1. עמוד הבית
 2. חדשות
 3. מגזין חג

סיכום דומע: מנהיגי הציבור החרדי שעזבו אותנו לאנחות בשנה החולפת

ערב ראש השנה תש"פ, 'בחדרי חרדים' מגיש סיכום מיוחד מפרקי הסתלקותם לגנזי מרומים של כמה מגדולי ישראל, אדמו"רים וראשי הישיבות שהסתלקו בשנה החולפת, לפי סדר התאריכים, מתחילת השנה ועד סופה • משה ויסברג בסיכום דומע, שמחזיר את כולנו לאותם ימי אבל וכאב

משה ויסברג, כ"ו אלול תשע"ט 26/09/2019 22:25

עֵת לִבְכּוֹת גדולי ישראל שנפטרו השנה גדולי ישראל שנפטרו השנה צילום: עיבוד בחדרי חרדים

י' תשרי תשע"ט: הגאון רבי אליהו כץ זצ"ל רב קהילת סאטמר בבני ברק

ביום הכיפורים שעבר הסתלק לבית עולמו הגאון הצדיק רבי אליהו כץ זצ"ל, רב קהילת סאטמר בבני ברק במשך עשרות בשנים.

הרה"צ רבי אליהו כץ זצ"ל, כיהן כגאב"ד קהל 'יטב לב' - סאטמר בב"ב והיה קשור בול"נ לאדמו"רי סאטמר זצ"ל ויבלחט"א.

כל חייו הנהיג את בני הקהילה בבני ברק והיה נחשב לפוסק הלכה נחשב. מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל בעל ה'שבט הלוי' העריכו וחיבבו. הוא נודע בראשו החריף וחיבר את הספר "ראש אליהו" והיה בקשרי הלכה עם מרן  שר התורה הגר"ח קנייבסקי. 

צילום: אברמי ברגר

כ"ז תשרי תשע"ט: הגאון רבי שלמה אלישיב זצ"ל

הגאון רבי שלמה אלישיב זצ"ל, בנו בכורו ואהובו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, נלב"ע לאחר שנות ייסורים ומכאובים אותם קיבל באהבה ודומיה.

עוד בימי עלומיו ובטרם נשואיו, התבקש ע"י סבו הגאון הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל להיות בין חבורת האברכים המצויינים שלמדו בכולל האברכים אותו יסד. כשבמשך למעלה משישים שנה היה רבי שלמה זצ"ל סמל ומופת לשמירת סדרי הכולל.

שנים רבות היה מוסר שיעור בשעות הצהריים לחברי תפארת בחורים ומיד לאחר מכן היה ממהר ללימודו בכולל של ישיבת מאה שערים, ומשם שוב מיהר לשיעור נוסף לחברי תפארת בחורים. כשבין סדר לימודו בכולל אחה"צ ומסירת השיעור בערב, היה סר מידי יום ביומו לבקר את אביו מרן הגרי"ש זצ"ל ולשמשו, כשעד שנותיו האחרונות בהן היה מלופף בייסוריו, היה מסור לשמש את אביו במסירות נפש שאין כמוה.

י"ג חשוון תשע"ט: הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל זקן רבני תימן ורבה של בני ברק

הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל שריד לדור דעה, שהנחיל מנוגה אורם של גדולי הדור הקודם לדורנו אנו. מי שכיהן כרבה הראשי של עיר התורה והחסידות בני ברק. כל חייו עמל בתורה עד כלות הכוחות ממש, וסיפורים רבים מתהלכים סביב דמותו רבת האנפין, ענוותנותו המיוחדת, חריפותו גאונתו ושליטתו בכל חלקי התורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בנגלה ובנסתר.

