1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

ארבעים שנה ל'ויואל משה' מסאטמר: כל אירועי וזמני השבת

'בחדרי חרדים', בשיתוף 'קו הסקופים', מגיש לקראת שבת קודש את כל אירועי השבת בחצרות האדמו"רים, הרבנים, אישי הציבור • וגם: זמני כניסת ויציאת השבת לפרשת עקב - מברכים אלול בארץ ובעולם

משה ויסברג, כ"ב אב תשע"ט 23/08/2019 02:07

מברכים אלול האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל הרבי ה'ויואל משה' זצ"ל. באדיבות ארכיון סאטמר

בחצרות האדמו"רים והחסידים: 

סאטמאר: בכל ריכוזי חסידות סאטמאר בארץ ובעולם יציינו את השבת שקודמת להילולת ה-40 שנה של האדמו"ר בעל ה'ויאל משה' מסאטמאר זיע"א החל ביום שלישי הקרוב. האדמו"ר מסאטמאר יערוך טיש בליל שבת בבית המדרש הגדול בקרית יואל וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה. 

סקולען: בכל ריכוזי חסידות סקולען בארץ ובעולם מציינים את השבת שקודם ההילולא ה-37 שנים האדמו"ר האדמו"ר רבי אליעזר זוסיא פורטוגל מסקולען זיע"א, החל ביום שישי הקרוב. נכדו האדמו"ר מסקולען יערוך בליל שבת טיש וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה בבית המדרש סקולען בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק.‏ 

טאהש: לרגל היארצייט השלישי של האדמו"ר מטאהש זיע"א, החל ביום רביעי, תיערך שבת הילולא בצלו של בנו מ"מ האדמו"ר מטאהש בקרית טאהש בקנדה. האדמו"ר יעבור במהלך השבת לפני התיבה בתפילות השבת וכן יערוך את הטישים בבית המדרש הגדול בקרית טאהש בקנדה. 

גור: מרן האדמו"ר מגור השוהה למנוחה יחד עם מקורביו, ישבות באכסניתו של הנגיד הרבני יעקב שלום פישר בעיר העתיקה בצפת.

באבוב: ‏האדמו"ר מבאבוב ישבות למנוחה במעון הקיץ בווייט לעיק בקאנטרי בניו יורק.

סאטמר: האדמו"ר מסאטמר השוהה בקעמפ, ישבות בקעמפ מחנה 'דברי יואל' בסוואן לעיק.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בעיירת הנופש חלדודנא - שם ישהה לצורך מנוחה יחד עם מקורביו.

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 ישבות למנוחה במחנה ישיבה קטנה באבוב 45 בסוואן לעיק.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ ישבות בעיירת הנופש מלויה בשוויץ, שם הוא שוהה לצורך מנוחה.

תולדות אהרן: האדמו"ר מתולדות אהרן ישבות באוסטריה, שם שוהה למנוחה בכפר הנופש 'הינטרגלם'.

באיאן: האדמו"ר מבאיאן ישבות יחד עם מקורביו למנוחה במשוב תירוש.

פשווערסק: האדמו"ר מפשווערסק ישבות יחד עם מקורביו למנוחה בצרפת

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בביקור בארה"ק ישבות בירושלים. התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש תורת חיים ויז'ניץ ברח' אדניהו הכהן בשכונת הבוכרים בעיר. במוצ"ש יגיע האדמו"ר יחד עם חסידיו לתפילה בכותל המערבי.

סערט ויז'ניץ: האדמו"ר מסערט ויז'ניץ ישבות למנוחה בעיר צפת, שם הוא שוהה יחד עם מקורביו.

תולדות אברהם יצחק: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ישבות יחד עם מקורביו למנוחה בדאבוס בשוויץ.

מודז'יץ: האדמו"ר ממודז'יץ ישבות למנוחה באוסטריה, שם שוהה למנוחה יחד עם מקורביו.

לעלוב: האדמו"ר מלעלוב ישבות למנוחה יחד עם מספר מקורבים בעיר צפת.

קרעטשניף: הקידושא רבא לרגל הולדת הנינה לאדמו"ר מתולדות אהרן, נכדה לבנו הרה"צ ר' משה קאהן, חתן אדמו"ר ממעליץ, בת לבנו הרב יחיאל מעכיל קאהן, חתן הרה"צ ר' דוד משה רוזנבוים אב"ד קרעטשניף, ובן אדמו"ר מקרעטשניף, וחתן האדמו"ר מדזיקוב, תתקיים בבית המדרש הגדול קרעטשניף בקרית קרעטשניף רחובות.

אמשינוב: השלום זכר לרגל הולדת הנין לאדמו"ר מאמשינוב, נכד לחתנו הרב מנדל וויליגער, בן לחתנו הרב שלמה זלמן ברייש, תתקיים בבית המדרש אמשינוב בעיר ביתר.

