1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

האדמו"רים במנוחה בעולם: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת פנחס בארץ ובעולם

משה ויסברג, ט"ז תמוז תשע"ט 19/07/2019 09:34

פרשת פנחס האדמו"ר מתולדות אהרן באוסטריה האדמו"ר מתולדות אהרן באוסטריה צילום: ארכיון די וואך

בחצרות האדמו"רים והחסידים: 

סאטמר: האדמו"ר מסאטמאר ישבות למנוחה במחנה דברי יואל בסוואן לעיק. יחד עם מחנה הישיבה, כמו"כ יערך קידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מסאטמאר, נכדה לחתנו הרב יצחק רוזנברגר, בת לבנו הרב יואל רוזנברגר, ונכד הגה"צ ר' יהושע רוזנברגר, חבד בד"ץ העדה"ח ואב"ד קריית רמ"א בית שמש.

סאטמר: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מסאטמאר, נכד לחתנו הרב העניך אשכנזי רב שכונת עצי תמרים, בן האדמו"ר מאלעסק, בן לבנו הרב חנניה יו"ט ליפא אשכנזי, חתן הגה"צ אב"ד קארוב, תתקיים בביהמ"ד עצי תמרים בקריית יואל.

בעלזא: האדמו"ר מבעלזא השוהה למנוחה בתקופה הקרובה בקרית יערים טלז סטון, ישבות יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו. 

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בכפר הרואה יחד עם ילדי החסידות היתומים לשבת סגורה.

סקווירא: האדמו"ר מסקווירא, ישבות יחד עם קבוצת מקורבים בדירת נופש במליבו שבקליפורניה. 

באבוב: האדמו"ר מבאבוב ישבות במעון הקיץ בווייט לעיק בקאנטרי בניו יורק. שם גם יערך שמחת השלום הזכר לרגל הולדת הנכד לאדמו"ר מבאבוב, בן לחתנו הרב בן ציון משה הורוביץ, בן הרב אברהם אבא הורוביץ, חתן הרה"ח ר' לייבל סטעמפל. 

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות באוסטריה, שם שוהה למנוחה בכפר הנופש 'הינטרגלם' יחד עם קבוצה מצומצמת ממקורביו.

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 ישבות למנוחה במחנה מתיבתא עץ חיים בפארקסוויל בקרב בני הישיבה.

נדבורנה: האדמו"ר מנדבורנה ישבות למנוחה באוסטריה יחד עם קבוצה ממקורביו, בעיירת הנופש הינטרגלם. 

לעלוב: האחים האדמו"רים מלעלוב ישבתו לשבת אחדות בעיר צפת. שם שוהים יחד עם קהל החסידים, התפילות והטישים יתקיימו במושתף בבית המדרש לעלוב בעיר העתיקה.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ממונסי ישבות למנוחה באוסטריה יחד עם קבוצה מחסידיו בעיירת הנופש גלטור.

קאלוב: האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש השוהה במעונו בשכונת טשעסנעט רידש במאנסי, ישבות למנוחה יחד עם מקורביו.

דאראג: האדמו"ר מדאראג ישבות למנוחה יחד עם קבוצה מחסידיו בעיירת זולדן באוסטריה.

פינסק קרלין: האדמו"ר מפינסק קרלין ישבות יחד עם קהל חסידיו לשבת התאחדות באתרא קדישא מירון, התפילות והטישים יתקיימו במתחם בני עקיבא.

פאפא: האדמו"ר מפאפא ישבות למנוחה בקאנטרי של מחנה קהלת יעקב, בסוואן לעיק יחד עם תלמידי הישיבות השוהים במחנה.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק ישבות למנוחה בקאנטרי, שם ישהה במחנה בנות ישראל ויז'ניץ בשבועות הקרובים.

סערט ויז'ניץ‏: במלאות ארבע שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זיע"א, שיחול ביום שלישי הקרוב, יציינו בחסידות סערט ויז'ניץ את השבת יארצייט בראשות בנו מ"מ האדמו"ר מסערט ויז'ניץ. ההתכנסות המרכזית מעמד 'דבריו חיים וקיימים' בשעה 5 אחה"צ בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה.

אלכסנדר: האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב השוהה בארה"ק, ישבות בקרב חסידיו בעיר אשדוד. התפילות והטישים יתקיימו בבית החסידים בעיר.

תוא"י: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות לשבת סגורה בעיר בית שמש יחד עם מקורביו.

משכנות הרועים: האדמו"ר ממשכונת הרועים ישבות בקרב חסידיו בעיר בית שמש, לרגל מעמד הכנסת ספר תורה שנערך ביום חמישי, התפילות והטישים יתקיימו בבית מדרשו ברח' נהר הירדן בקרית הרמ"א בעיר.