חיבורים רבים בכל חלקי התורה חיבר הגר"ש זצ"ל בימי חייו, כאשר בפרט היה מן הראשונים שעמדו לבאר ולברר את מנהגי תימן בשפה ברורה ובנעימה ולקבצם יחד, וזאת עשה בסדרת ספריו הבהירים עריכת שלחן י"ג חלקים. כן הוציא לאור את החיבורים שפת מלך על הרמב"ם ו' חלקים, שו"ת תשובה כהלכה, זאת אמונתי, בסוד ישרים, חיי ברכה על ספר תהלים, ועמך כולם צדיקים, ראשית דעת, חכמת הנפש, רוח טהרה על משניות טהרות.

בחודשים האחרונים לחייו חלה הרב ונתייסר ביסורים קשים ומרים, אך קיבל את יסוריו הנוראים באמונה טהורה ללא אומר וללא דברים, עד פטירתו יום שני י"ג מרחשון תשע"ט.

צילום: יעקב כהן

ט"ז חשוון תשע"ט: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רב קהילת המתמידים

קהל עדת ירושלים המתמידים התעוררו בבוקר ט"ז מר חשוון לנורא מכל, מנהיג הקהילה עשרות בשנים הגאון המובהק רבי נתן יהודה לייב מינצברג זצ"ל, הלך לעולמו.

קהילות המתמידים שתחת הנהגתו במרכז הקהילה בירושלים, ובשלוחותיה בביתר עילית, מודיעין עילית, בית שמש וטבריה, מונות מאות רבות של משפחות החוסות תחת צלו וכן רשת של ישיבות וכוללי אברכים לרוב, בהם לומדים מאות בחורים ואברכים, המתעלים בתורה ויראת שמים, בדרך הזהב שהתווה להם.

רבי לייב זצ"ל אשר תלמידיו כבניו היו קשורים אליו בעבותות אהבה, הרעיף עליהם טללי ידידות ואף הם חשו קרובים וידידים אליו כמים הפנים לפנים, סלל בעבורם מסילות בעבודת ה' בתורה ודעת, והתווה דרך רמה בדרכי נועם וקירוב להתענג על ה' ותורתו.

כך גם רבים מאוד מבית ישראל נהנו ממנו עצה ותושיה כשהרעיף אליהם טללי אמונה וחיזוק, על ידי סדרת ספריו 'בן מלך' שהתקבלו ברוב חיבת הקודש ובהערצה מרובה בקרב המוני בית ישראל בכל העולם, מהם יתד ומהם פינה ליסודות רבים ואיתנים בעבודת ה' באמת ובלבב שלם.

צילום: ברוך אוביץ 

ט"ז חשוון תשע"ט: הגאון רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל

הגאון רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל, נודע כבר מזה למעלה מיובל שנים, כראש וראשון לפוסקי ההלכה בכל תחומי המדע והטכנולוגיה לאור ההלכה, הוא מוכר בכל קצוות תבל כבר סמכא ייחודי במינו בכל השאלות ההלכתיות, המתחדשות חדשים לבקרים בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית המואצת. מחקריו הייחודיים ופסיקותיו ההלכתיות מקובלות על כל מגזרי הציבור מכל החוגים.

היה מחברם של עשרות ספרי הלכה בנושאים אלו, אשר קנו זה מכבר את מקומם בכותל המזרח של ארון הספרים היהודי, והפכו לאבני יסוד באוצר הפסיקה התורנית האקטואלית.

יחד עם זאת, היה גם חלוץ ההתמודדות המעשית עם כל אתגרי התקופה ואבי הפתרונות והיישומים הטכנולוגיים לאור ההלכה למהדרין מן המהדרין. בהנחייתו ובהכוונתו האישית פותחו מאות, ואולי אלפי, פתרונות חדשניים ומקוריים המאפשרים את שמירת התורה וההלכה בהידור רב בעידן הטכנולוגי המתקדם, הן במישור הציבורי והן בבתים פרטיים.

י"ח חשוון תשע"ט: הגאון רבי יאיר הלוי ישראלי זצ"ל

בשבת קודש הסתלק לבית עולמו אחד מגדולי מרביצי התורה, רב תבונות שידיו רב לו במפעלות תורה וחסד, הגאון רבי חיים ישראל יאיר הלוי ישראלי זצ"ל מנהל רוחני בישיבת ראשון לציון ורב בית הכנסת 'אחוה' בבני ברק, שהשיב נשמתו ליוצרה לאחר ייסורים ומכאובים רבים בשנת הע"ד לחייו.

