו"ר מויז'ניץ.

מזל טוב לכתב 'ידיעות ירושלים' רפי פרלשטיין לרגל אירוסיו.

ברכת מזל טוב לדוד פרוש יו"ר מוסדות 'קרית הילד' לרגל נישואי בתו בשעטומ"צ.

מזל טוב לאיתן דובקין לרגל שמחת הבר מצוה לבנו. 

ברכת מזל טוב לבדחן יואלי ברוין מארה"ב, לרגל הולדת הבן. 

ברכת מזל טוב לחזן חיים וייסמן לרגל נישואיו בשבוע הבא, העלייה לתורה תיערך בשבת בבית המדרש נדבורנא באניא ברח' דוד חזן בירושלים, שמחת הנישואין תיערך ביום שלישי הקרוב באולמי ארמונות וולף בירושלים.

מזל טוב למנחם הורביץ מבעלי פרסום מימד, לרגל נישואי הבת בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' יואל בוקשפן משב"ק האדמו"ר מקרלין, ולבנו ישראל אהרן בוקשפן מעסקני קרלין בעיר ביתר, לרגל אירוסי הנכדן-הבן יעקב מבחירי ישיבת שערי תורה.

מזל טוב לעיתונאי רונן כץ שדר הרדיו 'קול ברמה' לרגל הולדת הבן בשעטומ"צ.

מזל טוב להערשי ווייס צלם במערכת 'די וואך' בארה"ב לרגל אירוסיו בשעטומ"צ.

מזל טוב לזעליג קראהן בעל מסעדת זעליג פלייס בקרקוב לנישואי בתו.

מזל טוב לנגיד שוקי מוזס מלונדון לרגל נישואי בתו, עם בן  ישראל ולצר מלונדון.

מזל טוב לדוד דמן מבלגיה כתב מגזין 'משפחה' לרגל אירוסי בנו הבה"ח מאיר משה, עם בת ר' שלמה קוט מלונדון.

מזל טוב לבעל מנגן ר' משה כהן מירושלים לרגל שמחת נישואי בתו.

מזל טוב לבה"ח שלמה ביקסנשפאן ההויז בחור של האדמו"ר מסאטמאר לרגל נישואיו שיערך ביום רביעי הקרוב במונטריאול.

מזל טוב לנגיד לב לבייב לרגל שמחת אירוסי בנו הבחור יהושע בשעטומ"צ.

ברכת מזל טוב לאמן יואל וקסברגר מנהל 'מלכות וקסברגר' לרגל הולדת הבן.

רכת מזל טוב לצלם הערשי רובינשטיין ממגזין 'די וואך' בארה"ב, לרגל הולדת הנכד בשעטומ"צ, בן לבנו שמעון, השלום זכר יערך בליל שבת בבית המדרש 'קהל נועם ורצון' בטאמס ריווער בסמוך ללייקווד.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת קרח - מברכין תמוז בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 7:14 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.06

בני ברק: כניסת השבת: 7.29 יציאת השבת: 8.33 ר"ת: 9.03

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.20 יציאת השבת: 8.32 ר"ת 9.05

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7:14 יציאת השבת: 8.31 ר"ת: 9.06

חיפה כניסת השבת: 7.22 יציאת השבת: 8.35 ר"ת: 9.08

אשדוד: כניסת השבת: 7:29 יציאת השבת: 8.33 ר"ת 9.03

צפת: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.34 ר"ת: 9.08

תל אביב: כניסת השבת: 7.29 יציאת השבת: 8.34 ר"ת: 9.08

באר שבע: כניסת השבת: 7.29 יציאת השבת: 8.32 ר"ת: 9.05

ניו יורק: כניסת השבת: 8.13 יציאת השבת: 9.21

לונדון: כניסת השבת: 9.07 יציאת השבת: 10.36

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.44 יציאת השבת: 11.15

ציריך: כניסת השבת: 9.09 יציאת השבת: 10.28

פאריז: כניסת השבת: 9.39 יציאת השבת: 11.04

מוסקבה: כניסת השבת: 9.00 יציאת השבת: 10.58

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העידכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.