1. עמוד הבית
  2. בחצרות
  3. בחצרות חסידים

סיכום היום הקדוש בחצרות הקודש והישיבות

יום כיפורים זה: משה ויסברג בפרוייקט ענק ומסכם: היום הקדוש בחצרות הקודש והיכלי התורה, האורח המפתיע בגור, התפילה של ראש הישיבה הישיש, החזן שלראשונה לא ניגש בסלבודקה, המניין המצומצם של ה'פוסק' במענייני הישועה, בכמה נמכרה פתיחת הפרנסה אצל הרב פינטו? והמניינים בציוני הצדיקים באירופה ובכפר הדרוזי

משה ויסברג, י' תשרי תש"פ 09/10/2019 20:59

מפוניבז' ועד קרעסטיר חסידים במוצאי יום כיפור חסידים במוצאי יום כיפור צילום: שוקי לרר

• בחצר חסידות גור סיימו את תפילת מוסף ביום כיפור בשעה 13:40, לראשונה בעת 'הכורעים' במוסף האדמו"ר מגור לא כרע אלא רק עמד והשתחווה, אורח מפתיע נצפה בחצר החסידות יו"ר תנועות התעוררות וחבר מועצת עיריית ירושלים עופר ברקוביץ שהגיע להתפלל בבוקר יום כיפור, ברקוביץ צייץ במוצאי החג כי "היה חזק ומיוחד". 

• בחצר חסידות בעלזא, האדמו"ר ניגש לכל התפילות ביום כיפור בשיא כוחותיו, לאחר שהיה שרוי בחולשה בימים האחרונים, את תפילת נעילה סיימו בחצר החסידות בדיוק בזמן. 

• שר התורה הגר"ח קנייבסקי עלה לתורה במפטיר יונה, מיד בצאת החג בעודו לבוש ב'קיטל' סיכך הגר"ח את סוכתו בבית ברחוב רשב"ם. 

שר התורה הגר"ח קנייבסקי בסיכוך הסוכה במוצאי יום כיפור. צילום: שוקי לרר

• ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין התפלל את כל תפילות יום הכיפורים בישיבת פוניבז' בהיכל 'אהל קדושים' עם אלפי תלמידי הישיבה ואברכים הקבועים. בכל נדרי ראש הישיבה החזיק את ספר התורה. ובקריאת התורה קיבל עליית שלישי ועשה מי שברך לתורמי קופת העיר. בהפסקה נשאר בחדר מיוחד שנבנה בתוך בית המדרש ולא חזר לביתו. בערב יו"כ עברו אלפים לקבל את ברכתו בביתו.

ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בתפילת מעריב במוצאי יום כיפור. צילום: באדיבות המצלם

• בחדרו של פוסק הדור הגר"נ קרליץ המאושפז במצב קשה במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק התקיימו ביום כיפור כל התפילות במניין מצומצם של 12 איש ממקורביו יחד עם הגר"נ,  ממקורבי הרב נמסר שעדיין אין שיפור במצבו ועדיין הוא זקוק לרחמי שמים מרובים.  הציבור מתבקש להמשיך בתפילות לרפואת רבי שמריהו יוסף ניסים בן בתיה לרפואה שלמה.

• בישיבת 'עטרת ישראל' שבראשות הגרב"מ אזרחי קיימו את התפילות לראשונה בהיכל הישיבה במודיעין עילית, לפני העמוד ניגשו  בוגר הישיבה בעל התפילה המפורסם מנווה יעקב בירושלים הרב פרץ פישר לתפילת ערבית ומוסף. לתפילת שחרית ניגש הרב יעקב רקובסקי חתנו של רו"מ הישיבה הגרב"צ אזרחי. ולתפילת מנחה הרב איתן מרבני הישיבה. למפטיר יונה כמדי שנה עולה תלמידו של ראש הישיבה הרב אריה גולובנציץ אך השנה עקב מעבר הישיבה קיבל את העלייה הרב אליעזר סברדלוב בוגר הישיבה ומי שיזם ובנה את קרית הישיבה החדשה בקרית ספר. לתפילת נעילה ניגש ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי שלראשונה גם אמר את אבינו מלכינו ב'נעילה' (ככל שנה היה אומר הרב אריה גולבנציץ שהיה ניגש לאבינו מלכינו). 