בנועם שפתיו היה כתובת לכל צעיר, שהתעוררו אצלו קשיים בלימודו, ספקות באמונתו, וקשיים נוספים, כשהוא משמש להם כאוזן קשבת למצוקותיהם, סולל נתיבות חכמה לליבותיהם, ומעלם על המסילה העולה בית קל.

בטוב לבו וצדקת מעשיו, פתח את דלתי ביתו לכל מר נפש ומבקש סעד, מלבד מה שאלפים פקדו את ביתו שברחוב חתם סופר במשך עשרות שנים, להיוועץ בענייני רפואה, כשאת כל הפונים קיבל עם בני ביתו, בסבר פנים יפות.

בשנתיים האחרונות חלה והתייסר בייסורים קשים, אך למרות זאת התחזק ביתר שאת להמשיך ארחותיו ודבק באמונתו וידיעתו, כי הכל מאתו יתברך ותמיד קיווה לישועת ד'. בחצי שנה האחרונה, לאחר שהתחזק מעט שב לעמוד על משמרתו בהיכל הישיבה כמימים ימימה.

כ"ד חשוון תשע"ט: הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל ראש ישיבת צאנז

הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל ראש ישיבת צאנז, בעל 'דברי אליהו', מראשי נשיאות "מפעל הש"ס העולמי" ומזקני ראש הישיבות בדורנו התבקש לישיבה של מעלה לאחר שזכה להעמיד לגיונות של אלפי תלמידים.

נודע כגאון וצדיק הנודע בגאונותו, בצדקותו וביראתו, מופלא באצילות נפשו וטוהר מידותיו; איש אשכולות שהיה מושלם בבין אדם למקום ובבין אדם לחברו.

ראש הישיבה זצ"ל הראה לכל הבחורים אותות חיבה וקירבם בכבוד רב. הוא לימדם את דרך הלימוד, הורה להם דעה והבין אותם שמועה. בתבונתו העריב את דברי התורה בפיהם שיהיו כולם יודעי ולומדי תורה. במיוחד גם לימד ראש הישיבה את התלמידים איך צריך להתייגע ולהתעמק בכל חידוש.

כ' כסלו תשע"ט: הגאון רבי אברהם חיים לוין זצ"ל, ראש ישיבת טלז

עולם התורה והישיבות בכלל והיהדות החרדית בארצות הברית בפרט, התעטפה באבל כבד על הסתלקותו לישיבה של מעלה, של אחד מזקני ראשי הישיבות, ממעתיקי השמועה תלמידם של מנחילי התורה שהעמיד תלמידים לאלפים, הגאון רבי אברהם חיים הלוי לוין זצ"ל, ראש ישיבת טלז בשיקגו וחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, שהשיב נשמתו ליוצרה בשנת הפ"ו לחייו.

כשלוש שנים לאחר נשואיו, בחר בו מורו ורבו מרן הגאון רבי אליהו מאיר בלוך זצוק"ל, לעמוד בראש קבוצת אברכים ובחורים שנשלחו על ידו, לייסד את סניף ישיבת טלז בשיקגו, כשמאז במשך קרוב לשישים שנה, עמד בראשות הישיבה, בה מסר אלפי שיעורים במסכתות הש"ס ואלפי שיעורי דעת כדרך רבותיו ראשי ישיבת טלז.

אלפי תלמידיו מכהנים כיום בקודש כרבנים ומרביצי תורה בכל תפוצות ישראל, והקימו בתים לתפארת בישראל. מרנן ורבנן ראשי הישיבות בארץ ישראל, היו מציינים במשך עשרות בשנים, כי בקרב בני הישיבות שהגיעו לארה"ק ללמוד לאחר שלמדו בישיבות בחו"ל, ניכרו תלמידיו של רבי אברהם זצוק"ל בהבנתם העמוקה ובחשיבתם הנכונה.