אלכסנדר: האדמו"ר מאלכסנדר ישבות למנוחה יחד עם מקורביו בצפון.

קוסוב: האדמו"ר מקוסוב השוהה בביקור בארה"ק, ישבות יחד עם קהל חסידיו בעיר צפת, התפילות והטישים יתקיימו בבית המדרש הישן קאסוב בעיר העתיקה בעיר.

קרעטשניף סיגעט: האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ישבות למנוחה בוואלטורענס שבצרפת.

ביאלא ב"ב: האדמו"ר מביאלא ב"ב ישבות למנוחה במושב נוה אילן, יחד עם מקורביו.

תולדות יהודה: גאב"ד תולדות יהודה השוהה בביקור בארה"ק ישבות בבית שמש, התפילות והטישים יתקיימו באולמי דושינסקיא ברח' בעלזא בעיר.

ראפשיץ: שמחת הקידושא רבא לנכדת האדמו"ר מראפשיץ, בת לחתנו הרב שלום סאפרין, בן הרה"צ רבי יהודה אריה סאפרין ר"כ קאמרנא, בן האדמו"ר מקאמרנא, ונינה לאדמו"ר מקאמרנא גב"ש, ולהגה"צ פסח שטרן מדינוב זצ"ל, תתקיים בביהמ"ד ראפשיץ ברח' רבי עקיבא בביתר עילית.

זוועהיל: שמחת השלום זכר לנכד האדמו"ר מזוועהיל, בן לחתנו הג"ר יחיאל חיים ליברמן רו"כ מרכז הטהרה, נכד הגר"י ליברמן ר"י שומרי החומות ורב סדיגורא בי-ם, יתקיים בשוה"ט של האדמו"ר מזוועהיל ברח' שמואל הנביא פינת רח' יחזקאל בירושלים.

ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ בורו פארק ישבות למנוחה בקאנטרי, שם ישהה במחנה בנות ישראל ויז'ניץ.

גארליץ: שבת שבע ברכות לבן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, עם בת הרה"צ רבי דוד הלברשטאם ר"מ בישיבת טל תורה, בן האדמו"ר מגארליץ, חתן האדמו"ר מביליץ, תתקיים בבית המדרש גארליץ ברח' גוטמכר בשיכון ה' בב"ב. לרגל השמחה ישבות המחותן האדמו"ר מנדבורנה ירושלים בב"ב.

ספינקא: בכל ריכוזי ספינקא בניו יורק, מציינים את השבת שקודמת להילולת הרה"ק רבי שמואל צבי הורוויץ זיע"א,‏ בעל תפארת צבי' מספינקא החל ביום רביעי הקרוב. בניו האדמו"רים מספינקא בית יצחק, ספינקא, ספינקא טבא דשמואל וקראלי יגשו לתפילת מוסף לפני התיבה לכבוד היארצייט של אביהם וכן יערכו טישים‏ בליל שבת בקאנטרי. בנו מ"מ האדמו"ר מתולדות צבי ספינקא ישבות בקרב חסידיו בקרית יואל במוצ"ש יערוך מלוה מלכה לרגל ההילולא.

זוטשקא ירושלים: האדמו"ר מוזטשקא ירושלים השוהה בביקור בארה"ב לטובת מוסדתיו, ישבות בנורט מיאמי, התפילות והשולחנות בביהמ"ד ליובאוויטש בראשות הרב לוי פורטה.

סוכטשוב: בחסידות סוכטשוב‏ יציינו את השבת יארצייט של האדמו"ר רבי מנחם שלמה מסוכטשוב זיע"א. לכבוד ההילולא שיחול ביום רביעי, בנו מ"מ האדמו"ר מסוכטשוב יערוך בליל שבת טיש לרגל השבת התוועדות בבית המדרש סוכטשוב ברח' החיד"א 4 בבית וגן.‏ 

אנטניא: בחסידות אנטניא מציינים את השבת שקודם ההילולא של האדמו"ר רבי משה הגר מאנטניא זצ"ל, החל ביום שני הקרוב, בנו מ"מ האדמו"ר מאנטניא יערוך בליל שבת טיש לכבוד השבת יארצייט, וכן יעבור בתפילת מוסף לפני התיבה בבית מדרשו ברחוב הושע בב"ב.‏ 

מבקשי ה': השלום זכר לרגל הולדת הבן לאדמו"ר ממבקשי ה', תתקיים בשילוב עריכת שלחן הטהור בביהמ"ד מבקשי ה' רח' קהילות יעקב 63 בב"ב. "שלום עליכם" בשעה 11:15.

נדבורנה: בחורי ישיבת 'מאמר מרדכי' - נדבורנה ישבתו בעיר צפת, במסגרת הקעמפ השנתי לבחורי הישיבה בראשות רבני וראשי הישיבה. 