• בישיבת סלבודקה בגבעת הישיבה בני ברק בתפילת שחרית ניגש הרב יצחק גפן.  בתפילת מוסף לראשונה לאחר 50 שנה ניגש לעמוד הגאון רבי בן ציון חדש מראשי הישיבה במקום החזן הקבוע הגאון רבי שלמה אדלשטיין שלא חש בטוב בשנה האחרונה.  כמו כן השנה לראשונה החלו לשיר בישיבה את "ויאתיו כל לעבדיך" בנוסח ישיבת חברון. 

• הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התפלל ביום כיפור בישיבת "חזון עובדיה" בירושלים שתחת נשיאותו - מיד בצאת הצום ערך בנו ראש הישיבה הגאון רבי רחמים יוסף הבדלה, בהשתתפות בחורי הישיבה לפי זמן רבנו תם (כפי שפסק אביו מרן הגר"ע יוסף זיע"א), בתום ההבדלה ירד הראש"ל לקידוש הלבנה מתחת לישיבה. 

• זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך שהה ביום כיפור בישיבתו ברמת בית שמש, ועבר בעצמו לפני התיבה ב'כל נדרי' ו'בנעילה', בתפילת נעילה הנהיג ראש הישיבה לדלג על כל הסליחות בחזרת הש"ץ כדי להספיק את ברכת כוהנים לפני השקיעה ואחרי סיום התפילה משלימים את הסליחות.

הגר"מ שטרנבוך בערב יום כיפור. צילום: באדיבות המצלם

 

• אלפים שהו ביום כיפור בישיבת 'שובה ישראל' במנהטן במחיצת האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו גאב"ד מרוקו. לילה קודם נערכו במקום מעמד הכנסת שני ספרי תורה, התרת קללות, סליחות אחרונות, כפרות המוניות, שחיטת התרנגולות וחלוקת עופות לעניים. למרות חולשתו הרבה ומצבו הרפואי הרעוע האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו ניגש לעמוד בכל התפילות כשהמוני יהודים גם כאלו שאינם נוכחים בתפילות כל השנה הגיעו ליום הקדוש.

אחד משיאי היום היה מעמד מכירת המצוות שנמכרו בסכומים עצומים לטובת הישיבה, השיא היה שמכירת פתיחת הפרנסה בליל יום כיפור נמכרה במיליון דולר. בסיום הצום עברו המתפללים להתברך בפתקא טבא והגאב"ד בחר אתרוגים מרוקאים שבהשגחתו.

הגאב"ד הגר"י פינטו בבדיקת אתרוג במוצאי יום כיפור. צילום: באדיבות המצלם

• בחצר חסידות לעלוב ציינו ביום כיפור עשר שנים בדיוק להסתלקותו של האדמו"ר הקודש רבי שמעון מלעלוב זצ"ל, החסידים התפללו בבית המדרש הגדול בבית שמש, החסידים התבקשו להתפלל וללמוד לע"נ שניים מהחסידים שנסתלקו לאחרונה ללא משפחה, ר' דוד בן ר' שמעון נוריאלי ז"ל ור' זלמן בן ר' שלום נח ז"ל. בנוסף תקנו בחסידות תקנה לנשים וכך נכתב במודעה כי "לקראת היום הקדוש הבעל"ט, בסגוליות של ימים מיוחדים אלו של 'קרוב ה' לכל קוראיו', בבקשה ובפניה אישית של הרבנית תליט"א לעלות בקודש ולהוסיף זכויות בימים מרוממים אלו, מתבקשות כל הנשים בלי יוצא מן הכלל, נא לבוא לעזרת הנשים בכיסוי על הפאה".

• בחצר חסידות פיטסבורג הרבי ניגש לכל נדרי כרגיל, למחרת עקב חולשה בתפילות היום החליפו בניו בתפילות,  את תפילת מוסף התחיל הרבי כאשר באמצע חזרת הש"ץ נאלץ להפסיק והחליפו אחד מבניו, ונכנס לחדרו הסמוך לביהמ"ד, שם שהה והתפלל עם הציבור, עד לתפילת נעילה אז ניגש לעמוד. 

• בישיבת 'רכסים' הגדולה שבראשות הגאון רבי אליהו ציון סופר עברו את יום כיפור ללא חשמל עקב שריפת פיוז, הבחורים שהו בחושך עד תפילת מוסף אז סודרה התקלה על ידי חשמלאי גוי שהוזמן על ידי העובד הגוי של הישיבה. 