עשרות בשנים עמד בראש הנהגת הציבור החרדי בארצות הברית, כחבר מועצת גדולי התורה, כשהוא משתתף במשא הדור.

כ"ג טבת תשע"ט: הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצ"ל

חסידי ברסלב בכל אתר ואתר קיבלו את הבשורה הקשה והמרה על הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי אלעזר מרדכי קעניג זצ"ל, מגדולי מנהיגי חסידי ברסלב ועמד בראש קהילת 'נחל נובע מקור חכמה' ברסלב צפת ומוסדותיה הקדושים, ועודו בשיא פעולותיו והנהגתו הרוממה בהעמדת לגיונות של תלמידים וחסידים ההולכים לאורו של מוהר"ן מברסלב זיע"א.

רבי אלעזר זצ"ל שהמשיך את מפעל חייו של אביו הגדול הגה"צ רבי גדליהו אהרן זצ"ל, בהקמת קרית ברסלב ומוסדותיה הקדושים בעיר הקודש צפת הוסיף להאדירה, לפתחה, ולשגשגה  עד שזכה לראות עולמו בחייו. קריה נאמנה לה' ולתורתו, עם מוסדות תורה וחינוך לרוב, המונים מאות רבות של תלמידים, בתי חינוך, ישיבות וכוללים, אשר יחדיו מחזירים המה את עטרת עיר הקודש צפת ליושנה.

לצד זאת בתוקף משימתו הקדושה להוציא יקר מזולל, לקרב כל איש יהודי באשר הוא שם, מאות רבות של יהודים שבו לאביהם שבשמים הודות לזכותו והשפעתו העצומה, גידלו והעמידו דורות ישרים ומבורכים בדרך שהתווה והנחיל מורשה לתפארת. תלמידיו כבניו אלו היו קשורים אליו בעבותות אהבה, הרעיף עליהם טללי תחיה, סלל בעבורם מסילות בעבודת ה' בדרך הזהב.

כ"ג טבת תשע"ט: הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל רבה של ראש העין

הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל רבה של העיר ראש העין, שהשיב נשמתו ליוצרה לאחר חדשים של ייסורים ומכאובים והוא בשנת הע"ד לחייו בתוקף תפקידו כרבה של העיר, לחם את מלחמתה של תורה במסירות נפש אך בנעימות מיוחדת שאינה ניתנת לתיאור, כשהוא עומד על משמר קדושת השבת והצניעות, בפרט בשנים האחרונות עם התרחבותה של העיר ראש העין. כשתוצאה מכך חל שינוי בצביונה הרוחני, שהיה לסמל ומופת כעיר בה נשמרה השבת בפרהסיא הציבורית.

בשלהי הקיץ דאשתקד החל הרב זצ"ל לחוש בכאבים שונים, ובערב יום הכיפורים התברר כי מחלה קשה מקננת בגופו. את ייסוריו ומכאוביו קיבל באהבה והצדיק עליו את דין שמים.  

ג' שבט תשע"ט: הגאון רבי יחיאל יצחק יעקובוביץ זצ"ל, רבה הראשי של הרצליה

למעלה משישים שנה ניהל הגאון רבי יחיאל יצחק יעקובוביץ זצ"ל, רבה הראשי של הרצליה את רבנותו ביד רמה כמסורת אבותיו כשלצד עמידתו בתקיפות על משמר הדת וניהול החיים הרוחניים של העיר, היה ידוע בנעימותו הרבה לכל אחד ואחד מהתושבים קרובים ורחוקים אנשי שיבה ובני תשחורת, ובמידה מיוחדת לילדי ישראל שרבים מהם זכו להתקרב לכור מחצבתם בזכות נעימותו ואצילותו של רב העיר. רבים מאלו שזכו לראות את טוב ד' ותורתו העידו כי הגיעו להכרת האמונה בבורא העולם ותורתו, אך ורק מהליכותיו הנעימות ודרכיו המופלאות של רבי יחיאל יצחק זצ"ל.