ויז'ניץ: שמחת השלום זכר לנין הגאון ר' אשר גרינפעלד רב דחסידי ויזניץ במאנטריאל, נכד לבנו הרב מאיר יעקב גרינפעלד מנהל ת"ת ויזניץ באשדוד, בן לבנו הרב נחמן גרינפעלד, חתן הגאון ר' גרשון שפיצער דומ"ץ ויזניץ בלונדון, תתקיים בביהמ"ד ויזניץ בלונדון.

בחצרות גדולי ישראל, הרבנים וראשי הישיבות

ב"ב: בהיכלי התורה ובתי המדרש ברחבי הארץ מציינים השבת שלושים וארבע שנה להסתלקותו של בעל ה'קהילות יעקב' הסטייפלער זצ"ל. בנו יחידו שר התורה הגר"ח קנייבסקי ימסור שיעור בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת לדרמן ברחוב רשב"ם בב"ב. 

נווה יעקב: הגרב"ש דויטש ראש ישיבת באר מרדכי, ישבות בשכונת נווה יעקב, לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו של ראש הישיבה, בן לבנו הרה"ג רבי מאיר הכהן דויטש. התפילות והקידוש יערכו בישיבת 'לב אריה' רחוב שאדיקר בשכונת נווה יעקב ירושלים.

מיר: תלמידי ישיבת מיר החסידית ישבתו ב'כפר פינס', במסגרת הקעמפ השנתי של מחנה 'יעלזו חסידים', בראשות ראש השיבה הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל והמשגיח הגאון רבי יעקב דוד פרידמן.

יסודות: המשפיע הגאון רבי מרדכי דויטש מרבני העיר נתניה ישבות במושב יסודות שם שוהה בימים אלו למנוחה.

אישי הציבור, המשבקי"ם, העיתונאים והעסקנים:

ברכת מזל טוב להרה"ח ר' אברהם דייטש משב"ק האדמו"ר מצאנז, בן לבנו ר' זאב דייטש, לרגל הולדת הבן ושמחת הבר מצוה לבנו בשעה טובה. שמחת השלום במעונו של האדמו"ר מצאנז בקרית צאנז בנתניה.

ברכת מזל טוב ליועץ האסטרטגי חיים קליגר לרגל שמחת הבר מצווה לבנו ברוך, שיערך ביום חמישי הקרוב באולמי אבני חן ברח' יסוד העבודה בעיר ביתר.

ברכת מזל טוב לישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים' לרגל נישואי בנו החתן רפאל שמעון בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לאורגניסט משה אוסטרליץ לרגל שמחת נישואיו בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לדוד טויטו מרדיו קול ברמה לרגל שמחת אירוסיו בשעה טובה. 

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת עקב - מברכים אלול בארץ ובעולם:

ירושלים: כניסת השבת: 6:38 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8.31

בני ברק: כניסת השבת: 6.54 יציאת השבת: 7.54 ר"ת: 8.31

מודיעין עילית: כניסת השבת: 6.56 יציאת השבת: 8.01 ר"ת 8.43

פתח תקוה ואלעד: כניסת השבת: 6:38 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8.31

חיפה כניסת השבת: 6.46 יציאת השבת: 7.54 ר"ת: 8.31

אשדוד: כניסת השבת: 6:54 יציאת השבת: 7.54 ר"ת 8.31

צפת: כניסת השבת: 6.48 יציאת השבת: 7.52 ר"ת: 8.31

תל אביב: כניסת השבת: 6.54 יציאת השבת: 8.02 ר"ת: 8.31

באר שבע: כניסת השבת: 7.56 יציאת השבת: 7.53 ר"ת: 8.31

ניו יורק: כניסת השבת: 7.24 יציאת השבת: 8.31

לונדון: כניסת השבת: 7.52 יציאת השבת: 8.59

אנטוורפן: כניסת השבת: 8.30 יציאת השבת: 9.40

ציריך: כניסת השבת: 8.06 יציאת השבת: 9.11

פאריז: כניסת השבת: 8.33 יציאת השבת: 9.41

מוסקבה: כניסת השבת: 7.30 יציאת השבת: 8.47

הציבור נקרא להוסיף ולהקדים לקבל שבת חצי שעה לפני השקיעה לזכות ולרפואת חולי עמו ישראל.

• • •

כל הזכויות שמורות למערכת אתר 'בחדרי חרדים' אין להעתיק בשום צורה שהיא ללא רשות בכתב.

ניתן להאזין לכל העדכונים ב'קו הסקופים': 03-600-60-60

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. מה אם יענקל ביאלאר  (ל”ת)

    חיים

    • יענקל ביאלאר היה בבית חולים בתל השומר  


  2. ואני עובד כרגיל בירושלים עי׳׳הק  (ל”ת)

    ggdoc

;