ויז'ניץ: הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מויזניץ קאיימישע, בת לבנו הרב דוד הגר, חתן האדמו"ר מויזניץ וויליאמסבורג, תתקיים בבית המדרש אהבת שלום ויז'ניץ בקאיימישע לייק.

ב"פ: שמחות השלום זכר והברית לנין האדמו"ר מויזניץ מונסי, נכד לבנו הרב דוד דב הגר, בן לחתנו הרב יחיאל נחמן באבד, בן אב"ד טארניפול, יערכו בביהמ"ד טארניפול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

דעעש: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מקוסון לונדון, נכדה לבנו הרה"צ ר' צבי אלימלך רוטנברג, חתן האדמו"ר מדעעש, בן לבנו הרב יהודה רוטנברג, חתן האדמו"ר מווערצקי, ונכד האדמו"ר מקרעטשניף, כמו"כ תתקיים שמחת הקידושא רבא לרגל הולדת הנכדה לאדמו"ר מדעעש, בת לבנו הרב בערל פאנעט, חתן הרה"צ ר' בערצ'י לייפער מנדבורנה פ"ת, תתקיים בבית המדרש דעעש ברח' רבי טרפון בב"ב.

אלכסנדר: שבת התאחדות לכלל החסידים בראשות בני האדמו"ר מאלכסנדר יערך בישוב מעלות בצפון. כמו"כ תתקיים שמחת השלום זכר לנין האדמו"ר מאלכסנדר, נכד לבנו הרה"צ ר' יחיאל יהודה משה דנציגר, חתן הגה"צ ר' עמרם גשטטנר רב שכון אגו"י, בן לבנו הרב שמחה בונים אליעזר דנציגר, חתן הרה"צ ר' אריה בקר, בן האדמו"ר מאוזרוב.

טאלנא: האדמו"ר מטאלנא ישבות למנוחה בעיירת הנופש חלדודנא בבריטניה.

ברעזאן: האדמו"ר מבערזאן: ישבות למנוחה בעיירת הנופש ארוזנה בשוויץ.

זוועהיל: האדמו"ר מזוועהיל מונסי השוהה בביקור בארה"ק, ישבות לשבת סגורה למנוחה יחד עם מקורביו בצפת.

שאץ ויז'ניץ: האדמו"ר משאץ ויז'ניץ השוהה בלונדון לטובת המוסדות, ישבות בשכונת גולדס גרין. האכסניה בבית הנגיד משה ווייס.

נאראל: שבת יארצייט בחסידות נאראל, לרגל היארצייט של האדמו"ר מנאראל זיע"א החל ביום ראשון הקרוב. לרגל ההילולא יערוך בנו אדמו"ר מנאראל טיש בליל שבת בשעה 11:30 בערב, וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה בבית מדרשו ברח' רש"י 4 בב"ב.

קוסוב ויז'ניץ: שבת התוועדות לרגל יומא דהילולא הרביעי של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ זיע"א, החל ביום שלישי הקרוב, בראשות חתנו האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שיערוך בליל שבת טיש. בסעודת צפרא דשבתא יסעדו כלל החסידים בראשות האדמו"ר בבית המדרש ברחוב האדמו"ר מבעלזא 4 ברמת בית שמש‏. 

ויז'ניץ: השלום זכר לרגל הולדת הנין למרן האדמו"ר מויז'ניץ, ונכד האדמו"ר מויזניץ בית שמש, בן לחתנו הרב שמואל צבי הגר, בן הרה"צ ר' חיים מאיר הגר, בן הגה"צ בעל ה'אור שלום' מויזניץ ב"פ. תתקיים במהלך הטיש של הסבא האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ברח' רבי יהושע בבית שמש.

סטריקוב: האדמו"ר מסטריקוב ישבות במירון יחד עם קהל חסידיו, התפילות והטישים יתקיימו במתחם יד עזרא.

בלאזוב ריבטיטש: האדמו"ר מבלאזוב ריבטיטש השוהה בביקור בארה"ק ישבות בירושלים, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש ביאלא בשכונת זכרון משה בירושלים.

שוויץ: הגה"צ ר' אליעזר ארנסטר אב"ד מאור חיים צפת ישבות בעיירת הנופש מלויה למנוחה.

נדבורנה י-ם: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים השוהה בלונדון, שם עורך מגביות לטובת המוסדות, ישבות בשכונת סטמפורד היל.

סטיטשין: האדמו"ר מתולדות יהודה סטיטשין השוהה בביקור בארה"ק ישבות בירושלים, התפילות והטישים יתקיימו באולמי בית מלכה ברח' ברנדיס בירושלים.‏ ‏

דינוב: קהילת דינוב בראשות הרב פנחס פאמפ לשבת התאחדות במושב אור הגנוז בצפון.