שום מאמץ וטרחה לא מנעו ממנו להופיע וללמד תורה בכל בית כנסת בעיר או כל מוסד חינוכי שהזמינו לדבר ולשאת משאות קודש בפני תלמידיו. נעימותו ואצילותו לא מנעו ממנו לעמוד בכל עוז ותעצומות על משמר היהדות, הן באחריות יתירה על כל כללי הכשרות והן בשמירה על טהרת וייחוס ישראל כשהוא דואג לבל ייכנסו זרים לעם ישראל דרך גיורי כזב

לא אחת היה נתון ללחצים ואיומים מצד גורמים שונים שלא בחלו אף בהגשת תלונות ותביעות לרשויות השונות אך הוא שימר את יסודות מסורת הרבנות כפי שהייתה נהוגה מדור דור.

כ"ז שבט תשע"ט: כ"ק האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל

בשלהי חודש שבט נודענו על הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל כשהוא מותיר אחריו דור ישרים לתפארת כשארבעה בניו ממשיכים את דרכו בחצרות הקודש.

האדמו"ר זצ"ל נולד בג' ניסן תש"ה לאביו האדמו"ר רבי יצחק אייזיק מזוטשקא זצ"ל, בעל ה'נחל יצחק', בנו של האדמו"ר רבי איתמר מנדבורנה זצ"ל, ולאמו הרבנית חנה ע"ה בתו של הגאון החסיד רבי נתן דוד הכהן הולנדר זצ"ל רבה של אמסאנא שבגליציה.

הצוואה של האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל נחשפה לבני המשפחה רק שעה לאחר פטירתו, ובני הבית שלא ידעו מקיומה משום שהיא הופקדה בידי אחד החסידים, הופתעו לגלות את תוכנה כשפתח אותה, רק לאחר הסתלקותו.  היא נכתבה בדיוק שש שנים לפני פטירתו בכ"ח שבט תשע"ג. שם ממנה הרבי את ארבעת בניו לכהן באדמו"רות.

הרבי ביקש  בצוואה שידליקו נרות, ילמדו משניות, יטבלו ויאמרו "לעילוי נשמת רבי נתן דוד בן רבי יצחק אייזיק" והנולד מאישה חנה. הרבי הוסיף, "אפשר גם להמשיך גם אחרי השנה וזה יהיה טוב בעבורי ובעבורם".

צילום: שוקי לרר

ח' אדר תשע"ט: הגאון הצדיק רבי פסח הכהן שטרן זצ"ל, גאב"ד דינוב

בנתניה הסתלק לבית עולמו הגאון הצדיק רבי פסח הכהן שטרן מדינוב זצ"ל ששימש קרוב ליובל שנים כרב ביהמ"ד "ישמח משה" צאנז ואב"ד בית הוראה נתניה, שנסתלק בפתאומיות לשמי רום כשהוא בן ע"ב שנים.

התמנה ע"י מורו ורבו הרבי בעל ה'שפע חיים' מצאנז לכהן כרב ביהמ"ד "ישמח משה" צאנז במרכז העיר כשהבטחה נדירה הבטיח לו השפע חיים שהוא ממנה אותו לבית מדרש שיעמוד בתפארה ויהיה בו מנינים כסדרן עד ביאת משיח צדקנו בב"א, כשביהמ"ד זה מכונה אצל אנשי העיר נתניה "ביהמ"ד שיראה פני משיח", בביהמ"ד ישמח משה הקים כולל לאברכים ועמד בראשה, ובשעות הערב מסר שם שיעור לבעלי בתים הטרודים על מחייתם, ושיעור נוסף בשבתות אחה"צ.