• בקהילת "בצל החכמה" בירושלים בראשותו של הגאב"ד הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר התקיימו תפילות היום הקדוש כאשר לראשונה השתתפו בתפילות מספר בחורים מישיבת "בצל החכמה" שנפתחה בקיץ האחרון ועומדת בנשיאותו של הרב. הגאב"ד שימש כחזן בכל נדרי, מוסף ונעילה. תפילת מוסף הסתיימה בשעה 15:30 כאשר לאחר הפסקה קצרה המשיכו בתפילת מנחה ובתפילת נעילה שהסתיימה מעט לאחר צאת הצום עם תקיעתו המרטיטה של הגאב"ד בקדיש שבסיום "נעילה".

הגרא"י שלזינגר בהבדלה במוצאי יום כיפור. צילום: באדיבות המצלם

• בביהמ"ד 'להורות נתן' בקרית אגודת ישראל בבני ברק, מיסודו של הגה"צ רבי נתן גשטטנר זצוק"ל, העבירו את רוב תפילות יום הכיפורים ללא רב הקהילה הגאון רבי עמרם יעקב גשטטנר, שהגיע רק ל'כל נדרי' ושחרית, אך לא ניגש לאף אחת מהתפילות כשהוא רגיל לגשת ל'כל נדרי' ול'נעילה'.

ל'בחדרי חרדים' נודע כי הגרע"י עבר לפני כמה חודשים אירוע מוחי, ממנו הוא מתאושש ועקב המאמץ הכרוך בתפילה לפני העמוד, החליט הרב שלא לגשת.

• לאחר תפילת 'כל נדרי' בבית הכנסת 'ישועות דוד' במודיעין עילית עלה במפתיע הגאון רבי ישראל זיכרמן לדבר על הצורך לעורר רחמי שמים על פוסק הדור הגר"נ קרליץ. הגרא"י אולמן ראב"ד מודיעין עילית והגאון רבי אברהם יצחק ברזל מראשי ישיבת מיר ברכפלד, הרב זיכרמן דיבר ממושכות על מעלת ושגב הזמן שזוהי עת רצון. לאחר מכן ניגש לפני התיבה לאמירת שני פרקי תהילים לרפואתם, כשאמר מי שברך עם שמותיהם.

• לראשונה השנה נערכו מניינים בציוני הצדיקים באירופה, לראשונה נערך מנין בציונו הקדוש של רבי אלימלך מליז'ענסק בפולין שם ארגן האברך הרב סופר מנין שם הוא מתגורר בחצי שנה האחרונה וארגן למעלה ממנין של אנשים מישראל בעיקר מחסידות פינסק קרלין שהגיעו לשם והתפללו וסעדו בערב ובמוצאי הצום. 

המנין בליז'ענסק. צילום: באדיבות המצלם

• גם בציון רבי ישעיהל'ה מקרעסטיר זיע"א אורגן מנין גדול שם ניגש לפני העמוד החזן ואיש החסד ר' חונה דייטש בהשתתפות קהל שהגיע מכל רחבי העולם, במקום סעדו בערב החג ובמוצאי בהכנסת אורחים של איש קרעסטיר ר' משה יוסל פרידלנדר. 

ערב יום כיפור בקרעסטיר. צילום: באדיבות המצלם

• גם באתרא קדישא מירון וכן בציון רבי נחמן מברסלב באומן שהו אלפים כמידי שנה בשנה חלקם נשארו מראש השנה. 

• גם השנה שנה שהו ביום כיפור קבוצה בציון קדשו של רבי ישמעאל כהן גדול השוכן בכפר שזור (סאג'ור) הדרוזי הממוקם בין צומת חנניה בצפון לעיר כרמיאל. המתפללים מספרים על ישועות גדולות לשהות בכל יום כיפור בציון של אחד מהעשרה הרוגי מלכות רבי ישמעאל כהן גדול. אשר כידוע דברי חז"ל כי הקב"ה אמר לו 'ישמעאל בני ברכני' ללמדך כמה היה כחו יפה להשפיע ברכה לישראל 'שתכנס להם לפנים משורת הדין', המתפללים לא יוצאים מהמתחם שכן אסור לטלטל בחוץ ונשארים כל הזמן בפנים. 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
  1. סיכום היום הקדוש  


  2. אפשר לצאת ולא לטלטל.  

    אפשר לצאת ולא לטלטל.

  3. מה עם חברון?  (ל”ת)


  4. אלפים בעיה"ק חברון, תפילות נשגבות שילאה העט לתאר!!  (ל”ת)

    בן תורה

;