ב"ב: השלום זכר לרגל הולדת הנכד לגאב"ד נוה אחיעזר הגה"צ רבי יצחק ישעיה ווייס, בן לבנו הג"ר בצלאל ווייס מרבני כולל "אהל משה", חתן הגאון רבי אריה גרליץ ראש ישיבת מאה שערים. תתקיים בבית המדרש נוה אחיעזר בב"ב.

אלעד: הגאון רבי משה שאול קליין השוהה בעיר אלעד, לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו, בן לחתנו הרה"ח ר' יהושע גרינפלד, ישא דברים ביום השבת בשעה 6 אחה"צ בבית המדרש מכנובקא בעלזא ברח' חייא 8 בעיר.

ניו יורק: המקובל המשפיע הרה"צ רבי יצחק משה ארלנגר השוהה בביקור בארה"ב, במהלכה יערוך את השבת בקרב בחורי ישיבת אור ישראל געלדציילער בקעמפ בקאנטרי.

ירושלים: השלום זכר לרגל הולדת הנכד להגר"מ דייטש רבה של רמת שלמה בן לבנו הרה"ג יעקב ישראל חתן הגאון רבי נפתלי פרנקל זצ"ל בעל אמרי בינה, בביהמ"ד תהילה לדוד, רח' אבינדב 20 ירושלים.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות:

פוניבז': שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדו בכורו של הגר"א כהנמן נשיא ישיבת פוניבז' בן לחתנו הגר"א פרג ראש כולל פוניבז' במודיעין עילית ובנו של הגרי"א פרג אב"ד אגודת ישראל תתקיים בירושלים. 

נאות יוסף: שבת שבע ברכות לרגל נישואי בן זקוניו של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב קהילת נאות יוסף בבני ברק נכד הגר"י אדלשטיין זצ"ל, תתקיים בבני ברק. 

בני ברק: השלום זכר לרגל הולדת הנין לגרמ"צ ברגמן, בן לבנו הרה"ג רבי ישכר ברגמן, בן הרב פרג תתקיים בבני ברק. 

פוניבז': שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכדת הגאון רבי אשר הכהן מראשי ישיבת פוניבז', תתקיים בבני ברק. 

ירושלים: שבת שבע ברכות לרגל נישואי נכד המשגיח הגה"צ רבי חיים וואלקין, בן לבנו ר' יצחק וואלקין תתקיים בירושלים. 

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב לסגן השר ליצמן, ולבנו שלמה לרגל שמחת נישואי הנכדה-בת. 

ברכת מזל טוב לח"כ יעקב אשר יו"ר סיעת יהדות התורה לרגל שמחת אירוסי בנו. 

ברכת מזל טוב לגדליה סילמן מלשכת ראש עיריית בני ברק אברהם רובינשטיין לרגל שמחת הבר מצווה לבנו.

ברכת מזל טוב לאורי יפה חבר מועצת עיריית מודיעין עילית לרגל שמחת הבר מצווה לבנו. 

ברכת מזל טוב ליו"ר ארגון 'יד שרה' וראש עיריית י-ם לשעבר אורי לופוליאנסקי לרגל אירוסי נכדתו, בת לבנו הגר"י, ראש ישיבת 'נחלת יאיר' החתן מבחירי ישיבת פוניבז'. 

ברכת מזל טוב לאיש יחסי הציבור ר' שרגא ניימן לרגל שמחת הולדת התאומות. 

ברכת מזל טוב לר' שמשון הירש ממלכות וקסברגר לרגל שמחת נישואי בתו. 

ברכת מזל טוב למנכ"ל אימפריית הקירוב 'כנסת ישראל' יעקב דינר לרגל הולדת בתו. 

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת פנחס תשע"ט בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 7:092 יציאת השבת: 8.25 ר"ת: 9.01

בני ברק: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.27 ר"ת: 8.58

מודיעין עילית: כניסת השבת: 7.158 יציאת השבת: 8.26 ר"ת 9.00

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 7:092 יציאת השבת: 8.25 ר"ת: 9.01

חיפה כניסת השבת: 7.17 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 9.02

אשדוד: כניסת השבת: 7:25 יציאת השבת: 8.27 ר"ת 8.58

צפת: כניסת השבת: 7.19 יציאת השבת: 8.27 ר"ת: 9.06

תל אביב: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.28 ר"ת: 9.03

באר שבע: כניסת השבת: 7.25 יציאת השבת: 8.26 ר"ת: 9.03

ניו יורק: כניסת השבת: 8.05 יציאת השבת: 9.12

לונדון: כניסת השבת: 8.52 יציאת השבת: 10.13

אנטוורפן: כניסת השבת: 9.30 יציאת השבת: 10.53

ציריך: כניסת השבת: 8.50 יציאת השבת: 10.02

פאריז: כניסת השבת: 9.27 יציאת השבת: 10.465

מוסקבה: כניסת השבת: 8.41 יציאת השבת: 10.22

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מי שנולד בכיף, חי בכיף  

    הינטרגלאם

;