כוחות אבירים השקיע בביהמ"ד לקרב את עמך בית ישראל להוסיף מחול על הקודש, ואף בימי בין הזמנים הקים ישיבה מיוחדת בו ילמדו בזמן שהתורה מחזרת על לומדיה, כשבנוסף הביא לשם אדמו"רים רבנים ומשפיעים בכדי להחדיר מעלת לימוד התורה יראת שמים וחסידות.

כ"ג אדר ב' תשע"ט: הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל, גאב"ד בני ברק

בעיר התורה והחסידות נפרדו מגאב"ד בני ברק הגאון החסיד רבי משה יהודא ליב לנדא זצ"ל, שנסתלק לשמי רום אחר מחלה קצרה.

הרב זצ"ל נודע בשערים לתהילה, כמי שהעמיד מערכת כשרות מהודרת בתכלית הידורי הכשרות, ואשר גם עמד כחומה בצורה לשמירת צביונה המיוחד של עיר התורה והחסידות. גדלותו בתורה, יראתו שקדמה לחכמתו, הליכותיו בתקיפות גדולה בכל עניני ההלכה, הכשרות והרבנות, העמידו אותו בשורה הראשונה והנכבדה של עולם הרבנות בישראל. הסתלקותו הותירה חלל גדול לעיר התורה והחסידות בני ברק ועולם הרבנות כולו.

הגרמי"ל זצ"ל עלה על כסא הרבנות בשנת תשמ"ו כממשיך דרכו וממלא מקומו של אביו הגדול הגאון החסיד רבי יעקב לנדא זצ"ל, ומאז ועד יומו האחרון כל מחשבותיו ופעולותיו היו קודש לשמר את הפקדון שקיבל, לפארו לרוממו ולהביא לשגשוגו. ואכן הצליח בסיעתא דשמיא לשמרו ולהוסיף לו כהנה וכהנה ושמה של עיר התורה והחסידות הולך לפניה בכל קצווי תבל.

מערכת הכשרות של 'הרב לנדא', היא שם דבר בעולם היהודי כולו, רבבות יהודים סומכים את ידיהם על מערכת כשרות זו, ביודעם שניתן לאכול מכשרות זו ללא שום חשש כלשהוא.

צילום: שוקי לרר

כ"ו אדר ב' תשע"ט: כ"ק האדמו"ר מסקולען זצ"ל

במסע הלוויה שטרם נראה בארצות הברית החרדית צעדו רבבות אבלים ושפופים אחר מיטתו של שריד לדור אחרון כ"ק האדמו"ר מסקולען זצ"ל.

כל ימי חייו היו מקשה אחת למען כלל ישראל, כשעמד בראש המפעלות 'חסד לאברהם' להציל ילדי ישראל מרדת שחת, להוציא יקר מזולל, ולקרב בנים לאביהם שבשמים. לצד זאת פעל ללא ליאות למען קדושתם של ישראל, לנטור כרם ישראל, לגור גדר ולעמוד בפרץ. בעיניו הבדולחים עומד כשומר נאמן על שארית הפליטה לבל יעבור בם מקרה רעה, ובכל עת שראה דברים הצריכים תיקון עומד בפרץ כמוכיח בשער, והכל מתוך אהבה וחיבה יתירה לישראל עם קדושים.

כל דבר שבקדושה היו תמיד אצלו עד כלות הנפש. כך גם שבת בסקולען הפך למושג ולשם דבר בקרב יראי ה' וחושבי שמו, כאשר השבת קודש מבואה ועד צאתה כולה מקשה אחת בעבודת הקדוש למעלה מן הזמן.

כ"ג ניסן תשע"ט: כ"ק האדמו"ר מקאליב זצ"ל

קהל המונים מכל החוגים, העדות  והקהילות החרדיות בארה"ק, בהם; גדולי תורה, רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות  ליוו את זקן האדמו"רים, מגזע אראלים ותרשישים, שבמשך למעלה משבעים שנה הפיח רוח של אהבת ד' ותורתו בקרב רבבות בכל רחבי העולם, הקים מוסדות תורה ופעל לקרב לב בני ישראל לאביהם שבשמים, שריד לדור דעה של גדולי וצדיקי הדור מלפני חורבן יהדות אירופה, כ"ק האדמו"ר רבי מנחם מנדל טאוב זצ"ל, שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, בחדרו שבבניין בית מדרשו ברחוב חנה בירושלים, והובא למנוחת עולמים במעמד אלפים בחלקת הרבנים שבהר המנוחות.

הרבי מקאליב עבר את כל מדורי התופת במחנות ההשמדה, תוך עינויי גוף ונפש, שרק את חלקם סיפר ברבות השנים בהזדמנויות רבות, בהם הרבה לעורר להמשיך ולקומם את הריסות היהדות החרדית  שנחרבה באותן שנים.

האדמו"ר זצ"ל, ראה חובה לעצמו להנציח את זכרון ששת המליונים שנעקדו על קידוש ד' בשנות האימה באירופה, כשהוא מעורר להמשיך את לומר את הנוסח שהיה נהוג בקהילות שונות בסיום אמירת 'עלינו לשבח' את המילים: 'ובתורתך כתוב לאמר: שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד'.

י"ח אב תשע"ט: הגאון רבי מרדכי אהרון שיינברגר זצ"ל

"התנא של ירושלים' כך היה מכונה בפי כל הגאון הצדיק רבי מרדכי אהרן שיינברגר זצ"ל, זקן גאוני ירושלים ומנקיי הדעת שבה, שפיאר את כותל המזרח של ירושלים של מעלה והאציל מהודו וזיוו עליה עשרות בשנים..

רבי מרדכי אהרן זצ"ל שימש סמל מופת ודוגמא ליגיעת התורה עד כלות. בקיאות מדהימה ומופלאה בכל מכמני התורה ממש, תורת הנגלה ותורת הנסתר, הכל מונח היה אצלו כקופסה.

למרות גדולתו העצומה, סירב לקבל על עצמו תפקיד תורני או לקחת חלק בהנהגת הכלל באופן רשמי, וזאת למרות ההפצרות הרבות של גדולים ומנהיגים. אחת היתה שאיפתו לשבת ספון בביתו ב'בתי אונגרין' ולהמשיך לשקוד ולהתייגע באהלה של תורה ולהשקיע בה את כל כוחו ואונו כל הימים.

ב' אלול תשע"ט: הגאון רבי נפתלי צבי שמרלר זצ"ל גאב"ד מחזיקי הדת ציריך

הגאון רבי נפתלי צבי שמרלר זצ"ל רב קהל מחזיקי הדת בציריך ומרבני חסידות באיאן שנתבקש לישיבה של מעלה במיטב שנותיו לאחר מחלה קשה, המשיך את דרך אביו הגרמ"ח זצ"ל שהיה מפארי גידולי ירושלים.

לעת זקנתו של אביו הגה"צ רבי משה חיים זצ"ל התמנה לשמש כממלא מקומו ברבנות הקהילה החשובה מחזיקי הדת בציריך, כשאביו זצוק"ל מברכו שימשיך להנהיג את הקהילה בדרך התורה ולתפארת אבותיו שהיו מגדולי וצדיקי הדורות.

בשנים המעטות בהן הנהיג את הקהילה זכה להרחיב את גבולות הקדושה והרעיף מאהבתו לכל בני הקהילה ולכלל הציבור החרדי בציריך, והשפיע מהודו על כלל היהדות החרדית באירופה במשאותיו ושיעוריו בהלכה ואגדה אליהם נהרו רבים.

 

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. נא לתקן  


 2. מה עם הרב שטייגר מקרית צאנז שהיה גאון אדיר ובוודאי שהיה ראוי להיות מוזכר בכתבה  (ל”ת)


 3. נא לתקן, טעות.בשמות הרבנים  


  • שים לב זה מבלבל השם לפני התמונה... (ל”ת)


 4. זכותם תגן עלינו  

  איתמר

 5. מה עם הרב כהנוביץ שהיה מהרבנים הגדולים ברחובות  (ל”ת)